Items where Subject is "Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 8 Language. Linguistics. Literature > 82 Literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 131.

А

- Адамюк, Н.Б. (2010) The peculiarities of “Forest song” teaching for deaf students with use of Ukrainian Sign Language Sign Language and Modernity, 1 (5). pp. 99-125.

Б

- Братко, Валентина Олександрівна (2013) Культурологічний аспект вивчення ліричних творів Тараса Шевченка ( 5 - й кл .) Українська література в загальноосвітній школі (6). pp. 8-11.

- Братко, Валентина Олександрівна (2014) Байка Л. Глібова в школі: традиції та інновації. Украінська мова та література в школі, 2 (112). pp. 28-34.

В

- Варзацька, Лариса Олександрівна (2013) Узагальнені способи діяльності як засіб формування морфологічної компетентності учнів 5-7 класів Українська мова і література в школі (4). pp. 2-8.

- Варзацька, Лариса Олександрівна (2013) Типи інтегрованих уроків у системі компетентнісної мовної освіти Дивослово, 11 (680). pp. 11-15.

- Васьківська, Галина Олексіївна and Косянчук, Сергій Володимирович (2011) Rhetorical skills high school students in the context of value-semantic sphere Українська мова і література в школі, 8 (94). pp. 14-19.

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (2017) Formation of communicative and speech abilities of younger school students at lessons of literary reading Початково школа, 8 (578). pp. 20-24. ISSN 0131-5358

- Висоцька, А. М. (2015) Educational programs for 5-9 (10) classes of special general educational institutions for mentally retarded children (grades 6-7). Ukrainian literature [Teaching Resource]

- Висоцька, А. М. (2014) Educational programs for 5-9 (10) classes of special general educational institutions for mentally retarded children: Ukrainian literature (class 5) [Teaching Resource]

- Вовк, М.П. (2012) Аксіологічний підхід до аналізу фольклористичної підготовки майбутніх словесників-фольклористів Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (30). pp. 316-321.

- Волошко, Наталія Іванівна (2014) Light of love, kindness, wisdom Nichkalo Nelly! Psychologists. (Unpublished)

Г

- Голуб, Ніна Борисівна (2013) Ознаки компетентності мовної особистості учня Вісник Прикарпатського університету, 1 (48). pp. 45-52.

- Голуб, Ніна Борисівна (2013) Категорійний апарат сучасної української лінгводидактики: проблеми і перспективи Українська мова і література в школі, 3 (33). pp. 2-8.

- Гудим, І.М. (2015) Educational programs for 5-9 (10) classes special secondary schools for blind and children with visual impairments: Foreign literature 6-7 classes [Teaching Resource]

- Гуцол, С.Ю. (2010) Семиотический подход к проблемам исследования мифа Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика, 6 (Том ІІ). pp. 129-140. ISSN ISSN 2072-4772

З

- Зубалій, М.Д. (2007) Становлення і розвиток поняття “військово-патріотичне виховання” у педагогічній літературі Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (10). pp. 219-228.

К

- Копилов, Сергій Олегович (2014) Speech - sense -culture: Bakhtin and our times Мова і культура, 1 (17) (169). pp. 18-21.

- Костенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-4976-1236) (2016) Educational programs for 5-9 (10) classes special secondary schools for blind and children with visual impairments: Ukrainian literature 9-10 classes [Teaching Resource]

- Костенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-4976-1236) (2015) Educational programs for 5-9 (10) classes special secondary schools for blind and children with visual impairments: Ukrainian literature 6-8 classes [Teaching Resource]

- Котлярчук, Галина Йосипівна (2018) Forming careful attitude toward nature in the students of main and high school in the process of Ukrainian literature’s study Dissertation candidate thesis, Інститут проблем виховання.

- Котлярчук, Галина Йосипівна (2018) Forming careful attitude toward nature in the students of main and high school in the process of Ukrainian literature’s study Dissertation candidate2 thesis, Інститут проблем виховання.

Л

- Логвіненко, Наталія Михайлівна (2010) Fenteziastypeoffantasticprose Українська література в загальноосвітній школі (5). pp. 38-46.

- Логвіненко, Наталія Михайлівна (2013) Формування змісту шкільного курсу літератури – одна з невіддільних функцій методики літератури Українська література в загальноосвітній школі, 7-8 (48). pp. 18-21.

- Логвіненко, Наталія Михайлівна (2012) М. Стельмах: компетентнісний підхід до з’ясування самобутнього світу творчості письменника Українська література в загальноосвітній школі. pp. 17-21.

- Логвіненко, Наталія Михайлівна (2013) The study of contemporary Ukrainian fantasy on Ukrainian studies Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва (4). pp. 253-257.

- Логвіненко, Наталія Михайлівна (2014) Combination of two worlds real and ideal in works of Valery Shevchuka (after the stories of cycle "Voice of Grass" from to the novel "House on a mountain") Українська література в загальноосвітній школі (10). pp. 40-46.

- Логвіненко, Наталія Михайлівна (2015) Features shaping the content of school course of literary education in academic writings N.Y. Voloshyna Теорія і методика навчання української літератури: актуальні проблеми. Збірник наукових праць, 1 (3). pp. 103-109.

М

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (2012) Робота з дитячою книжкою у структурі читацької діяльності учнів 1–2 класів Проблеми сучасного підручика (12). pp. 519-527.

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (2012) The analysis of difficuilties for apprehension of fictions by younger pupils "Українська мова і література в школі" (6). 16 -20.

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (2013) A Methodological Commentary for a Literary Reading Workbook (the 2nd Grade)A Methodological Commentary for a Literary Reading Workbook (the 2nd Grade) Початкова школа, 10 (532). pp. 13-17. ISSN 0131-5353

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (2013) Literary development of the junior schoolchildren under the context of the competence-based approach Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Формування та розвиток фахової компетнтності вчителя початкової школи в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти". pp. 120-126.

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (2017) Reader's activity of younger school students: current trends of development Початкова школа, 8 (578). pp. 16-20. ISSN 0131-5358

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (2016) А workbook on literary reading as a resource for the formation of the experience of junior schoolchildren’s reading activity Проблеми сучасного підручника (17). pp. 218-231. ISSN 2411-1309

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (2015) Мodelling literary readings lessons in the process of fiction texts comprehension Педагогічна освіта: теорія і практика, 1/2 (19). pp. 154-160. ISSN 2309-9763

- Маслюк, Андрій Миколайович (2013) Creativity Taras Shevchenko in the light of psychoanalysis S.Baleya In: Наукові читання присвячені 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка та 150-річчю від дня його перепоховання "Психологічна, соціальна та художня мотивація творчості Тараса Шевченка" ПП Лисенко М.М., м.Київ, Україна, pp. 46-48.

- Мельник, О.В. (2013) Навчальний матеріал гуманітарних предметів як засіб особистісно орієнтованої професійної орієнтації старшокласників In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал НАІР, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 423-427.

- Моляко, В.О. (2013) Творческое поэтическое мировосприятие In: Человек, субъект, личность в современной психологии. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию А.В. Брушлинского «Институт психологии РАН», Россия, м. Москва, Росія, pp. 267-271.

Н

- Найдьонов, Олександр Григорович (2013) Social Memory as aesthetic symbols of Greek goddesses In: Актуальні проблеми розвитку української культури і науки. Херсонський державний агарний університет, м.Херсон, Україна, pp. 120-122.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2013) Реалізація системи ціннісних орієнтацій на компетентнісній основі у словнику - мінімумі емоційно забарвленої лексики на уроках української мови Вісник Прикарпатського університету , 1 (48). pp. 64-67.

О

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2014) Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних зкладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Українська література (для закладів з українською і російською мовами навчання). 5 класи. [Teaching Resource]

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2014) Training programs for 5-9 (10) classes of special secondary schools for children with developmental delay. World Literature classes 5 [Teaching Resource]

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2016) Training programs for 6-9 (10) grade special secondary schools for children with mental retardation "Ukrainian literature"(for schools with Ukrainian and Russian studies). 8-9 classes [Teaching Resource]

П

- Паламар, Світлана Павлівна (2013) Робота над художнім твором як засіб формування літературної компетентності в учнів основної школи Українська література в загальноосвітній школі (12). pp. 21-23.

- Паламар, Світлана Павлівна (2013) Розвиток літературних компетенцій п’ятикласників Українська література в загальноосвітній школі (6). pp. 41-44.

- Паламар, Світлана Павлівна (2013) Формування читацьких компетенцій на уроках української літератури в 5 класі Українська література в загальноосвітній школі, 11. pp. 43-46.

- Паламар, Світлана Павлівна (2012) Використання підручників гуманітарного циклу як ефективних засобів формування предметних компетентностей учнів основної школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 617-623.

- Палійчук, Руслана Іванівна (2017) Influence of socio-historical situation in Ukraine on the development of literature for children the end of X IX - the beginning of XX century Вісник книжкової палати, 7. pp. 34-38. ISSN 2076-9326

Р

- Рибалка, В.В. (2014) Taras Grigorovych Shevchenko - the spiritual leader of the Ukrainian people Кременчук: ПП Щербатих О.В.. pp. 308-354.

- Рубан, Алла Іванівна (2012) Children's reading in the educational and cultural dimension Вісник Книжкової палати, 5 (190). pp. 38-42. ISSN 2076-9326

- Рубан, Алла Іванівна (2014) Children’s reading: views of scientists, teachers, writers from ancient times to the present Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу: зб. наук. пр. pp. 352-367. ISSN 2409-0891

- Рубан, Алла Іванівна (2016) Works on Children’s Reading Published in Pedagogical Doshkolnoye Vospitaniye Journal (1911–1917) Оbraz, 4 (22). pp. 38-50. ISSN 2415-8496

С

- Савченко, Олександра Яківна (2012) Концепція нового підручника «Літературне читання» для початкової школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 207-214.

- Савченко, Олександра Яківна (2017) Literary reading: interactive methods and techniques Початкова школа, 4 (574). pp. 34-39. ISSN 0131-5358

- Савченко, Олександра Яківна (2017) Interpersonal relationships as a resource for the implementation of a competent approach in literary reading lessons. Український педагогічний журнал, 2. pp. 48-57. ISSN 2411-1317

- Савченко, Олександра Яківна (2017) Understanding by younger schoolchildren of literary works: the essence of the process and the means of formation Початкова школа, 8 (578). pp. 6-12. ISSN 0131-5358

- Сидоренко, В.В. (2010) Planning and implementation of individual educational trajectory of the teacher of Ukrainian language and literature on credit-modular system of training Вісник післядипломної освіти. – Ч. І: Педагогіка, 1 (14). pp. 155-164.

- Сидоренко, В.В. (2015) Psycho-pedagogical and scientific-methodological foundations of modern Ukrainian literature textbook for senior high school Українська література в загальноосвітній школі, 5 (243). pp. 5-14.

- Сидоренко, В.В. (2009) The credit-modulus system of the qualification rise as an innovative way for quarantine of the Ukrainian language and literature teacher’s continuous qualitative education Інноваційні процеси у професійній підготовці педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у м. Донецьку, 16 квітня 2009 р. pp. 311-323.

- Сидоренко, В.В. (2015) Scientific and methodological support learning Ukrainian literature in secondary school: educational challenges, current status and future prospects Українська мова і література в школі, 3. pp. 26-35.

- Сидоренко, В.В. (2011) Skills teacher of Ukrainian language and literature in the organization of professional and pedagogical communicative space. Нова педагогічна думка, 2. pp. 90-98.

- Сидоренко, В.В. (2010) Professional and personal growth teacher-language and literature based on credit-modular system: blog mizhkursovoho period: In 3 parts. - P. III [Teaching Resource]

- Сидоренко, В.В. (2013) Speech technology as culture-linguistic component acme of skill teacher of Ukrainian language and literature Мateriály IX mezinárodní vědecko-prakt. konf. «Aktuální vymoženosti vědy – 2013» (27 června – 05 červenců 2013 r.). – Díl 10. Pedagogika. Tělovýchova a sport. pp. 9-12.

- Сидоренко, В.В. (2012) Discover the exquisite quality of vocational and educational action of teachers of Ukrainian language and literature in post-graduate education Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 5 (23). pp. 280-290.

- Сидоренко, В.В. (2013) Qualimetric analysis objects pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature, criteria and levels of macroparameters evaluation Наукова скарбниця освіти Донеччини, 4. pp. 35-42.

- Сидоренко, В.В. (2012) Artistic and pedagogical creativity as a defining component of pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature Наукова скарбниця освіти Донеччини, 3. pp. 51-56.

- Сидоренко, В.В. (2013) Examination copyright akmetehnolohichno complex of the development of pedagogical skills of a teacher of Ukrainian language and literature in the post-graduate education Nauka i Studia: pedagogiczne nauki, 33 (101). pp. 88-93.

- Сидоренко, В.В. (2012) Forms of pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature in the context of the new educational paradigm In: Матеріали ІІІ Міжнар. освітнього Форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі» м. Запоріжжя, 26-29 квітня 2012 р педагогіка (2). Фінвей, м.Запоріжжя, Україна, pp. 241-244.

- Сидоренко, В.В. (2012) Artistic and aesthetic orientation of pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature in post-graduate education Мateriały VIII Międzynar. nauk.-prakt. konf.«Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2012» (07-15 czerwca 2012 r.). – Pedagogiczne nauki, 18. pp. 67-71.

- Сидоренко, В.В. (2012) Components of pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature in terms of postgraduate education Мateriały VIII mezinárodní vědecko-prakt. konf. «Zprávy vědecké ideje – 2012» (27 října – 05 listopadu 2012 r.). – Pedagogika, 14. pp. 33-36.

- Сидоренко, В.В. (2011) Рeriodization of becoming a professional teacher of ukrainian language and literature in the continuous service teacher education Педагогічний альманах: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку післядипломної освіти у сучасному суспільстві», 1 (12). pp. 170-176.

- Сидоренко, В.В. (2010) The curriculum is blended courses for teachers of Ukrainian language and literature on the topic: "Online training course in "Ukrainian Language and Literature "(in the credit system) [Teaching Resource]

- Сидоренко, В.В. (2010) Professional and personal growth teacher-language and literature on the basis of credit-modular system: Tutorial: In 3 ch. - Chapter I [Teaching Resource]

- Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581) (2008) Organization of continuous professional self-development teacher of Ukrainian language and literature course training mizhkursovyy format Компетентнісно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. у м. Донецьку, 5-6 листопада 2008 р, 2. pp. 241-247.

Сидоренко, В.В. (2009) Ways of improving the professional competence of teachers of Ukrainian language and literature in terms of personal study Каштан, м. Донецьк, Україна.

- Снегирева, В. В. (2017) Literature of the Enlightenment. Methodical materials for the lessons on the subject, Grade 9 World Literature in the modern school, 7-8 (433). pp. 45-48.

Т

- Тименко, Валентина Миколаївна (2014) Науково-методичні засади розвитку літературної творчості старшокласників у процесі вивчення української літератури Теоретична і дидактична філософія (18). pp. 124-127.

- Тименко, Валентина Миколаївна (2015) On the problem of literary works of high school students in the study of Ukrainian literature Збірник наукових праць: Теорія і методика навчання української літератури: актуальні проблеми, 1 (3). pp. 358-364.

Ф

- Фасоля, А.М. (2015) Textbook on Ukrainian literature: a view through the prism of the fundamental ideas of the activity, student-centered and competency-based approaches Проблеми сучасного підручника, 1 (15). ISSN ISBN 978-966-644-248-5 (In Press)

- Федоренко, О.Ф. (2014) Educational programs for 5-9 (10) classes of special secondary schools for deaf children. World Literature 5th Grade [Teaching Resource]

- Федоренко, О.Ф. (2014) Educational programs for 5-9 (10) classes of special secondary schools for hearing impaired children. World Literature 5th Grade [Teaching Resource]

Х

- Хорошковська, Тетяна Петрівна (2017) Reading skills of the secondary school students as an object of monitoring studies Український педагогічний журнал, 2. pp. 73-81. ISSN 2411-1317

Ч

- Чекстере, Оксана Юріївна (2014) Психологічні аспекти розвитку дітей дошкільного віку під час художньо-естетичної діяльності In: Методичне об’єднання на тему «Розвиток художньо-естетичної компетентності дошкільників. Реалізація завдань освітньої лінії «Дитина в світі культури», 30 жовтня 2014, ДНЗ №303, м. Київ, Україна.

Ш

- Шевченко, Зоя Олександрівна (2014) To the problem of new approaches in the creation of textbooks and training aid for literature variation component Проблеми сучасного підручника (14). pp. 823-832. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Шевчук, Л.М. (2010) Reading skills formation of pupils 1-2 classes of few rural schools Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (35). pp. 135-140.

- Шевчук, Л.М. (2009) Pupils of elementary classes group work with the text as a form of innovative activity Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 31. pp. 161-167.

- Шевчук, Л.М. (2012) Methods of group work on the text in a reading class in 1-2 forms Dissertation candidate2 thesis, Інститут педагогіки.

- Шелехова, Галина Тарасівна (2013) Формування читацької діяльності учнів 5-7 класів на уроках української мови Українська мова і література в школі, 8. pp. 5-9.

- Шиделко, А.В. (2014) Universal human and national values ​​in the creative legacy of Taras Shevchenko In: Materials of scientific conference "Philosophical and pedagogical views Shevchenko and Modernity" Сполом, м.Львів, Україна, pp. 85-87.

- Шкляр, Н.А. (2017) The problem of the formation of social awareness of preschool children by means of fiction In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 301-305.

- Шкляр, Н.А. (2017) Problem of socialization of preschool children by means of works of fiction in modern scientific discourse Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (21). pp. 357-370. ISSN 2308-3778

Я

- Яценко, Таміла Олексіївна (2016) The specifics of the Ukrainian literature lesson in the conditions of informatization of educational process Українська мова і література в школі, 4 (127). pp. 19-23.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2013) Cultorological Conte[t of Literature Study Methods Development Педагогіка і психологія: Вісник НАПН, 3 (80). pp. 51-56. ISSN 2304-0629

- Яценко, Таміла Олексіївна (2014) Specialized education as a tendency the modern school literature education in Ukraine Научный вестник регионального государственного университета им. К.Жубанова, 2 (36). pp. 75-78. ISSN 2312-475 Х

- Яценко, Таміла Олексіївна (2014) Scientific work on the basis of literature teaching methodology development in 40th-50tn, 20 century Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія "Психолого-педагогічні записки", 3. pp. 235-240.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2015) The main tendencies of formation and development of school literary educational methodology at Soviet period (20-30's XX century) Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини, 1. ISSN 2307-4906

- Яценко, Таміла Олексіївна (2014) The Characteristics of National School Literature Development in 20-40 Years of XX Centuries Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. - Серія "Педагогічні науки" (120). pp. 219-223.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2013) Literary pre-conditions of modern methods of literary studies development in general educational establishments of Ukraine Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, 9. pp. 159-165. ISSN 2308-1996

- Яценко, Таміла Олексіївна (2014) Technologised Teaching of Literature as the Development Modern Trend of Education Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 8 (16). pp. 146-149. ISSN 2308-1996

- Яценко, Таміла Олексіївна (2013) The school literary education on new standards Українська мова і література в школі, 8 (110). pp. 20-23.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2013) The influence of philosophical theories on the Ukrainian literature studies methodology Українська мова і література в школі, 2 (104). pp. 19-23.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2011) Learning of Modernism as an Art Phenomenon on the Literature Elective Course Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Серія "Психолого-педагогічні науки", 5. pp. 137-139.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2012) The Development of Pupils’ Secondary School Literary Competence on the Lessons of Studying Ukrainian Classical Prose Українська мова і література в школі, 8 (102). pp. 16-19.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2009) To the Problem the Study Literature in the Conditions of Profile Education Педагогічна освіта: теорія і практика (3). pp. 182-186.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2014) Features of literature methodology at beginning of its development Українська мова і література в школі, 5 (115). pp. 24-29.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2009) The Formation of Competent Reader as the Main Problem of School Literature Education Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя), 1. pp. 69-71.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2013) Aesthetic Orientation of School Ukrainian Literary Course Українська література в загальноосвітній школі, 5. pp. 29-31.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2011) Existential Features In-depth Study of Ukrainian Literature in Terms of Profile School Теоретична і дидактична філологія (10). pp. 554-561.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2007) Competence Approach as an Actual Landmark of the Modern Literary Education Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 2 (3). pp. 315-317.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2012) Forming a Competent Reader on the Lessons of Ukrainian Literature in the Primary School Українська література в загальноосвітній школі, 5. pp. 8-10.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2011) Development of Reader Competence of Students in the Conditions of Various Type Studies Література. Діти. Час. Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, 1. pp. 132-136.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2006) The peculiarities of the school structural-stylistic analysis of the Ukrainian modernistic literary text Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія (8). pp. 236-242.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2014) Areas of Development Pedagogical Theory and its influence on the methods of teaching Ukrainian literature in secondary schools during the second part of XXth – beginning of XXIst century Збірник наукових праць "Педагогічна освіта: теорія і практика", 1 (16). pp. 214-219. ISSN 2309-9763

- Яценко, Таміла Олексіївна (2011) Impressionism in the World Art. School lecture in the literary structure of the course «Fiction in the context of world culture» Українська мова і літераьура в школі, 3 (89). pp. 26-30.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2014) Pedagogical Technologies in the System of Modern School Literary Education in Ukraine Филологические науки. Вопросы теории и практики: в 2-х ч. - Ч. I, 6 (36). pp. 217-219. ISSN 1997-2911

- Яценко, Таміла Олексіївна (2007) Reading Competence as a Key Concept of Modern Methods of Teaching Ukrainian Literature in School Таврійський вісник освіти:науково-методичний журнал, 4 (20). pp. 34-42.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2015) Realities and Prospects of School Profile Literary Education in Ukraine Oxford Journal of Scientific Research, 1 (9). pp. 597-603. ISSN 0305-4882

- Яценко, Таміла Олексіївна (2011) Romanticism in world literature Methodical Recommendations for Teaching the Course «Literature in the Context of World Culture» Українська література в загальноосвітній школі, 9. pp. 39-42.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2016) Development Tendencies of Methodology for Learning Ukrainian Literature in Secondary Schools (Second Half of XX – Beginning of XXI Century) Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2016) Information and Communication Study of Ukrainian Literature in School Literary Education Наукові записки. (Серія "Психолого-педагогічні науки") Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 4. pp. 119-124.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2016) Ukrainian Literature Textbook in the Context of Current Educational Problems Проблеми сучасного підручника (17). pp. 544-551. ISSN 2411-1309

Яценко, Таміла Олексіївна (2013) The Study of Modernist Literature in High School Підручники і посібники, м. Тернопіль, Україна. ISBN 978-966-07-2586-7

- Яценко, Таміла Олексіївна (2017) School books of Ukrainian literature: historiographical analysis Проблеми сучасного підручника, 1 (18). pp. 272-281. ISSN 2411-1309

- Яценко, Таміла Олексіївна (2017) Stages and Terms of Development Methodic Teaching of Ukrainian Literature Українська мова і література в школах України, 9 (172). pp. 30-34.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2017) Tendencioz character of rapzvitiya method of Ukrainian literature study at school Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 2 (57). pp. 525-529. ISSN 2518-7813

- Яценко, Таміла Олексіївна (2017) The Tendencies of Development of Methods of Teaching the Ukrainian Literature in Secondary Schools (Second Half of XX – Beginning of XXI Century) Masters thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2018) Theoretical and methodical concepts of scientific work of Alexandra Bandura Українська мова і література в школі, 1 (136). pp. 10-14.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2018) Development of readership competence of students in the conditions of the information society (application of variational forms of organization of literary studies) Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти. Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науко-практичної інтернет-конференції. pp. 99-104.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2018) Differentiation of literary studies in terms of profiling Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 218-223.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2018) Ukrainian Literature Textbook in Context of New Ukrainian School Objectives Проблеми сучасного підручника, 1 (20). pp. 551-559. ISSN 2411-1309

- Яценко, Таміла Олексіївна (2017) The Tendencies of Development of Methods of Teaching the Ukrainian Literature in Secondary Schools (Second Half of XX – Beginning of XXI Century) Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

- Яценко, Таміла Олексіївна and Шевченко, Зоя Олександрівна (2010) Literature in the Context of World Culture 10 (11) classes Українська література в загальноосвітній школі, 7-8. pp. 45-56.

This list was generated on Thu Sep 20 02:38:03 2018 EEST.