Items where Subject is "Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 5 Мathematics. natural sciences > 502/504 Environmental science. Conservation of natural resources. Threats to the environment and protection against them"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Ф | Ш | Я
Number of items at this level: 142.

І

- Ільченко, Віра Романівна and Гуз, Костянтин Жоржович (2012) Цілісна освіта «Довкілля» як варіант складової освіти для сталого розвитку Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб. наук. пр. в 5 т. – Т. 3 : загальна середня освіта.. ISSN 978-966-644-215-7

- Ільченко, Олексій Георгійович (2012) Технологізація знань у підручниках для початкової школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 389-394.

- Ільченко, Олексій Георгійович (2012) Педагогічні умови формування в підручниках початкової школи технологізованих знань як умови їх продуктивності та інтелектуального розвитку учнів Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць (12).

А

- Андрусенко, Ірина Володимирівна (2013) Formation of ecological environmental skills as a component of natural science competency of younger students Початкова школа, 12. pp. 22-26. ISSN 0131-5358

- Андрусенко, Ірина Володимирівна (2017) Organizational and pedagogical conditions of formation of ecological literacy of younger school students Початкова школа, 8 (578). pp. 25-28. ISSN 0131-5358

- Андрусенко, Ірина Володимирівна and Бондарчук, Галина Павлівна (2012) Handbook of Natural History as a source of natural science competencies of primary school pupils Проблеми сучасного підручника (12). pp. 280-285.

Б

- Басай, Надія Пилипівна (2014) Constructing peculiarities of the elective course manual content «German-speaking countries» for 10-11 form students of profile school Науковий вісник УжНУ. Серія : Педагогіка. Соціальна робота (32). pp. 104-108.

- Белан, Владислав Юрійович and Матвійчук, Наталія Іванівна (2014) Допоможемо нашим птахам взимку! Науково-популярний екологічний журнал "Екологічний вісник", 1 (82). pp. 31-32.

- Буркова, Людмира Василівна (2014) Education and ecology of the person Education and Development of Gifted personality, 1 (20). pp. 92-95. ISSN 2309-3935

В

- Васильєва, Д.В. (2015) Ecological support of mathematics lessons at school In: Міжнародна науково-методична конференція "Проблеми математичної освіти" ЧНУ імені Б. Хмельницького, м.Черкаси, Україна. (In Press)

- Верещенко, Тетяна Вікторівна (2011) Актуальність формування природоцентричної екологічної позиції учнів старшого шкільного віку In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції . "Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 79-81.

- Вернік, О.Л. (2016) The ecological crisis as a resource of ecologization of life activities personality Актуальні проблеми психології, 41 (7). pp. 51-60. ISSN 2072-4772

- Вороненко, Т. І. (2013) The realizatin of the environmental Component of the Course of Chemistry Біологія і хімія в сучасній школі, 2 (96).

- Вороненко, Т. І. (2014) Development of Perception of the Environment through the Ecological Component on the Lessons Біологія і хімія в рідній школі (5). pp. 5-8.

- Вороненко, Т. І. (2015) Project activities of students in the basic school In: Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції ТОВ «Нілан-ЛТД», м.Вінниця, Україна, pp. 168-170. ISBN 978-966-924-006-4

- Воскобій, Ольга Леонідівна (2011) Теоретичні засади формування екологічного світогляду студентів-юристів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції . "Типовіт", Івано-Франківськ, Україна, pp. 26-28.

Г

- Гриб'юк, О.О. (2016) Computer oriented learning environment the subjects of natural-mathematical cycle and prospects of implementing variable models In: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей: збірник матеріалів ХІ міжнародної наукової конференції ТОВ «Друкарня Рута», м. Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 122-127.

- Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2017) The phenomenon of social networks: the paradox of dependence and variability modeling Intercultural Communication, 1/2. pp. 123-143. ISSN 2451-0998. E-ISSN 2543-7461

- Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2017) Variative models of mathematical education of pupils using information and communication technologies In: Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30-31 травня 2017 року м. Київ Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 70-73.

- Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2017) Current challenges of STEM education: from experience in the framework of experimental work at the national level: "The Variable computer-oriented learning environment of the subjects of natural-mathematical cycle" In: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки», присвяченої 95-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора Дущенка В. П. 25-26 травня 2017 року, Київ НПУ імені М.П. Драгоманова, pp. 213-217.

- Гриб'юк, О.О. and Хошаба, О.М. (2016) Free software in the context of variability models computer oriented learning environment of the subjects of natural-mathematical cycle In: Шоста міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2016: Збірник наукових праць, 19-22 квітня 2016 року, м. Львів Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна, pp. 31-35. ISBN 978-966-2598-63-6

- Гриб'юк, О.О. (2014) Mathematical modelling as a means and method of problem solving in teaching subjects of branches of mathematics, biology and chemistry The First International Conference on Eurasian scientific development. Proceedings of the Conference (April 11, 2014), 1. pp. 46-53. ISSN 13 978-3-902986-87-0

- Гриб'юк, О.О. (2013) Psychological and pedagogical requirements of computer-oriented mathematics learning in the context of improving the quality of education Higher Education of Ukraine in the context of integration to European Educational Spase , 4 (46). pp. 110-123. ISSN 978-966-8840-94-4(4)

- Грицишина, Таїсія Іванівна (2013) Education of valuable criteria within preschool children in the process of ecological studies as a base of the development of aesthetic endowment of personality Education and Development of Gifted personality, 8-9 (15-16). pp. 163-167. ISSN 2309-3935

- Грищенко, С.М. (2016) Using means of geoinformation technologies in the process of ecological competence formation of the future mining engineers Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (53). pp. 1-196. ISSN 2076-8184

- Грищенко, С.М. (2016) Applying models of geoinformation technologies as a means of ecological competence formation among the future mining engineers. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 7. pp. 100-105. ISSN 2076-589Х

- Грищенко, С.М. (2016) Means training future engineers mining structure in the process of environmental expertise with geoinformation technology In: Розвиток промисловості та суспільства: Матеріали конференції: Міжнародна науково - технічна конференція ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна, pp. 15-16.

- Грищенко, С.М. (2015) Formation of ecological competence future engineers mining profile based on geoinformation technology Сталий розвиток промисловості та суспільства: Міжн. наук.-техн. конф. конференції 20-23 травня 2015 р, 2. pp. 15-16.

- Грищенко, С.М. (2014) Model of usage of geoinformation technologies during formation of environmental competence of future mining engineers Metallurgical and Mining Industry, 4. pp. 8-9. ISSN 20760507

- Грищенко, С.М. (2012) Іnteraktivnye sony computer technologies the study of ecology Педагогіка вищої та середньої школи, 35. pp. 170-179. ISSN 2304-4470

- Грищенко, С.М. (2012) The use of the Google Earth project in the regional approach to the study of ecology Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія, 37. pp. 203-212.

- Грищенко, С.М., Моркун, В.С. and Семеріков, С.О. (2014) Environmental competency of future mining engineers Metallurgical and Mining Industry, 4. pp. 4-7. ISSN 20760507

- Грищенко, С.М., Моркун, В.С. and Семеріков, С.О. (2015) The use of GIS in the mining engineer training Project Report. Видавничий центр ДВНЗ "КНУ", м. Кривий Ріг, Україна.

- Гуз, Костянтин Жоржович (2014) Ступінь абстракції підручника з предметів природничого циклу в світлі інтелектуального розвитку учнів та реалізації засад освіти сталого розвитку Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць (13). ISSN 978-966-644-204-1

- Гуз, Костянтин Жоржович (2014) The influence of stage of abstraction of the textbook on the developing of pupils’ intelligence Проблеми сучасного підручника (14). pp. 174-181. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Гурлєва, Т.С. (2014) The ecological aspect of semantic interaction in contemporary society Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Том VII. Екологічна психологія. (36). pp. 155-161. ISSN 2072-4772

Д

- Дічек, Наталія Петрівна (2013) Ekofilnaya ethics V.A. Sukhomlinsky: the contribution of Ukrainian teacher in laying the foundations of environmental ethics Pedagogy and psychology, 4 (81). pp. 15-23. ISSN 2304-06294

З

- Завізєна, Н. С. and Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) (1997) Application of methods of mathematical statistics for environmental control In: Охорона довкілля: екологічні, освітянські, медичні аспекти: матеріали Всеукраїнської конференції КДПІ, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 28-31.

- Завізєна, Н.С. and Семеріков, С.О. (1997) Mathematical Models in Ecology Охорона довкілля: екологічні, освітянські, медичні аспекти: матеріали Всеукраїнської конференції, 1 (1).

- Захарчук, Наталія Василівна (2013) Didactic conditions of forming the system of ecological knowledge of senior pupils in the process of fundamentalization of the content of education In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 11-12.

- Захарчук, Наталія Василівна (2012) The problem of formation of ecological culture of senior pupils in the context of fundamentalization of the content of education In: Дидактика: теорія і практика Лабораторія дидактики Інституту педагогіки НАПН України , м.Київ, Україна, pp. 107-108. ISBN 978-966-660-833-1

- Захарчук, Наталія Василівна (2013) The model of formation of system of ecological knowledge of high school students In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2013 рік Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 116-117.

- Захарчук, Наталія Василівна (2012) The Ways of Improving Communicative Component of the Content of Curriculum and Textbooks for Future Environmentalists Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка (66). pp. 71-75.

- Захарчук, Наталія Василівна (2013) The ways to form the system of ecological knowledge of high school students in the process of learning the humanities Молодь і ринок, 2 (97). pp. 31-35.

- Захарчук, Наталія Василівна (2014) Fundamentalization of environmental knowledge of high school students be means of textbook in ecology Проблеми сучасного підручника (14). pp. 206-213. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

К

- Карамушка, В.І. (2013) Criteria for formation of environmental competence of the individual Актуальні проблеми психології, 37 (38). pp. 379-382. ISSN 2072-4772

- Колонькова, Олена Олексіївна (2012) Культура екологічної поведінки підлітків: особливості формування Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 110-117.

- Колонькова, Олена Олексіївна (2008) Самовиховання як умова формування екологічно-доцільної поведінки підлітків і старшокласників Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (12). pp. 394-400. ISSN 978-966-2903-35-5

- Колонькова, Олена Олексіївна (2011) Спрямування на самовиховання – головна умова екологічного виховання підлітків In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції . "Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 91-93.

- Колонькова, Олена Олексіївна (2016) Program of elective course for students in 9-11 grades. My ecological choice [Teaching Resource] (Submitted)

- Колонькова, Олена Олексіївна (2015) Preparing future teachers to creating the culture of schoolchildren’s environmental behavior In: Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 червня 2015 р.) Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, м. Мелітополь, Україна, pp. 203-205. ISBN 978-617-7055-96-8

- Котлярчук, Галина Йосипівна (2011) Формування екологічної свідомості на уроках української літератури – важливий елемент сучасного виховного процесу In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції . "Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 196-198.

- Криловець, Микола Григорович (2014) Realization of ecological upbringing in the modern geography textbooks Проблеми сучасного підручника (14). pp. 335-340. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Кулалаєва, Наталя Валеріївна (2016) Increasing environmental competency teaching staff of vocational education In: Освіта для збалансованого розвитку: перспективи в Україні: матеріали II Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку» (Київ, 13-14 квітня 2016 р.) Центр екологічної освіти та інформації, м. Київ, Україна, pp. 121-124. ISBN 978-617-7130-03-0

Л

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2009) Didactic principles of environmental adult education The pedagogical process: theory and practice, 1 (4). pp. 78-87. ISSN ISBN 978-966-2153-33-0

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2008) Foreign experience of ekologicheskogo education Professional art education Ukraine, 1 (5). pp. 137-145. ISSN ISBN 978-966-8120-65-7

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2008) Modern approaches to the formation of ecological competence of specialists Modern information technologies and innovative training methods in preparation of specialists: methodology, theory, practice, problems (17). pp. 60-66. ISSN ISBN 966-527-186-5

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2008) Philosophical Approach to Ecology Studies Pedagogy and Psychology of Professional Education (1). pp. 27-36.

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2005) The problem of training teachers of PTEI for the implementation of the objectives of environmental education Problems of training teachers to implement the tasks of modern education, 1. pp. 114-127.

- Лук’янова, Лариса Борисівна (1999) The implementation of ecological training of bachelors in terms of College In: Humanization and humanitarization of education process Педагогічні науки, 1 . Каравела, м. Харків, Україна, pp. 157-159. ISBN 5-88594-033-9

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2004) Methodological understanding the content of ecological education Modern information technologies and innovative training methods in preparation of specialists: methodology, theory, practice, problems (6). pp. 115-122. ISSN ISBN 966-527-128-8

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2003) The introduction of modern technology ecological knowledge in PTEI Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, practice, problems (3). pp. 230-235. ISSN ISBN 966-527-115-6

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2003) The ecological component of state standard of vocational education Pedagogy and Psychology of Professional Education: Research results and prospects, 1. pp. 418-425.

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2002) Educational Approach "Education in nature" and its use in modern ecological education Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, practice, problems, 1. pp. 452-456. ISSN ISBN 966-527-086-9

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2000) Ways to implement environmental training future agricultural workers economic specialties Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, practice, problems, 1. pp. 188-191. ISSN ISBN 966-527-060-5

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2006) Educational and methodical complex of ecology for vocational and TS Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, practice, problems (9). pp. 262-267. ISSN ISBN 966-527-147-4

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2007) Historical-pedagogical analysis of teacher training in ecological education in Ukraine Theoretical and methodological foundations of pedagogical education, pedagogical skills, creativity, technology, 1. pp. 328-334. ISSN ISBN 978-966-384-063-5

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2008) The phenomena of ecological competence Philosophy of teaching skills, 1. pp. 136-145. ISSN ISBN 978-966-621-387-O

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2006) Socio-historical preconditions for the development of ecological education specialists Vocational training in manufacturing (2). pp. 85-93. ISSN ISBN 966-675-453-3

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2005) Methodological base of system of ecological education cteation Continuing professional education: theory and practice (2). pp. 8-16. ISSN 1609-8595

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2005) System principle as a methodological basis to create a system of ecological education Pedagogics and psychology, 4 (49). pp. 40-48.

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2008) Moral-ethical concept of ecological education In: Psycho-pedagogical bases of personality development in the conditions in the cathedral Ukraine Педагогічні науки, 1 . ІПООД, м.Київ, Україна, pp. 12-13.

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2008) Standardization of ecological education as a condition of highly specialist Modern standards of vocational education, 1. pp. 87-97. ISSN ISBN 978-966-675-551-6

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2006) Training teachers to implement ecological education Teacher of professional school (7). pp. 47-54. ISSN ISBN 966-7820-93-9

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2008) Formation of ecological values in the process of training In: Professional art school in the national education system Педагогічні науки, 1 . Зелена Буковина, м.Чернівці, Україна, pp. 159-161. ISBN 978-966-8410-41-6

Лук’янова, Лариса Борисівна (2016) Fundamentals of Ecology, methods of greening professional disciplines Training - Manual for Teachers ТОВ "ДКС-Центр", м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7300-14-3

Лук’янова, Лариса Борисівна (2016) Laboratory workshop on ecology: Training - methodical manual ТОВ "ДСК-Центр", м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7300-16-7

Лук’янова, Лариса Борисівна (2016) Organization of control of knowledge on ecology: Textbook for teachers ТОВ "ДСК-Центр", м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7300-15-0

М

- Маршицька, В.В. (2003) Ecological education as a factor of socialization of younger schoolchildren Збірник наукових праць. Педагогічні науки, 35. pp. 133-137.

- Масимова, Н.Ю. (2014) Violation of environmental relations as determinants of deviant behavior Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 7 (36). pp. 262-270. ISSN 2072-4772

- Моркун, В.С. and Грищенко, С.М. (2015) Using gis-technology in role-play as an effective means of ecological competence formation among the future engineers Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (7). pp. 283-287. ISSN ISBN 978 - 966 - 7406 - 67 - 7

- Моркун, В.С. and Грищенко, С.М. (2015) Using Moodle in the formation of ecological competence of engineers using GIS technology Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle».

- Моркун, В.С. and Грищенко, С.М. (2015) The use of GIS in the formation of ecological competence of mining engineers profile In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: матеріали науково-технічної конференції ПП "Екслюзив–Систем", м. Кіровоград, Україна, pp. 59-61.

Н

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2017) Formation of ecological competence of students in course study geography Український педагогічний журнал, 1. pp. 59-66. ISSN 2411-1317

- Науменко, О.М. (2014) Розвиток екологічних знань через застосування Інтернет-ресурсів In: Засоби і технології сучасного навчального середовища КДПУ ім.В.Втннтченка, м.Кіровоград, Україна.

П

- Пащенко, Олена Вікторівна (2012) Педагогічні умови формування екологічного світогляду підлітків у дитячій громадській організації In: Теорія і практика проектування авторських педагогічних систем Інститут обдарованої дитини НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 257-260.

- Пащенко, Олена Вікторівна (2012) The program of public support of children and young people exposed to environmental protection as a factor contributing to sustainable development in the non-formal education In: The theory and practice of projecting of autor pedagogical systems ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», м. Київ, Україна, pp. 299-305.

- Пащенко, Олена Вікторівна (2012) Педагогічні умови формування екологічного світогляду підлітків у дитячій громадській організації In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Видавництво «НАІР» , м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 173-175.

- Пащенко, Олена Вікторівна (2011) Формування екологічного світогляду молоді In: Духовність як основа екологічної культури та відповідальності Видавництво «Олді-плюс» , м. Херсон, Україна , pp. 85-91. ISBN 978-966-2393-47-7

- Пащенко, Олена Вікторівна (2012) Неформальное экологическое воспитание: Всеукраинский детский союз «Экологический дозор» In: Стратегия и ресурсы социального воспитания: вызовы ХХI века НГПУ , м. Новосибірськ, Росія, pp. 188-194. ISBN 978-5-85921-949-0

- Пащенко, Олена Вікторівна (2012) Модуль «Я і природа». Формування екологічного світогляду підлітків Шкільний світ (спецвипуск) , 13 (621). pp. 4-30.

- Пащенко, Олена Вікторівна (2014) The Formation of Teenagers’ Environmental Worldview in Conditions of Environmental Children’s Associations Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць., 2 (18). pp. 127-134.

- Пащенко, Олена Вікторівна (2015) The role of the social initiatives of children's environmental organizations in growing of citizen Екологічний вісник, 4 (91). pp. 26-28.

- Пащенко, Олена Вікторівна, Белан, Владислав Юрійович and Алієва, Оксана Рамізівна (2012) All-Ukrainian lesson of ecological knowledge: NGOs initiative Екологічний вісник, 4 (73). pp. 35-36.

- Пащенко, Олена Вікторівна and Тимочко, Тетяна Валентинівна (2010) Програма громадської підтримки дітей і молоді, схильних до природоохоронної діяльності, як чинник сприяння збалансованому розвитку в неформальній освіті In: Всеукраїнська наукова екологічна конференція (Київ, 26 жовтня 2010 р.). «Збалансований (сталий) розвиток України – пріоритет національної політики». ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», м. Київ, Україна, pp. 434-440. ISBN 978-966-8670-70-1

Пащенко, Олена Вікторівна and Чиренко, Наталія Вікторівна (2013) Ціннісне ставлення до природи: Виховні заходи. 9-11 класи Бібліотека "Шкільного світу" . ТОВ Видавництво «Шкільний світ», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1

- Пруцакова, Ольга Леонідівна (2012) Проблема формування культури екологічної поведінки школярів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 251-259. ISSN 2308-3778

- Пруцакова, Ольга Леонідівна (2010) Вплив зовнішніх чинників міського середовища на екологічну поведінку школярів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (14). pp. 388-397. ISSN 978-966-189-055-7

- Пруцакова, Ольга Леонідівна (2011) Еколого-виховні орієнтири формування екологічно доцільної поведінки школярів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції . "Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 110-111.

- Пруцакова, Ольга Леонідівна (2016) Ecologigal problems of urban environment. Educational program for students in 8-9 grades [Teaching Resource] (Submitted)

- Пруцакова, Ольга Леонідівна (2015) Ideal traits of ecocentric personality in ecologized educational space In: Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 червня 2015 р.) МДПУ ім. Б. Хмельницького, м. Мелітополь, Україна, pp. 221-225. ISBN 978-617-7055-96-8

- Пруцакова, Ольга Леонідівна (2017) Environmental education laboratory: retrospective and modern development tendencies In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2016 рік НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 215-222.

- Пруцакова, Ольга Леонідівна (2017) Essence and Pedagogical Conditions of Educational Education Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 21. pp. 187-197. ISSN 2308-3778

- Пустовіт, Наталія Афанасіївна (2011) Компетентнісний підхід до формування культури екологічної поведінки школярів Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді , 1 (15). pp. 365-373. ISSN 978-617-620-015-4

- Пустовіт, Наталія Афанасіївна (2011) Теорія і методика формування екологічно доцільної поведінки учнів загальноосвітньої школи In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції . "Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 22-24.

- Пустовіт, Наталія Афанасіївна (2013) Типи екологічних вчинків учнів основної школи In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції (3). "НАІР", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 20-23.

- Пустовіт, Наталія Афанасіївна (2013) "Culture of ecological behaviour". Educational program of elective course for 8 (9) grades of secondary schools [Teaching Resource]

Пустовіт, Наталія Афанасіївна, Колонькова, Олена Олексіївна and Пруцакова, Ольга Леонідівна (2014) Formation of ecologically expedient behavior of pupils ТОВ Імекс-ЛТД, м.Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-315-2

Пустовіт, Наталія Афанасіївна, Колонькова, Олена Олексіївна, Пруцакова, Ольга Леонідівна, Тарасюк, Галина Петрівна and Солобай, Юрій Володимирович (2016) My ecological choice: training and methodical manual «Друкарня Мадрид», м.Харків, Україна. ISBN 978-617-6691-98-3

Пустовіт, Наталія Афанасіївна, Колонькова, Олена Олексіївна, Солобай, Юрій Володимирович, Пруцакова, Ольга Леонідівна, Тарасюк, Галина Петрівна and Копилець, Євген Вікторович (2014) Building a culture of environmental behavior of secondary school pupils ТОВ Імекс-ЛТД, м.Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-301-5

- Пустовіт, Наталія Афанасіївна, Пруцакова, Ольга Леонідівна, Колонькова, Олена Олексіївна, Тарасюк, Галина Петрівна and Солобай, Юрій Володимирович (2016) Ecologization of educational space of modern secondary school: monograph Technical Report. «Друкарня Мадрид», м. Харків, Україна.

Р

- Радкевич, В.О. and Кулалаєва, Наталя Валеріївна (2016) Implementation of elements of environmental design in the training of agricultural academy Сахаровские чтения 2016 года: экологические проблемы ХХІ века. pp. 55-56. ISSN 978-985-7152-07-0

- Радкевич, В.О., Кулалаєва, Наталя Валеріївна and Леу, Сніжана Олексіївна (2015) Improve the environmental competence of the teacher of vocational education institution in Ukraine Международная научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы создания региональных систем дополнительного образования взрослых». pp. 143-146.

- Радкевич, В.О., Кулалаєва, Наталя Валеріївна and Леу, Сніжана Олексіївна (2017) Conceptual bases for the projecting of distance courses for increasing the environmental competence of pedagogical workers in vocational and technical educational institutions of Ukraine Экологическое образование в Беларуси, России и Украине: дайджест. pp. 21-24.

- Рибалко, Ліна Миколаївна (2012) Реалізація еколого-еволюційного підходу в підручниках з предметів природничого циклу основної школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 662-669.

С

- Санковська, Ірина Мечиславівна (2011) Наступність у формуанні культури екологічної поведінки учнів початкової і основної школи Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 382-388. ISSN 978-617-620-015-4

Санковська, Ірина Мечиславівна (2014) Environmental calendar ТОВ Імекс-ЛТД, м.Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-296-4

- Семеріков, С.О., Афонін, А.П., Завізєна, Н.С. and Шанда, В.І. (1997) Environmental awareness and human ecology paradigm Проблеми фундаментальної екології: матеріали ІІ Всеукраїнської конференції.

- Семеріков, С.О., Афонін, А.П., Петренко, В.М., Шанда, В.І., Філіпов, В.М., Чернова, Л.М., Завізєна, Н.С. and Шанда, Л.В. (1997) The ecological role of living substance, intelligence, humanity in the biosphere Проблеми фундаментальної екології: матеріали ІІ Всеукраїнської конференції.

- Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) and Завізєна, Н. С. (1997) About two different approaches to mathematical modeling in ecology Охорона довкілля: екологічні, освітянські, медичні аспекти: матеріали Всеукраїнської конференції, 1. pp. 17-22.

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2013) At the intersection of ecology, mathematics, computer science and physics Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 3 (11).

- Скиба, Ю.А. (2012) Methodological features balanced development of education Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова, 15 (25). pp. 56-61.

- Слатвінська, О.А. (2013) Formation of ecological competence of skilled farmers by integrating the disciplines In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

- Слатвінська, О.А. (2013) Greening thinking in phase of environmental competence of vocational students Modern scientificresearchand their practical application, J21308. pp. 1-9. ISSN 2410-6720

- Слатвінська, О.А. (2015) Формування екологічної компетентності через призму екологізації мислення учнів ПТУ Теорія і методика професійної освіти, 7.

- Слатвінська, О.А. (2013) Formation of ecological competence of students in vocational schools through the integration of academic disciplines Сумський державний педагогічний університет ім. Макаренка: Науковий журнал «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», 5 (31). pp. 312-318.

- Слатвінська, О.А. (2015) Formation of ecological competence of vocational students in terms of European integration Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євро інтеграційних процесів. pp. 253-262.

- Слатвінська, О.А. (2013) The use of innovative educational technology programs of formation ecological competence of vocational students. Вісник Луганського Національного університету ім.Тараса Шевченка: Педагогічні науки, 20 (279). pp. 109-115. ISSN 2227-2844

- Слатвінська, О.А. (2013) Integration of scientific disciplines for the formation ecological competence of students of vocation schools Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці , транспорті, виробництві та освіті: Збірник наукових праць SWorld: Педагогіка, психологія і соціологія, 2 (15). pp. 48-52. ISSN 2224-0187

- Слатвінська, О.А. (2012) Greening thinking as the stage of formation of ecological competence of students in vocational school Всеукраїнська заочна науково-практична конференція: «Педагогічні інновації у фаховій освіті», 3. pp. 148-155.

- Слатвінська, О.А. (2012) Greening thinking as the formation of environmental competence in vocational schools. Психология труда и профессиональное развитие педагога: актуальное состояние, проблемы и перспективы. Материалы международной научно-практической конференции (16 ноября 2012 года, г.Бирск), 2. pp. 184-188.

- Слатвінська, О.А. (2014) Use of innovative learning technologies while forming students ecological competence at vocational schools Педагогіка і психологія професійної освіти, 4. pp. 97-104. ISSN 2218-5186

- Слатвінська, О.А. (2013) Formation of ecological competence vocational's students by greening their thinking Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди», 2 (28). pp. 321-325.

- Слатвінська, О.А. (2016) The use of design technologies in the formation of ecological competence of students of vocational schools In: Матеріали науково-практичного семінару "Формування готовності педагогічних працівників професійних навчальних закладів до професійного самовдосконалення" Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, м. Глухів, Україна, pp. 1-3. (In Press)

- Солобай, Юрій Володимирович (2013) Міжнародні освітні екологічні проекти як засіб формування культури екологічної поведінки учнів основної школи In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції (3). "НАІР", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 259-262.

Т

- Тарасюк, Галина Петрівна (2013) Застосування технології "рівний-рівному" в екологічному вихованні підлітків Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 3 (16). pp. 221-229. ISSN 978-617-620-057-4

- Тарасюк, Галина Петрівна (2015) Some aspects of ecologization of educational space of the future specialist-teachers In: Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 червня 2015 р.) МДПУ ім. Б. Хмельницького, м. Мелітополь, Україна, pp. 240-243. ISBN 978-617-7055-96-8

Ф

- Філіпчук, Г.Г. (2012) Еко-етичні актуалітети М. Грушевського Екологічної освіти сталого розвитку: монографія (1). pp. 239-245.

Ш

- Шанда, В.І., Афонін, А.П., Петренко, В.М., Корольська, Л.Р., Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) and Гнілуша, Н.В. (1998) The doctrine of the noosphere: hypotheses, ideas Проблеми фундаментальної екології: матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції, 2. pp. 1-11.

- Шанда, В.І., Філіпов, В.І., Корольська, Л.Р., Чернова, Л.М., Удод, С.Г. and Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) (1998) Geoexpansionist, anthropocentric and technocentric paradigms of human ecology Проблеми фундаментальної екології: Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції, 1. pp. 1-7.

- Швалб, Ю.М., Вернік, О.Л., Рудоміно-Дусятська, Олена Володимірівна, Вовчик-Блакитна, Олена Олександрівна, Льовочкіна, А.М., Матвієнко, О.В., Гарнець, О.М. and Килимник, О.С. (2015) Socio-psychological basis of formation of ecologically oriented lifestyle of the personality Project Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

Я

- Яценко, Володимир Сергійович (2011) Методичні рекомендації до використання навчальних посібників у вивченні курсу за вибором "Географія культури Європи" Проблеми сучасного підручника (11). pp. 177-182.

This list was generated on Mon Dec 18 05:10:48 2017 EET.