Items where Subject is "Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | П | С | Я
Number of items at this level: 33.

А

Антонова, Олена Євгеніївна, Філімонова, Тетяна Віталіївна, Тарнавська, Сніжана Вікторівна, Орищенко, Ірина Олександрівна, Страйгородська, Людмила Іванівна, Стельмах, Наталія Анатоліївна, Мушка, Іван Васильович, Деревянко, Тетяна Михайлівна and Березівська, Лариса Дмитрівна (2015) Modern educational technologies. Modern learning technologies: Scientific Assistance Bibliography Guide Державна науково-педагогічна бібліотека імені В. О. Сухомлинського, м.Київ, Україна.

Б

- Баніт, Ольга Василівна (2015) Implementation of competence approach in terms of intra-firm staff training Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, 43 (47). pp. 168-177. ISSN 2078-7812

- Бобренко, Інна Всеволодівна (orcid.org/0000-0002-9501-5461) (2014) Program-methodical complex study of preschool children with mental retardation «Світ навколо мене» / Program of children development of preschool children with «Physical Education»; methodical recommendations, a practical work [Teaching Resource]

Біла, Людмила Олексіївна and Хемчян, Ірина Іванівна (2015) Statistical Information about Leading Education Libraries of Ukraine V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, м.Київ, Україна.

В

- Волошко, Наталія Іванівна (2011) Psychodiagnostics individual psychological and socio-psychological factors of a healthy lifestyle Social Psychology (Science Journal), 5 (49). pp. 163-174. ISSN 2078–189Х.

- Волошко, Наталія Іванівна (2010) Psychological evolution of a healthy lifestyle Science Journal (Psychological Science), 32 (56). pp. 3-10.

Г

- Говорун, Т.В. (2013) Through the iron curtain The world Book of Love. The knowledge and wisdom of 100 love professors from around the world: Ed. Loo Borman.

- Гончаренко, Семен Устимович (2006) Humanization - the creative beginning formation priority Дидактика професійної школи, 4. pp. 3-7. ISSN 966-330-010-8

- Гриб'юк, О.О. (2015) The process of deployment of cloud environments institution in the context of support for network security Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць, 15 (22). pp. 121-126.

- Грищенко, О.А. (2013) Teaching technology and innovation as an indicator of teacher skills Міністерство освіти і науки України, 2013. pp. 27-45.

- Гузій, Н.В. (2012) Technology of context study methods for setting up didascological trainings for high pedagogical school students Вища освіта України (3). pp. 363-370.

Д

- Джулай, Л.І. (2013) Вища освіта в Україні: часописДодаток. 1. : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології., 3. pp. 106-110.

З

Зливков, В.Л. and Лукомська, Світлана Олексіївна (2017) Hippocrates's List: The Basics of Psychology of Communication for Medical Workers Видавець ПП Лисенко М.М., м. Ніжин, Україна. ISBN 978-617-640-349-4

- Зозуля, Світлана Миколаївна (2014) Періодичні видання як результат інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек України: сучасний стан та тенденції розвитку Вісник Книжкової палати: науково-практичний журнал, 2 (211). pp. 17-21. ISSN 2076-9326

- Зінченко, Світлана Володимирівна (2013) Social and psychological aspects technology adult education Adult education: theory, practice and perspectives (7). pp. 100-109. ISSN 2308-6386

- Зінченко, Світлана Володимирівна (2014) Personal development adults: a psychological context In: Сучасна середня освіта: інновації, методологія, теорія, практика ПП Щербатих О.В., м. Кременчук, Україна, pp. 350-352.

К

- Камінецький, Ярослав Григорович (2011) THE ROLE OF THE EXECUTIVE IN TRAINING SKILLED WORKERS Pedagogy and Psychology of Vocational Education, 6. pp. 199-207.

- Камінецький, Ярослав Григорович (2012) Development of professional pedagogics for years independence of Ukraine : achievement and problems Молодь і ринок, 1. pp. 48-53.

- Камінецький, Ярослав Григорович (2012) Conceptual Principles of Social Partnership Development in the System of Vocational Education in Ukraine Pedagogy and Psychology of Vocational Education, 6. pp. 209-220.

- Камінецький, Ярослав Григорович (2012) Organizationally pedagogical principles of increase of efficiency of management of vocational education the system Young people and market, 11. pp. 20-27.

- Камінецький, Ярослав Григорович (2013) Methodological principles of modern technology in the management of vocational education In: Современные технологии обучения в профессиональной подготовке будущих специалистов Львівський науково-практичний центр ІПТО НАПН України, pp. 384-387.

Кирій, Світлана Василівна, Прохоренко, Олена Михайлівна and Павленко, Тетяна Степанівна (2015) Serhiy Yakovlevych Batyshev (to the 100th anniversary of his birth): bibliographical guide Видатні педагоги світу, 1 (11). ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського, м.Київ, Україна.

- Колектив авторів, ДВНЗ УМО НАПН України (2017) Professional development of specialists in adult education: history, theory, technology ДВНЗ УМО, м. Київ, Україна.

Л

- Лавріненко, Олександр Андрійович (2010) Teaching skills in Technicalities Ukraine 40-50 years of the twentieth century: history, experience, lessons Вісник Вінницького політехнічного інституту, 6 (93). pp. 119-125.

- Лопухівська, Алла Василівна (2009) The problem of social development of the rural school pupils in Suhomlynsky’s pedagogical heritage Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія "Педагогічні науки" (53). pp. 417-421.

П

- Помиткін, Едуард Олександрович (2004) Development of spiritual potential of the future teacher of professional school as a psychological and pedagogical problem Professional education: pedagogy and psychology: Polish-Ukrainian Yearbook. pp. 253-263.

- Пічугіна, І.С. (2014) Some aspects of the use of webinars for the development of spiritual and moral values in non-formal adult education In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2014) 24-26 квітня 2014 року Черкаський Державний Технологічний Університет, м.Черкаси, Україна, pp. 77-78.

С

- Слободяник, О.В. (2015) Web-Quest as means of realization of educational projects from physics In: Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2015 року Посвіт, Ченстохова-Ужгород-Дрогобич, pp. 211-212. ISBN 978-617-7235-86-5

- Слободяник, О.В. (2015) Realization of physical practical work is in the computer oriented environment of general educational establishment In: Десята міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх (ІТЕА 2015) " (26-27 листопада 2015 р.) МННЦ, м.Київ, Україна. (In Press)

- Соколюк, О.М. (2015) Features of the pedagogical planning of the computer oriented environment of studies Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (8). pp. 47-53. ISSN 978-966-7406-67-7

- Спірін, О.М. and Іванова, С.М. (2015) Experience of digital library Academy of pedagogical sciences Ukraine Ukrainian pedagogical journal, 1. pp. 192-205. ISSN 2411-7420 (Online)

Я

Якимович, Т. Д. (2013) Basics of didactics of vocational and practical training: Textbook Наукова думка, м.Львів, Україна.

- Яцишин, А.В. (2015) The relevance of professional training of the scientists and scientific-pedagogical staff for the Informatization secondary education of Ukraine Наукові записки КДПУ ім.В.Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти., 2 (8). pp. 70-78.

This list was generated on Mon Mar 19 10:48:49 2018 EET.