Items where Subject is "5 Мathematics. natural sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Х
Number of items at this level: 70.

Є

- Євтушенко, Олена Іванівна (2019) Integrated course «Natural sciences»: invariant tasks, variability of realization In: «Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи» : матеріали Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Київ, 18 квіт. 2019 р. Дидактика: теорія і практика . Фенікс, м. Київ, Україна, pp. 247-250.

А

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321) (2019) Оlena Dubinchuk (1919 - 1994): outstanding scholar-educator: popular science publication to the 100th anniversary of his birthday ТОВ «ДКС-Центр», м. Київ, Україна.

Б

Жук Ю.О. (2003) Карта учбова універсальна G09B 29/00.

- Биков, В.Ю. and Раков, С.А. (2005) The study of the transformation of the inversion based research approach in teaching using packet DG Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (1). pp. 15-28. ISSN ISBN 966-326-170-6

- Боднар, Л.В. (2015) Computer networks simulation in the training of specialists in the natural-mathematical cycle Theory and methods of learning mathematics, physics, informatics, 2(36) (13). pp. 335-337. ISSN 2309-1479

- Бісіркін, П.М. (2011) Вивчення особистісних якостей учнів допрофільних класів основної школи з вивченням предметів природничого циклу. In: Засоби і технології сучасного навчального середовища/ матеріали науково-практичної VII(XVII) конференції, м.Кіровоград 20-21 травня 2011 рок. Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченко, м.Кіровоград, Україна, pp. 18-19.

- Бісіркін, П.М. (2011) Features of research approaches of pupils’ personal qualities of basic school pre-profile training with studying of natural cycle subjects Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (26). ISSN 2076-8184

В

- Васильєва, Д.В. (2015) Pre-field teaching of mathematics Математика в сучасній школі, 11. pp. 34-39.

- Ващенко, Л.С. (orcid.org/0000-0002-0637-2142) (2011) On compliance with gender norms in science textbooks for grade 6 Проблеми сучасного підручника, 11. pp. 251-256.

- Ващенко, Л.С. (orcid.org/0000-0002-0637-2142) (2017) About the results of studying the state of critical thinking of lyceum pupils , 2. pp. 42-46.

- Волошена, Вікторія Вікторівна (2013) Математичне моделювання в процесі формування практичних компетентностей учнів Science and education a new dimension, 5. pp. 64-67. ISSN 2308-5258

Г

- Гончаренко, Семен Устимович and Мальований, Юрій Іванович (1997) Content of education Педагогіка толерантності, 1 (2). pp. 26-27.

- Гончаренко, Семен Устимович and Павленко, Анатолій Іванович (1997) Genesis and modern level of scientific ideas about the physical task in the methodology of teaching physics Проблеми освіти, 7. pp. 78-83. ISSN ISBN 5-7763-9058-3

- Гриб'юк, О.О. (2015) Pedagogical aspects of designing computer-based learning environment natural sciences and mathematics In: Засоби і технології сучасного навчального середовища Матеріали науково-практичної конференції, м. Кіровоград 22-23 травня 2015 року . ПП "Ексклюзив-Систем", м.Кіровоград, Україна, pp. 36-41.

- Гриб'юк, О.О. (2015) Design of computer-based learning environment disciplines of natural-mathematical cycle in secondary schools Наукові записки. - Випуск 7. - Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. pp. 38-50.

- Гриб'юк, О.О. (2015) Cognitive theory of computer oriented system training natural and mathematical sciences and implementation verbal and pictorial layout Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 36 (64). pp. 158-175. ISSN 2308-5126

- Гриб'юк, О.О. (2015) The report on the research work "Methodology of teaching of computer-based learning environment objects natural mathematical cycle in high school" (the first stage) Technical Report. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. (Unpublished)

- Гриб'юк, О.О. (2016) Computer oriented learning environment the subjects of natural-mathematical cycle and prospects of implementing variable models In: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей: збірник матеріалів ХІ міжнародної наукової конференції ТОВ «Друкарня Рута», м. Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 122-127.

- Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) Implementation of interdisciplinary connections in learning math using GeoGebra In: Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 19 – 20 листопада 2015 року Полонійна академія в Ченстохові, Ченстохова – Ужгород – Дрогобич, pp. 193-197. ISBN 978-617-7235-86-5

- Гриб'юк, О.О., Юнчик, В.Л. and Світницька, І.С (2016) Some aspects of variability of models of computer-based learning environment in the context of lifelong learning In: V міжнародна науково-практична конференція Математика. Інформаційні технології. Освіта. МІТО – 2016: тези доповідей, Луцьк-Світязь, 5-7 червня 2016 року ПП Іванюк, м. Луцьк, Україна, pp. 127-131.

- Гривко, А.В. (2011) Мова – ефективний засіб підвищення рівня якості природничо-математичної освіти In: Анотовані результакти науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік Педагогічна думка, м.Київ, Україна, pp. 129-130.

- Гуз, Костянтин Жоржович (orcid.org/0000-0002-4332-1416) (2012) Система підручників з предметів природничого циклу як умова формування цілісності знань про природу, природничої компетентності учнів Проблеми сучасного підручника (12). ISSN 978-966-644-204-1

- Гущина, Н.І. (orcid.org/0000-0003-0864-4188) (2018) Scientific and methodical support for the development of digital competence of primary classes teachers ScienceRise: Pedagogical Education, 5 (25). pp. 57-62. ISSN 2519-4976

Д

- Дворецька, Л. П. (2015) External independent evaluation in mathematics Ukraine through the prism of international experience Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка]. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 3 (8). pp. 15-25.

- Дементієвська, Н.П. (2014) Critical evaluation of web sources for science subjects In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції Кафедра фізики КДПУ ім. В. Винниченка, м.Кіровоград, Україна, pp. 50-52. ISBN 978-617-7079-24-7

Ж

- Жук, Ю.О. (2001) Main stages of the process of studying physical problem solving using pedagogic software means of mathematical support Наукові записки Кіровоградського педагогічного університету. - Серія: Педагогічні науки. - Засоби реалізації сучасних технологій навчання , 34. pp. 35-39.

- Жук, Ю.О. (2004) Educational medium for subjects of natural study cycle: problems of system analysis Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. pp. 88-94. ISSN ISBN 966-8063-91-7

- Жук, Ю.О. (2004) Вивчення фізики з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук. праць . pp. 117-147. ISSN ISBN 966-326-095-5

- Жук, Ю.О. (2014) Theoretical principles of the use are the Іnternet of the oriented pedagogical technologies in the process of modernization of school educational experiment from objects naturally mathematical to the cycle In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 126-128.

- Жук, Ю.О. and Соколюк, О.М. (2011) Report on research work "Scientific and methodological foundations of computer oriented tools in teaching natural subjects in profile school" (final) ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Жук, Ю.О., Соколюк, О.М., Дементієвська, Н.П. and Соколова, І.В. (2014) Internet – oriented educational technologies in school teaching experiment. Project Report. "Атіка", м.Київ, Україна.

З

Зінонос, Н.О. and Віхрова, О.В. (2019) Adaptation of foreign students to the study of the disciplines of the science and mathematics in institutions of higher education Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі, 1 (14) (14). Видавничий центр Криворізького національного університету, м. Кривий Ріг, Україна.

- Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840) (2018) On the concept of a textbook of the integrated natural sciences course Проблеми сучасного підручника (20). pp. 111-126. ISSN 2411-1309

К

- Колгатін, О. Г. (2011) Theoretical and Methodical Framework of Design of Computer-Based Pedagogical Diagnostics System for Future Teachers of Natural-Mathematical Specialities. Dissertation candidate2 thesis, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

- Корнієць, О.М. (2014) Статистичне спостереження при використанні відеосервісу YouTube для організації колекцій електронних освітніх ресурсів з профорієнтаційними відеоматеріалами In: Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2013» ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 81-83.

- Кутова, О.М. (2014) Using Dubinchuk's heritage for academics In: Освіта впродовж життя: вимоги часу. Матеріали VІ Всеукраїнських педагогічних читань до 95-річчя від дня народження видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук ПП Лисенко М.М., м.Київ, Україна, pp. 24-26.

Л

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) and Глобін, Олександр Ігорович (2017) Modeling as a Research Method and an Important Factor in the System of Natural-Mathematical Knowledge Formation Комп’ютер у школі та сім’ї, 2 (138). pp. 7-10. ISSN 2307-9851

- Липова, Людмила Андріївна (2013) The fundamental knowledge as a basic of didactic of requirement of the natural education In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2013 рік Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 124-125.

- Липова, Людмила Андріївна, Войцехівський, Михайло Федорович and Замаскіна, Поліна Іванівна (2014) The model fundamentalization of content of natural of education at secondary school Довідник директора школи, 1-2. pp. 39-47.

- Листопад, Наталія Петрівна (2014) Сontribution to the modelling of primary school mathematics lesson in order to form the calculate competency of the pupils In: "Инновационные технологии обучения физико-математическим дисциплинам", VI международная научно-практическая интернет-конференция, 25–28 марта 2014 г., г. Мозырь, Республика Беларусь.

- Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) (2013) Cloud technology. Virtual office Mathematics Teacher Bulletin of the University of Cherkasy, 8 (261). pp. 77-82.

- Литвинова, С.Г. (2013) Targeted calendar thematic planning study computer science in grade 5 curriculum for in-depth study of subjects of natural mathematical cycle , 2 (106). pp. 23-25. ISSN 2307-9851

- Литвинова, С.Г. (2013) Cloud technology. virtual community substantive focus of Natural Sciences and Mathematics In: International Scientific and Practical Conference "Problems of mathematical education (LM-2013)" Черкаський національний університет, Черкаси, Україна, pp. 79-80.

- Литвинова, С.Г. (2013) Examination of the question of electronic educational resources Information technology and learning tools, 2 (34). pp. 21-27. ISSN 2076-8184

- Литвинова, С.Г. (2013) Cloud technology: features of subject teachers in virtual communities subject Теорія та методика електронного навчання, 4. pp. 165-170.

- Ліннік, О. П., Моісеєнко, Н.В., Євтєєв, В.М., Теплицький, І.О. and Семеріков, С.О. (2006) Object-oriented modeling in preparation of future teachers of physics Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: серія педагогічна. pp. 127-130.

М

Мацібора, Надія Григорівна, Бондарчук, Оксана Борисівна, Іващенко, Віра Миколаївна, Палійчук, Руслана Іванівна and Домбровська, Лариса Василівна (2016) Textbooks and training manuals on natural and mathematical subjects for primary and secondary schools (1918-1945) from the fund of Ukraine State V. Sukhomlynskyi Scientific and Educational Library: catalogue ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-97408-1-6

- Мельник, Оксана Миколаївна (2015) The development of electronic educational resources for educational process in the system of primary education Початкова освіта, 5 (551). pp. 40-44.

- Мінтій, І.С. (orcid.org/0000-0003-3586-4311) and Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) (2017) Mobile-oriented learning environment for students of natural and mathematical specialties of pedagogical higher educational institutions In: Актуальні питання сучасної інформатики : тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, присвяченої 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP Вид. О. О. Євенок, м. Житомир, Україна, pp. 142-143. ISBN 978-617-7607-08-2

Н

- Науменко, С.О. (2015) Monitoring the quality of secondary education: the experience of foreign countries in Ukraine Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (53). pp. 398-407.

- Науменко, С.О. (2014) Processing and interpretation of the test results by means of Microsoft Excel spreadsheets Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 1 (35). pp. 133-144.

- Науменко, С.О. (2016) A model of international comparative monitoring research of the quality of the secondary education Педагогічна освіта: теорія і практика, Ч. 1 (Вип.21). pp. 250-258. ISSN 2309-9763

- Науменко, С.О. (2017) Science competence as an object of monitoring of the quality of the secondary education Педагогічна освіта: теорія і практика, 1 (22). pp. 310-319. ISSN 2309-9763

- Науменко, С.О. (2018) Results of approbation of the monitoring system for assessing of the natural and scientific competence of pupils of the institution of general secondary education (using the test technologies) Педагогічна освіта: теорія і практика, 1 (24/1). pp. 186-192. ISSN 2309-9763

- Науменко, С.О. (orcid.org/0000-0002-8279-4427) (2019) Perspectives for independent external evaluation at the level of basic secondary education in Ukraine in the vectors of European experience Ukrainian educational journal, 1. pp. 5-15. ISSN 2411-1317

О

- Олевський, В.І. and Олевська, Ю.Б. (2015) Using of cloud technologies while studying of exact sciences in secondary school Новітні комп’ютерні технології. Спецвипуск «Хмарні технології в освіті» (13). pp. 337-341. ISSN 2309-1460

- Осіпа, Людмила Володимирівна (2014) High School Students’ Algorithmic Culture Formation in the Process of Solving Computational Problems Using Software Tools Dissertation candidate2 thesis, Інститут педагогіки.

П

- Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) (2018) Educational and cognitive activity of students in the use of Internet-oriented educational technologies In: «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2018», Одинадцята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2018, 22-25 травня, 2018 ВНТУ, м. Вінниця, Украiна, pp. 266-267. ISBN 978-966-641-728-5

С

- Скалько, О.В. (2012) Basic principles of vocational guidance in high school for professions natural-mathematical direction In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 106-109.

- Слободяник, О.В. (2015) Web-Quest as means of realization of educational projects from physics In: Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2015 року Посвіт, Ченстохова-Ужгород-Дрогобич, pp. 211-212. ISBN 978-617-7235-86-5

- Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) (2018) Didactic possibilities of modeling in the process of studying natural-mathematical subjects in institutions of general secondary education In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 травня 2018 року ПП «Ексклюзив-Систем», м. Кропивницький, Україна, pp. 31-34. ISBN 978-617-7079-66-0

- Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) (2018) Modeling in educational-cognitive activity of students: aspect of natural-mathematical disciplines Наукові записки Серія: Педагогічні науки (169). pp. 144-149. ISSN 2415-7988

- Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) (2018) Formation of information-digital competence of students in natural-mathematical subjects In: Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі Видавництво ХНТУ, м. Херсон, Україна, pp. 51-53. ISBN 978-966-97799-3-9

- Співаковський, О.В., Осипова, Н.В. and Сніжко, М.В. (2010) Pedagogical experiment for check of efficiency of methodical system of the organization algorithmic testing during preparation of the future mathematics teachers Інформаційні технології в освіті (8). pp. 23-30.

- Сторіжко, В.Ю., Биков, В.Ю. and Жук, Ю.О. (2006) Main issues of the Concept of modern studying means in natural mathematical and technologic subjects creation and implementation in studying process Фізика та астрономія в школі (2). pp. 2-8.

- Сікорський, П.І. (2012) Teaching Mathematics to Vocational Schools’ Students on Module Principle Pedagogy and Psychology of Vocational Education, 4. pp. 51-59. ISSN 2218-5186

Т

Теплицький, О.І., Теплицький, І.О., Соловйов, В.М. and Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) (2015) Training future teachers in natural sciences and mathematics by means of computer simulation: a social constructivist approach Видавничий відділ ДВНЗ Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг, Україна.

- Трубачева, Світлана Едуардівна (2015) Research technology as a means of metadisciplinary approach in education Біологія і хімія в рідній школі, 3 (109). pp. 34-37.

- Трубачева, Світлана Едуардівна (orcid.org/0000-0002-1400-9773) (2018) Modern tendencies of realization of pedagogical technologies in the field of natural sciences in the conditions of profile education In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 89-90. ISBN 978-966-644-464-9

Х

- Хоріна, Олена Іванівна (orcid.org/0000-0002-5412-6771) and Скиба, Андрій Володимирович (2015) Prediction of social, psychological and situational factors of criminal thoughts and intents activation in information security Ukrainian Scientific Journal of Information Security, 2 (21). pp. 165-173. ISSN 2411-071X

This list was generated on Fri Sep 20 07:22:48 2019 EEST.