Items where Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 1643.

Article

- Burov, O. Yu. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) and Tsarik, O. R. (2012) Ergonomic interface requirements for electronic tools of educational purpose Вісник Національного авіаційного університету (2). pp. 115-119. ISSN 1813-1166

- Nychkalo, Nellia (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2012) Tadeusz Nowacki - the titan of thought and work Edukacja ustawiczna Dorosłych. Polish Journal of Continiung Education, 3 (78). pp. 148-152. ISSN 1507-6563

- Євченко, Ірина Миколаївна (2012) Analysis of the problem of self-affirmation of personality psychology in Ukrainian Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика, 3 (9). pp. 83-90.

- Єжова, О. О. (2012) Мультимедійні засоби в процесі формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (16). pp. 104-113. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Єжова, О. О. (2012) The conception model of forming valued attitude towards health at students of the vocational institutions Освіта і здоров'я: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (4). pp. 171-176.

- Єжова, О. О. (2012) Organization of activities of student self-government to formation of value attitude to health of vocational educational establishments Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології , 2 (20). pp. 145-157.

- Єльникова, Галина Василівна (2012) Modernization of vocational training in market conditions Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. , 2 (3). pp. 16-24. ISSN 978-966-2553-03-1

- Єльникова, Галина Василівна (2012) ndicativ e evaluation aspects of preparedness for the introduction of Special Education Імідж сучасного педагога, 5 (124). pp. 27-31.

- Єльникова, Галина Василівна (2012) Теоретико-методологічні аспекти дослідження профільного навчання Витоки педагогічної майстерності. Серія «Педагогічні науки» (9). pp. 74-79.

- Єльникова, Галина Василівна (2012) Theory and methods of estimation results of the general educational institutions Теорія і методика управління освітою, 8. pp. 30-41. ISSN 2310-2411

- Ємчик, Л.Ф. (2012) Usage of Innovative Technologies in the Process of Physics Teaching Pedagogy and Psychology of Vocational Education, 5. pp. 44-50. ISSN 2218-5186

- Єчкало, Ю.В. (2012) Development of intellectual abilities of high school pupils in learning physics by means of computer simulation: results of pedagogical experiment Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна, 1 (18). pp. 117-119. ISSN 2307-4507

- Єчкало, Ю.В. (2012) Methodological basis for the creation of electronic applications to physics study aid Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 2 (10). pp. 104-109.

- Іванова, С.М. (2012) Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності наукових працівників галузі педагогічних наук на основі використання системи ЕPrints Третя Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи” (м. Львів, 12-14 листопада 2012 р.). pp. 42-43.

- Іванченко, С.М. (orcid.org/0000-0002-1434-5048) (2012) Community's Capacity Building in the framework of social psychological support for social innovations Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (5). pp. 127-129.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2012) Forming a conceptual and terminological apparatus for development of distance education Інформаційні технології і засоби навчання, 31. ISSN 2076-8184

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2012) Foreign experience of distance learning secondary school students Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (32).

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2012) Forming a conceptual and terminological apparatus for development of distance education Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (31). ISSN 2076-8184

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2012) Challenges and problems of introducting citizenship education in the learning and educational process of school Постметодика, 6 (109). pp. 49-56. ISSN 1815-3194

- Івашковський, В.В. (2012) Фізичні заняття в процесі позакласної роботи як чинник формування особистості підлітка Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (16). pp. 78-83. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Івашковський, В.В. (2012) Military-patriotic training pupil youth how stepping-stone forming subjects civil society Проблеми освіти (72). pp. 20-24.

- Ігнатович, Олена Михайлівна (2012) Psychophysiological determinants of innovation intelligence teaching staff Psihofіzіologіchnі aspects of gift: theory and practice (1).

- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620) (2012) Іnnovative vocational vehicles are already pedagogical support overall talent of the individual Institute for Gifted Children (1). ISSN 2309-3935

- Ігнатович, Олена Михайлівна (2012) Theoretical and methodical principles of research of ability of pedagogical workers are to the use of innovative facilities of vocational orientation Psikhofiziologichni aspects of gift: theory and practice (1).

- Ілляшенко, Т.Д. (2012) Children with deviant behavior in the psychological-medical-pedagogical counseling Collected of research Papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, 19. pp. 291-298. ISSN 2227-6246

- Ільченко, Віра Романівна (orcid.org/0000-0003-2721-3877) (2012) Формування життєствердного образу світу учнів як мета впровадження системи шкільних підручників Проблеми сучасного підручника (12). ISSN 978-966-644-204-1

- Ільченко, Віра Романівна (orcid.org/0000-0003-2721-3877) (2012) Модернізація змісту загальної середньої освіти України на засадах освіти для сталого розвитку: начерк проекту експериментального дослідження Постметодика, 5 (108). ISSN 1815-3194

- Ільченко, Віра Романівна (orcid.org/0000-0003-2721-3877) and Гуз, Костянтин Жоржович (orcid.org/0000-0002-4332-1416) (2012) Цілісна освіта «Довкілля» як варіант складової освіти для сталого розвитку Педагогічна і психологічна науки в Україні. – Т. 3 : загальна середня освіта. ISSN 978-966-644-215-7

- Ільченко, Олексій Георгійович (orcid.org/0000-0002-7188-9818) (2012) Технологізація знань у підручниках для початкової школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 389-394.

- Ільченко, Олексій Георгійович (orcid.org/0000-0002-7188-9818) (2012) Педагогічні умови формування в підручниках початкової школи технологізованих знань як умови їх продуктивності та інтелектуального розвитку учнів Проблеми сучасного підручника (12).

- Ісаєва, Ганна Миколаївна (2012) Метод проектів як форма організації навчальної діяльності у роботі з підручником з географії Проблеми сучасного підручника (12). pp. 400-408.

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2012) Global component of teacher professional training in the USA, Canada, Great Britain Науковий вісник миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, 1 (36). pp. 76-79.

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2012) The psychological aspect of intercultural competence teacher: foreign study Psychological and pedagogical problems of teaching actions, 2. pp. 272-280. ISSN 978-067-05-0018-2

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2012) Transnational imperatives of higher education in the twenty-first century: predictions and perspectives Journal of University of Cherkasy, 1 (214). pp. 19-23. ISSN 2076-586X

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2012) American approaches to the development of intellectual and creative potential of gifted students Journal of University of Cherkasy, 1 (214). pp. 23-28. ISSN 2076-586X

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2012) Internaтional approaches то substantiation of теаснеr global competency Professional education: pedagogy and psychology (14). pp. 241-248. ISSN 2083-2753

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2012) World experience of using the potential of transnational higher education in developing countries: Lessons for Ukraine Modern information technology and innovative teaching methods in training: methodology, theory and experience problems, 1 (30). pp. 5-10. ISSN ISBN: 978-966-2337-01-3

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2012) Typology of Transnational Higher Education Forms in the Developed Anglophone Countries Journal of Lugansk National Taras Shevchenko University, 2 (257). pp. 217-224. ISSN 2227-2844

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2012) The peculiarities of transnational higher education development in Australia at the late 20th - early 21st centuries Порівняльна професійна педагогіка, 2. pp. 126-134.

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) and Голуб, Л.І. (2012) Multicultural Education of Pre-service Teachers: Australian and Ukrainian Approaches Reseach, policy, and practice in techer edukation in europe, 1. pp. 91-103. ISSN ISBN: 978-83-7525-809-7

- Адамюк, Н.Б. (2012) The peculiarities of gain proficiency in Ukrainian Sign Language of deaf first grade students of comprehensive special secondary schools for deaf Sign Language and Modernity, 1 (7). pp. 50-71.

- Алєксєєва, С.В. (2012) Current methods for determining proficiency future professionals Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 1-2. pp. 62-67. ISSN 1609-8595

- Алєксєєва, С.В. (2012) Psychological and pedagogical factors in the formation of professional competence of future specialist in modern education Проблеми сучасної педагогічної освіти, 36. pp. 30-34.

- Алєксєєва, С.В. (2012) The formation of future professionals to realize their professional careers Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 16. pp. 3-12.

- Алєксєєва, С.В. (2012) Modern technology of proficiency in the system of vocational guidance Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення: материалы VІ Международной науч но - практической конференции (29− 30 ноября 2012 г ., г. Киев), 1. pp. 6-14.

- Алєксєєва, С.В. (2012) Basic approaches to determining the proficiency of the individual in a modern vocational education Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 4. pp. 60-66. ISSN 2223-5752

- Алєксєєнко, Ірина Вікторівна (2012) Мовленнєві опори як засіб навчання усного мовлення на уроках іноземної мови в старшій школі Проблеми сучасного підручника (12). pp. 268-275.

- Алєксєєнко, Ірина Вікторівна (2012) Роль писемних джерел як компонента підручника з історії України в розвитку історичної компетентності учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму Проблеми сучасного підручника (12). pp. 275-280.

- Алєксєєнко, Т.Ф. (2012) Теоретико-методологічні основи формування соціально-значущих якостей особистості у груповій доброчинній діяльності Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 9-16. ISSN 978-966-7406-72-1

- Алєксєєнко, Т.Ф. (2012) Концепція соціально-педагогічного патронату сучасної сім'ї (авторська) Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (5). pp. 7-13.

- Алєксєєнко, Т.Ф. (orcid.org/0000-0002-2060-2354) (2012) Явления моббинга и буллинг как актуальные социально-педагогические проблемы взаимоотношений группы и личности Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 96 (104). pp. 3-7.

- Андрусенко, Ірина Володимирівна (2012) Features of the study of natural science in grade 1 Початкова школа, 14-15 (638-63). pp. 14-15. ISSN 0131-5358

- Андрусенко, Ірина Володимирівна (2012) We carefully study the environment and protect our interests: Methodological approaches to the organization of natural science lessons in the 1 st class. Учитель початкової школи, 12 (30). pp. 20-24. ISSN 18676-7476Р

- Андрусенко, Ірина Володимирівна and Бондарчук, Галина Павлівна (2012) Handbook of Natural History as a source of natural science competencies of primary school pupils Проблеми сучасного підручника (12). pp. 280-285.

- Антонець, Наталія Борисівна (orcid.org/0000-0002-7772-9364) (2012) Legislative documents in relation to activity of zemstvos in industry of school education as reflections of politics of class differentiation are in the Russian empire Pedagogical almanac (16). pp. 255-261.

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321) (2012) Humanitarian potential of andragogy in the context Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 4. pp. 7-16. ISSN ISBN 978-966-2153-53-8

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321) (2012) Values of gender culture of pedagogue Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи (5). pp. 148-152. ISSN ISBN 978-966-2748-22-3

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321) (2012) Information inequality in modern society Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: зб. матеріалів ІІІ міжнародної наук.-практ. конф, 1 (3). pp. 100-103.

- Артемов, Юрій Іванович (2012) The Analysis of Structure o f Pedagogical and Educational Informational Resources in Internet Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 3 : Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи (3). pp. 148-155. ISSN 978-966-2770-21-6

- Артемов, Юрій Іванович (2012) Об авторском праве и некоторых проблемах при формировании электронных информационных ресурсах в научных библотеках Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору України. pp. 36-42.

- Артюшина, М.В. (2012) Innovative learning technologies and opportunities their use in the modern university lectures Scientific bulletin of V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv state university, 1 (39). pp. 15-20. ISSN 2078-2128

- Артюшина, М.В. (2012) Gaming technology in lecture in universities Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 27 (41). pp. 172-179. ISSN 2308-5126

- Бабяк, О.О. (2012) Features of component of Features of component of interpersonality relations for teenagers with ZPR in a school group relations for teenagers with mental retardation іn a school group Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. pp. 282-290. ISSN 2227-6246

- Бабяк, О.О. (2012) Features of component of interpersonality relations for teenagers with ZPR in a school group Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 3. pp. 3-10. ISSN 2313-4011

- Бабій, І.В. (2012) Lingual and Didactic Potential of Personally Oriented Approach to Studying Ukrainian in Vocational Schools of Service Sphere Pedagogy and Psychology of Vocational Education (4). pp. 19-26. ISSN 2218-5186

- Байдулін, В.Б. (2012) Энергоэффективность и энергосбережение в профессиональном обучении квалифицированных работников Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки, перспективи: зб. наук. пр (2). pp. 95-101. ISSN 978-966-2553-03-1

- Балл, Георгій Олексійович (2012) A two-levels model of the category-national apparatus of human sciences Педагогічна і психологічна науки в Україні: Психологія,вікова фізіологія та дефектологія, 2 (5). pp. 34-44.

- Балл, Георгій Олексійович and Мєдінцев, Владислав Олександрович (orcid.org/0000-0002-5171-0139) (2012) Concretization of the psychological treating of personality with the aid of the model conception of culture Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (40). pp. 36-61.

- Балл, Георгій Олексійович and Нікуленко, Олег Олександрович (2012) nterpretations of deed in S.L.Rubinstein’s and V.A.Romenets’ psychological conceptions Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А.Роменця. pp. 59-67. ISSN ISBN 978-966-06-0620-3

- Баніт, Ольга Василівна (2012) Psychological and pedagogical factors pedagogical professional skills of graphic design teachers in higher education in arts profile Institute of teacher education and adult education NAPS of Ukraine, 1 (1). pp. 333-340. ISSN 978-067-05-0018-2

- Баніт, Ольга Василівна (2012) Methodical bases of language adaptation of the scientific elite in terms of another lingvo-cultural environment Scientific elite in developing countries (1). pp. 35-41. ISSN 978-966-2735-04-8

- Баніт, Ольга Василівна (2012) The actual problems of psychological adaptation of adult population in terms of another lingvo-cultural environment Adult education: theory, experience and prospects , 4 (4). pp. 16-27. ISSN 2308-6386

- Баніт, Ольга Василівна (2012) Model of professional skills of teachers of graphic design Adult education: theory, experience and prospects., 5 (5). pp. 6-14. ISSN 2308-6386

- Баніт, Ольга Василівна (2012) Training of professional skills of teachers graphic design Lviv State University of Life Safety, 2 (3). pp. 149-154.

- Баніт, Ольга Василівна (2012) Professional Development and Professional Skills of Graphic Design Teacher Adult education: theory, experience and prospects, 6 (6). pp. 72-80. ISSN 2218-5186

- Барановська, Олена Володимирівна (2012) Textbook in the terms of humanization and fundamentalization training Проблеми сучасного підручника, 1 (12). pp. 4-9. ISSN ISBN 978-966-644-248-5

- Барановська, Олена Володимирівна (2012) Fundamentalization of content of the humanities subject in profile school in conditions of humanization of education Українська мова і література в школі, 8 (102). pp. 47-50.

- Бас, С. В. and Словак, К. І. (2012) Subject Mathematical competence economics as the basis of his professional competence Новітні комп’ютерні технології (10). pp. 90-94.

- Бастун, Микола Володимирович (2012) Cultural approach as a mean of development of the personality spiritual culture Освіта впродовж життя: вимоги часу: Зб. матеріалів IV Всеук. пед. читань пам’яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубінчук, 19 квіт. 2012 р.. pp. 34-37.

- Бастун, Микола Володимирович (2012) Культурологічний підхід в освіті та його психолого-педагогічне забезпечення Горизонти освіти, 3 (2) (36). pp. 170-175.

- Березко, Іванна Василівна (2012) Futurological narativs features of people which have an experience of cancer Наукові студії із соціальної та політичної психології, 31 (34). pp. 156-165.

- Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234) (2012) Contribution of O.Ya. Savchenko to the development of historical and pedagogical science of Ukraine Науковий простір академіка Олександри Савченко. pp. 253-257. ISSN ISBN 978-966-2184-17-4

- Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234) (2012) School reform in Ukraine at the beginning of 90th years of XX century as a period of transition to individually oriented education paradigm Педагогічна і психологічна науки в Україні. Загальна педагогіка та філософія освіти, 1. pp. 180-190. ISSN ISBN 978-966-644-212-6

- Бех, І.Д. (2012) Виховання та розвиток особистості у дзеркалі двох парадигм Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 3-8. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Бех, І.Д. (2012) Paradigmatic basis of formation of the whole person of the student. Вища освітаУкраїни 1 (додаток 1) тематичний випуск «Інтеграція вищої школи України до европейського та світового освітнього простору». pp. 12-18.

- Бех, І.Д. (orcid.org/0000-0002-4763-1673) (2012) Competence approach as an educational strategy Матеріали Всеукр.наук-практ. конф., 10-11 квітня 2012 р. Компетентнісний вимір особистісного зростання учнівської молоді: теорія, практика, досвід. pp. 6-13.

- Бех, І.Д. (2012) Psychological personal nature gifted individual Креативна педагогіка, 5. pp. 63-67.

- Бех, І.Д. (2012) Inspiration as a value from V. Sukhomlynsky to the present Матеріали міжнарод. та ХІХ Всеукраїнськ. педагогічних читань в м.Донецьк, 1. pp. 25-28.

- Бех, І.Д. (2012) Psychology Spirituality V.Sukhomlinskiy: attempt methodological reflection В.О.Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів: монографія/упоряд В.О.Сухомлинська ита ін. pp. 150-167.

- Биков, В.Ю. (2012) Problems and Prospects of Informatization of Educational System in Ukraine Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно орієнтовані системи начання, 13 (20). pp. 3-18.

- Биков, В.Ю. (2012) Проблеми та перспективи інформатизації системи освіти в України Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 13 (20). pp. 3-18. ISSN 2076-8184

- Биков, В.Ю. (2012) Інноваційні інструменти та перспективні напрями інформатизації освіти Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: третя між нар. Наук.-практ. конф.: [в 2ч]. Ч 1. / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 1 (2Ч). pp. 14-26. ISSN 2076-8184

- Биков, В.Ю. (2012) Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми., Київ-Вінниця: ТОВ фірма "Планер" (29). pp. 32-40. ISSN 2076-8184

- Биков, В.Ю. (2012) Развитие информационно-коммуникационной платформы открытого последипломного образования. Инновация, качество образования и развитие: Сб. материалов ІІ Международной научной конференции (1). pp. 25-32. ISSN 2076-8184

- Биков, В.Ю. and Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2012) Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення Комп’ютер у школі та сім’ї, 3. pp. 3-6. ISSN 2307-9851

- Блеч, Г. О. (orcid.org/0000-0003-4884-6024) (2012) The use of conversation in the process of acquaintance with the surrounding preschoolers with mental retardation Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2 (21). pp. 8-13.

- Бобренко, Інна Всеволодівна (orcid.org/0000-0002-9501-5461) (2012) Prevention and correction of flatfoot in preschool children with moderate mental retardation by means of physical education Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 1 (3). pp. 9-12. ISSN 978-966-644-288-1

- Бобренко, Інна Всеволодівна (orcid.org/0000-0002-9501-5461) and Литовченко, С.В. (2012) Organization of the physical training of deaf primary school children with intellectual disabilities Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання (3). pp. 138-150. ISSN 978-966-644-289-8

- Богачков, Ю.М. (2012) Approach towards formal selection of distance learning methodology Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (29). ISSN 2076-8184

- Богачков, Ю.М. and Царенко, В.О. (2012) Distance education STUDIOS for schoolchildren Hi-Tech високі технології у школі, 2. pp. 13-15.

- Боднарук, Олена (2012) The impact of organizational and professional factors on the forming of basic psychological concepts by the students of higher educational institutions Инновация, качество образования и развитие, 1. pp. 114-121.

- Бойко, А.Е. (2012) Методика формування в молодших школярів компонентів творчого самовираження в позашкільних навчальних закладах Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді / Зб. наук. праць. (16). pp. 24-33. ISSN ISBN 978-966-2124-50-7

- Бойко, Світлана Тихонівна (2012) Медіа-освіта як складова професійної компетентності психолога в інформаційному суспільстві Вісник психології і педагогіки, 9.

- Болгаріна, В.С. (2012) Управління ПТНЗ: культурологічний аспект На допомогу директорові ПТНЗ (3).

- Болотнікова, Інга Вікторівна (2012) Особливості мислення та уяви фахівців професій типу «людина-людина» на різних етапах професійного становлення Актуальні проблеми психології, 12 (5). pp. 3-8. ISSN 2072-4772

- Болотнікова, Інга Вікторівна and Панасенко, Наталія Миколаївна (2012) Методи оптимізації властивостей мислення та уяви фахівців професій типу «людина-людина» Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія (12). pp. 9-15. ISSN 2072-4772

- Бондар, В.І. (2012) Educational integration of children with developmental features in developed countries (end of XX century) Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, 23 (19). pp. 18-22.

- Бондар, В.І. (2012) Critical thinking of subjects of scientific and practical activity Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія : Психологічні науки, 36(60) (12). pp. 45-51. ISSN 2412-9968

- Бондар, В.І., Шапошнікова, І.М. and Коханко, О.Г. (2012) Vocational learning as a process and result of future professional teacher's acquisition of individual professional experience Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Теорія і практика навчання та виховання, 24 (17). pp. 3-10. ISSN 2519-4623

- Бондар, Світлана Пилипівна (2012) The role and importance of teaching text in textbook for the development of search and research competences of high school students Проблеми сучасного підручника, 1 (12). pp. 24-32. ISSN ISBN 978-966-644-248-5

- Бондар, Світлана Пилипівна (2012) The competence into orientation of the content and structure of school subject under the conditions fundamentalization of education Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (20). pp. 10-23.

- Бондар, Світлана Пилипівна (2012) The process of forming key competencies of pupils Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. (Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи) (32). pp. 44-52.

- Бондарчук, О.І. (orcid.org/0000-0003-3920-242X) (2012) Education managers’ personal development as an indicator of constructive organizational development of educational institutions Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 33. pp. 8-14. ISSN 2072-4772

- Борко, Т.М. (2012) The Ukrainian publishing departments in future spesialists forming Вища освіта України, 3 (46). pp. 25-34. ISSN 2078-1016

- Брюховецька, О. В. (2012) Professionally significant personality instructor higher education institution Післядипломна освіта в Україні, 1 (20). pp. 74-78.

- Брюховецька, О. В. (2012) The innovative format of university lectures in modern educational process Післядипломна освіта в Україні, 2 (21). pp. 50-61.

- Букшина, Тамара Федотівна (2012) Відображення галузевої науково-реферативної інформації в УРЖ "Джерело": кооперативна взаємодія освітянських бібліотек Вісник Книжкової палати, 12. pp. 11-15. ISSN 2076-9326

- Буров, О.Ю. and Царик, О.Р. (2012) Тhe use of ontologies for educational purposes to form educational and operational environment Вісник Національного Авіаційного Університету, 1 (50). pp. 271-275. ISSN 1813-1166

- Бєлошицький, Олександр Олександрович (2012) Термінологічний аналіз формування понять для підручника з «Технологій» Проблеми сучасного підручника (12). pp. 9-16.

- Бібік, Н.М. (2012) Авторська концепція підручників «Я у світі» для 3 і 4 класів Проблеми сучасного підручника (12). pp. 16-24.

- Бійчук, Галина Леонідівна (2012) Використання програмно-педагогічного засобу «Українська література. 5клас» у процесі вивчення української літератури в основній школі на засадах компетентнісного підходу Проблеми сучасного підручника (12). pp. 300-307.

- Біла, І.М. (2012) О проблеме раннего развития детей Психолог в детском саду, 3.

- Біла, І.М. (2012) Dynamics of development of creative designing at preschool age. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. , Вип. 1 (Т. ХІІ). pp. 26-37.

- Біла, І.М. (2012) Individual features of perception, their role in reality construction Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 12 (1). pp. 62-68.

- Біла, І.М. (2012) Синергія сприймання дійсності у пренатальний період Синергетика і освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 березня 2012 р., м. Київ. . pp. 152-160.

- Біла, І.М. (2012) Развития творческого конструирования в дошкольном возрасте Развитие психологии в системе комплексного человекознания, 2. pp. 544-546.

- Біла, І.М. (2012) Перцептогенезис в пренатальний період розвитку Практична психологія та соціальна робота, 7. pp. 48-53.

- Білоус, О.В. (2012) Initial teacher education in the European Union countries in the conditions of informatization of education Information Technologies and Learning Tools, 3 (29). ISSN 2076-8184

- Ваврик, Антоніна Йосипівна (2012) Конкурентоздатність професіонала та морально - етичні засади його самореалізації Молодіжна політика: проблеми та перспективи, 3 (247). pp. 68-73. ISSN ISSN 2081-1063

- Вавіна, Л.С. (2012) Оптична дисграфія у дітей з порушеннями зору: прояви, запобігання Український логопедичний вісник, 1 (3). 67 -71. ISSN ISBN 966-8663-23-3 -- 966-8663-26-8

- Вавіна, Л.С. (2012) The implementation of the competency approach to learning the Ukrainian language and reading of students with visual impairments Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 1 (3). pp. 13-17. ISSN 978-966-644-288-1

- Вавіна, Л.С. (2012) The implementation of the competence approach to learning the Ukrainian language and reading primary school children with visual impairment Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 1 (3). pp. 13-17. ISSN 978-966-644-288-1

- Ваганова, Н.А. (2012) Development of aesthetic artistic perception in preschool agе Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН УкраїниТ. ХІІ. Психологія творчості, 15. pp. 68-76.

- Ваганова, Н.А. (2012) Оптимізація сприймання і розуміння дітьми нової інформації Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.Т. ХІІ. Психологія творчості. (14). pp. 37-43.

- Вайнтрауб, М.А. (2012) Modern requirements to the level of professional competence of metal-working of indastrial training Нові технології навчання (72). pp. 123-130.

- Вайнтрауб, М.А. (2012) Technical approaches structuring skills modern training future skilled workers in vocational technical school Нові технології навчання (74). pp. 92-98.

- Вайнтрауб, М.А. (2012) Iciency training of future skilled workers with metalworking during the experiment in vocational technical school Науковий вісник НУ біоресурсів і природокористування України (175). pp. 188-198. ISSN 2222-8624

- Вайнтрауб, М.А. (2012) Creating a model of educational production and the educational process in the preparation of future skilled workers with metal in vocational technical school to the profession Наукові записки НПУ ім. Драгоманова (100). pp. 41-49. ISSN 966-660-016-1

- Вараксіна, Наталія Володимирівна (2012) The ways of formation digital library in V. Sukhomlynskyi state scientific and pedagogical library of Ukraine Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору України : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, 16–18 вересня 2012, Київ. pp. 170-181.

- Варзацька, Лариса Олександрівна (2012) Підручник з української мови як модель компетентнісної початкової освіти Проблеми сучасного підручника (12). pp. 32-42.

- Васильєва, С.А. (orcid.org/0000-0002-0452-4835) (2012) Terms development of children's homes in Ukraine (1940-1960 biennium) Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 40. pp. 240-247.

- Васьківська, Галина Олексіївна (2012) Knowledge about the person in the context of fundamentalization of educational content На порозі самостійного життя: матеріали Всеукраїнських опитувань учителів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів (вересень–жовтень 2011 року), 1. pp. 92-96.

- Васьківська, Галина Олексіївна (2012) Formation of communicative competence of high school students on the basis of mastering system knowledge of man Українська мова і література в школі, 2 (96). pp. 52-57.

- Васьківська, Галина Олексіївна (orcid.org/0000-0002-8714-8512) (2012) Cross Disciplinary approach to the formation of a system of knowledge about the person as one of the principles of creating modern textbooks Проблеми сучасного підручника, 1 (12). pp. 42-50. ISSN ISBN 978-966-644-248-5

- Васьківська, Галина Олексіївна (orcid.org/0000-0002-8714-8512) (2012) Knowledge about a man as a basis for the formation of social competence Українська література в загальноосвітній школі, 8. pp. 22-25.

- Васьківська, Галина Олексіївна (orcid.org/0000-0002-8714-8512) (2012) A myth as original source of cognition of world and man Українська мова і література в школі, 4. pp. 39-41.

- Васьківська, Галина Олексіївна (orcid.org/0000-0002-8714-8512) (2012) A man as an object of scientific knowledge in the context of subjective experience of upper secondary school pupils Молодь і ринок, 2 (85). pp. 67-71. ISSN 2308-4634

- Васьківська, Галина Олексіївна (orcid.org/0000-0002-8714-8512) and Косянчук, Сергій Володимирович (orcid.org/0000-0003-1334-6011) (2012) The problem of formation of value-semantic orientations of high school students Актуальные вопросы современного образования, 1. pp. 72-77.

- Васьківський, Микола Васильович (2012) Особливості диференціації й індивідуалізації навчання в основній школі в умовах добору і реалізації змісту підручника «Технології» Проблеми сучасного підручника (12). pp. 311-319.

- Васютинський, В.О. (orcid.org/0000-0002-9808-4550) (2012) Value-orientation preferences of a youth with different level of financial security Психологічні перспективи (19). pp. 78-84. ISSN 2227-1376

- Васютинський, В.О. (orcid.org/0000-0002-9808-4550) (2012) Social and psychological features of culture of poverty in the Ukrainians’ consciousness and behavior Педагогічна і психологічна науки в Україні (5). pp. 93-104.

- Васютинський, В.О. (orcid.org/0000-0002-9808-4550) (2012) Peculiarities of consciousness and behavior of the russian-speaking residents of Ukraine with different financial status Теоретические проблемы этнической и кросс-культурной психологии (1). pp. 30-33.

- Васютинський, В.О. (orcid.org/0000-0002-9808-4550) (2012) Being poor and feeling oneself poor: attempt for display of psychology performances Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Т. 1. – Сер. Психол. науки., 2012 (103). pp. 45-48.

- Васянович, Г.П. (2012) Educational Role of Labour in Pedagogical Views of Vasyl Sukhomlynsky and Tadeush Novatsky Педагогіка і психологія професійної освіти (3). pp. 121-126. ISSN 2218-5186

- Вашуленко, Микола Самійлович (2012) Primer - the first textbook in the native language Наукові записки. Серія "Філологічна". Вип.31. pp. 120-124. ISSN ISBN 966-7631-70-2

- Ващенко, Л.С. (2012) The role of the school textbook of biology in the formation abilities to apply knowledge in practice Проблеми сучасного підручника, 1 (12). pp. 319-325.

- Ващенко, Л.С. (orcid.org/0000-0002-0637-2142) (2012) Competent approach in education: from mastering of knowledge to mastering them Біологія і хімія в сучасній школі, 4 (92). pp. 14-18.

- Вдовичин, Т.Я. (2012) Основні завдання впровадження дистанційних технологій у підготовку бакалаврів інформатики заочної форми навчання Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (29). ISSN 2076-8184

- Величко, Н.О. (2012) Modernization of the methodological information and analytical sectors teaching of vocational education Modernization of vocational education and training: problems and prospects for searches, 1 (2). pp. 127-133. ISSN 978-966-2553-03-1

- Власов, Віталій Сергійович (2012) Sensitive and controversial issues in the history of Ukraine early modern period, or can to prevent by method the sterilization of history Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання (1). p. 11.

- Вовк, М.П. (2012) Аксіологічний підхід до аналізу фольклористичної підготовки майбутніх словесників-фольклористів Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (30). pp. 316-321.

- Вовк, М.П. (2012) Innovative tendencies of organization of practice of specialist in folk-lore are in the process of professional preparation of philologists in the universities of ukraine. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць , 2 (6). pp. 15-22.

- Вовк, М.П. (2012) Амеологічний підхід до аналізу системи підготовки словесника-фольклориста в університетах України Наукова скарбниця освіти Донеччини. , 2 (11). pp. 58-62.

- Вовк, М.П. (2012) Principles of andragogichnogo of approach are in professional preparation of specialists in folklore Науковий вісник. Серія «Педагогічні науки», 1 (36). pp. 58-62.

- Вовк, М.П. (2012) Competence approach to the contemporary system’s analysis of the future philologist-folklorist folk preparation Проблеми освіти: Наук. зб. , 1 (70). pp. 151-156. ISSN ISBN: 966-8847-12-1

- Вовк, М.П. (2012) Сontemporary folk-etnographic periodicals in ukraine: pedagogical potential Педагогіка і психологія професійної освіти (1). pp. 55-64.

- Вовк, М.П. (2012) Innovative and traditional trends in the study of folklore in university and academic foci Ukraine Педагогічні науки. Збірник наукових праць. (2). pp. 73-78.

- Вовк, М.П. (2012) Native classic folk education in the context of contemporary educational transformations Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Збірник наукових праць (4). pp. 27-39.

- Вовк, М.П. (2012) The experience of studying folklore tradition in English-speaking universities Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (25). pp. 155-163.

- Вовковінський, М.І. (2012) Морально-етичні якості викладача ПТНЗ Професійно-технічна освіта (3). pp. 26-30.

- Вовковінський, М.І. (2012) Regularities of pedagogical technique in work of the teacher vocational training school Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти. Професійна педагогіка (4). pp. 69-75. ISSN 2223 - 5752

- Вовковінський, М.І. (2012) Кондиціонізм і виховання учнів ПТНЗ у сучасних умовах Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти. Професійна педагогіка, 1 (3). pp. 82-88. ISSN 2223-5752

- Вознесенська, Олена Леонідівна (orcid.org/0000-0002-1273-0049) (2012) Mutual media leisure of a family Психологічні перспективи. pp. 100-110.

- Войтович, Марія Володимирівна (2012) Розвиток конфліктної компетентності у студентів-медичних психологів на етапі професійної адаптації Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. (12). pp. 23-31. ISSN 2072-4772

- Волинський, В.П. (2012) Технологія визначення дидактичних основ створення статичних аудіовізуальних електронних засобів Проблеми сучасного підручника (12). pp. 63-71.

- Волкова, Т.В. (2012) Information and analytical system in the management of Vocational Education in a region Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (2). pp. 138-145. ISSN ISBN 978-966-2553-03-1

- Волкова, Т.В. (2012) Analytical work of engineer-teachers in the information environment of TVET Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (3). pp. 59-65. ISSN 2223-5752

- Волкова, Т.В. (2012) Information-analitical system "profteh" in the management of vocational education in the region Теорія і методика професійної освіти (3).

- Володарська, Наталія Дмитрівна (2012) Екологічність самотворення особистості в сучасних умовах життєдіяльності Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 28. pp. 72-80.

- Володарська, Наталія Дмитрівна (2012) Psychocorrectional methods of worldview self-identity in youth age Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. pp. 96-103.

- Володарська, Наталія Дмитрівна (2012) The family as a system of self-creation of personality, systematic and synergetic approach Психологія діалогу і світ людини. Збірник наукових праць Кіровоградського педагогічного університету ім.Володимира Винниченка (2). pp. 155-164. ISSN 978-966-2466-19-5

- Волошена, Вікторія Вікторівна (2012) Результати аналізу прикладної спрямованості сучасних підручників з алгебри Збірник наукових праць «Проблеми сучасного підручника» (12). pp. 326-331. ISSN 978-966-644-248-5

- Волошена, Вікторія Вікторівна (orcid.org/0000-0002-8279-6481) (2012) The results of the analysis of the applied orientation of modern textbooks on algebra Проблеми сучасного підручника (12). pp. 326-331. ISSN 2411-1309

- Волошко, Наталія Іванівна (2012) Development Workshop "Psychology of becoming healthy life in the classroom": exercises to develop healthy social and psychological climate in the team Actual problems of psychology: Scientific Papers of the Institute of Psychology behalf G.S. Kostiuk NAPS of Ukraine (22). pp. 36-45. ISSN 2072-4772

- Волошко, Наталія Іванівна (2012) Psychological exercises for the development of understanding of connection of the health and lifestyle Aktualnі problemi psihologії: Zbіrnik Naukova Pracuj Іnstitutu psihologії іmenі G.S. Kostiuk NAPS of Ukraine (15). pp. 80-88. ISSN 2072-4772

- Ворначев, А.О. (2012) The role of occupational standards in constructive mechanisms of interaction of work and education spheres in Great Britain. Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (2). pp. 176-181. ISSN 978-966-2553-03-1

- Вінков, Веніамін Юрійович (orcid.org/0000-0002-1237-0637) (2012) Methodological Basics of The Study of Social Capital Among Poor Population Проблеми політичної психології, 13. pp. 138-147.

- Гавриленко, Тетяна Леонідівна (2012) Havrylenko Т. L. The Genesis of Primary Education in Ukraine (1958 – 2001 year): Historiography of the Issue Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 1 (19). pp. 260-268. ISSN 2227-2844

- Герасименко, І.В. (2012) Creation of educational course Iin the system of electronic studies on the base of Moodle Педагогічний альманах, 6 (16). pp. 109-115.

- Герасименко, І.В. (2012) Use of e-learning training of teachers in universities Вісник післядипломної освіти. pp. 34-41.

- Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053) (2012) Innovative approaches to improving the content of physical education and the basics of health of preschool children with mental retardation Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2 (21). pp. 70-77.

- Глущенко, Олена Вадимівна (2012) Energy efficient formation of competence future of qualified workers profile machine in vocational and technical schools Профсійно-технічна освіта, 3 (56). pp. 15-18.

- Глущенко, Олена Вадимівна (2012) The principles of selection and structuring content of vocational educational and taking into account the energy efficient component Професійна освіта: проблеми і перспективи, 3. pp. 86-90.

- Говорун, Т.В. (2012) Stereotypes in gender aspect as a dilemma of male and female self-representation Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (6). pp. 5-8.

- Говорун, Т.В. (2012) Research in psychology of love Матеріали VІ міжвузівської науково - практичної конференції "Соціально - економічні і психологічні проблеми: історія і сучасність" (6). pp. 111-116.

- Годлевська, К.В. (2012) Multimedia technologies for the development of gifted children of primary school age Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems (31). pp. 87-90.

- Годлевська, К.В. (2012) Psychological and pedagogical aspects of using multimedia in the system of primary education Collected Works of Berdyansk State Pedagogical University (Teaching Science) (1). pp. 55-60.

- Головко, Микола Васильович (2012) Становлення системи вимог до шкільного підручника в історії вітчизняної дидактики фізики Проблеми сучасного підручника (12). pp. 71-77.

- Головко, Микола Васильович (2012) The experience of building course of physics senior profile school during 1917-1920 Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи (32). pp. 68-74.

- Головко, Микола Васильович (2012) The unknown names are in history of domestic didactics of physics: payment of Hryhorij Kholodnogo and Oleksandr Yanickogo is in forming of maintenance of course of physics of the unique school (1917 – 1920) Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 99.

- Головко, Микола Васильович (2012) The development of theoretical and methodological foundations of state standard of school physical education Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університетуту ім. Володимира Винниченка. Сер.: Педагогічні науки, 2 (108). pp. 22-28.

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2012) The First All-Ukrainian Congress of Physics Teachers in the Development of Theory and Practice of School Physical Education Фізика та астрономія в сучасній школі, 8 (103). pp. 40-44.

- Голота, А. С. (2012) The main approaches to the study of poverty in a context of family interaction Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти, 2012 (7). pp. 123-127.

- Голуб, Л.І. (2012) Австралійські підходи до розвитку школи як полікультурного освітнього середовища Вісник Черкаського університету, 1 (214). pp. 68-71.

- Голуб, Л.І. (2012) Психологічна готовність вчителя до здійснення полікультурної освіти Збірник наукових праць Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дій. pp. 78-86.

- Голуб, Л.І. (2012) Психологічний компонент у підготовці вчителя до здійснення полікультурної освіти Збірник наукових праць Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії (ч.2). pp. 303-310.

- Голуб, Л.І. (2012) Підготовка вчителя до навчання учнів - представників корінного населення Австралії Порівняльна професійна педагогіка. pp. 102-109.

- Голуб, Л.І. (2012) Розвиток полікультурної компетентності майбутнього вчителя: австралійські підходи Педагогічна майстерність: теорія і технології, 1 (36). pp. 83-86.

- Голуб, Л.І. (2012) Psychological readiness of teachers to implement multicultural education Psychological and pedagogical problems of teaching actions, 1 (12). pp. 78-86. ISSN ISBN 978-067-05-0017-5

- Гончаренко, Семен Устимович (2012) About calling of scientist Естетика і етика педагогічної дії (3). pp. 44-55. ISSN 2226-4051

- Гончаренко, Семен Устимович (2012) Formation of nonlinear (synergetic) thinking of students Професійно-технічна освіта, 2. pp. 3-7.

- Гончаренко, Семен Устимович (2012) Methodological principles of pedagogical theory’s construction Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, 14. pp. 37-49. ISSN 2083-2753

- Гончаренко, Семен Устимович (2012) Pedagogical laws and regularities Педагогічна і психологічна науки в Україні. Загальна середня освіта, 3. pp. 11-20. ISSN ISBN 978-966-644-212-6

- Гончарова, Наталія Олександрівна (2012) Проблема диференційованого підходу у процесі навчання географії в психолого-педагогічній літературі Проблеми сучасного підручника (12). pp. 331-337.

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2012) The problem of differentiated approach in the process of studying geography in psychological and pedagogical literature Проблеми сучасного підручника (12). ISSN 2411-1309

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2012) Use of didactic materials by future geography teachers while undergoing pedagogical practice Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (26). pp. 75-80. ISSN 978-617-7009-02-2

- Гораш, Катерина Вікторівна (orcid.org/0000-0001-8625-9774) (2012) Інформаційне забезпечення впровадження освітніх інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах Інновації в сучасній школі у контексті діалогу педагогічних культур (1). pp. 44-58. ISSN 978-966-1568-68-5

- Гораш, Катерина Вікторівна (orcid.org/0000-0001-8625-9774) (2012) Innovative approaches to teaching and research activities of students of secondary schools Наукові записки Малої академії наук України (2). pp. 137-146. ISSN ISBN 978-966-2735-47-5

- Гордієнко, В.П. (orcid.org/0000-0003-4939-9027) (2012) Investigating researching work of students as a method of sel realization (on the example of professional preparation of junior specialists of exchangial activity). Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (25). pp. 218-225.

- Горностай, П.П. (orcid.org/0000-0003-2327-6213) (2012) Collective trauma and group identity Психологічні перспективи. Спецвипуск, 2. pp. 89-95. ISSN 2227-1376

- Гривко, А.В. (2012) Роль шкільних підручників з математики у формуванні в учнів комунікативної компетентності як ключової Проблеми сучасного піручника (12). pp. 337-343.

- Гривко, А.В. (orcid.org/000-0001-9460-4777) (2012) Tutorial system in the competency teaching of mathematics Українська мова і література в школі, 8. pp. 50-53.

- Грись, А.М. (2012) Тo the problem of determination of psychological mechanisms of harmonization of Image I socialno - dezadaptovanikh minor Проблеми загальної та педагогічної психології, Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Ч.3 (Т. ХIV). pp. 57-65.

- Гриценко, Валерій Григорович (2012) Organizational and methodical principles of the cloudy data depositories to work with the educational and methodological discipline complexes Педагогіка Вищої школи: методологія, теорія, технології, 3 (46). pp. 393-402. ISSN 2078-1016

- Гриценко, Валерій Григорович (2012) Features of building an information society in Ukraine Гуманітарний вісник, 27 (34). pp. 106-112. ISSN 978-966-8840-94-7(1)

- Гриценко, Валерій Григорович and Качан, Василь Миколайович (2012) Principles of Web-based teaching and methodicals complexes Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 4. pp. 160-167. ISSN 2307-4906

- Гриценко, Валерій Григорович and Качан, Василь Миколайович (2012) The using of the web-oriented educational and methodical complexes during the physics teachers training Вісник Черкаського університету, 12 (225). pp. 53-57. ISSN 2076-586X

- Гриценчук, О.О. (2012) Information and communications competencies of the general secondary education pupils as a subject of monitoring. international and ukrainian experience. Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (31). ISSN 2076-8184

- Грищенко, О.А. (2012) Psychological and pedagogical readiness of future teachers to interact with students НАПН України. pp. 103-108.

- Грищенко, С.М. (2012) Іnteraktivnye sony computer technologies the study of ecology Педагогіка вищої та середньої школи, 35. pp. 170-179. ISSN 2304-4470

- Грищенко, С.М. (2012) The use of the Google Earth project in the regional approach to the study of ecology Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія, 37. pp. 203-212.

- Грищенко, С.М. (2012) Roleplay "ECO-KRYVBAS" Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 22. pp. 97-103. ISSN 2227-2844

- Грищенко, С.М. (2012) Formation of motivation in learning of science subjects on the basis of interactive information technologies Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія, 25. pp. 86-90.

- Грищенко, С.М. (2012) The formation of professional orientation of educational process and assessment of the quality of training of future engineers Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 27, 7 (40). pp. 589-598.

- Грітчина, А.І. (2012) Специфіка формування готовності юнаків шкіл-інтернатів до виконання ролі сім’янина Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 42-49. ISSN 978-966-7406-72-1

- Губеладзе, Ірина Гурамівна (orcid.org/0000-0001-8023-6408) (2012) Психологічні аспекти ігрової діяльності дошкільників у процесі вивчення іноземної мови Інститут розвитку дитини НПУ імені М.П. Драгоманова. pp. 1-13.

- Губеладзе, Ірина Гурамівна (orcid.org/0000-0001-8023-6408) (2012) Social and Psychological Factors of Rural Youth Migration to City Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія, 1 (17). pp. 30-37.

- Губеладзе, Ірина Гурамівна (orcid.org/0000-0001-8023-6408) (2012) Structural and dynamic features of rural youth social identity on the condition of migration to city Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі, 30 (33). pp. 101-113.

- Губеладзе, Ірина Гурамівна (orcid.org/0000-0001-8023-6408) (2012) Peculiarities of Psychological Mechanisms Functioning of Social Identity Transformation Практична психологія і соціальна робота, 9 (162). pp. 56-62. ISSN 2307-5880

- Гудим, І.М. (2012) Розвиток дотикового сприймання у дошкільників з глибокими порушеннями зору Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання, 1 (3). pp. 36-43. ISSN ISBN 978-966-644-289-8

- Гуз, Костянтин Жоржович (orcid.org/0000-0002-4332-1416) (2012) Система підручників з предметів природничого циклу як умова формування цілісності знань про природу, природничої компетентності учнів Проблеми сучасного підручника (12). pp. 84-90.

- Гуз, Костянтин Жоржович (orcid.org/0000-0002-4332-1416) (2012) Система підручників з предметів природничого циклу як умова формування цілісності знань про природу, природничої компетентності учнів Проблеми сучасного підручника (12). ISSN 978-966-644-204-1

- Гузій, Н.В. (2012) Technology of context study methods for setting up didascological trainings for high pedagogical school students Вища освіта України (3). pp. 363-370.

- Гуменний, О.Д. (2012) Manager training vocational training center in the field of information culture as a pedagogical problem Теорія та методика управління освітою, 9 (40). ISSN 2310-2411

- Гуменний, О.Д. (2012) Development of information culture of professional managers are the means of Public Relations Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 22 (257). pp. 144-152. ISSN 2222-2844

- Гундертайло, Юлія Данилівна (orcid.org/0000-0001-6959-663X) (2012) Art terapy as postnonclassical practice everyday Простір арт-терапії, 1 (11). pp. 33-45.

- Гупан, Нестор Миколайович (2012) Диференціація у змісті шкільних підручників (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) Проблеми сучасного підручника (12). pp. 90-97.

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2012) Search of life's high meaning in the development of life competence (the article in the practice-oriented manual) Інновації в сучасній школі у контексті діалогу педагогічних культур: Практико зорієнтований посібник. ISSN ISBN 978-966-1568-68-5

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2012) Nurturing responsibility in pre-schoolers Вихователь-методист дошкільного закладу, 5. pp. 19-29.

- Гуцан, Л.А. (2012) Професійне самовизначення в процесі профільного навчання як важлива складова формування готовності старшокласників до свідомого вибору майбутньої трудової діяльності Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення. pp. 56-63. ISSN 978 - 617 - 649 - 017 - 3

- Данілова, А. П. (2012) Модель педагогической поддержки студенческой социальной инициативы в проектной деятельности Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (16). pp. 86-93. ISSN ISBN 978-617-620-056-7

- Дегтярьова, Г.С. (2012) Principles of pedagogical interaction in the process of vocational training Pedagogy and psychology of professional education, 6. pp. 9-18.

- Дембицька, Н.М. (2012) Psychological basis of becoming of student's subjectivity in property relations Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Психологія. Педагогіка. Соціальна робота, 5. pp. 7-10. ISSN 1728-2322

- Дементієвська, Н.П. (2012) Формувальне оцінювання в курсі з допрофільної підготовки Інформатика і інформаційні технології в навчальних закладах, 2 (38). pp. 60-69. ISSN 92034

- Дементієвська, Н.П. (2012) На шляху до успіхів разом з ІКТ Hi-Tech у школі (1). pp. 19-22. ISSN 45687

- Дементієвська, Н.П. (2012) Using internet-resources for school physics experiments Technologies and learning tools, 3 (29).

- Дем’яненко, В.М., Лаврентьєва, Г.П. and Шишкіна, М.П. (2012) Guidelines to quality evaluation of electronic tools and resources used in educational process Computer at School and at Home , 7 (103). 3-7.

- Десятов, Т.М. (2012) Urgent issues of adult education in globalization context Порівняльна професійна педагогіка (1). pp. 6-13.

- Десятов, Т.М. (2012) Organization and realization of learning process within modular codes based on competence: foreign experience Порівняльна професійна педагогіка (2). pp. 6-13.

- Дзвоник, Галина Петрівна (2012) Дослідження особливостей емоційної сфери фахівців Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія (12). pp. 46-54. ISSN 2072-4772

- Дзвоник, Галина Петрівна and Савченко, Тетяна Леонідівна (2012) Кризи у професійному становленні особистості Materialy VIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Naukowa przestrzen Europy - 2012". pp. 34-38.

- Довгопола, К.С. (2012) Influence of severe visual impairment in the formation of self-control fine art activity in primary school children Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 1 (3). pp. 27-32. ISSN 978-966-644-288-1

- Докукіна, О.М. (2012) Особистісне самовизначення старшокласників: теоретичний аспект Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (16). pp. 94-103. ISSN ISBN 978-617-620-056-7

- Дорошенко, Надія Іванівна (2012) Computer graphically and information technology in the graphic preparation of working personnel Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 4. pp. 114-125.

- Драч, І.І. (2012) Competence approach in preparing undergraduates in pedagogy of the higher school Проблеми освіти, 1 (70). pp. 140-146. ISSN 966-8847-12-1

- Драч, І.І. (2012) Phenomenon of transformation in education ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 9.

- Драч, І.І. (2012) Основні підходи до визначення професійної компетентності педагога Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 32. pp. 9-14.

- Дремова, І.Б. and Нестерова, Л.В. (2012) Pre profile preparation technological trends in the structure of the profile study. «Наша школа» (5).

- Дробот, О.А. and Іванюшева, Н.В. (2012) Special features of bilingual programs Sign Language and Modernity , 1 (7). pp. 27-41.

- Дубницька, О.М. (2012) Requirements to Future Specialists’ of Sewing Industry Professional Competence Formation Pedagogy and Psychology of Vocational Education, 4. pp. 74-78. ISSN 2218-5186

- Дубовик, О.В. (2012) Historical and pedagogical aspects of two-year colleges appearance in the USA Педагогіка і психологія професійної освіти (4). pp. 207-214. ISSN 2218-5186

- Дубовик, О.В. (2012) Priorities for reforming US vocational education Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць (32). pp. 14-19. ISSN ISBN 978-966-2337-01-3

- Дяченко, Л.М. (2012) Competence approach in the preparation of secondary school teachers in Germany International Education (70). pp. 150-154.

- Дяченко, Л.М. (2012) Pedagogical skills in context competence approach Teacher training in Germany Scientific Bulletin of Mykolayiv State University Sukhomlinskiy, 1 (36). pp. 87-90.

- Дяченко, Л.М. (2012) Media Education Centres as centers Professional Development of teachers in Germany ICT in modern education: experience, problems and prospects, 2 (3). pp. 177-180.

- Дяченко, Л.М. (2012) Development of personal competence Future teachers of secondary school in Germany Journal of University of Cherkassy (1). pp. 83-87. ISSN 2076-586Х

- Діденко, Галина Олександрівна (2012) Implementation of personality oriented education in the structure of modern textbook Проблеми сучасного підручника, 1 (12). pp. 97-105. ISSN ISBN 978-966-644-248-5

- Дічек, Наталія Петрівна (2012) Conceptual and terminological peculiarities study pedagogical innovation Освітологія. Польсько-український журнал українсько-польський. Частина ІІ. Педагогічні витоки освітології, 2011 (1). pp. 62-68. ISSN 2226-3012

- Дічек, Наталія Петрівна (2012) Pedagogical anthropology as the engine of evolution of domestic pedagogical and experimental studies (last third of the XIX - early XX century.) Continuing professional education: Theory and Practice. Part 4. History of lifelong learning, 1 (2). pp. 88-99. ISSN 1609-8595

- Дічек, Наталія Петрівна (2012) Conceptual and terminological peculiarities study pedagogical innovation Освітологія. Польсько-український журнал українсько-польський. Частина ІІ. Педагогічні витоки освітології, 1. pp. 62-68. ISSN 2226-3012

- Дічек, Наталія Петрівна (2012) Pedagogical anthropology as the engine of evolution of domestic pedagogical and experimental studies (last third of the XIX - early XX century) Історія неперервної освіти. Частина 4 (2). pp. 88-99. ISSN 1609-8595

- Дічек, Наталія Петрівна (2012) Man of time of the Ukrainian educational baroque : Theophane Prokopovich and education Education and pedagogical sciences, 1 (150). pp. 46-57.

- Дічек, Наталія Петрівна (2012) Contribution of the Odesa medical-pedagogical cabinet to realization of the differentiated going near organization of childhood in Ukraine in 20th ХХ of item Historical-pedagogical almanac (2). pp. 80-86.

- Дічек, Наталія Петрівна (2012) The contribution of the Kiev medical-pedagogical cabinet to the implementation of a differentiated approach to the organization of childhood in the 1920s Way of education (3). pp. 40-46.

- Дічек, Наталія Петрівна (2012) Manifestations of a differentiated approach to the organization of childhood in Ukraine in the 20-ies. XX century. Pedagogy and Psychology (3). pp. 71-80. ISSN 2304-06294

- Дічек, Наталія Петрівна (2012) The Development of Education on Ukrainian Territory in Baroque Epoch Pedagogical and psychological sciences in Ukraine: a collection of scientific papers: in 5 volumes Vol.1. General pedagogy, philosophy of education (1). pp. 166-167. ISSN ISBN 978-966-644-213-3

- Жевага, С.І. (2012) The role of physical education in patriotic education of youth Проблеми освіти (72). pp. 46-50.

- Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250) (2012) Scientifically-methodical bases of program of development of children development with mionectic rumor of preschool age Дефектологія (3). pp. 17-21.

- Жук, Ю.О. (2012) Рersonal pupil space in computer-oriented educational medium Інформаційні технології і засоби навчання , 3 (29). ISSN 2076-8184

- Жук, Ю.О. and Соколюк, О.М. (2012) Іnternet-oriented pedagogic technologies: problem of interpretation of an idea Інформаційні технології і засоби навчання , 4 (30). ISSN 2076-8184

- Завадська, Тетяна Василівна (2012) Нейродинамічні основи психофізіологічного стану студентів різного професійного напрямку навчання Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (12). pp. 63-71. ISSN 2072-4772

- Завадська, Тетяна Василівна (2012) Нейродинаміка студентів різних напрямків професійного навчання Materialy VIII mezinarodni vedecko - prakticka konference «Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety - 2012». - Dil 22. Psychologic a sociologie. Politicke vedy. pp. 23-29. ISSN ISBN 978-966-8736-05-6

- Завадська, Тетяна Василівна (2012) Оптимізація процесу професійного становлення з урахуванням нейродинамічних особливостей Materiah VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka і inowacja - 2012» Volume 14. Psychologia і socjologia. pp. 58-65. ISSN ISBN 978-966-8736-05-6

- Загіка, Олена Олегівна (2012) Renovation of the professional education content of qualified comercial working staff (on supply agent example) Професійно-технічна освіта, 4 (57). pp. 25-29.

- Задорожна, Н.Т. and Литвинова, С.Г. (2012) Methodology of creation and coordination of virtual subject community on base Web technologies Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (29).

- Задорожна, Н.Т., Петрушко, В.А. and Тукало, С.М. (2012) Features of planning of the Information system «Planning of scientific researches in NAPN of Ukraine» Матеріали Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції з програмування УкрПРОГ’2012, 2-3. pp. 322-330.

- Задорожна, Н.Т., Петрушко, В.А. and Тукало, С.М. (2012) The Information System as a Tool to Manage R&D at the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: Інтеграція, гармонізація та трансфер знань. (ICTERI 2012)». pp. 82-95.

- Закатнов, Д.О. (2012) The Youth Vocational Counseling on Working Trades. Edukacja a rynek pracy : Od procesów do efektów ksztaіcenia : praca zbiorowa. – Płock : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyźszej Szkoły Zawodowej w Płocku. pp. 43-53. ISSN 978-83-61601-77-7

- Заліток, Людмила Михайлівна (2012) V.O.Sukhomlinsky about the role of fairy tales in educating and training children disabilities Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 9 (11). pp. 114-120. ISSN 978-966388-393-9

- Замша, А.В. (2012) Psychological factor for success of language acquisition Sign Language and Modernity , 1 (7). pp. 5-17.

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) The Modern Trends of Development of Standardization of the Requirements to Educational ICT Tools Інформаційні технології в освіті (Вип.11). pp. 19-23. ISSN 1998-6939

- Зарецька, О.О. (2012) Интернет-общение на высокие темы Язык и культура. - Т.8, 162. pp. 11-17.

- Засєкін, Дмитро Олександрович (2012) Дидактичні функції підручника з фізики в умовах профільного навчання Проблеми сучасного підручника (12). pp. 366-372.

- Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840) (2012) Розробка підручників з фізики для основної школи на засадах особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів Проблеми сучасного підручника (12). pp. 372-376.

- Захарчук, Наталія Василівна (2012) Використання підручників з іноземної мови у формуванні системи екологічних знань старшокласників Проблеми сучасного підручника, 1 (12). pp. 376-380. ISSN ISBN 978-966-644-248-5

- Захарчук, Наталія Василівна (2012) The Ways of Improving Communicative Component of the Content of Curriculum and Textbooks for Future Environmentalists Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка (66). pp. 71-75.

- Зима, О. В. (2012) Учнівські дебати як спосіб розвитку критичного мислення старшокласників на уроках суспільствознавчих предметів Проблеми сучасного підручника (12). pp. 381-389.

- Злочевська, Л.С. (2012) Features activity of psychology is pedagogics accompaniment are in professional technical educational establishments of education in modern socio-economic terms. Педагогічна газета, 3 (212). p. 7.

- Зоріна, Наталія Євгенівна (2012) Analytical Processing o f Articles From Scientific Collected Books and Organization o f Electronic Catalogue on Cooperation Basis Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, 3 (3). pp. 184-193. ISSN 2409-0891

- Зоц, Віра Миколаївна (2012) Салютогенезний підхід в професійній підготовці вчителя Міжнародна науково-практична конференція "Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України". pp. 194-198.

- Зоц, Віра Миколаївна (2012) Овладение цивилизационной культурой как основа обучения для устойчивого развития Международный журнал "Устойчивое развитие", 4 (4). pp. 36-40. ISSN 1314-4138

- Зубалій, М.Д. (2012) Сутнісна характеристика термінології і змісту туристської роботи Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (16). pp. 124-132. ISSN ISBN 978-617-620-056-7

- Зубалій, М.Д. (2012) Development of the concept of «military-patriotic education» in the pedagogical literature Проблеми освіти (72). pp. 25-29.

- Зубіашвілі, І.К. (2012) Attitude to money of Ukrainian senior pupils Societal and political psychology international review, 1 (2). pp. 114-122. ISSN 2068-6315

- Зязюн, Іван Андрійович (2012) Teaching profession in the context of two paradoxes Professional education: pedagogy and psychology (Polish-Ukrainian and Ukrainian-Polish Yearbook), 14 (14). pp. 83-93. ISSN 2083-2753

- Зязюн, Іван Андрійович (2012) Existential features of educational action Journal of Cherkaskiy Unіversity, 1 (214). pp. 3-7. ISSN 2076-586х

- Зязюн, Іван Андрійович (2012) Synergistic parameters pedagogy as determinants of creative learning Creative pedagogy № 5 (Scientific-methodical journal) (5). pp. 7-14.

- Зязюн, Іван Андрійович (2012) Technology of pedagogical action in terms of pedagogical mastership Scientific Bulletin of Mykolayiv State University of V.O.Suhomlynsky, 1 (36). pp. 5-12.

- Зязюн, Іван Андрійович (2012) Continuous self-development and pedagogical mastership of teachers in postgraduate period Modern information technologies and innovative teaching methods in teacher training: methodology, theory, experience, problems (Scientific Journal), 29 (29). pp. 13-32.

- Зязюн, Іван Андрійович (2012) There is no pedagogy without teacher Native school, 4 (988). pp. 19-24. ISSN 0131-6788

- Зязюн, Іван Андрійович (2012) The power of teaching talent Word about teacher (to the 100th anniversary of the birth A.P.Karyshyn) (1). pp. 10-23.

- Зязюн, Іван Андрійович (2012) Self-determination as a factor in the regulation of teacher pedagogical action Formation and development of scientific and pedagogical schools: problems, experiences, perspectives (Scientific Journal), 1 (1). pp. 357-368.

- Зязюн, Іван Андрійович (2012) Intuition in life creation and activity-oriented professional burnout personality Psychological and pedagogical problems of teaching actions (Scientific journal) (1). pp. 9-23.

- Зязюн, Іван Андрійович (2012) Aesthetic regulatives of pedagogical mastership Aesthetic education of children and young people: theory, practice, prospects (1). pp. 14-23.

- Зязюн, Іван Андрійович (2012) Value priorities for teacher training Pedagogical mastership as a system of professional and artistic competence (Materials of the 10 international pedagogical readings of professor O.P.Rudnytska), 4 (8).

- Калашнікова, С.А. (2012) Організаційний розвиток вищого навчального закладу та його значення у розбудові лідерського потенціалу університетів Вища освіта України, 2 (3). pp. 40-43. ISSN 2078-1016

- Калошин, В.Ф. (2012) Формирование у учащихся ПТУ чувства хозяина своей судьбы (практические советы для педагогов) Професійно-технічна освіта (4). pp. 6-9.

- Калошин, В.Ф. (2012) How to turn its work joyfully and love (practical tips for professional fulfillment) Все для администратора школы (11). pp. 29-39.

- Калошин, В.Ф. (2012) Developing a sense of students PTU master of my fate (practical advice for teachers) Професійно-технічна освіта, 4 (57). pp. 6-9.

- Калошин, В.Ф. (2012) Formation pozitivnіh lichnostnіh changes in the professional self- school students Практична психологія та соціальна робота, 11 (164). pp. 8-17.

- Калошин, В.Ф. and Гуменюк, Д.В. (2012) How to create a situation in teaching success Заучу. Усе для школи, 5-6 (77-78). pp. 46-52.

- Калюжна, Т.Г. (2012) Aksiologichni aspects of sqcial adaptation of students of pedagogical university. Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі. pp. 129-134.

- Калюжна, Т.Г. (2012) The socially-pedagogical views of S. Rusova Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (42). pp. 245-249.

- Калюжна, Т.Г. (2012) Ціннісні пріоритети вчителя та освіти Педагогіка вищої та середньої школи (34). pp. 251-256.

- Калініна, Л.М. (orcid.org/0000-0003-0534-6089) (2012) Організаційні механізми управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів у змісті підручника для керівництва Проблеми сучасного підручника. pp. 408-415.

- Калініна, Л.М. (2012) Methodological bases of informative management in field of education at terms of informative society in Ukraine Теорія та методика управління освітою, 9.

- Калініна, Л.М. (2012) State and public administration in education: problems and realities at nowadays Постметодика, 3. pp. 2-10.

- Калініна, Л.М. (2012) Реформування освіти в Чеській руспубліці Постметодика, 1 (110). pp. 16-23.

- Калініна, Л.М. and Моцик, Б.В. (2012) Information culture as of the information siciety and trends research Теорія та методика управління освітою, 8. ISSN 2310-2411

- Калініна, Л.М. and Рябуха, І.М. (2012) Social competence as object of development in an educational process "Теорія та методика управління освітою" (9). ISSN 2310-2411

- Камінецький, Ярослав Григорович (2012) Development of professional pedagogics for years independence of Ukraine : achievement and problems Молодь і ринок, 1. pp. 48-53.

- Камінецький, Ярослав Григорович (2012) Conceptual Principles of Social Partnership Development in the System of Vocational Education in Ukraine Pedagogy and Psychology of Vocational Education, 6. pp. 209-220.

- Камінецький, Ярослав Григорович (2012) Organizationally pedagogical principles of increase of efficiency of management of vocational education the system Young people and market, 11. pp. 20-27.

- Канішевська, Л.В. (2012) Реалізація педагогічних функцій загальноосвітніх шкіл-інтернатів у контексті підготовки вихованців до самостійної життєдіяльності Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 84-91. ISSN ISBN:978-966-7406-72-1

- Карабаєва, Ірина Іванівна (2012) A study of relation of children of senior preschool age is to outward things Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Том IV (8). pp. 111-123. ISSN 2072-4772

- Карамушка, Л.М. (2012) Educational organization personnel’s assessment of psychological factors of organizational development Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 33 (33). pp. 3-8. ISSN 2072-4772

- Карамушка, Л.М. and Андрєєва, І.А. (2012) Features of influence the components of motivational sphere of the personality on the level organizational commitment Актуальные проблемы психологии, бизнеса и социальной сферы общества: теория и практика, 1 (8). pp. 85-91.

- Карамушка, Л.М. and Терещенко, К.В. (2012) Ethno-psychological factors of organizational development of educational organizations Актуальные проблемы психологии, бизнеса и социальной сферы общества: теория и практика. – Рига: Балтийский институт психологии и менеджмента. – Том 8. – Часть 1. pp. 91-96.

- Карамушка, Л.М. (orcid.org/0000-0003-0622-3419) and Терещенко, К.В. (2012) Distinctive psychological characteristics of training ‘ethnopsychological factors of organizational development of educational institutions’ Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 35. pp. 3-7.

- Карамушка, Л.М. and Толков, О.С. (2012) Distinctive psychological characteristics of innovative changes in educational organizations Актуальні проблеми психології. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 34. pp. 223-228. ISSN 2072-4772

- Карамушка, Л.М. and Філь, О.А. (2012) Training course ‘The psychology of development of state administration personnel’s competitiveness’: design and effectiveness in civil servants’ refresher training and retraining Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 36. pp. 283-289. ISSN 2072-4772

- Карась, Ю. О. (2012) Добір навчального матеріалу з підручників природничого і суспільствознавчого циклів для формування економічних знань учнів старшої школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 769-774.

- Карасьова, Катерина Володимирівна (2012) Actualization of valued orientirov of senior under-fives in the real and playing relations Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 8 (4). pp. 123-131. ISSN 2072-4772

- Карп'юк, М.Д. (2012) Creative-and-cognitive information as means of development of vocational schools students’ self-consciousness in a process of educational interaction Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 1 (3). pp. 89-100. ISSN 2223-5752

- Карп'юк, М.Д. (2012) Communicative perfection of students of PTV: diagnosticating and psikhokorekciyni measures of development of professional consciousness Психолінгвістика: Психологія. Мовознавство. Соціальні комунікації (12). pp. 82-92. ISSN 978-617-7009-07-7

- Карпенко, О. В., Самчук, Л. І. and Довгань, О. В. (2012) Organisational and Pedagogical Principles of Reformation in the Sphere of Education in France Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України (3). pp. 93-98. ISSN 2304-0629

- Карпушевська, Л.Р. (2012) Модель виховання статевої культури у старшокласників шкіл-інтернатів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (16). pp. 142-149. ISSN ISBN:978-617-620-056-7

- Карташова, Л.А. (2012) The system of teaching informational technologies for the students of the humanitarian departments in high educational institutions Вісник Черкаського університету. Випуск 234 , 21 (234). pp. 39-43. ISSN 2076-586Х

- Карташова, Л.А. (2012) Електронний освітній ресурс як засіб підтримки навчання інформаційних технологій майбутніх філологів Проблеми сучасного підручника (12). pp. 421-427.

- Карташова, Л.А. (2012) Information Technology Training of Teachers future: we aim to form of readiness or competence? «Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология» , 2 (13). pp. 48-51. ISSN 1999-5768

- Касьян, С.П. (orcid.org/0000-0001-7310-233X) (2012) Prospects for the development of information and communication networks Scientific notes of the Ukrainian Research Institute of Communication, 2 (22). pp. 94-97.

- Катюк, Я. Л. (2012) The problems of development of professional consciousness of the future psychologists in the system of postgraduate education Післядипломна освіта в Україні, 2. pp. 16-25.

- Кизенко, Василь Іванович (2012) Features of selecting the content of education for the main school and displaying it in curriculum and textbooks Проблеми сучасного підручника (12). pp. 112-118. ISSN ISBN 978-966-644-248-5

- Кизенко, Василь Іванович (2012) Особливості відбору змісту освіти для основної школи і відображення його у навчальних програмах і підручниках Проблеми сучасного підручника (12). pp. 112-119.

- Кириченко, В. І. (2012) Учнівське самоврядування як сприятливе середовище для профілактики девіантної поведінки старшокласників Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (16). pp. 100-109. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Кириченко, В. І. (2012) The modeling of prophylactic teenager's nonsocial behavior of students' self-prosocial behavior Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології , 2 (20). pp. 37-48.

- Киричок, В.А. (2012) Вивчення стану вихованості культури гідності молодших школяріву позаурочній діяльності Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (16). pp. 150-160. ISSN ISBN 978-617-620-056-7

- Кобильник, Тарас Петрович and Когут, У.П. (2012) Використання системи maxima для розв’язування оптимізаційних задач на графах Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія "Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання", 12 (19). pp. 61-67.

- Кобильченко, В.В. (2012) Особливості психічного розвитку дітей дошкільного віку в нормі й при патології зору Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання, 1 (3). pp. 21-29. ISSN ISBN 978-966-644-289-8

- Кобильченко, В.В. (2012) Дитяча агресивність як актуальна проблема сучасності Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології (7). pp. 101-104. ISSN ISBN 978-966-644-301-7

- Кобильченко, В.В. (2012) The formation of personality as a psychological and pedagogical problems Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 1 (3). pp. 46-52. ISSN 978-966-644-288-1

- Коваленко, Інга Йосипівна (2012) Abstract Information on Pedagogy and Psychology in Meeting Informational Needs of Education Employees Scientific works of Sukhomlynskyi Scientific Pedagogical Library of Ukraine (3). pp. 126-135. ISSN 978-966-2770-21-6

- Коваленко, Інга Йосипівна and Кропочева, Наталія Миколаївна (2012) Інформаційно-аналітичне забезпечення педагогічної науки, освіти і практики Бібліотечний вісник, 1. pp. 48-51. ISSN 1029-7200

- Коваленко, С. Г. (orcid.org/0000-0002-5836-6422) (2012) Creation of Authoritative File “Individual Authors” on the Basis of ILS “LAIS” for V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine E-catalogue Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (27).

- Коваль, Т.І. (2012) Modern Education Challenges in the Information Society Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. (3). pp. 103-121.

- Коваль, Т.І. and Матвієнко, О.В. (2012) Modern trends of language training of future professionals within implementation of ICT in higher education Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи". pp. 256-261.

- Ковальчук, О.С. (2012) The seminar-training The Development of Leaders’ Psychological Decision-Making Readiness in Conditions of Organizational Development Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія (33). pp. 14-21. ISSN 2072-4772

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2012) Урахування психологічних особливостей навчання географії в основній школі в розробленні сучасних підручників Проблеми сучасного підручника (12). pp. 427-432.

- Когут, У.П. (2012) Анализ состояния использования компьютерных математических систем как средства фундаментализации обучение информатических дисциплин Научно-теоретический и практический журнал «Современный научный вестник», 26 (138). pp. 61-66.

- Когут, У.П. (2012) Критерії сформованості компонентів інформаційно-комунікаційних компетентностей бакалаврів інформатики з інформатичних дисциплін Наукові записки. (108). pp. 200-206. ISSN 978-966-7406-57-8

- Когут, У.П. (2012) Класифікація та критерії виборупрограмних засобів для фундаменталізації підготовки бакалаврфв інформатики з інформатичних дисциплін Інформаційні технології в освіті: (11). pp. 88-96. ISSN 1998-6939

- Козленко, О. Г. (2012) The Practical Work «Modeling of the Spatial Structure of Biomolecules» Біологія і хімія в сучасній школі, 3. pp. 24-29.

- Козубцов, І.М. (orcid.org/0000-0002-7309-4365) (2012) Natіonal peculіarіtіes and the prospect of scіentіsts traіnіng and certіfіcatіon іn the context of Bologna Process Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки (20). pp. 50-54. ISSN ISBN 966-7763-85-4

- Козубцов, І.М. (orcid.org/0000-0002-7309-4365) (2012) Certification of Interdisciplinary Scientific and pedagogical competence of scientists in the form of candidate exams within the framework of the Bologna Process Гуманізація навчально-виховного процесу, 2 (59). pp. 3-9.

- Козубцов, І.М. (orcid.org/0000-0002-7309-4365) (2012) Assessment of the adequacy of Interdisciplinary Scientific and pedagogical practice of scientific and scientific-pedagogical personnel Гуманізація навчально-виховного процесу. Спецвип., 1 (8). pp. 83-87. ISSN 2077-1827

- Козубцов, І.М. (orcid.org/0000-0002-7309-4365) (2012) Actual of a way of creation of system of informal training of modern youth Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири, 4. ISSN 2303-9744

- Кокарєва, М. В. (2012) Теоретичні основи дослідження проявів творчості при сприйманні рекламної інформації в юнацькому віці Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (15). pp. 188-195.

- Кокун, Олег Матвійович (2012) Professional Orientation and Competence of Future Professionals with a “Person-Person” Occupational Type Social Welfare. Interdisciplinary Approach, 2. pp. 36-47. ISSN 2029-7424

- Кокун, Олег Матвійович (2012) Особливості професійної спрямованості, компетентності та професійно важливих якостей фахівців професій типу “людина-людина” у порівнянні із фахівцями професій інших типів Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології іме-ні Г.С. Костюка НАПН України (12). pp. 90-97. ISSN 2072-4772

- Кокун, Олег Матвійович (2012) Психологічна структура лідерських якостей майбутнього офіцера Вісник Національного університету оборони України, 4 (29). pp. 170-174.

- Коломоєць, Г.А. (2012) Education of citizen-patriot in extracurricular time in school by facilities of military sports games Проблеми освіти (72). pp. 59-63.

- Колонькова, Олена Олексіївна (2012) Культура екологічної поведінки підлітків: особливості формування Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (16). pp. 110-117. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Колонькова, Олена Олексіївна (2012) Культура екологічної поведінки підлітків: особливості формування Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 110-117.

- Колісник-Гуменюк, Юлія Ігорівна (2012) The role of humanitarian training in the development of professional skills of future medical workers Modern informational technologies and innovative methods of teaching in training of specialists: methodology, theory, experience, problems (32). pp. 324-328. ISSN ISBN 978-966-2337-01-3

- Комаровська, О.А. (2012) Розвиток обдарованості учня в художньо-освітньому просторі спеціалізованого мистецького закладу Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 113-121. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Комаровська, О.А. (2012) Про результативність впливу художньо-освітнього простору мистецького навчального закладу на розвиток його суб'єктів Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу», 4 (20). ISSN ISSN 2310-2187

- Кондратенко, С.В. (2012) State of spatial skills formation targeting the junior preschoolers with visual impairment Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 1 (3). pp. 65-70. ISSN 978-966-644-288-1

- Кондратова, Л.Г. (2012) Моделювання виховного процесу в сільській школі. Позаурочні проекти Інформаційно-методичний журнал "Школа" , 10 (82). pp. 40-45.

- Корніяка, Ольга Миколаївна (2012) Порівняльний аналіз розвитку комунікативної компетентності у педагогів і психологів у процесі професійного становлення Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (12). pp. 98-106. ISSN 2072-4772

- Корніяка, Ольга Миколаївна (2012) Розвиток характеристик комунікативної компетентності педагогів і психологів у період їх вторинної професіоналізації Проблеми освіти: Наук. зб. - Ч. І (70). pp. 66-73.

- Корнієнко, А.В. (2012) Особливості етнокультурного виховання учнів у позашкільних навчальних закладах Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді Збірник наукових праць. - Вип. 16, Кн. 1 (16)., 1 (16). pp. 121-129. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Корнієнко, М.М. (2012) Monitoring of Dnipropetrovsk region vocational schools’ efficient operation Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (2). pp. 160-165. ISSN ISBN 978-966-2553-03-1

- Корнієць, О.М. (2012) Methods of statistical monitoring of professional orientation work of social educators in personal learning environments Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (32). ISSN 2076-8184

- Коробка, Лариса Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9306-0624) (2012) Social and psychological features of health of the people with different economic conditions Наукові студії із соціальної та політичної психології, 30 (33). pp. 114-125.

- Корольов, Д.К. (2012) Діагностичні можливості методу оцінки проявів обдарованості Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. VI Психологія обдарованості. (7). pp. 27-44.

- Коротков, Олександр Миколайович (2012) Психологічні особливості навчання старшокласників як одна з вимог конструювання змісту підручника з іноземної мови Проблеми сучасного підручника (12). pp. 438-443.

- Костенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-4976-1236) (2012) Забезпечення умов розвитку та формування пізнавальної активності дітей з порушеннями зору. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 2 (3). pp. 98-107. ISSN 978-966-2669-17-6

- Костенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-4976-1236) (2012) Social and psychological conditions support visually impaired cognitive activity preschooler Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання, 3 (63). pp. 27-31. ISSN 2312-2781

- Костюкевич, Д.Я. (2012) Формування інтелектуального розвитку учнів засобами шкільного фізичного експерименту в нових підручниках Проблеми сучасного підручника (12). pp. 443-448.

- Косянчук, Сергій Володимирович (2012) Value-semantic orientation in the content humanities: the context of preparation of textbooks Проблеми сучасного підручника (12). pp. 124-132. ISSN ISBN 978-966-644-248-5

- Косянчук, Сергій Володимирович (2012) Features of formation of value-semantic orientations of high school students into account the competence approach in literary education Українська мова і література в школі, 11. pp. 18-21.

- Косянчук, Сергій Володимирович (2012) Value-semantic orientations of high school students from the point of view of the subjects of the educational process На порозі самостійного життя: матеріали Всеукраїнських опитувань учителів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів (вересень–жовтень 2011 року). pp. 97-103.

- Котун, К.В. (2012) Features of future teacher professional training of primary school in Finland Chelpanov International psychological and pedagogical reading, 1 (1). pp. 309-315.

- Котун, К.В. (2012) Finland educational system: general review Higher education of Ukraine in the context of integration to European educational space, 27 (34). pp. 202-210.

- Котун, К.В. (2012) General characteristic of the pedagogical education receiving in Finland Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 22 (257). pp. 177-183.

- Котун, К.В. (2012) The main features of the general and various in the educational policy of Finland and Ukraine Scientific discussion: pedagogy and psychology, 1 (3). pp. 29-35.

- Котун, К.В. (2012) Competence development as an important component of pedagogical personnel professional training in Finland Comparative Professional Pedagogy, 1. pp. 116-123. ISSN 2308-4081

- Котун, К.В. (orcid.org/0000-0002-3661-6689) (2012) The curriculum content of the secondary school teachers training in Finland Modern information technologies and innovative methods of specialist staff training: methodology, theory, experience, problems, 31 (31). pp. 112-116.

- Кравченко, Т.В. (2012) Вплив батьків на професійне самовизначення старшокласників Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 143-153. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Кравчина, О.Є. (2012) Evaluation of information of school: foreign experience Збірник праць сьомої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» . pp. 166-172.

- Кравчук, Ольга Павлівна (2012) Методичні проблеми формування змісту підручника з географії в основній школі Проблеми сучасного підручника (12). pp. 448-454.

- Красильник, Ю.С. (2012) Prospects of introduction of innovations in professional education Концептуальні засади компетентнісного підходу до навчального процесу в системі підвищення кваліфікації. pp. 32-37.

- Красовський, О.С. (2012) Педагогічні вимоги до створення аудіовізуальних електронних засобів для електронних підручників Проблеми сучасного підручника (12). pp. 454-460.

- Креденцер, О.В. (2012) The investigation of the basic characteristics of organization managers’ entrepreneurial behaviors in the context of organizational development Актуальные проблемы психологии, бизнеса и социальной сферы общества: теория и практика. – Рига: Балтийский институт психологии и менеджмента. – Том 8. – Часть 1. pp. 106-112.

- Креденцер, О.В. (2012) Distinctive features of entrepreneurial behaviors of personnel of educational organizations and their correlations with organizational development Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 36. pp. 187-192. ISSN 2072-4772

- Креденцер, О.В. (2012) Analysis of characteristics of educational organization managers’ entrepreneurial behavior Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія (33). pp. 142-148. ISSN 2072-4772

- Криловець, Микола Григорович (2012) Використання методичного потенціалу підручника в процесі навчання географії Проблеми сучасного підручника (12). pp. 460-465.

- Кришмарел, В. Ю. (2012) Religious Ethics or Religious Education? Points of Contiguity and Methodological Problems of Introduction Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", 21 (21). pp. 231-239. ISSN 966-7631-15-Х

- Кришмарел, В. Ю. (2012) Методичні проблеми та перспективи впровадження підручника з основ релігійної етики Проблеми сучасного підручника (12). pp. 465-471.

- Круглик, Лідія Іванівна (2012) Перспективи оновлення змісту підручника з курсу загальної географії для 6 класу Проблеми сучасного підручника (12). pp. 471-475.

- Кружева, Тетяна Володимирівна (2012) Дослідження деяких темпераментальних характеристик студентів – майбутніх соціальних працівників Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія (12). pp. 115-122. ISSN 2072-4772

- Кузнецова, Т.В. (2012) Working of documents teсhnology in Information system of planning of scientific researches of National academy of pedagogical sciences of Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання , 3 (29).

- Кульбіда, С.В. (orcid.org/0000-0002-0194-3495) (2012) Philosophical approaches of theoretical-and-methodological base of special education: source of development of deaf personality Sign Language and Modernity, 1 (7). pp. 175-196.

- Кульбіда, С.В. (orcid.org/0000-0002-0194-3495) (2012) Formation of oral communicative competence in the context of socio-cultural approach Корекційна та соціальна педагогіка і психологія. Серія: соціально-педагогічна, 2 (21). pp. 328-338.

- Кулішенко, Павло Володимирович (2012) Проблематика жорстокості і насильства у змісті підручника для директора школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 475-481.

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2012) The Causes of Origin and Specific Features of the First European Universities. Світогляд – Філософія – Релігія [Текст] : збірник наукових праць. Випуск 3, 3. pp. 54-65.

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2012) Innovation as a Main Tool of Development of Information Society Філософія освіти, 1-2 (11). pp. 320-329. ISSN 2309-1606 (In Press)

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2012) University rankings and the problem of competitiveness of national universities of Post-Soviet countries in global educational space: the case of Ukraine Evaluation in Higher Education, 2 (6). pp. 59-75. ISSN 1997-2334

- Кутова, О.М. (2012) Використання технологій естетичного виховання учнів у навчально-виховному процесі сучасної школи м.Переяслав-Хмельницький, Україна (24). pp. 163-167. ISSN 966-8122-62-2

- Кушнарьов, С.В. (2012) Problems resocialization of juvenile offenders in the context of penal process Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 177-184. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Кіндзерська, С.Г. (2012) Forming of key competences specialists in higher professional schools Vocational education, 2. pp. 16-18.

- Кіндзерська, С.Г. (2012) Method of formation of the content educational modules State standards of vocational training of a new generation Domestic and foreign education, 2 (5). pp. 137-142. ISSN 2224-0772

- Кіяновська, Н.М. (2012) ICT learning tools in fundamental education of future engineers: the U.S. experience Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Серія педагогічна, 18. pp. 203-207. ISSN 2307-4507

- Лавренко, О.В. (orcid.org/0000-0002-9943-9536) (2012) Moral orientations of the student youth in the context of the dialogue of cultures Психологія діалогу і світ людини (2). pp. 120-129.

- Лаврентьєва, Г.П. (2012) Psychological Pedagogical Aspects Of Ict Based Tools Application In Primary School Інформаційні технології і засоби навчання , 3 (29). ISSN 2076-8184

- Лавріненко, Олександр Андрійович (2012) The origins of pedagogical skills Alexandra Zakharenko Вісник Черкаського університету, 1 (214). pp. 90-94. ISSN 2076-586Х

- Лагодзінська, В.І. (2012) Distinctive features of entrepreneurs’ stress-coping strategies Актуальные проблемы психологии, бизнеса и социальной сферы общества: теория и практика, 1 (8). pp. 113-118.

- Ладивір, Світлана Олексіївна (2012) Valuable sources of the „golden age” Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 1 (8). pp. 140-155. ISSN 2072-4772

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2012) The future pedagogues training for interactive learning with the use of modern hardware and software Вища освіта України , 3 (46). pp. 481-492. ISSN 2078–1016

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2012) Preparing students of teaching specialties for interactive learning using modern hardware and software , 3 (46). pp. 481-492.

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) and Регейло, І.Ю. (2012) Psychoeducational and Didactic Problematics of the Active Learning in Modern Learning Environment Вища освіта України , 3 (46). pp. 595-605. ISSN 2078–1016

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) and Регейло, І.Ю. (2012) Навчання з використанням електронних засобів навчального призначення як керований процес Проблеми сучасного підручника, 1 (12). pp. 481-486.

- Ларіна, Тетяна Олексіївна (orcid.org/0000-0001-8975-3348) (2012) Risk minimization practices in the life-design process Наукові студії із соціальної та політичної психології, 31 (34). pp. 102-110.

- Левченко, В.В. (2012) The influence of emotions on personal artistic relationship to nature Теоретичні і прикладні проблеми психології, 1 (27). pp. 104-111. ISSN 2219-2654

- Левченко, Надія Григорівна (2012) Методичні прийоми використання підручника «Кулінарія. 11 клас» під час формування у старшокласників відповідних базових понять Проблеми сучасного підручника (12). pp. 491-496.

- Левченко, Надія Григорівна (2012) Development of methods of labor training in preparation of the laboratory work and the polytechnic of creativity Педагогічний альманах (15). pp. 122-128.

- Левченко, Надія Григорівна (2012) Сім’я як осередок формування економічної культури особистості Таврійський вісник (1). pp. 34-36.

- Левшин, М.М., Тітаренко, Н.Ю. and Ковпак, І.О. (2012) Міждисциплінарність у проектуванні підручника для вищої школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 496-502.

- Левін, Павло Борисович (2012) Зміст і структура підручника «Технології» з погляду розвитку економічного мислення учнів основної школи (дидактичні вимоги) Проблеми сучасного підручника (12). pp. 486-491.

- Легкий, О.М. (2012) Напрямки корекційно-розвивальної роботи освітньої галузі "Технології" для учнів початкових класів шкіл для дітей з порушенням зору Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 1 (3). pp. 147-155.

- Легкий, О.М. (2012) Особливості методики трудового виховання дошкільників з порушенням зору Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання: зб. наук. праць , 1 (3). pp. 52-57. ISSN ISBN 978-966-664-289-8

- Летцев, Віктор Михайлович (2012) For the elucidation of the main issues philosophical psychology Вопросы философии, 5 (5). pp. 114-124. ISSN 0042-8744

- Лещенко, М.П. and Капустян, І.І. (2012) Collaborative approach to the development of ICT competence of teachers and students of secondary schools in Sweden Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (31). ISSN Online 2076-8184

- Липецький, О.П. (2012) Формування пізнавальної самостійності підлітків у науково-технічних гуртках позашкільних навчальних закладів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді 3б. наук. праць, 3 (16). pp. 185-194. ISSN ISBN 978-617-620-057-4

- Липова, Людмила Андріївна (2012) Motivation of educational-cognitive of activity of students of basic school Довідник класного керівника, 2. pp. 43-49.

- Липова, Людмила Андріївна, Войцехівський, Михайло Федорович and Замаскіна, Поліна Іванівна (2012) Fundamentalization knowledge of high school students – the key to quality education Довідник директора школи, 1. pp. 18-22.

- Липова, Людмила Андріївна and Замаскіна, Поліна Іванівна (2012) Fundamentalization of the content of natural school subjects as a basis principle of building this content in high school Проблеми сучасного підручника (12). pp. 139-147.

- Липова, Людмила Андріївна and Замаскіна, Поліна Іванівна (2012) Fundamentalization of the content of natural learning subjects as principles of this content in high school Проблеми сучасного підручника, 1 (12). pp. 139-146. ISSN ISBN 978-966-644-248-5

- Листопад, Наталія Петрівна (2012) Теоретико-методичні підходи до створення підручників з математики для учнів 1–4 класів Проблеми сучасного підручника (12). pp. 147-153.

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2012) The Study of the Elements of Geometry in the First Grade by the means of Competency-based Learning Початкова школа, 11 (521). pp. 4-9. ISSN 0131-5358

- Литвин, А.В. (2012) System of Educational Process Informatization at Vocational Schools of Building Type Education at the beginning of the XXI century. pp. 163-181.

- Литвин, А.В. (2012) Structure ICT professional competence of skilled workers Youth and market, 3 (86). pp. 55-58. ISSN 2308-4634

- Литвин, А.В. (2012) Ways of Improvement of Working Practice of Vocational Schools’ Students Pedagogy and Psychology of Professional Education, 5. pp. 57-66. ISSN 2218-5186

- Литвин, А.В. (2012) Informatization of Education and Informative Constituent of Professional Training of Specialists in Vocational School: Prognostic Aspect Image of Modern Teacher, 5 (124). pp. 51-55.

- Литвин, А.В. (2012) Directions of Information and Communication Technologies Usage in the Process of Qualified Workers’ Vocational Training Pedagogy and Psychology of Professional Education, 3. pp. 25-32. ISSN 2218-5186

- Литвин, А.В. (2012) Negative Aspects of ICT Using in Professional Education Catholic Pedagogics, 2 (11). pp. 141-147. ISSN 1898-3685

- Литвин, А.В. (2012) Features of Activity of Vocational School are in the Conditions of Economic Crisis Theory and Methods of Professional Education, 3.

- Литвин, А.В. (2012) Prospects for the use of telecommunication technologies in vocational education Modern information technology and innovative teaching methods in specialists’ training: methodology, theory, experience, problems (29). pp. 241-247.

- Литвин, А.В. (2012) Conceptual Approaches to the Organization of Future Engineers’ Electrotechnical Training in Higher Schools Youth and market, 11 (94). pp. 11-14. ISSN 2308-4634

- Литвин, А.В. (2012) Informatizations' System of Educational Process in Vocational Schools Information and telecommunication technologies in contemporary education: experience, problems and prospects, 1. pp. 85-88.

- Литвин, А.В. and Бобко, В.М. (2012) Possibilities of Information and Communication Technologies in the Training of Skilled Workers Methodical Bulletin , 2. pp. 4-11.

- Литвинова, С.Г. (2012) Virtual community as means of substantive support of natural mathematics education Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (28). ISSN 2076-8184

- Литвинова, С.Г. (2012) Virtual communities in research foreign scientists Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (31). ISSN 2076-8184

- Литвинова, С.Г. (2012) Virtual community subject to manage legal and methodological support of teachers secondary schools Теорія та методика електронного навчання, ІІІ. pp. 162-167.

- Литвинова, С.Г. (2012) Features virtual community Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища».

- Литовченко, О.В. (2012) Соціально-педагогічне забезпечення соціального становлення особистості у позашкільних навчальних закладах: поняттєво-категоріальний апарат дослідження Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді Зб. наук. праць. - Вип. 16, Кн. 1 (16)., 1 (16). pp. 157-164. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Литовченко, О.В. (2012) Social formation of teenagers: research among students non-formal educational institution Народна освіта, 3 (18). ISSN ISBN 966-8358-22-8

- Литовченко, С.В. (2012) Inclusive education of children with special needs: relevant aspects Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 1 (3). pp. 89-91. ISSN ISBN 978-966-644-288-1

- Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-0001-4667) (2012) The activities of the resource consultation-methodical center of inclusion education Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання (3). pp. 97-106.

- Лога, Тетяна Володимирівна (2012) The Collections of Famous Figures of the Ukrainian Diaspora Ivan Bodnarchuk and Taras Hunchak in the Fund of the V. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського, 3. pp. 344-357. ISSN 978-966-2770-21-6

- Логвіненко, Наталія Михайлівна (2012) М. Стельмах: компетентнісний підхід до з’ясування самобутнього світу творчості письменника Українська література в загальноосвітній школі. pp. 17-21.

- Лозовецька, В.Т. (2012) Methodological approaches for the determination of the individual forms of support in professional self-determination Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти, 1 (3). pp. 11-17. ISSN 2223-5752

- Лозовецька, В.Т. (2012) Professional development factors of a personality as to the modern social and economic changes Kształcenie pedagogów- wielowymiarowość edukacji, 1 (1). pp. 45-52. ISSN 978- 83- 61601-49-4

- Лозовецька, В.Т. (2012) Vocational education and modern social and economic demands Edukacja jutra. Wyzwania współczesności i przyszłości, 1 (1). pp. 367-377. ISSN 978- 83-61991-10-6

- Лозовецька, В.Т. (2012) Methodological approaches to finding individual forms of support for professional self-determination Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 1 (3). pp. 11-18. ISSN 2223-5752

- Лопухівська, Алла Василівна (2012) Features of communicative competence of students in rural schools Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 3 (132). pp. 128-133.

- Лопухівська, Алла Василівна (2012) Формування комунікативної компетентності учнів сільської школи засобами підручника з української мови Проблеми сучасного підручника (12). pp. 506-512.

- Лопухівська, Алла Василівна (2012) Practical basics development of social activity of the rural school pupils Педагогічна освіта: теорія і практика, 10. pp. 266-270.

- Лопухівська, Алла Василівна (2012) The development of communicative competence of the pupil creative personalit Освіта та розвиток обдарованої особистості, 3-4 (9). pp. 59-63.

- Лузан, П.Г. (2012) Theory and methods of determining the complexity of learning tasks Нові технології навчання, 1 (72).

- Лузан, П.Г. (2012) Technological aspects of kompetetnisnoho approach in education Проектирование образовательного пространства, 1. pp. 141-145.

- Лузан, П.Г. (2012) Activation of teaching and learning of future skilled workers by means of problem-based learning Науковий вісник ІПТО НАПН України (3). ISSN 2223-5752

- Лузан, П.Г. (2012) The implementation of competence-based approach to vocational education: technological aspect Науковий вісник ІПТО НАПН України (4). ISSN 2223-5752

- Лук'яненко, Г.І. (2012) Model of structure of State Standard of Vocational education and skill training Professional education: problems and prospects (3). pp. 107-112.

- Лукащук-Федик, С.В. (2012) The reproductive health of students as a pedagogical problem Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (2). pp. 113-122. ISSN 2312-5993

- Лукіна, Т.О. (2012) Formation of a monitoring system the education sphere in Ukraine: Problems and Prospects Вересень (4). pp. 13-23. ISSN 978-966-644-I15-0

- Лук’янова, Лариса Борисівна (orcid.org/0000-0002-0982-6162) (2012) The problem of ecological education in the modern scientific discourse The image of the modern teacher, 2 (121). pp. 8-12. ISSN 2221-6316

- Лук’янова, Лариса Борисівна (orcid.org/0000-0002-0982-6162) (2012) Informal adult education as an integral part of lifelong education Вісник Черкаського університету, 1 (214). pp. 94-97. ISSN 2076-586Х

- Лук’янова, Лариса Борисівна (orcid.org/0000-0002-0982-6162) (2012) Education as a mean of social adaptation to the third age Professional education: pedagogy and psychology (14). pp. 435-443. ISSN 2083-2753

- Лук’янова, Лариса Борисівна (orcid.org/0000-0002-0982-6162) (2012) The development of adult education in Ukraine: standard time Pedagogical and psychological science in Ukraine, 1 (4). pp. 414-423. ISSN ISBN 978-966-644-212-6

- Лук’янова, Лариса Борисівна (orcid.org/0000-0002-0982-6162) (2012) Andragogical experience organization of vocational training in the enterprise the enterprise Modern information technologies and innovative methods of training in the training: methodology, theory, experience, problems, 1 (29). pp. 86-90. ISSN ISBN 978-966-2337-01-3

- Лук’янова, Лариса Борисівна (orcid.org/0000-0002-0982-6162) (2012) Intercompany training as a part of a continuous vocational education Psychological and pedagogical problems of pedagogical action. pp. 326-333. ISSN ISBN 978-067-05-0018-2

- Лук’янова, Лариса Борисівна (orcid.org/0000-0002-0982-6162) (2012) Andragogical model of learning: key aspects and optimal conditions of use Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи. pp. 471-478. ISSN ISBN 978-966-485-127-2

- Лук’янова, Лариса Борисівна (orcid.org/0000-0002-0982-6162) (2012) Adult education: time requirements Actual problems of professional orientation and professional training population, 2. pp. 94-105. ISSN ISBN 978-617-649-017-3

- Лушин, П. В. (2012) Is it too far for the realization of a person-oriented approach in education? Післядипломна освіта в Україні, 2 (21). pp. 36-42.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2012) Model and principles of formed professional competence of travel agents Весник Луганского национального университета имени Тараса Шевченка (15). pp. 58-65. ISSN 2227-2844

- Любарець, Владислава Вікторівна (2012) Experimental checking of effectiveness of formed professional competence of future travel agents Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. (12). pp. 117-124. ISSN 1995-1140

- Любарець, Владислава Вікторівна (2012) Тhema in aspects of training system of specialists for tourism industry in Ukraine Sociološka luča, 2 (VI). pp. 66-76.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2012) Criteria and principles of formed professional competence of travel agents Науковий вісник нац. університету біоресурсів і природокористування України. ч.1, 175. pp. 84-93. ISSN 2222-8624

- Ляшенко, О.І. and Раков, С.А. (2012) The test of general academic competence: basic principles and piloting results Педагогіка і психологія, 2. pp. 27-35.

- Лящук, О.С. (2012) Шляхи реалізації профілактики шкідливих звичок в учнів 5-6 класів шкіл-інтернатів: комплексний підхід Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (16). pp. 241-248. ISSN 978-617-620-057-4

- Лящук, О.С. (2012) Шляхи реалізації профілактики шкідливих звичок в учнів 5-6 класів шкіл-інтернатів: комплексний підхід Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (16). pp. 241-248. ISSN ISBN: 978-917-620-056-7

- Лісова, Н.І. (2012) Administrative practice of А. A. Zakharenko in dialogue with science: the formation of a school of high corporate culture Вісник Черкаського національного університету, 6 (219). pp. 81-86.

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2012) The analysis of training and methodical maintenance of vocational schools Kiev Теорія і методика професійної освіти. (3).

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2012) Computer testing of professional knowledge of future skilled workers for communications sector Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (2). pp. 67-77. ISSN ISBN 978-966-2553-03-1

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2012) Information and methodological support to the training of future skilled workers communications industry Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 21 (256). pp. 89-94. ISSN 2227-2844

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2012) The development of information-technological culture of future skilled workers for the communications industry through pedagogical Designing Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини , 2. pp. 192-198.

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2012) Use of computer training crossword in training future skilled workers Теорія та методика управління освітою (8).

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2012) Methodological aspects use of video in the form information technological culture of future skilled workers Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (30). pp. 220-224. ISSN ISBN 978-966-2337-01-3

- Максим, О.В. (2012) Influence of mental conditions of students is on the process of adaptation of first-class boys Нові технології навчання (72). pp. 34-40.

- Максименко, С.Д., Кокун, Олег Матвійович and Тополов, Є.В. (2012) Адаптація психодіагностичних методик Шкала професійної стресованості та Шкала професійної завантаженості Практична психологія та соціальна робота, 5. pp. 34-37.

- Максимова, Н.Ю. (2012) Psychological foundations probation resocialization teens Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота, 3. pp. 67-71.

- Малиношевський, Р.В. (2012) Феномен альтруїзму у соціально-педагогічному дискурсі Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 165-172. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Малицька, І.Д. (2012) Approaches of European countries’ educational systems development Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць, Херсонський державний університет. (12). pp. 174-180.

- Малицька, І.Д. (2012) The phenomenon of virtual educational communities in the systems of education of foreign countries: approaches of determination of concepts Information Technologies and Learning Tools, 4 (30). ISSN 2076-8184

- Мальований, Юрій Іванович (orcid.org/0000-0003-4910-4866) and Кизенко, Василь Іванович (2012) Elective courses in the content of teaching profile Педагогічна і психологічна науки в Україні. pp. 218-225. ISSN 978-966-644-212-6, 978-966-644-215-7

- Малієнко, Юлія Борисівна (2012) Особливості змісту підручників з історії Середніх віків кінця ХІХ – початку ХХ століть Проблеми сучасного підручника (12). pp. 153-158.

- Манілов, І.Ф. (2012) Базові принципи психотерапевтичної роботи з девіантами Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 13. pp. 219-226.

- Манілов, І.Ф. (2012) Психокорекційні можливості, види і мотиви мандрування Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 4 (Т.ХІV). pp. 125-132.

- Манілов, І.Ф. (2012) Suggestion as a psychological technique for correction of socially disadaptated adolescents’ behavior. Теоретико-методологічні засади психологічної корекції особистості соціально дезадаптованих неповнолітніх. pp. 27-58. ISSN ISBN 978-966-189-144-8

- Маринич, В.Л. (2012) Компетентнісний підхід як ресурс оновлення програмного забезпечення позашкільних навчальних закладів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді Зб. наук. праць. - Вип. 16, Кн. 1 (16). , 1 (16). pp. 269-276. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (2012) Робота з дитячою книжкою у структурі читацької діяльності учнів 1–2 класів Проблеми сучасного підручика (12). pp. 519-527.

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (2012) Updating the Literary Reading Content under the Context of the Competence-Based Approach Початкова школа, 10 (520). pp. 20-25. ISSN 0131-5358

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492) (2012) Working with children's books in the structure of the readership of students grades 1-2 Проблеми сучасного підручника (12). pp. 519-527.

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492) (2012) The analysis of difficuilties for apprehension of fictions by younger pupils Українська мова і література в школі (6). 16 -20.

- Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844) (2012) On the use of multimedia technology in the teaching of subjects in universities Вісник Черкаського національного університету (педагогічні науки), 8 (221). pp. 47-54. ISSN 2076-586Х

- Матійків, І.М. (2012) Role of the leaders conflictological competence in creating of safe working conditions in pedagogical collective Львівський державний університет внутрішніх справ, 1 (2). pp. 434-443.

- Махиня, Т. А. (2012) Features of organization of independent work of students of correspondence form of study in modern conditions Проблеми освіти (70). ISSN ISBN 978-617-7770-47-2

- Маценко, В.Ф. (2012) Феномен свідомості в синергетичному контексті: виникнення та розвиток Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, 5 (XIV). pp. 93-102.

- Маценко, Ж.М. (2012) Психологічні особливості харизматичного впливу лідера в контексті проблеми духовності Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, 5 (14). pp. 208-216.

- Мацько, Наталія Денисівна (2012) Навчальні книги у системі компетентнісної освіти Проблеми сучасного підручника (12). pp. 158-168.

- Мацібора, Надія Григорівна and Домбровська, Лариса Василівна (2012) Storage o f the Library Fund: Traditional and Up-to-Date Approaches Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, 3. pp. 232-244. ISSN ISBN 978-966-2770-21-6

- Мачача, Тетяна Святославівна (2012) Підручник з технологій для основної школи як культурологічна інформаційно-діяльнісна модель Проблеми сучасного підручника (12). pp. 168-174.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2012) Підручник з технологій для основної школи як культурологічна інформаційно-діяльнісна модель Проблеми сучасного підручника (12). pp. 168-174.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2012) Designing the content of the syllabus of the curriculum on the subject of technology in the primary school Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2). pp. 205-211.

- Мачуська, І.М. (2012) Професійне самовизначення учнів у працях вітчизняних і зарубіжних вчених Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. pp. 149-158.

- Мачуська, І.М. (2012) Дослідження рівня готовності до професійного самовизначення в учнів старшого шкільного віку Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (16). pp. 302-312. ISSN ISBN 978-617-620-056-7

- Мачуський, В.В. (2012) The formation of primary professional experience in technical activities at pupils of school educational institutions Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 173-181. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Медведева, Н.В. (2012) Creative perception research Наука і освіта. Психологія. Тематичний спецвипуск «Когнітивні процеси і творчість» / Науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України, 2012/СVX (9). pp. 136-140.

- Мелешко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6224-5201) (2012) Development of the educational potential of rural schools to humanistic ideas O. Zakharenko Вісник Черкаського університету. Серія:педагогічні науки, 1 (214). pp. 97-100. ISSN 2076-586Х

- Мелешко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6224-5201) (2012) Роль шкільного підручника як основного засобу навчання учнів сільської малочисельної школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 174-178.

- Мельник, В.К. (2012) Theoretical principles of preparation of leaders are to the evaluation of results of activity of general educational establishment in the system of pislyadiplomnoy pedagogical education Науково-методичний журнал "Нова педагогічна думка" , 3. pp. 21-23.

- Мельник, М.О. (2012) Psychogenetically and sociocultural determination of intellectually gifted person. Актуальні проблеми психології. – Т.VI. Психологія обдарованості, 8. pp. 140-147. ISSN 2072-4772

- Мельник, О.В. (2012) Ефект самодостатності: від професійних домагань до власного успіху Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 182-191. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2012) Modeling of the elective component preprofile and profile teaching of physics in the education district Наукові записки. Серія: педагогічні науки. , 3 (112). pp. 244-253. ISSN 978-966-7406-57-8

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2012) The profile of physics teaching in the educational district Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету, 5 (48). pp. 140-143. ISSN 966-7281-09-07

- Мерзликін, О. В. (2012) Програмне забезпечення відеоаналізу у навчальному фізичному експерименті Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна, 1 (18). pp. 123-125.

- Мерзликін, О. В. and Коновал, О. А. (2012) Порівняльний аналіз результатів застосування формул Ампера і Грассмана Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць, 1 (10). pp. 207-210.

- Миропольська, Н.Є. (orcid.org/0000-0002-7469-5111) (2012) Естетизація навчально-виховного процесу основної і старшої школи Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 192-198. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Михайличенко, А.М. (2012) Lesson of practical traning in the energy efficiency with using of the projects method Професійно-технічна освіта, 4 (57). pp. 30-33.

- Михайлов, Віктор Миколайович (orcid.org/0000-0002-5629-1500) (2012) Relationships between authorities and local governing bodies in the sphere of emergencies prevention and elimination: theoretical foundations and principles Інвестиції: практика та досвід (12). pp. 116-118.

- Михнюк, М.І. (2012) Teaching it as an important component of the professional culture of teachers of special subjects Професійна освіта: проблеми і перспективи, 3 (3). pp. 69-73.

- Михнюк, М.І. (2012) Pedagogical skills and its role in the development of professional culture of teachers of special subjects Ученые записки Крымского инженерно-педагогического унтверситета. Педагогические науки, 3 (34). pp. 102-105.

- Молчанова, А.О. (orcid.org/0000-0001-9738-7341) (2012) Особистісний компонент системи виховання в ПТНЗ: соціальний аспект Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії (2). pp. 123-131. ISSN ISBN 978-067-05-0016-8

- Молчанова, А.О. (2012) Воспитание - важная составляющая профессионального образования Модернизация профессионального оразования: теория, опыт, проблемы (1). pp. 190-201. ISSN ISBN 978-5-906059-06-2

- Молчанова, А.О. (2012) Воспитание - важная составляющая профессионального образования Модернизация професионального образования: теория, опыт, проблемы, 1 (1). pp. 190-201. ISSN ISBN 978-5-906059-06-2

- Моляко, В.О. (2012) Ретро та футуроракурси проблеми творчого сприймання Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К: Видавництво «Фенікс», 2012. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 14. (14). pp. 6-9.

- Моляко, В.О. (2012) «Вуличний» вектор сприймання в поетичному фольклорі Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 15. – Частина І. (15). pp. 279-297.

- Моркун, В.С. and Грищенко, С.М. (2012) The activation of cognitive interest of students of technical university on the basis of complex application of interactive methods and means of education Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 121. pp. 28-31. ISSN 15526–4098Р

- Мороз, Петро Володимирович and Мороз, Ірина Володимирівна (2012) Еволюція змісту і структуришкільного підручника з історії стародавнього світу середини ХІХ – початку ХХ століття Проблеми сучасного підручника, 1 (12). pp. 179-188.

- Морозовська, Тетяна Дмитрівна (2012) Рrogram of choreographic education based on the dialogo-culturologic approach Психологія діалогу та світ людини (2). pp. 178-189.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2012) Зміст процесу формуання готовності учнів старших класів до професійного самовизначення в умовах профільного навчання Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 199-206. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Москаленко, В.В. (2012) Актуальні проблеми психології:Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 12 (15,ч.1). pp. 296-306.

- Мося, І.А. (2012) The Content and Structure of the Self-educational Competence of Future Skilled Workers Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. - Ч. ІІ, 22 (257). pp. 50-58.

- Музика, О. Л. (2012) Ціннісна підтримка регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання Теоретико-методологічні питання розвитку загальної обдарованості особистості: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 20-річчю заснування НАПН України, 13 березня 2012 р., м. Київ. pp. 75-82.

- Музичук, Олена Олександрівна (2012) Problems of direction in Kiev Ukrainian psychology in the mid-twentieth century. Збірнк наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України, 5 (14). pp. 124-131. ISSN 2077-2289

- Музичук, Олена Олександрівна (2012) Fairy tale, as a tool for personal values of younger students. Проблеми сучасної психології, 17. pp. 317-327. ISSN 2227-6246

- Муранова, Н.П. (2012) Professional orientation work of the university: state and prospects Методичні аспекти підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ : Матеріали VII Міжрегіонального семінару, 20 квіт. 2012 р..

- Муранова, Н.П. (2012) Justification of the Conception of Senior Pupils Pre-University Training in Physics and Mathematics Вища освіта України, 3/2. ISSN 2078-1016

- Муранова, Н.П. (2012) The Role of a Modern Physical Textbook in the System of Pre-University Training Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки: реалії та перспективи, 32 (5). ISSN 2311-5491

- Муранова, Н.П. (2012) Shaping Motivation to Study Physics and Mathematics in the Course Training for Entering an Engineering University Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика, 1 (7).

- Муранова, Н.П. (2012) Methodological principles of studying the problem of physical and mathematical training of senior pupils in the context of their preparation for studies at an engineering university: justification of the approaches Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Секція 5 «Педагогічні науки: реалії та перспективи», 34.

- Муранова, Н.П. (2012) Monitoring the level of senior pupils’ academic progress in mathematics within the system of pre-university training Наукові записки, 107 (107). ISSN 966-660-016-1

- Муранова, Н.П. (2012) Age Peculiarities of Senior Pupils as a Factor of their Physico-Mathematical Preparation for Studying at an Engineering University Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка (64). ISSN 2076-6173

- Муранова, Н.П. (2012) The competency-based approach in the system of pre-university training of future students of technical specialties Рідна школа, 10 (994). ISSN 0131-6788

- Муранова, Н.П. (2012) A Problem of the Content of Senior Pupils Training in Physics and Mathematics in the Theory and Practice of Training on the Basis of a University Вища освіта України.Тематичний випуск «Інтеграція вищої школи України до європейського та світового освітнього простору», 1 (дод. 1).

- Муранова, Н.П. (2012) Conceptual Principles of Creating a Methodological System of Physico-Mathematical Training of Senior Pupils in the Context of Their Preparation for Studies at an Engineering University Проблеми сучасного підручника (12). ISSN ISBN 978-966-644-248-5

- Муранова, Н.П. (2012) Development of senior pupils Professional Interest in the System of Pre-University Training Вісник ГНПУ ім. О. Довженка. Педагогічні науки (20). ISSN ISBN 966-7763-85-4

- Муромець, В.Г. (2012) Науково-методичний супровід формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (16). pp. 321-329. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Мусатов, Сергій Олександрович (2012) Communicative dimension in personality psychology Психологія і особистість, 2 (2). pp. 18-33. ISSN 2226-4078

- Мілохіна, М.О. (2012) Структурний аналіз професійної компетентності майбутніх операторів комп’ютерного набору Професійно-технічна освіта, 4 (57). pp. 37-39.

- Мілохіна, М.О. (2012) Formation of professional competence as prospect for effective vocational training of a computer set operators The Theory and Methods of Educational Management, 1 (8). ISSN 2310-2411

- Мільто, Л.О. (2012) Д.Д.Семенов про сутність педагогічної майстерності вчителя Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (36). pp. 306-310.

- Мільто, Л.О. (2012) Риторична майстерність як складова педагогічної майстерності: історичний аспект Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (37). pp. 168-171.

- Мільто, Л.О. (2012) Підготовка педагогічних кадрів в університетах дореволюційної Росії Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (38). pp. 330-335.

- Мільто, Л.О. (2012) Педагогічна майстерність і технологія як чинники ефективного розв'язання комунікативних задач Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (31). pp. 427-432.

- Мільто, Л.О. (2012) Роль педагогів-новаторів у розвитку педагогічної майстерності вчителя Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (25). pp. 85-92.

- Мільто, Л.О. (2012) Риторична майстерність в педагогічній спадщині М.Ф.Кошанського Педагогічна майстерність:теорія і технологія (36). pp. 90-93.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2012) Pedagogical portrait of Yevgen Grebinka Українська мова і література в школі, 1. pp. 58-64.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2012) Jubilee exhibition "The National Academy of Pedagogical Sciences - 20 years" Педагогічна газета, 3. p. 8.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2012) The energy of the soul of Maria Pidtychenko Педагогічна газета, 6. p. 8.

- Надтока, Віктор Олександрович (2012) Перспективи розвитку понятійного апарату підручників для 6 і 7 класів шляхом удосконалення гідрографічних понять Проблеми сучасного підручника (12). pp. 545-550.

- Надтока, О. Ф. (2012) Основні концептуальні підходи до створення особистісно зорієнтованого підручника з географії Проблеми сучасного підручника (12). pp. 550-558.

- Назар, Максим Миколайович (orcid.org/0000-0002-9104-2585) (2012) Psychological influence’s features of internet-teaching on users’ personality ( 14). pp. 158-164. ISSN 2077-2289

- Назар, Максим Миколайович (2012) Особливості психологічного впливу навчання в мережі Інтернет на працівників вищих навчальних закладів Педагогічний процес: теорія і практика, 3 (25). pp. 215-218. ISSN 2078-1687

- Назар, Максим Миколайович (2012) Potentials of internet-trainings for the students’ psychological state optimization Technologies of intellect development, 1 (3). ISSN 2223-0521

- Назар, Максим Миколайович (2012) Arranged at work’s efficiencies increase in the process of internet-training , 2012 (32). pp. 39-41. ISSN 0135-230X

- Назар, Максим Миколайович (2012) Potential of psychological studies on the Internet for determination of the internet sites’ authors influence on personality of university students Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (8). pp. 80-91. ISSN 2072-4772

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2012) Методичні особливості роботи вчителя географії з підручником для профільного рівня навчання Проблеми сучасного підручника (12). pp. 558-565.

- Найдьонов, Олександр Григорович (2012) Person as the universe of science Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. - Серія «Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія». Том 24 (65), 1-2. pp. 362-366. ISSN 1606-3715

- Найдьонова, Л.М. (2012) The Reflexive Capacity of Environments of Communication as Metacognitive Factor of Implicit Self-Esteem Актуальні проблеми психології. – Т. ХІІ. Психологія творчості. - Ч.1, 15 (12). pp. 317-328. ISSN 2072-4772

- Науменко, О.М. (2012) Separate aspects of application of the internet-oriented pedagogical technologies of studies of chemistry Інформаційні технології і засоби навчання , 4 (30). ISSN 2076-8184

- Науменко, О.М. (2012) Virtual chemical laboratory as constituent is the internet of the oriented pedagogical technology Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (31). ISSN 2076-8184

- Науменко, О.М. and Науменко, Г.Г. (2012) Internet-oriented pedagogical technologies and preparation of modern teacher Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно орієнтовані системи навчання, 13 (20). pp. 101-106.

- Науменко, О.С. (2012) Social and emotional intelligence as ingredients of social endowments Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VI. Психологія обдарованості, 8. pp. 147-155. ISSN 2072 4772

- Науменко, С.О. (orcid.org/0000-0002-8279-4427) (2012) Tests in TIMSS as toolkit of monitoring implementation of pupils’ achievements of 6th grades in geography Географія та економіка в сучасній школі, 1. pp. 3-7.

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X) (2012) The research methodology of psychological preparation of managing staff of educational institutions for gender approach implementation in the practice of management Вісник післядипломної освіти, 8 (21). pp. 269-275.

- Непорожня, Лідія Вікторівна (2012) Науково-теоретичні підходи до вивчення фундаментальних взаємодій в основній школі Проблеми сучасного підручника (12). pp. 565-570.

- Неруш, Микола Васильович (2012) Громадсько-активні школи у контексті тематики підручника для керівника Проблеми сучасного підручника (12). pp. 570-579.

- Нехомяж, Оксана Сергіївна (2012) Формування країнознавчих понять засобами підручника в умовах навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 579-584.

- Нечай, С.П. (2012) Психолого-педагогічний аналіз аудіального сприймання світу дитиною в онтогенезі Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (16). pp. 3-14. ISSN ISBN 978-617-620-056-7

- Нечерда, В. Б. (2012) Виховання толерантності у підлітків у контексті формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (7). pp. 72-77.

- Нечипоренко, Володимир Миколайович (2012) Формування креативного освітнього середовища на основі інформаційно-комунікаційних технологій як основи саморозвитку особистості Нива знань, наук.-метод. альм. 234 -237. ISSN ББК Ч424(4УКР-4ДНІ)714.6 я52

- Нечипуренко, Павло Павлович (2012) Some aspects of simulation of real chemical processes and systems in virtual chemical laboratories Theory and methods of e-learning (3). pp. 238-244. ISSN 2309-1495

- Нечипуренко, Павло Павлович (2012) Virtual chemical laboratories in the teaching chemistry process: current state and prospects Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи (33). pp. 95-102. ISSN 2311-5491

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2012) Pedagogical aesthetics and ethics in the activities of NAPS of Ukraine: the present and future outlook Aesthetics and ethics of pedagogical action (3). pp. 7-19. ISSN 2226-4051

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2012) Information society and the development of subdisciplines in pedagogical science Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (29). pp. 24-32. ISSN 2412-1142

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2012) Human capital theories and labour pedagogy Professional education: pedagogy and psychology (14). pp. 25-36. ISSN 2083-2753

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2012) Development of human capital - philosophical and pedagogical aspects Studia Pedagogiczne. Zawod i Praca W swiecie urynkowienia i konkurencji globalnej (65). pp. 339-354. ISSN 0081-6795

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2012) The development of human capital is the strategic task of professional education Модернізація професійної освіти: теорія, досвід, проблеми (VI Міжнародні наукові читання присвячені пам'яті С. Батишева). pp. 201-220.

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2012) Viktor Syniov: educator of help - educator of heart Спеціальна педагогіка на межі: виклики і дилеми. pp. 11-21.

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2012) The development of peapels capital — strategy of the task of proffetional education Педагогічна і психологічна науки в Україні, 4 (5). pp. 27-43.

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2012) Philosophy of pedagogy of the heart of John Paul II Рідна школа, 4-5 (988). pp. 24-31. ISSN 0131-6788

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2012) Medial pedagogy in the system of pedagogical sciences Збірник наукових праць третьої Міжнародної науково-практичної конференці "Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи". pp. 92-99.

- Носкова, М. В. (2012) Програмне забезпечення очно-дистанційного курсу для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів «Використання Gооgle-сервісів у методичній роботі вчителя» Проблеми сучасного підручника (12). pp. 584-590.

- Овчарук, О.В. (2012) Conceptual issues to the education for democratic citizenship development in internetional context Шлях освіти (4). pp. 14-17.

- Огієнко, О.І. (2012) Tendencies and features of globalization and internationalization of higher education: the experience of the German-speaking countries Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 8 (26). pp. 97-105.

- Огієнко, О.І. (2012) Information technology support for training of future teachers Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (29). pp. 165-170.

- Огієнко, О.І. (2012) Reform of higher education in Germany in the 90-ies of XX – beginning of XXI century Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи (5). pp. 252-259.

- Огієнко, О.І. (2012) The development of multicultural education: the French experience Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 7 (40). pp. 245-252.

- Олексюк, Василь Петрович (orcid.org/0000-0003-2206-8447) and Олексюк, О.Р. (2012) Інституційний репозитарій: можливості застосування у навчальному процесі Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (32). pp. 1-13. ISSN 2076-8184

- Олійник, В.В. (2012) Present and future development of postgraduate pedagogical education Пост Методика, 4 (107). pp. 2-6.

- Олійник, В.В. and Гравіт, В.О. (2012) Problems of Educational Activities Modernization in Higher Educational Institutions of Postgraduate Pedagogical Education Післядипломна освіта в Україні, 1. pp. 15-17.

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2012) Особистісна складова простору комунікативної діяльності дошкільника із затримкою психічного розвитку Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія (21). pp. 185-189.

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2012) Напрями психологічного супроводу комунікативної діяльності у дошкільників із затримкою психічного розвитку Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць., 22. pp. 389-392.

- Онаць, Олена Миколаївна (2012) Фундаментальні та професійно-орієнтовані курси як змістова компонента системи навчання шкільних менеджерів Проблеми сучасного підручника (12). pp. 596-603.

- Онаць, Олена Миколаївна (2012) Self-realization of innovative management potential of the head of sciences Шляхи освіти, 3. pp. 24-29.

- Онаць, Олена Миколаївна (2012) The relationship between the style of leader behavior and effectiveness of the public-state management Рідна школа, 8-9 (992). pp. 46-51.

- Онищенко, В.Д. (2012) Scientific and Methodological Approaches to the Development of the Integrative Course “Human being and Mankind” for Vocational Schools’ Students Педагогіка і психологія професійної освіти (3). pp. 48-58. ISSN 2218-5186

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (2012) Creation textbook "Mathematics" for students of class 1 on the basis of a competent approach Проблеми сучасного підручника, 12. pp. 603-608. ISSN 978-966-644-248-5

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (2012) Створення підручника «Математика» для учнів 1 класу на засадах компетентнісного підходу Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць, 12. pp. 603-609. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (2012) The introduction of a new content of primary education: a commentary to the curriculum Початкова школа, 8 (518). pp. 6-13. ISSN 0131-5358

- Онопрієнко, Олена Миколаївна (2012) Створення підручника «Математика» для учнів 1 класу на засадах компетентнісного підходу Проблеми сучасного підручника (12). pp. 603-609.

- Остапенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-5343-0088) (2012) Стан роботи загальноосвітніх шкіл з виховання у старших підлітків інтересу до занять фізичною культурою Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (16). pp. 31-38. ISSN ISBN 978-617-620-057-4

- Островерхова, Н.М. (2012) Диференційований підхід до написання підручника для директора школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 609-617.

- Островерхова, Н.М. (2012) Prinsiple of implementation of organizational arrangements introduction of state educational standarts Теорія та методика управління освітою, 1 (8). pp. 20-39. ISSN 2310-2411

- Островерхова, Н.М. (2012) Theoretical foundations for organizational mechanisms of the educational (analytical aspect) Теорія та методика управління освітою, 2 (9). pp. 30-46. ISSN 2310-2411

- Острянська, О.А. (2012) Професіоналізм викладача вищої школи як важливий чинник професійного розвитку майбутніх педагогів Початкова школа, 5 (515). pp. 43-45. ISSN 0131-5358

- Осіпа, Людмила Володимирівна (2012) The conceptual basis for the creation of the curriculum of the course "solving computational problems using the software tools" Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 21. pp. 115-119. ISSN немає

- Отич, О.М. (2012) Aesthetics and ethics pedagogical action Pedagogical and psychological science of Ukraine (Scientific journal), 4 (5). pp. 283-291.

- П'ятакова, Т.С. (2012) Психологічні чинники педагогічної дії в умовах інклюзивного класу в системі «учитель - учень» Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії. pp. 288-296.

- Павленко, Олена Олександрівна (2012) Conceptual foundations of development and smplementation of intarnational standards, mechanisms and tools (By the examples of the World Customs Organization Professional Standards) Право та державне управління, 1 (6). pp. 109-114. ISSN 1813-341X

- Павленко, Олена Олександрівна (2012) The use of Internet technology as a tool of communicative competence of the personnel of the customs authorities. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка, 4 (239). pp. 151-169. ISSN 2227-2844

- Павленко, Олена Олександрівна (2012) Global education: internet-technology instruments Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (27). ISSN 2076-8184

- Павленко, Олена Олександрівна (2012) The Technological Component of the Customs Officers' Communicative Competence Model Formation Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 62 (62). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

- Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X) (2012) Psychodiagnosis of personality character in conditions of professional deprivation Ринок праці та зайнятість населення, 3 (32). pp. 45-48.

- Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X) (2012) Neurotic character as a parameter of pathocharac-terologycal development of youth personality Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія, 22 (10). pp. 503-514. ISSN 2072-4772

- Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X) (2012) Conceptual model and methodology of research the nature of the gifted person in youth age Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія і практика, 2 (8). pp. 279-291. ISSN 2310-1598

- Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X) (2012) The development of the neurotic character of youth is a sad consequence of the immoral influence of modern domestic culture. Наука і суспільство, 3/4. pp. 36-44.

- Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X) (2012) Know your character: psychodiagnosis of the structure and content of personality Наука і суспільство, 9/10. pp. 31-41.

- Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X) (2012) The harmony of the character of the future teacher as an indicator of his spiritual culture Теоретико-методологічні питання розвитку загальної обдарованості особистості : матеріали всеукр. конф., присвяч. 20-річчю заснування НАПН України. pp. 83-92.

- Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X) (2012) Neurotic character as the factor of infringement of harmonious development of the of presented youth personality Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика, 7. pp. 80-89. ISSN 2310-1598

- Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X) (2012) The neurotical character of the future teacher аs the actualy psychological and pedogogycal problem Педагогіка і психологія професійної освіти, 5. pp. 134-144.

- Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X) (2012) Spiritually and moral self-control of the personality as the factor of development of characteroiogical culture of the future teacher . (Unpublished)

- Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X) (2012) Character as a prerequisite for the spiritual culture of the personality Розвиток духовної культури педагогічного персоналу. pp. 27-38.

- Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X) (2012) The harmony of the character of the future teacher is a factor of effectiveness of pedagogical activity Психология учебной деятельности : Материалы международной научно-практической конференции. pp. 75-83.

- Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X) (2012) The characterologic factors of success of pedagogical co-operation between teacher and students Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії, 1. pp. 298-308.

- Павлов, Ю.О. (2012) Воспитательная роль семьи в борьбе с вредными зависимостями молодежи в странах евросоюза на примере Польши Наукові записки, 1 (102). pp. 154-162.

- Павлов, Ю.О. (2012) Healthy lifestyle factors of modern youth Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 5 (34). pp. 139-144.

- Павлов, Ю.О. (2012) Experience of religious organizations of the European union as for prevention of aids, drug addiction and alcoholism Порівняльна професійна педагогіка , 2 (4). pp. 51-58.

- Пазюра, Н.В. (2012) Провідні напрями підвищення якості професійної освіти в Японії Професійна освіта: педагогіка і психологія.Польсько-український щорічник. pp. 477-486.

- Пазюра, Н.В. (2012) The issue of professional training of irregular workers in Japan and South Korea. Вісник Черкаського університету,серія педагогічні науки (10). pp. 116-121. ISSN 2076-586X

- Пазюра, Н.В. (2012) Interactive learning strategies in personnel professional training in Japan Педагогічна освіта: історія,технології,педагогічна майстерність,професіоналізм, 1.40 (92). pp. 68-72. ISSN 2078-2128

- Пазюра, Н.В. (2012) Innovative Strategies In Corporate Training of Labour Force in the World Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 22 (257). pp. 284-292. ISSN 2227-2844

- Паламар, Світлана Павлівна (2012) Використання підручників гуманітарного циклу як ефективних засобів формування предметних компетентностей учнів основної школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 617-623.

- Панасенко, Наталія Миколаївна (2012) Оптимізація розвитку професійної мотивації та спрямованості на етапі професійної підготовки засобами мотиваційного тренінгу Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія (12). pp. 167-176. ISSN 2072-4772

- Панасенко, Наталія Миколаївна and Войтович, Марія Володимирівна (2012) Особливості розвитку мотиваційної та конфліктологічної складових професійної компетентності вчителів. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія (12). pp. 176-184. ISSN 2-072-4772

- Пархоменко, О.М. (2012) Теоретичні аспекти формування у старшокласників готовності до професійного самовизначення в сфері сільськогосподарських професій Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 55-63. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Пасічник, Олександр Сергійович (2012) Peculiarities of representation of gender stereotypes in the content of national textbooks on English Рідна школа, 12 (996). pp. 21-27. ISSN 0131-6788

- Пащенко, Олена Вікторівна (2012) Модуль «Я і природа». Формування екологічного світогляду підлітків Шкільний світ (спецвипуск) , 13 (621). pp. 4-30.

- Пащенко, Олена Вікторівна, Белан, Владислав Юрійович and Алієва, Оксана Рамізівна (2012) All-Ukrainian lesson of ecological knowledge: NGOs initiative Екологічний вісник, 4 (73). pp. 35-36.

- Пенькова, О.І. (2012) Взаємодія у родинно-сімейному середовищі як умова соціалізації особистості Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т. VII, 7 (28). pp. 175-182.

- Першукова, Оксана Олексіївна (2012) Нотатки з європейського досвіду створення електронного багатомовного посібника для навчання молодших школярів Проблеми сучасного підручника (12). pp. 623-630.

- Петренко, Ірина Володимірівна (orcid.org/0000-0002-5900-0852) (2012) Динамічні особливості становлення регулятивної сфери школярів з різною навчальною успішністю Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (15). pp. 490-502.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Informative and Analytical Competence of Leaders of Vocational Training Establishments as Socially-pedagogical Problem Проблеми підготовки сучасного вчителя, 5. pp. 180-187.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Personality aspect of informational and analytical competence model development of a vocational educational establishment leader. Вища освіта України – Додаток 3 до № 1., Тематичний випуск «Міжнародні Челпановські психолого-педагогічні читання», 1. pp. 343-349.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) The structure of specialists’ information and analytical competency in the theory of Pedagogics: comparative analysis Нова педагогічна думка, 1. pp. 129-133.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) the Modern scientific approach towards of information and analytical competence development of vocational school leaders Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 (255). pp. 43-55. ISSN 2227-2844

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Systems approach to the development of informational and analytical competence of vocational educational establishment leaders Наукові праці: науково-методичний журнал (176). pp. 16-21. ISSN 1609-7742

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Theoretical aspects of informational and analytical activities of vocational educational establishment leaders Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (2). pp. 24-33. ISSN 978-966-2553-03-1

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Акмеологічний підхід до розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів Теорія та методика електронного навчання (3). pp. 256-266.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Analysis of conceptions of development of information and analytical competence of vocational educational establishments leaders Професійна освіта: проблеми і перспективи (3). pp. 21-26.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Development of informational and educational environment of vocational training in a region: the normative legal field Теорія та методика управління освітою , 3.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Informational and analytical competence concept of vocational educational establishment leaders Професійно-технічна освіта, 3. pp. 34-36.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Explication of the meaning "informational-analitical competence" Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи (3). pp. 70-79.

- Петрочко, Ж.В. (2012) Nature and characteristics of socio-pedagogical support of children who find themselves in difficult life circumstances Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2. pp. 20-27. ISSN 1817-3764

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2012) Комунікативне спрямування у навчанні української мови у початкових класах шкіл з мовами викладання національних меншин Початкова школа (10). pp. 41-44.

- Пишко, О. Л. (2012) Роль шкільного підручника з практичного курсу правознавства у формуванні правової компетентності дев’ятикласників Проблеми сучасного підручника (12). pp. 630-637.

- Плєщ, А.І. (2012) Use of information-analytical system for vocational education Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (2). pp. 166-172. ISSN ISBN 978-966-2553-03-1

- Повалій, Л.В. (2012) Специфіка батьківсько-дитячих взаємин у сучасній сім'ї Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 233-240. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Позняк, Світлана Іванівна (orcid.org/0000-0003-0646-4933) (2012) Conceptual foundations of studying social capital as factor of citizanship participation Проблеми політичної психології, 1 (13). ISSN 2411-1449

- Поклад, Ірина Миколаївна (2012) Biography in the context of the synergetic approach Проблеми загальної та педагогічної психології, 5 (14). pp. 141-152. ISSN 2077-2289

- Покутнєва, С.О. (2012) The concept of competence-based approach to teach children with profound visual impairment and the development of their theoretical thinking educational materials in the field of «Man and the world» Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 1 (3). pp. 110-118. ISSN 978-966-644-288-1

- Полонська, Тамара Костянтинівна (2012) Мовне портфоліо як інноваційний компонент навчально-методичних комплексів з іноземної мови для старшої школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 637-645.

- Пометун, Олена Іванівна (2012) The teaching of history is a key to educating people of the future generation Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання (8). pp. 6-10.

- Пометун, Олена Іванівна (2012) Methods of critical thinking on the lessons of history (p. 1) Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання, 1. pp. 3-7.

- Пометун, Олена Іванівна (2012) Methods of critical thinking on the lessons of history (p. 1) Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання, 2. pp. 3-7.

- Пометун, Олена Іванівна (2012) Methods of development of critical thinking on the lessons of history Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання (4). pp. 9-13.

- Помиткін, Едуард Олександрович (2012) Advisory activities on the basis of practical psychology of spiritual and personal approach Counseling psychology: Tutorial.

- Помиткін, Едуард Олександрович (2012) psychological factors of change professional orientation personality in grown man age Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-Український щорічник (14). pp. 399-405.

- Помиткін, Едуард Олександрович (2012) Emotional basis of dialogical interaction with teacher and student Psychology of dialogue and the human world. Collected Works. pp. 147-154.

- Помиткін, Едуард Олександрович (2012) Emotionally and perceptible co-operating of teacher with student as sign of spiritual culture Problems of modern psychology: Collected Works, 2. pp. 26-29.

- Помиткін, Едуард Олександрович (2012) Creating a supportive emotional atmosphere in the classroom as a factor in successful professional teacher interaction with pupils Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії: зб. наук. праць. pp. 318-328.

- Пономаревський, С.Б. (2012) Ukrainian school in Russia: Reception curriculum New pedagogical ideas, 3 (71). pp. 40-43.

- Пономаревський, С.Б. (2012) Ukrainian Sunday school in Russia: peculiarities of the tasks and functioning Education in Luhansk, 1 (36). pp. 225-231.

- Пономаревський, С.Б. (2012) National values ​​and form their means education in the Ukrainian Foreign Pedagogical discourse, 11 (11). pp. 250-255.

- Пономаревський, С.Б. (2012) Ukrainian devotees in the making of the Russian education system XVIII century.: Theophanes Prokopovych Visnyk, 7 (242). ISSN 2227-2844

- Пономаревський, С.Б. (2012) Features of the building Ukrainian school in Russia in 1923-1932 years (for example, the central regions) Psycho-pedagogical problems of rural schools, 40 (40). pp. 277-284.

- Пономарьова, К. І. (2012) Competence approach to literacy teaching of first year pupils Початкова школа (9). pp. 35-40. ISSN 0131-5358

- Попович, Л.М. (orcid.org/0000-0001-8231-8124) (2012) Методичні особливості використання підручника «Захист Вітчизни» у сільській школі Проблеми сучасного підручника (12). pp. 645-649.

- Постригач, Н.О. (2012) The development of the ideas of the European dimension in education in the activities of international organizations International Education (77). pp. 191-196.

- Постригач, Н.О. (2012) Еволюція соціального іміджу сучасного грецького учителя II Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (Том 2). pp. 62-67.

- Постригач, Н.О. (2012) До питання розвитку педагогіки портфоліо у професійному становленні учителя-європейця Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (26). pp. 249-252.

- Постригач, Н.О. (orcid.org/0000-0002-5433-2938) (2012) Historical background of the process of decentralization of education in the Kingdom of Spain Порівняльно-педагогічні студії, 4 (14). pp. 49-53. ISSN 2306-5532

- Постригач, Н.О. (2012) Preparing teachers for democratic citizenship in a European context Bulletin of Cherkasy University, 1 (214). pp. 100-105. ISSN 2076-586Х

- Постригач, Н.О. (2012) A retrospective analysis of the European dimension in citizenship education teachers Teaching skills: theory and technology, 1 (36). pp. 80-83.

- Постригач, Н.О. (2012) The development of the ideas of the European dimension in teacher training european Teaching science: theory, history, technology innovation, 6 (24). pp. 179-188.

- Постригач, Н.О. (2012) Civil teacher education in the global and local dimensions Comparative vocational education (1). pp. 68-75.

- Постригач, Н.О. (2012) The impact of psychological and pedagogical ideas of Juan Luis Vives on the development of humanistic pedagogy Spanish Renaissance Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії, 1 (2). pp. 311-318. ISSN 978-067-05-0018-2

- Постригач, Н.О. (2012) The development of assessment in teacher education of the Italian Republic in the last decade of the twentieth century Psycho-pedagogical problems of rural schools, 1 (43). pp. 240-246.

- Постригач, Н.О. (2012) Professional development of teachers Hellenic Republic: current situation and challenges Theory and practice of social systems: philosophy, psychology, education, sociology, 4 (48). pp. 46-53. ISSN 2078-7782

- Постригач, Н.О. (2012) Development of Education Policy on the Mechanisms of Quality Assurance in Greece Journal of Lugansk National Taras Shevchenko University, 6 (257). pp. 189-197. ISSN 2227-2844

- Приходько, Алла Степанівна (2012) Концептуальні засади створення підручника для курсу за вибором «Етика сімейного життя, 9 клас» Проблеми сучасного підручника (12). pp. 194-199.

- Приходькіна, Н.О. (2012) Features of vocational teacher's training of high school teacher in US Тематичний збірник праць Всеукраїнської науково-практичної конференції з теми "Діяльність районних (міських) методичних кабінетів в умовах упровадження державних освітніх стандартів та інформаційно-комунікаційних технологій" (1). pp. 294-298. ISSN 978-966-2254-55-7

- Прохор, I.П. (2012) Private sector of higher education: special features of its development under contemporary conditions Вища освіта України [Текст]: теоретичний та науково-методичний часопис. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Т. 2, 3 (46). pp. 318-327. ISSN 2078-1016

- Прохор, I.П. (2012) volution and features of private higher education: to the problem of formation and development of private higher education in Ukraine in the late XXth century. Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний випуск«Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу». Том 2, 2 (3). pp. 27-31. ISSN 2078-1016

- Прохор, I.П. (2012) Private higher education institutions in education space in Ukraine Perspertywy rozwoju nauki we współczesnym świecie: Materiały Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji. pp. 44-48. ISSN 978-83-63620-93-6

- Прохоренко, Л.І. (orcid.org/0000-0001-5037-0550) (2012) The problem of self-control in primary school children with mental retardation Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). pp. 355-362. ISSN 978-9661638-524

- Прохоренко, Л.І. (orcid.org/0000-0001-5037-0550) (2012) Features of self-control in junior high school students with mental retardation in educational activities Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна, 2 (19). pp. 395-402. ISSN 2309-8341

- Прохоренко, Л.І. (orcid.org/000-0001-5037-0550) (2012) The problem of the regulatory component of self-regulation in children with reduced intelligence in cognitive activity Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами (9 (11)). pp. 153-161. ISSN ISBN 978-966-388-329-8

- Пруцакова, Ольга Леонідівна (orcid.org/0000-0002-7482-8404) (2012) Проблема формування культури екологічної поведінки школярів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 251-259. ISSN 2308-3778

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2012) Philosophical comprehension aesthetically senses of beauty, elevated, comical Теорія та методика управління освітою (9). ISSN 2310-2411

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2012) Aesthetically looks of I. Kant: judgement of taste, typology of human senses Молодь і ринок, 4 (87). pp. 154-158.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2012) Aesthetically feeling in the context of relations between a lecturer and student Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 35. pp. 138-143.

- Піддячий, Микола Іванович (2012) Компетентнісний підхід до створення підручників для старшої профільної школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 189-194.

- Піддячий, Микола Іванович (2012) Experience in social and professional orientation of students Педагогічна освіта: теорія і практика (12). ISSN 2309-9763

- Піддячий, Микола Іванович (2012) Social and professional orientation of students in Russia Молодь і ринок, 5 (88). pp. 19-23. ISSN 2308-4634

- Піддячий, Микола Іванович (2012) Progress of society trends and their influence on the socially-professional orientation of student Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (31). pp. 184-191. ISSN 2310-8290

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2012) Competence approach to textbooks for senior high school profile Проблеми сучасного підручника (12). pp. 80-89.

- Піддячий, Микола Іванович (2012) Компетентнісний підхід до створення підручників для старшої профільної школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 189-193. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Піддячий, Микола Іванович (2012) Socially-professionally oriented uchebno-vospytatel'nyy process Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (38). pp. 34-41.

- Піддячий, Микола Іванович (2012) Conceptual approaches to social and vocational guidance Теорія та методика управління освітою (9). pp. 189-193. ISSN 2310-2411

- Пінчук, О.П. (2012) Complex methods of the assessment of students learning activity results: competence approach Вісник черкаського університету, 13 (226). pp. 112-116. ISSN 2076-586Х

- Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М. and Царенко, В.О. (2012) Distance Education Studies. Features and capabilities Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (31). pp. 290-294.

- Пірко, М.В. (2012) Theoretical aspects of researches in definition quality electronic learning tools's of educational appointment in the general educational environment of Ukraine Information Technologies and Learning Tools, 1 (27). ISSN 2076-8184

- Пірко, М.В. and Стефаненко, П.В. (2012) About modern lines in researches at definition qualities of means of educational appointment to the learning tools’ for the general educational environment Наукові праці Донецького національного технічного університету Серія: Педагогіка, психологія і соціологія, 11 (202). pp. 335-346. ISSN 2077-6780

- Піроженко, Тамара Олександрівна (2012) Becoming of the valued orientations of children of preschool age is in modern sociokul'turnomu environment Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Том IV (8). pp. 212-223. ISSN 2072-4772

- Пісарєва, Олена Володимирівна (2012) Identification of primary value orientations in children's communication with coevals Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАНП України (8). pp. 224-232. ISSN 2072-4772

- Рагозіна, Вікторія Валентинівна (2012) Early aesthetic development of children in preschool foreign countries Вісник Інституту розвитку дитини. Вип 24.Серія: Філософія, педагогіка, психологія, 24 (24). pp. 123-129.

- Рагозіна, Вікторія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-3694-2054) (2012) Artistic and educational activities of museums and artistic profile with pre-school children and schoolchildren. Горизонти освіти, 3 (36). pp. 50-56.

- Радзімовська, О. В. (2012) The role of communicative component of the spiritual culture of the teacher in the actualization of spiritual giftedness of the child Матеріали Всеукраїнської конференції присвяченої 20-річчю зазнування НАПН України Теоретико-методологічні питання розвитку загальної обдарованості особистості.

- Радзімовська, О. В. (2012) The professional identity of the teacher as a factor in readiness for creative interaction in the "teacher-student" Psychological and pedagogical problems of teaching actions, 1 (1). pp. 337-347. ISSN 978-067-05-0017-5

- Радзімовська, О. В. (2012) Psychological Factors of the professional identity of future specialists Social Psychology, 3 (53). pp. 3-11. ISSN 2078-189Х

- Радзімовська, О. В. (2012) The development of spiritual culture of the students in vocational educational institutions in the process of professional socialization Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Психологія.Педагогіка.Соціальна робота (5). pp. 59-61. ISSN 1728-3817

- Радзімовська, О. В. (2012) Визначення ступеня прояву компонентів професійної ідентичності учнів професійно-технічних навчальних закладів Актуальні проблеми психології:збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 10 (23). pp. 547-559. ISSN 2072-4772

- Радкевич, В.О. (2012) Компетентнісний підхід до розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти Професійно-технічна освіта, 3 (56). pp. 8-10.

- Радкевич, В.О. (2012) Сучасні фактори професійного розвитку персоналу підприємств професійна освіта: проблеми і перспективи, 3 (3). pp. 26-31.

- Радкевич, В.О. (2012) Проблеми професійного навчання кваліфікованих робітників для потреб інноваційної економіки Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН україни. Професійна педагогіка, 3 (3). pp. 5-10.

- Радкевич, В.О. (2012) Компетентнісний підхід до професійного навчання персоналу підприємств Професійна освіта: педагогіка і психологія, XIV (XIV). pp. 277-287.

- Радкевич, В.О. (2012) Економічна ефективність професійної підготовки кваліфікованих робітників: проблеми, пошуки, перспективи Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць, 4. pp. 19-27.

- Радкевич, В.О. (2012) Remote training Професійно-технічна освіта, 1 (54). pp. 29-30.

- Радкевич, В.О. (2012) Рrofessional competence – professional component of culture Педагогічна і психологічна науки в Україні, 4. pp. 63-73. ISSN 978-966-644-212-6

- Радкевич, В.О. (2012) Problem efektivnosti in professional education Aktywność edukacyjna – aktywność w zawodzie. pp. 122-126. ISSN 978-83-61601-65-4

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2012) Philosophical aspects of considering the essence of the phenomenon of self-improvement of personality Юридична психологія та педагогіка, 1 (11). pp. 14-19. ISSN 2519-4682

- Радченко, Ю.Л. (2012) Професійна майстерність у педагогічній діяльності О.Риндовської (Чернової) (1829-1905 pp.) Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (37). pp. 171-174.

- Рашевська, Н. В., Словак, К. І. and Хараджян, Н. А. (2012) The development of mobile mathematical environment «Higher Mathematics» in teaching the theory of probability and mathematical statistics. Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки, 36 (249). pp. 79-86. ISSN 2076-586Х

- Рашевська, Н. В. and Ткачук, В. В. (2012) Technology modular training Педагогіка вищої та середньої школи, 1 (35). pp. 295-301. ISSN 2304-4470

- Регейло, І.Ю. (2012) Еvaluation of research scientists universities: foreign and domestic experience Гуманітарний вісник , 27 (34). pp. 348-359.

- Редько, Валерій Григорович and Пасічник, Олександр Сергійович (2012) Особливості конструювання змісту рівневого навчання іноземних мов у старшій профільній школі України Проблеми сучасного підручника (12). pp. 649-662.

- Ремех, Тетяна Олексіївна (2012) Концептуальні підходи до створення шкільного підручника нового покоління з правознавства Проблеми сучасного підручника (12). pp. 199-207.

- Рибалка, В.В. (2012) Professional psychological and pedagogical support philosophical , spiritual and artistic trends of individual gifted youth Vocational education : Pedagogy and Psychology. Polish- Ukrainian and Ukrainian- Polish Yearbook. pp. 381-388.

- Рибалка, В.В. (2012) Honesty and truthfulness creatively gifted person as a spiritual basis for its pursuit of truth, service to the truth, fighting lies and injustice ТОВ «Інформаційні системи». pp. 14-54.

- Рибалка, В.В. (2012) Materynskye inclinations, abilities and personality talantы zhenskoy As Chief vytalnыy and duhovnыy factor odarennosty development of the child Ліцензійне програмне забезпечення Microsoft.. pp. 18-39.

- Рибалко, Ліна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-6092-9442) (2012) Реалізація еколого-еволюційного підходу в підручниках з предметів природничого циклу основної школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 662-669.

- Риндер, Іван Дмитрович (2012) Модель психомоторного розвитку дітей з розладами аутичного спектра Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. . pp. 247-257.

- Робак, В.Є. (2012) Contemporary Problems of Biological Training of Future Qualified Workers at Vocational Schools of a Culinary Type Pedagogy and Psychology of Vocational Education, 4. pp. 108-113. ISSN 2218-5186

- Рогова, Павла Іванівна and Артемов, Юрій Іванович (2012) The State and Development Prospects of the Library and Informational Provision of Pedagogical Science and Education in Ukraine in the Context of Informatization Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 3 : Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи.

- Роговець, О.В. (2012) Педагогічні умови громадянського виховання молодших школярів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді / Зб. наук. праць. , 3 (16). pp. 128-136. ISSN ISBN 978-966-2124-50-7

- Рождественський, Юрій Тихонович (2012) Інокентій Гізель (1600-1683) і становлення професійної психології в Україні Збірник наукових праць Інституту психології iмені Г. С. Костюка Національної АПН України, 3 (ХIV). pp. 199-208. ISSN 2077-2289

- Рождественський, Юрій Тихонович (2012) Становлення професійної психології в Києво-Могилянському колегіумі (1632-1650) Збірник наукових праць Інституту психології iмені Г. С. Костюка Національної АПН України : Проблеми загальної та педагогічної психології, 3 (XIV). pp. 264-281. ISSN 2077-2289

- Розієр, Г. and Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-0001-4667) (2012) To help parents of a deaf child: early counseling and early intervention centers Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання (3). pp. 185-193. ISSN ISBN 978-966-644-289-8

- Романова, Г.М. (2012) The essence of the didactic design as a component of professional activity of the teacher of the high school Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». , 27 (41). 464- 473. ISSN 1

- Романова, Г.М. (2012) Training of higher economic education institutions to design educational technologies as a scientific and practical problems Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держав-ний педагогічний уні-верситет імені Григорія Сковороди». , 27 (41). pp. 464-473. ISSN 978-966-8840

- Ростока, Марина Львівна (2012) Pedagogical condishions of formations of formation of the professional competence of future accounting clerks for recording accounting date Theory and a vocational training technique (2).

- Ростока, Марина Львівна (2012) Информационная обучающая среда профтехобразования Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (30). pp. 233-238. ISSN 978-966-2337-01-3

- Ростока, Марина Львівна (2012) Features of formation of professional competence of future accounting clerk for registration of accounting data in the informa-tion of vocational training Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 21 (256). pp. 123-130. ISSN 2227-2844

- Рубан, Алла Іванівна (orcid.org/0000-0003-4328-2928) (2012) Children's reading in the educational and cultural dimension Вісник Книжкової палати, 5 (190). pp. 38-42. ISSN 2076-9326

- Рубан, Алла Іванівна (2012) Children's reading in the educational and cultural dimension Вісник Книжкової палати, 4 (189). pp. 44-45. ISSN 2076-9326

- Руденко, Л.А. (2012) Psychological Service in vocational education as a factor of adolescent personality Некоторые вопросы помощи и поддержки в решении проблем людей разных возрастов. pp. 192-199.

- Руденко, Л.А. (2012) Current theoretical approaches to the culture of communication in the professional field Pedagogy and Psychology of Professional Education, 1. pp. 9-15. ISSN 2218-5186

- Руденко, Л.А. (2012) Professional communication in the context of training of specialist’s personality Wartości drogą ku wzrastaniu, м. Люблін, Польща. pp. 288-302.

- Руденко, Л.А. (2012) Theoretical bases of communicative culture of future professionals Youth and market, 3 (86). pp. 52-55.

- Руденко, Л.А. (2012) Justification structural component composition communicative culture specialists in service Modern information technology and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems (29). pp. 247-253.

- Руденко, Л.А. (2012) Formation of communicative culture of future professionals in the service sector of vocational education Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи, м. Львів, Україна, 1. pp. 199-202.

- Руденко, Л.А. and Пілат, Н.Я. (2012) On the issue of communicative culture specialists in service Методичний вісник, Львівська область, Україна, 1. pp. 12-20.

- Рябова, З.В. (2012) Modeling and design as an effective means of ensuring the quality of educational services Теорія та методика управління освітою (8). pp. 1-15. ISSN 2310-2411

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Формування фонологічного компоненту мовленнєвої діяльності у дітей за умов нормального та порушеного онтогенезу Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 22. pp. 219-222. ISSN Корекційна педагогіка та спеціальна психологія

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Науково-теоретичні аспекти професійної діяльності вчителя-логопеда Логопед, щомісячний журнал, 1 (13). pp. 2-7.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Дошкільні логопедичні пункти: актуальні проблеми сьогодення матер. Міжнар. наук.-практ. конф.:Проблеми та перспективи формування інноваційної системи освіти в ХХ столітті . pp. 63-65.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Організація та проведення у логопедичній групі ігор з правилами Матер. І Всеукр. наук.-практ. конф.: Сучасні проблеми логопедії та реабілітації . pp. 47-53.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Використання творчих ігор у роботі вчителя-логопеда Педагогіка здоров’я:, зб. наук. пр. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. . pp. 414-419.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Differentiation alalia and other speech and non-speech disorders Народна освіта, Електронний ресурс, 3 (18). ISSN 89661881715

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) До питання диференційної діагностики дислалії та мінімальних проявів дизартрії Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. pp. 226-230.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Застосування компетентнісного підходу у спеціальній дошкільній освіті дітей із ОМЗ Вісник Інституту розвитку дитини, 23. pp. 115-120.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Професійна діяльність вихователя-методиста спеціального ДНЗ компенсуючого типу зб. наук. пр., Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. pp. 129-134.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3) (2012) Медичний аспект міжсистемної взаємодії мовленнєвих порушень Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. pp. 139-144.

- Савельєва, І.В. (2012) Semantic outline in the adaptive distant learning Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (31).

- Савченко, Ірина and Мірошниченко, Е.Б. (2012) Website vocational schools as an effective internet marketing tool Професійно-технічна освіта., 4 (57). pp. 49-51.

- Савченко, З.В. (2012) Аnalysis of computer networks electronic resources and virtual electronic library of scientific and educational space Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (31). ISSN 2076-8184

- Савченко, Олександра Яківна (2012) Концепція нового підручника «Літературне читання» для початкової школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 207-214.

- Савченко, Олександра Яківна, Бойченко, Т. Є. and Коваль, Ніна Степанівна (2012) Структурування підручника «Основи здоров’я» для учнів 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів Проблеми сучасного підручника (12). pp. 669-676.

- Савченко, Тетяна Леонідівна (2012) Особливості розвитку властивостей уваги фахівців професій типу “людина-людина” Актуальні проблеми психології (12). pp. 193-204. ISSN 2072-4772

- Савінов, Володимир Вікторович (orcid.org/0000-0001-5830-2333) (2012) The Role of Conductor in Playback-Interview Psychodrama and modern psychotherapy, 1-2 (19). pp. 126-129.

- Самойленко, Наталія Іванівна and Семко, Лариса Петрівна (2012) Основні підходи до створення нового підручника з інформатики для 5-го класу Проблеми сучасного підручник (12). pp. 676-682.

- Самойленко, Наталія Іванівна and Семко, Лариса Петрівна (2012) Interdisciplinary connections on computer science lessons: their types and functions РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, м. Кіровоград, Україна. pp. 108-112. ISSN ISBN 978-966-7406-57-8

- Сахно, Оксана Іванівна (2012) Реалізація розвивальної функції підручника в навчанні учнів початкової школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 687-693.

- Саюк, В.І. (2012) Professional competence – the basis of development of the modern teacher of system of postgraduate pedagogical education Нова педагогічна думка, 3 (71).

- Свириденко, С.О. (2012) Шляхи формування свідомогоставлення до власного здоров’я старшокласників інтернатних закладів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 3 (16). pp. 164-172. ISSN 978-966-7406-72-1

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Децентралізація управління освітою: переваги і недоліки Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України , 2 (65). pp. 104-109.

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Педагогічні умови професійного навчання персоналу на виробництві Професійна освіта: проблеми і перспективи (3). pp. 31-36.

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) функціональний аналіз управлінської діяльності керівника професійно-технічного навчального закладу Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб.наук.праць: в 5 т. - Т.4 : Професійна освіта і освіта дорослих. pp. 189-200. ISSN 978-966-644-212-6

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Керівнику професійно-технічного навчального закладу: правові норми управління в тестових завданнях На допомогу керівнику ПТНЗ (3).

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Принципи управління професійно-технічною освітою в умовах децентралізації Нові технології навчання, 2 (73). pp. 168-174.

- Свистун, Валентина Іванівна and Гойчук, О.І. (2012) The formation of management skills in future specialists of agricultural sector Нові технології навчання (71). pp. 218-225.

- Селецький, А.В. (2012) Професійне навчання на виробництві Новий колегіум, 1 (66). pp. 30-32. ISSN 1562-529Х

- Селецький, А.В. (2012) Чинники генезису нижчої професійної освіти в Україні (друга половина 20-х – перша половина 30-х рр. XX ст.) Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (2). pp. 202-216. ISSN 978-966-2553-03-1

- Семенко, Ірина Миколаївна (2012) Проблема створення підручника з інформатики в умовах компетентнісного підходу до освіти Проблеми сучасного підручника (12). pp. 693-697.

- Семенова, Р.О. (2012) Conceptual bases of educational environment for gifted children and youth Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VI. Психологія обдарованості. Вип. 8., 8 (6). pp. 5-22. ISSN 2072 4772

- Семеріков, С.О., Поліщук, О.П. and Теплицький, І.О. (2012) Prospects fundamentalization School Course Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 3 (10).

- Семеріков, С.О. and Рашевська, Н. В. (2012) MLE-Moodle integration into the system of distance learning Moodle Новітні комп’ютерні технології: матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції, 1 (10).

- Семеріков, С.О., Словак, К. І. and Триус, Ю.В. (2012) Mobile mathematical environment: current state and development prospects Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 12 (19).

- Семеріков, С.О. and Стрюк, А.М. (2012) Models combined training Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», 2 (4). ISSN 2222-5501

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2012) At the intersection of ecology, mathematics, computer science and physics Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна, 1 (18).

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2012) Foundation of School Course Комп’ютер у школі та сім’ї, 4 (100).

- Семеріков, С.О. and Туравініна, О.М. (2012) Learning content of fundamentals of mathematical informatics for students of technical universities Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс - 2012» : матеріали міжнародної науково-методичної конференції (6-7 грудня 2012 р., м. Суми), 2. ISSN ISBN 978–966–698–144–1

- Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2012) The Novel Approach to R&D Management in NAPS of Ukraine Педагогічна газета, 6 (214). p. 1.

- Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2012) The information system «Scientific researches is inculcated» Педагогічна газета, 12. p. 1.

- Сидельникова, О.Д. (2012) Ціннісне ставлення до власного «я» як чинник розвитку особистості дитини дошкільного віку Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 315-321. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Сидельникова, О.Д. (2012) Виховання ціннісного самоставлення - запорука розвитку обдарованої особистості Освіта та розвиток обдарованої особистості, 3 (4). ISSN 2309-3935

- Сидельникова, О.Д. (2012) Особистість дитини: роз'яснення до освітньої лінії Дошкільне виховання, 10 (854). pp. 4-7. ISSN 0321-1401

- Сидоренко, В.В. (2012) Destructive models of communication strategy and tactic in the organization of pedagogical communication teacher of Ukrainian language and literature Наукова скарбниця освіти Донеччини, 2 (11). pp. 51-54.

- Сидоренко, В.В. (2012) Existential requirements for the development of language and speech skills teacher of Ukrainian language and literature in a creative heritage VA Sukhomlynsky Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освітую. Матеріали V Міжнародних та XV Всеукраїнських педагогічних читань, 3. pp. 77-82.

- Сидоренко, В.В. (2012) Master Class as an effective form of pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature in post-graduate education Materiały VIII Międzynar. nauk.-prakt. кonf. «Nauka i inowacja – 2012»: Pedagogiczne nauki, 10. pp. 98-100.

- Сидоренко, В.В. (2012) Acmeological factors of pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature at postgraduate space Всебічний та гармонійний розвиток особистості: актуальні проблеми сучасності. pp. 171-174.

- Сидоренко, В.В. (2012) Methodical service development professionalism and pedagogical skills of Ukrainian language and literature Методист, 11. pp. 34-39.

- Сидоренко, В.В. (2012) Artistic and aesthetic orientation of pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature in post-graduate education Мateriały VIII Międzynar. nauk.-prakt. konf.«Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2012» (07-15 czerwca 2012 r.). – Pedagogiczne nauki, 18. pp. 67-71.

- Сидоренко, В.В. (2012) Components of pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature in terms of postgraduate education Мateriały VIII mezinárodní vědecko-prakt. konf. «Zprávy vědecké ideje – 2012» (27 října – 05 listopadu 2012 r.). – Pedagogika, 14. pp. 33-36.

- Сидоренко, В.В. (2012) Artistic and pedagogical creativity as a defining component of pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature Наукова скарбниця освіти Донеччини, 3. pp. 51-56.

- Сидоренко, В.В. (2012) Scientific and Methodological productive activities as a form of pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature Школа, 7 (79). pp. 15-17.

- Сидоренко, В.В. (2012) Discover the exquisite quality of vocational and educational action of teachers of Ukrainian language and literature in post-graduate education Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 5 (23). pp. 280-290.

- Сидоренко, В.В. (2012) Types of views on the nature and content of pedagogical skills teacher of Ukrainian language and literature. Наукова скарбниця освіти Донеччини, 4 (13). pp. 13-19.

- Сидоренко, В.В. (2012) The phenomenon of pedagogical skills of teachers in the conceptual dimensions creative heritage V.A. Sukhomlynsky. Рідна школа, 7 (99). pp. 39-43.

- Сидоркіна, М.Ю. (orcid.org/0000-0002-8303-8762) (2012) Motivation of political interaction: an attempt at a typolog Наукові студії із соціальної та політичної психології, 30 (33). pp. 229-241. ISSN 2309-8287

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2012) Culturological concepts of educology and development of multicultural society Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 1-2. pp. 28-36. ISSN 1609-8595

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2012) The education as an object of research Освітологія, 1. pp. 22-29. ISSN 2226-3012

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) and Огнев’юк, В. (orcid.org/0000-0002-8671-3348) (2012) Osvitologia – the scientific approach to the integrated study of the sphere of education Рідна школа, 4-5. pp. 44-51.

- Ситник, Денис Валерійович (2012) Роль шкільного підручника основної школи в оволодінні комунікаційними компетентностями Проблеми сучасного підручника (12). pp. 703-708.

- Скиба, Ю.А. (2012) Methodological features balanced development of education Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова, 15 (25). pp. 56-61.

- Скнар, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-7883-680X) (2012) Political practices of the subjects of political socialization: an attempt of classification Проблеми політичної психології, 1 (13). pp. 279-290. ISSN 2411-1449

- Скнар, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-7883-680X) (2012) The conceptual basis of the study of political practices in the composition of the youth political world Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 27 (38). pp. 421-427.

- Слатвінська, О.А. (2012) Greening thinking as the stage of formation of ecological competence of students in vocational school Всеукраїнська заочна науково-практична конференція: «Педагогічні інновації у фаховій освіті», 3. pp. 148-155.

- Слатвінська, О.А. (2012) . Using a "case" method as a means for forming didactics complexes in teaching vocational education Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (33). pp. 158-165.

- Слатвінська, О.А. (2012) Didactics bases of Case- Studу technology in vocational education Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, 2. pp. 265-271.

- Слатвінська, О.А. (2012) Greening thinking as the formation of environmental competence in vocational schools. Психология труда и профессиональное развитие педагога: актуальное состояние, проблемы и перспективы. Материалы международной научно-практической конференции (16 ноября 2012 года, г.Бирск), 2. pp. 184-188.

- Слатвінська, О.А. and Романенко, Л.В. (2012) Using interactive learning in the training of students in vocational schools Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи, 2 (2). pp. 81-91.

- Слободяник, О.В. (2012) Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів в умовах реформування вищої школи Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (99). pp. 303-307.

- Слободяник, О.В. and Величко, С.П. (2012) Програмні засоби математичної підтримкм під час вивчення загального курсу фізики Фізика та астрономія в сучасній школі, 3 (98). pp. 36-39.

- Слободяник, О.В., Величко, С.П. and Ткаченко, А.В. (2012) Розв’язування індивідуальних експериментальних завдань засобами ІКТ Наукові записки Серія: Педагогічні науки (108). pp. 172-176. ISSN 978-966-7406-57-8

- Словак, К. І. (2012) The possibilities organization of independent work of students with mobile mathematical environment "Higher Mathematics" Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 1 (10). pp. 235-242. ISSN 2309-1479

- Словак, К. І. (2012) Methodology of separate components formation of mobile mathematical environment «Higher Mathematics» Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (30). ISSN 2076-8184

- Словак, К. І. and Хараджян, Н. А. (2012) Development and use of computer models of probability theory and mathematical statistics Наукові записки. Серія : Педагогічні науки, 2 (108). pp. 229-233.

- Слюсаренко, О.М. (2012) Pейтингові досягнення топ-закладів вищої освіти віком більше 500 і менше 50 років Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часопис, 3. pp. 43-48. ISSN 2078-1016

- Сліпчишин, Л.В. (2012) Professional education of students in professional school Wychowanie u początku XXI wieku . pp. 211-223. ISSN ISBN 978-83-935230-1-6

- Сліпчишин, Л.В. (2012) The Spiritual Measurings of Creative Activity of Vocational Schools’ Students and Their Providing Нові технології навчання , 2 (73). pp. 238-244.

- Сліпчишин, Л.В. (2012) The design of creative activity organization of students within the framework of the complex “Vocational school – The House of technique - Small working academy” Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. (32). pp. 193-197.

- Сліпчишин, Л.В. (2012) The psychological and pedagogical principles of will qualities training to the creative activity process in vocational school's pupils Креативна педагогіка (5). pp. 54-58.

- Сліпчишин, Л.В. (2012) To the Question of Morally and Spiritual Education of the Professional School’s Pupils. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” (21). pp. 152-159. ISSN ISBN 966-7631-15-Х

- Сліпчишин, Л.В. (2012) Conditions of Innovative Approaches’ Introduction to the Organization of Creative Activity of Vocational Schools’ Students Вестник Семипалатинского государственного педагогического университета, 3 (27). pp. 85-88.

- Смоляна, Н.В. (2012) Safety - safety component of vocational training schools pupils Ukraine (60 years of the twentieth century.) Matriály VIІI Mezinárodní vědecko-praktická conference [«Věda a vznik»], (Praha, 27.12.2011–05.01.2011). – Dil. 18. Pedagogika : Praha. Publishing Hous «Education and Science» (18). pp. 15-18. ISSN ISBN 978-966-8736-05-6

- Смолінчук, Л.С. (2012) The problem of мetakompetentce in contemporary studies Теорія та методика управління освітою (9). ISSN 2310-2411

- Смолінчук, Л.С. (2012) Competency approach to the assessment of educational outcomes Проблеми сучасної педагогічної освіти : Педагогіка і психологія, 1 (37). pp. 258-261.

- Смульсон, Марина Лазарівна (2012) Psychological specifics of virtual instructional environments Актуальні проблеми психології, 1 (8 (8)). pp. 116-126. ISSN 2072-4772

- Смульсон, Марина Лазарівна, Лотоцька, Ю.М., Назар, Максим Миколайович, Дітюк, Павло Павлович, Коміссарова, Олена Юріївна and Цап, В'ячеслав Йосипович (2012) Conception of adult’s intellectual development in virtual educational environment Technologies of intellect development, 1 (3). pp. 1-27. ISSN 2223-0521

- Смульсон, Марина Лазарівна, Лотоцька, Ю.М., Назар, Максим Миколайович, Дітюк, Павло Павлович, Коміссарова, Олена Юріївна and Цап, В'ячеслав Йосипович (2012) Conception of adult’s intellectual development in virtual educational environment Technologies of intellect development, 1 (3). ISSN 2223-0521

- Сніжна, М.А. (2012) Diagnositcs of Visual Abilities and Symbolization Abilities of Adolescents Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України 2012. -Том. VІ: Психологія обдарованості, 7. pp. 185-203. ISSN 2072-4772

- Соколовська, Тетяна Петрівна (2012) Підручник з інформатики як засіб формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів Проблеми сучасного підручника (12). pp. 713-719.

- Солдатенко, М.М. (2012) Self-education activities as a means of becoming a professional and self-development Професійна освіта: педагогіка і психологія, 14 (14). pp. 383-395.

- Солдатенко, М.М. (2012) Проблеми управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів і студентів Професійна освіта: педагогіка і психологія (13). pp. 229-236.

- Солобай, Юрій Володимирович (orcid.org/0000-0001-9728-4203) (2012) Project of creation of School Ecology's Room as an ecologically oriented educational environment formation model Хімічна та екологічна освіта: стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 118-120.

- Солобай, Юрій Володимирович (orcid.org/0000-0001-9728-4203) (2012) Project of creation of School Ecology's Room as an ecologically oriented educational environment formation model Хімічна та екологічна освіта: стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 118-120.

- Соловйова, Людмила Іванівна (2012) Research of individual descriptions of displays of volitional conduct of senior under-fiver Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. - Том IV. Психологія розвитку дошкільника, 8 (4). pp. 254-268. ISSN 2072-4772

- Солодков, В.Т. (2012) Sociological characteristics of preparedness of the system of post-graduate pedagogical education for actualization of the European value installations Науково-методичний вісник "Джерела ", 1-4 (67-70). pp. 7-17.

- Солодков, В.Т. (2012) Teaching staff’s value orientations as motivators for ukraine’s euro integration Вісник Національногоуніверситету оборони України. pp. 68-77.

- Соломаха, С.О. (2012) Світоглядне становлення особистості в культурі: історичний аспект Естетика і етика педагогічної дії: зб.наук.пр., 2 (4). pp. 166-175. ISSN 2226-4051

- Соломаха, С.О. (orcid.org/0000-0002-8737-9740) (2012) Technological ensuring andragogical model organization methodicion system of development art and aesthetic outlook teacher’s of art discipline Імідж сучасного педагога, 4. pp. 30-33.

- Соломаха, С.О. (orcid.org/0000-0002-8737-9740) (2012) Technology of development of artistic and aesthetic outlook of teachers of arts subjects in the system of postgraduate pedagogical education Народна освіта, 3 (18). ISSN 2076-8184

- Сорочан, Т.М. (2012) The mission and functions andragogicsthe system of postgraduate education Післядипломна освіта в Україні, 2 (21). pp. 92-96.

- Сорочан, Т.М. (2012) Scientific and methodical work in the regional system of postgraduate education Освіта на Луганщині, 1. pp. 11-18.

- Сотська, Г.І. (2012) Aesthetic culture of the future teachers of fine arts in the context of integrative campaign Педагогічна майстерність: теорія і технології. Збірник наукових праць , 1 (36). pp. 63-67.

- Сотська, Г.І. (2012) Fine art as a form of aesthetic culture of the future teachers of fine arts Вісник Чернігівського національного університету імені Т.Г.Шевченка (97). pp. 480-483.

- Сотська, Г.І. (2012) Formation of aesthetic culture of the future teacher of fine arts in the context of the cultural approach Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (30). pp. 173-178.

- Сотська, Г.І. (2012) Аesthetic experience - basis of creative art-art teacher senior teacher training institutions Проблеми підготовки сучасного вчителя, 1 (12). pp. 288-294.

- Сотська, Г.І. (2012) Formation of aesthetic culture of the future teacher of fine arts in the context of cultural approach Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (30). pp. 173-178.

- Сотська, Г.І. (orcid.org/0000-0002-0184-2715) (2012) Axiological approach to the formation of aesthetic culture of future teachers of fine arts in pedagogical universities Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (40). pp. 21-26.

- Сотська, Г.І. (2012) Technology shaping aesthetic culture of the future teachers of fine arts: a theoretical aspect. Педагогічні науки. Вісник Луганського університету імені Тараса Шевченка, 22 (227). pp. 167-174.

- Співаковський, О.В., Алфьорова, Л.М. and Алфьоров, Є.А. (2012) Досвід впливу інформаційно-комунікаційної інфраструктури ХДУ на рівень підготовки майбутніх провідних фахівців у галузі ІТ Комп'ютер у школі та сім'ї, 5. pp. 13-15.

- Співаковський, О.В., Алфьорова, Л.М. and Алфьоров, Є.А. (2012) Conceptualization of University Structure as a Complex Mechanism Serving Educational Interests Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції "ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: Інтеграція, гармонізація та трансфер знань".

- Співаковський, О.В., Алфьорова, Л.М. and Алфьоров, Є.А. (2012) The functions and structure of the university as a complex mechanism that serves the educational interests Інформаційні технології в освіті, 12. pp. 21-25.

- Співаковський, О.В., Березовський, Д.О. and Тітенок, С.О. (2012) Functionality of the KSU Feedback 3.0 Інформаційні технології в освіті, 11. pp. 9-18.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2012) Quality Assessment Of Information And Communication Technologies Training Педагогічна і психологічна науки в Україні: в 5 т. – Т. 3: загальна середня освіта, 3 (5). pp. 323-324. ISSN ISBN 978-966-644-212-6

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Іванова, С.М. (orcid.org/0000-0002-3613-9202) and Новицький, О.В. (orcid.org/0000-0002-9955-7882) (2012) Conceptual framework of construction network digital libraries of the National Academy of Sciences of Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (31). ISSN 2076-8184

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Дем’яненко, В.М. (orcid.org/0000-0002-1469-8185), Запорожченко, Ю.Г., Шишкіна, М.П. and Дем’яненко, В.Б. (orcid.org/0000-0002-8040-5432) (2012) Models of Harmonizing of Network Tools of Organization and Information Technological Support of Learning and Cognitive Activity Information Technologies and Learning Tools, 6 (32).

- Стрюк, А.М. (2012) Modern approaches to the design and implementation of blended learning . pp. 379-383.

- Стрюк, А.М. (2012) Design blended learning system programming Bachelor of Software Engineering Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 3 (10). pp. 157-163. ISSN 2309-1479

- Стрюк, А.М. (2012) ICT for Bachelor of Software Engineering blended learning Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 12 (19). pp. 239-245. ISSN 2311-2220

- Стрюк, А.М. (2012) Використання навчальних об’єктів у комбінованому навчанні системному програмуванню Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії і практики. Матеріали ІІ Міжнародної наково-практичної конференції (15). pp. 71-75.

- Стрюк, А.М. (orcid.org/0000-0001-9240-1976) and Стрюк, М.І. (2012) Learning object as a component of mobile learning Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка (18). pp. 83-86.

- Стрюк, М.І., Моісеєнко, Н.В. and Теплицький, О.І. (2012) Development of free software for mobile access to Wolfram|Alpha Новітні комп’ютерні технології: матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції: Севастополь, 11–14 вересня 2012 р (10). pp. 132-136. ISSN 2309-1460

- Сулима, О.В. (2012) Компетентніший підхід у сучасній дошкільній освіті: досвід Федеративної Республіки Німеччини Вісник Черкаського університету, 1 (214). pp. 120-124. ISSN 2076-586Х

- Сулима, О.В. (2012) Індивідуалізація процесу професійної підготовки вихователів Німеччини Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії. pp. 296-303.

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) (2012) Using of the logical block-structures (LBS) in the correction-educational process of the supplementary schools Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання, 1 (61). pp. 18-21. ISSN 2312-2781

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) (2012) Student self-government in the general and special pedagogy Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології (7). pp. 72-81.

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) and Супрун, Д. М. (orcid.org/0000-0003-4725-094X) (2012) The influence of humanistic ideas XVIII - XIX centuries the development of general and special pedagogy Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 1 (3). pp. 149-155. ISSN 978-966-644-288-1

- Сухомлинська, Ольга Василівна (2012) Психотехніка - втрачений напрям радянської педагогічної науки і практики Національна академія педагогічних наук України (1). pp. 107-125.

- Сушенцева, Лілія Леонідівна (2012) Extracurricular educational work in the system of formation of professional mobility of students of vocational schools ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,Гуманітарний вісник: Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»., 27 (38). pp. 449-456.

- Сєркова, Л. Е. and Герасименко, І.В. (2012) Сoncept of developing an automated management system Universities Automatizované rídicího system na výrobĕ, 94. pp. 33-35. ISSN 978-966-8736-05-6

- Сігаєва, Лариса Євгеніївна (2012) Formation of professional competence future teacher Journal of Cherkasy University (214). pp. 109-112. ISSN 2076-586Х

- Сігаєва, Лариса Євгеніївна (2012) Development of adult education in Ukraine (20-30 th years of the twentieth century) Adult education: theory, experience and prospects (4). pp. 257-267. ISSN 978-966-2153-53-8

- Сігаєва, Лариса Євгеніївна (2012) Principles of adults teaching: learner – andragogue Psychological and pedagogical problems of pedagogical action (1). pp. 346-354. ISSN ISBN 978-067-05-0018-2

- Сігаєва, Лариса Євгеніївна (2012) Development of adult education in Ukraine: problems and prospects Adult education: theory, experience and prospects (5). pp. 60-68. ISSN 978-966-2748-22-3

- Сігіда, Тетяна Валеріївна (2012) Гуманітаризація природничої освіти в підручниках як реалізація компетентнісного підходу на засадах освіти для сталого розвитку Проблеми сучасного підручника (12). pp. 221-228.

- Сігіда, Тетяна Валеріївна (2012) Гуманітаризація природничої освіти як реалізація засад сталого розвитку суспільства Проблеми сучасного підручника (12). ISSN 978-966-644-204-1

- Сігіда, Тетяна Валеріївна (2012) Креативність мислення як ознака інтегративного мислення Нива знань: наук.-метод. альм. / Дніпропетров. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти, Дніпропетров. нац. ун-т. - Дніпропетровськ : Промінь. Спец. вип. : Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості . ISSN ББК 74.56(4УКР-4ДН

- Сікорський, П.І. (2012) Teaching Mathematics to Vocational Schools’ Students on Module Principle Pedagogy and Psychology of Vocational Education, 4. pp. 51-59. ISSN 2218-5186

- Тарара, Анатолій Михайлович (2012) Розвиток творчого потенціалу учнів загальноосвітньої школи як основи їх майбутнього професійного становлення в конкурентному ринковому середовищі Молодь і ринок, 9 (92).

- Тарара, Анатолій Михайлович and Сушко, І.А. (2012) Сучасний підручник для навчання технологій учнів загальноосвітньої школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 234-241. ISSN 978-966-644-248-5

- Тарасова, Т. В. (2012) Здоров'язбережувальна складова моделювання превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу Освіта і здоров'я: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 359-369.

- Тарасун, В.В. (orcid.org/0000-0002-4193-6513) (2012) Socio-emotional development of a child with autism (to the comprehensive development and training program for a child with autism) Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна, 19(2). pp. 410-419.

- Татенко, В. О. (2012) Personality-centered approach to science and education as a subject of psychological reflection Післядипломна освіта в Україні, 1 (20). pp. 80-91.

- Терещенко, К.В. (orcid.org/0000-0002-1149-2704) (2012) Personnel’s openness as a socio-psychological factor of organizational development of educational organizations Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Організаційна психологія. Т.1. Соціальна психологія. Економічна психологія, 36. pp. 192-195.

- Терещенко, К.В. (2012) Analysis of ethno-psychological types of educational organization managers in conditions of organizational development Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 34. pp. 228-232. ISSN 2072-4772

- Терещенко, О.П. (2012) Виховання у старших дошкільників доброзичливих взаємин Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 322-328. ISSN ISBN: 978-966-7406-72-1

- Терещенко, О.П. (2012) Розвиток художньо-естетичних почуттів як потенціал морального виховання Науково-методичний журнал "Горизонти освіти", 3 (36). pp. 79-83.

- Терещук, А.Д. (2012) Психологічна допомога дітям з порушеннями емоційної сфери Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка., 5 (14). pp. 351-359.

- Тименко, Валентина Миколаївна (orcid.org/0000-0001-6573-6682) (2012) Method of structural-logical schemes in the literary work of senior pupils Педагогічна освіта: теорія і практика, 12. pp. 242-246.

- Тименко, Валентина Миколаївна (orcid.org/0000-0001-6573-6682) (2012) School literary criticism as a means of developing literary and creative abilities of pupils of the main school Теоретична і дидактична філологія (13). pp. 43-47.

- Тимошко, Г.М. (2012) Forming of organizational culture in the process of the specialized preparation of leader of general educational establishment Вісник післядипломної педагогічної освіти, 6 (19).

- Тимошко, Г.М. (2012) Analysis of the phenomenon of organizational culture in pedagogical theory and practice Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (96). ISSN 2663-9114

- Тимошко, Г.М. (2012) The role of leader qualities in the process of forming and development of organizational culture of head master of general educational establishment Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 2 (104). ISSN 2663-9114

- Тимошко, Г.М. (2012) Formation of the organizational culture of the school principal as a social and pedagogical problem Зборнік навуковых прац Акадэміі паслядыпломнай адукацыі (10). ISSN 1814-3938

- Тимошко, Г.М. (2012) Features of the formation of the organizational culture of the school director Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития: материалы 10-й юбилейной междунар. конф., (Россия, Санкт-Петербург, 1–3 июня 2012 г.).

- Тимчик, М.В. (orcid.org/0000-0002-0255-4707) (2012) Patriotic education of older adolescents in the process of physical - media work Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (16). pp. 240-248. ISSN ISBN 978-617-620-057-4

- Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894) (2012) Personal practice of life-construction: change of focus Педагогічна і психологічна наука в Україні, 2. pp. 269-278. ISSN 978-966-644-060-2

- Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894) (2012) Personal self-construction: pulsation of chaos and order Наукові студії із соціальної та політичної психології, 31 (34). pp. 3-11.

- Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894) (2012) Everyday practices as a way to determine fluid personality contours Актуальні проблеми практичної психології (1). pp. 477-481.

- Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894) (2012) Socio-psychological practices of life-designing: the outline of the conceptual model Наукові студії із соціальної та політичної психології, 30 (33). pp. 149-157.

- Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894) (2012) Socio-psychological practices of personality: options of life-designing Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Серія: “Психологічні науки”, 2 (103). pp. 143-146.

- Ткаченко, Л.І. (2012) The problem of personality development: synergetic approach Education and Development of Gifted personality, 1 (1). pp. 8-11. ISSN 2309‑3935

- Ткаченко, Л.І. (2012) Self-identity: the origins of the idea Education and Development of Gifted personality, 5 (5). pp. 44-47. ISSN 2309‑3935

- Ткачук, В. В. (2012) Compliance training engineer-pedagogue of the profile "Technology" to international recommendations Новітні комп’ютерні технології, 10. pp. 67-69.

- Ткачук, В. В. and Лісіна, Л. О. (2012) Сучасні технічні засоби навчання як складник новітніх інформаційних технологій Педагогіка вищої та середньої школи, 1 (34). pp. 274-279. ISSN 18958-7748

- Ткачук, В. В. (orcid.org/0000-0002-5879-5147) and Щокін, В. П. (2012) Organization of independent work of masters and graduate students by means of ICT and cloud technologies Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні (746). pp. 176-180.

- Токарєва, Людмила Дмитріївна (orcid.org/0000-0002-8162-6544) (2012) Forming of the value orientations as factor of morality preschoolers in contemporery social space Актуальні проблеми психології (4). pp. 280-298. ISSN 2072-4772

- Топузов, Олег Михайлович (2012) Роль і місце підручника в реалізації компетентнісного підходу до навчання Проблеми сучасного підручника (12). pp. 241-247.

- Топузова, Алла Василівна (2012) Реалізація географічної освіти засобами підручника у процесі діяльності Українського географічного товариства Проблеми сучасного підручника (12). pp. 247-251.

- Тринус, О.В. (orcid.org/0000-0003-2945-0796) (2012) Pedagogical skills as educational technology in heritage O.Muzychenka ICT in modern education: experience, problems and prospects (3). pp. 67-70.

- Тринус, О.В. (orcid.org/0000-0003-2945-0796) (2012) A. Muzichenko of the main principles of learning Витоки педагогічної майстерності (9). pp. 299-303. ISSN 2075-146Х

- Тринус, О.В. (orcid.org/0000-0003-2945-0796) (2012) Creative research training of teachers of Postgraduate Education of Ukraine late XII - beginning of XX century Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 4 (48). pp. 274-282.

- Тринус, О.В. (orcid.org/0000-0003-2945-0796) (2012) The essence of educational technology in the work O.Muzychenkо ІХ Всеукраїнські педагогічні читання пам"яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук (4). pp. 260-263.

- Трубачева, Світлана Едуардівна (orcid.org/0000-0002-1400-9773) (2012) Funktional orientation of reference vehicle of textbook in forming of educational competencies of students Проблеми сучасного підручника (12). pp. 251-255. ISSN ISBN 978-966-644-248-5

- Трубачева, Світлана Едуардівна and Осадчук, Раїса Іванівна (2012) Intersubject projects in forming of learning competencies high school stusents Українська мова і література в школі, 5 (99). pp. 56-58.

- Тукало, М.Д. (2012) Training chemical experiment and characteristics of its organization in human classes special school Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (29). ISSN 2076-8184

- Тукало, С.М. (2012) Features of automation of electronic document in scientific institutions Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (28). ISSN 2076-8184

- Туравініна, О.М. (2012) Mathematical informatics in the system of fundamentalization learning the students of technical universities Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна (18). pp. 189-191. ISSN 2307-4507

- Турбан, Вікторія Вікторівна (2012) Формування етичних цінностей в осіб юнацького віку та ранньої зрілості Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика (9). pp. 130-138.

- Турбан, Вікторія Вікторівна (2012) Psychological problems of moral consciousness and morality Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. - Том. 10. - Випуск 23. pp. 867-876. ISSN 2072-4772

- Туташинський, Василь Іванович (2012) Organizational and pedagogical principles of professional orientation of pupils in conditions of profile education Народна освіта, 1 (16). ISSN 966-8358-22-8

- Усатенко, Т.П. (2012) Педагогічна майстерність в контексті наукових, культурних трансформацій Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії (2). pp. 8-14.

- Федорченко, Т. Є. (2012) Профілактика дитячої бездоглядності та девіантної поведінки неповнолітніх в умовах превентивного виховного середовища школи соціальної реабілітації Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (16). pp. 279-288. ISSN ISBN 978-617-620-057-4

- Флегонтова, Н.М. (2012) Упровадження маркетингового підходу в процес підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів Рідна школа (1). pp. 27-32. ISSN 0131-6788

- Фольварочний, І.В. (2012) Психологічні особливості організації навчання дорослих Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії. pp. 281-288.

- Фідкевич, Олена Львівна (2012) Methodological aspects of communicative competence in the context l of personality-oriented education Актуальні проблеми психології, 10 (21). pp. 34-42. ISSN 2072-4772

- Філь, О.А. (2012) Manifestations of competitiveness of educational institutions and their associations with organizational development Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 35. pp. 7-13. ISSN 2072-4772

- Філіпчук, Г.Г. (2012) Еко-етичні актуалітети М. Грушевського Екологічної освіти сталого розвитку: монографія (1). pp. 239-245.

- Філіпчук, Н.О. (orcid.org/0000-0002-1023-923X) (2012) Experience of professional preparation of future musicians is in establishments of musical formation of western ukraine in the first half of хх item Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, 1 (36). pp. 67-72.

- Хартман, Олена Юріївна (2012) Особливості поглядів батьків щодо розподілу відповідальності за розвиток дитини дошкільного віку Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 4 (8). pp. 298-306. ISSN 2072-4772

- Хижняк, А.В. (2012) Діагностика рівнів вихованості чуйності у молодших школярів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 3 (16). pp. 289-295. ISSN ISBN 978-617-620-057-4

- Хмара, Тамара Миколаївна (2012) Розвиток поняття ймовірності випадкової події в змісті шкільного курсу математики Проблеми сучасного підручника (12). pp. 742-746.

- Хмара, Тамара Миколаївна (2012) Розвиток поняття ймовірності випадкової події в змісті шкільного курсу математики Проблеми сучасного підручника (12). pp. 742-746.

- Хомич, Л.О. (2012) Spiritual Teacher potential - the key to creating humanistic society Professional education: pedagogy and psychology (14). pp. 184-191. ISSN 2083-2753

- Хомич, Л.О. (2012) Teacher's professional position in dealing with pedagogically disadvantaged pupils Bulletin of Cherkasy University, 3 (216). pp. 129-131. ISSN 2076-586Х

- Хомич, Л.О. and Шахрай, Т.О. (2012) Личность педагога: историческая ретростектива и современный контекст Историческое образование: особенности реализации системно-деятельностного подхода в современной школе: матер.Межд.науч.-практ.конф. (1). pp. 22-30. ISSN ISBN 978-5-91658-424-0

- Хоріна, Олена Іванівна (orcid.org/0000-0002-5412-6771) (2012) The group reflection as a factor of choice the coping strategies for high school students Наукові студії із соціальної та політичної психології, 30 (33). pp. 125-139. ISSN 978-966-8063-99-50

- Хоріна, Олена Іванівна (orcid.org/0000-0002-5412-6771) (2012) Situational factors of personality development of teenagers that serve a sentence Психологічні перспективи. Спецвипуск "Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери". pp. 54-65. ISSN 2227-1376

- Хромова, О.Л. (2012) Обґрунтування системного підходу в дослідженні роботи школи з педагогічної підготовки батьків щодо професійного самовизначення старшокласників. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 3 (16). pp. 304-311. ISSN ISBN:978-617-620-057-4

- Царенко, В.О. (2012) Didactic possibilities of webinars in the process of computer science learning by pupils of senior classes Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (27). ISSN 2076-8184

- Царенко, Л.Г. (orcid.org/0000-0003-0116-4667) (2012) Health models in the interpretation of personal experience Вісник психології і педагогіки, 9. pp. 1-17.

- Циганенко, Галина Валентинівна (orcid.org/0000-0003-1950-157X) (2012) On the way to trust and cooperation, social and psychological effects of volunteering using discussion of forum Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціальна адаптація дорослих осіб з порушеннями розвитку», 31 серпня – 1 вересня 2012 р. pp. 121-126.

- Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна (2012) Types of educational interaction with the objects of younger students the school environment Modern science: Actual problems of theory and practice, 9 (10). pp. 38-42. ISSN 2223-2982

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2012) Синергетичній підхід до дослідження системи ціннісних орієнтацій Проблеми загальної та педагогічної психології, 4 (14). pp. 481-489.

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2012) Development of cognitive activity of preschoolers with mental retardation by means of construction Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2 (21). pp. 262-268.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2012) Корекційна програма для дошкільників, захоплених комп'ютерними іграми Психолог дошкілля (Шкільний світ): Всеукраїнська газета для психологів, вихователів (4). pp. 1-40.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2012) Корекційна робота з розвитку децентрації в старших дошкільників, які надмірно занурені у віртуальний простір Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка (18). pp. 526-535.

- Чепчина, І.І. and Адамюк, Н.Б. (2012) Step of special education: Ukrainian Signs for parents Sign Language and Modernity, 1 (7). pp. 107-126.

- Чорна, К.І. (2012) Гуманізація навчально-виховного процесу як механізм становлення культури гідності зростаючої особистості Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (16). pp. 344-353. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Чорна, Л.Г. (orcid.org/0000-0002-8107-7573) (2012) Verbal and imaginative components of the role identity of the individual Простір арт-терапії: Матеріали ІХ Міжнародн. міждисциплінарн.наук.-пр. конф. (Київ, 24-26.02.2012), 1 (11). pp. 52-61.

- Чорна, Л.Г. (orcid.org/0000-0002-8107-7573) (2012) Personality identity: from group to individuality (methodological analysis) Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави (13). pp. 108-118. ISSN 2411-1449

- Чорноус, О.В. (orcid.org/0000-0001-7365-3756) (2012) Research on the effectiveness of using the static audio-visual electronic media as components of the informational elements of the electronic textbooks educational material Проблеми сучасного підручника (12). pp. 751-759. ISSN ISBN 978-966-644-248-5

- Шайгородський, Ю.Ж. (orcid.org/0000-0003-3281-6138) (2012) Values as determinants social development Сучасна українська політика (26). pp. 219-228. ISSN 1810-5270

- Шайгородський, Ю.Ж. (2012) Space-time traps of modern socio-political mythology Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2 (58). pp. 45-55.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2012) Axiological dimension of Ukrainian model of modernization Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 4 (60). pp. 14-22.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2012) Globalization: inevitable conceptual change Політичний менеджмент, 3. pp. 64-75. ISSN 2078-1873

- Шайгородський, Ю.Ж. (2012) Unifying potential of modern political myth Український соціум, 2. pp. 135-146. ISSN 1681-116X

- Шарошкіна, Н.Г. (2012) Biographical method in educational work as the analysis of life's way of human Pedagogy and Psychology of Vocational Education (4). pp. 114-123. ISSN 2218-5186

- Шахрай, Т.О. (2012) Психологічні чинники родинного виховання Психологічні та педагогічні пролеми педагогічної дії, 1 (1). pp. 407-416. ISSN ISBN 978-067-05-0016-8

- Шахрай, Т.О. (2012) Психологічні чинники родинного виховання Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії (1). pp. 407-416. ISSN 978-067-05-0017-5 (ч.1)

- Шеверун, Надія Володимирівна (2012) Освітня політика уряду ФРН із забезпечення якості загальної середньої освіти Порівняльно-педагогічні студії, 3 (13). pp. 79-84. ISSN 2306-5532

- Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206) (2012) Significance, contents and methods of physical education of preschool age children with hearing violations Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови (3). pp. 168-173. ISSN 978-966-644-288-1

- Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206) (2012) Tasks and tools of physical education pre-school children with hearing impairment Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання (3). pp. 84-90. ISSN 978-966-644-289-8

- Шевченко, В.М. (2012) Cochlear implantation as a method of rehabilitating children with severe hearing damage Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, 21 (19). pp. 320-323. ISSN 2310-0893

- Шевченко, В.М. (2012) The origin and formation of specially organized training of children with hearing impairments in Ukraine (first half of the 19th century) Collection of scientific papers Kamenetz-Podolsk National University named after Ivan Ogienko, 2 (19). pp. 437-445.

- Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206) and Савчук, О.А. (2012) The development of an institution for educating children with hearing impairment in Bukovina (1908-2012 years) Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання (3). pp. 106-112. ISSN 978-966-644-289-8

- Шевченко, Світлана Миколаївна (2012) Features of the organization of a differentiated approach to the study of children in Russian schools of the Ukrainian SSR under the conditions of Ukrainianization (20s of the 20th century) Рациональное применение научных знаний : материалы XXVII Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам, 2. pp. 46-52. ISSN ISBN 978-966-2788-08-2 (общий); ISBN 978-966-2788-10-5 (часть 2)

- Шевчук, Л.М. (2012) Independent work on the text in textbooks on reading for class 2 Проблеми сучасного підручника, 1 (12). pp. 759-763. ISSN 978-966-644-248-5

- Шевчук, Л.М. (2012) Using individual work of students in educationalprocess of the tvillage primary school Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 1 (43). pp. 132-136.

- Шевчук, Л.М. (2012) Didactic and methodical peculiarities of a group activity at a text on Reading lessons by 2-nd form students Педагогічна освіта: теорія і практика, 11. pp. 328-332.

- Шелестова, Л.В. (orcid.org/0000-0002-6057-807X) (2012) Кількісно-якісний аналіз уявлень про предмети у картині світу старших дошкільників Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 3 (16). pp. 342-352. ISSN ISBN 978-617-620-057-4

- Шиделко, А.В. (2012) The educational level of psychological and educational professionals and its relevance to labor market needs НАПН України, "Педагогічна думка". p. 20.

- Шиделко, А.В. (2012) Рroblems of training specialists to implement sex education, sexual education and preventive activities in Ukraine Actual problems of liberal education in vocational schools.

- Шиліна, Н. В. (2012) Особливості процесу формування географічних понять через навчальні тексти підручника Проблеми сучасного підручника (12). pp. 763-769.

- Шимановський, Марк Мусійович (2012) Особливості соціологічного дослідження культури здорового способу життя неповнолітніх Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 2 (4). pp. 79-84. ISSN 2223-5752

- Шиненко, М.А. (orcid.org/0000-0001-6697-747X) and Сороко, Н.В. (2012) Using cloud technology for professional development of teachers (foreign experience) Інформаційні технології в освіті , 2 (12). pp. 206-214. ISSN 1998-6939

- Шишкіна, М.П. (2012) Problems of ICT-based tools estimation in the context of information society formation Information Technologies in Education, 11. pp. 60-67.

- Шишкіна, М.П. (2012) Requirements for Implementation of e-Learning Systems and Tools in the Context of Information Society Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі, 3. pp. 333-339.

- Шишкіна, М.П. (2012) Advances in Open Learning Technologies in Emerging Information Society Acta Universitatis Pontica Euxinus. Special number., 2. pp. 487-489.

- Шишкіна, М.П. and Запорожченко, Ю.Г. (2012) Models of harmonization of network tools of organization and IT support of students’ learning and research activities. Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи». pp. 74-78.

- Шишкіна, М.П., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Запорожченко, Ю.Г. (2012) Problems of informatization of education in Ukraine in the context of development of research of ICT-based tools quality estimation Information Technologies and Learning Tools , 1 (27).

- Шкільна, Ірина Миколаївна (2012) Взаємодія сім’ї і школи у формуванні базових гуманістичних цінностей старших підлітків. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (16). pp. 371-379. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Шкіренко, Олена Віталіївна (2012) Психолого-педагогічні засади формування духовних цінностей у студентів-правознавців Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота (5). pp. 65-67. ISSN 1728-3817

- Шокалюк, С.В. (2012) Content and teaching tools for teachers' retraining in the use of innovative software for computer supported learning Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 12 (19). pp. 127-133. ISSN 2411-8869

- Штома, Л.Н. (2012) . Етичні засади особистісно орієнтованого підходу до навчання учнів гімназії Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. , 1. pp. 204-207.

- Штома, Л.Н. (2012) Мовленнєва культура вчителя як компонент педагогічної майстерності Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф ., 12-14 листоп. 2012 р , 2 (3). pp. 78-81.

- Штома, Л.Н. (2012) Моральне самовдосконалення в історії педагогічної етики Традиційні цінності українського народу у виховному процесі сучасної гімназії : зб. матеріалів наук.-методол. семінару, 27 лют. 2012р. . pp. 42-47.

- Штома, Л.Н. (2012) Морально-психологічні особливості взаємодії бібліотекаря з читачами Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії : зб. наук. пр. , 2. pp. 76-70.

- Штома, Л.Н. (2012) Роль етики у професійній діяльності фахівця Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського Сер. : Пед. науки , 1 (36). pp. 72-74.

- Штомпель, Г.О. (2012) Postgraduate Comparative Education Theory under Globalization Порівняльно-педагогічні студії, 3 (13). pp. 12-16.

- Шусть, Василь Володимирович (orcid.org/0000-0002-0094-1121) (2012) Особистісні аспекти становлення наукових шкіл та центрів розвитку психологічного знання Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика: Збірник наукових праць. Спецвипуск 9 , 9. pp. 147-154.

- Шусть, Василь Володимирович (orcid.org/0000-0002-0094-1121) (2012) Традиційність пізнавально-мислительних процесів людини як предмет історико-психологічних досліджень Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 5 (14). pp. 260-268. ISSN 2077-2289

- Шусть, Василь Володимирович (orcid.org/0000-0002-0094-1121) (2012) Психологічні особливості подолання кризових явищ в давньоукраїнському суспільстві Психологічні перспективи. Спеціальний випуск: актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп. – Т. 2. Проблема цілісності суспільства, групи та особистості.. pp. 151-159.

- Юрженко, В.В. (2012) Features of ergonomics of the CRT field of electronic textbooks for the system of vocational education Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти (3). pp. 71-74. ISSN 2223-5752

- Яворська-Вєтрова, Ірина Вікторівна (2012) Теоретичний аналіз феноменів особистісного становлення у контексті розвитку самосвідомості в сучасних наукових дослідженнях Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (18). pp. 851-862.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Professional Autonomousness of the Officers of the Ministry of Emergencies of Ukraine Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (64). pp. 129-133.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Компетентнісний підхід у професійній освіті Вища освіти України: теоретичний і науково-методичний часопис (Додаток 1) : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія (3). pp. 197-208.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Methodological Bases of Understanding and Substantiation of the Notions "Competence" concerning Professional Training Отечественная и зарубежная педагогика, 2 (5). pp. 48-54.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Informational-analitical Competence of the Vocational Schools Directors: Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (3). pp. 75-81.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Informational-analitical Competence of the Vocational Schools Directors as Management Actors Професійна освіта: проблеми і перспективи: зб. наук. пр. (3). pp. 44-50.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Ключевые компетентности: понятие, сущность, содержание, классификация и требования к выпускникам профессионально-технического образования Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (4). pp. 12-19.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Development of the key competencies of the professional technical institutions graduates as a premise for the successful formation of their professional competence Креативна педагогіка: наук.-метод. журнал (6). pp. 122-128.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) The competence approach in professional education Отечественная и зарубежная педагогика, 2 (5). pp. 48-54.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Leading methodological characteristics of competences major types of future specialist which are formed in the system of vocational education Модернізація професійної освіти і навчання, 2. pp. 45-59.

- Ягупов, Василь Васильович and Гуменний, О.Д. (2012) The criteria of formation of the information culture director of vocational technical school Нові технології навчання (75). pp. 275-280.

- Ягупов, Василь Васильович and Гуменний, О.Д. (2012) The criteria of formation of the information culture director of vocational technical school Нові технології навчання (75). pp. 275-280.

- Ягупов, Василь Васильович and Кміта, Євген Вікторович (2012) Professional communicative competence of the air traffic controllers: definition, concept, and contents Педагогические науки / 2: Проблемы подготовки специалистов, 2. pp. 18-25.

- Ягупов, Василь Васильович and Кришталь, Микола Андрійович (2012) Рedagogic techniques for the teachers of special military subjects Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (5).

- Якименко, Л.Ю. and Луценко, В.О. (2012) Особливості міжособистих відносин в дитячому колективі Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 389-396. ISSN ISBN: 978-966-7406-72-1

- Якушина, Т.В. (2012) Ергономічні правила створення аудіовізуальних засобів для електронних підручників Проблеми сучасного підручника, 1 (12). pp. 255-261.

- Яновицька, Наталія Іванівна (2012) Psychological, psycholinguistic and linguodidactic features of formation of grammatical skills in a second language Українська мова і література в школі (8). pp. 28-31.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2012) The Development of Pupils’ Secondary School Literary Competence on the Lessons of Studying Ukrainian Classical Prose Українська мова і література в школі, 8 (102). pp. 16-19.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2012) The Competency-oriented School Literary Education: Introduction to the Problem Теоретична і дидактична філологія (13). pp. 54-58.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2012) Forming a Competent Reader on the Lessons of Ukrainian Literature in the Primary School Українська література в загальноосвітній школі, 5. pp. 8-10.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2012) Social and Psychological Aspects of the Implementation of E-Library of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання , 3 (29). ISSN 2076-8184

Book Section

- Єльникова, Галина Василівна (2012) Tools yznachennya efektyvnotsi control input profile education In: Децентралізація управілння професійно-технічною освітою: теорія і практика (1). ІПТО НАПН України, Київ, pp. 12-16.

- Єльникова, Галина Василівна (2012) Деякі питання кваліметричного підходу і оцінювання електронних підручників In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2012 р.). , т. 1 (5). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 16-18.

- Єременко, Л.В. (2012) Рівні сформованості практичних вмінь у старшокласників шкіл-інтернатів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік , 1 (2). Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 63-66.

- Єчкало, Ю.В. (2012) Google services as part of the learning environment in physics In: Хмарні технології в освіті . Видавничий відділ КМІ, м. Кривий Ріг, Україна, p. 140.

- Єчкало, Ю.В. (2012) Methods of development of intellectual abilities of high school students in learning physics by means of computer simulation In: Новітні комп’ютерні технології (10). Мінрегіон України, м. Київ, Україна, pp. 109-110.

- Єчкало, Ю.В. (2012) The use of Google Docs to collaborate on the creation of computer model In: Комп’ютерне моделювання в освіті (5). Видавничий відділ НМетАУ, м. Кривий Ріг, Україна, p. 15.

- ІІТЗН, НАПН України (2012) Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Матеріали наукової конференції . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- ІІТЗН, НАПН України (2012) Хмарні технології в освіті In: Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків) . Видавничий відділ КМІ, м. Кривий Ріг, Україна.

- Іванова, С.М. (2012) Підготовка бібліотечних працівників та науковців до роботи з електроними бібліотеками In: Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, України , pp. 45-48.

- Іванова, С.М. and Савченко, З.В. (2012) Електронна бібліотека НАПН України: як засіб сучасного навчального середовища In: Міжнародна науково-практична конференція ІТОНТ-2012 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті , 2 . Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна, pp. 42-43.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2012) Research definitions in the field of distance education In: Електронні засоби та інформаційні технології для навчання протягом життя: тези доповідей VIII Міжнародної науково-методичної конференції . Сумський державний університет, м. Суми, Україна, pp. 123-124.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2012) Distance learning in the U.S.A. schools In: Науково-практична конференція Мультімедійні технології в освіті та в інших сферах діяльності . Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

- Івашковський, В.В. (2012) Фізичні заняття в процесі позакласної роботи як чинник формування особистості підлітка In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звітної науково-практичної конференції , 2 . Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 138-141.

- Ілляшенко, Т.Д. (2012) Inclusive education and perspectives of negotiations of non-achievements at comprehensive secondary school In: Multydystsiplynarnyy approach as a methodological basis for inclusive education . Свідлер А.Л., м. Дніпропетровськ, Україна, pp. 53-62. ISBN 978-617-627-041-6

- Ільченко, А.І. (2012) Формування ціннісного ставлення старшокласників до оздоровчо-розвивальної діяльності In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звітної науково-практичної конференції , 2 . Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 144-147.

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2012) Challenges of the English Language Dominating in Transnational Educational Space In: ICT in modern education: experience, problems and prospects Педагогіка, психологія , 2 (3). Lviv State University of Life Safety, м. Львів, Україна, pp. 226-228.

- Азадова, Е.В. (2012) Роль інформаційних технологій у розвитку мотивації до пізнавальної діяльності студентів In: Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» . Черкаський державний технологічний університет, м.Київ, Україна, pp. 3-5.

- Айстраханов, Д.Д. (2012) Role of symultatyvnyh models in decentralized management of VET In: Decentralization upravilnnya vocational education: theory and practice (1). ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 16-18.

- Алєксєєнко, Т.Ф. (2012) Концептуальные идеи социально-педагогического подхода в формировании социально-значимых качеств подрастающей личности In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік (2). Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 40-43.

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (2012) Features of construction competence oriented textbook for Hebrew class 1 In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 р . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 174-175.

- Баніт, Ольга Василівна (2012) Features of teaching graphic design in higher education in arts profile In: Lifelong education: the requirements of time Педагогічні науки , 1 (1). Едельвейс, м.Київ, Україна, pp. 31-34. ISBN 978-966-2748-21-6

- Баніт, Ольга Василівна (2012) Criterion and level structure of the professional skills of graphic design teachers in higher educational establishments of artistic type In: Tendencies of development of domestic design and design education in the measurement of modernity Педагогічні науки (1). MIHMD, м.Київ, Україна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, pp. 17-19.

- Барановська, Олена Володимирівна (2012) Fundamentalization of subjects humanities cycle as a condition of humanitarization of studies at high school In: Дидактика: теорія і практика (1). Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, м.Київ, Україна, pp. 64-66. ISBN 978-966-660-833-1

- Барановська, Олена Володимирівна (2012) The experimental research of system of forms learning activities of schoolchildrens in terms of differentiated learning In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2011 рік (1). Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 21-23.

- Барладим, В.М. (2012) ICT in education for children with hearing impairment: a comparative analysis of the experience of Ukraine and Russia In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 84-85.

- Бернацька, О.Б. (2012) Стан вихованості вчинкової самостійності учнів 9-12 років інтернатних закладів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік , 1 (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 272-275.

- Болгаріна, В.С. (2012) Management of Cultural VET In: Decentralized management of vocational education (1). ІПТО НАПН України, Київ, pp. 18-19.

- Болотнікова, Інга Вікторівна (2012) Розвиток і тренування розумових функцій як фактор оптимізації професійної діяльності In: VІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Наукова думка інформаційного століття" - 2012 Психологія і соціологія , 20 (20). Nauka i studia, м. Пржемишль, Польща, pp. 16-18. ISBN 978-966-8736-05-6

- Бондар, Світлана Пилипівна (2012) The competency approach to the content of education under conditions of its fundamentalization In: Дидактика: теорія і практика (1). Лабораторія дидактики Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 20-22. ISBN 978-966-660-833-1

- Бондар, Світлана Пилипівна (2012) Didactic conditions of use the methods of activation educational and cognitive activity of students basic school under conditions differentiation In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2011 рік (1). Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 20-21.

- Бісіркін, П.М. (2012) Особливості використання комп’ютерних та Інтернет-технологій в процесі практичних занять з трудового навчання учнів основної школи. In: "Засоби і технології сучасного навчального середовища" . ПП "Есклюзив Систем", м.Кіровоград, Україна, p. 83.

- Бісіркін, П.М. (2012) Застосування навчальних електронних ресурсів, комп"ютерних та інтернет-технологій в умовах трудового навчання учнів основної школи. In: Актуальні проблеми природно-математичної освіти в середній школі. Збірник матеріалів науково-практичної конференції . ФОП Грінь Д.С., м.Херсон, Україна, pp. 166-167. ISBN 978.966.2660.55.5

- Бісіркін, П.М. (2012) Особливості умов дослідження особистісних якостей учнів допрофільних класів основної школи з вивченням предметів природничого циклу. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, присвячена 20-річчю НАПН України.27-28.04.12 . ІІТЗН АПН України, Київ, Україна.

- Вайнтрауб, М.А. (2012) Innovative approaches in preparation of skilled workers from metal-workingness in PTNZ In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання , 1 (1). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 37-39. ISBN 978-966-2553-09-3

- Васьківська, Галина Олексіївна (2012) Foundation of content of educational in high school as a social- pedagogycal problem In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2011 рік (1). Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 17-18.

- Васьківська, Галина Олексіївна (2012) Formation of the content of education in high school in the conditions of profile training as a social-pedagogical problem In: Дидактика: теорія і практика (1). Лабораторія дидактики Інституту педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 16-20. ISBN 978-966-660-833-1

- Васьківська, Галина Олексіївна (orcid.org/0000-0002-8714-8512) and Косянчук, Сергій Володимирович (orcid.org/0000-0003-1334-6011) (2012) The problem of fundamentalization the content of education in upper secondary school In: Теоретические и методологические проблемы современного образования : матер. ХІ Междунар. науч.-практ. конф., г. Москва, 26–27 дек. 2012 г. , 1 . «Спецкнига», г. Москва, Россия, pp. 72-75. ISBN 978-5-91891-246-1

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (2012) Speech component in the structure of reader competence younger student In: Annotated results of scientific research work of the Institute of Pedagogics for 2011 . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 326-327.

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074) (2012) The reading competence of the elementary school child: content, structure In: Упровадження нового змісту початкової освіти: теорія і практика: матеріали Всеукр. пед. читань, присв. пам’яті Т. М. Байбари (Полтава, 3 – 4 квіт. 2012 р.) . ПП Шевченко, м. Полтава, Україна, pp. 20-23.

- Величко, Н.О. (2012) Ways to improve the competitiveness of VET in modern conditions In: Abstracts of the First International Scientific-Practical Conference "Designing educational space - modern landmarks" . ДНЗ « Міжрегіональне вище професійне училище поліграфії і інформаційних технологій», м. Дніпропетровськ, Україна, pp. 51-54.

- Вербицький, В.В. (2012) Дослідницька компетентність старшокласників як засіб формування особистості In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік (2). Типовіт, м. Івано-Франківськ , Україна, pp. 44-47.

- Вовковінський, М.І. (2012) Kreativni qualities of teacher of vocational training school In: Наукове забезпечення професійної освіти і навчання (1). Інститут профес.-техн. освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 86-89.

- Ворначев, А.О. (2012) Професійне навчання безробітних у Великобританії: програми і фінансування In: Тезисы докладов І-ой Международной научно-практической конференции «Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры» . ГУЗ «МВПУ ПИТ», м. Дніпропетровськ, Україна, pp. 58-59.

- Гасин, М.О. (2012) Методика формування соціальної компетентності старших підлітків у позашкільних навчальних закладах In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік (2). Типовіт, Івано-Франківськ , pp. 210-213.

- Глушко, Оксана Зіновіївна (orcid.org/0000-0003-0101-9910) (2012) On the training of teachers for Ukrainian studies schools in the United States In: Педагогічна компаративістика – 2012: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ семінару (Київ, 11-12 червня 2012 р.) . Інформаційні системи, м. Київ, Україна.

- Глущенко, Олена Вадимівна (2012) Update the content of vocational education, taking into account energy-efficient a component In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2012 р.) Серія педагогіки , 2 . ІПТО НАПН України, м. Київ, України, pp. 8-10. ISBN 978-966-2553-09-3

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2012) Principles of building a system of physics textbooks for a specialized school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік : інформаційне видання . Інститут педагогіки, м. Київ, Україна, pp. 233-235.

- Гомонюк, В.О. (2012) Профілактика стресових станів сучасного керівника In: Materialy VІІІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2012», - Volume 28, Psychologia i socjologia . Nauka i studia, Польща, Przemisl, Польща, pp. 27-34.

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2012) Use of didactic materials in geography lessons in preparing students for external independent assessment In: Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі (ХІХ Каришинські читання) : міжнар. наук.-практ. конф., 17−18 травня 2012 року . Астрая, м. Полтава, Україна, pp. 256-258.

- Гораш, Катерина Вікторівна (2012) Теоретичне обґрунтування моделі інформаційного забезпечення впровадження освітніх інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах In: Анотовані результати НДР Інституту педагогіки за 2011 р. : інформаційне видання (1). Ін-т педагогіки, м. Київ, Україна, pp. 36-38.

- Гордієнко, В.П. (orcid.org/0000-0003-4939-9027) (2012) Vocational training of future brokers, brokers, dealers: socio-psychological dimension In: Nauki. Teoria і praktyka: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (2). Diamond trading tour, м. По́знань, Польща, pp. 93-94.

- Горленко, В.М. (2012) Problems of integration of information and communication technologies in preschool education In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 89-91.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2012) anagement activities as head of VET technology and art In: Decentralization upravilnnya vocational education: theory and practice (1). ІПТО НАПН України, Київ, pp. 26-27.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2012) Гуманістична сутність суб'єкт-суб'єктної взаємодії In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: Матеріали Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 158-160.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2012) Управлінська діяльність керівника ПТНЗ як технологія і мистецтво In: Децентралізація управління професійно-технічною освітою: теорія і практика , - . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 26-27.

- Гриценчук, О.О. (2012) Сучасні підходи до моніторингу інформаційно комунікаційної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів: міжнародний та український досвід. In: Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України . ІІТЗН НАПН України , Київ. (In Press)

- Гриценчук, О.О. (2012) Моніторинг ІК компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів: міжнародний досвід. In: Педагогічна компаративистика - 2012 . ТОВ "Інформаціні системи", м.Київ, Україна, pp. 128-129.

- Грітчина, А.І. (2012) Особливості формування готовності юнаків шкіл-інтернатів до виконання ролі сім’янина In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік , 1 (2). Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 137-139.

- Губеладзе, Ірина Гурамівна (orcid.org/0000-0001-8023-6408) (2012) Psychological factors of poverty reproduction in rural community In: Міжнародна науково-практична конференція "Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку" . Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна, pp. 149-151.

- Гуцан, Л.А. (2012) Компетентнісний підхід – основа нової освітньої парадигми In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 55-59.

- Дементієвська, Н.П. (2012) Науково-методичні засади побудови комп’ютерно-орієнтованого елективного курсу допрофільної підготовки учнів основної школи в галузі природничих дисциплін In: Загальні збори НАПН, 2012 . не опубліковано. (Unpublished)

- Дементієвська, Н.П. (2012) Website for the organization and realization of educational school experiment in physics for secondary school In: Восьма міжнародна науково-практична конференція "Інтернет-Освіта-Наука-2012", 1-5 жовтня . Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, Україна, pp. 94-95. ISBN 978-966-641-491-8

- Дементієвська, Н.П. (2012) Використання електронного довідника для обробки результатів навчального шкільного експерименту In: "Засоби і технології сучасного навчального середовища" Матеріали Міжнародної VIII (XVII) науково-практичної конференції, м. Кіровоград 27-28 квітня 2012 року . "Ексклюзив_Систем", м. Кіровоград, pp. 140-142.

- Дем’яненко, В.Б. (2012) Застосування технологій віртуалізації для підвищення ефективності освітнього процесу Малої академії наук України In: Матеріали наукової конференції "Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України" . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

- Докукіна, Ю.Є. (2012) Спортивний напрям профільного навчання як середовище формування професійно значущих якостей майбутнього професіонала In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звітної науково-практичної конференції , 2 . Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 275-278.

- Долгова, Олександра Валеріївна (2012) Ученическая лига Киева – современная модель детского объединения в Украине In: Роль детских организаций и движений в социальной модернизации общества . РОО «ЕДЮО «Жас Улан» , г. Астана, Казахстан, pp. 116-122. ISBN 978-601-7400-84-2

- Дорошенко, Надія Іванівна (2012) Methodological aspects of professional training adults In: Освіта впродовж життя: вимоги часу Педагогічні науки . Edelveys, м. Київ, Україна, pp. 72-75. ISBN 978-966-2748-21-6

- Діденко, Галина Олександрівна (2012) Differentiation of the educational process in the author school M. Guzik In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2011 рік . Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 30-32.

- Жук, Ю.О. (2012) Проблеми моделювання системи моніторингу якості освіти In: Анотовані результати нау¬ково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік , 1 . Інститут педагогіки, м.Київ, Україна, pp. 117-118.

- Жук, Ю.О. (2012) Адаптація полікомпонентного навчального середовища на базі кабінету-лабораторії фізики до освітніх потреб профільної школи In: Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України 2012 . ІІТЗН НАПН України , м. Київ, Україна. ISBN 2076-8184

- Жук, Ю.О. (2012) Концептуальна модель полікомпонентного навчального середовища на базі кабінету-лабораторії фізики In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали Міжнародної VIII (XVIІІ) науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 27-28 квітня 2012 року . ПП «Ексклюзив-Систем», м. Кіровоград, Україна, pp. 142-143.

- Журба, Катерина Олександрівна (2012) Вивчення стану вихованості культури гідності у молодших підлітків In: Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді 3б. наук. праць , 1 (16). РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград, Україна, pp. 69-75. ISBN 978-966-7406-72-1

- Завадська, Тетяна Василівна (2012) Нейродинамічна складова стану вчителів різного професійного рівня In: Педагогіка та психологія: наука, реальність, застосування: Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна 26-27 жовтня 2012 року) . Південна фундація педагогіки, м.Одеса, Україна, pp. 5-9.

- Закатнов, Д.О. (2012) Realisation of technologies of professional self-determination of studying youth In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 83-85. ISBN 978-966-2553-09-3

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) Influence of high-tech on the individual behavior models formation In: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» (Психологія нового тисячоліття) (-). Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ.

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) Cloud technology as the tools of open education In: Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару «Хмарні технології в освіті» (-). Видавничий відділ КМІ, Україна, м. Кривий Ріг, Україна.

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) Information technologies in educational measurements In: Proceedings of VIII International conference “Strategy of quality in the industry and education” (VIII). Acta Universitatis Pontica Euxinus, Varna, Bulgaria.

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) Characteristic features of high technologies In: Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті СІТвДО-2012: I-й Всеукраїнський науково-практичний семінар : збірник тез доповідей (-). Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна.

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) Modern processes in the standardization of ICT learning tools In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (-). ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 94-95.

- Захарчук, Наталія Василівна (2012) The problem of formation of ecological culture of senior pupils in the context of fundamentalization of the content of education In: Дидактика: теорія і практика (1). Лабораторія дидактики Інституту педагогіки НАПН України , м.Київ, Україна, pp. 107-108. ISBN 978-966-660-833-1

- Зубалій, М.Д. (2012) Організація і проведення туристських походів місцями слави українського народу In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звітної науково-практичної конференції , 2 . Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 221-223.

- Калошин, В.Ф. and Гоменюк, Д.В. (2012) Philosophy of positive thinking - an important factor in professional self- vocational school students In: Наукове-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: Матеріали Звітної науково-практичної конференції (29 квітня 2012) . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 61-62.

- Калюжна, Т.Г. (2012) Basic orienteers of organization of post¬graduate pedagogical education in Ukraine. In: Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації: матеріали міжнародного практичного семінару , 2012 . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 26-34.

- Калюжна, Т.Г. (2012) Basic orienteers of organization of post¬graduate pedagogical education in Ukraine. In: Сучасна післядипломна освіта:традиції та інновації . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 26-34.

- Канішевська, Л.В. (2012) Специфіка підготовки старшокласників шкіл-інтернатів до життєдіяльності у відкритому суспільстві In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік , 1 (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 226-229.

- Каплун, О.О. (2012) Going is near development of facilities of automation of forming of tabular information in the themes of scientific research Washed down on openin In: Тези доповідей звітної наукової конференції ІІТЗН НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 51-52.

- Капран, С.Б. (2012) Methodological Framework readiness of VET managers to implement activities upravilnskoyi In: Decentralization upravilnnya vocational education: theory and practice (1). ІПТО НАПН України, Київ, pp. 38-39.

- Карпушевська, Л.Р. (2012) Стан вихованості статевої культури старшокласників шкіл-інтернатів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік , 1 (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 284-287.

- Кизенко, Василь Іванович (2012) Features of the elective component of the content of education in the profile education In: Дидактика: теорія і практика (1). Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 28-31. ISBN ISBN 978-966-660-833-1

- Кизенко, Василь Іванович (2012) Features of the implementation of the system of elective education in the primary school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2011 рік . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 18-20.

- Кириченко, В. І. (2012) Логіко-семантичний аналіз поняття “партнерська взаємодія загальноосвітнього навчального закладу" In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф , 2 (2). Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 66-70.

- Кириченко, В. І. and Ковганич, Г. Г. (2012) Виховна система навчального закладу: технологічні аспекти In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. , 2 (2). Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 296-299.

- Козубцов, І.М. (orcid.org/0000-0002-7309-4365) (2012) European integration principles at the heart of reforming the modern educational concept of professional training of scientists In: Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Хмельницький, 19–20 квітня 2012 р.) . ХНУ, м. Хмельницький, Україна, pp. 131-133.

- Козубцов, І.М. (orcid.org/0000-0002-7309-4365) (2012) Assessment of the adequacy of the content model of the interdisciplinary training program for scientists In: Инновации в технологиях и образовании: сборник статей участников V международной научной конференции «Инновации в технологиях и образовании» (18–19 мая 2012 г.) , 3 . Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева в г. Белово, г. Белово, РФ, pp. 340-343. ISBN 978-5-89070-850-2

- Коломоєць, Г.А. (2012) Патріотичне виховання учнів 5-9 класів у позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звітної науково-практичної конференції , 2 . Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 296-298.

- Колонькова, Олена Олексіївна (2012) Спрямованість особистісно розвивальних технологій формування культури екологічної поведінки підлітків In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції , 2 (2). "Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 149-151.

- Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2012) Actual problems of the modern cyber environment In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 44-45.

- Копельчак, Михайло Павлович (2012) Formation of professional skills of workers in terms of vocational schools In: ХІ Педагогічні читання, присвячені пам’яті Володимира Павловича Жука . Корпан Б. І., м.Львів, Україна, pp. 105-107.

- Корнієнко, А.В. (2012) Методика формування соціальної компетентності підлітків у гуртках декоративно-ужиткового мистецтва позашкільних навчальних закладів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ , Україна, pp. 229-232.

- Корнієць, О.М. (2012) Засоби статистичного спостереження при використанні соціальних сервісів для навчання та консультування учнів загальноосвітніх навчальних закладів In: Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції "Інформаційні технології в навчальному процесі 2012" . ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, Чернігів, Украъна, pp. 23-25.

- Косянчук, Сергій Володимирович (2012) Formation of value-semantic orientations in the content of education high school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2011 рік (1). Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 27-29.

- Косянчук, Сергій Володимирович (orcid.org/0000-0003-1334-6011) (2012) Formation of value-semantic orientations of high school students in terms of fundamentalization of content of education In: Дидактика: теорія і практика (1). Лабораторія дидактики Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 23-25. ISBN 978-966-660-833-1

- Котун, К.В. (orcid.org/0000-0002-3661-6689) (2012) Professional development of future primary school teachers as a basic condition of Finland pedagogical education In: Pedagogical Comparative Studies-2012: The Dimension of Giftedness , 1 (1). ТОВ "Інформаційні системи", м. Київ, Україна, pp. 99-101.

- Кравець, С.Г. (2012) Improvement of professional skill teaching staff as a condition for the formation of the competence of specialists In: Planning educational environment - modern guidance materials I-th International Scientific Conference , 1 . ГУЗ «МВПУ ПИТ», м. Дніпропетровськ, Україна, pp. 192-194.

- Кравченко, Т.В. (2012) Батьківське виховання і його вплив на професійне самовизначення дітей старшого шкільного віку In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 232-235.

- Кравчина, О.Є. (2012) ІКТ в адміністративній роботі вчителя In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України , 2012 . ІІТЗН НАПН України, Україна, pp. 1-5.

- Кравчина, О.Є. (2012) Основні підходи до вирішення адміністративних питань вчителем за допомогою використання шкільного веб-сайту в країнах Європи In: «Педагогічна компаративістика – 2012: аспект обдарованості» . НАПН України, ІІТЗН НАПН України, Київ, pp. 1-3.

- Криницька, Любомира Ярославівна (2012) Business orientation and ethical quality - leading features professional model of the future entrepreneur In: ХІ Педагогічні читання, присвячені пам’яті Володимира Павловича Жука . ФОП Корпан Б. І., м. Львів, Україна, pp. 85-87.

- Кубська, Лариса Іванівна (2012) Організаційно-методичні засади використання ІКТ для підвищення ефективності управління ПТНЗ In: Науково-методичні основи професійного навчання дорослих в умовах ПТНЗ і виробництва . "Сполом", м. Львів, Україна, pp. 54-55.

- Кубська, Лариса Іванівна (2012) Електронний щоденник як засіб виховання учнів ПТНЗ: переваги і недоліки In: Педагогічні читання, присвячені пам"яті Володимира Павловича Жука . "Сполом", м. Львів, Україна, pp. 89-91.

- Кузнецова, Т.В. (2012) Work is with documents in the Informatiоn system of planning of scientific researches of the National academy of pedagogical sciences of Ukraine In: Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації технічне забезпечення . РВВ Сумський СОІППО, м. Суми, pp. 37-39.

- Кузнецова, Т.В. and Лебеденко, Л.В. (2012) Working of documents is in the informatiоn system of planning of scientific researches of the National academy of pedagogical sciences of Ukraine In: Тези доповідей звітної наукової конференції ІІТЗН НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 55-56.

- Кузьменко, Л.В. (2012) Педагогічні умови формування свідомого ставлення до своїх базових прав та обов’язків у старшокласників шкіл-інтернатів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік , 1 (2). Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 151-155.

- Кулик, Є.В. (2012) Current trends and issues management decentralization VET In: Decentralization upravilnnya vocational education: theory and practice (1). ІПТО НАПН України, Київ, pp. 6-8.

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2012) Building an ivory tower in the age of globalization? The process of construction hierarchical academic order in contemporary education through international university rankings In: The Second ISA Forum of Sociology "Social justice and democratization" . International Socilogical Association, м. Буенос Айрес, Аргентина.

- Кутова, О.М. (2012) Using technology aesthetic of education students prepodovatelyamy High soc iety uchebnыh wound êàê sostavlyayuschaya 's Pedagogical Mastery In: Естетичне виховання дітей та молоді . ЖДУ ім. І. Франка, м.Житомир, Україна, pp. 445-450. ISBN 978-966-485-132-6

- Кутова, О.М. (2012) Psycho-pedagogical foundations developing Technology aesthetic education of students In: Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії: збірник наукових праць. частина 2 . НТУ ХПІ, м. Харків, pp. 88-93. ISBN 978-067-05-0018-2

- Кутова, О.М. (2012) Використання інноваційних педагогічних технологій як основа розвитку педагогічної майстерності викладача In: Тенденції розвитку вітчизняного дизайну та дизайн-освіти у вимірах сучасності. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. . Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі, м.Київ, Україна, pp. 89-92.

- Кутова, О.М. (2012) Естетичні основи розвитку педагогічної майстерності викладача In: Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи. матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції . ПП Жовтий О.О., м. Умань, , pp. 54-57.

- Кутова, О.М. (2012) Технології естетичного виховання студентів у вищих педагогічних навчальних закладів In: Освіта впродовж життя: вимоги часу. Збірник матеріалів ІV всеукраїнських педагогічних читань пам'яті видатного вченого педагога Олени Степанівни Дубинчук . ВП Едельвейс, м.Київ, Україна, pp. 142-145. ISBN 978-966-2748-21-6

- Кутова, О.М. (2012) Естетичне виховання учнів на уроках фізики In: Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України (2). Дніпровський металург, м. Запоріжжя, Україна, pp. 200-203. ISBN 978-617-573-047-8

- Кушнарьов, С.В. (2012) Формування соціально-значущих якостей у неповнолітніх засуджених In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матер. звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік (2). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 232-235.

- Кільченко, А.В. (2012) Presentation of financial indexes for the Information system NAPS of Ukraine In: Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації технічне забезпечення . РВВ Сумський СОІППО, м.Суми, Україна, pp. 34-36.

- Кільченко, А.В. (2012) Treatment of financial indexes for the Information system NAPS of Ukraine In: Тези науково-технiчної конференцiї SAIT 2012 . НТУУ "КПI", м.Київ, Україна, pp. 355-356.

- Кільченко, А.В. and Роменець, Ю.В. (2012) Results of approbation of financial documents in the informatiоn system NAPN Ukraine In: Тези доповідей звітної наукової конференції ІІТЗН НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 52-54.

- Кіящук, А.Й. (2012) Аспекти співпраці центру професійної орієнтації старшокласників “Вибір” і міського центру зайнятості населення In: Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . ІПК ДСЗУ, м. Київ, Україна, pp. 88-95. ISBN 978-617-649-017-3

- Кіящук, А.Й. (2012) З досвіду роботи загальношкільного центру професійної орієнтації “Вибір" In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 288-292.

- Лаврентьєва, Г.П. (2012) Requirements for Educational Software Products for Primary School In: Міжнародна конференція Стратегія якості в промисловості та освіті . Технічний університет м.Варна, Болгарія.

- Лаврентьєва, Г.П. (2012) Methodical aspects of ICT application for education of children of primary school In: Міжнародна VІІІ ( ХVІІІ) науково - практичної конференція.Засоби і технології сучасного навчального середовища : . ІІІІ «Ексклюзив-Систем» , м.Кіровоград. Україна, pp. 103-105.

- Лаврентьєва, Г.П. (2012) Psychological and pedagogical features of the use of ICT in primary school In: Тези звітної конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України , 5 (37). Інформаційні технології і засоби навчання ІІТЗН, м.Київ, Україна, pp. 53-63.

- Липецький, О.П. (2012) Формування пізнавальної самостійності підлітків у науково-технічних гуртках позашкільних навчальних закладів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 238-240.

- Липова, Людмила Андріївна (2012) Fundamentalization of content of natural subjects as main of factor of the acquisition of methodological knowledge In: Дидактика: теорія і практика (1). Лабораторія дидактики Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 104-106. ISBN 978-966-660-833-1

- Липова, Людмила Андріївна (2012) Pre-profile training – a necessary stage of professional self-determination of students basic school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2011 рік (1). Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 23-24.

- Литвин, А.В. (2012) Main tasks of professional education informatization In: Problems and Prospects of Economics, business and Computer Technologies in Ukraine . Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна, pp. 349-353. ISBN 978-617-655-024-2

- Литвин, А.В. (2012) Problems of media-education in vocational schools In: Psychological and pedagogical aspects of VET teacher educational activities in the future specialists’ humanitarian training . EMC VET in the Lviv region., м. Львів, Україна, pp. 20-24.

- Литвинова, С.Г. (2012) Virtual teachers communities In: Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення ББК 74.04(2)4 . Сумський ОІППО, м.Суми, Україна, pp. 39-43.

- Литовченко, О.В. (2012) Позашкільні навчальні заклади як інститут соціального виховання In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ , Україна, pp. 72-75.

- Лузан, М.В. (2012) Структура, показники та критерії сформованості професійних ідеалів в учнів сучасної старшої школи In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 74-76.

- Лук'яненко, Г.І. (2012) Model of innovation management VET In: Децентралізація управілння професійно-технічною освітою: теорія і практика (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 56-59.

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2012) Training technology in adult education In: Lifelong education: time demands Педагогічні науки (1). Edelveis, м.Київ, Україна, pp. 163-167. ISBN 978-966-2748-21-6

- Лупаренко, Л. А. (2012) Огляд основних електронних реферативних баз даних In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 88-90.

- Лупаренко, Л. А. (2012) Використання електронних журнальних систем для забезпечення ефективного доступу до наукових інформаційних ресурсів In: Інформаційні технології та безпека інформаційно-комунікаційних систем . Вінницький обласний інститут післядипломної освіти, Вінниця, Україна, pp. 161-164.

- Лупаренко, Л. А. (2012) Aналіз функціональних та технічних особливостей електронної журнальної системи відкритого доступу OPEN JOURNAL SYSTEMS In: ІТОНТ 2012 . Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна, pp. 149-150.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2012) Етична складова у формуванні професійної компетентності фахівців сфери туризму In: Сучасні тенденції розвитку та вдосконалення туристської діяльності в Україні в контексті концептуальних положень глобальних етичного кодексу туризму: матеріали XIІ аспірантських читань . Київський університет туризму, економіки і права, м.Київ, Україна, pp. 189-196.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2012) Components professional competence of tour agents In: Туризм та зближення культур: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції , 2 (5). Київський університет туризму, економіки і права, м.Київ, Україна, pp. 100-105.

- Лящук, О.С. (2012) До питання профілактики шкідливих звичок у молодших підлітків шкіл-інтернатів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік , 1 (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 246-248.

- Лісова, Н.І. (2012) Public-public administration of the process of education of increasing generations: problems and ways of decision In: Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 30 листопада 2012 р.) До 15-річчя галузі науки "Державне управління" . НАДУ, м. Київ, Україна, pp. 54-56.

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2012) Electronic teaching of skilled workers communications industry In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 143-145. ISBN 978-966-2553-09-3

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2012) Information technology culture for future skilled workers - an innovative component of a modern VET In: Децентралізація управління професійно-технічною освітою: теорія і практика: тези доповідей науково-практичного семінару (м. Київ, 17 травня 2012 р.) . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 61-64.

- Малиношевський, Р.В. (2012) Формування альтруїзму як соціально-значущої якості у школярів молодшого підліткового віку: постанова проблеми In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік (2). Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 79-82.

- Малицька, І.Д. (2012) Virtual educational communities in secondary school of european countries In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна.

- Малицька, І.Д. (2012) Cучасні форми комунікативної взаємодії у педагогічному процесі: європейський досвід In: Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2012: аспект обдарованості" . ТОВ "Інформаційні системи", Інститут педагогіки, Інститу обдарованої дитини НАПН України.

- Маринич, В.Л. (2012) Діяльність освітніх установ щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ , Україна, pp. 305-308.

- Маринич, В.Л. and Когут, І.О. (2012) Основные приоритеты образовательной политики по вопросам культуры здоровья молодежи In: Молодые ученые – науке о физической культуре и спорте: Сборник материалов Международной научно-практической конференции (23 декабря 2011 года, г. Череповец) . ЧГУ, г. Череповец, Россия, pp. 34-36.

- Маринич, В.Л. and Когут, І.О. (2012) Сущность физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях образования In: Молодые ученые – науке о физической культуре и спорте: Сборник материалов Международной научно-практической конференции (23 декабря 2011 года, г. Череповец) . ЧГУ, г. Череповец, Россия, pp. 36-38.

- Маруніна, Г.Г. (2012) Діагностика культури гідності дітей старшого дошкільного віку In: Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді , 2 (16). ПП Зволейко Д.Г., м. Кам'янець-Подільський, Україна, pp. 277-284. ISBN 978-617-620-056-7

- Мачуська, І.М. (2012) Розвиток творчих якостей особистості як умова професійного самовизначення учнів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 158-161.

- Мельник, О.В. (2012) Особистісна і професійна самодостатність людини-професіонала In: Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . ІПК ДСЗУ, м. Київ, Україна, pp. 158-167. ISBN 978-617-649-017-3

- Мельник, О.В. (2012) Рамкова система професійної орієнтації “знаю – вмію – дію” як основа синтезу діяльнісного, особистісного та компетентнісного підходів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 84-87.

- Мерзликін, О. В. (2012) Перспективи застосування Інтернет-орієнтованих технологій у навчальних дослідженнях у курсі фізики профільної школи In: Новітні комп'ютерні технології: матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції (10). Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві, м. Севастополь, Україна, pp. 117-118.

- Мерзликін, О. В. (2012) Перспективи використання хмарних технологій у шкільному навчальному фізичному експерименті In: Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару . Криворізький металургійний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг, Україна, p. 134.

- Модло, Євгеній Олександрович (2012) The use of desktop programs in cloud environment In: Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.) . Видавничий відділ КМІ, м. Кривий Ріг, Україна, p. 39.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2012) Констатація стану науково-методичного забезпечення професійного самовизначення учнів старших класів в умовах профільного навчання In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення" , 2012 . ИПК ГСЗУ, м. Київ, Україна, pp. 175-183. ISBN 978-617-649-017-3

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2012) Результати констатувального етапу дослідження науково-методичного забезпечення професійного самовизначення учнів старших класів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (2). Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 308-311.

- Мудрік, І.В. (2012) Вплив різних форм фізичного виховання на формування самосвідомості особистості In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звітної науково-практичної конференції , 2 . Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 159-162.

- Мудрік, В.І. (2012) Структура фізичної вихованості особистості In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звітної науково-практичної конференції , 2 . Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 88-90.

- Муранова, Н.П. (orcid.org/0000-0003-1527-0989) (2012) Competency approach as a theoretical foundation of physical and mathematical preparation of high school students for study at a technical university In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" . НАУ, м. Київ, Україна, p. 51.

- Муромець, В.Г. (2012) Психолого-педагогічний супровід учнів в умовах розбудови превентивного виховного простору загальноосвітнього навчального закладу In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. , 2 (2). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 314-316.

- Мілохіна, М.О. (2012) Професійна компетентність операторів комп’ютерного набору: сутність поняття та компоненти In: Освіта впродовж життя: вимоги часу Педагогічні науки , 1 (4). Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 188-191. ISBN 978-966-2748-21-6

- Мілохіна, М.О. (2012) Компетентностный подход к профессиональной подготовке операторов компьютерного набора In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання , 1 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 123-126. ISBN 978-966-2553-09-3

- Найдьонов, Олександр Григорович (2012) Православний світогляд як дієвий засіб захисту від інформаційно-маніпулятивних технологій In: Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие Церкви и образования : Тезисы Международной научно-практической конференции, 26-27 апреля 2012 г. – Харків, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2012 г. - 432 с. . Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м.Харків, Україна, pp. 223-225. ISBN 978-966-623-861-3

- Найдьонов, Олександр Григорович (2012) Analog thinking in the modern cognitive science and the information civilization In: Філософія в умовах сучасних соціокультурних викликів: Всеукраїнська науково-теоретична конференція (11-12 жовтня 2012 року) . Інтроліга ТОР, м. Черкаси, Україна, pp. 312-315. ISBN 978-966-2545-37-1

- Найдьонов, Олександр Григорович (2012) Is the Ukrainian society social intellectual? In: Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства . Сумський державний університет, м. Суми, Україна, pp. 103-105.

- Науменко, О.М. (2012) Realization of researches of the state of educational environment In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України . ІІТЗН НАПН України , Київ, Україна.

- Науменко, О.М. (2012) Internet-oriented pedagogical technologies as means of development of educational environment In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали Міжнародної VIIІ (XVIIІ) науково-практичної конференції . ПП "Ексклюзив-Систем", м.Кіровоград, Україна, pp. 106-108.

- Науменко, О.М. (2012) Preparation of teachers of chemistry and internet-oriented pedagogical technologies In: Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі . Херсонський державний університет, Україна, Херсон, Україна. (Submitted)

- Науменко, С.О. (2012) The toolkit of monitoring implementation of educational achievements among pupils of 6-7 grades in geography In: Анот. результати наук.-дослід. роботи Ін-ту педагогіки НАПН України за 2011 рік . Інститут педагогіки, м. Київ, Україна, pp. 124-126.

- Науменко, С.О. (orcid.org/0000-0002-8279-4427) (2012) Systems of tasks in a test form In: Матеріали міжнар. форуму фахівців у галузі освітніх вимірювань (Київ, 1 червня 2012 р.) . НПУ, м. Київ, Україна, pp. 20-21.

- Нечипуренко, Павло Павлович (2012) Virtual chemical laboratory in teaching chemistry In: Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (6). РВВ РДГУ, м. Рівне, Україна, pp. 44-46.

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2012) Vocational technical education of Khmelnytskiy region In: Професійно-технічна освіта , 4 (57). ВАТ "Видавництво "Київська правда"", м. Київ, Україна, p. 2.

- Огієнко, О.І. (2012) Андрагогічна компетентність педагога: традиції та інновації у зарубіжному досвіді In: Освіта впродовж життя: вимоги часу . Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 194-198. ISBN 978-966-2748-21-6

- Огієнко, О.І. and Лупіка, М.А. (2012) Challenge on adult education in globalization society In: Актуальні проблеми професійної орєнтації та професійного навчання населення . Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Київ, pp. 117-127. ISBN 978-617-649-017-3

- Окушко, Тетяна Костянтинівна (2012) Дитяче об’єднання як чинник формування світоглядної позиції підлітків In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал , 2 (2). Видавництво «Тіповіт», м. Івано-Франківськ, pp. 33-37.

- Окушко, Тетяна Костянтинівна (2012) Детские общественные объединения как субъекты социального воспитания In: Вестник Костомаровского госсударственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия №1: Социальное воспитание: от зарождения традиций до современной практики Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика , 1 (18). Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова , г. Кострома, Россия, pp. 195-198.

- Оліферчук, Оксана Григорівна (2012) Features of evaluation of results of studies of future skilled workers In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання (матеріали звітної науково-практичної конференції за 2012 р.) , 1 (1). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 45-48. ISBN 978-966-2553-09-3

- Онищук, Людмила Анатоліївна (2012) Педагогічна прогностика в управлінні In: Проблеми емпіричних досліджень у психології . ОВС, м. Київ, Україна, pp. 267-271.

- Оржеховська, В. М. and Федорченко, Т. Є. (2012) Концептуальні засади формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. , 2 (2). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 91-94.

- Осадчук, Раїса Іванівна (2012) Problem formation of differentiation of independent work of pupils of basic school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2011 рік , 1 . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 29-30.

- Остапенко, О.І. (2012) Особливості виховання фізичних здібностей у молодших школярів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звітної науково-практичної конференції , 2 . Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 170-173.

- Отич, О.М. (2012) Theoretical and methodological principles of formation of art and esthetic culture of future skilled workers In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2012 р.). Т. 1. . К. : ІПТО НАПН України, Київ, pp. 101-103. ISBN ISBN: 978-966-2553-09-3

- Отич, О.М. (2012) Axiosphere of humanistic education In: Традиційні цінності українського народу у виховному процесі сучасної гімназії . ІПООД НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 5-10.

- Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X) (2012) Взаємодія сім’ї і школи у процесі професійного самовизначення старшокласників In: Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення . ІПК ДСЗУ, м. Київ, Україна, pp. 275-284. ISBN 978-617-649-017-3

- Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X) (2012) Виховний потенціал професійного консультування старшокласників In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (2). Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 313-316.

- Пархоменко, О.М. (2012) Аспекти забезпечення формування готовності старшокласників до професійного самовизначення в сфері сільськогосподарських професій In: Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . ІПК ДСЗУ, м. Київ, Україна, pp. 284-292. ISBN 978-617-649-017-3

- Пархоменко, О.М. (2012) Теоретичні аспекти формування готовності старшокласників до ведення фермерського господарства In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 92-95.

- Пащенко, Олена Вікторівна (2012) Педагогічні умови формування екологічного світогляду підлітків у дитячій громадській організації In: Теорія і практика проектування авторських педагогічних систем . Інститут обдарованої дитини НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 257-260.

- Пащенко, Олена Вікторівна (2012) The program of public support of children and young people exposed to environmental protection as a factor contributing to sustainable development in the non-formal education In: The theory and practice of projecting of autor pedagogical systems , 2012 . ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», м. Київ, Україна, pp. 299-305.

- Пащенко, Олена Вікторівна (2012) Педагогічні умови формування екологічного світогляду підлітків у дитячій громадській організації In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (2). Видавництво «НАІР» , м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 173-175.

- Пащенко, Олена Вікторівна (2012) Неформальное экологическое воспитание: Всеукраинский детский союз «Экологический дозор» In: Стратегия и ресурсы социального воспитания: вызовы ХХI века (2). НГПУ , м. Новосибірськ, Росія, pp. 188-194. ISBN 978-5-85921-949-0

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Model information and analytical competence manager In: Децентралізація управілння професійно-технічною освітою: теорія і практика (1). ІПТО НАПН України, Київ, pp. 63-67.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Педагогическое моделирование информационно-аналитической компетентности руководителей профессионально-технических учебных заведений In: Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ) : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції . КПУ, Запоріжжя, pp. 225-226.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Інваріантне моделювання як пріоритетний науковий підхід до вивчення інформаційно-аналітичної компетентності керівників ПТНЗ In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання , Київ . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, pp. 110-112. ISBN 978-966-2553-09-3

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Модель інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів In: Децентралізація управління професійно-технічною освітою: теорія і практика: тези доповідей науково-практичного семінару . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, pp. 63-67.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Системне моделювання розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів In: Ольвійський форум – 2012: стратегії України в геополітичному просторі (4). ЧДУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна, pp. 36-38. ISBN 2075-5449

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Компетентностный подход к развитию профессионализма руководителей профессионально-технических учебных заведений In: Инновация, качество, образование и развитие . Министерство образования Азербайджанской республики, Баку, pp. 206-209.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Methodological bases of development of research and information competence of leaders of vocational educational establishments In: VIII Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» . Acta Universitatis Portika Euxinus, Днепропетровск, Варна, Болгария, pp. 302-305. ISBN 978-966-2637-14-4

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Самообразование руководителей профессионально-технических учебных заведений и условия его активизации In: Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры: материалы I-ой Международной научно-практической конференции . ГУЗ «МВПУ ПИТ», Дніпропетровськ, pp. 173-176.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Особенности управления самообразовательной деятельностью руководителей профессионально-технических учебных заведений в условиях развития киберпространства In: Кіберагресія: психолого-педагогічні та кібернетичні проблеми безпеки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. . ЛНУ ім. Тараса Шевченка, м. Луганськ, Україна, pp. 81-91. ISBN 978-966-617-300-6

- Петрочко, Ж.В. (2012) Социально-воспитательная среда как фактор социально-педагогического обеспечения прав детей In: Вестник Костомаровского госсударственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия №1: Социальное воспитание: от зарождения традиций до современной практики Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика , 1 (18). Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова, г. Кострома, Россия, pp. 107-110.

- Петрочко, Ж.В. (2012) Різнорівнева участь у житті суспільства й прийнятті рішень як прояв суб’єктності дитини In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік , 3 (16). "НАІР" , м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 73-81.

- Петрушко, В.А. (2012) Overall System Characteristic of Information System to Manage R&D at National Academy of Pedagogical Science of Ukraine In: Тези доповідей звітної наукової конференції ІІТЗН НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 62-64.

- Поліщук, О.П., Теплицький, І.О. and Семеріков, С.О. (2012) GlowScript - cloud based learning tool for computer simulation of physical processes In: Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.) . Видавничий відділ КМІ, м. Кривий Ріг, Україна, p. 142.

- Пономаревський, С.Б. (2012) Policy of Ukraine to ensure the Ukrainian education in the Russian Federation: analytical aspects In: Historical and legal and socio-economic aspects of society (1). Ukrainian-Russian Institute in Chernigiv FSBEI HVE "MSOU by V.Chernomyrdin", м.Чернігів, Україна, pp. 33-36. ISBN 978-966-1647-74-8

- Попова, Т.С. (2012) Основні аспекти застосування учнями засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення технологій In: Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . ІПК ДСЗУ, м. Київ, Україна, pp. 201-208. ISBN 978-617-649-017-3

- Поповський, О.І. (2012) Stages of development of veb-technologies In: Тези доповідей звітної наукової конференції ІІТЗН НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, pp. 106-108.

- Постригач, Н.О. (orcid.org/0000-0002-5433-2938) (2012) Structural components of civic competence Modern teacher Europeans In: Information and communication technology in modern education: experience, problems and prospects Серія педагогіки (3). Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна, pp. 117-120.

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2012) Організаційно-методичне забезпечення інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу In: Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доповідей . Університет "Україна", м. Київ, Україна.

- Пустовіт, Г.П. (2012) Виховання особистості – пріоритет позашкільної освіти In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік (2). Типовіт, м. Івано-Франківськ , Україна, pp. 23-27.

- Пустовіт, Наталія Афанасіївна (2012) Критерії і показники культури екологічної поведінки учнів основної школи In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції (2). "Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 103-105.

- Пятничук, Т.В. (2012) Principles of forming of computer-integrated professions of a build type In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання (мат. звітної наук-практ. конф. за 2012 р.) , 1 (1). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 48-50. ISBN 978-966-2553-09-3

- Пінчук, О.П. (2012) Development of educational technologies and a problem of distant learning in the system of general secondary education In: Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі . Херсонський державний університет, Херсон, Україна, pp. 206-207.

- Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М. and Ухань, П.С. (2012) Development of distance learning at the new stage of school informatization In: Зб. матеріал. доп. VIII міжнародної науково-практичної конференції «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2012» (ІОН-2012), 1-5 жовтня 2012 р. . ВНТУ, м. Вінниця, Україна, pp. 9-10.

- Пірко, М.В. (2012) About actuality lines in researches at definition qualities of means of educational appointment to the electronic learning tools` for the general educational environment In: "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» , 3 (11). Національний авіаційний університет,кафедра комп'ютерних мультимедійних технологій ФКС, м. Київ, Україна.

- Радзімовська, О. В. (2012) Psychological conditions of the spiritual culture of the participants pedagogical interaction In: Освіта впродовж життя: вимоги часу: збірник матеріалів IV Всеукраїнських педагогічних читань пам"яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубінчук . ІППОД НАПН України, ВП "Едельвейс", м.Київ Україна, pp. 212-215. ISBN 978-966-2748-21-6

- Радзімовська, О. В. (2012) Передумови формування та розвитку професійної ідентичності учнів ПТНЗ In: Матеріали круглого столу "Психологічні засади формування педагогічної майстерності вчителів у роботі з інтелектуально обдарованими учнями" . Інститут обдарованої дитини НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 123-130.

- Радкевич, В.О. (2012) Профессиональное обучение персонала предприятий в условиях развития инновационной системы Украины In: Труды IV международных научных чтений, посвященных памяти Героя Советского Союза, академика РАО Сергея Яковлевича Батишева , 1 . ФГНУ ИТИП РАО, г. Москва, Россия, pp. 164-171.

- Радкевич, В.О. (2012) Компетентнісний підхід до забезпечення якості професійної освіти і навчання In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної наук.-практ. конф. за 2011 рік (1). Інститут проф.-техн. освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 9-15.

- Радкевич, В.О. (2012) Обеспечение качества профессионально-технического образования In: Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры . ГУЗ «МВПУ ПИТ», г. Днепропетровск, Украина, pp. 15-18.

- Рождественська, Д.Б. (2012) Проектування очно-дистанційного навчання керівників загальноосвітніх навчальних закладів: аналіз світового досвіду In: Науково-практична конференція "Мультимедійні технологій в освіті та інших сферах діяльності" . Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

- Рождественська, Д.Б. (2012) Дослідження особливостей мотивації професійного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах очно-дистанційного навчання In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Психологія у післядипломній освіті», присвячена 20-річчю НАПН України . Університет менеджменту освіти , м.Київ, Україна, pp. 56-57.

- Рождественська, Д.Б. (2012) Компетентна комунікативна поведінка учнів в шкільній практиці європейських країн в контексті створення безпечного інформаційно-комунікаційного освітнього простору In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 39-40.

- Рождественська, Д.Б. (2012) Компетентна комунікативна поведінка: європейський погляд на розуміння та впровадження In: Науково-практичний семінар "Педагогічна компаративістика – 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" . ТОВ «Інформаційні системи», м.Київ, Україна, pp. 143-145.

- Рождественська, Д.Б. (2012) Мотивація професійного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів як організаційно-педагогічна передумова ефективного очно-дистанційного навчання In: І Межнародна Інтернет-конференція "Инновация в образовании. Современная психология в обучении" . "Казанский университет", м. Казань, Росія , pp. 148-149.

- Романова, Г.М. (2012) Сутність суб’єктно-продуктивного підходу у підготовці викладачів економічного університету до проектування навчальних технологій In: Збірник матеріалів науково-методичної конференції (2). КНЕУ, м. Київ, Україна, pp. 311-313. ISBN 978-966-483-663-7

- Ростока, Марина Львівна (2012) Місце інформаційно-комунікаційних засобів у формуванні професійної мобільності суб’єктів навчально-виробничого процесу In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання . Інститут ПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 145-148.

- Ростока, Марина Львівна (2012) Самостійна підготовка учнів як педагогічна умова формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних у ПТНЗ In: Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры: тезисы докладом І-ой Международной научно-практической конференции , - (-). ГУЗ «МВПУ ПИТ», м. Дніпропетровськ, Україна, pp. 125-127.

- Ростока, Марина Львівна (2012) Формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, як педагогічна проблема In: Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі . Видавництво Державного закладу"Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", м. Луганськ, Україна, pp. 102-104. ISBN 978-966-617-301-3

- Руденко, І.В. (2012) Систематизовані завдання та заходи методики естетизації навчально-виховного процесу учнів 6-го класу In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік , 2 . “Тіповіт”, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 178-181.

- Руденко, Л.А. (2012) Formation of communicative culture of future professionals in the context of educational content fundamentalization In: «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» . НПУ ім. М. П. Драгоманова, м.Київ, Україна, pp. 188-189.

- Руденко, Л.А. (2012) The relationship of culture of interpersonal relationships and the legal competence of experts In: Психологічне забезпечення правової підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів . НМЦ ПТО, Львівська обл., Україна, pp. 26-28.

- Савельєва, І.В. (2012) Розробка та застосування методики створення індивідуалізованих дистанційних курсів для дорослих на основі онтології In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України , 2012 . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Савельєва, І.В. (2012) Средства индивидуализации содержания в дистанционном обучении In: І Всеукраїнський науково-практичний семінар "Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті" . Івано-Франковський національний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 15-16.

- Савченко, Ірина (2012) Dynamics of trends retraining and advanced training of the unemployed and the working population in VET by means of information-analytical system of vocational training In: Науково-методичні основи професійного навчання дорослих в умовах ПТНЗ і виробництва . Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України, м.Львів, Україна, pp. 91-93. ISBN 978-966-665-773-0

- Савченко, З.В. (2012) Мережні електронні бібліотеки ВНЗ та науквових установ як наукові ресурси освітнього простору In: IX Міжнародна науково-практична конференція INFORMATIO-2012: Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ (м. Київ) . http://www.informatio.org.ua , м. Київ, Україна, pp. 20-21.

- Савченко, З.В. (2012) Мережна електронна бібліотека НАПН України: завдання та перспективи побудови In: Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України . , м.Київ, України, pp. 66-67.

- Савінов, Володимир Вікторович (orcid.org/0000-0001-5830-2333) (2012) Playback theatrical atmosphere: from the viewer to the author In: V всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: обсерваторія душі” (м. Мелітополь, 25–27 травня 2012 р.) Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери (5). Золоті ворота, м. Київ, Україна, pp. 21-24.

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2012) Провідні функції освіти дорослих в сучасному соціумі In: Освіта впродовж життя: вимоги часу (1). Едельвейс, м. Київ, Україна, pp. 226-228. ISBN 978-966-2748-21-6

- Самойленко, Наталія Іванівна (2012) Особливості теоретичного змісту підручника «Інформатика, 10–11» для інформаційно-технологічного профілю In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік . Інститут педагогіки, м. Київ, Україна, pp. 308-309.

- Самойленко, Наталія Іванівна (2012) Принципи створення курсу інформатики для основної школи In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік . Інституту педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 330-331.

- Свириденко, С.О. (2012) Зміст, форми і методи виховання свідомого ставлення до здоров’я старшокласників інтернатних закладів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік , 1 (2). Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 186-189.

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Decentralized management: advantages and disadvantages In: Децентралізація управління професійно-технічною освітою (1). ІПТО НАПН України, Київ, pp. 8-10.

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Системний підхід до управління професійно-технічною освітою в умовах децентралізації In: Проектирование образовательного пространства - современные ориентиры . ГУЗ "МВПУ ПИТ", м. Днепропетровск, Україна, pp. 28-30.

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Управлінська компетентність керівників ПТНЗ в умовах децентралізації управління професійно-технічної освіти In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання (1). Інститут професійно-технічної освіти, м.Київ, Україна, pp. 23-25.

- Семеріков, С.О., Стрюк, А.М. and Стрюк, М.І. (2012) Methodological approaches to the formation of mobile learning materials In: New Information Technologies in Edu-cation for All: Models and Infrastruc-tures: Proceedings of the Seventh In-ternational Conference , 1 . ITEA, м.Київ, Україна.

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О. and Поліщук, О.П. (2012) Development of mobile access to the Internet auction Aukro in training professionals In: Новітні комп’ютерні технології: матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції: Севастополь, 11–14 вересня 2012 р. , 1 . Мінрегіон України, м. Київ, Україна.

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О. and Поліщук, О.П. (2012) Fourier series in problems of addictions recovery in the course of Mathematics at the Technical University In: Комп’ютерне моделювання в освіті: матеріали V Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 6 квітня 2012 р.) , 1 . Видавничий відділ НМетАУ, м. Кривий Ріг, Україна.

- Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2012) Kontent-administration of the Informative system of planning of scientific researches in the Academy of pedagogical sciences of Ukraine In: Тези науково-технiчної конференцiї SAIT 2012 . НТУУ "КПI", pp. 410-411.

- Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2012) Kontent-administration of the Informative system of planning of scientific researches in the Academy of pedagogical sciences of Ukraine on the base of network the Internet In: Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації технічне забезпечення . РВВ Сумський СОІППО, м. Суми, pp. 45-48.

- Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) and Матросова, Н.М. (2012) A method of testing of the informatiоn system of planning of scientific researches is in NAPN of Ukraine In: Тези доповідей звітної наукової конференції ІІТЗН НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 68-69.

- Сидельникова, О.Д. (2012) Педагогічні умови формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного самоставлення In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал , 2 (2). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 187-190.

- Сидельникова, О.Д. (2012) Особливості розвитку ціннісного самоставлення в дітей дошкільного віку In: Інноваційні технології в дошкільній освіті України : розвиток дитячої обдарованості та креативності" (1). НЦ «МАНУ», м. Київ, Україна, pp. 274-276.

- Сидоренко, В.В. (2012) Forms of pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature in the context of the new educational paradigm In: Матеріали ІІІ Міжнар. освітнього Форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі» м. Запоріжжя, 26-29 квітня 2012 р педагогіка (2). Фінвей, м.Запоріжжя, Україна, pp. 241-244.

- Скалько, О.В. (2012) Basic principles of vocational guidance in high school for professions natural-mathematical direction In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 106-109.

- Словак, К. І. (2012) The use TinyMCE to create worksheets MME "Higher Mathematics" In: Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2012) , 2 . ЧДТУ, м. Черкаси, Україна, pp. 89-90.

- Словак, К. І. (2012) Possibilities of application of the mobile mathematical environment «Higher mathematics» for implementation a research approach in education. In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс - 2012» . Мрія, м. Суми, Україна, pp. 74-75. ISBN 978–966–698–144–1

- Словак, К. І. (2012) Mobile mathematical environments as a cloud technology tools In: Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси − Харків, 21 грудня 2012 р.) . Видавничий відділ КМІ, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 131-132.

- Словак, К. І. and Хараджян, Н. А. (2012) Computer modeling in the study of mathematical statistics In: Комп’ютерне моделювання в освіті: матеріали V Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 6 квітня 2012 р.) . Видавничий відділ НМетАУ, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 36-37.

- Словак, К. І. and Хараджян, Н. А. (2012) The problem of empowering mobile mathematical environment "Higher Mathematics" In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: матеріали Міжнародної VIII (XVIII) науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 27-28 квітня 2012 року . ПП. Ексклюзив-Систем, м. Кіровоград, Україна, pp. 116-117.

- Словінська, О.Д. and Словінський, О.В. (2012) Computer protection from unauthorized reconfigure the operating system in educational laboratory In: ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція, присвяченої 95-річчю Херсонського державного університету , 1 . Херсонський державний університет, м.Херсон, Україна. ISBN 74-580

- Соколюк, О.М. (2012) До питання про оновлення навчального експерименту In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: : Матеріали Міжнародної VIII (XVIІІ) науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 27-28 квітня 2012 року . ПП «Ексклюзив-Систем», м. Кіровоград, Україна, pp. 159-160.

- Солобай, Юрій Володимирович (2012) Формування культури екологічної поведінки учнів основної школи засобами проектних технологій в умовах глобалізації суспільства In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (2). "Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 193-195.

- Стрюк, А.М. (2012) Використання методу проектів у навчанні системного програмування бакалаврів програмної інженерії In: Новітні комп’ютерні технології : Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції . Мінрегіон України, м. Севастополь, Україна, pp. 150-152.

- Стрюк, А.М. (2012) Information and communication technologies of blended learning in higher education In: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. ХХ міжнародна науково-практична конференція. Харків, 15-17 травня 2012 , 3 . НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна, p. 60.

- Стрюк, А.М. (2012) Using virtual laboratories in blended learning system programming In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : матеріали наукової конференції . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 41-43.

- Стрюк, А.М. and Стрюк, М.І. (2012) Методичні аспекти застосування хмарно орієнтованих засобів у підготовці фахівців з інформаційних технологій In: Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару . Видавничий відділ КМІ, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 145-146.

- Стрюк, А.М. and Туравініна, О.М. (2012) The use of cloud computing in the blended learning system programming In: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2012) 25-27 квітня 2012 року , 2 . ЧДТУ, м. Черкаси, Україна, pp. 96-97.

- Супрун, Д. М. (orcid.org/0000-0003-4725-094X) and Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) (2012) Impact of psychological and pedagogical knowledge on the development of spiritual education In: Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 25 травня 2012 р.) . Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна, pp. 208-211.

- Сушенцев, О.Є. (2012) Trade education of region as institute of social partnership In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання (мат. звітної наук-практ. конф. за 2011 р.) (1). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 50-53. ISBN 978-966-2553-09-3

- Сушенцева, Лілія Леонідівна (2012) Підвищення професійної мобільності випускників ПТНЗ In: Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры: тезисы докладом І-ой Международной научно-практической конференции . ГУЗ "МВПУ ПИТ", м. Днепропетровск, Україна, pp. 47-50.

- Сігаєва, Лариса Євгеніївна (2012) Problems of spirituality in adult education In: Lifelong education: time requirements Педагогічні науки . Edelveys, м. Київ, Україна, pp. 235-238. ISBN 978-966-2748-21-6

- Тарасова, Т. В. (2012) Науково-педагогічні принципи як основа моделювання превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. , 2 (2). Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 116-119.

- Тарасова, Т. В. (2012) Превентивне виховне середовище ЗНЗ: погляд сьогодення In: Формування життєво компетентної особистості: тенденції та перспективи. Матеріали обласної науково-практичної конференції . ОІППО, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 6-11.

- Тебенко, Олександр Віталійович and Тебенко, Олексій Віталійович (2012) Development of veb-parts of portal is the «National academy of sciences of Ukraine. Planning of scientific researches» In: Тези доповідей звітної наукової конференції ІІТЗН НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Київ, pp. 69-70.

- Терещенко, О.П. (2012) Формування у старших дошкільників уявлення про доброзичливість засобами мистецтва In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал , 1 (2). Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 253-257.

- Тимчик, М.В. (2012) Фізичне виховання учнів 7-9 класів у процесі спортивно-ігрової діяльності In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звітної науково-практичної конференції , 2 . Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 325-328.

- Ткачук, І.І. (2012) Педагогічні засоби формування спрямованості старшокласників на майбутній професійний успіх в умовах суспільно-гуманітарного напряму профільного навчання In: Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . ІПК ДСЗУ, м. Київ, Україна, pp. 246-255. ISBN 978-617-649-017-3

- Ткачук, І.І. (2012) Вивчення цінностей професійної самореалізації в учнів старших класів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 328-330.

- Ткачук, В. В. and Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) (2012) Mobile ICT in education In: Молодий науковець XXI століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 5 квітня 2012 р.) . СПД Залозний В. В., м. Кривий Ріг, Україна, pp. 167-168.

- Триус, Ю.В. and Герасименко, І.В. (2012) The course "Fundamentals of distance learning" for university teachers In: Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” , 2 (12-007). Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна, pp. 99-100.

- Трубачева, Світлана Едуардівна (orcid.org/0000-0002-1400-9773) (2012) Didactic conditions of differentiation of the process of formation of general educational competences of students In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2011 рік . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 24-26.

- Тукало, М.Д. (2012) Особливості оптимізації навчального хімічного експерименту в гуманітарних класах профільної школи In: Научный прогресс на рубеже тысячелетий . Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага).

- Тукало, М.Д. (2012) Про сучасні засоби оптимізації навчального хімічного експерименту в класах гуманітарного профілю In: Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі . Грінь Д.С., м.Херсон, Україна. (In Press)

- Тукало, М.Д. (2012) Навчальний хімічний Експеримент як засіб пізнавальної активності учнів в класах гуманітарного профілю In: "Засоби і технології сучасного навчального середовища" . ТОВ "КОД", м.Кіровоград, Україна.

- Тукало, М.Д. (2012) Про навчальний хімічний експеримент як засіб та метод навчання сучасного навчального середовища в класах гуманітарного профілю In: Образование и наука XXI века . «Бял ГРАД-БГ» ООД , Софія, Болгарія.

- Тукало, С.М. (orcid.org/0000-0002-6268-1185) (2012) Electronic document management as a tool for office automation in scientific institution In: Міжнародна науково-технічна конференція SAIT 2012 Системний аналіз та інформаційні технології . ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, м. Київ, Україна, pp. 418-420.

- Тукало, С.М. (2012) Electronic document management systems in teaching scientific institution In: Збірка матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення" . СОІППО, м.Суми, pp. 48-50.

- Тукало, С.М. (2012) A task of electronic dokumentoobigu is in scientific establishments In: Тези доповідей звітної наукової конференції ІІТЗН НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, pp. 72-74.

- Туравініна, О.М. (2012) Cloud learning technologies for students In: Новітні комп’ютерні технології (10). Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, Україна, pp. 119-121.

- Туравініна, О.М. (2012) Cloud learning technology in the system of ICT for educational purposes In: Всеукраїнський науково-методичний Інтернет-семінар (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків) . Видавничий відділ КМІ, м. Кривий Ріг, Україна, p. 9.

- Федун, Л.М. (2012) Професії гуманітарної сфери: специфіка розподілу та сучасні вимоги In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 333-336.

- Хижняк, А.В. (2012) Критеріальний апарат професійного самовизначення міських старшокласниць In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 119-121.

- Хлєбникова, Людмила Олександрівна (2012) Конкурси класних хорів як засіб розвитку творчої особистості молодшого школяра In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік , 2 . “Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 196-199.

- Хромова, О.Л. (2012) Моніторинг роботи школи з педагогічної підготовки батьків щодо професійного самовизначення старшокласників In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 340-343.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2012) Development of professional competence leader VET In: Децентралізація управілння професійно-технічною освітою: теорія і практика (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 83-86.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2012) Моделювання професійної компетентності директора професійно-технічного навчального закладу In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання , 1 . НАПНУ, м.Київ, Україна, pp. 163-167.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2012) Розвиток професійної компетентності керівника ПТНЗ In: Децентралізація управління професійно-технічною освітою: теорія і практика: тези доповідей науково-практичного семінару (м. Київ, 17 травня 2012 р.) , 1 . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 89-92.

- Чиренко, Наталія Вікторівна (2012) Дослідження стану вихованості власної гідності підлітків у дитячому об’єднанні In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал , 2 (2). «Тіповіт», м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 343-346.

- Шестаковський, М.М. (2012) Місце профорієнтаційної роботи МНВК у підготовці молодої людини до інтеграції у соціум In: Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . ІПК ДСЗУ, м. Київ, Україна, pp. 271-279. ISBN 978-617-649-017-3

- Шкіренко, Олена Віталіївна (2012) Spiritual culture and values as the basis of individual competence component of future professional In: Теоретико-методологічні питання розвитку загальної обдарованості особистості : Матеріали Всеукр. науково-практичної конференції присвяченої 20-річчю заснування НАПН України, 13 березня 2012 р. . ТОВ «Інформаційні системи», м. Київ, Україна, 143 -150.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Проектування у педагогічній діяльності викладачів професійно-технічної освіти In: Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры: Тезисы докладов I-ой Международной научно-практической конференции . ГУЗ «МВПУ ПИТ», м.Дніпропетровськ, Україна, pp. 169-172.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Informational and analytical competence of the professional technical educational establishments’ directors In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 25-28.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2012) До питання про підготовку кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» In: Матеріали І Всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті»: тези доповідей – Івано-Франківськ, 2012 . Івано-Франківський національний технічних університе , м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 51-52.

Monograph

- Єльникова, Галина Василівна, Куценко, В.І. and Маслов, В.І. (2012) Theoretical-methodical base of managers training for assessment of the results of secondary school activity Project Report. "Педагогічна думка", м.Київ, Україна.

- Інститут соціальної та політичної психології, НАПН України (2012) Psychological Perspectives. Special issue of "Psychology of professional activity of social workers" Other. "Золоті ворота", м.Київ, Україна.

- Алєксєєнко, Т.Ф. (2012) Социальные ценности малой группы школьников Project Report. Педагоічна думка, м. Київ, Україна.

- Алєксєєнко, Т.Ф. and Малиношевський, Р.В. (2012) Формування цілісного виховного середовища дитини у педагогічній спадщині В. Сухомлинського Project Report. Поліграфіст-2, м. Хмельницький, Україна.

- Биков, В.Ю., Богачков, Ю.М., Вольневич, О.І., Коневщинська, О.Е., Ухань, П.С., Сороко, Н.В., Дивак, В. В. and Красношапка, В.О. (2012) Internet oriented computerized system for collecting, accumulating and processing the results of learning activities of students of secondary schools Discussion Paper. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Болгаріна, В.С., Свистун, Валентина Іванівна, Єльникова, Галина Василівна, Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Семенов, П.Б. and Чернова, Тетяна Юріївна (2012) Interaction control subjects vocational education: theory and practice Project Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

- Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Камишин, Володимир Вікторович, Поліхун, Н.І. (orcid.org/0000-0002-0176-0752) and Ашеров, А.Т. (2012) Technology of the network resources use to prepare young people for research Project Report. ТОВ «Інформаційні системи», м. Київ, Україна.

- Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120), Рибалка, В.В., Вінник, Н.Д., Русова, В.В., Перцев, М.А., Плаксенкова, І.О., Кудрявченко, М.О., Сагалакова, А.Б. and Черняк, Ю.М. (2012) Development changes of intellectual abilities of gifted person in teens Project Report. ТОВ «Інфосистем», м.Київ, Україна.

- Васянович, Г.П., Вдович, С.М. and Онищенко, В.Д. (2012) Humanitarian education and labour market needs Technical Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

- Волинський, В.П., Красовський, О.С., Чорноус, О.В. and Якушина, Т.В. (2012) Дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для середньої загальноосвітньої школи Project Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Говорун, Т.В., Дембицька, Н.М. (orcid.org/0000-0001-6978-7655), Зубіашвілі, І.К., Карамушка, Л.М. (orcid.org/0000-0003-0622-3419), Лавренко, О.В., Міщенко, О.О., Москаленко, В.В. and Шайгородський, Ю.Ж. (orcid.org/0000-0003-3281-6138) (2012) Socio-psychological problems of becoming an economic entity Socialization Project Report. Імекс-ЛТД, м. Кіровоград, Україна.

- Жадан, Ірина Василівна (orcid.org/0000-0001-5274-574X), Позняк, Світлана Іванівна (orcid.org/0000-0003-0646-4933), Скнар, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-7883-680X), Дідук, Інна Анатоліївна, Вольфовська, Тетяна Олександрівна and Келепко, Олександра Віталіївна (2012) Social learning: mechanisms of development of youth political attitudes Project Report. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ, Україна.

- Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X) (2012) Технології підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення: монографія Project Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2012) Teacher axiology in the modernization of vocational teacher education Project Report. НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Київ, Україна.

- Калініна, Л.М. (orcid.org/0000-0003-0534-6089) (2012) Теоретико-прикладні аспекти формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу Project Report. Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

- Кизенко, Василь Іванович, Васьківська, Галина Олексіївна (orcid.org/0000-0002-8714-8512), Бондар, Світлана Пилипівна, Барановська, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0788-8511), Корсакова, Ольга Костянтинівна, Липова, Людмила Андріївна, Трубачева, Світлана Едуардівна (orcid.org/0000-0002-1400-9773) and Осадчук, Раїса Іванівна (2012) Didactic bases of differentiation of training at the basic school Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Кокун, Олег Матвійович (orcid.org/0000-0003-1793-8540) (2012) Психологія професійного становлення сучасного фахівця Project Report. ДП "Інформ.-аналіт. агенство", м.Київ, Україна.

- Кокун, Олег Матвійович (2012) Психоэнергетические возможности человека: теория и практика: Монография Project Report. "ГП Информ.-аналит. агентство".

- Кісарчук, Зоя Григорівна (orcid.org/0000-0002-4461-945X), Гребінь, Л.О. (orcid.org/0000-0003-2248-9655), Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216), Данилевський, Іван Анатолійович, Демидюк, Н.П., Єрмусевич, О.І., Журавльова, Н.Ю., Лазос, Гелена Петрівна (orcid.org/0000-0002-8935-2664), Литвиненко, Людмила Іванівна, Омельченко, Яніна Миколаївна (orcid.org/0000-0002-3012-2258), Онищенко, Галина Іванівна, Пінчукова, Л.О., Плескач, Б.В. (orcid.org/0000-0002-2215-6810) and Юрченко, Т.П. (2012) Socio-cultural source in the development of the modern paradigm of psychotherapeutic assistance for personality Project Report. Імекс-ЛТД, м. Кіровоград, Україна.

- Лебединська, Ірина Вадимівна (2012) Identity and culture. The experience of psychological interpretation Project Report. Золоті Ворота, м. Київ, Україна.

- Литовченко, О.В. (orcid.org/0000-0001-8696-9610), Вербицький, В.В. and Липецький, О.П. (2012) Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Лозовецька, В.Т. (2012) Professional orientation of youth in the modern labor market: a monograph Project Report. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна.

- Лук’янова, Лариса Борисівна (orcid.org/0000-0002-0982-6162), Сігаєва, Лариса Євгеніївна, Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Зінченко, Світлана Володимирівна, Баніт, Ольга Василівна (orcid.org/0000-0001-9002-6439) and Василенко, Олена Вікторівна (2012) Adult education: theoretical and methodological principles Technical Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

- Максименко, С.Д. (orcid.org/0000-0002-3592-4196), Болтівець, С.І., Кокун, Олег Матвійович, Гуменюк, Г.В., Здіорук, С.І. and Губенко, О.В. (orcid.org/0000-0002-7197-3913) (2012) Психологічне обґрунтування заходів пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді Project Report. ДП «Інформ.-аналіт. агенство», м. Київ, Україна.

- Максимова, Н.Ю., Манілов, І.Ф., Рябовол, Т.А., Грись, А.М., Філоненко, Л.А., Максим, О.В., Литвинчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-5085-4499), Харитонов, В.А., Щербина-Прилука, В.М. (orcid.org/0000-0003-3284-9474) and Перзеке-Яланська, М.А. (2012) Theoretical and methodological basis of psychologyal correction of socially disadapted under age people Project Report. ТОВ «Імекс-ЛТД», м. Кіровоград, Україна.

- Моляко, В.О., Біла, І.М., Ваганова, Н.А., Кіричевська, Е.В., Латиш, Н.М., Медведева, Н.В., Москаленко, В.В., Найдьонова, Л.М., Рибалка, В.В., Траверсе, Т.М. and Третяк, Т.М. (2012) Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях: монографія Project Report. Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Москаленко, В.В., Шайгородський, Ю.Ж. and Міщенко, О.О. (2012) The economic culture of the individual, social and psychological aspect Project Report. Центр соціальних комунікацій, м. Київ, Україна.

- Нестерова, Л.В., Лузан, П.Г., Манько, В.М., Герлянд, Т.М., Слатвінська, О.А. and Шимановський, Марк Мусійович (2012) Scientific and methodical bases of training skilled workers in terms of European integration. Collective monograph Project Report. ІПТО НАПН України, Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

- Огнев’юк, В. (orcid.org/0000-0002-8671-3348), Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X), Хоружа, Л.Л., Соколова, І.В., Кузьменко, О.М. and Мороз, О.О. (2012) Educology: the origins of the scientific direction Project Report. ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», м. Київ, Україна.

- Осадчий, І.Г. (2012) Social and philosophical aspects of the general culture of school heads Project Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

- Островерхова, Н.М. (2012) Methodology formation technological culture school heads Project Report. Педагогічна думка, Київ, Україна.

- Піроженко, Тамара Олександрівна, Ладивір, Світлана Олексіївна, Вовчик-Блакитна, Олена Олександрівна (orcid.org/0000-0003-2657-980X), Карасьова, Катерина Володимирівна, Карабаєва, Ірина Іванівна, Пісарєва, Олена Володимирівна, Мельник, Інна Сергіївна, Гуменюк, Г.В., Гурковська, Тетяна Леонідівна and Токарєва, Людмила Дмитріївна (2012) Becoming of intemal picture of wold of preschool child Project Report. ТОВ «Імекс-ЛТД», м. Кіровоград, Україна.

- Руденко, Л.А. (2012) Culture of interpersonal relationships as a pedagogical problem Working Paper. pedagogical thought, м.Львів, Україна.

- Савченко, Олександра Яківна, Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X), Байбара, Тетяна Миколаївна, Вашуленко, Оксана Вікторівна, Коваль, Ніна Степанівна, Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Пономарьова, К. І. (orcid.org/0000-0001-6655-3773) and Прищепа, О.Ю. (2012) Didactic-methodical provision of control and evaluation of educational achievements of junior pupils on the basis of a competent approach Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Свистун, Валентина Іванівна, Айстраханов, Д.Д., Єльникова, Галина Василівна, Онищук, Людмила Анатоліївна (orcid.org/0000-0002-7854-9314), Петренко, Лариса Михайлівна, Щербак, Ольга Іванівна, Кулик, Є.В., Лук'яненко, Г.І. and Нікітчина, С.О. (2012) Decentralization of vocational education management Project Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

- Селецький, А.В. (2012) Професійна підготовка робітничих кадрів в Україні (1920–1959 рр.) : монографія Project Report. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна.

- Сердюк, Л.З. (2012) Psychology of learning motivation of future specialists: the systemic and synergetic approach Project Report. Університет «Україна», м.Київ, Україна.

- Смульсон, Марина Лазарівна, Машбиць, Юхим Ізраїлевич, Жалдак, М.І., Ільіна, Юнона Миколаївна, Назар, Максим Миколайович, Дітюк, Павло Павлович, Коміссарова, Олена Юріївна, Цап, В'ячеслав Йосипович, Бугайова, Н.М. and Депутат, Валентина Василівна (2012) Distance learning: psychological background Project Report. Імекс-ЛТД, м.Кіровоград, Україна.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Іванова, С.М., Новицький, О.В., Савченко, З.В., Резніченко, В.А., Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956), Андрійчук, Н.М., Ткаченко, В.А. (orcid.org/0000-0003-4028-4522), Шиненко, М.А. and Лабжинський, Ю.А. (orcid.org/0000-0002-5440-0099) (2012) The Electronic Library information systems of research and educational establishments Technical Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Тарасун, В.В. (orcid.org/0000-0002-4193-6513) (2012) Psychological and pedagogical assistance to children of preschool age with peculiarities of development: directions of realization Project Report. Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

- Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894), Злобіна, Олена Геннадіївна (orcid.org/0000-0003-2593-788X), Лєпіхова, Лора Анатоліївна, Лазоренко, Борис Петрович (orcid.org/0000-0002-2113-0424), Кочубейник, Ольга Миколаївна (orcid.org/0000-0001-6460-8494), Черемних, Катерина Олегівна, Кляпець, Ольга Яківна (orcid.org/0000-0002-9400-9668), Ларіна, Тетяна Олексіївна (orcid.org/0000-0001-8975-3348), Крайчинська, Валентина Анатоліївна and Гундертайло, Юлія Данилівна (orcid.org/0000-0001-6959-663X) (2012) Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості Project Report. Імекс-ЛТД, м. Кіровоград, Україна.

- Турбан, Вікторія Вікторівна, Куєвда, В.Т., Чепа, М.-Л.А., Рождественський, Юрій Тихонович, Летцев, Віктор Михайлович, Литовський, В.Ф., Маслюк, Андрій Миколайович and Шусть, Василь Володимирович (orcid.org/0000-0002-0094-1121) (2012) Historical and psychological rehabilitation of psychological thought in ethnocultural space Ukraine Technical Report. Імекс-ЛТД, м. Кіровоград, Україна.

- Філіпчук, Г.Г. (2012) Філософія екоосвіти сталого розвитку Project Report. "Зелена Буковина", м. Чернівці, Україна.

Conference or Workshop Item

- Єльникова, Галина Василівна (2012) The essential characteristic of monitoring as a tool for the development of vocational education In: Інститут інформаційних технологій та змісту освіти, 28 листопада 2012 року, м.Київ, Україна.

- Біла, І.М. (2012) Preparedness of adults for creative activity with children In: Всеукраїнський науково-методичний семінар, 21 лютого 2012 р., м. Умань, Україна.

- Закатнов, Д.О. (2012) Scientifically methodical providing of professional orientation of young people on workings professions In: Доповідь на засіданні Президії НАПН України, 4 квітня 2012 р., м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Музичук, Олена Олександрівна (2012) Psychological phenomena in studies G.I.Chelpanova In: Г.І.Челпанов і його роль у розвитку психологічної освіти і науки слов'янських держав, 20-21 квітня, м.Маріуполь, Україна.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2012) School Museum as a center of patriotic education of students In: Освіта Київщини: від часів Київської Русі до сьогодення, 16.02.2012, м. Біла Церква, Україна. (Unpublished)

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2012) School Museum: Past, Modern, Future In: Шкільний музей: досвід і перспективи, 17.11.2012, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Олійник, В.В. (2012) Modernization of Postgraduate Pedagogical Education in Ukraine: Essence and Implementation Terms In: ′′Максимизация нашего потенциала: консолидация Европейского пространства высшей школы′′, 26-27 апреля 2012, м.Баку, Азербайджан.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Инвариантное моделирование педагогических объектов (на примере информационно-аналитической компетентности руководителей профессионально-технических учебных заведений) In: симпозиум, 5 травня 2012 р., м. Київ, Україна.

- Полонська, Тамара Костянтинівна (2012) Methodological basis of portfolio usage in foreign language education of high school students In: Modern trends in foreign language education in secondary and higher education: state, problems and prospects: nauk. and practical. seminar, 20-21 квітня, м. Чернігів, Україна.

- Ростока, Марина Львівна (2012) Features of the Сonstruction of an Innovative Тextbook In: Децентралізація управління професійно-технічною освітою: теорія і практика, 17 травня 2012 року, м. Київ, Україна.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Іванова, С.М., Новицький, О.В., Савченко, З.В., Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) and Шиненко, М.А. (2012) Scientific and organizational and technical support network development of digital libraries of institutions NAPS Ukraine In: Вчена Рада ІІНЗН НАПН України, 29 листопада 2012, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Шишкіна, М.П. (2012) Psychological and Pedagogical Requirements of Electronic Learning Tools Quality Ensuring In: International Internet conference “Virtual Educational Environment: Psychological Problems. Psychology of New Millennium” , Київ, Україна.

- Шкіренко, Олена Віталіївна (2012) Особливості розробки та реалізації психолого-педагогічної програми формування духовних цінностей і культури у майбутніх правознавців In: Інтелектуальні здібності у структурі особистості старших підлітків як умова розвитку обдарованості, 8 червня 2012, м.Київ, Україна.

- Шкіренко, Олена Віталіївна (2012) Психологічний зміст духовних цінностей і культури особистості майбутнього професіонала In: Психолого-педагогічні особливості навчання та виховання інтелектуально обдарованих дітей , 25 жовтня 2012, м.Київ, Україна.

Book

Єльникова, Галина Василівна (2012) Theoretical and conceptual approaches to the management of vocational education . Наукова думка, м.Київ, Україна, pp. 118-141.

Єфімова, С.М. and Королюк, С. В. (2012) Leadership and inclusive education: study guide . ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», м.Київ, Україна. ISBN 978_966_2432_13_8

ІПООД, НАПН України (2012) Aesthetics and ethics of pedagogical action (Scientific digest) . ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна.

ІПООД, НАПН України (2012) Aesthetics and ethics of pedagogical action (Scientific digest) , 2 (4). ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна.

ІПООД, НАПН України (2012) Comparative professional pedagogy (Scientific journal) "Педагогічні науки" , 1 (3). Редакційно-видавничий центр Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

ІПООД, НАПН України (2012) Comparative professional pedagogy (Scientific journal) "Педагогічні науки" , 2 (4). Редакційно-видавничий центр Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

ІПООД, НАПН України (2012) Adult education: theory, experience, prospects (Collected works) Педагогічні науки , 1 (5). Едельвейс, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2748-22-3

ІПООД, НАПН України (2012) Adult education: theory, experience, prospects (Collected works) Педагогічні науки , 1 (4). ПП Лисенко М.М., м. Київ-Ніжин, Украъна. ISBN 978-966-2213-66-9

Іванова, Т.В. (2012) Media Education and Media Literacy: the problem of definition of terms . Міжнародний фонд "Відродження", м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2123-34-0

Ін-т проф-тех освіти, НАПНУ (2012) Децентралізація управління професійно-технічною освітою: теорія і практика тези доповідей науково-практичного семінару , 1 (2). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Інститут проблем виховання, НАПН України (2012) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді , 1 (16). РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-7406-72-1

Інститут проблем виховання, НАПН України (2012) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді , 2 (16). ПП Зволейко Д. Г., м. Кам'янець-Подільський, Україна. ISBN 978-617-620-056-7

Інститут проблем виховання, НАПН України (2012) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді , 3 (16). ПП Зволейко Д. Г., м. Кам'янець-Подільський, Україна. ISBN 978-617-620-057-4

Інститут проблем виховання, НАПН України (2012) Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал ( 2). НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна.

Інститут соціальної та політичної психології, НАПН України (2012) Psychological Perspectives: Actual problems of psychology of small, medium and large groups. T. 1. Personality and small group. Т. 2. The problem of the integrity of society, groups and personality. Психологічні перспективи . Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ, Україна.

Інститут спеціальної педагогіки і психології ім Миколи Ярмаченка, НАПН України (2012) A child with sensory disorders: development, training, education Збірник наукових праць (3). "Педагогічна думка", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-289-8

Алєксєєва, С.В., Вовковінський, М.І., Грищенко, Г.В., Заєц, В.І., Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X), Карп'юк, М.Д., Москаленко, А.М., Отич, О.М., Селецький, А.В., Смоляна, Н.В. and Павлов, Ю.О. (2012) Professional education of future skilled workers . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Аніщенко, В.М., Герганов, Л.Д., Байдулін, В.Б., Михайличенко, А.М., Михнюк, М.І., Мілохіна, М.О., Радкевич, В.О. and Свистун, Валентина Іванівна (2012) Педагогічні засади організації професійного навчання на виробництві . Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

Артеменко, І.Е. (2012) Methods of teaching economics: information and technological support . Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих. (Unpublished)

Баніт, Ольга Василівна (2012) Development of professional skills of graphic design teachers in art profile higher educational establishments Педагогічні науки (1). LAT & K, м. Київ, Україна.

Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234), Бондар, Людмила Семенівна, Пономаренко, Лариса Олександрівна, Пєєва, Світлана Петрівна and Айвазова, Людмила Миколаївна (2012) Савва Христофорович Чавдаров: к 120-летию со дня рождения: биобиблиографический указатель "Видатні педагоги світу" ; вип. 8 . Нілан-ЛТД, м. Київ, Україна.

Блеч, Г. О. (orcid.org/0000-0003-4884-6024) (2012) Forming of notions about the environment in preschool children with mental retardation . Полігранд, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-7270-72-8

Бойко-Бузиль, Ю. Ю., Горбенко, С. Л., Кущенко, І. В., Лапко, А. Г. and Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) (2012) Methods of teaching of psychology at Higher School . Атіка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-326-435-6

Бондарчук, О.І. (orcid.org/0000-0003-3920-242X), Карамушка, Л.М., Брюховецька, О. В., Вакуліч, Т.М., Івкін, В.М., Москальова, А.С., Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X), Пінчук, Н.І. (orcid.org/0000-0003-1904-804X) and Сингаївська, І.В. (2012) Scientific-methodical base of forming psychological competency of managers of educational institutions in the system of post graduate pedagogical education . "Педагогічна думка", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-246-1

Бійчук, Галина Леонідівна (orcid.org/0000-0001-5699-687X) and Фасоля, А.М. (2012) ewest Ukrainian Literature (the end of XX - the beginning of the XX century). Methodology for studying the special course in the profile school. The manual . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-230-0

Вавіна, Л.С. and Гудим, І.М. (2012) Навчально-методичний посібник для батьків дітей дошкільного віку з особливими потребами (Розділ IV. Дитина із порушенням зору) . "Педагогічна думка", м.Київ, Україна. ISBN 978-966-644-284-3

Вавіна, Л.С., Гудим, І.М. (orcid.org/0000-0002-6459-806X), Кондратенко, С.В. (orcid.org/0000-0002-0896-6227) and Довгопола, К.С. (orcid.org/0000-0002-5306-4505) (2012) Особливості розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями зору . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-251-5

Васянович, Г.П. (2012) Fundamentals of Psychology . Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

Ващенко, Л.М., Чміль, А.І., Пустова, Т.В. and Гаєвська, Л.А. (2012) Innovative model of curricula organization in the institutes of postgraduate pedagogical education . "Педагогічна думка", м.Київ, Україна. ISBN 978-966-644-280-5

Вдовченко, Віктор Володимирович (orcid.org/0000-0003-3509-2972) and Левченко, Надія Григорівна (2012) Cooking for 11th grade: a textbook. Technological direction. Technological profile . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-296-6

Висоцька, А. М. (2012) Organization of extracurricular educational work in special schools for children with mental retardation (5-10 grades) . Полігранд, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-7270-69-8

Висоцька, А. М. (2012) Programs for special secondary schools for mentally retarded children. Educational work. 5-10 grades. . Полігранд, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-7270-70-4

Волкова, Т.В. (2012) Methodical bases of creation and use of electronic textbook in the training of skilled workers . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна.

Волкова, Т.В., Величко, Н.О., Гириловська, І.В., Закатнов, Д.О., Майборода, Людмила Анатоліївна (orcid.org/0000-0003-4869-7786), Нестерова, Л.В., Савченко, Ірина (orcid.org/0000-0002-0273-9496) and Ягупов, Василь Васильович (2012) Information-Analytical Department of education systems . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-263-8

Волкова, Т.В., Величко, Н.О., Гириловська, І.В., Майборода, Людмила Анатоліївна, Савченко, Ірина and Корнієнко, М.М. (2012) PROFTEHINFO: Information-analytical collection. Vol. 1-3 . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

Волошко, Наталія Іванівна (2012) Psycholgy formation of healthy lifestyle in the educational process . "Naukoviy svit", м.Київ, Україна. ISBN 978–966–675–694–0

Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053) (2012) Formation playing activity in preschool children with mental retardation . Полігранд, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-7270-71-1

Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2012) High life meaning as a value and a factor of strategies of psychological aid formation in a person's existential problems solution . Імекс-ЛТД, м.Кіровоград, Україна, pp. 94-118. ISBN 978-966-89-143-1

Данілавічютє, Е.А. (orcid.org/0000-0003-3911-7612) and Литовченко, С.В. (2012) Strategies of teaching in inclusive education facility. Instructor's Manual. . «А.С.К.», м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2251-17-3

Деркач, Г.І., Удовиченко, О.О., Тарасова, О.В., Калініна, Л.М. (orcid.org/0000-0003-0534-6089), Макарова, С.Б., Романіченко, І.В., Макаренко, Н.С. and Курдиш, Н.М. (2012) Formation of Mykolaiv: is the Informative review on results 2011-2012 school . Іліон, м. Миколаїв, Україна.

Джулай, Л.І. (2012) Integration of natural science knowledge in the professional training of future social workers . Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

Закатнов, Д.О. and Паржницький, В.В. (2012) Preparation of student's young people is to the choice of workings professions . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Зозуля, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638), Рогова, Павла Іванівна, Лобановська, Інна Георгіївна (orcid.org/0000-0002-7379-197X) and Чепуренко, Я.О. (orcid.org/0000-0001-5139-4343) (2012) Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології . ТОВ Нілан-ЛТД, м. Вінниця, Україна.

Зубалій, М.Д., Волков, Л.В., Жевага, С.І., Івашковський, В.В., Остапенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-5343-0088), Тимчик, М.В., Ільченко, А.І., Мудрік, В.І., Мудрік, І.В., Столітенко, Є.В. and Шинкарюк, А.І. (2012) Methods of physical education pupils 1 – 11 classes . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-232-4

Калошин, В.Ф. (2012) Позитивне мислення як чинник професійного самовизначення молоді в умовах ПТНЗ . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2012) Culture teaching speech . National Pedagogical University named after M. Drahomanova, м. Київ, Україна.

Капран, С.Б. (2012) Педагогічні засади децентралізації управління професійно-технічною освітою: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик (1). ІПТО НАПН України, Київ.

Козловська, І.М., Собко, Я.М., Стечкевич, О.О., Дубницька, О.М. and Якимович, Т. Д. (2012) Formation of professional competence of professionals based integrative approach . "Сполом", м.Львів, Україна.

Кокун, Олег Матвійович, Пішко, Ірина Олександрівна, Лозінська, Наталія Сергіївна, Копаниця, О.В., Герасименко, Микола Васильович and Ткаченко, Вячеслав Васильович (2012) Collection of techniques for diagnosis of leadership skills of military students, sergeants and officers . НДЦ ГП ЗСУ, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2246-09-4

Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Данілавічютє, Е.А. (orcid.org/0000-0003-3911-7612) and Литовченко, С.В. (2012) Professional co-operation in the inclusive educational facility: Instructor's Manual . «АТОПОЛ», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2251-15-9

Корольов, Борис Іванович, Пономаренко, Лариса Олександрівна, Стельмах, Наталія Анатоліївна, Пєєва, Світлана Петрівна, Айвазова, Людмила Миколаївна and Бублик, Наталія Миколаївна (2012) Higher Education in Ukraine under Society Transformations: State, Problems and Development, 2007–2011 : Scientific Assistance Bibliography Guide. Vol. 2 . ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна.

Кремень, В.Г., Гончаренко, Семен Устимович, Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Лещенко, М.П., Зязюн, Іван Андрійович, Лук’янова, Лариса Борисівна and Бех, І.Д. (2012) The establishment and development of scientific and pedagogical schools: problems, experience and prospects . ЖДУ імені Івана Франка, м. Житомир, Україна. ISBN 978-966-485-127-2

Кулик, Є.В. (2012) Conceptual Foundations of decentralization of vocational education in today's job market . Педагогічна думка, м.Київ, Україна, pp. 55-88.

Кульбіда, С.В. (orcid.org/0000-0002-0194-3495), Чепчина, І.І., Адамюк, Н.Б. (orcid.org/0000-0002-4927-6257) and Іванюшева, Н.В. (2012) Ukrainian sign language: book of sign . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-308-6

Литвин, А.В. (2012) Informatization of education and informative constituent of professional training of specialists in vocational school: prognostic aspect . LNPС РTО, м. Львів, Україна.

Лузан, П.Г., Кравець, Ю.І. and Пятничук, Т.В. (2012) Formation of the content of vocational training skilled workers with integrated occupations (handbook) . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна.

Лузан, П.Г., Кравець, Ю.І. and Пятничук, Т.В. (2012) Formation of the content of vocational training skilled workers of integrated professions: handbook . Інститут професійно-технічної освіти НАПН УКраїни, м. Київ, Україна.

Лузан, П.Г., Ягупов, Василь Васильович, Радкевич, В.О., Айстраханов, Д.Д., Волкова, Т.В., Сушенцева, Лілія Леонідівна, Савченко, Ірина, Гуралюк, А.Г., Алєксєєва, С.В., Вовковінський, М.І., Закатнов, Д.О., Шимановський, Марк Мусійович and Михайличенко, А.М. (2012) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy , 4 . Інститут професйіно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

Лук'яненко, Г.І. (2012) Teaching principles of management of the vocational and technical educational institution in the region . Наукова думка, м.Київ, Україна, pp. 279-301.

Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978), Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666), Булах, І.Є. and Мруга, М.Р. (2012) Methodology and technology assessment of educational institution . Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

Майборода, Людмила Анатоліївна (orcid.org/0000-0003-4869-7786) (2012) Methods of information and communication technologies in the teacher training (for example the communication industry professionals) . ФО-П Поліщук О.В., м. Київ, Україна.

Масол, Людмила Михайлівна, Комаровська, О.А., Базелюк, Олександр Васильович, Рагозіна, Вікторія Валентинівна and Муромець, В.Г. (2012) Arts education in ukraine : building creative capacities for the 21th century . Аура Букс, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-97207-2-6

Матійків, І.М. (2012) The emotional competence training . Pedagogical thought, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-644-260-7

Мацейків, Тетяна Іванівна (2012) Українське відродження в першій третині ХХ століття . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-278-2

Мельник, О.В., Злочевська, Л.С. and Гончар, Н.С. (2012) Методи психодіагностики у професійному самовизначенні учнівської молоді (1). Педагогічна думка, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-644-240-9

Мерсіянова, Г.М. (2012) Vocational education in special schools for children with intellectual disabilities . Пед. думка, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-644-286-7

Мороз, Петро Володимирович (2012) Дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії України . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-238-6

Музальов, О.О. (2012) Культурологія . Педагогічна думка, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-644-262-1

Муранова, Н.П., Муранов, Андрій, Харченко, Л.А. and Шевченко, Г.В. (2012) Mathematics. Irrational equations, inequalities and their systems . Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

Нестерова, Л.В., Лузан, П.Г., Манько, В.М., Герлянд, Т.М., Петрова, М.Я., Романенко, Л.В., Слатвінська, О.А., Шевчук, Л.І. and Шимановський, Марк Мусійович (2012) Toolkit "teacher professional school" . Педагогічна думка, м. Киів, Україна. ISBN 978-966-644-252-2

Нестерова, Л.В., Лузан, П.Г. (orcid.org/0000-0002-8853-9275), Манько, В.М., Голіяд, І.С., Слатвінська, О.А. and Шимановський, Марк Мусійович (2012) Methods of teaching design systems according to the requirements of state standards VTE of new generation педагогіка . ІПТО НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-285-0

Нестерова, Л.В. and Стременко, Л.О. (2012) Professional and technical education Ukraine of XX - beginning of XXI century . Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

Нікітчина, С.О. (2012) Organizational and pedagogical conditions of decentralization of vocational education . Наукова думка, м. Київ, Україна, pp. 187-242.

Олійник, В.В., Гравіт, В.О. and Ляхоцька, Л.Л. (2012) Scientific-methodical base of credit-module organization of curricula for improvement of qualification skills of managerial staff of full-time and distance forms of study . Університет менеджменту освіти НАПН України, "Педагогічна думка", м.Київ, Україна. ISBN 978-966-644-279-9

Онищенко, В.Д. (2012) Human Being and Mankind . Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

Онищук, Людмила Анатоліївна (2012) Theoretical foundations of vocational education . Наукова думка, м. Київ, Україна, pp. 8-54.

Онищук, Людмила Анатоліївна (orcid.org/0000-0002-7854-9314) (2012) Conceptual approaches to the management of vocational schools in a decentralized management of vocational education . Наукова думка, м. Київ, Україа, pp. 243-249.

Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Theoretical and methodological principles of decentralization of vocational schools . Наукова думка, м.Київ, Україна, pp. 250-278.

Прохоренко, Л.І. (orcid.org/0000-0001-5037-0550) (2012) Формування самоконтролю на уроках математики у молодших школярів із ЗПР . "Педагогічна думка", м. Київ, Україна.

Пуховська, Л.П., Артюшина, М.В., Базелюк, В.Г. (orcid.org/0000-0003-1790-6207), Лушин, П. В., Снісаренко, О.С., Сніцар, Л.П. and Солодков, В.Т. (2012) Postgraduate education in conditions of euro integration: matter, substance, technologies, readiness for changes . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-304-8

Радкевич, В.О. (2012) Педагогічні засади організації професійного навчання на виробництві . "Педагогічна думка", м. Київ, Україна.

Робак, В.Є. (2012) Biology . Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

Ростока, Марина Львівна (orcid.org/0000-0002-1891-5482) (2012) Самостійна підготовка учнів з дисципліни «Бухгалтерський облік». Професійна підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050901 – Бухгалтерський облік (кваліфікація – бухгалтер): методичні рекомендації Методичні рекомендації . Інститут ПТО НАПН України, Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна.

Ростока, Марина Львівна (orcid.org/0000-0002-1891-5482) (2012) Комплексна контрольна робота з дисципліни «Бухгалтерський облік». Професійна підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050901 - Бухгалтерський облік (кваліфікація бухгалтер): методичні рекомендації . Інститут ПТО НАПН України, м. Київ, Україна.

Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Professional Directory teacher-speech therapist preschool educational institutions . ВГ "Основа", м. Харків, Україна. ISBN 978–617–00-1573-0

Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Professional Directory teacher-speech therapist preschool educational institutions . ВГ "Основа", м. Харків, Україна. ISBN 978–617–00-1573-0

Сак, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7608-0110) (2012) Психолого-педагогічні основи навчання природознавства у школі інтенсивної педагогічної корекції . "Педагогічна думка", м.Київ, Україна.

Свистун, Валентина Іванівна (2012) Methodological bases decentralization of vocational education . Наукова думка, м.Київ, Україна, pp. 89-117.

Свистун, Валентина Іванівна, Болгаріна, В.С., Чернова, Тетяна Юріївна, Капран, С.Б., Айстраханов, Д.Д. and Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2012) To help the head of the vocational school (3). Інститут ПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Семеріков, С.О. and Стрюк, А.М. (2012) Combined training: problems and prospects of improvement in the educational process and students' independent work . Книжкове видавництво Киреєвського, м. Кривий Ріг, Україна.

Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Стрюк, М.І. and Моісеєнко, Н.В. (2012) Mobile learning: historical and technological dimension . Книжкове видавництво Киреєвського, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 188-242.

Сергеєва, Л.М. (orcid.org/0000-0002-7177-3014) (2012) Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського союзу . Арт-економі, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2576-31-3

Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) and Кристопчук, Т.Є. (2012) Educational systems of the countries of the European Union: general characteristics . Овід, м. Рівне, Україна. ISBN 966-8179-77-8

Слободяник, О.В. (2012) Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з курсу загальної фізики. Оптика. Електрика та магнетизм. Частина 2.: Оптика . Електрика та магнетизм : Посібник для студ вищих пед навч закладів . РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, м.Кіровоград, Україна.

Слободяник, О.В. (2012) Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з курсу загальної фізики. Механіка та молекулярна фізика. Частина 1 . РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, м.Кіровоград, Україна.

Слободяник, О.В. (2012) Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з методики навчання фізики . ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард"", м.Кіровоград, Україна.

Слободяник, О.В., Величко, С.П. and Соменко, Д.В. (2012) Лабораторний практикум зі спецкурсу "ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики" . РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, м.Кіровоград, Україна.

Смоляна, Н.В. (2012) Vocational training in terms of the combination of the production work of students in vocational education in Ukraine: the experience of the twentieth century: 1959-1991 years , 1 (1). Карат Лтд, м.Київ, Україна.

Сороко, Н.В. (2012) Development of information and communication competence of teachers in the international dimension and the individual experience (1). LAP LAMBERT Academic Publishing, LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN 978-3-659-39002-9

Султанова, Л.Ю. (orcid.org/0000-0002-3324-6926), Хомич, Л.О., Усатенко, Т.П., Панченко, В.І., Машкова, І.М., Бондарук, Г.А., Шахрай, Т.О., Молчанова, А.О. (orcid.org/0000-0001-9738-7341) and Лактіонова, Г.М. (2012) Сultural studies component of the professional development teacher (collection of scientific papers) . Видавець ПП Лисенко М.М., м. Ніжин, Україна.

Султанова, Л.Ю. (orcid.org/0000-0002-3324-6926), Хомич, Л.О. (orcid.org/0000-0003-1130-4395) and Шахрай, Т.О. (2012) Cultural component of professional development of a teacher . ПП Лисенко М.М., м. Київ, Україна - м. Ніжин, Україна.

Таранченко, О.М. and Найда, Ю.М. (2012) Differentiated instruction in the inclusive classroom: teacher's guide Інклюзивна освіта . Видавнича група “АТОПОЛ”, м.Київ, Україна.

Трикоз, С. В. (orcid.org/0000-0002-5929-589X) (2012) Sensory training of preschool children with mental retardation . Полігранд, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-7270-73-5

Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2012) The complex of software and methodological support "Content of correctional-directed training and education of mentally retarded children in special pre-school institutions" (program for labor education, guidelines, didactic materials) . ПрАТ «Видавництво «Київська правда» КП ДАК «Укрвидавполіграфія», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-7270-74-2

Шиделко, А.В. and Музальов, О.О. (2012) Professional adaptation of the individual in the study of the subject "Cultural Studies" in HPC . Еducational thought, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-644-262-1

Щербак, Ольга Іванівна (2012) Conceptual approaches to the allocation of powers of Education at the national and regional level . Наукова думка, м.Київ, Україна, pp. 142-186.

Ягупов, Василь Васильович (2012) Theoretical and methodological bases for the development of the vocational education in the information society . Інститут ПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 11-16.

Thesis

- Єчкало, Ю.В. (2012) Development of intellectual abilities of high school pupils in learning physics by means of computer simulation Dissertation candidate2 thesis, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

- Алексеев, О.О. (2012) Theoretical and methodical bases of using distance learning technologies for students of machine-building faculties Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) (2012) Formation speech graders in learning Hebrew language in schools of Ukraine Dissertation candidate2 thesis, Інститут педагогіки.

- Біла, І.М. (2012) Psychology of creative design in the preschool years Masters thesis, Інститут психології імені Г.С.Костюка.

- Губеладзе, Ірина Гурамівна (orcid.org/0000-0001-8023-6408) (2012) Psychological Mechanisms of the Social Identity Transformation of Rural Youth in an Urban Community Doctoral thesis, Інститут соціальної та політичної психології.

- Драган, Е.В. (2012) Computer-oriented technology of assessment of academic achievements of students on physics specialties based on probabilistic test theory Dissertation candidate2 thesis, ІІТЗН НАПН України.

- Капустян, І.І. (2012) The development of learning computer aided environment si lifelong learning in Sweden Dissertation candidate2 thesis, ІІТЗН НАПН України.

- Каспрік, Наталія Миколаївна (2012) Psychological facilities of prophylaxis of drug addiction of vocational school students. – Manuscript. Dissertation candidate2 thesis, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

- Колісник-Гуменюк, Юлія Ігорівна (2012) Formation of professional and ethical culture of future specialists in the process of humanitarian training at the medical colleges Dissertation candidate2 thesis, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.

- Крупський, Я.В. (2012) The development system Maple in teaching higher mathematics of the future of Mechanical Engineers Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

- Пліш, І.В. (2012) The Use of Information and Communication Technologies of Education Quality Management in the Secondary Educational Institutions. – Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Проценко, Г.О. (2012) Designing of information space of comprehensive educational institution. Dissertation candidate2 thesis, ІІТЗН НАПН України.

- Романова, Г.М. (2012) Теорія і практика підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій Other thesis, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

- Слободяник, О.В. (2012) Methods of students’ independent work organization at pedagogical universities in the process of studying physics Dissertation candidate2 thesis, КДПУ імені Володимира Винниченка.

- Соловйова, Людмила Іванівна (orcid.org/0000-0003-3584-9779) (2012) Індивідуальні особливості розвитку вольової поведінки старших дошкільників Dissertation candidate2 thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка.

- Сороко, Н.В. (2012) The development of information and communication competence of teachers philological specialty in computer-based oriented environment. Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

- Стрюк, А.М. (2012) System “Agapa” as a learning tool for bachelor of Software Engineering in System Programming Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України..

- Стрюк, А.М. (2012) The «Agapa» system as a learning tool of System Programming for Software En-gineering BA students Dissertation candidate thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Сухенко, Яна Валеріївна (orcid.org/0000-0001-7440-2537) (2012) The development of empathy of practical psychologist as a factor of self-regulation Dissertation candidate2 thesis, Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти".

- Тимчик, М.В. (2012) Patriotic education of teenagers in the process of physical-media work Dissertation candidate2 thesis, Інститут проблем виховання.

- Трикоз, С. В. (orcid.org/0000-0002-5929-589X) (2012) Correction of sensory development of mentally retarded preschoolers means of didactic games and exercises Dissertation candidate2 thesis, Інститут спеціальної педагогіки.

- Туташинський, Василь Іванович (2012) Organizational–pedagogical conditions of professional orientation in the process of profile teaching of technology Dissertation candidate2 thesis, Інститут педагогіки.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2012) Розвиток професійної компетентності заступника директора з навчально-виробничої роботи у професійно-технічному навчальному закладі Dissertation candidate2 thesis, Інститут професійно-технічної освіти.

- Шевчук, Л.М. (2012) Methods of group work on the text in a reading class in 1-2 forms Dissertation candidate2 thesis, Інститут педагогіки.

- Шпарик, Оксана Михайлівна (2012) Pedagogical ideas of Confucius in cultural and historical dimension Doctoral thesis, Інститут педагогіки.

Experiment

- Шиненко, М.А., Андрійчук, Н.М. and Лабжинський, Ю.А. (2012) Моніторинг використання веб-ресурсу "Електронна бібліотека НАПН України" за допомогою Google Analytics: порівняльний аналіз за вересень - жовтень 2012 року [Experiment]

- Шиненко, М.А., Андрійчук, Н.М. and Ткаченко, В.А. (2012) Моніторинг використання веб-ресурсу "Електронна бібліотека НАПН України" за допомогою Google Analytics:порівняльний аналіз за січень - лютий 2012 року [Experiment]

- Шиненко, М.А., Андрійчук, Н.М. and Ткаченко, В.А. (2012) Моніторинг використання веб-ресурсу "Електронна бібліотека НАПН України" за допомогою Google Analytics: порівняльний аналіз за травень - червень 2012 року [Experiment]

- Шиненко, М.А., Андрійчук, Н.М. and Ткаченко, В.А. (2012) Моніторинг використання веб-ресурсу "Електронна бібліотека НАПН України" за допомогою Google Analytics: порівняльний аналіз за липень - серпень 2012 року [Experiment]

- Шиненко, М.А., Савченко, З.В. and Лабжинський, Ю.А. (2012) Моніторинг використання веб-ресурсу "Електронна бібліотека НАПН України" за допомогою Google Analytics: порівняльний аналіз за березень - квітень 2012 року [Experiment] (Unpublished)

- Шиненко, М.А., Сороко, Н.В. and Ткаченко, В.А. (2012) Моніторинг використання веб-ресурсу " Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" за допомогою Google Analytics: порівняльний аналіз за січень - лютий 2012 року [Experiment] (Unpublished)

- Шиненко, М.А., Ткаченко, В.А. and Сороко, Н.В. (2012) Моніторинг використання веб-ресурсу " Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" за допомогою Google Analytics: порівняльний аналіз за березень - квітень 2012 року [Experiment] (Unpublished)

- Шиненко, М.А., Ткаченко, В.А. and Сороко, Н.В. (2012) Моніторинг використання веб-ресурсу " Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" за допомогою Google Analytics:порівняльний аналіз за травень - червень 2012 року [Experiment] (Unpublished)

- Шиненко, М.А., Ткаченко, В.А. and Сороко, Н.В. (2012) Моніторинг використання веб-ресурсу " Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" за допомогою Google Analytics: порівняльний аналіз за липень - серпень 2012 року [Experiment] (Unpublished)

- Шиненко, М.А., Ткаченко, В.А. and Сороко, Н.В. (2012) Моніторинг використання веб-ресурсу " Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" за допомогою Google Analytics : порівняльний аналіз за вересень - жовтень 2012 року [Experiment] (Unpublished)

Teaching Resource

- Вараксіна, Наталія Володимирівна (2012) The exchange of documents bibliographic records to create an integrated industry information resource on the basis of co-operation [Teaching Resource] (Unpublished)

- Голуб, І.І. (orcid.org/0000-0001-9008-6255) (2012) Psychological conditions of the intellectual component of the spiritual culture of the teaching staff [Teaching Resource] (Unpublished)

- Гончарук, Т.О. (2012) Modern Information Technologies in the Professional Training of Future Teachers: The Psychological Aspect [Teaching Resource] (Unpublished)

- Казакова, Світлана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-2776-3927) (2012) Development of psychological readiness of heads of vocational education institutions to market educational services [Teaching Resource] (Unpublished)

- Красильник, Ю.С. (2012) Psycho-pedagogical conditions of information technology to ensure the future of teacher training in terms of Magistracy [Teaching Resource] (Unpublished)

- Лук'яненко, Г.І., Оліферчук, Оксана Григорівна, Кравець, С.Г., Вайнтрауб, М.А., Сушенцева, Лілія Леонідівна, Сушенцев, О.Є., Корницька, Л.А., Мошковська, А.І., Байдулін, В.Б. (orcid.org/0000-0002-8176-4445), Кузнєцова, В.І., Кришемінська, Л.Д., Кравець, Ю.І., Лук’янова, Лариса Борисівна and Пальчук, М.І. (2012) Methodical recommendations in relation to creation of professional standards, based on jurisdictions, from directions: «Sewing production», «Building», «Trade», «Restaurant service» [Teaching Resource]

- Мельник, О.В., Кравченко, Т.В., Канішевська, Л.В., Ковганич, Г. Г., Кириченко, В. І., Корецька, Л.В. and Прит, В.І. (2012) Сімейні цінності : комплекс навчальних програм сімейного виховання для 8 – 9 класів (9, 17, 35, 70 годин) [Teaching Resource]

- Мося, І.А. (2012) Development of abilities for self-educational activity of students in vocational schools [Teaching Resource]

- Мося, І.А. (2012) Development of self-educational competence of students of vocational and technical educational institutions in the process of general education [Teaching Resource]

- Пруцакова, Ольга Леонідівна (orcid.org/0000-0002-7482-8404) (2012) Contemporary environmental problems. The educational program for students of 8 (9) grade [Teaching Resource] (Unpublished)

- Радченко, Ю.Л. (2012) Teacher Training in Katerynoslavskyj Region: Theory and History [Teaching Resource]

- Самойленко, Наталія Іванівна, Семко, Лариса Петрівна, Руденко, Віктор Дмитрович, Соколовська, Тетяна Петрівна and Регейло, І.Ю. (2012) Лабораторний практикум базового курсу інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю [Teaching Resource]

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2012) Theory and practice of higher education [Teaching Resource]

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Іванова, С.М. (2012) Проблема розвитку інформатичних компетентностей бібліотечних працівників: Методичні рекомендації [Teaching Resource]

- Тринус, О.В. (orcid.org/0000-0003-2945-0796) (2012) Educational activity of Oleksandr Muzychenko [Teaching Resource]

Other

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321) and Смоляна, Н.В. (2012) The theoretical and industrial training in vocational schools: A short glossary of terms ПП Лисенко М.М., м.Київ, Україна.

- Васьківська, Галина Олексіївна (2012) Fundamentalization of the content of education - a requirement modernity Лабораторія дидактики Інституту педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна.

- Гриценчук, О.О. (2012) Бюлетень "Моніторинг ІК компетентності учнів у міжнародних дослідженнях" ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Дементієвська, Н.П. (2012) Шкільний навчальний експеримент з сайтом симуляцій PHET bloger.

- Кравчина, О.Є. (2012) Бюлетень"Найбільш розповсюджені вільні ліцензії на програмне забезпечення та варіанти їх використання" ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Кульбіда, С.В., Чепчина, І.І., Адамюк, Н.Б. and Іванюшева, Н.В. (2012) A tentative list of Signs to public use, ethical support and interaction with hearing impairment during the finals of EURO-2012 СПКТБ УТОГ, м.Київ, Україна.

- Лукіна, Т.О. (2012) Technology development profiles for monitoring studies of educational issues ОІППО, м.Миколаїв, Україна.

- Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б. and Малицька, І.Д. (2012) Бюлетені Інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 2012 рік Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна.

- Оліферчук, Оксана Григорівна (2012) Bibliography of scientific papers on the study (theoretical and methodological bases of the development of national standards for vocational education of the new generation) Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна. (In Press)

- Отич, О.М. (2012) Teacher education XXI century Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м.Полтава, Україна.

- Пінчук, О.П., Биков, В.Ю. and Богачков, Ю.М. (2012) Орієнтовні норми часу для обліку навчальної та методичної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників навчальних закладів при організації навчального процесу за технологіями дистанційного навчання ІІТЗН НАПН України. (Unpublished)

- Ростока, Марина Львівна (2012) Інформаційно-бібліотечне забезпечення формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. Програма Першої всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія підручникотворення для системи ПТО, м.Київ, Україна.

- Сороко, Н.В. (2012) Бюлетень "Веб-технології у професійній діяльності вчителів філологічної спеціальності (зарубіжний досвід)" ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Іванова, С.М., Новицький, О.В. and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2012) Conception networks of electronic libraries of institutions of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Шевчук, П.Г. (2012) Teaching programming in the technological profilе classes of secondary schools on the basis of C # programming language Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, м.Київ, Україна.

- Шишкіна, М.П., Жалдак, М.І., Коваль, Т.І., Співаковський, О.В., Запорожченко, Ю.Г., Дем’яненко, В.М., Лаврентьєва, Г.П., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Скрипка, К.І. and Пірко, М.В. (2012) Report on research work 'System of psychological and pedagogical requirements for information-communication technologies based learning tools' (I stage) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

This list was generated on Tue May 28 12:57:04 2024 EEST.