Items where Subject is "Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 8 Language. Linguistics. Literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | К | Л | М | Н | П | Р | С | Х | Ш | Я
Number of items at this level: 54.

А

- Агалець, Інна Олександрівна (orcid.org/0000-0002-5071-9019) (2018) Speech etiquette as the future teacher professional and pedagogical training means Науково-педагогічні студії, 1. pp. 76-86.

- Андрієвська, В.В. (2010) Мова й мовлення в структурі професійної компетентності психолога Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України (38). pp. 46-63.

Б

- Бабій, І.В. (2008) Students’ National Consciousness Formation in Ukrainian Language Teaching Педагогіка і психологія професійної освіти (2). pp. 181-188. ISSN 2218-5186

- Бастун, Микола Володимирович (2013) Culturological approach in its projection on orantal education In: Особистість у просторі культури: Матеріали V Севастопольського міжнародного науково-практичного симпозіуму 28 липня 2013 р. " Рібест ", м. Севастопіль, Україна, pp. 13-15.

- Бойко, Світлана Тихонівна (2011) Функціональний аналіз патогенних текстів (до проблеми психологічних аспектів медіа-освіти) Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 39. pp. 62-74. ISSN 2310-2470

- Бойко, Світлана Тихонівна (2010) Мовно-мовленнєве середовище медіапростору як чинник впливу на масову свідомість: історичний погляд In: II Всеукраїнський психологічний конгрес, присвячений 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка (19-20 квітня 2010 р., м. Київ.) ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», м.Київ, Україна, pp. 18-20.

В

- Варзацька, Лариса Олександрівна (2014) A textbook as a means of achievement the goals of the competence-based teaching of the ukrainian language (primary school) Проблеми сучасного підручника (14). pp. 96-108. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Вовк, М.П. (2011) Аctual problems of the folklorists-researches preparation in Ukrainian universities Вісник Чернігівського національного університету.Серія педагогічних наук (90). pp. 35-39.

- Вовк, М.П. (2012) Principles of andragogichnogo of approach are in professional preparation of specialists in folklore Науковий вісник. Серія «Педагогічні науки», 1 (36). pp. 58-62.

- Вовк, М.П. (2012) Competence approach to the contemporary system’s analysis of the future philologist-folklorist folk preparation Проблеми освіти: Наук. зб. , 1 (70). pp. 151-156. ISSN ISBN: 966-8847-12-1

- Вовк, М.П. (2012) Сontemporary folk-etnographic periodicals in ukraine: pedagogical potential Педагогіка і психологія професійної освіти (1). pp. 55-64.

- Вовк, М.П. (2015) Selfless activity of the Ukrainian scientists-teachers as factor of development of the Ukrainian specialist in folk-lore in the end ХІХ - in the first decades of ХХ of century Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (42). pp. 15-21.

Г

- Голуб, Ніна Борисівна (2013) Формування комунікативної компетентності учнів 5-7 класів на уроках української мови (результати аналітико-констатувального етапу експериментальної роботи) Українська мова і література в школі, 6. pp. 33-36.

- Голуб, Ніна Борисівна (2013) Особливості текстотворчої діяльності учнів 5-7 класів в умовах компетентнісного навчання української мови Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, 20 (30). pp. 57-63.

- Голуб, Ніна Борисівна (2013) Психологічні засади компетентнісного навчання української мови учнів 5-7класів Мова. Культура. Взаєморозуміння: зб. наук. праць (3). pp. 332-339.

- Голуб, Ніна Борисівна (2015) Approaches to learning the Ukrainian language in primary school Українська мова і література в школі, 3 (155). pp. 2-10.

- Голуб, Ніна Борисівна (2018) The problem of developing a methodology for teaching the Ukrainian language of the lyceum students on the basis of a competent approach (analytical materials of the staging phase of the experiment) Українська мова і література в школі, 5 (140). pp. 2-10.

- Гриненко, Діна Віталіївна (2015) Approaches to the development of a curriculum as one of the most important prerequisites for the school foreign languages education quality assurance In: Вісник інституту розвитку дитини (додаток) НПУ імені М.П. Драгоманова, м.Київ, Україна, pp. 154-156. ISBN ІSSN 2313-6766

К

Кондур, Земфіра Анатоліївна (2017) learning Romani at elementary school Видавничий дім "Сам", м. Київ, Україна. ISBN ISBN 966-8714-23-7

Кохно, Тетяна Назіфівна (2017) Formation of skills and abilities to read Ukrainian in elementary schools of Russian-language schools Видавничий дім "Сам", м. Київ, Україна.

Кудикіна, Надія Василівна (2017) Interactive forms and methods of teaching Ukrainian language in elementary schools of Russian language teaching: theory and methodology Видавничий дім "Сам", м. Київ, Україна. ISBN 966-8714-21-0

- Кутова, О.М. (2014) Естетичні засади розвитку особистості на прикладах мистецької спадщини Т.Г. Шевченка Час мистецької освіти: (Т.Г. Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження, 2014. pp. 93-98. ISSN 978-617-7188-40-6

Л

- Лавриненко, О.А. (2013) Teacher`s "musicality" language of primary school in pedagogical mastership determining In: Scientific Notes Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskiy Педагогіка і психологія (40). TOV "Nilan LTD", м. Вінниця, Україна, pp. 240-244. ISBN 978-966-2770-30-8

- Лопухівська, Алла Василівна (2012) Формування комунікативної компетентності учнів сільської школи засобами підручника з української мови Проблеми сучасного підручника (12). pp. 506-512.

- Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978), Лукіна, Т.О., Жук, Ю.О., Ващенко, Л.С. (orcid.org/0000-0002-0637-2142), Гривко, А.В. (orcid.org/0000-0001-9460-4777) and Науменко, С.О. (2017) The theoretical and methodical principles of the monitoring systems constructing for assessment of the quality of general secondary education Project Report. Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

М

- Музика, О. Л. (2009) Психобіографічні студії з Володимиром Шинкаруком Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (19). pp. 256-273.

- Музика, О. Л. (1998) Psychological protection in folklore Вісник Житомирського державного педагогічного інституту (2). pp. 18-23.

- Музика, О. Л. (2002) Psychological mechanisms of values-language interaction Національна освіта: традиції інновації у контексті ідей Івана Огієнка. pp. 101-106.

Н

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2018) Methodological comment on teaching Ukrainian in general secondary education in the 2018/2019 academic year Українська мова і література в школі, 4 (139). pp. 2-7.

П

- Паламар, Світлана Павлівна (2013) Робота над художнім твором як засіб формування літературної компетентності в учнів основної школи Українська література в загальноосвітній школі (12). pp. 21-23.

- Пономаревський, С.Б. (2013) До проблеми класифікації та функціонування народної балади на Чернігівщині До основ. pp. 1-13.

- Пономарьова, К. І. (2017) The formation in pupils the ability to retell the text Учитель початкової школи, 3 (46). pp. 11-15.

- Процька, Світлана Миколаївна (2015) Components of computer-oriented methods of formation of professional competence of future philologists Новітні комп’ютерні технології. Спецвипуск «Хмарні технології в освіті» (13). pp. 251-259. ISSN 2309-1460

Р

- Радкевич, В.О. (2009) Rationale for innovative approaches to training future specialists of artistic profile Нові технології навчання (60). pp. 152-158.

- Редько, Валерій Григорович, Полонська, Тамара Костянтинівна, Пасічник, Олександр Сергійович, Басай, Надія Пилипівна, Сідун, М.М., Теличко, Н.В., Габовда, А.М., Герцовська, Н.О., Гарапко, В.І., Бопко, І.З., Липчанко-Ковачик, О.В., Варга, Л.І., Фельцан, І.М., Тоба, Е. А., Білецька, О.В. and Козлова, Альона Ігорівна (2018) Lingual and Didactic Aspects of Teaching Foreign Languages at Institutions of Higher Pedagogiacal and Secondary Education Technical Report. Мукачівський державний університет, м. Мукачево, Україна.

- Рубан, Алла Іванівна (2012) Children's reading in the educational and cultural dimension Вісник Книжкової палати, 4 (189). pp. 44-45. ISSN 2076-9326

С

Семеног, Олена Миколаївна (2008) Language teacher identity in literature "Фенікс", м.Київ, Україна. ISBN 978-966-651-616-2

- Семеног, Олена Миколаївна (2013) Values ​​of teachers' work in the reflections of John Paul II Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-український щорічник (15). pp. 240-245.

- Семеног, Олена Миколаївна (2013) Culture of the teacher-researcher with text scholarly communication Українська мова й література в сучасній школі (11). pp. 2-8.

- Семеног, Олена Миколаївна (2013) Medyaobrazovanyya the future teacher in the High society fylolohycheskoy School: Experience of Ukraine and zarubezhya Вектор науки, 1 (12). pp. 239-242.

- Семеног, Олена Миколаївна (2008) Lexicographic language competence as an indicator of cultural identity Українська література в загальноосвітній школі. (2). pp. 41-44.

- Семеног, Олена Миколаївна (2007) Language teacher identity in socio-cultural paradigm of the XXI century Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-український щорічник, 9 (15). pp. 323-332.

- Семеног, Олена Миколаївна (2013) Formation of communicative competence of economists axiological approach Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць. pp. 266-270.

- Семеног, Олена Миколаївна (2008) Trends kulturomovnoyi teacher training in a foreign school Вісник Черкаського університету: Серія: Педагогічні науки (126). pp. 128-136.

- Семеног, Олена Миколаївна (2008) Науково-дослідна лабораторія: продуктивний діалог викладача і студента Педагогічні науки: Освітні інновації збірник наукових праць. pp. 266-272.

- Семеног, Олена Миколаївна (2013) The role and place in the vocabulary of the communicative culture of the individual researcher Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць (7). pp. 159-167.

- Семеног, Олена Миколаївна (2013) Pedagogical skills-language and literature teacher in research reflections Nily Voloshyna Українська література в загальноосвітній школі (9). pp. 2-4.

- Семеног, Олена Миколаївна (2007) Actual problems of language training masters on the faculties of philology language Педагогічні науки: "Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи": зб. наук. праць (1). pp. 208-213.

- Семеног, Олена Миколаївна (2010) Linguistic Nandigram in professional preparation of teachers of language and literature, Лінгвокраєзнавство: мовний аспект стилю письменників, періодичниих видань, ономастики, діалектів Сумщини: збірн. наук. праць (1). pp. 104-112.

- Сидоренко, В.В. (2014) Professionally significant components of pedagogical skills of teachers Ukrainian language and literature in response to the civilizational and historical and educational imperatives of the XXI century Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (29). pp. 90-96.

Х

- Хорошковська, Ольга Назарівна and Петрук, Оксана Миколаївна (2010) Текст як основа розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності на уроках української мови Початкова шкова, 12. ISSN 0131-5358

- Хорошковська, Ольга Назарівна and Петрук, Оксана Миколаївна (2011) Текст як основа розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності на уроках української мови (продовження) Початкова школа, 1. ISSN 0131-5358

Ш

- Шевчук, Л.М. (2014) Independent work on a text in textbooks for 3rd form Проблеми сучасного підручника, 1 (14). pp. 843-851.

Я

- Ярмолюк, Алла Володимирівна (2013) Технології вдосконалення культури писемного мовлення учнів Українська мова і література в школі, 1. pp. 16-20.

This list was generated on Mon Nov 19 12:15:30 2018 EET.