Items where Subject is "Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 8 Language. Linguistics. Literature > 82 Literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 153.

А

- Адамюк, Н.Б. (2010) The peculiarities of “Forest song” teaching for deaf students with use of Ukrainian Sign Language Sign Language and Modernity, 1 (5). pp. 99-125.

Б

Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234) (2005) Volynsky Petro Kostyovych Либідь, м. Київ, Україна.

- Братко, Валентина Олександрівна (2013) Культурологічний аспект вивчення ліричних творів Тараса Шевченка ( 5 - й кл .) Українська література в загальноосвітній школі (6). pp. 8-11.

- Братко, Валентина Олександрівна (2014) Байка Л. Глібова в школі: традиції та інновації. Украінська мова та література в школі, 2 (112). pp. 28-34.

В

- Варзацька, Лариса Олександрівна (2013) Узагальнені способи діяльності як засіб формування морфологічної компетентності учнів 5-7 класів Українська мова і література в школі (4). pp. 2-8.

- Варзацька, Лариса Олександрівна (2013) Типи інтегрованих уроків у системі компетентнісної мовної освіти Дивослово, 11 (680). pp. 11-15.

- Васьківська, Галина Олексіївна and Косянчук, Сергій Володимирович (2011) Rhetorical skills high school students in the context of value-semantic sphere Українська мова і література в школі, 8 (94). pp. 14-19.

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (2017) Formation of communicative and speech abilities of younger school students at lessons of literary reading Початково школа, 8 (578). pp. 20-24. ISSN 0131-5358

- Висоцька, А. М. (2015) Educational programs for 5-9 (10) classes of special general educational institutions for mentally retarded children (grades 6-7). Ukrainian literature [Teaching Resource]

- Висоцька, А. М. (2014) Educational programs for 5-9 (10) classes of special general educational institutions for mentally retarded children: Ukrainian literature (class 5) [Teaching Resource]

- Вовк, М.П. (2012) Аксіологічний підхід до аналізу фольклористичної підготовки майбутніх словесників-фольклористів Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (30). pp. 316-321.

- Волошко, Наталія Іванівна (2014) Light of love, kindness, wisdom Nichkalo Nelly! Psychologists. (Unpublished)

Г

- Голуб, Ніна Борисівна (2013) Ознаки компетентності мовної особистості учня Вісник Прикарпатського університету, 1 (48). pp. 45-52.

- Голуб, Ніна Борисівна (2013) Категорійний апарат сучасної української лінгводидактики: проблеми і перспективи Українська мова і література в школі, 3 (33). pp. 2-8.

- Гудим, І.М. (2015) Educational programs for 5-9 (10) classes special secondary schools for blind and children with visual impairments: Foreign literature 6-7 classes [Teaching Resource]

- Гуцол, С.Ю. (2010) Семиотический подход к проблемам исследования мифа Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика, 6 (Том ІІ). pp. 129-140. ISSN ISSN 2072-4772

З

- Зубалій, М.Д. (2007) Становлення і розвиток поняття “військово-патріотичне виховання” у педагогічній літературі Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (10). pp. 219-228.

К

- Копилов, Сергій Олегович (2014) Speech - sense -culture: Bakhtin and our times Мова і культура, 1 (17) (169). pp. 18-21.

- Костенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-4976-1236) (2016) Educational programs for 5-9 (10) classes special secondary schools for blind and children with visual impairments: Ukrainian literature 9-10 classes [Teaching Resource]

- Костенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-4976-1236) (2015) Educational programs for 5-9 (10) classes special secondary schools for blind and children with visual impairments: Ukrainian literature 6-8 classes [Teaching Resource]

- Котлярчук, Галина Йосипівна (2018) Forming careful attitude toward nature in the students of main and high school in the process of Ukrainian literature’s study Dissertation candidate thesis, Інститут проблем виховання.

- Котлярчук, Галина Йосипівна (2018) Forming careful attitude toward nature in the students of main and high school in the process of Ukrainian literature’s study Dissertation candidate2 thesis, Інститут проблем виховання.

Л

- Логвіненко, Наталія Михайлівна (2010) Fenteziastypeoffantasticprose Українська література в загальноосвітній школі (5). pp. 38-46.

- Логвіненко, Наталія Михайлівна (2013) Формування змісту шкільного курсу літератури – одна з невіддільних функцій методики літератури Українська література в загальноосвітній школі, 7-8 (48). pp. 18-21.

- Логвіненко, Наталія Михайлівна (2012) М. Стельмах: компетентнісний підхід до з’ясування самобутнього світу творчості письменника Українська література в загальноосвітній школі. pp. 17-21.

- Логвіненко, Наталія Михайлівна (2013) The study of contemporary Ukrainian fantasy on Ukrainian studies Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва (4). pp. 253-257.

- Логвіненко, Наталія Михайлівна (2014) Combination of two worlds real and ideal in works of Valery Shevchuka (after the stories of cycle "Voice of Grass" from to the novel "House on a mountain") Українська література в загальноосвітній школі (10). pp. 40-46.

- Логвіненко, Наталія Михайлівна (2015) Features shaping the content of school course of literary education in academic writings N.Y. Voloshyna Теорія і методика навчання української літератури: актуальні проблеми, 1 (3). pp. 103-109.

М

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (2012) Робота з дитячою книжкою у структурі читацької діяльності учнів 1–2 класів Проблеми сучасного підручика (12). pp. 519-527.

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (2012) The analysis of difficuilties for apprehension of fictions by younger pupils "Українська мова і література в школі" (6). 16 -20.

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (2013) A Methodological Commentary for a Literary Reading Workbook (the 2nd Grade)A Methodological Commentary for a Literary Reading Workbook (the 2nd Grade) Початкова школа, 10 (532). pp. 13-17. ISSN 0131-5353

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (2013) Literary development of the junior schoolchildren under the context of the competence-based approach Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Формування та розвиток фахової компетнтності вчителя початкової школи в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти". pp. 120-126.

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (2017) Reader's activity of younger school students: current trends of development Початкова школа, 8 (578). pp. 16-20. ISSN 0131-5358

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (2016) А workbook on literary reading as a resource for the formation of the experience of junior schoolchildren’s reading activity Проблеми сучасного підручника (17). pp. 218-231. ISSN 2411-1309

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (2015) Мodelling literary readings lessons in the process of fiction texts comprehension Педагогічна освіта: теорія і практика, 1/2 (19). pp. 154-160. ISSN 2309-9763

- Маслюк, Андрій Миколайович (2013) Creativity Taras Shevchenko in the light of psychoanalysis S.Baleya In: Наукові читання присвячені 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка та 150-річчю від дня його перепоховання "Психологічна, соціальна та художня мотивація творчості Тараса Шевченка" ПП Лисенко М.М., м.Київ, Україна, pp. 46-48.

- Мельник, О.В. (2013) Навчальний матеріал гуманітарних предметів як засіб особистісно орієнтованої професійної орієнтації старшокласників In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал НАІР, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 423-427.

- Миропольська, Н.Є., Комаровська, О.А. and Ничкало, Світлана Андріївна (2018) Optimization of the methodological provision of art lessons in a secondary school [Teaching Resource]

- Моляко, В.О. (2013) Творческое поэтическое мировосприятие In: Человек, субъект, личность в современной психологии. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию А.В. Брушлинского «Институт психологии РАН», Россия, м. Москва, Росія, pp. 267-271.

Н

- Найдьонов, Олександр Григорович (2013) Social Memory as aesthetic symbols of Greek goddesses In: Актуальні проблеми розвитку української культури і науки. Херсонський державний агарний університет, м.Херсон, Україна, pp. 120-122.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2013) Реалізація системи ціннісних орієнтацій на компетентнісній основі у словнику - мінімумі емоційно забарвленої лексики на уроках української мови Вісник Прикарпатського університету , 1 (48). pp. 64-67.

О

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2014) Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних зкладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Українська література (для закладів з українською і російською мовами навчання). 5 класи. [Teaching Resource]

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2014) Training programs for 5-9 (10) classes of special secondary schools for children with developmental delay. World Literature classes 5 [Teaching Resource]

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2016) Training programs for 6-9 (10) grade special secondary schools for children with mental retardation "Ukrainian literature"(for schools with Ukrainian and Russian studies). 8-9 classes [Teaching Resource]

П

- Паламар, Світлана Павлівна (2013) Робота над художнім твором як засіб формування літературної компетентності в учнів основної школи Українська література в загальноосвітній школі (12). pp. 21-23.

- Паламар, Світлана Павлівна (2013) Розвиток літературних компетенцій п’ятикласників Українська література в загальноосвітній школі (6). pp. 41-44.

- Паламар, Світлана Павлівна (2013) Формування читацьких компетенцій на уроках української літератури в 5 класі Українська література в загальноосвітній школі, 11. pp. 43-46.

- Паламар, Світлана Павлівна (2012) Використання підручників гуманітарного циклу як ефективних засобів формування предметних компетентностей учнів основної школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 617-623.

Паламар, Світлана Павлівна, Бійчук, Галина Леонідівна, Братко, Валентина Олександрівна, Логвіненко, Наталія Михайлівна, Тименко, Валентина Миколаївна, Фасоля, А.М. and Шевченко, З. О. (2017) Competent approach to the study of Ukrainian literature in the primary school Видавничий дім «Сам», м. Київ, Україна. ISBN 966-8714-36-9

- Палійчук, Руслана Іванівна (2017) Influence of socio-historical situation in Ukraine on the development of literature for children the end of X IX - the beginning of XX century Вісник книжкової палати, 7. pp. 34-38. ISSN 2076-9326

Р

- Рибалка, В.В. (2014) Taras Grigorovych Shevchenko - the spiritual leader of the Ukrainian people Кременчук: ПП Щербатих О.В.. pp. 308-354.

- Рубан, Алла Іванівна (2012) Children's reading in the educational and cultural dimension Вісник Книжкової палати, 5 (190). pp. 38-42. ISSN 2076-9326

- Рубан, Алла Іванівна (2014) Children’s reading: views of scientists, teachers, writers from ancient times to the present Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу: зб. наук. пр. pp. 352-367. ISSN 2409-0891

- Рубан, Алла Іванівна (2016) Works on Children’s Reading Published in Pedagogical Doshkolnoye Vospitaniye Journal (1911–1917) Оbraz, 4 (22). pp. 38-50. ISSN 2415-8496

С

- Савченко, Олександра Яківна (2012) Концепція нового підручника «Літературне читання» для початкової школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 207-214.

- Савченко, Олександра Яківна (2017) Literary reading: interactive methods and techniques Початкова школа, 4 (574). pp. 34-39. ISSN 0131-5358

- Савченко, Олександра Яківна (2016) Method of working with illustrative material in literary reading lessons Початкова школа, 12 (570). pp. 4-10. ISSN 0131-5358

- Савченко, Олександра Яківна (2017) Interpersonal relationships as a resource for the implementation of a competent approach in literary reading lessons. Український педагогічний журнал, 2. pp. 48-57. ISSN 2411-1317

- Савченко, Олександра Яківна (2017) Understanding by younger schoolchildren of literary works: the essence of the process and the means of formation Початкова школа, 8 (578). pp. 6-12. ISSN 0131-5358

- Сидоренко, В.В. (2010) Planning and implementation of individual educational trajectory of the teacher of Ukrainian language and literature on credit-modular system of training Вісник післядипломної освіти. – Ч. І: Педагогіка, 1 (14). pp. 155-164.

- Сидоренко, В.В. (2015) Psycho-pedagogical and scientific-methodological foundations of modern Ukrainian literature textbook for senior high school Українська література в загальноосвітній школі, 5 (243). pp. 5-14.

- Сидоренко, В.В. (2009) The credit-modulus system of the qualification rise as an innovative way for quarantine of the Ukrainian language and literature teacher’s continuous qualitative education Інноваційні процеси у професійній підготовці педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у м. Донецьку, 16 квітня 2009 р. pp. 311-323.

- Сидоренко, В.В. (2015) Scientific and methodological support learning Ukrainian literature in secondary school: educational challenges, current status and future prospects Українська мова і література в школі, 3. pp. 26-35.

- Сидоренко, В.В. (2011) Skills teacher of Ukrainian language and literature in the organization of professional and pedagogical communicative space. Нова педагогічна думка, 2. pp. 90-98.

- Сидоренко, В.В. (2010) Professional and personal growth teacher-language and literature based on credit-modular system: blog mizhkursovoho period: In 3 parts. - P. III [Teaching Resource]

- Сидоренко, В.В. (2013) Speech technology as culture-linguistic component acme of skill teacher of Ukrainian language and literature Мateriály IX mezinárodní vědecko-prakt. konf. «Aktuální vymoženosti vědy – 2013» (27 června – 05 červenců 2013 r.). – Díl 10. Pedagogika. Tělovýchova a sport. pp. 9-12.

- Сидоренко, В.В. (2012) Discover the exquisite quality of vocational and educational action of teachers of Ukrainian language and literature in post-graduate education Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 5 (23). pp. 280-290.

- Сидоренко, В.В. (2013) Qualimetric analysis objects pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature, criteria and levels of macroparameters evaluation Наукова скарбниця освіти Донеччини, 4. pp. 35-42.

- Сидоренко, В.В. (2012) Artistic and pedagogical creativity as a defining component of pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature Наукова скарбниця освіти Донеччини, 3. pp. 51-56.

- Сидоренко, В.В. (2013) Examination copyright akmetehnolohichno complex of the development of pedagogical skills of a teacher of Ukrainian language and literature in the post-graduate education Nauka i Studia: pedagogiczne nauki, 33 (101). pp. 88-93.

- Сидоренко, В.В. (2012) Forms of pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature in the context of the new educational paradigm In: Матеріали ІІІ Міжнар. освітнього Форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі» м. Запоріжжя, 26-29 квітня 2012 р педагогіка (2). Фінвей, м.Запоріжжя, Україна, pp. 241-244.

- Сидоренко, В.В. (2012) Artistic and aesthetic orientation of pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature in post-graduate education Мateriały VIII Międzynar. nauk.-prakt. konf.«Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2012» (07-15 czerwca 2012 r.). – Pedagogiczne nauki, 18. pp. 67-71.

- Сидоренко, В.В. (2012) Components of pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature in terms of postgraduate education Мateriały VIII mezinárodní vědecko-prakt. konf. «Zprávy vědecké ideje – 2012» (27 října – 05 listopadu 2012 r.). – Pedagogika, 14. pp. 33-36.

- Сидоренко, В.В. (2011) Рeriodization of becoming a professional teacher of ukrainian language and literature in the continuous service teacher education Педагогічний альманах: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку післядипломної освіти у сучасному суспільстві», 1 (12). pp. 170-176.

- Сидоренко, В.В. (2010) The curriculum is blended courses for teachers of Ukrainian language and literature on the topic: "Online training course in "Ukrainian Language and Literature "(in the credit system) [Teaching Resource]

- Сидоренко, В.В. (2010) Professional and personal growth teacher-language and literature on the basis of credit-modular system: Tutorial: In 3 ch. - Chapter I [Teaching Resource]

- Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581) (2008) Organization of continuous professional self-development teacher of Ukrainian language and literature course training mizhkursovyy format Компетентнісно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. у м. Донецьку, 5-6 листопада 2008 р, 2. pp. 241-247.

Сидоренко, В.В. (2009) Ways of improving the professional competence of teachers of Ukrainian language and literature in terms of personal study Каштан, м. Донецьк, Україна.

Снегирева, В. В. (2017) Formative assessment in the lessons of foreign literature УОВЦ "Оріон", м. Київ, Україна, pp. 72-75.

- Снегирева, В. В. (2017) Literature of the Enlightenment. Methodical materials for the lessons on the subject, Grade 9 World Literature in the modern school, 7-8 (433). pp. 45-48.

- Снегирева, В. В. (2017) The study of Vasil Bykov's story "The Alpine Ballad". Task system, Grade 7 Всесвітня література в сучасній школі, 11. pp. 3-6.

- Снегирева, В. В. (2016) Middle Ages as a cultural and literary era. Western European medieval literature. Materials for the lesson foreign literature on the new program, grade 8 Всесвітня література в сучасній школі, 12 (12). pp. 5-7.

- Снегирева, В. В. (2013) Studying the biography of A.S. Pushkin in the context of his era World literature in modern school, 10. pp. 3-5.

- Снегирева, В. В. (2018) New names in the program of foreign literature for the 10th form World literature in modern school, 7. pp. 16-19.

- Снегирева, В. В. (2018) Why is it important to teach in school to read artistic works, and not to study literature World literature in modern school, 9. pp. 3-7.

- Снегирева, В. В. (2014) Giovanni Boccaccio Decameron. Historical and cultural commentary in the study of artistic work, grade 8 World literature in modern school, 3. pp. 15-17.

- Снегирева, В. В. and Сімакова, Лідія Анатоліївна (2016) Origins of world verbal art. Materials for the lessons of foreign literature on the section "Antiquity", grade 8 Всесвітня література в сучасній школі, 10. pp. 3-12.

- Снегирева, В. В. and Сімакова, Лідія Анатоліївна (2017) Enlightenment era. Jonathan Swift. Johann Wolfgang Goethe. Methodical materials for the lessons by section, Grade 9 World literature in modern school, 9. pp. 9-12.

- Снегирева, В. В. and Сімакова, Лідія Анатоліївна (2016) Climbing to Dante. Commentary and teaching materials for foreign literature lessons by Dante Alighieri's poem "Divine Comedy", Grade 8 Всесвітня література в сучасній школі, 1. pp. 8-13.

- Снегирева, В. В. and Сімакова, Лідія Анатоліївна (2014) Poems by hieroglyphs. Features of the study of Chinese poetry, grade 8 Всесвітня література в сучасній школі, 12. pp. 12-25.

- Снегирева, В. В., Фідкевич, Олена Львівна and Курач, Лариса Іванівна (2018) Scheduling lessons in the integrated course "Russian language and literature", Grade 10 Всесвітня література в сучасній школі, 7. pp. 41-44.

- Снегирева, В. В., Фікевич, Олена Львівна and Курач, Лариса Іванівна (2018) Guidelines for the integrated course "Russian language and literature" (10 - 11 classes) Всесвітня література в сучасній школі, 7. pp. 34-40.

- Сімакова, Лідія Анатоліївна and Снегирева, В. В. (2017) Francesco Petrarca. Sonnets Всесвітня література в сучасній школі, 1. pp. 9-13.

Т

- Тименко, Валентина Миколаївна (2014) Науково-методичні засади розвитку літературної творчості старшокласників у процесі вивчення української літератури Теоретична і дидактична філософія (18). pp. 124-127.

- Тименко, Валентина Миколаївна (2015) On the problem of literary works of high school students in the study of Ukrainian literature Теорія і методика навчання української літератури: актуальні проблеми, 1 (3). pp. 358-364.

- Тименко, Валентина Миколаївна (2017) Modern textbook for Ukrainian literature for the 10th form: cultural and artistic context Українська мова і література в школі (2). pp. 26-31. ISSN 2076-8184

Ф

- Фасоля, А.М. (2015) Textbook on Ukrainian literature: a view through the prism of the fundamental ideas of the activity, student-centered and competency-based approaches Проблеми сучасного підручника, 1 (15). ISSN ISBN 978-966-644-248-5 (In Press)

Фасоля, А.М., Яценко, Таміла Олексіївна, Уліщенко, Віолетта Валентинівна, Бійчук, Галина Леонідівна and Тименко, Валентина Миколаївна (2018) Ukrainian literature. Standard level : textbook for 10 Form schools of general secondary education Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-475-5

- Федоренко, О.Ф. (2014) Educational programs for 5-9 (10) classes of special secondary schools for deaf children. World Literature 5th Grade [Teaching Resource]

- Федоренко, О.Ф. (2014) Educational programs for 5-9 (10) classes of special secondary schools for hearing impaired children. World Literature 5th Grade [Teaching Resource]

Х

- Хорошковська, Тетяна Петрівна (2017) Reading skills of the secondary school students as an object of monitoring studies Український педагогічний журнал, 2. pp. 73-81. ISSN 2411-1317

Ч

- Чекстере, Оксана Юріївна (2014) Психологічні аспекти розвитку дітей дошкільного віку під час художньо-естетичної діяльності In: Методичне об’єднання на тему «Розвиток художньо-естетичної компетентності дошкільників. Реалізація завдань освітньої лінії «Дитина в світі культури», 30 жовтня 2014, ДНЗ №303, м. Київ, Україна.

Ш

- Шевченко, Зоя Олександрівна (2014) To the problem of new approaches in the creation of textbooks and training aid for literature variation component Проблеми сучасного підручника (14). pp. 823-832. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Шевчук, Л.М. (2010) Reading skills formation of pupils 1-2 classes of few rural schools Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (35). pp. 135-140.

- Шевчук, Л.М. (2009) Pupils of elementary classes group work with the text as a form of innovative activity Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 31. pp. 161-167.

- Шевчук, Л.М. (2012) Methods of group work on the text in a reading class in 1-2 forms Dissertation candidate2 thesis, Інститут педагогіки.

- Шелехова, Галина Тарасівна (2013) Формування читацької діяльності учнів 5-7 класів на уроках української мови Українська мова і література в школі, 8. pp. 5-9.

- Шиделко, А.В. (2014) Universal human and national values ​​in the creative legacy of Taras Shevchenko In: Materials of scientific conference "Philosophical and pedagogical views Shevchenko and Modernity" Сполом, м.Львів, Україна, pp. 85-87.

- Шкляр, Н.А. (2017) The problem of the formation of social awareness of preschool children by means of fiction In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 301-305.

- Шкляр, Н.А. (2017) Problem of socialization of preschool children by means of works of fiction in modern scientific discourse Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (21). pp. 357-370. ISSN 2308-3778

Я

- Яценко, Таміла Олексіївна (2016) The specifics of the Ukrainian literature lesson in the conditions of informatization of educational process Українська мова і література в школі, 4 (127). pp. 19-23.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2013) Cultorological Conte[t of Literature Study Methods Development Педагогіка і психологія: Вісник НАПН, 3 (80). pp. 51-56. ISSN 2304-0629

- Яценко, Таміла Олексіївна (2014) Specialized education as a tendency the modern school literature education in Ukraine Научный вестник регионального государственного университета им. К.Жубанова, 2 (36). pp. 75-78. ISSN 2312-475 Х

- Яценко, Таміла Олексіївна (2014) Scientific work on the basis of literature teaching methodology development in 40th-50tn, 20 century Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія "Психолого-педагогічні записки", 3. pp. 235-240.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2015) The main tendencies of formation and development of school literary educational methodology at Soviet period (20-30's XX century) Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини, 1. ISSN 2307-4906

- Яценко, Таміла Олексіївна (2014) The Characteristics of National School Literature Development in 20-40 Years of XX Centuries Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. - Серія "Педагогічні науки" (120). pp. 219-223.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2013) Literary pre-conditions of modern methods of literary studies development in general educational establishments of Ukraine Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, 9. pp. 159-165. ISSN 2308-1996

- Яценко, Таміла Олексіївна (2014) Technologised Teaching of Literature as the Development Modern Trend of Education Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 8 (16). pp. 146-149. ISSN 2308-1996

- Яценко, Таміла Олексіївна (2013) The school literary education on new standards Українська мова і література в школі, 8 (110). pp. 20-23.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2013) The influence of philosophical theories on the Ukrainian literature studies methodology Українська мова і література в школі, 2 (104). pp. 19-23.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2011) Learning of Modernism as an Art Phenomenon on the Literature Elective Course Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Серія "Психолого-педагогічні науки", 5. pp. 137-139.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2012) The Development of Pupils’ Secondary School Literary Competence on the Lessons of Studying Ukrainian Classical Prose Українська мова і література в школі, 8 (102). pp. 16-19.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2009) To the Problem the Study Literature in the Conditions of Profile Education Педагогічна освіта: теорія і практика (3). pp. 182-186.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2014) Features of literature methodology at beginning of its development Українська мова і література в школі, 5 (115). pp. 24-29.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2009) The Formation of Competent Reader as the Main Problem of School Literature Education Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки", 1. pp. 69-71.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2013) Aesthetic Orientation of School Ukrainian Literary Course Українська література в загальноосвітній школі, 5. pp. 29-31.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2011) Existential Features In-depth Study of Ukrainian Literature in Terms of Profile School Теоретична і дидактична філологія (10). pp. 554-561.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2007) Competence Approach as an Actual Landmark of the Modern Literary Education Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 2 (3). pp. 315-317.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2012) Forming a Competent Reader on the Lessons of Ukrainian Literature in the Primary School Українська література в загальноосвітній школі, 5. pp. 8-10.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2011) Development of Reader Competence of Students in the Conditions of Various Type Studies Література. Діти. Час. Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, 1. pp. 132-136.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2006) The peculiarities of the school structural-stylistic analysis of the Ukrainian modernistic literary text Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія (8). pp. 236-242.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2014) Areas of Development Pedagogical Theory and its influence on the methods of teaching Ukrainian literature in secondary schools during the second part of XXth – beginning of XXIst century Збірник наукових праць "Педагогічна освіта: теорія і практика", 1 (16). pp. 214-219. ISSN 2309-9763

- Яценко, Таміла Олексіївна (2011) Impressionism in the World Art. School lecture in the literary structure of the course «Fiction in the context of world culture» Українська мова і літераьура в школі, 3 (89). pp. 26-30.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2014) Pedagogical Technologies in the System of Modern School Literary Education in Ukraine Филологические науки. Вопросы теории и практики: в 2-х ч. - Ч. I, 6 (36). pp. 217-219. ISSN 1997-2911

- Яценко, Таміла Олексіївна (2007) Reading Competence as a Key Concept of Modern Methods of Teaching Ukrainian Literature in School Таврійський вісник освіти:науково-методичний журнал, 4 (20). pp. 34-42.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2015) Realities and Prospects of School Profile Literary Education in Ukraine Oxford Journal of Scientific Research, 1 (9). pp. 597-603. ISSN 0305-4882

- Яценко, Таміла Олексіївна (2011) Romanticism in world literature Methodical Recommendations for Teaching the Course «Literature in the Context of World Culture» Українська література в загальноосвітній школі, 9. pp. 39-42.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2016) Development Tendencies of Methodology for Learning Ukrainian Literature in Secondary Schools (Second Half of XX – Beginning of XXI Century) Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2016) Information and Communication Study of Ukrainian Literature in School Literary Education Наукові записки. (Серія "Психолого-педагогічні науки") Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 4. pp. 119-124.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2016) Ukrainian Literature Textbook in the Context of Current Educational Problems Проблеми сучасного підручника (17). pp. 544-551. ISSN 2411-1309

Яценко, Таміла Олексіївна (2013) The Study of Modernist Literature in High School Підручники і посібники, м. Тернопіль, Україна. ISBN 978-966-07-2586-7

- Яценко, Таміла Олексіївна (2017) School books of Ukrainian literature: historiographical analysis Проблеми сучасного підручника, 1 (18). pp. 272-281. ISSN 2411-1309

- Яценко, Таміла Олексіївна (2017) Stages and Terms of Development Methodic Teaching of Ukrainian Literature Українська мова і література в школах України, 9 (172). pp. 30-34.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2017) Tendencioz character of rapzvitiya method of Ukrainian literature study at school Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 2 (57). pp. 525-529. ISSN 2518-7813

- Яценко, Таміла Олексіївна (2017) The Tendencies of Development of Methods of Teaching the Ukrainian Literature in Secondary Schools (Second Half of XX – Beginning of XXI Century) Masters thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2018) Theoretical and methodical concepts of scientific work of Alexandra Bandura Українська мова і література в школі, 1 (136). pp. 10-14.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2018) Development of readership competence of students in the conditions of the information society (application of variational forms of organization of literary studies) Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти. Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науко-практичної інтернет-конференції. pp. 99-104.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2018) Differentiation of literary studies in terms of profiling Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 218-223.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2018) Ukrainian Literature Textbook in Context of New Ukrainian School Objectives Проблеми сучасного підручника, 1 (20). pp. 551-559. ISSN 2411-1309

- Яценко, Таміла Олексіївна (2017) The Tendencies of Development of Methods of Teaching the Ukrainian Literature in Secondary Schools (Second Half of XX – Beginning of XXI Century) Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2018) Competence Approach as a Basis of School Literary Education Modernization Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки, 1/2 (37). pp. 156-165. ISSN 2410-0897

- Яценко, Таміла Олексіївна and Тригуб, Ірина Анатоліївна (2018) Masterpieces of Modernism: the study of Ukrainian and foreign literature in the artistic context. Special course program [Teaching Resource]

- Яценко, Таміла Олексіївна and Шевченко, Зоя Олександрівна (2010) Literature in the Context of World Culture 10 (11) classes Українська література в загальноосвітній школі, 7-8. pp. 45-56.

This list was generated on Mon Nov 19 12:18:01 2018 EET.