Items where Subject is "Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 5 Мathematics. natural sciences > 54 Chemistry. "

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: N | Б | В | К | Л | М | Н | П | С | Т
Number of items at this level: 74.

N

- Nechypurenko, Pavlo P. and Semerikov, Serhiy O. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) (2017) VlabEmbed – the New Plugin Moodle for the Chemistry Education ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2017 : Proceedings of the 13th International Conference (ICTERI, 2017) (1844). pp. 319-326. ISSN 1613-0073

Б

- Буринська, Н. М. (2013) Концепція підручника хімії для основної школи Біологія і хімія в сучасній школі, 3 (97). pp. 38-39.

- Буринська, Н. М. (2014) Про організацію роботи учнів з підручником Біологія і хімія в рідній школі, 1 (101). pp. 15-17.

Буринська, Н. М. and Величко, Л. П. (2014) Chemistry textbook for grade 9 education Видавничий дім «Сам», м. Київ, Україна. ISBN 966-8714-40-7

- Буринська, Н. М. and Лукашова, Н. (2014) The Evolution of Methodology of Studying of the Periodic Law Біологія і хімія в рідній школі , 4. pp. 41-45.

В

- Васьківський, Микола Васильович (2014) The value-oriented aproach to the high school students professional identification as a condition of the professional orientation of a modern textbook Проблеми сучасного підручника (14). pp. 121-130.

- Величко, Л. П. (2013) Методична система навчання хімії: перезавантаження Біологія і хімія в сучасній школі, 3 (97). pp. 7-13.

- Величко, Л. П. (2014) Методологічні орієнтири проектування змісту навчання хімії в основній школі Біологія і хімія в рідній школі, 1 (101). pp. 34-37.

- Величко, Л. П. (2014) Тезаурус як засіб семантизації наукових понять Біологія і хімія в рідній школі, 2. pp. 40-42.

- Величко, Л. П. (2018) Through-going content lines in the course of chemistry of the base school "Enterprising and financial competency" Біологія і хімія в рідній школі, 2 (126). pp. 8-11.

- Величко, Л. П. (2017) Competence-based and knowledge-based approaches to learning: comparison of traits Біологія і хімія в рідній школі, 4 (122). pp. 2-5.

- Величко, Л. П. (2017) Integrative tasks based on synchronistic table Біологія і хімія в рідній школі, 2 (120). pp. 29-32.

- Величко, Л. П. (2017) Timelines based on the synchronistic table Біологія і хімія в рідній школі, 3 (121). pp. 36-37.

- Величко, Л. П., Буринська, Н. М., Матяш, Н.Ю., Коршевнюк, Т. В., Вороненко, Т. І. and Козленко, О. Г. (2016) The calendar-thematic planning of biology and chemistry on competency-based approaches Біологія і хімія в рідній школі, 4 (116). pp. 2-5.

Величко, Л. П., Вороненко, Т. І. and Титаренко, Тетяна Михайлівна (2017) Learning Chemistry in exercises and tasks. Grades 7-9 Видавничий дім «Сам», м. Київ, Україна. ISBN 966-8414-30-х

- Величко, Л. П. and Ковтуненко, В.О. (2014) Конституція білків Біологія і хімія в рідній школі , 4. pp. 5-8.

- Величко, Л. П. and Ковтуненко, В.О. (2017) Conformations and barriers of cyclohexane Біологія і хімія в рідній школі, 1 (119). pp. 2-5.

- Величко, Л. П., Козленко, О. Г., Малієнко, Юлія Борисівна, Мельник, Ю.С. and Надтока, О. Ф. (2016) Synhronistic table as a means of knoweleges of integration in natural subjects Біологія і хімія в рідній школі, 6 (118). pp. 2-16.

- Вороненко, Т. І. (2013) The realizatin of the environmental Component of the Course of Chemistry Біологія і хімія в сучасній школі, 2 (96).

- Вороненко, Т. І. (2015) Project activities of students in the basic school In: Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції ТОВ «Нілан-ЛТД», м. Вінниця, Україна, pp. 168-170. ISBN 978-966-924-006-4

- Вороненко, Т. І. (2015) Project activities of students in science teaching Біологія і хімія в рідній школі, 4 (110). pp. 20-24.

- Вороненко, Т. І. (2018) Using mini-projects in chemistry lessons Біологія і хімія в рідній школі, 4. pp. 12-19.

- Вороненко, Т. І. (2018) Using mini-projects during the studying chemistry in grade 8 Біологія і хімія в рідній школі, 5. pp. 17-26.

- Вороненко, Т. І. (2018) Cross-through content lines in the chemistry course of the secondary school. "Ecological security and sustainable development" Біологія і хімія в рідній школі, 3 (126). pp. 12-18.

К

- Кириченко, В. І. and Гончаренко, Семен Устимович (2007) Information-didactic system of the first module of the course general chemistry as a generalizing factor of effective learning Педагогіка і психологія професійної освіти, 4. pp. 20-29. ISSN 2218-5186

- Коваленко, В. С. and Ляшенко, А. Х. (2014) Chemistry textbook as a part of textbooks series for educational programme «Environment» Проблеми сучасного підручника (14). pp. 265-270. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

Л

- Липова, Людмила Андріївна (2013) Mastering of fundamental natural knowledge of high school students In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 13-14.

М

- Моісеєнко, М.В, Шокалюк, С.В. and Моісеєнко, Н.В. (2017) Elements of computer modeling in training of teachers in chemistry and informatics New computer technology (15). pp. 31-34. ISSN 2309-1460

Н

- Науменко, О.М. (2003) Chemical education at school: digression in history Хімія. Біологія. , 63,65 (134).

- Науменко, О.М. (2012) Preparation of teachers of chemistry and internet-oriented pedagogical technologies In: Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі Херсонський державний університет, Україна, Херсон, Україна. (Submitted)

- Науменко, О.М. (2012) Separate aspects of application of the internet-oriented pedagogical technologies of studies of chemistry Інформаційні технології і засоби навчання , 4 (30). ISSN 2076-8184

- Науменко, О.М. (2012) Virtual chemical laboratory as constituent is the internet of the oriented pedagogical technology Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (31). ISSN 2076-8184

- Науменко, О.М. (2013) Resources of the Internet and Upgrading of School chemical Education Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (34). pp. 56-63.

- Науменко, О.М. (2013) Інтернет-орієнтовані педагогічні технології: застосування при вивченні хімії In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. ІІТЗН НАПН України , pp. 147-149.

- Науменко, О.М. (2013) A role resources of the internet is in forming of ecological knowledge at the study of the articles of natural cycle Інформаційні технології і засоби навчання , 3 (35). pp. 54-63. ISSN 2076-8184

- Науменко, О.М. (2013) Віртуальні хімічні лабораторії та Інтернет орієнтовані педагогічні технології In: Засоби і технології сучасного навчального середовища ПП "Ексклюзив систем", Кіровоградський державний педагогічний інститут, Україна.

- Науменко, О.М. (2014) Methodology of search of Resources of the Internet is for demonstration technological processes at study of chemistry Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (39). pp. 141-148. ISSN 2076-8184

- Науменко, О.М. (2014) Інтернет-ресурси як засіб підвищення якості шкільної хімічної освіти In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАНП України, м.Київ, Україна, pp. 147-149.

- Науменко, О.М. (2013) Мультимедіа і якість хімічної освіти In: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна, pp. 54-55.

- Науменко, О.М. (2014) Methodology of preparation of employments is after study of chemical technological processes with the use of Resources of the Internet Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (41). pp. 178-186. ISSN 2076-8184

- Нетрибійчук, Олександр (2017) Use of cloud services and technology of “flipped classroom” on the chemistry lessons Біологія і хімія в рідній школі, 5 (123). pp. 2-9.

- Нечипуренко, Павло Павлович (2015) The system Moodle as a tool of formation of pupils' research competencies in the profile chemistry learning In: Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» (Київ, КНУБА, 21-22 травня 2015 р.) Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна, p. 23.

- Нечипуренко, Павло Павлович (2013) Creating a test to evaluate the level of training students in quantitative chemical analysis by means of programs MyTest Theory and methods of e-learning (4). pp. 206-215. ISSN 2309-1495

- Нечипуренко, Павло Павлович (2012) Virtual chemical laboratory in teaching chemistry In: Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції РВВ РДГУ, м. Рівне, Україна, pp. 44-46.

- Нечипуренко, Павло Павлович (2012) Some aspects of simulation of real chemical processes and systems in virtual chemical laboratories Theory and methods of e-learning (3). pp. 238-244. ISSN 2309-1495

- Нечипуренко, Павло Павлович (2016) The system of research competencies of high school students at chemistry profile learning Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 7. pp. 83-90. ISSN 2076-586X

- Нечипуренко, Павло Павлович (2016) The system Moodle as a tool of support of pupils' learning and research activity of chemistry In: Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» (19-20 травня 2016 р.) Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна, p. 28.

- Нечипуренко, Павло Павлович (2012) Virtual chemical laboratories in the teaching chemistry process: current state and prospects Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи (33). pp. 95-102. ISSN 2311-5491

- Нечипуренко, Павло Павлович (2016) Teaching and research activities of students in chemistry profile school as a means of formation of research competencies Новітні комп’ютерні технології. (14). pp. 135-136. ISSN 2309-1460

- Нечипуренко, Павло Павлович (2011) The deepening of students' knowledges about the acid-base indicators by means of learning software Біологія і хімія в школі, 6 (88). pp. 21-24.

- Нечипуренко, Павло Павлович (2016) The development of research competencies of pupils' in profile learning chemistry In: Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки Ph. D. в ЄС. Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару Національна академія педагогічних наук України, Інститут професійно-технічної освіти, м. Київ, Україна, pp. 63-66. ISBN 978-966-331-565-2

- Нечипуренко, Павло Павлович (2017) Information and communication technologies as a tools of formation of senior pupils’ research competencies in the chemistry profile learning Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Нечипуренко, Павло Павлович (2017) Information and communication technologies as a tools of formation of senior pupils’ research competencies in the chemistry profile learning Dissertation candidate thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Нечипуренко, Павло Павлович and Мерзликін, О. В. (2015) Moodle tools for support learning and research activities in the profile physics and chemistry learning In: Третя міжнародна науково-практична конференція MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна, p. 56.

- Нечипуренко, Павло Павлович, Семеріков, С.О., Селіванова, Тетяна Валеріївна and Шенаєва, Тетяна Олексіївна (2016) Information and communication tools for pupils’ research competence formation at chemistry profile learning Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (56). pp. 10-29. ISSN 2076-8184

Нечипуренко, Павло Павлович, Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) and Томіліна, Людмила Іванівна (2018) Theoretical and methodical foundations of using ICT as a tools of forming the senior pupils’ research competencies in the chemistry profile learning Теорія та методика електронного навчання, 1 (9) (9). Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

- Нечипуренко, Павло Павлович and Чміль, Наталія Петрівна (2014) Determination of iron compounds in the student applied experiment Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, пізнання», 3 (37). pp. 74-81.

Нечипуренко, Павло Павлович and Шенаєва, Тетяна Олексіївна (2014) Volumetric Method of Analysis Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: спецвипуск «Методичний посібник у журналі». - Том 9, 1 (9) (9). Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

П

Пак, Марія Сергіївна (2015) Дидактика химии: становление и развитие: Книга для учителя РГПУ им. А.И.Герцена, м.Санкт-Петербург, Росія. ISBN 978–5–8064–2089–4

С

- Сак, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7608-0110) (2015) The educational programs for 5-9 (10) classes of special general educational institutions for children with mental retardation "Chemistry" grades 6-7 [Teaching Resource]

- Семеріков, С.О. and Нечипуренко, Павло Павлович (2015) Integration of Virtual Chemical Laboratory Virtual Lab of Moodle system In: Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» КНУБА, м.Київ, Україна.

Т

- Тукало, М.Д. (2008) Scientific and practical advice on how to create and use multimedia presentations in the classroom chemistry Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (8). ISSN 2076-8184

- Тукало, М.Д. (2012) Особливості оптимізації навчального хімічного експерименту в гуманітарних класах профільної школи In: Научный прогресс на рубеже тысячелетий Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага).

- Тукало, М.Д. (2012) Навчальний хімічний Експеримент як засіб пізнавальної активності учнів в класах гуманітарного профілю In: "Засоби і технології сучасного навчального середовища" ТОВ "КОД", м.Кіровоград, Україна.

- Тукало, М.Д. (2012) Про сучасні засоби оптимізації навчального хімічного експерименту в класах гуманітарного профілю In: Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі Грінь Д.С., м.Херсон, Україна. (In Press)

- Тукало, М.Д. (2012) Про навчальний хімічний експеримент як засіб та метод навчання сучасного навчального середовища в класах гуманітарного профілю In: Образование и наука XXI века «Бял ГРАД-БГ» ООД , Софія, Болгарія.

- Тукало, М.Д. (2013) Сучасні способи вдосконалення та розвитку шкільного навчального хімічного експерименту In: Засоби і технології сучасного навчального середовища ПП "Ексклюзив-Систем", м.Кіровоград, Україна, pp. 163-166.

- Тукало, М.Д. (2013) Використання сучасних освітніх засобів для оптимізації шкільного навчального хімічного експерименту In: Новости передовой науки -Новината за напреднали наука "Бял ГРАД-БГ" ООД, Болгарія, м.Софія, Болгарія, pp. 40-43.

- Тукало, М.Д. (2013) Віртуальний експеримент як засіб інтернет-підтримки шкільного навчального хімічного експерименту In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, pp. 156-158.

- Тукало, М.Д. (2013) Сучасний підхід до оптимізації уроку хімії та навчального хімічного експерименту в профільній школі In: Наука: теория и практика - Nauka: teoria i praktyka Nauka i studia, Польща, Варшава, Польща, pp. 72-75. ISBN 978-966-8736-05-6

- Тукало, М.Д. (2013) Electronic educational resources for online support modern chemistry classes in specialized schools Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (36). pp. 57-65. ISSN 2076-8184

- Тукало, М.Д. (2014) The role of virtual information tools in the study of chemistry in profile school In: Засоби і технології сучасного навчального середовища ПП "Ексклюзив-Систем", м.Кіровоград, Україна, pp. 35-38. ISBN 978-617-7079-24-7

- Тукало, М.Д. (2014) Using virtual information tools in chemistry lessons in core school In: Звітна конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 155-158.

- Тукало, М.Д. (2014) Virtual information tools for internet support training chemical experiment in specialized schools Наукові записки, 6. (In Press)

This list was generated on Mon Nov 19 12:14:54 2018 EET.