Items where Subject is "Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education > 37.07 Management aspects of educational institutions"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | N | P | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 614.

B

- Berezivska, L. D. (2018) Secondary education reform in Ukraine: concepts and drafts (1988–1991) Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 6 (63) (153). pp. 7-10. ISSN 2308-5258

N

- Nieżyńska, Helena and Tymenko, Wołodymyr (2016) Coaching as innovative technology of pedagogical cooperation in higher education of Ukraine Problems of modern education, 6. pp. 139-146.

- Nosenko, Yuliya and Bohdan, Viktoriya (2017) The Implementation of Cloud Services in Ukrainian Pre-School Educational Institution Management ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (1844). pp. 451-458. ISSN 1613-0073

- Nosenko, Yuliya and Bohdan, Viktoriya (2017) The Implementation of Cloud Services in Ukrainian Pre-School Educational Institution Management Proceedings of the 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (1844). pp. 451-458. ISSN 1613-0073

P

- Prokhor, I. P. (2013) Government regulation of the private sector in higher education of Ukraine Perspektywy rozwoju badan naukowych w 21 wieku, 1 (3). pp. 22-26. ISSN 978-83-63620-93-6

Є

- Євтушенко, Олена Іванівна (2016) Variable components of content of education in high school in rural areas Дидактика: теорія і практика. pp. 106-110.

- Єжова, О. О. (2011) Педагогічний супровід процесу формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 8 (18). pp. 234-243.

- Єжова, О. О. (2012) Organization of activities of student self-government to formation of value attitude to health of vocational educational establishments Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології , 2 (20). pp. 145-157.

- Єжова, О. О. (2013) Pedagogical conditions of continuity in learning technology of clothing manufacture future teacher of technology in the "vocational education - higher education institution" Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 13. pp. 98-104.

- Єжова, О. О. (2017) One the issue of interpretation of the concepts of health pedagogy Рідна школа, 1-2. pp. 23-26.

- Єжова, О. О. (2017) Information and communication technologies in the education and development of students in general educational institutions In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 86-90.

- Єжова, О. О. and Тарасова, Т. В. (2013) Моніторинг превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу In: Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю Національна академія медичних наук України, ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН, м. Харків, Україна, pp. 44-45.

- Єльникова, Галина Василівна (2012) Tools yznachennya efektyvnotsi control input profile education In: Децентралізація управілння професійно-технічною освітою: теорія і практика ІПТО НАПН України, Київ, pp. 12-16.

- Єльникова, Галина Василівна (2012) Modernization of vocational training in market conditions Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. , 2 (3). pp. 16-24. ISSN 978-966-2553-03-1

- Єльникова, Галина Василівна (2011) Adaptive Technology HR organization Науковий вісник інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. (1). pp. 8-15. ISSN 2223-5752

- Єльникова, Галина Василівна (2011) Технологія адаптивного управління персоналом організації Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (1). pp. 8-14. ISSN 2223-5752

- Єльникова, Галина Василівна (2010) Methodological principles of state-public management of general secondary education Державно-громадське управління школою. pp. 5-17.

- Єльникова, Галина Василівна (2009) Some questions of educational institution manager training on the base of his professional-qualification characteristics Педагогічний дискурс, 5. pp. 78-84. ISSN 2309-9127

Єльникова, Галина Василівна (2012) Theoretical and conceptual approaches to the management of vocational education Наукова думка, м.Київ, Україна, pp. 118-141.

- Єльникова, Галина Василівна (2014) Theoretical basis of management development of vocational education in market economy conditions Вплив трансформації ринкової економіки на управління розвитком професійно-технічної освіти: монографія.

- Єльникова, Галина Василівна (2014) Information and communication technology in management and training and education of vocational schools Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали методологічного семінару 29 жовтня 2014 року м. Київ. pp. 680-690. (Submitted)

- Єльникова, Галина Василівна (2014) Features of market transformation of economy in Ukraine and its relationship with the main directions of development of vocational education Вплив трансформації ринкової економіки на управління розвитком професійно-технічної освіти: монографія. pp. 8-61.

- Єльникова, Галина Василівна (2015) Market management technology development of vocational education In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 26 березня 2015 р.) 2, 1 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 8-11.

- Єльникова, Галина Василівна (2015) Patterns of adaptive management of vocational education Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер. : Професійна педагогіка, 1 (9). pp. 5-20. (In Press)

- Єльникова, Галина Василівна (2015) Managing the development of vocational education in Ukraine На допомогу керівнику професійно-технічного навчального закладу, 1 (6). pp. 1-4. (In Press)

- Єльникова, Галина Василівна (2014) Features of the development of vocational education in market conditions Професійна освіта: проблеми і перспективи, 2 (6). pp. 51-55.

- Єльникова, Галина Василівна (2013) Methodological principles of targeted reforms in the management of vocational education Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи, 1 (3). pp. 15-26.

- Єльникова, Галина Василівна (2013) Adaptive management of vocational education in modern conditions Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання, 1. pp. 43-48.

- Єльникова, Галина Василівна (2011) The functional competence of the head of vocational education institution In: Система підвищення функціональної компетентності керівників ПТНЗ ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 6-8.

- Єльникова, Галина Василівна (2012) The essential characteristic of monitoring as a tool for the development of vocational education In: Інститут інформаційних технологій та змісту освіти, 28 листопада 2012 року, м.Київ, Україна.

- Єльникова, Галина Василівна, Дмитренко, Геннадій Анатолійович and Медведь, Валерій Володимирович (2011) Концептуальні підходи до моделювання розвитку культури цільового управління професійно-технічним навчальним закладом Теорія та методика професійної освіти (1).

- Єльникова, Галина Василівна, Куценко, В.І. and Маслов, В.І. (2012) Theoretical-methodical base of managers training for assessment of the results of secondary school activity Project Report. "Педагогічна думка", м.Київ, Україна.

- Єльникова, Галина Василівна and Медведь, Валерій Володимирович (2011) Підвищення рівня культури цільового управління керівників професійно-технічних навчальних закладів Теорія та методика професійної освіти (2). pp. 47-55.

- Єрьоменко, Е.А. (2016) Education of Persistence in Schoolers Aged 6–7 Years Old in the Process of Horting Training Dissertation candidate2 thesis, Інститут проблем виховання.

І

- Іванюк, І.В. and Паращенко, Л.І. (2014) Three whales management vertical in school education. Quality? Transparency? Interaction? Освітня політика. Портал громадських експертів.

А

- Айстраханов, Д.Д. (2012) Role of symultatyvnyh models in decentralized management of VET In: Decentralization upravilnnya vocational education: theory and practice ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 16-18.

Алєксєєва, С.В., Злочевська, Л.С., Зуєва, Альона Борисівна, Айстраханов, Д.Д. and Слатвінська, О.А. (2016) Digest of scientific developments (2006-2016 years) ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна.

Б

- Базелюк, В.Г. (2013) Analytical activity of the school headmasters as a factor of quality management in education Післядипломна освіта в Україні, 2. pp. 59-64.

- Базелюк, В.Г. (2009) The value approach in managing a modern secondary school Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки, 5. pp. 35-38.

- Баніт, Ольга Василівна (2015) Modern Requirements to Program-Methodical Providing of Staff Education Intra-Firm Management Теорія та методика управління освітою, 1 (15). pp. 1-13. ISSN 2310-2411

- Биков, В.Ю. (2011) Проблеми розвитку автоматизованої системи управління освітою Наукові записки. Науково-технічний збірник, Видавництво Української академії друкарства, (98). pp. 167-170. ISSN 79020

- Бобренко, Інна Всеволодівна (orcid.org/0000-0002-9501-5461) (2015) Improving the efficiency of management in the course of outdoor games for the development of spatial orientation of preschool children with mental retardation In: Проблемы физической культуры и спорта, здоровья детей и молодежи: сб. материалов ХV республ. студенч. научно-методич. конф., Брест, 16–17 апреля 2015 г УО "Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина", г. Брест, Республика Беларусь, pp. 223-224. ISBN 978-985-473-909-0

- Бобренко, Інна Всеволодівна (orcid.org/0000-0002-9501-5461) (2013) Organization of space-objective component of the educational environment as a requirement of development of spatial orientation of preschool children with intellectual disabilities Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 1 (4). pp. 120-127. ISSN 978-966-189-232-2

- Богачков, Ю.М., Буров, О.Ю. and Ухань, П.С. (2016) Cloud technology and evaluation of academic achievements of high school students Комп'ютер у школі та сім'ї, 1. pp. 51-56. ISSN 2076-8184

- Богдан, В.О. (2014) The feasibility of using cloud technology in preschool educational institutions In: Матеріали науково-практичної конференції «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна, p. 17.

- Богдан, В.О. (2014) Prospects of the introduction of cloud technology in preschool education In: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014» Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 8-10.

- Богдан, В.О. (2015) Some aspects of regional experience of preschool management informatization In: Зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015» Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна. (In Press)

- Богдан, В.О. (2015) Optimizing the preschool management by the tools of cloud technologies In: Матеріали Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна.

- Богдан, В.О. (2015) Regional experience of informatization of preschool management Нова педагогічна думка, 4 (84). pp. 91-95.

- Богдан, В.О. (2016) Using cloud services by preschool managers in professional work: survey results In: Матеріали Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 153-158.

- Богдан, В.О. (2016) Using Cloud Services by Ukrainian Pre-School Managers in Their Professional Activity Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (55). pp. 175-186. ISSN 2076-8184

- Богдан, В.О. (2017) Opportunities to use Google cloud services in the management of a preschool institution In: IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2016» Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 25-30.

- Богдан, В.О. and Носенко, Ю.Г. (2017) Components of the technique for developing the IC-competence of preschool managers in terms of using Google cloud services in their professional activities In: Матеріали Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 136-139.

- Боднарук, Олена, Драч, І.І., Калашнікова, С.А., Коваленко, Оксана, Курбатов, Сергій, Невмержицька, Н.М., Паламарчук, О.Ф., Прохор, I.П., Рябченко, В.І. and Червона, Л.М. (2017) The best ways and models of institutional capacity development of universities in The Context of Global Leadership: Methodological Recommendations [Teaching Resource]

- Болгаріна, В.С. (2012) Management of Cultural VET In: Decentralized management of vocational education ІПТО НАПН України, Київ, pp. 18-19.

- Болгаріна, В.С. (2011) ultural component management functions VET managers In: Система підвищення функціональної компетентності керівників ПТНЗ ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 22-25.

- Болгаріна, В.С. (2011) Dialogue between scholars and practitioners Професійно-технічна освіта, 4. pp. 31-33.

- Болгаріна, В.С. (2010) The cultural component of the management activity of the head of the institution VІІ Міжнародна науково-методична конференція "Духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості в сучасних умовах".

- Болгаріна, В.С. (2013) VET management on the basis of cultural In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 березня 2013 р.) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 203-206.

- Болгаріна, В.С. (2013) Theoretical aspects of organizational culture of VET schools Модернізація професійної освіти і навчання. Перспективи, проблеми, пошуки (4). pp. 35-43.

Болгаріна, В.С., Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Свистун, Валентина Іванівна, Палькевич, Юлія Святославівна, Чернова, Тетяна Юріївна and Капран, С.Б. (2013) To help the head of the vocational school. E series of scientific-methodical collections Інститут ПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

- Болгаріна, В.С., Свистун, Валентина Іванівна, Єльникова, Галина Василівна, Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Семенов, П.Б. and Чернова, Тетяна Юріївна (2012) Interaction control subjects vocational education: theory and practice Project Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

- Бондарчук, О.І. (2013) Self-efficacy of heads of educational organizations as a psychological determinant of organizational culture Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія (37). pp. 6-10. ISSN 2072-4772

- Бондарчук, О.І. (2012) Education managers’ personal development as an indicator of constructive organizational development of educational institutions Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 33 (33). pp. 8-14. ISSN 2072-4772

- Бондарчук, О.І. (2010) Distinctive features of correlations between educational organizations’ development and personality development of heads of educational organizations Актуальні проблеми психології (29). pp. 3-8. ISSN 2072-4772

- Бондарчук, О.І. (2014) The features of the organizational culture of educational organizations depending on the managers’ self-efficacy Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія (41). pp. 13-19. ISSN 2072-4772

Бондарчук, О.І., Карамушка, Л.М., Москальова, А.С., Нежинська, О.О., Пінчук, Н.І., Соломіна, Г.В., Толков, О.В. and Філь, О.А. (2014) Psychological training of heads of educational organizations to work in conditions of changes , м.Київ, Україна. (Submitted)

- Бондарчук, О.І., Карамушка, Л.М., Москальова, А.С., Пінчук, Н.І., Нежинська, О.О., Філь, О.А. and Соломіна, Г.В. (2014) Educational plan and program of of psychological preparation of heads of educational institutions to work in terms of changes [Teaching Resource] (Submitted)

- Бондарчук, О.І., Карамушка, Л.М., Пінчук, Н.І., Москальова, А.С., Нежинська, О.О., Соломіна, Г.В. and Філь, О.А. (2014) Method of diagnostic of peculiarities and levels of psychological preparedness of heads of educational organizations to work in terms of changes [Teaching Resource] (Submitted)

- Бондарчук, О.І., Карамушка, Л.М., Пінчук, Н.І., Москальова, А.С., Нежинська, О.О., Філь, О.А. and Соломіна, Г.В. (2014) Conceptual model and technology of of psychological preparation to heads of educational institutions to work in terms of changes [Teaching Resource] (Submitted)

- Бондарчук, О.І. and Пінчук, Н.І. (2014) Technology of psychological training of heads of educational organizations in the activities in conditions of changes in the system of postgraduate pedagogical education Theory and methods of educational management, 3 (14).

- Бородієнко, О.В. (2015) Method of expert evaluation in professional competency development system modelling Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота», 35. pp. 35-38.

- Бородієнко, О.В. (2014) Innovative technologies of managers' professional competence development Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, 9. pp. 60-75.

- Бородієнко, О.В. (2015) Modelling of competencies of managers of sales of communication services and customer service departments In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 136-138.

- Бородієнко, О.В. (2015) Principles of quality assurance of managers’ professional competence development: post training support Теорія і методика професійної освіти (6). pp. 23-31.

- Бородієнко, О.В. (2016) Category "Leaders' Professional Development" in domestic and foreign research Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]: Педагогічні науки, 71. pp. 93-98.

- Бородієнко, О.В. (2017) T. Saaty's method in directors' professional competence design Наука і освіта, 6. pp. 167-172. ISSN 2311-8466

В

- Васильєва, С.А. (orcid.org/0000-0002-0452-4835) (2016) Trends in the development of preschool institution of different types in modern Ukraine Інтернаука, 1 (12(22)). pp. 58-63. ISSN 2520-2057

- Васильєва, С.А. (orcid.org/0000-0002-0452-4835) (2016) Systems approach to study the development of system of pre-school educational establishments of various types in Ukraine since the second half of the twentieth ХХ v. - beginning of ХХІ century Педагогічний альманах, 32. pp. 251-258.

- Васильєва, С.А. (orcid.org/0000-0002-0452-4835) (2016) Theoretical orientation and conceptual framework research problem development of system of different types of PEE (the second half of the twentieth century - The beginning of the XXI century) Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, 48. pp. 148-153. ISSN 2415-7872

- Васильєва, С.А. (orcid.org/0000-0002-0452-4835) (2016) Criteria for periods of development of preschool educational establishments of various types in Ukraine Науковий вісник Миколаївського національного університету мені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 4 (55). pp. 344-351. ISSN 2518-7813

- Васильєва, С.А. (orcid.org/0000-0002-0452-4835) (2012) Terms development of children's homes in Ukraine (1940-1960 biennium) Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 40. pp. 240-247.

- Васильєва, С.А. (orcid.org/0000-0002-0452-4835) (2013) To the typology of pre-school educational institutions in the education system of Ukraine (the second half of the xx century - the beginning of the xx century) Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії іпрактики, 21 (31). pp. 64-68.

- Васьківська, Галина Олексіївна (2017) Educational environment as system of a determinants of a personality Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи. pp. 9-15.

- Величко, Н.О. (2014) System of study activities assistant director with vet training and production Pre WORK PERIOD Modern information technology and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems (37). pp. 257-261.

- Величко, Н.О. and Мельник, О.В. (2011) Planning perspective of the institution as a necessary tool in the VET managers Vinnytsia region In: Proceedings of the workshop (October 19, 2011. Kiev) "system increase the functional competence of managers of vocational education institutions" Institute of Vocational Education NAPS of Ukraine, м.Київ, Україна, pp. 30-33.

- Вовковінський, М.І. (2011) Maintenance of professional success – the important component of work of head vocational training school Науковий збірник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (70). pp. 113-119.

- Волкова, Т.В. (2012) Information-analitical system "profteh" in the management of vocational education in the region Теорія і методика професійної освіти (3).

Волкова, Т.В., Величко, Н.О., Гириловська, І.В., Закатнов, Д.О., Майборода, Людмила Анатоліївна, Нестерова, Л.В., Савченко, Ірина and Ягупов, Василь Васильович (2012) Information-Analytical Department of education systems Педагогічна думка, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-644-263-8

- Волярська, Олена Станіславівна (2013) The formation of managerial competence of managers of education in postgraduate training Наукова скарбниця освіти Донеччини, 1 (14). pp. 78-82.

Г

- Гаркавенко, Зоя Олександрівна (2015) Methodical recommendations to the head of the institution on the activities of psychological services [Teaching Resource]

- Гириловська, І.В. (2013) Information analysis and vet managers as part of their management activities Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (3). pp. 104-114. ISSN ISBN 978-966-644-337-6

- Гириловська, І.В. (2011) Kiviata Diagram as an efficient tool for monitoring the quality of vocational education Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (1). pp. 76-81. ISSN ISBN 978-966-2553-03-1

- Глушко, Оксана Зіновіївна (orcid.org/0000-0003-0101-9910) (2017) Transformation of educational policy on the development of the schools in Ukraine In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік "Педагогічна думка", м.Київ, Україна, pp. 37-38. ISBN 978-966-644-398-5

- Гончаренко, Семен Устимович (2001) Autonomy of a higher educational establishment Педагогічний словник. p. 13.

- Гончаренко, Семен Устимович (2001) European Association of Secondary School Managers Педагогічний словник. p. 177.

- Гордійчук, С.В. (2016) Integrated information system application for learning administration in medical college Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 2 (17). pp. 86-94. ISSN 2413-4139

- Гордійчук, С.В. (2017) Peculiarities of management structures of higher medical educational institution In: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти» (21 березня 2017 року): в 2 ч Видавництво ФО-П Левковець, м. Житомир, Україна, pp. 119-125.

- Гордійчук, С.В. and Полчанова, Г.С. (2017) Center providing expertise and monitoring the quality of education as part of the quality management system HMEI In: Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні ( з дистанційним під’єднанням ВМ (Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку ): матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ ТДМУ, м. Тернопіль, Україна, pp. 94-95.

- Гриб'юк, О.О. (2015) Design of computer-based learning environment disciplines of natural-mathematical cycle in secondary schools Наукові записки. - Випуск 7. - Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. pp. 38-50.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2011) Іnteraction subject’s of management: an analysis of empirical research Науковий вісник, 2 (2). pp. 41-48. ISSN 2223-5752

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2010) Взаємодія суб’єктів управління: теоретичний аспект Project Report. ІМА, м. Дніпропетровськ, Україна.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2012) anagement activities as head of VET technology and art In: Decentralization upravilnnya vocational education: theory and practice ІПТО НАПН України, Київ, pp. 26-27.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2011) The role of forecasting management divyalnosti VET managers In: Система підвищення функціональної компетентності керівників ПТНЗ ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 34-36.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2010) Office of Vocational School as an open system На допомогу керівнику ПТНЗ (1).

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2013) Сучасні підходи до управління професійно-технічним навчальним закладом: інноваційний потенціал In: І-66 Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали семінару-тренінгу Черкаський обласний НМЦ ПТО, м.Черкаси, Україна, pp. 20-23.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2011) Педагогічний аспект взаємодії суб'єктів управління In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: Матеріали Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 227-228.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2012) Гуманістична сутність суб'єкт-суб'єктної взаємодії In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: Матеріали Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 158-160.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2011) Роль прогнозування в управлінській діяльності In: Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 36-38.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2012) Управлінська діяльність керівника ПТНЗ як технологія і мистецтво In: Децентралізація управління професійно-технічною освітою: теорія і практика ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 26-27.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2011) Управління професійно-технічною освітою в контексті системного підходу Теорія і методика професійної освіти (2).

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2009) Механізми взаємодії суб'єктів управління професійно-технічною освітою в умовах децентралізації Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи. pp. 384-386.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2010) Трансформація механізмів взаємозв'язку суб'єктів управління у відкритих системах На допомогу керівникові професійно-технічного навчального закладу (1).

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2014) Modern world and domestic model of educational management development Управління розвитком професійно-технічної освіти в сучасних умовах: теорія і практика: монографія. pp. 129-167.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2014) Conceptual principles of management development in vocational education Управління розвитком професійно-технічної освіти в сучасних умовах:теорія і практика: монографія. pp. 167-202.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2013) The democratization of governance vocational education: reality or illusion In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 березня 2013 р.) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 178-181.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2014) Managing the development of vocational education In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 березня 2014 р.) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 19-21.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2013) Vocational education management as a subject-subject interaction Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (5). pp. 5-12.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна and Житник, Ніна Василівна (2010) Современные проблемы социально-экономического развития регионов Project Report. ІМА-прес, м. Дніпропетровськ, Україна.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Житник, Ніна Василівна and Петренко, Лариса Михайлівна (2010) Современные проблемы социально-экономического развития регионов Project Report. ІМА-прес, м. Дніпропетровськ, Україна.

- Гриценко, Валерій Григорович (2014) Nowadays analysis of using information and communication technologies in the universities management Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю, 20 (20). pp. 256-259. ISSN 2307-4507

- Гриценко, Валерій Григорович (2013) Principles applying logistic approach in management of the university education system Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис, 2 (2). pp. 24-30. ISSN 978-966-2379-81-5

- Гриценко, Валерій Григорович (2016) Organizational and pedagogical principles of the development of a Web-based management information-analytical system for the University Project Report. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна.

- Гриценко, Валерій Григорович (2010) Information technology of management workload in higher education Інформаційні технології в освіті, 8. pp. 61-68. ISSN 2306-1707

- Гриценко, Валерій Григорович (2017) Efficiency criteria of the information-analytical control system creation and implementation in the university educational process Information Technologies and Learning Tools, 5 (61). pp. 233-244. ISSN 2076-8184

- Гриценко, Валерій Григорович and Гладка, Людмила Іванівна (2013) Design of automated control system educational and methodical work of the university Department Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 31 (7-49). pp. 472-482. ISSN 978-966-8840-94-4(7)

- Гриценко, Валерій Григорович and Подолян, Оксана Миколаївна (2014) The theoretical principles of information-analytical systems design for the university management. Педагогіка вищої та середньої школи, 40 (40). pp. 166-173. ISSN 2304-4470

- Гриценко, М.В. (2013) Egalitarian and Elitist Education in the Context of the New University Formation Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис, 3. pp. 94-98. ISSN 2078-1016

- Гуменний, О.Д. (2012) Manager training vocational training center in the field of information culture as a pedagogical problem Теорія та методика управління освітою, 9 (40). ISSN 2310-2411

- Гуменний, О.Д. (2014) Development of information culture level vocational school leaders in an open information-educational space of VET Vector Science Togliatti State University, 1 (16). pp. 52-55. ISSN 2221-5662

- Гуменний, О.Д. (2015) Development of information culture heads of higher education institutions Project Report. "МІФЛЕНІУМ", м.Киїів, Україна.

Гуралюк, А.Г. (2011) Guidelines for the use of electronic questionnaires to survey employers Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

Д

- Дем’яненко, В.М. (orcid.org/0000-0002-1469-8185), Коваленко, В.В., Кравченко, А.О., Носенко, Ю.Г. (orcid.org/0000-0002-9149-8208), Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X), Рассовицька, М.В., Стрюк, А.М., Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700) and Яцишин, А.В. (2017) Methodology of formation of the cloud-based learning and research environment of educational university Project Report. ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Деркач, Г.І., Калініна, Л.М., Удовиченко, О.О., Філіна, Т.В., Тарасова, О.В., Макарова, С.Б., Романіченко, І.В., Макаренко, Н.С., Сискова, Л.В., Курдиш, Н.М. and Яковенко, В.І. (2014) Освіта Миколаєва. Інформаційний огляд за підсумками 2013-2014 навчального року "Іліон", м.Миколаїв, Україна.

- Джурило, Аліна Петрівна (orcid.org/0000-0002-5129-6724) (2017) Main goals of educational decentralization: world experience In: І Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації" Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 192-195.

- Джурило, Аліна Петрівна (orcid.org/0000-0002-5129-6724) (2017) Optimization of school education management: Polish experience Педагогіка і психологія, 3 (96). pp. 32-38. ISSN 2304-06294

Добко, Тетяна Василівна, Золотарьова, І., Калашнікова, С.А., Ковтунець, В.В., Курбатов, Сергій, Линьова, І.О., Луговий, В.І., Прохор, I.П., Рашкевич, Ю.М, Сікорська, І.М., Таланова, Ж.В., Фініков, Т. and Шаров, С.В. (orcid.org/0000-0001-5732-9980) (2015) Development of quality assurance in Ukraine: information-analytical review ДП «НВЦ «Пріоритети», м.Київ, Україна. ISBN 978-617-7288-01-4

- Драч, І.І. (2012) Phenomenon of transformation in education ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 9.

- Драч, І.І. (2013) Managing formation of professional competency of postgraduates in pedagogy of higher school: theoretical-methodical fundamentals. Project Report. «Дорадо-Друк», м.Київ, Україна.

- Драч, І.І. (2015) Leadership and teamwork in the management of educational institutoins Scince Rize, 2/1 (7). pp. 63-67. ISSN 2313-6286

- Діденко, Галина Олександрівна (2012) Differentiation of the educational process in the author school M. Guzik In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2011 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 30-32.

- Дічек, Наталія Петрівна (2008) Educational innovation in the work of the Odessa school commune №1 (early 20-ies of XX century.) Історико-педагогічний альманах (1). pp. 59-66.

Ж

- Житник, Ніна Василівна, Корогод, Наталія Петрівна, Петренко, Лариса Михайлівна and Сушенцева, Лілія Леонідівна (2011) Забезпечення якості освіти: теорія і практика Project Report. ІМА-прес, м. Дніпропетровськ, Україна.

- Жук, Ю.О. (2008) Peculiarities of managerial decisions making in conditions of computer oriented information exchange in educational medium Стратегії управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства: Зб. наук. праць (1). pp. 167-174.

- Журавська, К.О. (2015) Actuality of digital libraries creation in the higher medical educational institutions of Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (47). pp. 124-135. ISSN 2076-8184

З

- Забродська, Л.М. (2015) Innovative priorities of scientific and technological development: International and regional aspects Теорія і методика управління освітою, 2 (16). pp. 1-25.

- Закатнов, Д.О. (2013) Прогнозирование тенденций развития профессионально-технического образования методами ФОРСАЙТ Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи, 1 (3). pp. 27-38. ISSN 978-966-644-337-6

- Закатнов, Д.О. (2011) Contemporary approaches to defining the quality of vocational training Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. , 1 (1). pp. 81-91. ISSN 978-966-2553-03-1

- Закатнов, Д.О. (2014) Experience оf Evaluation оf Functioning Efficiency оf Vocational Institutions іn The Post-Soviet States Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи, 2 (5). pp. 201-215.

Закатнов, Д.О., Аніщенко, В.М., Майборода, Людмила Анатоліївна, Вайнтрауб, М.А. and Савченко, Ірина (2010) Prognostichesky aspects of designing of activity it is professional-tehnicheskgo an educational institution ДЦПТОПІТ, м.Дніпропетровськ, Україна.

- Замаскіна, Поліна Іванівна (2016) Orientation of the school children in profiles as component of the preprofile training Trends in the development of national and world science. pp. 293-297. ISSN ISBN 978-617-7214-44-0

- Замаскіна, Поліна Іванівна (2016) The coherence of the didactic conditions of preprofile preparation of basic school students Молодь і ринок, 11-12 (142-14). pp. 137-141. ISSN 2308-4634

- Запорожченко, Ю.Г. (2011) Distance Education of Ireland in Qualitative Aspect In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ.

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) Modern processes in the standardization of ICT learning tools In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 94-95.

- Запорожченко, Ю.Г. (2011) Система забезпечення якості вищої освіти в Ірландії Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

- Запорожченко, Ю.Г. (2007) System of Education in Ireland [Teaching Resource]

- Запорожченко, Ю.Г. (2010) Quality Assurance of Higher Education in Europe: the Experience of Ireland [Teaching Resource]

К

- Калашнікова, С.А. (2013) Professional development for heads of higher education institutions: analyze of the best abroad experience Проблеми освіти, 74. pp. 11-22. ISSN 966-8847-16-4

- Калашнікова, С.А. (2013) Professional development for heads of higher education institutions: activity of European Platform Higher Education Modernisation Вища освіта України, 2. pp. 95-101. ISSN 2078-1016

- Калашнікова, С.А. (2013) Professional development of leaders for higher education institutions: experience of the United Kingdom Вища освіта України (2). pp. 481-490. ISSN 2078-1016

- Калашнікова, С.А. (1999) Управління державним сектором вищої освіти в США Dissertation candidate thesis, Українська академія державного управління при президентові України.

- Калашнікова, С.А. and Міляєва, В.Р. (2014) Diagnostics of leadership potential of future educational institutions’ administrators in the professional training process Вища освіта України, 1. pp. 56-61. ISSN 2078-1016

- Калініна, Г. М. (2016) Development of management subdivision in the Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine In the content of textbook for manager Проблеми сучасного підручника (17). pp. 150-162. ISSN 2411-1309

- Калініна, Г. М. and Калініна, Л.М. (2015) Trends in the Educational Institutions Management under the Conditions of the Information Society Development in Ukraine Вісник Черкаського університету, 37 (370). pp. 66-76. ISSN 2076-586X

- Калініна, Л.М. (2012) State and public administration in education: problems and realities at nowadays Постметодика, 3. pp. 2-10.

- Калініна, Л.М. (2012) Теоретико-прикладні аспекти формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу Project Report. Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна.

- Калініна, Л.М. (2009) Генезис інформаційного менеджменту як галузі наукового знання Стартегічні пріоритети, 4 (13). pp. 71-76.

- Калініна, Л.М. (2009) Соціальна інформація як субстрат інформаційної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу Нова педагогічна думка, 2. pp. 16-20.

- Калініна, Л.М. (2009) Верифікація стану управління інноваційним розвитком загальноосвітніх навчальних закладів у освітній практиці Педагогічний дискурс: зб. наук. праць (6). pp. 85-91.

- Калініна, Л.М. (2010) Проектування автоматизованої системи управління „Колегіум” із застосуванням мережевих інформаційних технологій Педагогічний дискурс: зб. наук. праць (7). pp. 105-110.

- Калініна, Л.М. (2013) The Governmental Culture in the Context of the Formation of the Informational Society in Ukraine Europäische Fachhochschule European Applied Sciences, 6 (6). pp. 94-97. ISSN 2195-2183

- Калініна, Л.М. (2013) The State and Civil Education Government in the Context of the Formation of the Democratic Society in Ukraine European Applied Sciences, 6 (6). pp. 78-80. ISSN 2195-2183

- Калініна, Л.М. (2014) State and public factors and problems of school management in the content of textbook for school manager Проблеми сучасного підручника (14). pp. 231-247. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Калініна, Л.М. (2009) Соціальна інформація як субстрат інформаційної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу Нова педагогічна думка, 2. pp. 16-20.

- Калініна, Л.М. (2008) Base methodological principles of the system of the informative providing of management general educational establishment Announcer of the Chernihiv state pedagogical university, 53. pp. 201-205.

- Калініна, Л.М. (2011) Socio-cultural aspects of the functioning of informational technologies in the management system of secondary education establishments ІНФОРМАВТОДОР, м. Київ, Володимирець Україна.

- Калініна, Л.М. (2017) Scientifi c discourse of modern methodologies of organizational mechanism of management in the education area Рідна школа, 1-2. pp. 8-17.

- Калініна, Л.М. (2014) Theoretical and Methodological Fundamentals of Information Provision for the Organizational Management Tool at the Comprehensie Educational Institutions Project Report. , м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Калініна, Л.М. (2008) System of Dataware in Management of General Education Establishment Masters thesis, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти».

- Калініна, Л.М. (2017) Evaluation of efficiency of the informative providing of organizational mechanism of management in maintenance of manual for the leaders of sphere of education Проблеми сучасного підручника, 19. pp. 119-136. ISSN 978-966-544-404-5

- Калініна, Л.М. and Калініна, Г. М. (2016) Management as a common scientific phenomenon and content component of a textbook for a headmaster Проблеми сучасного підручника (17). pp. 163-182. ISSN 2411-1309

- Калініна, Л.М. and Калініна, Г. М. (2017) The factor-criterial model for assessing the effectiveness of information support for the organizational mechanism of school management Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 11. pp. 18-36. ISSN 2076-586

Калініна, Л.М., Лапінський, В.В. and Рогоза, В.В. (2011) Management of innovative development of secondary educational establishments as a problem of the cultural and innovative theory of education and practice of development of informational culture «Інформавтодор», м. Київ, смт. Володимирець, Україна. ISBN 978-966-2945-16-4

- Калініна, Л.М. and Моцик, Б.В. (2010) The State of Informational Support of the Management of the Quality of Education in a Ge neral Educational Establishment Педагогічний дискурс: збірник наукових праць, 8 (8). pp. 81-86. ISSN 2309-9127

Калініна, Л.М., Остапенко, А. Ф. and Волчецька, Л. А. (2011) Conception and socio-cultural tendencies of management of innovative development of Volodymyrets District Collegium ІНФОРМАВТОДОР, м. Київ, Володимирець Україна.

Калініна, Л.М., Остапенко, А. Ф., Лапінський, В.В., Літвинчук, В. В. and Рогоза, В.В. (2011) Management of Innovative Development of the Secondary Educational Establishment: Patterns, Socio-cultural Processes, Technologies «Інформавтодор», м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2945-16-4

- Калініна, Л.М. and Петровський, С.С. (2013) Выбор и использование облачных технологий в образовании и управлении средних образовательных школ Информационно-вычислительные технологии и математическое моделирование в решении задач строительства, техники, управления и образования. pp. 259-264.

- Калініна, Л.М. and Петровський, С.С. (2015) Analysis and perspectives of usage of cloud technology in process universal educational establishmens Український педагогічний журнал, 2. pp. 44-64. ISSN 2411-1317

- Калініна, Л.М. and Рябуха, І.М. (2015) Development of social competence of students as a semantic component of training of secondary education establishmants leaders Проблеми сучасного підручника, 1 (15). pp. 254-267.

Капран, С.Б. (2012) Педагогічні засади децентралізації управління професійно-технічною освітою: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик ІПТО НАПН України, Київ.

- Капран, С.Б. (2012) Methodological Framework readiness of VET managers to implement activities upravilnskoyi In: Decentralization upravilnnya vocational education: theory and practice ІПТО НАПН України, Київ, pp. 38-39.

- Капран, С.Б. (2013) Інноваційні методи управління керівників професійно-технічних навчальних закладів In: Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали семінару-тренінгу Черкаський обласний НМЦ ПТО , м.Черкаси, Україна, pp. 25-26.

- Капран, С.Б. (2013) The problem of management In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 березня 2013 р.) Інститут професійно-техніної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 185-187.

- Карамушка, Л.М. (2012) Educational organization personnel’s assessment of psychological factors of organizational development Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 33 (33). pp. 3-8. ISSN 2072-4772

- Карамушка, Л.М. (2011) Content and structure of the training ‘Psychology of organizational development of educational organizations’ Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія (31). pp. 3-13. ISSN 2072-4772

- Карамушка, Л.М. (2014) Організаційна культура освітніх організацій: зв’язок між рівнем розвитку та «зовнішніми» характеристиками організації Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 2 (41). pp. 3-12. ISSN 2072-4772

- Карамушка, Л.М. and Баранова, В.А. (2016) Levels of development of organizational culture of non-school educational institutions: links with managers' administrative work characteristics Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том І: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 44. pp. 3-9. ISSN 2072-4772

- Карамушка, Л.М., Брюховецька, О. В. and Івкін, В.М. (2017) Features of secondary school principals' professional tolerance orientation Організаційна психологія. Економічна психологія, 2-3 (9-10). pp. 52-57. ISSN 2411–3190

- Карамушка, Л.М. and Вознюк, А.В. (2017) The content and structure of the training course "Formation of psychological readiness of managers to manage teaching staff in educational districts" Організаційна психологія. Економічна психологія, 1 (8). pp. 23-37. ISSN 2411–3190

- Карамушка, Л.М., Креденцер, О.В., Ковальчук, О.С. and Пенцак, К.А. (2014) Design of a study of psychological determinants of educational organizations’ culture development Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 1 (40). pp. 3-9. ISSN 2072-4772

- Карамушка, Л.М., Терещенко, К.В., Лагодзінська, В.І., Івкін, В.М. and Шевченко, А.М. (2014) A set of instruments to study characteristics and determinants of organizational culture of educational institutions Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія., 1 (40). pp. 9-15. ISSN 2072-4772

- Карамушка, Л.М. and Толков, О.С. (2015) Psychological features of resistance to change by staff of institutions of higher education Організаційна психологія. Економічна психологія, 2. pp. 35-42.

- Карамушка, Л.М. and Шевченко, А.М. (2017) Psychological conditions of educational organization managers' psychological well-being promotion training Актуальні проблеми психології. – Том І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія., 47. pp. 22-29. ISSN 2072-4772

- Карамушка, Л.М., Креденцер, О.В., Терещенко, К.В., Бондарчук, О.І., Винославська, О.В., Івкін, В.М., Ковальчук, О.С., Лагодзінська, В.І., Пенцак, К.А. and Шевченко, А.М. (2015) Psychological determinants of organizational culture development Project Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

- Карплюк, С.О. (2016) Features modern information-analytical systems management universities and principles of design In: Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016» (22–23 квітня 2016 р.) ЖДТУ, м. Житомир, Україна, pp. 236-237.

- Карплюк, С.О. (2016) Retrospective of automated information systems management In: Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (10-11 листопада 2016 р.) Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир, Україна, pp. 209-211.

- Касьян, С.П. (2015) Theoretical aspects of the higher education institution of postgraduate education Theory and methods of educational management, 1 (15).

- Кириченко, В. І. (2013) Cтан партнерської взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів у формуванні превентивного виховного середовища In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 139-143.

- Кириченко, В. І. (2013) Партнерська взаємодія ЗНЗ у формуванні превентивного виховного середовища In: Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. Національна академія медичних наук України, ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН, м. Харків, Україна, pp. 63-65.

- Кириченко, В. І. (2014) The theoretical bases of formation of prosocial behavior schoolchildren of secondary educational institutions. Педагогічні науки: теоріѐ, історіѐ, інноваційні технології, 7 (41). pp. 71-79. ISSN 2312-5993

- Кириченко, В. І. (2014) The priorities of educational activities in modern general educational establishments. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2 (36). pp. 437-445. ISSN 2312-5993

- Кириченко, В. І. and Єжова, О. О. (2013) Особливості формування превентивного виховного середовища у загальноосвітньому навчальному закладі Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (2). pp. 32-36.

Кириченко, В. І. and Єжова, О. О. (2014) Intersectoral interaction in conditions of preventive educational environment Імекс ЛТД, м. Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-314-5

Кириченко, В. І. and Єжова, О. О. (2014) Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного виховного середовища Імекс ЛТД, м. Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-314-5

- Кириченко, В. І. and Ковганич, Г. Г. (2012) Виховна система навчального закладу: технологічні аспекти In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 296-299.

- Кириченко, В. І. and Ковганич, Г. Г. (2013) Іnteractive technology while meeting the teachers' council Заступник директора школи, 11. pp. 11-16.

- Кириченко, В. І. and Ковганич, Г. Г. (2015) Social partnership schools and families: rethinking the problems and prospects Довідник директора школи, 5 (6). pp. 28-34.

- Кириченко, В. І. and Ковганич, Г. Г. (2015) Training parents in school: that he might be in the present conditions? Довідник директора школи, 7-8. pp. 24-35.

- Кириченко, В. І. and Ковганич, Г. Г. (2015) How to be a modern school education Методист, 7 (43). pp. 9-18.

- Кириченко, В. І. and Ковганич, Г. Г. (2015) Meeting teachers' council on education: how to spend it, that was not indifferent Методист, 8 (44). pp. 3-25.

- Климчук, І.О. (2017) Study of indicators and criteria for the development of general secondary education in Ukraine In: Анатовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 46. ISBN 978-966-644-464-9

- Клокун, Олександр Олександрович (2013) Pedagogical experiment as a tool of fundamentalization of content of education high school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2013 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 122-123.

- Клокун, Олександр Олександрович (2016) Pedagogical craftsmanship of teachers as a factor in the development acmeological environment of gymnazium Дидактика: теорія і практика. pp. 116-122.

- Коваленко, Сергій Петрович (2010) Management in higher professional school as an integral part of professional training Професійна освіта: проблеми і перспективи, 1. pp. 71-76.

- Ковальчук, О.С. (2012) The seminar-training The Development of Leaders’ Psychological Decision-Making Readiness in Conditions of Organizational Development Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія (33). pp. 14-21. ISSN 2072-4772

- Ковальчук, О.С. (2011) Distinctive features of decision-making in conditions of organizational development Актуальні проблеми психології , 1 (30). pp. 168-174. ISSN 2072-4772

- Козак, Андрій Романович (2010) Information-analytical maintenance of management with the professional educational institution in region Професійна освіта: проблеми і перспективи, 1. pp. 76-82.

- Колектив авторів, ІІТЗН НАПНУ (2015) Reporting Scientific Conference of the Institute of Information Technologies and learning Tools of NAPS of Ukraine In: Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України 2015 ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 1-148.

Колектив авторів, Ін-т проф-тех освіти НАПНУ (2012) Децентралізація управління професійно-технічною освітою: теорія і практика тези доповідей науково-практичного семінару , 1 (2). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

- Коневщинська, О.Е. (2015) Network technologies as part of information-educational environment of the institution IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи", 2 (4). pp. 9-11. ISSN 2411-4685

- Корнієнко, М.М. (2012) Monitoring of Dnipropetrovsk region vocational schools’ efficient operation Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (2). pp. 160-165. ISSN ISBN 978-966-2553-03-1

- Коротун, О.В. (2016) Clouds oriented learning management system CANVAS Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 1 (55). pp. 230-239. ISSN 2312-5993

- Коротун, О.В. (2017) Analysis of domestic and foreign experience in the use of training management systems In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку ЧДТУ, м. Черкаси, Україна, pp. 165-169.

- Коротун, О.В. (2017) General characteristics of individual cloud-based learning management systems In: Інформаційні технології -2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ, м. Київ, Україна.

- Корякіна, Лідія Валентинівна (2011) The formation of personality of high school students in conditions of educational environment of the gymnasium In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 15-16.

- Кравчина, О.Є. (2013) Досвід застосування мережі School Leaders Network при формуванні інформаційно-комунікаційної компетентності адміністративного персоналу середньої школи в США In: Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст Педагогічна думка, Київ, м.Київ, Україна, pp. 181-183.

- Кравчина, О.Є. (2012) Evaluation of information of school: foreign experience Збірник праць сьомої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» . pp. 166-172.

- Кравчина, О.Є. (2014) Аналіз світового досвіду застосування ІКТ в адміністративній роботі вчителя Інформатика.

- Кравчинська, Т.С. (2015) Сase frame of motivation forming of professional activity of pedagogical workers of preschool educational establishments Theory and methods of educational management, 1 (15). pp. 44-48.

- Кравчинська, Т.С. (2014) Motivation of professional teaching staff as a management function Нові технології навчання, 80. pp. 40-51.

- Кравчинська, Т.С. (2014) Мanagement motivation of professional activity of pedagogical workers: basic theoretical approaches Вісник післядипломної освіти, 10 (23). pp. 77-88.

- Кравчинська, Т.С. (2015) Тhe development of motivation of professional activity of managers of preschool as a factor in job satisfaction Scientific Journal «ScienceRise»: Педагогічна освіта, 5(14) (9). pp. 36-40.

- Кравчинська, Т.С. (2015) Аnalysis of satisfaction influence of basic needs of heads of preschools for development of professional motivation «ScienceRise», 5(9) (4). pp. 69-73. ISSN 2313-8416 (online) 2313-6286(Print)

- Креденцер, О.В. (2010) Підприємницька поведінка персоналу як чинник ефективного введення змін в освітніх організаціях Соціально-психологічні чинники взаємодії суспільства та освіти: матеріали методологічного семінару НАПН України . pp. 257-366.

- Креденцер, О.В. (2012) Analysis of characteristics of educational organization managers’ entrepreneurial behavior Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія (33). pp. 142-148. ISSN 2072-4772

- Креденцер, О.В. (2010) Innovativeness as an important psychological feature of educational organization managers’ entrepreneurial behavior in the context of organizational development Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 3 (27). pp. 70-78. ISSN 2072-4772

- Креденцер, О.В. (2014) Еffects of organizational factors on the types of organizational culture of educational institutions Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія (41). pp. 35-40. ISSN 2072-4772

- Кубська, Лариса Іванівна (2014) Marketing Activities of Vocational Schools Using PR-technologies Modern information technology and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems (37). pp. 275-279.

- Кубська, Лариса Іванівна (2007) Mass Media Means as a Form of Information Support of Education and Production Process Management at Vocational Schools Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, 15,16 (19-20). pp. 202-209.

- Кубська, Лариса Іванівна (2011) Організація роботи керівників професійно-технічних навчальних закладів зі ЗМІ Молодь і ринок, 12. pp. 21-25.

- Кубська, Лариса Іванівна (2013) Стан і перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні ПТНЗ In: Педагогіка і психологія професійної освіти: науковий пошук, проблеми, перспективи ЛНПЦ, м. Львів, Україна, pp. 94-95.

- Кубська, Лариса Іванівна (2013) Соціально-економічна ефективність освітнього маркетингу в управлінні ПТНЗ In: XII Педагогічні читання, присвячені пам"яті В.П.Жука "Сполом", м.Львів, Україна, pp. 105-110.

- Кузнецова, Т.В. (2014) Intranet model of a typical site of scientific institutions In: Звітна наковова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 84-86.

- Кузьмінська, Л.Д. (2014) Domestic experience in management social partnership vocational education: problems and prospects Професійна освіта: проблеми і перспективи, 7. pp. 72-76.

- Кузьмінська, Л.Д. (2014) Social partnership as a factor of management of vocational and technical education in the eu conditions Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи (5). pp. 72-84.

- Кузьмінська, Л.Д. (2015) Eurointegration determinants of social partnership in the management of vocational education In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали звітної науково-практичної конференції ІПТО Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 210-212.

- Кузьмінська, Л.Д. (2015) Political culture head of vocational school: contradictions and current development problems Теорія і методика професійної освіти, 2 (7).

- Кузьмінська, Л.Д. (2015) Social partnership in the management of vocational school: results of empirical research Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи, 1 (6). pp. 80-90. ISSN ISBN 978-966-2553-03-1

- Кузьмінська, Л.Д. (2013) Teambuilding in the management of vocational and technical educational institution: innovative discourse In: Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали семінару-тренінгу (23-24 жовтня 2013 р., м. Черкаси) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 70-73.

- Кузьмінська, Л.Д. (2013) Educational marketing as a modern tool for the management of vocational education institution In: Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали семінару-тренінгу (23-24 жовтня 2013 р., м.Черкаси) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 50-53.

- Кузьмінська, Л.Д. (2016) Social partnership as a priority education politics in managing the development of VET In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2015 рік (м. Київ, 7, 19 квітня 2016 р.) ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 153-156.

- Кулалаєва, Наталя Валеріївна (2015) Professional training at hi tech industry: organizational-pedagogical conditions Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 1 (9). pp. 52-58. ISSN 2223-5752

- Кулик, Є.В. (2012) Current trends and issues management decentralization VET In: Decentralization upravilnnya vocational education: theory and practice ІПТО НАПН України, Київ, pp. 6-8.

- Кулик, Є.В. (2011) Formation of the head of innovation in terms suchavnyh In: Система підвищення функціональної компетентності керівників ПТНЗ ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 8-11.

Кулик, Є.В. (2012) Conceptual Foundations of decentralization of vocational education in today's job market Педагогічна думка, м.Київ, Україна, pp. 55-88.

- Кулішенко, Павло Володимирович (2012) Проблематика жорстокості і насильства у змісті підручника для директора школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 475-481.

- Курбатов, Сергій (2014) Temporal and Spatial Asymmetry of Mission of Contemporary University and the Problem of Its Overcoming Higher Education of Ukraine. Thematical Issue "University and Leadership", 4 (55). pp. 81-84. ISSN 2078-1016

Л

- Лещенко, М.П. and Яцишин, А.В. (2010) Professional preparation of master's degrees of management educational establishment: historical and educational discourse Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, 27 (31). pp. 75-82.

- Липова, Людмила Андріївна (2011) Differentiation of pre profile training of students of basic school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 9-10.

- Литвинова, С.Г. (2012) Virtual community subject to manage legal and methodological support of teachers secondary schools Теорія та методика електронного навчання, ІІІ. pp. 162-167.

- Литвинова, С.Г. (2012) Virtual community as means of substantive support of natural mathematics education Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (28). ISSN 2076-8184

- Литвинова, С.Г. (2012) Virtual teachers communities In: Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення ББК 74.04(2)4 . Сумський ОІППО, м.Суми, Україна, pp. 39-43.

- Литвинова, С.Г. (2013) Cloud technology in the management of pre-schools In: ICT in the economy, education and social services ФЛП, м.Сімферополь, Україна.

- Лук'яненко, Г.І. (2012) Model of innovation management VET In: Децентралізація управілння професійно-технічною освітою: теорія і практика ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 56-59.

Лук'яненко, Г.І. (2012) Teaching principles of management of the vocational and technical educational institution in the region Наукова думка, м.Київ, Україна, pp. 279-301.

- Лукіна, Т.О. (2009) External evaluation results of the education development as a basis of education quality management in the context of Ukraine's European integration Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір: освітні аспекти (1). pp. 62-72.

- Лукіна, Т.О. (2007) The monitoring of education quality as an information basis of education quality management in Ukraine Педагогічна і психологічна науки в Україні (2). pp. 134-144.

- Лукіна, Т.О. (2008) Problems of quality of Post-Graduate pedagogical education Післядипломна освіта в Україн (1). pp. 11-14.

- Лукіна, Т.О. (2008) Education quality Енциклопедія освіти (1). pp. 1017-1018.

- Лукіна, Т.О. (2010) Key aspects of the definition of professional competence to the education quality management of the head of the institution In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки АПН за 2009 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 221-223.

- Лукіна, Т.О. (2008) Education quality management Енциклопедія освіти (1). pp. 945-947.

- Лукіна, Т.О. (2007) Main tasks of the national system monitoring of the education quality In: Анотовані результати НДР Інституту педагогіки за 2006р. Педагогічна думка, м.Київ, Україна, p. 222.

- Люлькова, Ю.М. (2017) Methodology of an expert survey on determining the impact of socio-economic factors on the development of the system of general secondary education in Ukraine In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 49. ISBN 978-966-644-464-9

- Лісова, Н.І. (2017) Modernization of management department of education under decentralization fnd democratization Молодь і ринок, 3 (146). pp. 56-61.

- Лісова, Н.І. (2016) State and public management of a secondary education in historic retrospectivety: transformation processes Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 5 (296). pp. 79-87.

- Лісова, Н.І. (2016) Social partnership as the process of communicative interaction under conditions of public-social management of general average education In: Матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю [«Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект»], (Київ, 3-4 листопада 2016 р.) НАДУ, м. Київ, Україна, pp. 39-40.

- Лісова, Н.І. (2011) Cooperation of education management bodies with public organizations as a mechanism of development of culture of a personality and its spiritual world In: Мораль і освіта в полікультурному суспільстві: ідеали і цінності : Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 22 жовтня 2010 р. Чабаненко Ю.А., м. Черкаси, Україна. ISBN 978-966-493-323-7

- Лісова, Н.І. (2010) The dialog with the community as criteria of effective management for secondary educational establishment Вісник Черкаського національного університету. pp. 164-168. ISSN 2076-586Х

- Лісова, Н.І. (2016) Public-public administration department of education: features and prospects Нова педагогічна думка, 4 (88). pp. 8-13. ISSN 2520-6427

- Лісова, Н.І. (2017) Preparation of pedagogical staff to the monitoring of quality of general secondury education in public-social management The theory and methods of educational management, 1 (19). pp. 1-14. ISSN 2310-241

- Лісова, Н.І. (2010) Publicity in educational management of democratic states Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» (176). pp. 82-85. ISSN 2076-586Х

- Лісова, Н.І. (2010) The participation of community in the management of educational development Вісник Національного технічного університету «ХПІ» серія: «Нові рішення в сучасних технологіях», 46. pp. 114-119. ISSN 2079-5459

- Лісова, Н.І. (2016) Mechanisms of implementation of tducational politicy in small cities of Ukraine East European Scientific Jornal, 12. pp. 10-15.

- Лісова, Н.І. (2016) Place of mechanism of social partnership in public-social management by general average education in conditions of small cities of Ukraine In: Матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Стан, проблеми та перспективи педагогічних досліджень і соціальної роботи» Університет Данубіус, м. Сладковічево, Словацька Республіка, pp. 219-222.

М

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2011) Theoretical and practical aspects of evaluating the effectiveness of vocational schools Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи, 1 (1). pp. 112-118. ISSN ISBN 978-966-2553-03-1

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2010) The analysis of training and methodical maintenance of vocational schools Професійна освіта: проблеми і перспективи (1). pp. 82-88. ISSN ISBN 978-966-354-381-9

- Малишева, Любов Миколаївна (2015) Improving the educational process at Humanitarian Gymnasium of Piskivka by implementing the project of the «specialized education» in the framework of the development program this educational institution Дидактика: теорія і практика. pp. 140-144.

- Маслов, В.І. (2009) Conceptual principles of building contents and structure of the reference model of functional competencies of educational institutions managers Післядипломна освіта в Україні, 2. pp. 3-10.

Маслов, В.І., Калініна, Л.М. and Неруш, Микола Васильович (2014) Organizational mechanisms of state and public administration of general educational institutions in conditions of modernization changes Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-440-3 (Unpublished)

Мелешко, В.В. (2013) Managing the development of small rural schools Педагогічна думка, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-644-334-5

- Мельник, В.К. (2009) Managing competency as a factor of professional development of school director in the system of post-graduate education Педагогічний дискурс, 5. pp. 153-158.

- Микитенко, М. and Федорченко, Т. Є. (2017) Training technology - as the basis of the correctional work with children’s deviant behavior Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 57 (57). pp. 256-262. ISSN 2307-4922

- Морозова, М.Е. (2015) Features personnel management in higher educational institutions Theory and methods of educational management, 1 (15).

- Морозова, М.Е. (2015) Formation of effective human resource management in higher education institutions Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр., 13 (26). pp. 119-127.

- Москальова, А.С. (2015) Psychological competence of heads of educational schools to overcome professional crisis Pedagogy and Psychology. Science and Education a New Dimension, 3 (19). pp. 103-106. ISSN 2308-5258

- Муромець, В.Г. (2013) Характеристика рівнів готовності педагогів до формування науково-методичного супроводу превентивного виховного середовища In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 166-168.

- Мушка, О.В. (2017) Analysis of the forecast models of development of general secondary education, developed in the independent Ukraine In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 47. ISBN 978-966-644-464-9

- Мушка, О.В. (2016) Prognostic models of the development of general secondary education, developed in independent Ukraine as an object of scientific analysis In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 69-70. ISBN 978-966-644-398-5

Н

- Нежинська, О.О. (2014) Training of development of psychological readiness of leaders of educational organizations to introduction of gender approach in practice of management Збірник наукових праць «Теоретичні і практичні проблеми психології», 3 (35). pp. 241-246.

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) (2017) Coaching technologies in psychological preparation of personnel of educational organizations to professional activity on principles of gender equality In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти" (м. Рівне, 30-31 березня 2017 р.) РОІППО, м. Рівне, Україна, pp. 173-175.

- Нежинська, О.О. (2015) Features of the self-image of secondary educational institutions Теоретичні і практичні проблеми психології, 3 (38). pp. 293-300.

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) (2012) The research methodology of psychological preparation of managing staff of educational institutions for gender approach implementation in the practice of management Вісник післядипломної освіти, 8 (21). pp. 269-275.

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) and Бондарчук, О.І. (2017) Leadership is in activity of head of educational organization [Teaching Resource] (In Press)

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X), Бондарчук, О.І. and Ващенко, Л.М. (2011) Gender education is in the process of in-plant training of pedagogical shots [Teaching Resource]

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X), Бондарчук, О.І., Москальова, А.С. and Прокопенко, О.А. (2013) Preparation of leaders of establishments of education to professional orientation work by student's and student young people [Teaching Resource]

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) and Тименко, Володимир Миколайович (2017) Coaching as a technology development of the leadership in education Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України»; Тематичний випуск «Університет і лідерство», 1 (2). pp. 65-68. ISSN 2078-1016

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) and Тименко, Володимир Миколайович (2017) Coaching technology as means of upgrading of higher education «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 29 вересня 2017 р.. pp. 101-102.

- Нечерда, В. Б. (2016) The Structural-Functional Model of Educating Tolerance in Elder Teenagers of Comprehensive School Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (20). pp. 58-68. ISSN 2308-3778

- Нечерда, В. Б. (2017) Features of the theatrical technology in working with adolescents of vulnerable categories In: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України: "Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал" НАІР, м. Івано-Франківськ, Україан, pp. 174-178.

- Нечерда, В. Б. (2014) Senior Teenager Happy Personality Up-Bringing in the Context of Schoolchildren Prosocial Behaviour Formation Педагогічний альманах, 22. pp. 24-30.

- Носенко, Ю.Г. and Богдан, В.О. (2016) Using Google services as a tool of supporting management processes in preschool educational institution Нові технології навчання (88). pp. 55-60.

- Носенко, Ю.Г. and Богдан, В.О. (2016) Google cloud services in pre-schools management In: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів» Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», м. Київ, Україна, pp. 58-60.

- Носенко, Ю.Г. and Богдан, В.О. (2016) Characteristics of Google Cloud Services in Aspect of Preschool Educational Institution Management In: Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару «Хмарні технології в освіті» ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг, Україна.

- Носкова, М. В. (2015) Training of the General Education Institutions Manager in the System of Postgraduate Pedagogical Education in Using Internet Technologies in Their Professional Activities Dissertation candidate thesis, Інститут педагогіки.

- Нікітчина, С.О. (2010) Прийняття та реалізація управлінського рішення в діяльності керівника професійно-технічного училища На допомогу керівнику ПТНЗ (1). pp. 1-5.

Нікітчина, С.О. (2012) Organizational and pedagogical conditions of decentralization of vocational education Наукова думка, м. Київ, Україна, pp. 187-242.

- Нікітчина, С.О. (2011) Management of vocational schools in terms of decentralization Модернізація професійної освіти і навчання: перспективи, проблеми, пошуки, 1. pp. 101-112. ISSN ISBN 978-966-2553-03-1

- Нікітчина, С.О. (2011) Head Of Vocational Educational Institution: Requirements For The Personality And Professional Features Професійна освіта: проблеми і перспективи, 2 (2). pp. 69-74.

- Нікітчина, С.О. (2011) Management of the vocation training college in the market condition Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (1). pp. 101-112.

О

Олійник, В.В., Гравіт, В.О. and Ляхоцька, Л.Л. (2012) Scientific-methodical base of credit-module organization of curricula for improvement of qualification skills of managerial staff of full-time and distance forms of study Університет менеджменту освіти НАПН України, "Педагогічна думка", м.Київ, Україна. ISBN 978-966-644-279-9

- Оліфіра, Л.М. (orcid.org/0000-0002-9534-1451) (2014) Training as advanced technology of development of professional management competence of the managers of education Bulletin of postgrated education, 12 (25). pp. 116-127. ISSN 2218-7650

- Онаць, Олена Миколаївна (2015) The role of the leader in creating successful cultural and educational environment of educational institution In: Modern trends in the development of organizational zagalnoosvitnioi educational institutions in the information society, 10.04.2014, м.Київ, Україна.

- Онаць, Олена Миколаївна (2016) The essence and the specific of the phenomena of the state-public and public-state administration of a comprehensive educational institution in the textbook for a headmaster Проблеми сучасного підручника (16). pp. 277-290.

Онаць, Олена Миколаївна (2014) Conceptual bases of organizational mechanisms and technologies of community and public administration by comprehensive educational institutions Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-439-7 (Unpublished)

- Онаць, Олена Миколаївна (2012) The relationship between the style of leader behavior and effectiveness of the public-state management Рідна школа, 8-9 (992). pp. 46-51.

- Онаць, Олена Миколаївна (2012) Self-realization of innovative management potential of the head of sciences Шляхи освіти, 3. pp. 24-29.

- Онаць, Олена Миколаївна (2016) Roles and Styles in the Headmater’s Management Activities in the Content of a Textbook for an Education Manager Теорія та методика управління освітою, 1 (17). pp. 1-17. ISSN 2310-2411

- Онаць, Олена Миколаївна (2015) The issue of pedagogical culture in the content of a textbook for a headmaster Проблеми сучасного підручника, 2 (15). pp. 104-118. ISSN 2411-1309

- Онаць, Олена Миколаївна (2017) Conceptual foundations of organizational mechanisms оf civilian-state administration of educational institutions in the textbook for the manager Проблеми сучасного підручника, 19. pp. 231-244. ISSN 978-966-544-404-5

- Онаць, Олена Миколаївна (2018) Management of a public-active school as an open social-pedagogical system Партнерська взаємодія школи та сім’ї як фактор оновлення сучасної освіти. pp. 27-38.

- Онищук, Людмила Анатоліївна (2013) Значення прогностичного знання в галузевому управлінні Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 3 (20). pp. 209-215.

- Онищук, Людмила Анатоліївна (2012) Педагогічна прогностика в управлінні In: Проблеми емпіричних досліджень у психології ОВС, м.Київ, Україна, pp. 267-271.

- Онищук, Людмила Анатоліївна (2010) Концепція діяльності лабораторії управління професійно-технічною освітою Професійна освіта:проблеми і перспективи. pp. 39-46.

- Онищук, Людмила Анатоліївна (2010) Пріоритетні чинники розвитку управління професійною освітою і навчанням в умовах його децентралізації Теоретичні питання культури, освіти та виховання (42). pp. 6-10.

Онищук, Людмила Анатоліївна (2012) Theoretical foundations of vocational education Наукова думка, м. Київ, Україна, pp. 8-54.

Онищук, Людмила Анатоліївна (2012) Conceptual approaches to the management of vocational schools in a decentralized management of vocational education Наукова думка, м. Київ, Україа, pp. 243-249.

- Онищук, Людмила Анатоліївна (2015) Еxperimental verification of regulations which reflect the state evaluation of innovation development of general educational institution at different stages of pedagogikal experiment Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 26. pp. 118-125.

- Онищук, Людмила Анатоліївна (2015) Scientific basis development of the concept of innovative development of an educational institution In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Моделювання інноваційних систем навчання й виховання обдарованих дітей: теорія і практика" Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Обдарованість", м.Київ, Україна, pp. 143-146. ISBN 9789668354267

Онищук, Людмила Анатоліївна (2017) Concept of forecasting development of general secondary education Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-441-0

- Онищук, Людмила Анатоліївна (2017) Results of experimental verification of the basic provisions of the concept of forecasting the development of general secondary education In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 43. ISBN 978-966-644-398-5

- Онищук, Людмила Анатоліївна, Пузіков, Дмитро Олегович, Гораш, Катерина Вікторівна, Зоц, Віра Миколаївна, Мушка, О.В., Лелюх, В.М., Прохоренко, О.О., Варава, Валентина Юріївна and Миньківська, М.В. (2015) Theory and technology of comprehensive evaluation of innovative development of general education institution Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Оржель, Олена (2017) University Social Responsibility in the Context of University Leadership: Educational manual [Teaching Resource]

- Оржеховська, В. М., Кириченко, В. І., Єжова, О. О. and Федорченко, Т. Є. (2013) Концепція формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу в умовах нової соціокультурної реальності (проект) Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (2). pp. 41-48.

- Оржеховська, В. М. and Федорченко, Т. Є. (2014) Технологія створення програми “Здоровий мікроклімат у школі” та її основні вимоги In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал НАІР , м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 194-197.

Оржеховська, В. М. and Федорченко, Т. Є. (2014) Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу Імекс ЛТД, м. Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-303-9

Оржеховська, В. М. and Федорченко, Т. Є. (2014) Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу Імекс ЛТД, м. Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-303-9

Оржеховська, В. М., Федорченко, Т. Є., Єжова, О. О., Кириченко, В. І., Тарасова, Т. В., Нечерда, В. Б., Муромець, В.Г. and Кириленко, С.В. (2014) Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу Імекс ЛТД, м. Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-295-7

Оржеховська, В. М., Федорченко, Т. Є., Кириченко, В. І., Єжова, О. О., Тарасова, Т. В., Нечерда, В. Б., Кириленко, С.В. and Муромець, В.Г. (2014) Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу Імекс ЛТД, м. Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-295-7

- Осадчий, І.Г. (2012) Social and philosophical aspects of the general culture of school heads Project Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

Осадчий, І.Г. (2014) Organizational Management of Rural Educational Districts , м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-437-3 (Unpublished)

- Островерхова, Н.М. (2012) Methodology formation technological culture school heads Project Report. Педагогічна думка, Київ, Україна.

- Островерхова, Н.М. (2012) Диференційований підхід до написання підручника для директора школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 609-617.

- Островерхова, Н.М. (2012) Theoretical foundations for organizational mechanisms of the educational (analytical aspect) Теорія та методика управління освітою, 2 (9). pp. 30-46. ISSN 2310-2411

- Островерхова, Н.М. (2013) Organizational priority mechanisms of contents education subjects of study Теорія та методика управління освітою, 1 (10). pp. 28-35. ISSN 2310-2411

- Островерхова, Н.М. (2015) The theoretical basis of technology management as a comprehensive educational institution active social and educational system Освіта та розвиток обдарованої особистості, 8 (39). pp. 5-12. ISSN 2309-3935

Островерхова, Н.М. (2013) Technological culture of the head of the school Вид-во Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна. (Unpublished)

П

- Палькевич, Юлія Святославівна (2014) The impact of market transformation in upravilnnya development of vocational education: problems and prospects Modernization of Vocational Education and Training, 1 (4). ISSN ISBN 978-966-2553-03-1 (In Press)

- Палькевич, Юлія Святославівна (2014) Improving the economic competence of managers of vocational institutions in market conditions Pedagogy and Psychology of Professional Education, 3. pp. 221-227. ISSN 2218-5186

- Палькевич, Юлія Святославівна (2015) The development of economic culture head of vocational schools as a factor of competitiveness management of the institution Modernization of vocational education and training: problems, searches and prospects, 1 (6). pp. 175-185. ISSN 978-966-2553-03-1

- Палькевич, Юлія Святославівна (2015) Innovative methods of managing vocational education: economic dimension Mountain School of Ukrainian Carpathians, 1 (3). pp. 111-113.

- Палькевич, Юлія Святославівна (2015) Marketing management competitiveness VET: an empirical aspect Theory and Methods of Professional Education, 3 (7).

Паращенко, Л.І. (2014) Theory and technologies of model forming of economic mechanisms of secondary education management . ISBN 978-966-644-435-9 (Unpublished)

- Пархоменко, Н. Є. (2017) Management challenges in the implementation of the concept of a new Ukrainian school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 51. ISBN 978-966-644-398-5

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) the Modern scientific approach towards of information and analytical competence development of vocational school leaders Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 (255). pp. 43-55. ISSN 2227-2844

- Петренко, Лариса Михайлівна (2009) Influence indicators of VET organising in Ukraine in the globalisation framework Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: науково-теоретичний збірник, 2. pp. 118-123.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Informational and analytical activity leaders in the management of vocational and technical schools. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» (159). pp. 234-241. ISSN 2222-8624

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Informative and Analytical Competence of Leaders of Vocational Training Establishments as Socially-pedagogical Problem Проблеми підготовки сучасного вчителя, 5. pp. 180-187.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) The structure of specialists’ information and analytical competency in the theory of Pedagogics: comparative analysis Нова педагогічна думка, 1. pp. 129-133.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) E-Portfolio Application in Vocational School Leaders' Information and Analytical Competence Development Педагогическое образованик в России, 3. pp. 104-107. ISSN 2079-8717

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) The expert evaluation of information and analytical competence morphology and content of a vocational school leader Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 7 (50). pp. 123-126.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2010) Нормативно-правове забезпечення управління професійно-технічним навчальним закладом Професійна освіта: проблеми і перспективи: збірник наукових праць , 1. pp. 52-57.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Informational and analytical competence concept of vocational educational establishment leaders Професійно-технічна освіта, 3. pp. 34-36.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2009) Модернизация управления профессионально-техническим образованием: сравнительный анализ Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки». pp. 30-35.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Implementation of vocational school leader research function Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (34). pp. 150-154.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Vocational school leader's analytical activity training: innovative approach Наука і освіта: психологія і педагогіка , 3. pp. 124-128.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Assessment results analysis of vocational school leader's achievement motivation Вісник Вінницького політехнічного інституту, 5 (110). pp. 129-133. ISSN 1997-9266

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Model information and analytical competence manager In: Децентралізація управілння професійно-технічною освітою: теорія і практика ІПТО НАПН України, Київ, pp. 63-67.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2009) Essence of concept "Decentralization of management" is in home and foreign literature Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (9-10 квітня 2009 р.) . pp. 405-407.

Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Информационно-аналитическая компетентность руководителя профессионально-технического учебного заведения: алгоритмы эффективной деятельности ІМА-прес, м. Дніпропетровськ, Україна. ISBN 978-966-331-498-3

- Петренко, Лариса Михайлівна (2009) Управління професійною освітою в зарубіжних країнах Интеграция традиционных и инновационных процессов в современной системе образования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (16-17 марта 2009 г.). . pp. 67-62.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2009) Соціально-педагогічні проблеми управління професійною освітою In: Третьи международные Батышевские научные чтения, посвященные 220-летию г. Николаева, 9¬11 сентября 2009 года: Сборник научных трудов ООО «Фирма «Млион», м. Николаїв, Україна, pp. 157-161.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2010) Розвиток професійно-технічного навчального закладу: теорія і методологія галузевого управління In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: тези доп. звітн. наук.-практ. конф. (29-30 беоезня 2010 р.) Институт профессионально-технического образования НАПН Украины, м.Київ, Україна, pp. 115-117.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2010) Децентралізація управління професійно-технічними навчальними закладами – імператив державної регіональної політики Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів: монографія. pp. 390-407. ISSN 978-966-331-328-3

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Педагогічний аналіз як складова процесу забезпечення якості освіти в професійно-технічному навчальному закладі In: Педагогічні проблеми забезпечення якості професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукраїнського круглого столу ІМА-прес, Дніпропетровськ, pp. 145-150. ISBN 978-966-331-396-2

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Информационно-аналитическая компетентность - неотъемлемая слагаемая руководителя профессионально-технического учебного заведения In: Управління в освіті: зб. матеріалів V Міжнар. науково-практичної конференції Львівська політехніка, Львів , pp. 246-247. ISBN 976-617-607057-3

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Подготовка к информационно-аналитической деятельности руководителей профессионально-технических учебных заведений в системе непрерывного образования In: Сучасні проблеми підготовки фахівців до соціальної та культурної діяльності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції КІСКЗ, м.Київ, Україна, pp. 251-253.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Analysis of the term “Information and Analytical competency” Edukacja – technika – informatyka. Rocznik naukowy, 2. pp. 56-59. ISSN 2080-9069

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Чинники сталого розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів In: Система роботи ПТНЗ з формування професійно-мобільного кваліфікованого робітника : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Кривий Ріг, pp. 103-104.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2014) The contents of information and analytical competence of a vocational school leader Open and distanse education, 1 (53). pp. 88-94.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Informational and analytical activity as an integral part of a vocational school head’s professionalism In: Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", Ялта, pp. 123-126.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Аналіз соціальної інформації як складова педагогічного проектування In: Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ТНПУ імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, pp. 86-87.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Методичні аспекти розвитку професіоналізму керівників професійно-технічних навчальних закладів In: Педагог професійної школи: Методичний посібник (за матеріалами Третього Всеукраїнського семінару «Інноваційні методики у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі») Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 112-118.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) The morphology of informational and analytical competency of a vocational educational establishment leader (empiric data) In: New Information Technologies in Education for All Learning Environment / Proceedings ITEA-2011 IRTC, Ukraine, pp. 449-455. ISBN 978-966-02-6202-7

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Theoretical aspects of informational and analytical activities of vocational educational establishment leaders Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (2). pp. 24-33. ISSN 978-966-2553-03-1

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Компетентностный подход к развитию профессионализма руководителей профессионально-технических учебных заведений In: Инновация, качество, образование и развитие Министерство образования Азербайджанской республики, Баку, pp. 206-209.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Analysis of conceptions of development of information and analytical competence of vocational educational establishments leaders Професійна освіта: проблеми і перспективи (3). pp. 21-26.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Инвариантное моделирование педагогических объектов (на примере информационно-аналитической компетентности руководителей профессионально-технических учебных заведений) In: симпозиум, 5 травня 2012 р., м. Київ, Україна.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2014) Use of a blog in the scientific-experimental research [Video] (Unpublished)

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Системне моделювання розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів In: Ольвійський форум – 2012: стратегії України в геополітичному просторі ЧДУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна, pp. 36-38. ISBN 2075-5449

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Development of informational and educational environment of vocational training in a region: the normative legal field Теорія та методика управління освітою , 3.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Самообразование руководителей профессионально-технических учебных заведений и условия его активизации In: Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры: материалы I-ой Международной научно-практической конференции ГУЗ «МВПУ ПИТ», Дніпропетровськ, pp. 173-176.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Особенности управления самообразовательной деятельностью руководителей профессионально-технических учебных заведений в условиях развития киберпространства In: Кіберагресія: психолого-педагогічні та кібернетичні проблеми безпеки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ЛНУ ім. Тараса Шевченка, м. Луганськ, Україна, pp. 81-91. ISBN 978-966-617-300-6

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Empiric research of vocational school leaders' information and analytical competence development Педагогіка і психологія професійної освіти (2). pp. 51-58. ISSN 2218-5186

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Vocational school leaders' pedagogical reflection diagnostics Молодь і ринок , 11 (106). pp. 42-46. ISSN 2308-46-34

- Петренко, Лариса Михайлівна (2014) Hierarchy analysis method in prioritizing organizational and pedagogical conditions of vocational school head’s information and analytical competence development Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология, 1 (16). pp. 165-169.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2014) Концептуальні засади управління маркетингом професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки In: Научно-методическое обеспечение профессионального образования и обучения: Материалы отчетной конференции Институту профессионально-технического образования НАПН Украины, Київ, pp. 73-75.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Теорія і практика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: монографія Project Report. Дніпропетровськ: ІМА-прес, м. Дніпропетровськ, Україна.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2010) Розвиток професійної освіти і навчання: регіональний аспект Професійно-технічна освіта, 3.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2010) Функціональні завдання регіонального управління професійно-технічними навчальними закладами In: VI Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании" Т.2 - Ч.1 Дніпропетровськ, м.Дніпропетровськ, Україна, м.Варна, Болгарія, pp. 234-237.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2014) The Theory and methodology of information and analytical competence development of vocational school heads. Other thesis, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2014) The Theory and methodology of information and analytical competence development of vocational school heads Masters thesis, Інститут професійно-технічної освіти.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2015) Теоретичні засади упраління маркетингом професіййної освіти як умова забезпечення якості підготовки фахівців In: Управление качеством образования: опыт и инновации Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет", м.Кривий Ріг, Україна, pp. 12-14.

Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Theoretical and methodological principles of decentralization of vocational schools Наукова думка, м.Київ, Україна, pp. 250-278.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2015) Theoretical basis of VET system marketing management under the conditions of market economy In: Научно-методическое обеспечение профессионального образования и обучения: материалы отчетной научно-практической конференции за 2014 год Інститут професійно-технічної освіти, м. Київ, Україна, pp. 12-14.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2015) Information supply of marketing management for vocational education and training in the region Професійна освіта: проблеми і перспективи, 8. pp. 83-89. ISSN 2411-3425

- Петренко, Лариса Михайлівна (2015) Informational approach to define the content of training for VET school directors Професійне навчання на виробництві (6). pp. 34-41. ISSN 2224-0195

- Петренко, Лариса Михайлівна (2016) Preparation of VET school Heads to innovative management methods implementation In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 52-54.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Principles of information and analyticalcompetence development of vocational school leaders in the context of mediaeducation «Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив. pp. 584-595.

- Петренко, Лариса Михайлівна (orcid.org/0000-0002-7604-7273) (2017) The Expert evaluation in the management of vocational schools In: ІІ Вскукраїнський науковий форум "Адаптивні системи управління в освіті", м. Харків, Україна. (Unpublished)

- Петренко, Лариса Михайлівна, Єльникова, Галина Василівна, Житник, Ніна Василівна, Сушенцева, Лілія Леонідівна, Корогод, Наталія Петрівна, Самодрін, Анатолій Петрович, Абдулов, Ринат Махмутович, Сушенцев, О.Є. and Лучанінова, Ольга Петрівна (2014) Education quality management: experience and innovations: мulti-authored monograph Project Report. ІМА-прес, м.Дніпропетровськ, Україна.

Петренко, Лариса Михайлівна, Козак, Андрій Романович and Коваленко, Сергій Петрович (2011) Vocational education and training in Ukraine: modern management technologies ІМА-прес, м. Дніпропетровськ, Україна. ISBN 978-966-331-407-5

- Пліш, І.В. (2014) Cloud services as contemporary tool of educational institution management New computer technology (12). pp. 45-49. ISSN 2309-1460

- Поліщук, Тетяна Петрівна (2013) The development of the organizational culture of teaching staff in the agricultural profile In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: тези Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (28 березня 2013 р.) Том І ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 192-195.

- Поліщук, Тетяна Петрівна (2015) Мanagement's culture as an factor of organizational culture development of teaching staff in vocational and technical educational institution. Наукові підходи в управлінні навчальними закладами: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Житомир, 28 квітня 2015 р., 1. pp. 348-355.

- Поліщук, Тетяна Петрівна (2015) The functions of the organizational culture of the teaching staff of vocational training institutions Agricultural Profile Профессиональное образование проблемы и перспективы*, 8. pp. 78-83. ISSN 2411-3425

- Поліщук, Тетяна Петрівна (2015) Organizational culture teaching staff of vocational schools as a factor in a market economy In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 березня 2015 р.) Том ІІ ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 42-44.

- Поліщук, Тетяна Петрівна (2015) Development of organizational culture VET - key factor man In: Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2015 р. Міленіум, м.Київ, Україна, pp. 170-172.

- Поліщук, Тетяна Петрівна (2015) Teacher’s pedagogical culture as an integral part of organizational culture development of teaching staff in vocational and technical educational institution Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, 43 (47). pp. 55-62.

- Поліщук, Тетяна Петрівна (2015) Organizational culture of vocational and technical educational institution: concept, content, functions and features Edukacja –Technika – Informatyka: Kwartalnik naukowy, 2 (12). pp. 112-116.

- Попович, Л.М. (2017) Model of socially-active school management In: Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях : Матеріали І міжнародної конференції, 22-23 травня 2017 р., м. Київ Трек-ЛТД, м. Київ - м. Дрогобич, Україна, pp. 149-154. ISBN 978-617-7263-47-9

- Попович, Л.М. (2017) Problems of in socially-active school of the heards textbook of modern education institutions Проблеми Сучасного підручника (18). pp. 171-177. ISSN 2411-1309

- Попович, Л.М. (2017) Problems of in socially-active school of the heards textbook of modern education institutions Проблеми сучасного підручника, 18. pp. 171-178. ISSN 2411-1309

- Попович, Л.М. (2016) Initiation of experience of socially active schools In: Vysoka skola Danubius Fakulta socialnych studii. Sladkovicovo, Slovenska republika : 28 – 29 oktobra 2016 Vysoka skola Danubius, с.Sladkovicovo, Slovenska republika, pp. 232-235.

- Попович, Л.М. (2017) The effectivenes of using the model of management of socially-active school as an active social and pedagogical system In: Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (21– 24 листопада 2017 р., м. Відень, Австрія) НМетАУ, м. Дніпро, Україна, pp. 108-112. ISBN 978-617-7433-37-7

- Просіна, О.В. (2017) Закономерности современного образовательного менеджмента в управлении системой воспитательной деятельности внешкольного ученого заведения Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 21. pp. 178-187. ISSN 2308-3778

- Прохоренко, О.О. (2016) Factors for the development of general secondary education In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 70-71. ISBN 978-966-644-398-5

- Прохоренко, О.О. (2017) Methodology of expert survey on determining the influence of internal and external factors on the development of general secondary education In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 48. ISBN 978-966-644-398-5

- Проценко, Наталія (2013) Development of marketing managers of VET expertise in post-graduate education In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 березня 2013 р.) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 187-190.

- Проценко, Наталія (2015) Marketing managers competency model vocational schools In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (м. Київ, 26 березня 2015 р.) ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 19-25.

- Пузіков, Дмитро Олегович (2013) Evaluation of prospects of innovative development of general educational institution In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України Інститут педагогіки НАПН України , м.Київ, Україна.

- Пузіков, Дмитро Олегович (2013) Criteria for evaluation of innovative development of general educational institutions In: Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей Університет «Україна», м.Київ, Україна.

- Пузіков, Дмитро Олегович (2013) Оцінювання освітнього простору інноваційної школи життєтворчості особистості: якісні показники Українська наукова школа психології і педагогіки життєтворчості: досягнення і орієнтири для ХХІ століття; ювілейний науково-методичний збірник (1). pp. 110-116. ISSN 978-966-8157-38-7

- Пузіков, Дмитро Олегович (2014) Trends and imperatives of innovational development of general educational institutions Філософія інноваційної діяльності: практико орієнтований збірник. pp. 147-153. ISSN 978-966-699-778-7

- Пузіков, Дмитро Олегович (2014) Factor-criterion model of evaluation of innovational development of general educational institution In: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжн. участю «Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічної реформ» Наші книги, м.Чернівці, Україна, pp. 19-20.

- Пузіков, Дмитро Олегович (2014) Principles of evaluation of innovational development of general educational institution Рідна школа, 10 (1018). pp. 32-36. ISSN 0131-6788

- Пузіков, Дмитро Олегович (2014) Qqualimetric factor-criterion model of evaluation of innovational development of general educational institution Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: збірник наукових праць, 4 (25). pp. 226-234. ISSN 2311-214X

- Пузіков, Дмитро Олегович (2015) Forecasting model of innovation development of general educational institutions for gifted pupils In: Моделювання інноваційних систем начання й виховання обдарованих дітей: матер. всеукр. наук.-практ. конференц Оперативна поліграфія, м. Харків, Україна, pp. 186-188. ISBN 978-966-8354-26-7

- Пузіков, Дмитро Олегович (2015) An evaluation of innovational development of general educational institution Довідник директора школи, 5 (6). pp. 6-27. ISSN 18115-6915

- Пузіков, Дмитро Олегович (2015) Forecasting of innovative development of general educational institution In: Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІ Всеукр. наук. конф., 21-22 квітня 2015 р., ч. ІІ. Університет "Україна", м. Київ, Україна, pp. 157-159.

- Пузіков, Дмитро Олегович (2017) Methodology of training of subjects of educational activity to the application of the theoretical model of forecasting the development of general secondary education In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 42. ISBN 978-966-644-398-5

- Пузіков, Дмитро Олегович and Гораш, Катерина Вікторівна (2015) Evaluation of innovative development of generaleducation academic institutions: features and condtions Рідна школа, 1-2 (1021-2). pp. 7-12. ISSN 0131-6788

- Пінчук, О.П. and Богачков, Ю.М. (2013) Naukovyi-metodichnі rekomendatsії to project Reigning standartіv іnformativnih competencies vchitelіv ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

Р

- Рогова, Віра Борисівна (2016) The analytical context of a quality position of training of the heads of educational institution for the management activity. Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки, 5. pp. 111-119. ISSN 2076-586X

- Рождественська, Д.Б. (2009) Problems of motivation in education of adult in the distance learning: foreign experience Вістник післядипломної освіти , 12 (12). pp. 126-134. ISSN 978-966-7863-85-2

- Рябова, З.В. (2014) Marketing and monitoring support quality management educational services of higher educational institutions Theory and methods of educational management, 2 (14).

- Рябченко, В.І. (2015) The problem of quality national higher education in the context of educational reform: retrospective and the present position of the ideological and competence approach Вища освіта України, 1. pp. 12-27. ISSN 2078-1016

С

- Савченко, Ірина (2013) Information-analytical system "PROFTEH" - an innovative management tool Інноваційність у науці і освіті: наукове видання до ювілею професора, доктора хабілітованого Франтішека Шльосека . pp. 502-507. ISSN 978-966-2184-21-3

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Децентралізація управління освітою: переваги і недоліки Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України , 2 (65). pp. 104-109.

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Decentralized management: advantages and disadvantages In: Децентралізація управління професійно-технічною освітою ІПТО НАПН України, Київ, pp. 8-10.

- Свистун, Валентина Іванівна (2011) Management activities karivnyka VET: problems and difficulties have In: Система підвищення функціональної компетентності керівників ПТНЗ ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 8-10.

- Свистун, Валентина Іванівна (2011) Загальнонаукові засади управлінської діяльності керівників у системі професійно-технічної освіти Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 1 (1). pp. 68-75. ISSN 2223-5752

- Свистун, Валентина Іванівна (2013) Pedagogical principles of management decentralization of vocational education Професійно-технічна освіта, 3 (60). pp. 15-19.

- Свистун, Валентина Іванівна (2013) Функції керівника професійно-технічного навчального закладу, які сприяють розвитку організаційної культури In: Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ, Україна, pp. 64-65. ISBN 978-966-310-309-9

- Свистун, Валентина Іванівна (2011) Формування управлінської команди як інноваційний напрям управління професійно-технічним навчальним закладом Професійна освіта: проблеми і перспективи, 2 (2). pp. 82-87.

Свистун, Валентина Іванівна (2013) Керівнику професійно-технічного навчального закладу: законодавчі норми управління в тестових завданнях Керівнику професійно-технічного навчального закладу . Інститут професійно-технічної освіти, Ірпінь.

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) функціональний аналіз управлінської діяльності керівника професійно-технічного навчального закладу Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб.наук.праць: в 5 т. - Т.4 : Професійна освіта і освіта дорослих. pp. 189-200. ISSN 978-966-644-212-6

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Управлінська компетентність керівників ПТНЗ в умовах децентралізації управління професійно-технічної освіти In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання Інститут професійно-технічної освіти, м.Київ, Україна, pp. 23-25.

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Керівнику професійно-технічного навчального закладу: правові норми управління в тестових завданнях На допомогу керівнику ПТНЗ (3).

- Свистун, Валентина Іванівна (2011) Мотивація досягнення як важливий чинник успіху в управлінській діяльності На допомогу керівнику ПТНЗ (2).

- Свистун, Валентина Іванівна (2014) Analysis of survey results of vocational and educational institution concerning legislation norm of management На допомогу керівнику ПТНЗ (5).

- Свистун, Валентина Іванівна (2013) Трансформація управлінської компетентності керівників ПТНЗ в умовах ринкової економіки Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (39). pp. 182-187.

- Свистун, Валентина Іванівна (2014) Управлінські інновації в системі управління професійно-технічною освітою In: Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів Навчально-методичний центр ПТО, м.Черкаси, Україна, pp. 8-9.

- Свистун, Валентина Іванівна (2013) Спільна діяльність суб’єктів управління в системі соціального партнерства In: Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти: матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції Р.А. Козлов, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 16-18.

- Свистун, Валентина Іванівна (2011) Методологічні основи децентралізації управління професійно-технічною освітою In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали Всеукраїнської (звітної) науково-практичної конференції ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 48-50.

- Свистун, Валентина Іванівна (2010) Індивідуально-психологічний компонент особистісної готовності керівника до управлінської діяльності In: Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів конференції Олді-плюс, м.Херсон, Україна, pp. 171-172. ISBN 978-966-2393-15-6

- Свистун, Валентина Іванівна (2013) Нормативно-правові аспекти регіонального управління професійно-технічною освітою In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської (звітної) науково-практичної конференції ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 48-51.

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Принципи управління професійно-технічною освітою в умовах децентралізації Нові технології навчання, 2 (73). pp. 168-174.

- Свистун, Валентина Іванівна (2014) Management of the development of vocational and technical educational institution in conditions of market economy Професійно-технічна освіта, 1 (62). pp. 16-18.

- Свистун, Валентина Іванівна (2014) Interactive teaching methods interaction of subjects vocational and technical education Проблеми освіти (78). pp. 72-77.

- Свистун, Валентина Іванівна (2014) Про організацію проведення формувального етапу дослідження НДР за темою «Управління розвитком професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки» In: Ученый совет ИПТО НАПН Украины, 18 травня 2014 р., м.Київ, Україна. (Unpublished)

Свистун, Валентина Іванівна (2014) Методологічні засади управління розвитком професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки НВП Поліграфсервіс, м.Київ, Україна, pp. 89-128.

Свистун, Валентина Іванівна (2014) Вплив трансформаційних процесів на управління розвитком професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки НВП Поліграфсервіс, м.Київ, Україна, pp. 62-91.

Свистун, Валентина Іванівна (2012) Methodological bases decentralization of vocational education Наукова думка, м.Київ, Україна, pp. 89-117.

- Свистун, Валентина Іванівна (2014) Diversification of vocational education as a scientific pedagogical problem Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи, 1 (82). pp. 121-137.

- Свистун, Валентина Іванівна (2014) Head’s management competence as an important factor in the development of vocational schools in a market economy ІПТО НАПН України. (Unpublished)

- Свистун, Валентина Іванівна (2015) Methodological approaches to the management development of vocational education In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 25-27.

- Свистун, Валентина Іванівна (2015) The priority areas of management development of vocational education in market economy conditions In: Розвиток сучасної освіти: теоря, практика, інновації: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф Міленіум, м.Київ, Україна, pp. 148-150.

- Свистун, Валентина Іванівна (2015) Methodological approaches to vocational education development management in market economy conditions Науковий вісник Інституту ПТО НАПН України. Професійна педагогіка (9). pp. 35-41. ISSN 2223-5752

- Свистун, Валентина Іванівна (2015) Website as a means of marketing management of vocational school competetive ability Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи. (Submitted)

- Свистун, Валентина Іванівна (2016) Current problems of management development of vocational and technical education in condition of market economy In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 37-40.

- Свистун, Валентина Іванівна (2016) Abstract Marketing management of a VET school competitiveness Науковий вісник ІПТО НАПН України. Професійна педагогіка (11). pp. 72-80.

- Свистун, Валентина Іванівна (2016) Diversification of management of vocational and technical education in conditions of market economy In: Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.–практ. конф., Київ, 25-26 лютого 2016 р. Міленіум, м. Київ, Україна, pp. 242-243.

Свистун, Валентина Іванівна, Єльникова, Галина Василівна, Болгаріна, В.С., Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Кузьмінська, Л.Д., Палькевич, Юлія Святославівна and Петренко, Лариса Михайлівна (2015) Development of management culture of heads of vocational and technical educational institutes ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Свистун, Валентина Іванівна, Єльникова, Галина Василівна, Болгаріна, В.С., Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Кузьмінська, Л.Д., Палькевич, Юлія Святославівна and Чернова, Тетяна Юріївна (2014) Managing the development of vocational education in modern conditions: Theory and Practice Technical Report. НВП Поліграфсервіс, м.Київ, Україна.

- Свистун, Валентина Іванівна, Єльникова, Галина Василівна, Болгаріна, В.С., Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Кузьмінська, Л.Д., Чернова, Тетяна Юріївна and Палькевич, Юлія Святославівна (2014) Management of vocational education and training development under modern conditions: theory and practice: minograph Project Report. «НВП Поліграфсервіс», м.Київ, Україна.

- Свистун, Валентина Іванівна, Єльникова, Галина Василівна, Петренко, Лариса Михайлівна, Кузьмінська, Л.Д. and Палькевич, Юлія Святославівна (2014) About the process of forming stage of research on the topic "Management of the development of vocational education in conditions of market economy” In: Вчена рада ІПТО НАПН України, 24 листопада 2014 р., м.Київ, Україна. (Unpublished)

Свистун, Валентина Іванівна, Єльникова, Галина Василівна, Петренко, Лариса Михайлівна, Кузьмінська, Л.Д. and Палькевич, Юлія Святославівна (2015) Innovative methods of management activity of heads of vocational and educational schools ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Свистун, Валентина Іванівна, Єльникова, Галина Василівна, Петренко, Лариса Михайлівна, Палькевич, Юлія Святославівна and Кузьмінська, Л.Д. (2014) Influence of market economy transformation on VET management: monograph Project Report. ТОВ «НВП Поліграфсервіс», м.Київ, Україна.

- Свистун, Валентина Іванівна, Айстраханов, Д.Д., Єльникова, Галина Василівна, Онищук, Людмила Анатоліївна, Петренко, Лариса Михайлівна, Щербак, Ольга Іванівна, Кулик, Є.В., Лук'яненко, Г.І. and Нікітчина, С.О. (2012) Decentralization of vocational education management Project Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

Свистун, Валентина Іванівна, Айстраханов, Д.Д., Болгаріна, В.С., Вакуленко, Л.Л., Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Капран, С.Б. and Чернова, Тетяна Юріївна (2011) To help the head of vocational education institution Інститут ПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

- Свистун, Валентина Іванівна and Байкова, Лариса Анатоліївна (2015) Scientific bases of interaction of the subjects of management the education sector in the process of joint activity Креативна педагогіка, 1 (10). pp. 116-122.

Свистун, Валентина Іванівна, Болгаріна, В.С., Чернова, Тетяна Юріївна, Капран, С.Б., Айстраханов, Д.Д. and Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2012) To help the head of the vocational school Інститут ПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Свистун, Валентина Іванівна and Палькевич, Юлія Святославівна (2013) To the Head of vocational and educational institutions: economical basics of management Керівнику професійно-технічного навчального закладу . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Свистун, Валентина Іванівна, Петренко, Лариса Михайлівна and Проценко, Наталія (2016) Development of marketing competence of heads of vocational technical educational institutions ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна.

- Свистун, Валентина Іванівна and Поліщук, Тетяна Петрівна (2015) Organizational culture of teaching staff of vocational and technical educational institution as a pedagogical problem Проблеми освіти (82). pp. 224-230.

- Свистун, Валентина Іванівна and Поліщук, Тетяна Петрівна (2015) Features of the teaching staff of vocational training institutions of agrarian profile and their impact on its organizational culture In: ІІ Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології. 28–30 травня 2015 року Кам'янець-Подільський нац. у-т імені Івана Огієнка, м.Київ, м.Кам'янець-Подільський, Україна, pp. 26-27.

Свистун, Валентина Іванівна, Помаран, Павло Іванович, Палькевич, Юлія Святославівна and Чернобук, Геннадій Григорович (2015) Marketing Management in a Vocational Educational Institution in a Market Economy Conditions Роменське ВПУ, м.Ромни, Україна. (In Press)

- Свистун, Валентина Іванівна, Помаран, Павло Іванович, Рукавичка, Т.Я. and Чернобук, Геннадій Григорович (2015) Guidelines for the organization of marketing service at vocational and technical educational institutions [Teaching Resource] (In Press)

- Свистун, Валентина Іванівна and Ягупов, Василь Васильович (2014) Methods of diagnostic informational and analytical competence of the vocational schools directors Педагогіка і психологія професійної освіти (2). pp. 217-226.

- Свистун, Валентина Іванівна and Ягупов, Василь Васильович (2015) Informational and analytical activity of administrators of vocational training institutions Edukacja — technika — informatyka, 1 (11). pp. 147-152.

- Семеріков, С.О., Іщенко, М.П. and Швидка, С.О. (2010) Regional innovation university complex in the management of continuous fundamental education Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки, 4 (183).

- Семеріков, С.О., Андріяко, Ю.В. and Россоха, М.Ю. (2010) Systems Approach to Pedagogical Process control in Higher Educational Establishments Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки., 4 (183).

- Семеріков, С.О., Атаманчук, Ю.М. and Десятов, Т.М. (2010) The Peculiarities of Higher Education Management in the Context of the main Barriers on the Way of Adaptation Regional Higher School Activity to the Bologna Process Вісник Черкаського універитету. Сер. Педагогічні науки, 4 (183).

Сергеєва, Л.М. (2012) Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського союзу Арт-економі, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2576-31-3

Сергеєва, Л.М. (2011) Лідерство в управлінні професійно-технічним навчальним закладом Арт-економі, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2576-17-7

- Сергеєва, Л.М. (2014) The essence of management processes as a social phenomenon Імідж сучасного педагога. , 1. pp. 38-41. ISSN 2221-6316

- Сергеєва, Л.М. (2015) Institutional educational environment in a vocational training institution Педагогічний альманах (25). pp. 112-117.

- Сидоренко, В.В. (2017) Reform of training school leaders in terms of implementation of the Concept "New Ukrainian School" In: Керівник нової української школи : світоглядно-професійні орієнтири: зб. наук. пр. НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 148-153.

Скиба, М. Є. (2016) Formation and monitoring descriptive model of the educational process quality at a higher educational institution ХНУ, м. Хмельницький, Україна.

- Слюсаренко, О.М. (2015) The development of high potential in terms of university globalization Project Report. Пріоритети, м.Київ, Україна.

- Слюсаренко, О.М. (2015) tThe development of highest university potential in the world under globalization Masters thesis, Інститут вищої освіти.

- Сорочан, Т.М. (2013) The concept and definition of the activities of the "School of Success": administrative aspect Освіта на Луганщині, 2 (39). pp. 31-35.

- Сорочан, Т.М. (2008) Management School V. Sukhomlinsky:view from today Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки, 78 (2). pp. 252-257.

- Сорочан, Т.М. (2008) V. Sukhomlinsky: Tips modern manager Освіта на Луганщині, 2. pp. 4-8.

- Сорочан, Т.М. (2015) The infrastructure of the institution in theory and practice management education Проблеми освіти, 2 (83). pp. 180-185.

- Сорочан, Т.М. (2009) Postgraduate Education changes a day (regional aspect) Освіта на Луганщині, 1. pp. 10-17.

- Сорочан, Т.М. (2008) Regional postgraduate teacher education: finding new strategies and models of development Післядипломна освіта в Україні, 2. pp. 11-15.

- Сорочан, Т.М. (2008) Professional activities andrahohiv: modern look Директор школи, ліцею, гімназії, 4. pp. 27-32. ISSN 2309-7744

- Сорочан, Т.М. (2010) The professionalism and competence of teachers in the context of post-graduate education Освіта на Луганщині, 2. pp. 7-12.

- Сорочан, Т.М. (2013) The concept and definition of the activities of the "School of Success": administrative aspect Освіта на Луганщині, 2 (39). pp. 31-35.

- Сорочан, Т.М. (2011) Continuity professional development of teachers in the system of university and postgraduate education Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 (231). pp. 274-284.

Сорочан, Т.М. (2009) Modern Technology School of Management: reference outline for training courses heads of secondary schools СПД Рєзніков В.С., м. Луганськ, Україна. ISBN 978-966-8195-29-7

- Сорочан, Т.М. (2010) Continuing education of teachers: administrative aspect Післядипломна освіта в Україні, 2. pp. 73-75.

- Сорочан, Т.М. (2012) The mission and functions andragogicsthe system of postgraduate education Післядипломна освіта в Україні, 2 (21). pp. 92-96.

- Сорочан, Т.М. (2013) The concept of scientific and methodological work day educational change:tradition, innovation, development prospects Методист, 2 (14). pp. 7-12.

- Сорочан, Т.М. (2012) Scientific and methodical work in the regional system of postgraduate education Освіта на Луганщині, 1. pp. 11-18.

- Сорочан, Т.М. (2009) Bail advices school leaders Управління освітою, 11. pp. 3-5.

- Сорочан, Т.М. (2009) Crisis management of an educational institution Директор школи, ліцею, гімназії, 3. pp. 108-111.

- Сорочан, Т.М., Данильєв, А.О., Дьяченко, Б.А. and Рудіна, О.М. (2013) Professional development managers and teaching staff of secondary schools to postgraduate teacher education at the regional level (based Luhansk Regional Institute of Postgraduate Education) Project Report. СПД Рєзніков В.С, м.Луганськ, Україна.

- Співаковський, О.В., Алфьорова, Л.М. and Алфьоров, Є.А. (2012) Conceptualization of University Structure as a Complex Mechanism Serving Educational Interests Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції "ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: Інтеграція, гармонізація та трансфер знань".

- Співаковський, О.В., Алфьорова, Л.М. and Алфьоров, Є.А. (2012) The functions and structure of the university as a complex mechanism that serves the educational interests Інформаційні технології в освіті, 12. pp. 21-25.

- Стемковська, Ярослава Євгенівна (2015) Pedagogical conditions of the management of the development of teachers’ collective of a school of artistic-aesthetic profile Рідна школа, 4. pp. 33-37.

- Стемковська, Ярослава Євгенівна (2017) The formation of the training of heads of support schools and their branches as the strategic objective of postgraduate pedagogical education Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири. pp. 158-161.

- Сушенцева, Лілія Леонідівна (2009) Концептуальні засади розвитку професійно-технічної (професійної) освіти Професійно-технічна освіта, 3. pp. 30-31.

- Сєркова, Л. Е. and Герасименко, І.В. (2012) Сoncept of developing an automated management system Universities Automatizované rídicího system na výrobĕ, 94. pp. 33-35. ISSN 978-966-8736-05-6

Т

- Тарасова, Т. В. (2014) Peculiarities of formation of prosocial behavior in primary school students Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 18 (2). pp. 297-305. ISSN 2308-3778

- Тарасова, Т. В., Нечерда, В. Б. and Демянчук, О. Л. (2015) Contemporary forms and methods of formation of prosocial behavior of pupils in the сonditions of preventive educational environment of general educational establishments Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 19 (2). pp. 291-305. ISSN 2308-3778

- Терещенко, К.В. (2012) Personnel’s openness as a socio-psychological factor of organizational development of educational organizations Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія, 36. pp. 192-195.

- Терещенко, К.В. (2017) The content and structure of educational institution staff's tolerance development training in conditions of social tension Організаційна психологія. Економічна психологія, 1 (8). pp. 65-75. ISSN 2411–3190

- Топузов, Олег Михайлович and Калініна, Л.М. (2017) Оrganizational mechanisms of educational establishment management: methodology and theoretical bases Український педагогічний журнал, 4. pp. 34-44. ISSN 2411-1317

- Триус, Ю.В. and Герасименко, І.В. (2011) Subsystem decision support IAS management process navchanym Universities In: ІІІ-тя Науково-практична конференція «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі» Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна, pp. 9-14. ISBN 978-617-607-131-0

- Триус, Ю.В., Стеценко, І.В., Герасименко, І.В. and Гриценко, Валерій Григорович (2016) Information-analytical learning management system universIties Information Technologies in Education (29). 015-030. ISSN 2306-1707

- Триус, Ю.В., Стеценко, І.В., Герасименко, І.В. (orcid.org/0000-0001-6678-8142) and Гриценко, Валерій Григорович (2011) Information-analytical learning management system Universities Інформаційні технології в освіті, 1 (9). pp. 40-49. ISSN 1998-6939

- Трубачева, Світлана Едуардівна and Чорноус, О.В. (2016) Мeta-subject activity of pupils in conditions of profile training Науковий вісник Ужгородського національного університету, 1 (38). pp. 298-302. ISSN 2524-0609

Ф

- Федорченко, Т. Є. (2013) Педагогічний менеджмент формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 285-288.

Х

- Хромова, О.Л. (2011) Проблема педагогічної підготовки батьків щодо професійного самовизначення старшокласників Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (15). pp. 297-307. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

Ц

- Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна (2017) Didactic principles of forecasting the development of elementary general education In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 44. ISBN 978-966-644-398-5

Ч

- Чернишова, Є.Р. (2011) Assessment of effectiveness of forming staff potential of educational institution in a system of post graduate education: methodological aspect Електронне наукове фахове видання "Теорія та методика управління освітою", 5 (16). pp. 1-12. ISSN 2310-2411

- Чернишова, Є.Р. (2011) Some aspects of realization of staff policy in the context of the strategy of development of educational institutions of the system of postgraduate pedagogical education Теорія та методика управління освітою, 7. ISSN 2310-2411

- Чернова, Тетяна Юріївна (2012) Development of professional competence leader VET In: Децентралізація управілння професійно-технічною освітою: теорія і практика ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 83-86.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2010) Підготовка заступника директора з навчально-виробничої роботи професійно-технічного навчального закладу у "Школі професійної компетентності" Матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. "Формування професійної мобільності кваліфікованих робітників у ПТНЗ", (Дніпропетровськ, 20–22 трав. 2010 р.). pp. 141-148.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2011) Формування конкурентоздатної управлінської команди у професійно технічному навчальному закладі На допомогу директорові ПТНЗ: наук.-метод. зб. Електронний ресурс, 1 (2).

- Чернова, Тетяна Юріївна (2011) Style of a management director of vocational and technical school: the problem of the formation and improvement Професійна освіта: проблеми і перспективи : зб. наук. пр, 2. pp. 87-91.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2011) Conceptual approaches to the of development of professional competence of the deputy Director of training and production work of professional educational institutions Професійне навчання на виробництві: зб. наук. пр, 1 (4). pp. 190-200.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2012) Моделювання професійної компетентності директора професійно-технічного навчального закладу In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання НАПНУ, м.Київ, Україна, pp. 163-167.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2012) Розвиток професійної компетентності керівника ПТНЗ In: Децентралізація управління професійно-технічною освітою: теорія і практика: тези доповідей науково-практичного семінару (м. Київ, 17 травня 2012 р.) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 89-92.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2010) Розвиток професійної компетентності заступника директора з навчально-виробничої роботи професійно-технічного навчального закладу [Teaching Resource]

- Чернова, Тетяна Юріївна (2010) Role of trainings in development of professional competence of the deputy director on industrial practice work of a professional institution Професійно-технічна освіта, 4. pp. 30-33.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2011) Інноваційна діяльність керівника професійно-технічного навчального закладу з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника In: “Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника”, (23–24 лист. 2011 р.) Криворізький міський методичний центр профтехосвіти, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 151-153.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2009) Технологія самоосвіти заступника директора з навчально-виробничої роботи ПТНЗ Професійне навчання на виробництві: зб. наук. пр. (3). pp. 179-184.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2012) Розвиток професійної компетентності заступника директора з навчально-виробничої роботи у професійно-технічному навчальному закладі Dissertation candidate2 thesis, Інститут професійно-технічної освіти.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2011) Інформаційно-комунікаційні технології в управлінській діяльності директора ПТНЗ In: Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали наук.-практ. семінару.19 жовт. 2011 р ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 97-100.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2014) Innovative approaches to the development of social partnership in the system of vocational education Управління розвитком професійно-технічної освіти: теорія і практика: монографія. pp. 243-245.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2014) Teaching coaching at developing management competence of heads of vocational schools Управління розвитком професійно-технічної освіти: теорія і практика: монографія. pp. 245-256.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2013) Functional competency director VET in terms of decentralization of VET In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 183-185.

Ш

Шевцов, М.Г. (2014) Legal and technological providing of organizational mechanism of management by activity of general educational establishments in the conditions of modernisation changes: manual Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN 978‐966‐644‐434‐2

- Шевцов, М.Г. and Шевцова, О.М. (2011) Formation of legal culture of the head of an educational institution in the process of training and self-education for 20 years of independence Ukraine Collected Works "Teacher education: Theory and Practice", 8 (12). pp. 164-170.

- Шевчук, Л.М. (2017) Administrative leadership skills and entrepreneurial abilities of schoolchildren basic aspekts Педагогічна освіта: теорія і практика – Ч.1, 22 (1-2017). pp. 258-263. ISSN 2309-9763

- Шишкіна, М.П. (2013) Innovative Technologies of Development of Learning Research Environment of Educational Institution Information Technologies and Society, 1. pp. 599-608.

- Шупік, І.М. (2013) Електронний підручник у системі управління методичною роботою ПТНЗ In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 241-243.

Щ

Щербак, Ольга Іванівна (2012) Conceptual approaches to the allocation of powers of Education at the national and regional level Наукова думка, м.Київ, Україна, pp. 142-186.

- Щербакова, Олена Анатоліївна (2015) The rhetoric communicative culture components of the subjects in education and management process of modern university as a basis of integrative factor while forming academic elite Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часопис. – Дод. 1: Інтеграція вищої освіти і науки, 3. pp. 281-285. ISSN 2078-1016

Я

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Методологія діагностування інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійних навчальних закладів Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.М.П. Драгоманова: збірник наукових праць, 12 (39). pp. 274-273.

- Ягупов, Василь Васильович (2011) Managerial aspect of modernization of professional technical education in Ukraine Summary. Професійна освіта: проблеми і перспективи (2). pp. 62-66.

- Ягупов, Василь Васильович (2016) Factors for the development of the professional technical educationalestablishments pedagogical workers’ informational and analyticalcompetence Професійне навчання на виробництві (6). pp. 130-142.

- Ягупов, Василь Васильович (2016) Ffactors for the development of the professional technical educational establishments pedagogical workers’ informational and analytical competence In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 49-51.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Informational-analitical Competence of the Vocational Schools Directors as Management Actors Професійна освіта: проблеми і перспективи: зб. наук. пр. (3). pp. 44-50.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Informational-analitical Competence of the Vocational Schools Directors: Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (3). pp. 75-81.

- Ягупов, Василь Васильович (2015) Рrofessional development of the technical vocational institutions directors Модернізація професійної освіти і навчання (5). pp. 18-31.

- Ягупов, Василь Васильович (2015) Informational and Analytical Activity of the Pedagogical Workers in the System of the Professional Technical Education: the content and stages Модернізація професійної освіти і навчання (6). pp. 102-116.

- Ягупов, Василь Васильович (2015) Informational and Analytical Activity of the Pedagogical Workers in the System of the Professional Technical Education Проблеми освіти (82). pp. 298-304.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Informational and analytical competence of the professional technical educational establishments’ directors In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 25-28.

- Ягупов, Василь Васильович (2015) Aims, tasks, levels and actors of informational and analytical support for the management of professional technical educational establishments In: Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів міжнародної науково-практичній конференції, м. Київ, 14-16 травня 2015 р. Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ, Україна, pp. 182-185.

Ягупов, Василь Васильович (2011) Informational and Analytical Competence of the VEE Directors as the Basis for the Monitoring of the Vocational Education System Development Інститут ПТО НАПНУ, м.Київ, Україна, pp. 39-50.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Professional development of the technical vocational institutions directors Модернізація професійної освіти і навчання (5). pp. 18-31.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Informational-analytical activity of heads of vocational educational establishments: basic characteristics, structure and stages Модернізація професійної освіти і навчання (3). pp. 152-165.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Structure of the professional educational establishments’ directors’ informational and analytical activity In: Матеріали зв. наук.-практ. конф. “Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання” (м. Київ, 28 берез. 2013 р.) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 51-55.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Informational-analytical Competence Modeling of the Vocational Schools Directors Нові технології навчання (78). pp. 125-133.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Methods of diagnostic Informational and Analytical Competence of the Vocational Schools Directors In: “Соціальне партнерство як інструмент оновлення професійно-технічної освіти”, 12 квітня 2013 р. Р.А. Козлов, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 18-20.

- Ягупов, Василь Васильович and Гуменний, О.Д. (2012) The criteria of formation of the information culture director of vocational technical school Нові технології навчання (75). pp. 275-280.

- Ягупов, Василь Васильович and Свистун, Валентина Іванівна (2014) Methods of diagnostic Informational and Analytical Competence of the Vocational Schools Directors Педагогіка і психологія професійної освіти, 2. pp. 217-226.

- Ягупов, Василь Васильович, Свистун, Валентина Іванівна, Король, Василь Миколайович and Кришталь, Микола Андрійович (2013) Management culture and competence of heads as a systematic psychological and pedagogical problem Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 4 (69). pp. 216-224.

- Ягупов, Василь Васильович, Свистун, Валентина Іванівна, Кришталь, Микола Андрійович and Король, Василь Миколайович (2013) Формування управлінської культури, компетентності та управлінського мислення майбутніх керівників як інтегральна мета їх управлінської підготовки In: Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: VІ всеукр. наук.-практ. конф. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м.Хмельницьцкий, Україна, pp. 26-28.

- Яцишин, А.В. (2009) ICT role in vocational training of future educational institutions’ principals Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (9). ISSN 2076-8184

This list was generated on Sat May 26 18:48:16 2018 EEST.