Items where Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 1149.

Максименко, С.Д., ed. (2011) Наукові записки Інституту психології імені Г. С.Костюка НАПН України. Випуск 39 (39). "Ніка-Центр", м.Київ, Україна.

- Sysoieva, Svetlana (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2011) Education as an object of research Цілісне уявлення про освіту - на зустріч з освітологією. pp. 67-85.

- Єгорова, Єлізавета Володимирівна (2011) The pedagogical workers of establishments of профтехосвіти have psychological correlates of syndrome of the emotional burning down Problems of modern psychology (11). pp. 268-278. ISSN 2226-4078

- Єжова, О. О. (2011) Створення освітнього середовища, спрямованого на формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (15). pp. 464-471. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Єжова, О. О. (2011) Педагогічний супровід процесу формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 8 (18). pp. 234-243.

- Єжова, О. О. (2011) Health saving technology in educational system of formation of values related to health among students of vocational educational establishments Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (3). pp. 65-74. ISSN 2312-5993

- Єльникова, Галина Василівна (2011) The functional competence of the head of vocational education institution In: Система підвищення функціональної компетентності керівників ПТНЗ (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 6-8.

- Єльникова, Галина Василівна (2011) Adaptive Technology HR organization Науковий вісник інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. (1). pp. 8-15. ISSN 2223-5752

- Єльникова, Галина Василівна (2011) Technology of a quantitative measuring tools of the education quality in educational institution Якість освіти (управлінський аспект). pp. 8-25.

- Єльникова, Галина Василівна (2011) Технологія адаптивного управління персоналом організації Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (1). pp. 8-14. ISSN 2223-5752

- Єльникова, Галина Василівна, Дмитренко, Геннадій Анатолійович and Медведь, Валерій Володимирович (2011) Концептуальні підходи до моделювання розвитку культури цільового управління професійно-технічним навчальним закладом Теорія та методика професійної освіти (1).

- Єльникова, Галина Василівна and Медведь, Валерій Володимирович (2011) Підвищення рівня культури цільового управління керівників професійно-технічних навчальних закладів Теорія та методика професійної освіти (2). pp. 47-55.

- Єчкало, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-0164-8365) (2011) Tutorials of a facultative course “Computer modelling of physical processes” Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна, 1 (17). pp. 209-212. ISSN 2307-4507

- Єчкало, Ю.В. (2011) Computer models of fundamental physical experiences Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки (89). pp. 255-259.

- Єчкало, Ю.В. (2011) Professional direction of future engineers' physics learning In: Новітні комп’ютерні технології (9). Мінрегіон України, м. Київ, Україна, pp. 216-217.

- Єчкало, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-0164-8365) (2011) Multimedia lectures in the learning process in modern high school Theory and methods of e-learning (2). pp. 261-266. ISSN 2309-1495

- Єчкало, Ю.В. (2011) The elective course "Computer simulation of physical processes" In: Комп’ютерне моделювання в освіті (4). Видавничий відділ НМетАУ, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 17-18.

- Єчкало, Ю.В. (2011) Basic requirements for the physics teaching set for students and teachers In: VII International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education» , 3 . Министерство промышленной политики Украины, Госпотребстандарт Украины, Национальное агентство аккредитации Украины, Национальная металлургическая академия Украины, м. Дніпропетровськ, Україна; м. Варна, Болгарія, pp. 411-413. ISBN 978-966-2637-06-9

- ІІТЗН, НАПН України (2011) Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України , м.Київ, Україна.

ІПООД, НАПН України (2011) Aesthetics and ethics of pedagogical action (Scientific digest) , 1 . ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна.

ІПООД, НАПН України (2011) Aesthetics and ethics pedagogical action (Scientific digest) (2). ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна.

ІПООД, НАПН України (2011) Comparative professional pedagogy (Scientific journal) "Педагогічні науки" (2). Редакційно-видавничий центр Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

ІПООД, НАПН України (2011) Adult education: theory, experience, prospects (Collected works) Педагогічні науки , 3 . ТОВ ВД "ЕКМО", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2153-53-8

ІПООД, НАПН України (2011) Adult education: theory, experience, prospects (Collected works) Педагогічні науки , 2 (3). ТОВ ВД "ЕКМО", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2153-53-8

- Іванова, С.М. (2011) Trends in the use of digital libraries in scientific and educational institutions (foreign and domestic experience) Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (23). ISSN 2076-8184

- Іванова, С.М. (2011) Загальні тенденції використання електронних бібліотек в наукових та навчальних закладах (зарубіжний та вітчизняний досвід) In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України . Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, України, pp. 48-52. ISBN 2076-8184

- Іванова, С.М. and Лабжинський, Ю.А. (2011) Recommendations for use of “pilot training programme for librarians and scientists to work with digital libraries” Інформаційні технології і засоби навчання , 6 (26). ISSN 2076-8184

- Іванова, С.М. and Новицький, О.В. (2011) Problem of training librarians and scientists to work with digital libraries Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (25). ISSN 2076-8184

- Іванова, С.М. and Новицький, О.В. (2011) Навчальна програма підготовки бібліотечних працівників та науковців для роботи з електронними бібліотеками [Teaching Resource] (Unpublished)

- Іванова, Т.В. (2011) Model management teacher teaching non-teaching profile Естетика і етика педагогічної дії, 2. pp. 82-91. ISSN 2226-4051

- Іванченко, С.М. (orcid.org/0000-0002-1434-5048) (2011) Modern theoretical approaches and active methods in social psychology Наукові студії із соціальної та політичної психології, 29 (32). pp. 27-43.

- Івашковський, В.В. (2011) Особистість як суб’єкт і об’єкт суспільних стосунків у спорті In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції , 1 . Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 142-144.

- Іващенко, Віра Миколаївна (2011) O.F. Muzychenko (1875–1940) as a Prominent Ukrainian Teacher, Ethnographer and Public Man Вісник Книжкової палати, 7. pp. 38-41. ISSN 2076-9326

- Ігнатович, Олена Михайлівна (2011) Іnnovative culture teaching staff in line with the cultural-historical theory Institute for Gifted Children. pp. 1-10. ISSN 2309-3935

- Ільченко, А.І. (2011) Ціннісне ставлення особистості до різних складових фізичної культури Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (15). pp. 431-438. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Ільченко, А.І. and Мудрік, В.І. (2011) Сучасний стан розвитку фізичного виховання і спорту: проблеми та шляхи удосконалення In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції , 1 . Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 144-146.

- Ільченко, Віра Романівна (orcid.org/0000-0003-2721-3877) and Гуз, Костянтин Жоржович (orcid.org/0000-0002-4332-1416) (2011) Modernization of the content of education as a national problem Педагогика, 4. ISSN 0869-561X

- Ільіна, Юнона Миколаївна (2011) Развитие компетенций успешности в виртуальной среде . pp. 46-50.

Ін-т проф-тех освіти, НАПНУ (2011) Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів матеріали науково-практичного семінару (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Інститут проблем виховання, НАПН України (2011) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді , 1 (15). ПП Зволейко Д. Г., м. Кам'янець-Подільський, Україна. ISBN 978-617-620-015-4

Інститут проблем виховання, НАПН України (2011) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді , 2 (15). ПП Зволейко Д. Г., м. Кам'янець-Подільський, Україна. ISBN 978-617-620-016-1

Інститут проблем виховання, НАПН України (2011) Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна.

- Ісаєва, Ганна Миколаївна (2011) Формування навичок самоосвіти учня через роботу з навчальною книгою, географічною картою, іншими джерелами знань Проблеми сучасного підручника (11). pp. 148-158.

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2011) Social and economic determinants of transnational higher education development at the turn of the 21st century Comparative professional pedagogy (1). pp. 52-62. ISSN 2308-4081

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2011) Formation of european requirements for teacher education and training curriculum Teacher Training in Europe. pp. 50-53.

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2011) Професійний розвиток учителя як суб'єкта міжнародної освітньої діяльності: європейські програми Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття. pp. 646-651.

- Авшенюк, Н.М., Кудін, В.О., Огієнко, О.І., Постригач, Н.О., Пуховська, Л.П., П'ятакова, Т.С. and Сулима, О.В. (2011) Мodernization of teacher education in the Euro-educational environment Project Report. ІПООД НАПН України, м. Київ, Україна.

- Адамюк, Н.Б. and Лещенко, Л.М. (2011) Bilingual education of deaf at the Ukrainian education reality context Sign Language and Modernity, 1 (6). pp. 131-138.

- Айстраханов, Д.Д. (2011) The analysis of the number of students in vocational schools for 1990 to 2009. In: Materials of the All-Ukrainian scientific-practical seminar "system increase the functional competence of managers of vocational education institutions" Теорія і методика професійної освіти , 1 (1). Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine., м.Київ, Україна, pp. 18-22.

- Алєксєєнко, Т.Ф. (2011) Феноменологічний підхід в оцінці розвитку малої групи як соціально-педагогічного явища Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 62-69. ISSN 978-617-620-015-4

- Алєксєєнко, Т.Ф. (2011) Мотивація соціальної поведінки та механізми її формування Соціальна педагогіка : теорія та практика (4). pp. 4-10. ISSN 1817-3764

Андрущенко, В.П., Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Болтівець, С.І., Бурда, Михайло Іванович, Ващенко, Л.М., Грищенко, І.М., Євтух, М.Б., Засенко, В.В. (orcid.org/0000-0003-0325-4578), Зязюн, Іван Андрійович, Камишин, Володимир Вікторович, Камінецький, Ярослав Григорович, Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Кремень, В.Г., Локшина, Олена Ігорівна, Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Лук’янова, Лариса Борисівна, Ляшенко, О.І., Мадзігон, Василь Миколайович, Макаренко, О.А., Максименко, С.Д., Мальований, Юрій Іванович, Мельник, О.В., Набок, М.В., Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X), Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Панок, Віталій Григорович, Протасова, Наталія Георгіївна, Пустовіт, Г.П., Радкевич, В.О., Регейло, І.Ю., Рогова, Павла Іванівна, Савченко, Олександра Яківна, Самчук, Л. І., Скульська, В.Є., Слюсаревський, Микола Миколайович, Соколюк, О.М., Сосідко, В.В., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Степко, М.Ф., Сухомлинська, Ольга Василівна, Талалуєва, Н.О., Таланова, Ж.В., Чепелєва, Н.В., Чорна, К.І. and Шишкіна, М.П. (2011) National Report on the State and Prospects of the Development of Education in Ukraine (До 20-річчя незалежності України) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-190-7

- Андрієвська, В.В. (2011) Вплив наративної презентації молодим педагогом власного досвіду на усвідомлення сенсу і цінностей своєї професійної діяльності Актуальні проблеми психології, 7 (2). pp. 35-48. ISSN 2072-4772

- Антонець, Наталія Борисівна (orcid.org/0000-0002-7772-9364) (2011) Page of pedagogical Grinchenkovedeniye in Soviet era The way education, 3 (61). pp. 24-28.

- Антонець, Наталія Борисівна (orcid.org/0000-0002-7772-9364) (2011) From history of activity of інтституту of noble girls: Kyiv Institute of noble maidens is in remembrances of his pupils Педагогіка та психологія (39). pp. 112-119. ISSN 2304-0629

- Антонець, Наталія Борисівна (orcid.org/0000-0002-7772-9364) (2011) Charity is in a historical retrospective view (Olecsandrovskayu school-farm of deaf-and-dumbs) Педагогічна освіта: теорія і практика (8). pp. 8-14.

- Антонець, Наталія Борисівна (orcid.org/0000-0002-7772-9364) (2011) Human rights - through the idea of the social, educational and creative heritage Rusova Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 8. pp. 99-102.

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321) (2011) The gender formed of teachers is the issue of the day of pedagogical science and practice Adult Education: theory, experience and prospects (3). pp. 202-210. ISSN 2308-6386

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321) (2011) Therapy and art are in education of pensioners In: Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: зб. матеріалів п’ятої міжнародної наук.-творчої конф. (10-11 листопада 2011 р., м. Київ) . НАКККіМ, м.Київ, Україна, pp. 6-7.

- Артеменко, І.Е. (2011) Methods of teaching economics [Teaching Resource] (Unpublished)

- Артемов, Юрій Іванович (2011) Аналіз змісту деяких понять бібліотечного середовища Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, 3 березня 2011 р.. pp. 41-48.

- Артемов, Юрій Іванович (2011) Анализ некоторых путей интеграции библиотечно-информационных ресурсов Вісник Книжкової палати, 11. pp. 17-20. ISSN 2076-9326

- Базелюк, Олександр Васильович (2011) Мультимедійні технології, як інновація у інтегративній мистецькій освіті Науково-методичному посібник, розд. 6. 3. (2). pp. 131-137.

- Базелюк, Олександр Васильович (2011) Естетичний компонент у системі навчально-виховних завдань з інформатики In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал // Матеріали наук.-практ. конференції (за результатами науково-дослідної роботи Інституту проблем виховання НАПН України у 2010 році) , 1 . "Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 178-180.

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) (2011) Концептуальні засади конструювання компетентнісно орієнтованих підручників з початкового навчання мови іврит та інших мов етнічних меншин у школах з українською мовою навчання Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 24 (63). pp. 184-193. ISSN 5-7763-9818-5

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (2011) The effectiveness of the developed educational tasks Hebrew for Grade 1 In: Анатовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН УКраїни за 2010 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 154-155.

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) (2011) Working with authentic material as one of the ways of competence-oriented learning of Hebrew at the initial stage In: Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 лютого 2011 р. . НТУУ «КПІ», м. Київ, Україна, pp. 6-11.

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) (2011) Linguodidactic features of selection of language units of phonological level at the initial stage of learning Hebrew Культура народов Причерноморья, 2 (199). pp. 172-177. ISSN 1562-0808

- Балл, Георгій Олексійович (2011) Ratio-humanistiс orientation in the analysis of the interconnection of good and evil in social behavior Естетика і етика педагогічної дії (2). pp. 22-34. ISSN 2226-4051

- Балл, Георгій Олексійович (2011) The normative professional ideal of a human scientist Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-український щорічник, 13. pp. 49-65.

- Балл, Георгій Олексійович (2011) “Psychology of methodology”: the ratiohumanistic view Вопросы психологии, 2. pp. 3-13.

- Балл, Георгій Олексійович and Мєдінцев, Владислав Олександрович (orcid.org/0000-0002-5171-0139) (2011) Personality as an individual modus of culture and as an integrative quality of a person Горизонти освіти, 3 (31). pp. 7-14.

- Балл, Георгій Олексійович and Мєдінцев, Владислав Олександрович (orcid.org/0000-0002-5171-0139) (2011) Методологічні питання вдосконалювання наукової комунікації з використанням сучасних інформаційно - комунікаційних технологій Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (22).

- Балл, Георгій Олексійович and Нікуленко, Олег Олександрович (2011) Interpretations of the concept of a deed in S.L.Rubinstein’s and V.A.Romenets’ theoretical works Психологія і суспільство, 2.

- Баніт, Ольга Василівна (2011) Professiographic and psychodiagnostic ensuring the development of professional skills of graphic design teachers Design education in Ukraine in a global context (1). pp. 12-17. ISSN 7.01.006.3(477.54)

- Баніт, Ольга Василівна (2011) Formation of readiness for self-education of engineer and pedagogical worker vocational schools and universities I-II levels of accreditation Adult education: theory, experience and prospects (3.Ч.1). pp. 216-223. ISSN 978-966-2153-53-8

- Баніт, Ольга Василівна (2011) The steps of professional formation of design teacher in higher school Profesional development of personality: problems and perspectives, 1 (1). pp. 39-44. ISSN 978-617-513-121-3

- Барановська, Олена Володимирівна (2011) Variability of forms in differentiated instruction Біологія і хімія в школі, 4 (86). pp. 26-29.

- Барановська, Олена Володимирівна (2011) The features work with textbooks in terms of differentiated instruction Проблеми сучасного підручника, 1 (11). pp. 50-55.

- Барановська, Олена Володимирівна (2011) Variation forms of learning activities of students in terms of differentiated instruction In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік , 1 . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 7-8.

- Барило, А.В. (2011) Професійне самовизначення міських старшокласниць: теоретичний аспект Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 332-339. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Березко, Іванна Василівна (2011) Рsychological characteristics of futurological narativs of people which have an experience of cancer Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 7 (2). pp. 215-226. ISSN 2072-4772

- Березко, Іванна Василівна (2011) The narrative of the future as a way to reintepretatе past experience and interpretatе current experience of person Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; – К. : Міленіум. – Вип. 25 (28). pp. 3-12.

- Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234) (2011) Periodization reform school in Ukraine during the Soviet period (1919-1991) Historical and Pedagogical Almanac (1). pp. 44-48.

Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234) (2011) teaching reform education in Ukraine in the twentieth century: documents, materials i comments , 2 (1). ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, м. Луганськ, Україна. ISBN 978-966-617-253-5

- Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234) (2011) The state policy of differentation organization and content of school education in Ukraine in the Imperial period Історико-педагогічний альманах, 2 (16). pp. 44-52.

- Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234) (2011) Reforming the school education of Ukraine in the conditions of state formation (early 90's of the twentieth century) Молодь і ринок, 6 (77). pp. 17-21. ISSN 2308-4634

- Бех, І.Д. (2011) Рефлексія в дзеркалі духовності особистості Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 3-15. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Бех, І.Д. (2011) Psychological mechanisms of convergence of the individual In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали наук.-практ. конференції (1). “Тіповіт”, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 10-14.

- Бех, І.Д. (orcid.org/0000-0002-4763-1673) (2011) Positive and negative effects of emotional complex personality Зб.матеріалів ІХ Міжнародних педагогічно-митсецьких читань памяті професора О.П.Рудницької, 3 (7). pp. 328-330.

- Бех, І.Д. (2011) Psychological mechanisms ascent of the individual to spiritual values Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали наук.-практ.конференції, 1. pp. 9-13.

- Бех, І.Д. (2011) Life in the value of the individual comprehension Педагогічна газета, 7 (204). p. 5.

- Бех, І.Д. (2011) The Notion of Conscience in the Postclassical Psychological Understanding Педагогіка і психологія, 1 (70). pp. 33-42.

- Бех, І.Д. (orcid.org/0000-0002-4763-1673) (2011) Spiritual values in focus "of the soul" of the individual Педагогічний вісник, 3 (65). pp. 13-15.

- Бех, І.Д. (2011) Religious tensions safety, education and personal development Естетика і етика педагогічної дії: зб.наук.практ.конф., 1. pp. 59-68.

- Бех, І.Д. (2011) B. Sukhomlinsky: two periodydytynstva - two images I Педагогічнийдискурс (10). pp. 45-47.

- Биков, В.Ю. (2011) Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ Інформаційні технології в освіті (10). 08-23. ISSN 1998-6939

- Биков, В.Ю. (2011) Технології хмарних обчислень – провідні інформаційні технології подальшого розвитку інформатизації системи освіти України Комп’ютер у школі та сім’ї. (6). pp. 3-11. ISSN 2307-9851

- Биков, В.Ю. (2011) Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. праць. (10). pp. 8-23. ISSN 2076-8184

- Биков, В.Ю. (2011) Концептуальна модель організації підготовки висококваліфікованих робітників для високотехнологічних виробництв Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття: зб. Наук. праць. – Черкаси. pp. 284-292.

- Биков, В.Ю. (2011) Інформатизація системи професійно-технічної освіти і сучасні підходи до підготовки кваліфікованих робітників для ІКТ-індустрії П’яті міжнарордні наукові читання, присвячені пам’яті академіка Сергія Яковича Батишева : матеріали V міжнарод. наук. конф. : у 2-х т. – Т. 1 : Методологічні питання неперервної професійної освіти в умовах інформаційного суспільства (Т1). pp. 124-139. ISSN 2076-8184

- Биков, В.Ю. (2011) Сучасні проблеми і перспективи професійного становлення робітничих кадрів для ІКТ-індустрії "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи”: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції.. pp. 44-50. ISSN 2076-8184

- Биков, В.Ю. (2011) Проблеми розвитку автоматизованої системи управління освітою Наукові записки. Науково-технічний збірник, Видавництво Української академії друкарства, (98). pp. 167-170. ISSN 79020

- Биков, В.Ю. (2011) Теоретико-методологічні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі Теорія і практика використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі: Матеріали спільного розширеного засідання Президії НАПН України, Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону і Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова (1). pp. 17-27. ISSN 2076-8184

- Биков, В.Ю., Коневщинська, О.Е. and Мушка, Іван Васильович (2011) Мarket-based instruments of innovation development of vocational education Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (26). ISSN 2076-8184

- Богачков, Ю.М. (2011) Експеримент «Дистанційне навчання школярів”: перші підсумки. In: Конференція, 2011, Київ. (Unpublished)

- Богачков, Ю.М. (2011) Основні поняття теорії та практики вимірювань [Teaching Resource] (Unpublished)

- Богачков, Ю.М. (2011) "E-learning students" In: Круглий стіл "Дистанційне навчання", ІІТЗН НАПН України. (Unpublished)

- Богачков, Ю.М. (2011) Середовище проведення освітніх вебінарів «WIP education» In: Конференція ІІТЗН НАПН України, 2011, 13 березня. (Unpublished)

- Богачков, Ю.М. (2011) Systems analysis of distance education students Харківський автодорожний інститут.

- Богачков, Ю.М. (2011) System-forming factors of distance education in general educational establishments: review Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (26). ISSN 2076-8184

- Богачков, Ю.М., Биков, В.Ю., Кухаренко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0227-5836) and Ухань, П.С. (2011) Project of statute of distance education in secondary schools Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (23). ISSN 2076-8184

- Богачков, Ю.М., Биков, В.Ю., Кухаренко, В.М. and Ухань, П.С. (2011) Положення про дистанційне навчання в системі загальної середньої освіти ІІТЗН НАПН України . (Unpublished)

- Богачков, Ю.М., Биков, В.Ю., Кухаренко, В.М. and Ухань, П.С. (2011) Типове положення про ресурсний центр дистанційної освіти системи загальної середньої освіти ІІТЗН НАПН України . (Unpublished)

- Богачков, Ю.М. (orcid.org/0000-0001-5088-7154), Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Вольневич, О.І., Царенко, В.О., Ухань, П.С. (orcid.org/0000-0001-7318-6027), Мушка, Іван Васильович and Манако, А.Ф. (2011) Organization of e-learning environment of general secondary school students Technical Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Богачков, Ю.М. and Мруга, М.Р. (2011) Testportal – Independent research platform in education hi teach у школі, 2.

- Богачков, Ю.М. and Пінчук, О.П. (2011) Report on research work "Scientific and methodological principles of organization of distance learning environment in secondary schools" (final) ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Богачков, Ю.М. and Ухань, П.С. (2011) Vocational guidance or "What are you worth" Hiteach в школі.

- Богачков, Ю.М. and Ухань, П.С. (2011) System of formation of individual andcorporate training Харківський автодорожний інститут.

- Богачков, Ю.М. (orcid.org/0000-0001-5088-7154), Ухань, П.С. (orcid.org/0000-0001-7318-6027) and Новіков, Ю.Л. (2011) Дистанційне навчання школярів – можливості та проблеми Комп’ютер у школі та сім’ї, 2. pp. 29-33. ISSN 2307-9851

- Богачков, Ю.М., Ухань, П.С., Полобюк, Т.А. and Фігурська, Л.В. (2011) Вісник. Тестування і моніторинг в освіті/ Гол. ред. Раков С.А. - Харків : Факт, 2005 2011г. N 5/6 . , 5 (6).

- Богачков, Ю.М., Ухань, П.С., Полобюк, Т.А. and Фігурська, Л.В. (2011) Метод аналізу елементарних доменів для покращення діагностичних властивостей педагогічного тесту In: EA-2011 . Київ, Киев, Україна.

- Богачков, Ю.М. and Царенко, В.О. (2011) Комплексна підготовка дистанційних матеріалів In: Cемінар у ЗОІППО, 28.01.2011, ІІТЗН НАПН України.

- Богачков, Ю.М. and Царенко, В.О. (2011) Webinar: what can be useful for studying HiTeach а школі.

- Боднарук, Олена (2011) The features of psychological learning at the higher educational establishments Вісник післядипломної освіти, 3 (16). pp. 195-200. ISSN 2218-7650

- Боднарук, Олена (2011) The program of forming the system of basic psychological concepts by high school students Проблеми сучасної педагогічної освіти, 2 (30). pp. 259-265.

- Боднарук, Олена (2011) The researching of social and demographical and individual psychological factors of forming the system of basic psychological concepts by university students. Актуальні проблеми психології (30). pp. 288-292. ISSN 2072-4772

- Боднарук, Олена (2011) Social and demographical and individual psychological factors of mastering the system of basic psychological concepts by students of higher educational institutions "Післядипломна освіта в Україні", 1 (18). pp. 39-41.

- Боднарук, Олена (2011) The effectiveness of the program of forming the system of basic psychological concepts by high school students Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського, 7 (8). pp. 81-88.

- Боднарук, Олена (2011) Factors that impact to the mastering of psychological knowledge by university students Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості", 1. pp. 142-144.

- Бойко, А.Е. (2011) Сутність та структура творчого самовираження молодших школярів у позашкільних навчальних закладах Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (15). pp. 28-36. ISSN ISBN 978-617-620-016-1

- Бойко, А.Е. (2011) Особливості творчого самовираження дітей молодшого шкільного віку In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 122-124.

- Бойко, Світлана Тихонівна (orcid.org/0000-0003-3575-3515) (2011) Функціональний аналіз патогенних текстів (до проблеми психологічних аспектів медіа-освіти) Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 39. pp. 62-74. ISSN 2310-2470

- Болгаріна, В.С. (2011) ultural component management functions VET managers In: Система підвищення функціональної компетентності керівників ПТНЗ , 1 (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 22-25.

- Болгаріна, В.С. (2011) Діалог науковців і практиків Професійно-технічна освіта (4). pp. 31-33.

- Болгаріна, В.С. (2011) Культурологічна складова управлінських функцій керівників ПТНЗ In: Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали науково-практичного семінару . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 22-25.

- Болгаріна, В.С. (2011) The Culture of management as a part of a professional education Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи, 1. pp. 101-112. ISSN -

- Болгаріна, В.С. (2011) Dialogue between scholars and practitioners Професійно-технічна освіта, 4. pp. 31-33.

- Болотнікова, Інга Вікторівна (2011) Особливості розвитку мислення та уяви на різних етапах професійного становлення у професіях типу ”людина людина” Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. (11). pp. 3-8. ISSN 2072-4772

- Болотнікова, Інга Вікторівна (2011) Особливості мислення оптантів як чинники вибору ними професій типу «людина – людина» Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції " Наука і технології: крок у майбутнє" (12). pp. 97-102. ISSN 978-966-8736-05-6

- Болотнікова, Інга Вікторівна (2011) Особливості мислення старшокласників на етапі професійної оптації In: VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Дні науки" (18). Education and science, м. Прага, Чехія, pp. 60-62. ISBN 978-966-8736-05-6

- Болотнікова, Інга Вікторівна (2011) Особливості пізнавальної діяльності у професійному становленні особистості In: VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська наука 21 століття" (14). Nauka i studia, м. Пржемишль, Польща, pp. 60-61. ISBN 978-966-8736-05-6

- Болотнікова, Інга Вікторівна and Панасенко, Наталія Миколаївна (2011) Особливості розвитку мотиваційних та пізнавальних компонентів професійного становлення особистості Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. (11). pp. 9-18. ISSN 2072-4772

- Бондар, В.І. (2011) On the issue of developing standards of “higher level thinking” in educational systems ТехноОбраз-2011. Роль и место образовательной среды в непрерывном развитии и саморазвитии личности обучающихся : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 17 – 18 марта 2011 г.), 1. pp. 17-20.

- Бондар, Людмила Миколаївна and Васьковська, Тетяна Миколаївна (2011) The exchange-reserve assets in the network of educational libraries Бібліотечний форум України, 1 (31). pp. 16-19. ISSN 1811-377X

Бондар, Людмила Семенівна, Пономаренко, Лариса Олександрівна, Стельмах, Наталія Анатоліївна and Пєєва, Світлана Петрівна (2011) Mykola Ivanovych Pyrohov as a prominent surgeon, pedagogue and public figure : for 200-th anniversary of his birthday : bio-bibliographical index Видатні педагоги світу . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-193-8

- Бондар, Світлана Пилипівна (2011) Classification of methods of activating learning and cognitive activity and its application in terms of differentiation of training In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік , 1 . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 6-7.

- Бондарчук, О.І. (orcid.org/0000-0003-3920-242X) (2011) Educational organization heads’ personality development special training course in the context of organizational development Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 32. pp. 213-218. ISSN 2072-4772

- Боришевський, Мирослав Йосипович, Володарська, Наталія Дмитрівна, Пенькова, О.І. (orcid.org/0000-0002-9773-9746), Пилипенко, Любов Іванівна, Шевченко, Олена Василівна and Яблонська, Тетяна Миколаївна (2011) Психологічні закономірності розвитку духовності особистості Project Report. "Педагогічна думка", м. Київ, Україна.

- Бібік, Н.М. (2011) Cognitive interest forming as subject condition of junior schoolchildren learning In: Педагогічний дискурс , 10 . Інститут педагогіки НАПН України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, Україна, pp. 53-56.

- Біла, І.М. (2011) Theoretical analysis of the problems of understanding Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика: зб. наук. праць – К.: Інформаційні системи, 5. pp. 71-82.

- Біла, І.М. (2011) Предпосылки становления одаренной личности Психолого-педагогические проблемы одаренности: Теория и практика: Материалы V Международной конферениции. В 2 томах / Под ред. проф. Л. И. Ларионовой. . pp. 429-438.

- Біла, І.М. (2011) Освітньо-виховні стратегії Японії Обдарована дитина, 10. pp. 51-58.

- Біла, І.М. (2011) Развитие профессионализма педагога Образование взрослых : история, современность, перспективы развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12–13 мая 2011 г. / под общ. ред. С. В. Ситниковой. pp. 44-47.

- Біла, І.М. (2011) Analysis of artistic perception of junior adolescents Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка НАПН України (13). pp. 79-85.

- Біла, І.М. (2011) Трудове виховання як основа становлення здібностей (з досвіду виховання у Японії ) Стратегія трудового виховання молоді в умовах реформи освіти України : зб. матеріалів педагогічних читань. pp. 39-45.

- Біла, І.М. (2011) Психологическое сопровождение одаренных детей Актуальне проблемы теоретической и прикладной психологи: материалы Всеросийской научно-практической конференции, (Ч.1). pp. 234-237.

- Біла, І.М. (2011) Дитина у віртуальному просторі In: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» . , м.Київ, Україна.

Біла, І.М. (2011) Досвід становлення талантів у японській державі Серія «ПРОсвіт» . Інститут обдарованої дитини, м.Київ, Україна.

- Біла, І.М. (2011) The phenomenon of children's creativity Дошкільне виховання, 1. pp. 7-11. ISSN 0321-1401

- Біла, І.М. (orcid.org/0000-0003-2388-0306) (2011) Patterns of cognitive processes in early childhood Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Особистісні інтелектуальні якості обдарованого учня у підлітковому віці» (м. Київ, 21 січня 2011 р.). pp. 57-62.

- Білоус, О.В. (2011) The place of information and communication technologies in initial training of primary school teachers (foreign experience) Педагогічна компаративістика – 2011: компаративістські підходи підтримки та розвитку обдарованості (Частина ІІ). pp. 109-115. ISSN 978-966-2633-03-0

- Бісіркін, П.М. (2011) Особливості напрямків дослідження особистісних якостей учнів допрофільних класів основної школи з вивченням предметів природничого циклу. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 2011 . ІІТЗН НАПН України, Київ, Україна.

- Бісіркін, П.М. (2011) Features of research approaches of pupils’ personal qualities of basic school pre-profile training with studying of natural cycle subjects Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (26). ISSN 2076-8184

- Бісіркін, П.М. (2011) Вивчення особистісних якостей учнів допрофільних класів основної школи з вивченням предметів природничого циклу. In: Засоби і технології сучасного навчального середовища/ матеріали науково-практичної VII(XVII) конференції, м.Кіровоград 20-21 травня 2011 рок. . Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченко, м.Кіровоград, Україна, pp. 18-19.

- Вавіна, Л.С. (2011) Development of dialogue speech as an important component communication competence children with visual impairments Дитина з сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання, 1 (2). pp. 22-28. ISSN ISBN 978-966-675-684-1

- Вавіна, Л.С. (2011) Розвиток аудіювання і говоріння у дошкільників з глибокими порушеннями зору Український логопедичний вісник, 1 (2). pp. 70-73. ISSN ISBN 966-8663-23-3 – 966-8663-25-Х

- Ваганова, Н.А. (2011) Психолого-педагогічні основи перцептивного розвитку дитини Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.Т. ХІІ. Психологія творчості (13). pp. 85-91.

- Вайнтрауб, М.А. (2011) Technical approaches to modern training future skilled workers in vocational technical school Вересень. Науковий часопис, Спецви. pp. 55-61. ISSN 2076-3050

- Вайнтрауб, М.А. (2011) Technical approaches structuring skills modern training future skilled workers in vocational technical school Нові технології навчання (70). pp. 105-112.

- Вайнтрауб, М.А. (2011) ІIstoricheskie and pedagogical aspects of training skilled workers in metal in the in vocational school Проблеми освіти (67). pp. 117-121.

- Вайнтрауб, М.А. (2011) Ways of qualitative training of skilled metal workers in vocational education In: Стратегия качества в промышленности и образовании , 1 (1). Приватне багатофахове видавництво "Економіка", Днепропетровск-Варна, pp. 288-290. ISBN 978-966-2637-03-8

- Вайнтрауб, М.А. (2011) Conceptual approaches to the development of vocational training of skilled workers in metal in the in vocational school УДПУ ім. П. Тичини (2).

- Вараксіна, Наталія Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0333-5186) (2011) Modeling as a method of research information resource on pedagogy and psychology Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (29). pp. 210-217. ISSN 2224-9516

- Васильєва, Д.В. (2011) Development of intellectual skills of students in mathematics lessons In: Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю "Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу" , 1 . Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 27-28.

- Васьківська, Галина Олексіївна (orcid.org/0000-0002-8714-8512) (2011) Application of the principle of fundamentalization knowledge of man in modern textbooks Проблеми сучасного підручника, 1 (11). pp. 30-35.

- Васьківська, Галина Олексіївна (orcid.org/0000-0002-8714-8512) (2011) Differentiation as a condition of the personality oriented education In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік , 1 . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 5-6.

- Васьківська, Галина Олексіївна (orcid.org/0000-0002-8714-8512) and Косянчук, Сергій Володимирович (2011) Formation of value-semantic orientations of senior pupils by means of modern textbooks Проблеми сучасного підручника, 1 (11). pp. 107-120.

- Васьківська, Галина Олексіївна (orcid.org/0000-0002-8714-8512) and Косянчук, Сергій Володимирович (2011) Rhetorical skills high school students in the context of value-semantic sphere Українська мова і література в школі, 8 (94). pp. 14-19.

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (2011) Speech component in the structure of reader competence younger student Початкова школа (12). pp. 16-22. ISSN 0131-5358

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (2011) Reading competence of the elementary school child: theoretical aspect Початкова школа, 1. pp. 48-50. ISSN 0131-5358

- Ващенко, Л.С. (2011) Про дотримання гендерних норм у підручниках з природознавства для 6 класу Проблеми сучасного підручника, 11. pp. 251-257.

- Ващенко, Л.С. (orcid.org/0000-0002-0637-2142) (2011) On compliance with gender norms in science textbooks for grade 6 Проблеми сучасного підручника, 11. pp. 251-256.

- Вдовченко, Віктор Володимирович (orcid.org/0000-0003-3509-2972) and Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) (2011) Conceptual and innovative structural developments for specialized training of high school students in the field of "Technology" Youth and the market, 10 (81). pp. 64-68. ISSN 2617-0825

- Величко, Н.О. (2011) Balancing supply and demand in the labor market for skilled workers by monitoring the employment of graduates of vocational schools Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems', 2 (28). pp. 154-159. ISSN 978-966-2337-01-3

- Величко, Н.О. (2011) Recent developments in predicting the development of VET In: National Scientific Conference "Scientific and methodological vocational education and training" . Institute of Vocational Education NAPS of Ukraine, м.Київ, Україна, pp. 248-250. ISBN 978-966-2553-09-3

- Величко, Н.О. (2011) The main approaches to creating a model of optimization of volumes of contingent vocational students with the needs of labor market Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems, 2 (27). pp. 97-102. ISSN 978-966-2337-01-3

- Величко, Н.О. (2011) Monitoring of employment of vocational schools graduates: identifying strengths and weaknesses in skilled workers training Scientific Bulletin of Institute of Vocational Education NAPS Ukraine. Professional education, 2. pp. 4-11. ISSN 2223-5752

Величко, Н.О., Вовковінський, М.І., Волкова, Т.В., Ворначев, А.О., Герлянд, Т.М., Голіяд, І.С., Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Калошин, В.Ф., Лузан, П.Г., Манько, В.М., Михнюк, М.І., Отич, О.М., Селецький, А.В. and Шимановський, Марк Мусійович (2011) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy , 2 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN ISSN 2223-5752

Величко, Н.О., Гириловська, І.В., Закатнов, Д.О., Майборода, Людмила Анатоліївна, Корнієнко, М.М., Савченко, Ірина, Гуменний, О.Д. (orcid.org/0000-0001-6596-3551) and Ягупов, Василь Васильович (2011) Monitoring the development of vocational education . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Величко, Н.О. and Мельник, О.В. (2011) Planning perspective of the institution as a necessary tool in the VET managers Vinnytsia region In: Proceedings of the workshop (October 19, 2011. Kiev) "system increase the functional competence of managers of vocational education institutions" , 1 . Institute of Vocational Education NAPS of Ukraine, м.Київ, Україна, pp. 30-33.

Величко, С.П., Слободяник, О.В., Сірик, П.В. and Слєсаренко, М.В. (2011) Лабораторний практикум зі спецкурсу "Застосування навчального лазера у викладанні шкільного курсу фізики" . РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, м.Кіровоград, Україна.

- Верещенко, Тетяна Вікторівна (2011) Актуальність формування природоцентричної екологічної позиції учнів старшого шкільного віку In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції . "Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 79-81.

- Вовк, М.П. (2011) Аctual problems of the folklorists-researches preparation in Ukrainian universities Вісник Чернігівського національного університету.Серія педагогічних наук (90). pp. 35-39.

- Вовк, М.П. (2011) Іnformational-semiotic concept of culture in the context of the folklorist’s preparation in the classic ukrainian Universities Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. (28). pp. 237-243.

- Вовк, М.П. (2011) The Kyiv academic science-folk school: achievement and the perspectives Естетика і етика педагогічної дії: зб.наук.праць (1). pp. 149-159.

- Вовковінський, М.І. (2011) Problems professionally pedagogical preparations of teacher training school leaver Молодь і ринок, 1 (72). pp. 44-49.

- Вовковінський, М.І. (2011) Розвиток в учнів професійно-технічних навчальних закладів мотивації до оволодіння робітничою професією Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти. Професійна педагогіка (2). pp. 12-18. ISSN 2223-5752

- Вовковінський, М.І. (2011) Вплив викладача на розвиток мотивації учня ПТНЗ щодо оволодіння майбутньою професією Професійна орієнтація: теорія і практика (2). pp. 73-81.

- Вовковінський, М.І. (2011) Maintenance of professional success – the important component of work of head vocational training school Науковий збірник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (70). pp. 113-119.

- Вовковінський, М.І. (2011) Professional success - the constituent of work of leader VTS is important In: Система підвищення функціональної компетентності керівників ПТНЗ (1). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 34-36.

- Вовковінський, М.І. (2011) Self-development of personality of teacher vocational training school in the process of his pedagogical activity In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання (1). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 154-155.

- Вовковінський, М.І. (2011) Influence of the theory of a konditsionizm on modern education and career guidance of pupils VTS Сучасні проблеми професійної орієнтації учнівської молоді в умовах ринкової економіки (1). pp. 33-37.

- Вознесенська, Олена Леонідівна (orcid.org/0000-0002-1273-0049) and Савінов, Володимир Вікторович (orcid.org/0000-0001-5830-2333) (2011) Body in a theatre or Theatre of the body Простір арт-терапії: витоки натхнення : матер. VIII міжнар. міждисциплін. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24–26 лютого 2011 р.). pp. 84-91. ISSN ISBN 978-966-2246-06-3

- Вознесенська, Олена Леонідівна (orcid.org/0000-0002-1273-0049) and Сидоркіна, М.Ю. (2011) Family media education in the system of out-of-school education Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи, 26. pp. 35-39. ISSN 2311-5491

- Войтович, Марія Володимирівна and Панасенко, Наталія Миколаївна (2011) Особливості використання профорієнтаційного тренінгу «Я і моя майбутня професія» у програмі корпоративного волонтерства Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. (11). pp. 18-27. ISSN 2072-4772

- Волинець, Людмила Леонідівна, Єгоров, Георгій Сергійович, Лавриченко, Наталія Миколаївна, Локшина, Олена Ігорівна, Мельниченко, Борис Федорович, Першукова, Оксана Олексіївна and Шеверун, Надія Володимирівна (2011) Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах ЄС та США Project Report. Деп. в ДНТБ України, м. Київ, Україна.

- Волинський, В.П., Красовський, О.С., Чорноус, О.В. and Якушина, Т.В. (2011) Як розробляти електронний підручник Біологія і хімія в школі, 4 (86). pp. 23-25.

- Волинський, В.П., Красовський, О.С., Чорноус, О.В. (orcid.org/0000-0001-7365-3756) and Якушина, Т.В. (2011) Design and content of electronic textbooks with educational-cognitive and operational-activity material Комп'ютер у школі та сім'ї, 2. pp. 44-49. ISSN 2307-9851

- Волинський, В.П., Чорноус, О.В., Красовський, О.С. and Якушина, Т.В. (2011) Didactic principles of design of electronic books for teaching and learning and operational functions and activity Фізика та астрономія в школі, 2 (89). pp. 38-43.

- Волинський, В.П., Чорноус, О.В., Красовський, О.С. and Якушина, Т.В. (2011) Requirements for the creation of electronic books Математика в школі, 4 (115). pp. 36-38.

- Волинський, В.П. and Якушина, Т.В. (2011) Аудіовізуальні електронні засоби навчання для електронних підручників Проблеми сучасного підручника, 1 (11). pp. 601-606.

- Волкова, Т.В. (2011) Factors of development of Vocational Education and Training in Information Society Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (1). pp. 32-41. ISSN ISBN 978-966-2553-03-1

- Волошко, Наталія Іванівна (2011) Research and model of actual problems of psychological culture healthy lifestyle in the educational process Scientific digest of the Institute of psychology named after G.S. Kostyuk the NAPS of Ukraine, 6 (13). pp. 63-73. ISSN 2077-2289

- Волошко, Наталія Іванівна (2011) Determinants of attitudes towards health and healthy lifestyles Problems of modern psychology: Collected Works Kamenets-Podolsky National University named after Ivan King James, Institute of Psychology behalf G.S. Kostiuk NAPS of Ukraine (11). pp. 115-124.

- Волошко, Наталія Іванівна (2011) Construction of psycho-diagnostic questionnaire «Psychology of formation healthy lifestyle in the educational process» Scientific magazine NPU of M.P. Dragomanov, 34 (58). pp. 99-115.

- Волошко, Наталія Іванівна (2011) Psychodiagnostics individual psychological and socio-psychological factors of a healthy lifestyle Соціальна психологія ( Науковий Журнал), 5 (49). pp. 163-174. ISSN 2078–189Х.

- Волошко, Наталія Іванівна (2011) Construction of psychodiagnostic methods "Healthy lifestyle" (cognitive and behavioral components) Ukrainian scientific magazine "Social psychology", 4 (48). pp. 162-170. ISSN 2078-189X

- Вольневич, О.І. (2011) Problems of programmers at the initial stage of training In: Конференція ІІТЗН . ІІТЗН НАПН України .

- Ворначев, А.О. (2011) Studying an experience of developing a new qualification in Britain Науковий вісник (2). pp. 25-29. ISSN 2223-5752

- Воскобій, Ольга Леонідівна (2011) Теоретичні засади формування екологічного світогляду студентів-юристів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції . "Типовіт", Івано-Франківськ, Україна, pp. 26-28.

- Вітренко, Юрій Миколайович (2011) Освіта як вид економічної діяльності Економіка України, 10. pp. 4-15. ISSN 0131-775Х

- Гасин, М.О. (2011) Формування соціальної компетентності підлітків у гуртках гуманітарного напряму позашкільних навчальних закладів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 3б. наук. праць, 2 (15). pp. 46-53. ISSN ISBN 978-617-620-016-1

- Гасин, М.О. (2011) Критерії, показники та рівні сформованості соціальної компетентності у старших підлітків позашкільних навчальних закладів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал // Матеріали наук.-практ. конференції (за результатами науково-дослідної роботи Інституту проблем виховання НАПН України у 2010 році) (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 28-30.

- Герасименко, І.В. (2011) Controls and evaluation of educational achievements of students in the system of e-learning ChSTU In: Мiжнародна науково-практична конференція «Дистанційна освіта України - Інформаційне освітнє середовище у системі дистанційного навчання в закладах освіти: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти» . Харківський національний автомобільно-дорожній унiверситет, м. Харків, Україна, pp. 19-24.

- Герлянд, Т.М. (2011) Структурно-змістові аспекти професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН УКраїни. Професійна педагогіка (2). pp. 30-34. ISSN 2223 - 5752

- Герлянд, Т.М. (2011) Особливості формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників Молодь і ринок (5). pp. 55-58. ISSN 2308-4634

- Гириловська, І.В. (2011) Kiviata Diagram as an efficient tool for monitoring the quality of vocational education Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (1). pp. 76-81. ISSN ISBN 978-966-2553-03-1

- Гириловська, І.В. (2011) Formation of Personality’s Professionally Significant Qualities in Students’ Mathematical Training at Vocational Schools of Building profile Педагогіка і психологія професійної освіти , 5. ISSN 2218-5186

- Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053) (2011) Features of the formation of play activities in mentally retarded preschoolers Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, 17 (19). pp. 39-43. ISSN 2310-0893

- Глобін, Олександр Ігорович (2011) Компетентнісний підхід у навчанні та стандарт шкільної математичної освіти Математика в школі (11). pp. 3-7. ISSN 0130-9358

Гобод, Ірина Юріївна, Лунченко, Надія Вікторівна, Обухівська, Антоніна Григорівна, Острова, Вікторія Дмитрівна and Панок, Віталій Григорович (2011) Psychological service and psychological, medical and educational counseling education system of Ukraine (development indicators on the basis of the 2010-2011 school year) . ТОВ НВП "Ніка-Центр", м.Київ, Україна. ISBN 978-966-521-592-5

Говорун, Т.В. (2011) Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи: конспекти занять . За фінансової підтримки Програми розвитку ООН та ЄС., м.Київ, Україна.

- Головко, Микола Васильович (2011) The unknown names in the history of domestic didactics of physics: Daniel Orihiva contribution to the development of methods of teaching physics in employment and vocational school in Ukraine Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Сер.: Педагогічна (17). pp. 22-24.

- Головко, Микола Васильович (2011) The unknown names in the history of domestic didactics of physics: Daniel Orihiva contribution to the development of methods of teaching physics in employment and vocational school in Ukraine Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Сер.: Педагогічна (17). pp. 22-24.

- Головко, Микола Васильович (2011) Background and davelopment features of domestic textbook creation in physics in times of democratic transformation (early 1960s) Проблеми сучасного підручника (11). pp. 269-276.

- Головко, Микола Васильович (2011) The development of active methods of teaching physics in the Unified Ukrainian Labor School Наукові записки Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка. Сер.: Педагогічні науки, 98. pp. 30-35.

- Головко, Микола Васильович (2011) Competence approach as a historically predefined paradigm of modern physics didactics Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки), 4. pp. 76-82.

- Головко, Микола Васильович (2011) Academic gift and problem of diagnosis in modern psycho-pedagogical theory and practice Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія та практика (5). pp. 247-254.

- Головко, Микола Васильович (2011) The unknown names are in the history of national methodical thought: contribution of Fedora Vyshyvanogo is in the development of didactics of physics Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 89. pp. 46-49.

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2011) Vianor Frankovsky's didactic system is an organic compound of theory and practice in the domestic methodology of teaching to physics Фізика та астрономія в школі, 3 (90). pp. 38-42.

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2011) Sociocultural factors in the development of physics didactics In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2010 рік : наукове видання . Інститут педагогіки, м. Київ, Україна, pp. 199-200.

Головченко, Ніна Іванівна (orcid.org/0000-0003-1811-8085) (2011) Modernism Literature: Artistic Style, Methods of Study. Tutorial . Освіта України, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-188-235-4

- Гончаренко, Семен Устимович (2011) Ethical code of scientist Естетика і етика педагогічної дії, 1. pp. 25-34.

- Гончаренко, Семен Устимович (2011) Ethics of science and scientific ethics code Наукові записки. – Випуск 2. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. pp. 3-12. ISSN 978-966-7406-67-7

- Гончаренко, Семен Устимович (2011) Ethics of science and scientific ethics code Шлях освіти, 3. pp. 2-10.

- Гончарова, Наталія Олександрівна (2011) Сучасна структура дидактичних матеріалів з географії Проблеми сучасного підручника (11). pp. 221-227.

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2011) Modern structure of didactic materials on geography Проблеми сучасного підручника, 11. pp. 221-227. ISSN 2411-1309

- Гордієнко, В.П. (orcid.org/0000-0003-4939-9027?lang=ru) (2011) Features of professional training of junior specialists of exchange activity In: Україна наукова: матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-23 грудня 2011 рік. м. Київ) (7). ТОВ МЕГАНОМ, м. Київ, Україна, pp. 15-16.

- Гордієнко, В.П. (orcid.org/0000-0003-4939-9027?lang=ru) (2011) Use of information and communication technologies in professional speech training of future junior specialists of exchange activity In: Значення сучасної науки для динамічного розвитку України. Матеріали Восьмої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (29-30 грудня 2011 р.) . Тайп, м. Тернопіль, Україна, pp. 11-12.

- Горпинюк, В.П. (2011) Комунікативна етика як форма запобігання насильства між батьками і дітьми In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (1). "Тіповіт", м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 82-84.

- Гривко, А.В. (2011) Мова – ефективний засіб підвищення рівня якості природничо-математичної освіти In: Анотовані результакти науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік , 1 . Педагогічна думка, м.Київ, Україна, pp. 129-130.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2011) The role of forecasting management divyalnosti VET managers In: Система підвищення функціональної компетентності керівників ПТНЗ , 1 (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 34-36.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2011) Управління професійно-технічною освітою в контексті системного підходу Теорія і методика професійної освіти (2).

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2011) Педагогічний аспект взаємодії суб'єктів управління In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: Матеріали Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 227-228.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2011) Іnteraction subject’s of management: an analysis of empirical research Науковий вісник, 2 (2). pp. 41-48. ISSN 2223-5752

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2011) Роль прогнозування в управлінській діяльності In: Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару , 2011 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 36-38.

- Грись, А.М. (2011) Adaptive functions of Image I minor Проблеми загальної та педагогічної психології, 5 (13). pp. 85-94.

- Гриценко, Валерій Григорович (2011) The concept of development University information environment Вісник Черкаського університету, 2 (196). pp. 34-36. ISSN 2076-586X

- Гриценко, Валерій Григорович (2011) Ways of the university education computerization Вісник Черкаського університету, 2 (211). pp. 35-39. ISSN 2076-586Х

- Гриценко, Валерій Григорович, Єфіменко, Володимир Іванович and Власенко, Володимир Миколайович (2011) Monitoring of education quality at schools as a condition of a qualitative set of entrants Рідна школа, 10 (982). pp. 45-47. ISSN 0131-6786

- Гриценко, Валерій Григорович and Луценко, Галина Василівна (2011) UML-design of the information analysis system "Curriculum" Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (22). ISSN 2076-8184

- Гриценчук, О.О. (2011) Теоретико-методологічні засади та нормативно-правове забезпечення застосування ІКТ у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін середньої загальноосвітньої школи (порівняльний аспект) In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України , pp. 12-13.

- Гриценчук, О.О. and Овчарук, О.В. (2011) Хронологія розвитку споживчої освіти в Україні Економіка в школах України, 3 (76). pp. 12-13.

- Грищенко, О.А. (2011) Information technology in the learning process НАПН України (2). pp. 235-240.

- Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) (2011) The Development of Professional Vocal Education in Ukraine (the end of the XIX – the beginning of the XX century) Dissertation candidate2 thesis, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих.

- Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) (2011) The Development of Professional Vocal Education in Ukraine (the end of the XIX – the beginning of the XX century) Dissertation candidate2 thesis, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих.

- Грітчина, А.І. (2011) Зміст, форми і методи формування готовності юнаків шкіл-інтернатів до виконання ролі майбутнього сім’янина Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 3б. наук. праць,, 2 (15). pp. 134-141. ISSN 978-617-620-016-1

- Губеладзе, Ірина Гурамівна (orcid.org/0000-0001-8023-6408) (2011) Methodological foundations of the research of social identity transformation of rural youth in urban community In: Методологічний семінар «Самовизначення особистості в соціумі: теорія, методологія, практика» . Інститут соціальної т політичної психології, м. Київ, Україна.

- Губеладзе, Ірина Гурамівна (orcid.org/0000-0001-8023-6408) (2011) Psychological Sense of acceptance of poverty as a life style in rural and urban community Психологічні перспективи. Спецвипуск. Становлення особистості як суб’єкта життєвого шляху (3). pp. 92-99.

- Гудим, І.М. (2011) Розвиток зорового сприймання дошкільників з порушеннями зору Дитина з сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання, 1 (2). pp. 29-36. ISSN ISBN 978-966-675-684-1

- Гудим, І.М. (2011) Напрями сенсорної інтеграції дошкільників з порушеннями зору Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання, 4 (60). pp. 2-5.

- Гудим, І.М. (2011) Розвиток пізнавальної активності дошкільників з порушеннями зору в процесі формування уявлень про навколишній світ Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки, 4 (12). pp. 265-277.

- Гудінова, І.Л. (2011) Blog – blogger – the blogosphere in psychological research Актуальні проблеми психології, 7 (2). pp. 235-248. ISSN 2072-4772

- Гуменюк, Г.В. (2011) Особливості функціонування пам'яті в процесі професійного становлення особистості Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (11). pp. 27-34. ISSN 2072-4772

Гуралюк, А.Г. (2011) Guidelines for the use of electronic questionnaires to survey employers . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2011) Search for the high meaning as a condition to increase life quality: the vectors of psychological aid Вестник пермского университета, Серия «Философия. Психология. Социология», 3 (7). pp. 73-86. ISSN 2078-7898

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2011) The peculiarities of autonomy in the preschool age Психолог дошкілля , 2 (19). pp. 9-13.

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) and Журавльова, Н.Ю. (2011) Sense guidelines of personal choice in the light of genetic psychology II Міжнародна науково-практична конференція «Генеза буття особистості» (19-20 грудня 2011 року), 1. pp. 167-172. ISSN ISBN 978-617-571-057-9

- Гуцан, Л.А. (2011) Особливості професійного самовизначення учнівської молоді в умовах профільного навчання Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді 3б. наук. праць. , 1 (15). pp. 350-356. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Гуцан, Л.А. (2011) Сучасні проблеми професійного самовизначення учнівської молоді Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення. pp. 40-48. ISSN ISBN 978-617-649-006-7

- Гуцан, Л.А. (2011) Сучасний стан допрофільної підготовки старшокласників у світі впровадження профільного навчання In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (1). Тіповіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 185-187.

- Гуцол, С.Ю. (2011) In War as in Football (Concerning neo-mythological narrative of sport) Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 7 (Том ІІ). pp. 111-120. ISSN 2072-4772

- Дементієвська, Н.П. (2011) International teacher professional development experience for Ukraine innovative programs Informational Technology and Learning Tools , 4 (24). ISSN 2076-8184

- Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) (2011) Формуюче оцінювання в курсі з допрофільної підготовки за програмою Intel «Шлях до успіху» Інформатика і інформаційні технології в навчальних закладах, 6 (36).

- Дементієвська, Н.П. (2011) Розробка та апробація навчальних курсів з критичного оцінювання ресурсів Інтернету In: . (Unpublished)

- Дементієвська, Н.П. (2011) Social Services Web 2.0 as a tool for interactive learning In: Семінар вчителів, м. Львів, Україна. (Unpublished)

- Дементієвська, Н.П. (2011) Executive summary for optional course [Teaching Resource] (In Press)

- Десятов, Т.М. (2011) Philosophical foundations of life long education Порівняльна професійна педагогіка (2). pp. 6-17.

- Десятов, Т.М. (2011) Тенденції розвитку освіти дорослих: європейський досвід Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття. pp. 184-188.

- Дзвоник, Галина Петрівна (2011) Психологічна підготовка фахівців, профілактика та подолання професійного стресу Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. (11). pp. 35-40. ISSN 2072-4772

- Дзвоник, Галина Петрівна and Савченко, Тетяна Леонідівна (2011) Особливості професійного стресу в організаціях Материали за 7-а международна научна практична конференция, "Ключови въпроси в съвременната наука" (32). pp. 46-52. ISSN ISBN: 978-966-8736-05- 6

- Дзвоник, Галина Петрівна and Савченко, Тетяна Леонідівна (2011) Психологічні чинники виникнення професійного стресу у менеджерів Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Europejska nauka XXI powieka - 2011" (14). pp. 62-72.

- Довгопола, К.С. (2011) Образотворча діяльність як чинник активізації творчості слабозорих дітей старшого дошкільного віку Дитина з сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання, 1 (2). pp. 44-50. ISSN ISBN 978-966-675-684-1

- Довгопола, К.С. (orcid.org/0000-0002-5306-4505) (2011) Particularities of forming of self-control of the blind primary pupils Dissertation candidate2 thesis, Інститут спеціальної педагогіки.

- Докукіна, О.М. (2011) Сутність та особливості самовизначення старшокласників Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (15). pp. 72-79. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Докукіна, О.М. (2011) Спілкування як засіб встановлення взаєморозуміння батьків і дітей у сім'ї In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (1). "Тіповіт", м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 131-134.

- Дробот, О.А., Щуцька, О.І. and Капелюх, Д.Р. (2011) Communication development of deaf children at family conditions Sign Language and Modernity, 1 (6). pp. 81-97.

- Дічек, Наталія Петрівна (2011) O.Lazurskogo works in the field of experimental research of childhood (beginning of XX century.) Theory and a training and education (30). pp. 30-38.

- Дічек, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2185-3630) (2011) Historical and Pedagogical Research in Ukraine Reflected in Specialized Conferences (2001 - 2010) Donbas formation (3). pp. 5-11. ISSN 1817-3756

Дічек, Наталія Петрівна (2011) Differentiation of education as a problem of the development of domestic schooling in the imperial day (80's of the nineteenth century - until 1917) . Національна академія педагогічних наук України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Київ, Україна.

- Жалдак, М.І. (2011) Система підготовки вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі Інформатика та інформаційні технології в навчальному закладі, 4-5. pp. 76-82.

- Жалдак, М.І. and Михалін, Г.О. (2011) The elementary facts of the sets theory in the school course of mathematics Математика в школі (3). pp. 12-23.

- Жалдак, М.І., Михалін, Г.О. and Біляй, І.М. (2011) About relation of probabilistic models with some other models of the real world Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 10 (17). pp. 25-39.

- Жалдак, М.І., Михалін, Г.О. and Деканов, С.Я. (2011) Mathematics teachers training of integral calculus of functions of one variable using computer mathematics tools Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 10 (17). pp. 3-25.

- Жалдак, М.І., Шишкіна, М.П., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Скрипка, К.І., Коваль, Т.І., Співаковський, О.В., Дем’яненко, В.М. (orcid.org/0000-0002-1469-8185), Лаврентьєва, Г.П., Запорожченко, Ю.Г., Пірко, М.В. and Когут, У.П. (2011) Quality Evaluation of Educational Software for Secondary Schools Technical Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

Жалдак, М.І., Шут, М.І., Жук, Ю.О. (orcid.org/0000-0002-6932-2484), Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771), Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) and Соколов, П.К. (2011) Multimedia system as a means of interactive learning . Педагогічна думка, НАПН України, м. Київ, Україна.

- Житник, Ніна Василівна, Корогод, Наталія Петрівна, Петренко, Лариса Михайлівна and Сушенцева, Лілія Леонідівна (2011) Забезпечення якості освіти: теорія і практика Project Report. ІМА-прес, м. Дніпропетровськ, Україна.

Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250), Литвинова, В.В., Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-0001-4667), Максименко, Н.Л., Борщевська, Л.В. and Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206) (2011) A hearing-impaired child: advice for the parents . Інститут спеціальної педагогіки, м.Київ, Україна.

- Жук, Ю.О. (2011) Dialectics of pedagogical knowledge in computer-based learning Комп’ютер в школі та сім’ї, 4 (92). pp. 3-7.

- Жук, Ю.О. (2011) Education informatization: prospects and risks Збірник праць Шостої міжнародної конференції «Нові інформаційні техно¬логії для всіх: навчальні середовища». pp. 301-307.

- Жук, Ю.О. (2011) Methodology for analysis of studying-information medium, created by the aggregate of text-books Проблеми сучасного підручника (11). pp. 36-49.

- Жук, Ю.О. (2011) Можливості використання моделі множинної нелінійної регресії для визначення факторів впливу на результати зовнішнього незалежного оцінювання In: Тестування і моніторинг в освіті , 4 . Видавництво "Факт", м. Харків, Україна, pp. 32-33.

- Жук, Ю.О. (2011) Оцінювання якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів методом семантичного диференціала In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2010 , 1 . Інститут педагогіки, м.Київ, Україна, pp. 102-103.

- Жук, Ю.О. (2011) Особливості педагогічного знання в умовах інформатизації навчального процесу In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 2011 . ІІТЗН НАПН України , м.Київ, Україна, pp. 87-89. ISBN 2076-8184

- Жук, Ю.О. (2011) Педагогічні ризики інформатизації навчального процесу In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: : Матеріали Міжнародної УЩХУІІ) науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 20-21 травня 2011 року . ТОВ «КОД», м. Кіровоград, Україна, pp. 113-115.

- Жук, Ю.О., Величко, С.П., Соколюк, О.М., Соколова, І.В. and Соколов, П.К. (2011) Experiment on your computer screen Technical Report. Педагогічна думка, НАПН України, м.Київ, Україна.

Жук, Ю.О. (orcid.org/0000-0002-6932-2484), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771) and Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2011) Organization of training activities in computer-oriented learning environment Посібник . Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

Жук, Ю.О. (orcid.org/000-0002-6932-2484), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Соколова, І.В. and Соколов, П.К. (2011) Computer-oriented training tools in physics in school . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-207-6

- Жук, Ю.О. and Соколюк, О.М. (2011) Report on research work "Scientific and methodological foundations of computer oriented tools in teaching natural subjects in profile school" (final) ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Журба, Катерина Олександрівна (2011) Теоретичні засади виховання культури гідності школярів. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (15). pp. 232-240. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Журба, Катерина Олександрівна (2011) Виховання патріотизму молодших підлітків у взаємодії сім’ї та школи в сучасних умовах In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали наук.-практ. конференці (1). В-тво “Тіповіт”, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 135-136.

- Завадська, Тетяна Василівна (2011) Показники нейродинаміки вчителів різної кваліфікації Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. (11). pp. 50-60. ISSN 2072-4772

- Загіка, Олена Олегівна (2011) Didactic principles of the context of professional training of future qualified commercial specialists in modern conditions Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. pp. 171-175.

- Задорожна, Н.Т. (2011) Innovative Teachers from online competition to the Microsoft «Partners in Learning" Матеріали Сьомого всеукраїнського конкурсу "Вчитель - новатор": методичний посібник для вчителя. pp. 15-21.

- Задорожна, Н.Т., Кузнецова, Т.В., Кільченко, А.В. (orcid.org/0000-0003-2699-1722), Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173), Тукало, С.М. (orcid.org/0000-0002-6268-1185), Петрушко, В.А. and Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) (2011) Scientific and methodological support of the information system of scientific research planning in the National Academy of Educational Sciences of Ukraine on the basis of the Internet Project Report. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

- Задорожна, Н.Т. and Тукало, С.М. (2011) Informational system «Planning of scientific researches in NAPS of Ukraine» In: Матеріали Міжнародного наукового конгресу з тематики розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні: Тези доповідей, 17-18 листопада 2011 р. . Український науковий центр розвитку інформаційних технологій, Київ, pp. 44-46.

- Зазимко, О.В. (2011) Reflective individualization as an mechanism for understanding and interpretation of the personal experience in adolescence Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України., 7 (Том ІІ). pp. 143-153. ISSN 2072-4772

- Закатнов, Д.О. (2011) The vocational counseling of youth concerning working trades: problems and prospects Scientific Herald of the Institute of Vocational Education of NAPS of Ukraine. Vocational pedagogy : collection of researches (1). pp. 15-21. ISSN 2223-5752

- Закатнов, Д.О. (2011) Професійна орієнтація в систем неперервної професійної освіти Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз : зб. наук. ст. методологічного семінару (2). pp. 41-45. ISSN 978-966-644-160-0

- Закатнов, Д.О. (2011) The concept of career guidance for young workers profession Педагогічна преса, м.Київ, Україна.

- Закатнов, Д.О. (2011) Підготовка школярів до вибору професії: компетентнісний підхід Компетентнісно спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 28 квітня 2011 року (1). pp. 443-446. ISSN 978-966-450-039-2

- Закатнов, Д.О. (2011) Organizational-pedagogical conditions of vocational counselling of studying youth on working trades Професійна орієнтація: теорія і практика: науково-методичний посібник , м. Івано-Франківськ. pp. 1-11.

- Закатнов, Д.О. (2011) Концептуальные основы профессиональной ориентации молодежи на рабочие профессии In: Сучасні проблеми професійної орієнтації учнівської молоді в умовах ринкової економіки: збірник матеріалів круглого столу . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 3-7.

- Закатнов, Д.О. (2011) Vocational counselling as means of socialisation of the person Формування світогляду особистості та соціальне конструювання сучасного світу. Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (24 червня 2011 року). pp. 45-53. ISSN 978-617-579-336-7

- Закатнов, Д.О. (2011) Contemporary approaches to defining the quality of vocational training Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. , 1 (1). pp. 81-91. ISSN 978-966-2553-03-1

Закатнов, Д.О., Злочевська, Л.С., Смоляна, Н.В., Калошин, В.Ф. and Карп'юк, М.Д. (2011) Modern problems of vocational counselling of studying youth in the conditions of market economy . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

- Закатнов, Д.О., Мельник, О.В., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Вовковінський, М.І., Калошин, В.Ф., Карп'юк, М.Д., Злочевська, Л.С. and Смоляна, Н.В. (2011) Modern problems of vocational counselling of studying youth in the conditions of market economy ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна.

- Заліток, Людмила Михайлівна (2011) Work with a Book at Modern Primary School through the Prism of Creative Development of V.O.Sukhomlyns’kyi’s Ideas Педагогічний дискурс (10). pp. 167-172.

- Замаскіна, Поліна Іванівна (2011) Didactic conditions of pre profile training of students of basic school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 12-13.

- Запорожченко, Ю.Г. (2011) The development of the international standards in the sphere of educational ICT Вища освіта України, 4 (29). pp. 97-105. ISSN 2078–1016

- Запорожченко, Ю.Г. (2011) The International Standards in the Sphere of the Information and Communication Educational Tools Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. (13). pp. 198-204. ISSN 978-966-171-498-3

- Запорожченко, Ю.Г. (2011) Система забезпечення якості вищої освіти в Ірландії Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

- Запорожченко, Ю.Г. (2011) Distance Education of Ireland in Qualitative Aspect In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України , № 1 (-). Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ.

- Запорожченко, Ю.Г. (2011) The use of ICT in primary education in abroad countries as a new modern requirement Порівняльно-педагогічні студії-2011 : Матеріали науково-практичного семінару.

- Зарецька, О.О. (2011) Life contexts of personality grouth: the methodological grounds of the investigation Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 7 (Том ІІ). pp. 90-100. ISSN 2072-4772

- Зарецька, О.О. (2011) Про деякі психологічні складові успішності особистості в ріелтерській діяльності Технології розвитку інтелекту, 1. ISSN ISSN 2223-0521

- Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840) (2011) Displays the content of physical education in the physics textbooks for the secondary schools Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 89.

- Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840) and Засєкін, Дмитро Олександрович (orcid.org/0000-0002-9347-1930) (2011) Displaying contents of the section "Electrodynamics" in the textbooks of physics for secondary school Проблеми сучасного підручника, 11. pp. 283-288.

Зборовська, Н.А., Адамюк, Н.Б. (orcid.org/0000-0002-4927-6257), Чепчина, І.І., Дробот, О.А., Іванюшева, Н.В., Кульбіда, С.В. (orcid.org/0000-0002-0194-3495), Замша, А.В. (orcid.org/0000-0002-8843-035X), Каменська, Н.М., Марчук, Т.Ф., Обухівська, Антоніна Григорівна, Гончаренко, В.М., Скурчинський, В.В., Савченко, О.О., Лаврик, О.А., Борщевська, Л.В., Січкар, Л.І., Рибальченко, М.П. and Зайонц, Н.П. (2011) A child from the world of silence: to help parents of deaf children . СПКТБ УТОГ, м. Київ, Україна.

- Звєрєва, І.Д. (2011) The strategy of social pedagogic development in Ukraine Вісник Запорізького національного університету, 3 (16). pp. 18-21. ISSN 15436-4008

- Злочевська, Л.С. (2011) Аrt are technologies: characters and their applications are in professional self-determination of student's young people Сучасні тенденції професійної орієнтації учнівської молоді, 1. pp. 81-85.

- Злочевська, Л.С. (2011) Арт-тhеrаpy as innovative approach in proforientaciyniy to psychoactivator In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання (1). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 179-182.

- Злочевська, Л.С. (2011) Art-therapy as method of psychoactivator in professional self-determination .of student's young people of PTZO Матеріали Міжнародних наукових читань, присвячених пам’яті академіка С.Я.Батишева , 1. pp. 178-184.

- Злочевська, Л.С. (2011) Аrt-technologies: activation of creative and spiritual potential of personality is in professional self-determination of student's young people Журнал "Професійно-технічна освіта", 3 (58). pp. 27-30.

- Злочевська, Л.С. (2011) Economic thought as constituent of functional competence from leaders PTS In: Матеріали Всеукраїнського науково – практично семінару 19 жовтня – НАПН України, м. Київ , 1 (1). ІПТО, м.Київ, Україна, pp. 43-46.

- Зозуля, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638) (2011) English-language dictionaries of the archived terminology: problems of introduction in Archivе Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: збірник наукових праць. Випуск 5. pp. 106-112. ISSN ISBN 978-966-529-246-3

- Зозуля, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638) (2011) The development of concept of archivistic Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: науковий журнал (2). pp. 45-52.

- Зозуля, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638) (2011) English dictionaries of archival terminology: problems of implementation in the national archival studies Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр (5). pp. 106-112. ISSN ISBN 978-966-529-246-3

- Зозуля, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638) (2011) The development of concept of archivistic Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: науковий журнал (2). pp. 45-52.

- Зубалій, М.Д. (2011) Сутність і зміст поняття «форма фізичного виховання» In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції , 1 . Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, 38-40 .

- Зязюн, Іван Андрійович (2011) New technologies of teacher training in Ukraine Scientific bulletin of V.O.Suhomlynsky Mykolayiv State University , 1 (32). pp. 16-22.

Казміренко, В. П., Сіверс, З.Ф. (orcid.org/0000-0002-2950-0741), Духневич, В. М. (orcid.org/0000-0003-0115-5517), Осадько, О.Ю. (orcid.org/0000-0001-9644-421X), Кудріна, Т. С., Гордієнко, В. І., Дідковський, С. В. and Бєлоножко, Є. В. (2011) Enhancing cognitive processes in communication . Міленіум, м.Київ, Україна.

- Калашнікова, С.А. (2011) Theoretical and methodological foundations for professional development of executive leaders under current social transformations Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

- Калашнікова, С.А. (2011) Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій Masters thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

- Калашнікова, С.А. (2011) Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій Other thesis, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".

- Калошин, В.Ф. (2011) Program copyright course " Positive thinking - an important factor zhiznetvorchestva personality" [Teaching Resource]

- Калошин, В.Ф. (2011) Management thoughts - effective means of achieving happiness, health, success Практична психологія та соціальна робота., 5 (158). pp. 68-73.

- Калошин, В.Ф. (2011) I-concept as means of formation positive thinking in students PTU In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської (звітної) науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 квітня 2011р.) . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 155-156.

- Калошин, В.Ф. (2011) Pedagogical bases of formation of students' vocational technical institutions optimistic qualities Професійно-технічна освіта, 1. pp. 34-36.

- Калюжна, Т.Г. (2011) Педагогічна аксіологія в умовах модернізації професійно-педагогічної освіти Проблемы современной науки. pp. 141-147.

- Калюжна, Т.Г. (2011) Teacher axiology in the modernization of vocational teacher education Collected Works: Problems of Modern Science (1). pp. 141-147.

- Калюжна, Т.Г. (2011) Pedagogical bases of becoming of аксиологической paradigm in education Гілея, 3 (45). pp. 463-472.

- Калініна, Л.М. (2011) Socio-cultural aspects of the functioning of informational technologies in the management system of secondary education establishments ІНФОРМАВТОДОР, м. Київ, Володимирець Україна.

Калініна, Л.М. (2011) Scientific confirmation of the system of innovative development of Volodymyrets District Collegium according to information culture . "Інформавтодор", м.Київ, смт. Володимирець, Україна. ISBN 978-966-2945-16-4

Калініна, Л.М., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) and Рогоза, В.В. (2011) Management of innovative development of secondary educational establishments as a problem of the cultural and innovative theory of education and practice of development of informational culture . «Інформавтодор», м. Київ, смт. Володимирець, Україна. ISBN 978-966-2945-16-4

Калініна, Л.М., Остапенко, А. Ф. and Волчецька, Л. А. (2011) Conception and socio-cultural tendencies of management of innovative development of Volodymyrets District Collegium . ІНФОРМАВТОДОР, м. Київ, Володимирець Україна.

Калініна, Л.М., Остапенко, А. Ф., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Літвинчук, В. В. and Рогоза, В.В. (2011) Management of Innovative Development of the Secondary Educational Establishment: Patterns, Socio-cultural Processes, Technologies . «Інформавтодор», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2945-16-4

- Камінецький, Ярослав Григорович (2011) THE ROLE OF THE EXECUTIVE IN TRAINING SKILLED WORKERS Pedagogy and Psychology of Vocational Education, 6. pp. 199-207.

- Камінецький, Ярослав Григорович (2011) A highly skilled worker, professional, nationally conscious citizen in the system of vocational education in Ukraine In: Розвиток професійно-технічної освіти на регіональному рівні: проблеми, рішення, перспективи . ФОП Корпан Б. І., м. Львів, Україна, pp. 6-9.

- Камінецький, Ярослав Григорович (2011) Training of workers in the system of professional education in Ukraine: the experience of the "Alma Mater" and modern problems Товариство "Рідна школа": історія і сучасність. pp. 39-49.

- Канішевська, Л.В. (2011) Підготовка старшокласників шкіл-інтернатів до життєдіяльності у відкритому суспільстві (вихідні концептуальні положення) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 3б. наук. праць, 2 (15). pp. 88-97. ISSN ISBN 978-617-620-016-1

- Карабаєва, Ірина Іванівна (orcid.org/0000-0003-4286-2103) (2011) The forming of cognitive orientation of under-fives are examined in the article Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 7 (4). pp. 155-165. ISSN 2072-4772

- Карамушка, Л.М. (2011) Content and structure of the training ‘Psychology of organizational development of educational organizations’ Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія (31). pp. 3-13. ISSN 2072-4772

- Карамушка, Л.М. (2011) Directions, resources and conditions of organizational development: comparative analysis of educational organizations of traditional and innovative types Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія (30). pp. 161-168. ISSN 2072-4772

- Карасьова, Катерина Володимирівна (2011) Research of questions of development of playing activity of under-fives is in domestic psychology Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 7 (4). pp. 166-174. ISSN 2072-4772

- Карп'юк, М.Д. (2011) Functions of professional education are in the process of becoming of personality of student VTS In: Матеріали Всеукраїнської (звітної) науково-практичної конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (1). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 156-160.

- Карп'юк, М.Д. (2011) An update of stereotypes of consciousness of teachers and students of PTV is taking into account achievements of fundamental sciences Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (1). pp. 22-32. ISSN 2223-5752

- Карп'юк, М.Д. (2011) Problems of the professional becoming of students of VTS are in transformation social economic terms Професійна орієнтація: теорія і практика (1). pp. 61-73.

- Карп'юк, М.Д. (2011) Cognitive educate information as mean of development of consciousness of students of VTS in the process of professional communicative co-operation Психолінгвістика: Психологія. Мовознавство. Соціальні комунікації (9). 70 -82. ISSN 966-8122-59-7

- Карп'юк, М.Д. (2011) Cognitive educate information as mean of development of consciousness of students of PTV in the process of professional communicative co-operation Психолінгвістика: Психологія. Мовознавство. Соціальні комунікації (9). 70 -82. ISSN 966-8122-59-7

- Карп'юк, М.Д. (2011) Fundamental laws of economic progress as administrative tool of leader VTS In: Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів (1). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 54-57.

Карпухіна, A.M. and Кокун, Олег Матвійович (2011) Application of laser-based acupuncture to improve operators’ psychophysiological states Human-Computer Interaction and Operators’ Performance: Optimizing Work Design with Activity Theory . CRC Press, c. Boca Raton, United States. ISBN 978-1-4398-3626-2

- Кизенко, Василь Іванович (2011) Педагогічні функції факультативів у основній школі In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік , 1 . Інститут педагогіки НАПН України, Київ, Україна, pp. 8-9.

- Кириченко, В. І. (2011) Міжсекторальна взаємодія у профілактиці дитячої бездоглядності в умовах великого міста In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал // Матеріали наук.-практ. конференції , 1 (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 148-150.

- Киричок, В.А. (2011) Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності:теоретичний аспект. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (15). pp. 250-258. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Киричок, В.А. (2011) Using proektivu patriotic education of primary school children in after-hour activities In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали наук.-практ. конференції (1). “Тіповіт”, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 87-88.

- Кирпенко, Т.М. (orcid.org/0000-0001-9180-0967) (2011) Вплив механізмів психологічного захисту на міжособистісну взаємодію підлітків Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. pp. 343-351.

- Климчук, І.О. (orcid.org/0000-0002-1883-480X) (2011) Діагностика сформованості економічних знань у старшокласників Географія та основи економіки в школі, 10 (116). pp. 30-34.

- Кобильченко, В.В. (2011) Проблема психологічного супроводу батьків дітей з вадами психофізичного розвитку Дитина із сенсорними порушеннями, 1 (2). pp. 65-69. ISSN ISBN 978-966-675-684-1

- Кобильченко, В.В. (2011) Базові сценарії занять з тренінгу педагогічної рефлексії Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання, 2 (60). pp. 32-38.

- Кобильченко, В.В. (2011) Причини проявів дитячої агресії у дошкільному віці Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології, 1 (6). pp. 168-175. ISSN ISBN 978-966-2705-00-3

- Коваль, Т.І. (2011) The interactive foreign language teachers technologies Неперервна професійна освіта: теорія і практика//Науково-методичний журнал . pp. 86-92.

- Коваль, Т.І. and Кочубей, Н.П. (2011) The interactive foreign language teachers technologies Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки (7). pp. 160-163.

- Ковальчук, О.С. (2011) Distinctive features of decision-making in conditions of organizational development Актуальні проблеми психології , 1 (30). pp. 168-174. ISSN 2072-4772

- Ковганич, Г. Г. (2011) Технології профілактики дитячої бездоглядності в умовах сучасного ЗНЗ In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали наук.-практ. конференції . Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 89-91.

- Ковчин, Наталія Андріївна (2011) Роль сучасного шкільного підручника з географії у формуванні системності знань школярів Проблеми сучасного підручника (11). pp. 163-168.

- Когут, У.П. (2011) Background of IKT effective integration into bachel or educational process in Pedagogical University Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (26). ISSN 2076-8184

- Когут, У.П. (2011) Актуальні напрямки розвитку і використання СКМ у професійній підготовці бакалаврів інформатики Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, Ч.3 (3). 107-114.

- Козубцов, І.М. (orcid.org/0000-0002-7309-4365) and Штаненко, С.С. (orcid.org/0000-0001-9776-4653) (2011) Philosophical aspect of the educational system of training of scientific advisers Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 1-2 (10-11). pp. 56-60.

- Кокун, Олег Матвійович (2011) Psychological and Psychophysiological “Price” Associated with Scoolteachers’ Occupation Social Welfare. Interdisciplinary Approach, 1 (2). pp. 54-65. ISSN 2029-7424

- Кокун, Олег Матвійович (2011) Кількісна та якісна оцінка тривалої психологічної готовності військовослужбовців до миротворчої діяльності Вісник Національного університету оборони України, 5 (24). pp. 153-158.

- Кокун, Олег Матвійович (2011) Особливості формування професійної спрямованості та компетентності майбутніх фахівців професій типу “людина-людина” Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (39). pp. 183-198.

- Кокун, Олег Матвійович (2011) Особливості розвитку професійної компетентності та спрямованості фахівців професій типу “людина-людина” Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (11). pp. 69-75. ISSN 2072-4772

Кокун, Олег Матвійович and Карпухіна, A.M. (2011) Specifics of becoming a professional bank manager Advances in Cognitive Ergonomics / Ed. by D. Kaber & G. Boy . CRC Press, Boca Raton.

Кокун, Олег Матвійович, Пішко, Ірина Олександрівна, Лозінська, Наталія Сергіївна and Копаниця, О.В. (2011) Diagnosis of servicemen’s psychological readiness to the peacekeeping . НДЦ ГП ЗСУ, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2246-24-7

Кокун, Олег Матвійович (orcid.org/0000-0003-1793-8540), Пішко, Ірина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-9246-2277), Лозінська, Наталія Сергіївна, Копаниця, О.В. and Малхазов, Олександр Ромуальдович (orcid.org/0000-0001-7312-5830) (2011) Collection of techniques for diagnosis of psychological readiness of military personnel under contract to activities as members of peacekeeping units . НДЦ ГП ЗСУ, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2246-11-7

- Колгатін, О. Г. (2011) Theoretical and Methodical Framework of Design of Computer-Based Pedagogical Diagnostics System for Future Teachers of Natural-Mathematical Specialities. Dissertation candidate2 thesis, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

- Колонькова, Олена Олексіївна (2011) Культура екологічної поведінки школярів: сутнісна характеристика Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 374-381. ISSN 978-617-620-015-4

- Колонькова, Олена Олексіївна (2011) Спрямування на самовиховання – головна умова екологічного виховання підлітків In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції . "Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 91-93.

- Колос, К.Р. (orcid.org/0000-0002-1038-8569) (2011) Moodle System as Way of Development of Teachers’ of Informatics Subjective Competences in the Cases of Distant Postgraduate Education Dissertation candidate2 thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

- Колос, К.Р. (2011) Система MOODLE як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти Dissertation candidate thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081) (2011) The program of the course "Fundamentals of Inclusive Education" . «А.С.К.», м.Київ, Україна.

Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081) and Савчук, Л.О. (2011) Children with special needs and organization of teaching . «АТОПОЛ», м.Київ, Україна. ISBN 978-966-675-634-6

Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Таранченко, О.М. (orcid.org/0000-0002-5908-3475), Найда, Ю.М., Сак, Т.В., Будяк, Л.В., Білозерська, І.О. and Ленів, З.П. (2011) Fundamentals of inclusive education. Instructor's Manual . "А.С.К.", м. Київ, Україна. ISBN 978‐966‐2251‐13‐5

Колісник-Гуменюк, Юлія Ігорівна (2011) Culturology. The experimental course for medical colleges. Teaching guide . Publishing department of ZAT "Gal-expo", м.Львів, Україна.

- Колісник-Гуменюк, Юлія Ігорівна (2011) Interactive technologies as a method of civil education of youth Youth and market, 4 (75). pp. 131-134.

- Колісник-Гуменюк, Юлія Ігорівна (2011) Conceptual bases of forming of professionally-ethical culture of future medical workers Pedagogy and Psychology of Professional Education, scientific-method. journal, 5. pp. 23-32.

- Колісник-Гуменюк, Юлія Ігорівна (2011) Experimental verification of efficiency of forming method professionally ethics cultures of future specialists in medical colleges Pedagogy and Psychology of Professional Education, scientific-method. journal, 6. pp. 103-114.

- Комаровська, О.А. (2011) Художній образ як вектор створення художньо-освітнього простору мистецького навчального закладу Педагогічна освіта: теорія і практика (9).

- Кондратенко, С.В. (2011) Особливості використання дидактичних ігор в навчально-виховній роботі зі слабозорими дошкільниками Дитина із сенсорними порушеннями, 1 (2). pp. 135-142. ISSN ISBN 978-966-675-684-1

- Кондратенко, С.В. (2011) Навчально-корекційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей із порушеннями зору Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання, 2 (60). pp. 16-19.

- Кондратенко, С.В. (2011) Теоретичний аналіз проблеми просторового орієнтування дошкільників із порушеннями зору Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. статей молодих вчених, 2. pp. 90-97. ISSN 978-966-675-652-0

- Кондратова, Л.Г. (2011) Підвищення професійної компетентності керівника виховного процесу через опанування проектної технології в процесі підвищення кваліфікації Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі, 14 (67). pp. 176-180. ISSN 1992-5786

- Кондратова, Л.Г. (2011) Застосування проектної технології в процесі підготовки вчителів до викладання курсу «Художня культура» в системі післядипломної педагогічної освіти як засіб розвитку особистості педагога Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі, 15 (86). pp. 318-322. ISSN 192-5786

- Кондратова, Л.Г. (orcid.org/0000-0002-8523-5567) (2011) Позаурочна проектна діяльність: що потрібно знати вчителю Школа, 12 (72). pp. 61-92.

- Коневщинська, О.Е. (2011) Organization of the electronic learning with webinar technology Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (25). ISSN 2076-8184

- Коневщинська, О.Е. (2011) Organization of eLearning webinar on using technology інформаційні технології і засоби навчання, 5 (25). pp. 1-19. ISSN 2076-8184

- Коневщинська, О.Е. (2011) Some problems of man-machine communication in distance education. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Матеріали наукової конференції . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 20-22.

- Коневщинська, О.Е., Биков, В.Ю. and Мушка, Іван Васильович (2011) Market tools of innovation development of vocational education Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (26). pp. 1-23. ISSN 2076-8184

- Копилець, Євген Вікторович (2011) Виховання екологічних ціннісних орієнтацій школярів на уроках географії Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 389-397. ISSN 978-617-620-015-4

- Копилов, Сергій Олегович (orcid.org/0000-0003-1984-4468) (2011) Психологические аспекты творческого наследия М.М.Бахтина Вопросы психологии, 3. pp. 22-28.

- Копилов, Сергій Олегович (2011) Діалого-культурологічні детермінанти професійної ідентичності сучасної особи Психологія діалогу і світ людини //Збірник наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка , 1. pp. 19-27.

- Корніяка, Ольга Миколаївна (2011) Особливості розвитку комунікативної компетентності педагогів і психологів на етапі їх професійної майстерності Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія (11). pp. 79-88. ISSN 2072-4772

- Корніяка, Ольга Миколаївна (2011) Особливості розвитку комунікативної компетентності фахівців на різних етапах їх професійного становлення Психолінгвістика: Зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (8). pp. 33-45. ISSN ISBN 966-8122-50-9

- Корнієнко, А.В. (2011) Організаційно-педагогічні умови виховання соціальної компетентності в гуртках декоративно-ужиткового мистецтва позашкільних навчальних закладів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 3б. наук. праць, 2 (15). pp. 37-45. ISSN ISBN 978-617-620-016-1

- Корнієнко, А.В. (2011) Педагогічні умови формування соціальної компетентності підлітків у позашкільних навчальних закладах In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 95-99.

- Корнієнко, А.В. (2011) Master-class as a form a studies in the circles of artistic-aesthetical direction Art and Education, 2 (60). pp. 44-47.

- Корнієнко, А.В. and Мачуський, В.В. (2011) Стан підготовленості педагогів позашкільних навчальних закладів до формування соціальної компетентності в учнів Нова педагогічна думка , 3. pp. 11-13.

- Корнієць, О.М. and Цибко, Г.Ю. (2011) Distance learning course as a means of raising level of teachers training in the use of information and communication technologies in educational process Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (93). pp. 159-165.

- Коробка, Лариса Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9306-0624) (2011) Psychological health of a person in the context of a healthy lifestyle Освіта регіону. Політологія, психологія, соціальні комунікації, 2. pp. 332-339.

- Корольов, Д.К. (2011) Адаптивна модель психодіагностики обдарованості Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VI. Психологія обдарованості. (6). pp. 14-23.

- Короткова, Л.І., Лук'яненко, Г.І., Лук’янова, Лариса Борисівна, Мельник, С.В. and Савченко, Ірина (2011) Professional standards: theory and practice development (collective monograph) Technical Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

- Корякіна, Лідія Валентинівна (2011) The formation of personality of high school students in conditions of educational environment of the gymnasium In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік . Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 15-16.

- Костенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-4976-1236) (2011) Пізнавальна активність як показник всебічного розвитку дітей з порушеннями зору Дитина із сенсорними порушеннями, 1 (2). pp. 70-77. ISSN ISBN 978-966-675-684-1

- Костенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-4976-1236) (2011) Психолого-педагогічна взаємодія як умова розвитку пізнавальної активності слабозорих дошкільників Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 2. pp. 98-106. ISSN 978-966-675-652-0

- Котлярчук, Галина Йосипівна (2011) Формування екологічної свідомості на уроках української літератури – важливий елемент сучасного виховного процесу In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції . "Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 196-198.

- Котун, К.В. (2011) Features of basic school teacher training in Finland Higher education of Ukraine in the context of integration to European educational space, 3 (32). pp. 178-183.

- Кочубейник, Ольга Миколаївна (orcid.org/0000-0001-6460-8494) (2011) «Game reality» and the creation of sociality: systematic sporadic Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (7). pp. 101-110. ISSN 2072 –4772

Кравець, В.П., Говорун, Т.В. and Кікінежді, О.М. (2011) Гендерна соціалізація молодших школярів . Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, Тернопіль.

- Кравцов, Г.М. (2011) Структура системы управления качеством электронных ресурсов обучения университета Інформаційні технології в освіті, 2 (11). pp. 94-101. ISSN 1998-6939

- Кравченко, Т.В. (2011) Образ майбутнього як фактор особистісного самовизначення старшокласників Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 36-44. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Кравченко, Т.В. (2011) Проффілактика насильства над дітьми молодшого шкільного віку в сім'ї In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (1). "Тіповіт", м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 200-201.

- Кравчина, О.Є. (2011) Development of ICT competence of teachers in the implementation of automated control systems Педагогічна компаративістика - 2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості, 2. pp. 1-16. ISSN ISBN 978-966-2633-02-3

- Кравчина, О.Є. (2011) Theoretical aspects of information and communication technologies in organizational work of the teacher ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Кравчина, О.Є. (2011) Основні напрями використання вільного програмного забезпечення в закладах освіти зарубіжжя. In: ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, Україна, pp. 22-24.

- Кравчук, Ольга Павлівна (2011) Визначення методичних орієнтирів у створенні навчального посібника за вибором учнів "Географічні інформаційні системи " Проблеми сучасного підручника (11). pp. 182-186.

- Красильник, Ю.С. (2011) Information-technological support of professional preparation of future teacher in the conditions of magistracy In: Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології управління . Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренко, м. Суми, Україна, pp. 401-403.

- Креденцер, О.В. (orcid.org/0000-0003-4119-190X) (2011) Training course ‘Development of entrepreneurial behavior in employees of educational organizations to ensure effective organizational development’ Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія (32). pp. 218-227. ISSN 2072-4772

Кремень, В.Г., Єльникова, Галина Василівна, Закатнов, Д.О., Карп'юк, М.Д., Лозовецька, В.Т., Лук'яненко, Г.І., Нікітчина, С.О., Радкевич, В.О., Свистун, Валентина Іванівна, Ягупов, Василь Васильович, Слатвінська, О.А. and Михайличенко, А.М. (2011) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy , 1 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN ISSN 2223-5752

Кремень, В.Г., Сухомлинська, Ольга Василівна, Бех, І.Д., Огнев’юк, В. (orcid.org/0000-0002-8671-3348), Ткаченко, В.М., Саух, Петро (orcid.org/0000-0003-4366-2496), Дзвінчук, Д.І., Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) and Соколова, І.В. (2011) Development of modern education: educational emphases . Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, м. Київ, Україна.

- Кривуца, В.Г., Беркман, Л.Н. and Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2011) Інфокомунікаційні технології та їх місце в освіті Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 28 (89). pp. 116-120.

Кривуца, В.Г., Беркман, Л.Н. and Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2011) Основи інфокомунікацій: навч. посібник ...: 11 клас . ДУІКТ, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2970-60-9

- Кришмарел, В. Ю. (2011) Методологічні зауваження до підручників з релігійної етики Проблеми сучасного підручника, 11 (11). pp. 585-594. ISSN 978-966-644-204-1

- Кришмарел, В. Ю. (2011) До питання про впровадження релігієзнавчого компоненту в курс "Історія України" (10-11 класи) Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 1. pp. 126-135.

- Круглик, Лідія Іванівна (2011) Застосування змістових модулів у процесі вивчення профільного курсу за вибором "Соціально-економічна географія України" Проблеми сучасного підручника (11). pp. 158-163.

- Кружева, Тетяна Володимирівна (2011) Деякі особливості прояву темпераментальних властивостей в діяльності соціального працівника Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. (11). pp. 88-102. ISSN 2072-4772

- Кубська, Лариса Іванівна (2011) Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську діяльність керівників ПТНЗ In: Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців . ЛНПЦ, м. Львів, Україна, pp. 138-140.

- Кубська, Лариса Іванівна (2011) Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську діяльність керівників ПТНЗ In: Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців . ЛНПЦ, м. Львів, Україна, pp. 138-140.

- Кубська, Лариса Іванівна (2011) Організація роботи керівників професійно-технічних навчальних закладів зі ЗМІ Молодь і ринок, 12. pp. 21-25.

- Кузнецова, Т.В., Каплун, О.О., Золотаренко, І.В., Поповський, О.І., Матросова, Н.М. and Роменець, Ю.В. (2011) Information system «Planning of scientific researches in NAPN of Ukraine». Help. [Teaching Resource] (Unpublished)

- Кузьменко, Л.В. (2011) Сутність свідомого ставлення старшокласників шкіл-інтернатів до своїх базових прав та обов’язків Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 3б. наук. праць, 2 (15). pp. 98-105. ISSN 978-617-620-016-1

- Кулик, Є.В. (2011) Formation of the head of innovation in terms suchavnyh In: Система підвищення функціональної компетентності керівників ПТНЗ , 1 (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 8-11.

- Кульбіда, С.В. (2011) Lexical meaning of sign Sign Language and Modernity , 1 (6). pp. 98-108.

Кульбіда, С.В. (orcid.org/0000-0002-0194-3495), Чепчина, І.І., Адамюк, Н.Б., Замша, А.В. (orcid.org/0000-0002-8843-035X), Зборовська, Н.А., Іванюшева, Н.В. and Лещенко, Л.М. (2011) Conception of bilingual education of hearing impairment people . УТОГ, м.Київ, Україна.

- Курач, Лариса Іванівна, Корсаков, Володимир Олексійович, Сімакова, Лідія Анатоліївна, Снегирева, В. В. and Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) (2011) Problems designing tutorials on languages and literatures of ethnic minorities for primary and basic school Technical Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2011) World class university as a materialization of the idea of elite educational institution of the 21st century Теорія і практика управління соціальними системами, 3 (5). pp. 11-18. ISSN 2078-7782

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2011) “Idea of University” in the Context of Knowledge Society Світогляд. Філософія. Релігія, 1. pp. 50-57.

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2011) Alma Mater of the 21st Century: Searching For the Adequate Idea of Contemporary University Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи., 1 (26). pp. 92-101. ISSN 2310-8290

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2011) Historical Transformations of University Mission. Людинознавчі студії, 24. pp. 16-29.

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2011) University Rankings as Tool for Reformation of University Education in Ukraine In: 4th International Conference of Education, Research and Innovation, 14-16.11.2011, м. Мадрид, Іспанія.

- Кутова, О.М. (2011) Preparing teachers to use technology aesthetic education of students in the methodical work of the school. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету, 1. pp. 176-181.

- Кутова, О.М. (2011) Педагогічні умови підготовки вчителя до використання технологій естетичного виховання учнів середньої загальноосвітньої школи Освіта дорослих: теорія, досвід, практика, 3 (3). pp. 243-252.

- Кушнарьов, С.В. (2011) Methods of psychological and pedagogical influence on under-age offenders Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2 (4). pp. 85-90. ISSN 1817-3764

Кікінежді, О.М., Говорун, Т.В. and Міщенко, О.О. (2011) Ґендерне виховання дошкільнят . Наукова книга - "Богдан", м. Тернопіль, Україна. ISBN 978-966-10-2710-6

- Кільченко, А.В. (2011) Seventh Ukrainian internet-competition «Teacher-innovator» is on a site ««Partners in Learning Network»» In: Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції молодих науковців «Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах» . КП "Жовтнева районна друкарня", 50014, м. Кривий Ріг, Електрична, 5, p. 298.

- Кільченко, А.В. (2011) Leadthrough of Ukrainian Internet-competition «Teacher-innovator» in Partners in Learning Network In: Матеріали конференції «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» . ХДУ, м. Херсон, Україна, pp. 71-72.

- Кільченко, А.В. (orcid.org/0000-0003-2699-1722) (2011) Conceptual model of financial indexes for informative system in NAPS of Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання , 4 (24). ISSN 2076-8184

- Кільченко, А.В. (2011) Experience of organization and leadthrough of of Ukrainian Internet-competition «Teacher-innovator» In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали Міжнародної VII (XVII) науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 20-21 травня 2011 року . ТОВ "КОД", м.Кіровоград, Україна, pp. 38-40.

- Кільченко, А.В. (2011) Features of organization of the Seventh ukrainian competition «Teacher-innovator» Матеріали Сьомого всеукраїнського конкурсу "Вчитель-новатор". pp. 35-37.

- Кіндзерська, С.Г. (2011) Professional trade of pedagogical workers as condition of forming of competence of specialists Vocational education, 3. pp. 10-13.

- Кіндзерська, С.Г. (2011) Forming the core competencies specialists restaurant service orientation to European requirements Vocational education, 1. pp. 16-19.

- Кіндзерська, С.Г. (2011) Methodological bases of development national standards of the new generation In: Scientific and methodological vocational education and training: Coll. abstracts reporting on materials science and practical conference. , 1 (1). Inst-t-Prof. of. Education NAPS of Ukraine, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, pp. 71-73.

- Кіндзерська, С.Г. (2011) Formation of core competentions for specialists in services – requirements in industry of modern restaurant. Materials of the V Intern. sciences. conf. [Volume II: Problems and experience improving vocational education in modern conditions], 5 (5). pp. 63-69.

Кісарчук, Зоя Григорівна (orcid.org/0000-0002-4461-945X), Онищенко, Галина Іванівна, Юрченко, Т.П., Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216), Єрмусевич, О.І., Журавльова, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-3575-9776), Омельченко, Яніна Миколаївна (orcid.org/0000-0002-3012-2258), Кочубейник, Ольга Миколаївна (orcid.org/0000-0001-6460-8494), Данилевський, Іван Анатолійович, Демидюк, Н.П., Лазос, Гелена Петрівна (orcid.org/0000-0002-8935-2664), Пінчукова, Л.О., Гребінь, Л.О., Литвиненко, Людмила Іванівна and Плескач, Б.В. (orcid.org/0000-0002-2215-6810) (2011) Actual Problems of Psychology Vol. 3: Counseling psychology and psychotherapy : Scientific papers of the G. S. Kostiuk Institute of Psychology NAPS Ukraine Консультативна психологія і психотерапія , 8 . ТОВ «Полігранд», м. Київ, Україна. ISBN ISSN 2072-4772,1

- Лаврентьєва, Г.П. (2011) Heаlth care requirements to use of electronic learning Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (22). ISSN 2076-8184

- Лаврентьєва, Г.П. (2011) Guidelines for the selection and use of educational Інформаційні технології і засоби навчання. , 4 (24). ISSN 2076-8184

- Лаврентьєва, Г.П. (2011) Providing of the health care requirements in computer-oriented learning environment In: Інноваційна освітня діяльність: Регіональні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція . М. Біла Церква. Україна.

- Лавріненко, Олександр Андрійович (2011) Retrospective development of professional skills of teachers preschools Ukraine (early. Twentieth century.) Наукові записки Психолого-педагогічні науки (4). pp. 172-177.

- Ладивір, Світлана Олексіївна (2011) Family lessons of life Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 1 (7). pp. 185-199. ISSN 2072-4772

- Лазос, Гелена Петрівна (orcid.org/0000-0002-8935-2664) and Кісарчук, Зоя Григорівна (orcid.org/0000-0002-4461-945X) (2011) Features of psychocorrection assistance to adolescents in overcoming negative emotions by group symboldrama Актуальні проблеми психології. - Т.3: Консультативна психологія і психотерапія (8). pp. 132-147. ISSN 2072-4772

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2011) Modern learning environment [Teaching Resource]

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2011) Електронні засоби навчального призначення — ретроспектива і перспективи Інформатика, 33 (609). pp. 3-9.

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2011) E-learning tools - world experience and Ukrainian education Вища освіта України, 3 (2) (42). pp. 487-495.

- Лебединська, Ірина Вадимівна (2011) Personal experience: ways of meaning formation Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 7 (Том ІІ). pp. 49-57. ISSN 2072-4772

- Лебединська, Ольга Юріївна and Михайлов, Віктор Миколайович (orcid.org/0000-0002-5629-1500) (2011) The role of local governments in reducing the risks of emergency situations Вісник державної служби України, 3. pp. 71-76.

- Левченко, Надія Григорівна (2011) Concept vehicle on cookery as a constituent of economic culture of senior pupil Педагогічний альманах (12). pp. 22-26.

- Левченко, Надія Григорівна (2011) Підготовка молоді в комплексі «ПТУ-коледж-інститут» Педагогічна газета, 19 (209). pp. 5-6.

- Легкий, О.М. (2011) Features of method of labour studies in the special schools for children with paropsis Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання, 1 (2). pp. 150-157.

- Легкий, О.М. (2011) Особливості методики трудового навчання в спеціальних школах для дітей з порушеннями зору Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання, 1 (2). pp. 150-156. ISSN ISBN 978-966-675-684-1

- Лещенко, М.П. (2011) Life realities’ value orientations of Randy Pausch (1960–2008): biographical research Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (26). ISSN online 2076-8184

- Липецький, О.П. (2011) Психолого-педагогічні засади пізнавальної самостійності особистості Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 3б. наук. праць, 1 (15). pp. 79-88. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Липецький, О.П. (2011) Формування соціальної компетентності старших підлітків у технічних гуртках засобами проектних технологій In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2010 рік (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ , Україна, pp. 155-157.

- Липова, Людмила Андріївна (2011) Differentiation of pre profile training of students of basic school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік , 1 . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 9-10.

- Липова, Людмила Андріївна and Замаскіна, Поліна Іванівна (2011) Differentiation of teaching in the elementary school of means of textbook Проблеми сучасного підручника (11). pp. 56-61.

- Липова, Людмила Андріївна, Замаскіна, Поліна Іванівна and Малишев, Віктор Володимирович (2011) Implementation of the model of pre-professional training students of basic school Шкільний бібліотечно-інформаційний центр, 1. pp. 90-95.

- Липова, Людмила Андріївна, Шконда, Людмила Олександрівна and Іванова, Юлія Василівна (2011) Pre-profile training of students in the basic school Шкільний бібліотечно-інформаційний центр, 2. pp. 85-89.

- Листопад, Наталія Петрівна (2011) The essential characteristic of geometrical part of mathematical competency of primary school student Початкова школа, 8 (506). pp. 51-54. ISSN 0131-5358

Литвин, А.В. (2011) The Concept of Information Training in Vocational Schools Building Profile . LNPС РTО, м. Львів, Україна.

Литвин, А.В. (2011) Short Terminological Dictionary of Conceptual Apparatus of Professional Education’s Informatization . LNPС РTО, м. Львів, Україна.

- Литвин, А.В. (2011) Introduction of Pedagogical Computer Programs in Vocational Schools of a Building Type Pedagogy and Psychology of Professional Education, 2. pp. 17-29. ISSN 2218-5186

- Литвин, А.В. (2011) Tasks and Functions Informatization of Vocational Education Youth and market, 4 (75). pp. 55-58.

- Литвин, А.В. (2011) Training of vocational school teachers to the use of information and communication technologies Pedagogy and Psychology of Professional Education, 3. pp. 117-127. ISSN 2218-5186

- Литвин, А.В. (2011) Project-oriented ICT-methods of Builders Training Development of Pedagogical Sciences of Ukraine and Poland in the early twenty-first century. pp. 538-543.

- Литвин, А.В. (2011) Informative culture of teacher of professional studies In: Five international scientific readings in memory of academician Sergei Yakovlevich Batyshev . NNU named after V. Sukhomlinsky, м.Миколаїв, Україна, pp. 292-298.

- Литвинова, С.Г. (2011) Virtual class for organization of pupils individual teaching Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (21). ISSN 2076-8184

- Литвинова, С.Г. (2011) Virtual class as the computer-focused educational environment for the teacher of educational establishment Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (22). ISSN 2076-8184

- Литвинова, С.Г. (2011) Virtual education in scientist's researches of foreign Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (23). ISSN 2076-8184

- Литвинова, С.Г. (2011) Network as a source of ICT competence of teachers-subject In: Засоби і технології сучасного навчального середовища Міжнародна науково-практична конференція , 7 (17). Кафедра фізики КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кіровоград, Україна, pp. 118-119.

- Литвинова, С.Г. (2011) Methodology to use the virtual class technology by the teacher for individual student training. Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Литвинова, С.Г. (2011) Methodology to use the virtual class technology by the teacher for individual student training Doctoral thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Литвинова, С.Г. (2011) Methodology to use the virtual class technology by the teacher for individual student training Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Литвинова, С.Г. (2011) Information and communication competence of teachers of secondary schools Комп’ютер у школі та сім’ї, 5 (93). ISSN 2076-8184

- Литвинова, С.Г. (2011) Virtual class for organization of individual teaching of uchnenikov Інформаційні технології в освіті (10). pp. 90-92.

- Литвинова, С.Г. (2011) Technology virtual class in secondary school In: Матеріали Науково-практичного семінару «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: Тези доповідей, 3-4 листопада 2011р. , 43 . Національний авіаційний університет, м. Київ.

- Литвинова, С.Г. (2011) Online training in secondary education In: Міжнародний науковий конгрес з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні . Український науковий центр розвитку інформаційних технологій, м.Київ, pp. 68-70.

- Литовченко, О.В. (2011) Соціальне становлення особистості як предмет наукового пізнання Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 3б. наук. праць, 1 (15). pp. 45-52. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Литовченко, О.В. (2011) Соціальне становлення особистості у позашкільних навчальних закладах: концептуальні основи дослідження In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2010 рік (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ , Україна, pp. 157-159.

- Литовченко, О.В. (2011) The problem of «social-individual» in the context of social formation of personality in the extracurricular educational institutions Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка., 5. pp. 81-85.

- Литовченко, О.В. (2011) Social and Educational Environment of Out-of-school Educational Institutions as a Factor of Social Forming Освітологічний дискурс: наукове електронне видання, 1 (3). pp. 121-133. ISSN 2312-5829

- Литовченко, О.В. (2011) Лаборатория деятельности внешкольных учреждений: научно-педагогические исследования в сфере внешкольного образования Украины In: Материалы Открытой Петербургской заочной интернет-конференции «Дополнительное образование детей: новые вызовы, перспективы развития», 1 ноября - 30 декабря 2011 г.) . Государственное общеобразовательное учреждение Центр образования «Санкт-Петербургский Городской Дворец творчества юных».

- Лобановська, Інна Георгіївна (orcid.org/0000-0002-7379-197X) (2011) Indexing document keywords: guidelines [Teaching Resource]

- Лога, Тетяна Володимирівна (2011) Publication of the Ukrainian diaspora in the fund of V. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (31). pp. 51-62. ISSN 2224-9516

- Лозовецька, В.Т. (2011) Концептуальні засади професійного саморозвитку сучасної особистості Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць, 1 (1). pp. 33-39. ISSN 2223-5752

- Лозовецька, В.Т. (2011) Conceptual bases of a professional self-development of a modern personality Науковий вісник ІПТО НАПН України (1). pp. 33-39. ISSN 2223-5752

- Локшин, В.С. (2011) Формуванняі професійної компетентності менеджерів соціокультурної сфери з урахуванням ціннісних стратегій. Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць, 1. pp. 36-44. ISSN 2077-1827

- Локшина, Олена Ігорівна (orcid.org/0000-0001-5097-9171) (2011) Тенденція як наукова категорія порівняльної педагогіки Порівняльно-педагогічні студії, 2 (8). pp. 7-13. ISSN 2306-5532

- Локшина, Олена Ігорівна (2011) Європейські концепції професійної підготовки вчителів Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету (2). pp. 204-210. ISSN 2307-4906

- Локшина, Олена Ігорівна (orcid.org/0000-0001-5097-9171) (2011) Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу Other thesis, Інститут педагогіки.

- Локшина, Олена Ігорівна, Єгоров, Георгій Сергійович, Шеверун, Надія Володимирівна, Волинець, Людмила Леонідівна, Першукова, Оксана Олексіївна, Лавриченко, Наталія Миколаївна and Мельниченко, Борис Федорович (2011) Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах ЄС та США Project Report. Деп. в ДНТБ України, м. Київ, Україна.

- Лопухівська, Алла Василівна (2011) Використання навчального посібника як одного із засобів соціальної адаптації учнів сільської малочисельної школи Проблеми сучасного підручника (11). pp. 67-73.

- Лотоцька, Ю.М. (2011) Історико-психологічний аналіз моделей життєвої успішності Актуальні проблеми психології. Наукові записки: зб.наук.праць. (39). pp. 170-182.

- Лотоцька, Ю.М. (2011) The principles of creation of motivation environment in distance learning courses of development методологічний семінар НАПН 2011. ISSN 159.98:37

- Лотоцька, Ю.М. (2011) Psychological model of responsibility for life choices in adult Технології розвитку інтелекту. Електроний фаховий журнал Лабораторії нових інформаційних технологій навчання.

- Лотоцька, Ю.М. (2011) The principles of creating of motivational environment in distance learning courses. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. pp. 335-340.

- Лузан, М.В. (2011) Сучасний погляд науковців на формування в старшокласників професійних ідеалів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 294-303. ISSN ІSBN 978-617-620-015-4

- Лузан, М.В. (2011) Сучасний стан проблеми формування професійного ідеалу старшокласників в процесі технологічної освіти In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (1). “Тіповіт”, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 196-198.

- Лук'яненко, Г.І. (2011) Теоретичні основи розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (1). pp. 40-45. ISSN 2223-5752

- Лук'яненко, Г.І. (2011) Modern approaches to the development of a new generation of professional standards Modernisation of vocational education and training: problems and prospects searches (1). pp. 187-193. ISSN 978-966-2553-03-01

Лук'янчук, Наталія Вадимівна and Климова, Н.А. (2011) Theory and practice of training pedagogical staff for the formation of communicative competence of gifted high school students using information technology . Інформаційні системи, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2249-64-4

- Лукіна, Т.О. (2011) Еfficiency of education management Енциклопедія державного управління (4). pp. 248-250.

- Лукіна, Т.О. (2011) Independent external evaluation in education Енциклопедія державного управління (4). pp. 274-275.

- Лукіна, Т.О. (2011) International research quality educational achievements Енциклопедія державного управління (4). pp. 430-433.

- Лукіна, Т.О. (2011) Equal access to quality education Енциклопедія державного управління (4). pp. 563-565.

Лук’янова, Лариса Борисівна (2011) The concept of adult education in Ukraine Педагогічні науки , 1 (3). ПП Лисенко М.М., м. Київ, Україна - м. Ніжин, Україна.

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2011) The concept of adult education in Ukraine Adult education: theory, experience and prospects, 1 (3). pp. 8-16. ISSN ISBN 978-966-2748-22-3

- Лук’янова, Лариса Борисівна (orcid.org/0000-0002-0982-6162) (2011) Trends in adult education Professional personal development: problems and prospects : materials of VI international scientific-practical conference. pp. 201-206. ISSN ISBN 978-617-513-121-3

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2011) Non-formal adult education: problems and prospects Профессиональное образование: педагогика и психология: польско-украинский, украинско-польский ежегодник, 1 (13). pp. 327-333. ISSN 2083-2753

- Лук’янова, Лариса Борисівна (orcid.org/0000-0002-0982-6162) (2011) Development of adult education in Poland in the second half of the XX century and the beginning of the XXI century Development of Pedagogical Sciences of Ukraine and Poland in the early twenty-first century (1). pp. 310-315. ISSN ISBN 978-966-493-313-8

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2011) Social and cultural functions of standardization education In: Scientific and methodological support vocational education and training Педагогічні науки , 1 . ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 29-31. ISBN 978-966-2553-09-3

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2011) Features of adult learning motivation Scientific bulletin of V. O. Sukhomlynskyi Mykolaiv national university, 1.40 (92). pp. 52-55. ISSN 2078-2128

Лук’янова, Лариса Борисівна (2011) Adult Education - an integral part of lifelong education Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 105-116.

- Лупаренко, Л. А. (2011) Use of electronic open Access Journal Systems for release of  research educational edition : software comparative  analysis Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (25 ). ISSN 2076-8184

- Лупаренко, Л. А. (2011) Передумови переходу електронного наукового фахового видання на платформу Open Journal Systems In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 59-60.

- Лупаренко, Л. А. (2011) Aналіз впровадження видавничої платформи OPEN JOURNAL SYSTEMS у вітчизняному і зарубіжному електронному науковому видавництві In: ITEA-2011 . ITEA-2011, м.Київ, Україна, pp. 3-8.

- Луценко, В.О. (2011) Формування у старших дошкільників картини світу та узагальнених уявлень про образ дорослого In: Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (за результатами науково-дослідної роботи у 2010 році) Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал , 1 (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 160-161.

- Луценко, Л.М. and Ткаченко, К.О. (2011) bilingual principles of modern education of the deaf Лабораторія жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України. pp. 1-9.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2011) The essence of the terms professional competence Педагогічний альманах: збірник наукових праць (9). pp. 169-175. ISSN 978-966-2919-37-0

- Любарець, Владислава Вікторівна (2011) Analysis of personal qualities of tour agents Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 1 (159). pp. 109-114. ISSN 2222-5226

- Ляшенко, О.І. (2011) Ukrainian School on the Way to Quality Education Освітологічний дискурс, 2 (4). pp. 115-121.

- Ляшенко, О.І. and Атаманчук, П.С. (2011) The quality of education as a problem of physics didactics Педагогіка і психологія, 4. pp. 8-12.

- Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978), Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666), Ващенко, Л.С. (orcid.org/0000-0002-0637-2142), Полянський, П.Б. and Жук, Ю.О. (2011) Organizational and methodological support of monitoring of quality of secondary education: Monograph Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Лящук, О.С. (2011) Особливості профілактичної роботи з дітьми, схильних до проявів девіантної поведінки в умовах закладів інтернатного типу Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (15). pp. 245-252. ISSN ISBN 978-617-620-016-1

- Лісова, Н.І. (2011) Cooperation of education management bodies with public organizations as a mechanism of development of culture of a personality and its spiritual world In: Мораль і освіта в полікультурному суспільстві: ідеали і цінності : Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 22 жовтня 2010 р. . Чабаненко Ю.А., м. Черкаси, Україна. ISBN 978-966-493-323-7

- Лісова, Н.І. (2011) The latest pedagogical technologies in preparation of pedagogical staff from the methodology of estimation of quality of education in the system of improving qualification Якість технологій та освіти. pp. 115-121.

- Мадзігон, Василь Миколайович (2011) Проектування освітньо-інформаційного середовища майбутнього Проблеми сучасного підручника (11). pp. 4-10.

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2011) Теорія і методика професійної освіти, 2 (2).

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2011) Theoretical and practical aspects of evaluating the effectiveness of vocational schools Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи, 1 (1). pp. 112-118. ISSN ISBN 978-966-2553-03-1

- Максим, О.В. (2011) Korekciyno is developing work as direction of development of self-regulation of dezadaptovanikh junior schoolboys Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 5 (Т.XІІІ). pp. 196-204.

- Максименко, С.Д. and Кокун, Олег Матвійович (2011) The general conceptual basis of psychohygienic education and healthy lifestyle popularization's among the modern youth Практична психологія та соціальна робота, 11 (152). pp. 75-77. ISSN 2307-5880

- Максименко, С.Д., Кокун, Олег Матвійович and Тополов, Є.В. (2011) Модифікація методики дослідження агресивності людини “тест руки” (hand test) Практична психологія та соціальна робота, 2. pp. 16-22.

- Максименко, С.Д., Кокун, Олег Матвійович and Тополов, Є.В. (2011) Адаптація психодіагностичних методик: шкала досвіду агресивних впливів, шкала професійної автономності та шкала професійної мобільності Практична психологія та соціальна робота, 3 (145). pp. 25-31. ISSN 2307-5880

- Максименко, С.Д., Кокун, Олег Матвійович and Тополов, Є.В. (2011) Adaptation of psychodiagnostic methods "Counterproductive Work Behaviors Scale" and "Constructive Resistance Scale" Практична психологія та соціальна робота, 9 (153). pp. 29-34. ISSN 2307-5880

- Максименко, С.Д., Кокун, Олег Матвійович and Тополов, Є.В. (2011) Adaptation of psychodiagnostic methods "Withdrawal Scale" and " Work-Family Conflict Scale" Практична психологія та соціальна робота, 6 (151). pp. 50-55. ISSN 2307-5880

- Максименко, С.Д., Кокун, Олег Матвійович and Тополов, Є.В. (2011) Adaptation of psychodiagnostic methods "Job Search Behaviors Scale" and "Negative Affect at Work Scale" Практична психологія та соціальна робота, 10 (155). pp. 34-38. ISSN 2307-5880

- Малицька, І.Д. (2011) Global educational networks and their communicative potential (foreign experience) Information Technologies and Learning Tools, 3 (23). ISSN 2076-8184

- Малицька, І.Д. (2011) Formation of teacher's ICT competence using resources of information educational nets (foreign experience) Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової-практичної конференції «Компетентнісно спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, перспективи». pp. 487-489.

- Малхазов, Олександр Ромуальдович (orcid.org/0000-0001-7312-5830) (2011) Про можливість діагностування типологічних особливостей прояву властивостей нервової системи за допомогою теппінг-тесту Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. (11). pp. 110-121. ISSN 2072-4772

- Мануйлова, О.Д. and Кривонос, О.М. (2011) The use of modern information technologies while working out electronic education supplies in programming Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (34). ISSN 2076-8184

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492) (2011) Formation of content readings primary school children: modern dimension Українська література в загальноосвітній школі (9). pp. 5-9.

- Маруніна, Г.Г. (2011) Педагогічні умови виховання совістливості в ранньому онтогенезі Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (15). pp. 173-181. ISSN ISBN 978-617-620-016-1

- Маруніна, Г.Г. (2011) The theoretical basis In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали наук.-практ. конференції (1). “Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 51-52.

Марухина, Ірина Володимирівна, Кепканова, Олена Іванівна, Антоненко, Олена Михайлівна, Максимова, Наталія Анатоліївна, Грищенко, Ірина Володимирівна, Хоменко, Лідія Петрівна, Сарженко, Ірина Віталіївна, Липко, Ксенія Миколаївна, Лісовецька, Ірина Миколаївна, Нечипорук, Наталія Михалівна and Салацька, Ніна Василівна (2011) Best experience of regional centers of applied psychology and social work in 2011 . ТОВ НВП "Ніка-Центр", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-521-575-3

- Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844) (2011) Perfection of independent work of students as mean of optimization of educational process Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 2 (201). pp. 59-63. ISSN 2076-586Х

- Маслюк, Андрій Миколайович (2011) Projective techniques "does not exist pet": a practical aspect Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (14). pp. 465-475.

- Маслюк, Андрій Миколайович (orcid.org/0000-0002-0530-9969) (2011) Anorexia nervosa as a result of socialization Проблеми сучасної психології (11). pp. 454-463.

- Маслюк, Андрій Миколайович (2011) Features of national consciousness of students: a cross-cultural dimension Професійна підготовка практичного психолога: теорія і практика, 1. pp. 75-84.

- Масол, Людмила Михайлівна (2011) Естетизація освітнього середовища навчального закладу In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал // Матеріали наук.-практ. конференції (за результатами науково-дослідної роботи Інституту проблем виховання НАПН України у 2010 році) , 1 . "Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 201-203.

- Матійків, І.М. (2011) Psychological Principles of Vocational School Pupils’ Emotional Competence Formation: Experimental Research Results Педагогіка і психологія професійної освіти (2). pp. 113-125.

- Матійків, І.М. (2011) Social-Psychological Training as Means of Emotional Competence Formation of a Future Service Sphere Specialist Педагогіка і психологія професійної освіти (6). pp. 139-145.

- Матійків, І.М. (2011) Emotional Competence of a Specialist in Professions of Type «Human-Human»: the Results of Theoretical Study Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (2). pp. 109-121.

- Махиня, Т. А. (2011) Organization of control of independent work of undergraduate students of correspondence form of study in the conditions of credit-modular system Нова педагогічна думка, 4 (72). ISSN 2520-6427

- Мацько, Наталія Денисівна and Ситник, О. В. (2011) Роль підручника у формуванні ключевих компетентностей засобами проектних технологій Проблеми сучасного підручника (11). pp. 89-95.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2011) Проектування культуротворчого змісту освітньої галузі "Технологія" Проблеми сучасного підручника (11). pp. 346-353.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2011) Сучасні підходи до проектування і реалізації змісту освітньої галузі "Технології" Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (30). pp. 143-149.

- Мачача, Тетяна Святославівна (2011) Forming the designed and technological culture of the main school pupils in the process of working education Dissertation candidate2 thesis, Інститут педагогіки.

- Мачуська, І.М. (2011) Формування в старшокласників інтересу до професій у психолого-педагогічних дослідженнях Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 324-331. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Мачуська, І.М. (2011) Педагогічні аспекти профілактики насильства над підлітками у неповній сім'ї In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (1). "Тіповіт", м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 161-163.

- Мачуський, В.В. (2011) Психолого-педагогічні аспекти допрофесійної підготовки учнівської молоді в позашкільних навчальних закладах Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (15). pp. 13-19. ISSN ISBN 978-617-620-016-1

- Мачуський, В.В. (2011) Особливості застосування особистісного підходу в допрофесійній підготовці вихованців позашкільних навчальних закладів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2010 рік (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ , Україна, pp. 53-55.

- Машбиць, Юхим Ізраїлевич, Депутат, Валентина Василівна, Ільіна, Юнона Миколаївна and Смульсон, Марина Лазарівна (2011) Efficiency criteria and control in distance learning Technologies of intellect development, 1 (2). pp. 1-17. ISSN 2223-0521

- Мелешко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6224-5201) (2011) Функції шкільного підручника як основного засобу навчання учнів у сільській школі Проблеми сучасного підручника (11). pp. 23-30.

- Мельник, В.К. (2011) Technology of schoolleader preparation to the evaluation of school results activity in the system of in service teacher training Педагогічний альманах.: зб. наук. пр. (12). pp. 234-239.

- Мельник, О.В. (2011) Проблеми професійної орієнтації учнівської молоді та перспективні напрями їх вирішення Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді 3б. наук. праць. – Вип. 15, , 1 (15). pp. 283-293. ISSN ІSBN 978-617-620-015-4

- Мельник, О.В. (2011) Professional orientation of students: traditional and modern approaches Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення, 1. pp. 159-170. ISSN ISBN 978-617-649-006-7

- Мельник, О.В. (2011) Профільне і професійне самовизначення учнів сучасної старшої школи In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (1). “Тіповіт”, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 202-205.

Мельник, О.В., Базелюк, Олександр Васильович (orcid.org/0000-0002-3206-2287), Боровик, Д.В., Вовковінський, М.І., Герасімюк, Т.В., Гуцан, Л.А. (orcid.org/0000-0003-1588-0162), Закатнов, Д.О., Карп'юк, М.Д., Кульчицька, Т.І., Лещук, Р.М., Мельник, Л.Д., Лузан, М.В., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X), Павич, Н.М., Пархоменко, О.М., Савка, Л.В., Сидоренко, Віктор Костянтинович, Федун, Л.М., Шестаковський, М.М. and Синявський, Віталій Васильович (2011) Professional orientation: theory and practice. Vol. Number 2 (2). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна.

- Михайлов, Віктор Миколайович (orcid.org/0000-0002-5629-1500) (2011) European practice of minimization the risk of emergencies with the local government participation Державне управління: теорія та практика, 2. pp. 273-285.

- Молчанова, А.О. (2011) Проблема толерантності як культурологічна основа діяльності педагога Матеріали конференції – 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього: Матеріади ХІ науково-практиної конференції, 1 (1). pp. 144-146. ISSN ISBN 978-966-8406-61-4

- Моляко, В.О. (2011) Перцептивне конструювання образу світу: поліфонічний ракурс Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 13. (13). pp. 18-32.

- Мороз, Петро Володимирович and Мороз, Ірина Володимирівна (2011) Проблеми змісту і структури шкільних підручників з історії стародавнього світу (30pті – кінець 80pх років хх століття) Проблеми сучасного підручника, 1 (11). 527 -537.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2011) Визначення і структура поняття готовності учнів старших класів до професійного самовизначення в умовах профільного навчання Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 340-349. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2011) Зміст поняття готовності учнів старших класів до професійного самовизначення Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення. pp. 200-211. ISSN ISBN 978-617-649-006-7

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2011) Результати дослідження змісту і педагогічних засобів підготовка учнів 8–9-х класів до вибору технологічного напряму профільного навчання In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (1). Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 98-99.

- Мося, І.А. (2011) Formation of the collective student group of higher agricultural education institution [Teaching Resource]

- Мудрік, І.В. (2011) Формування самосвідомості особистості за різних форм фізичного виховання Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 424-430. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Мудрік, І.В. (2011) Формування ціннісного ставлення дітей та молоді до власного фізичного розвитку In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції , 1 . Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 209-211.

- Мудрік, В.І. (2011) Педагогічна сутність якостей особистості в фізичному розвитку Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 414-423. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Мудрік, В.І. (2011) Стан фізичного здоров’я дітей та молоді: основні тенденції та прогноз In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції , 1 . Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 208-209.

- Музичук, Олена Олександрівна (2011) Sensory younger school age in the development of personal values in synergetic context Проблеми загальної та педагогічної психології, ХІІІ (2). pp. 267-276. ISSN 2077-2289

- Музичук, Олена Олександрівна (2011) The questions of values in the problems psychological science Актуальні проблеми психології, Х (20). pp. 284-292. ISSN 2072-4772

- Муранова, Н.П. (2011) Peculiarities of preparation of school leavers to enter higher educational establishments Директор школи, ліцею, гімназії, 1.

- Муранова, Н.П. (2011) Principles of Physico-Mathematical Education of Senior Pupils in the System of Their Training for Studies at a Technical University Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика.

- Муранова, Н.П. and Кузнєцова, О. Я. (2011) Organizational and methodological features of adaptation of students of preparatory courses to study by modular rating technology in the course of physics Методика викладання навчальних дисциплін в контексті підготовки до ЗНО : V Міжрегіонал. семінар, 23 квіт. 2010 року.

- Муранова, Н.П. and Логвин, М.М. (2011) Stereometry. Features of construction of sections of polyhedra Методика викладання навчальних дисциплін в контексті підготовки до ЗНО : V Міжрегіонал. семінар, 23 квіт. 2010 року.

Муранова, Н.П., Ломонос, Л.М., Муранов, О.С. and Рилов, А.В. (2011) Selected questions of mathematics. Systems of algebraic rational equations of higher degrees: a textbook . Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-598-701-7

- Муранова, Н.П., Муранов, О.С. and Козлова, Т.О. (2011) Physics: a collection of tasks for independent work [Teaching Resource]

Муранова, Н.П., Харченко, Л.А., Шевченко, Г.В. and Муранов, О.С. (2011) Mathematics. Irrational equations, inequalities and their systems . Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

- Муромець, В.Г. (2011) Сутнісна характеристика превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 15 (2). pp. 237-244. ISSN ISBN 978-617-620-016-1

- Муромець, В.Г. (2011) Формування ціннісних орієнтацій учнів в умовах загальноосвітньої школи соціальної реабілітації In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали наук.-практ. конференції , 1 (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 165-167.

- Мусатов, Сергій Олександрович (2011) Метапсихологічні витоки комунікативного виміру особистості Наукові записки Інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України, 39. pp. 315-325.

- Мусатов, Сергій Олександрович (2011) До проблеми комунікативного виміру в персонології Горизонти освіти. pp. 12-19.

- Мусатов, Сергій Олександрович (2011) До історико-психологічної реконструкції комунікативних витоків особистості Горизонты образования, 2. pp. 103-113.

- Мушка, Іван Васильович (2011) Матеріали до доповіді Президента НАПН України: Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи In: Загальні збори НАПН України . ІІТЗН НАПН України. (Unpublished)

- Мякушко, О. І. (orcid.org/0000-0002-7675-7523) (2011) Rehabilitation forms of persons with moderate mental retardation by education means Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології (6). pp. 83-92.

- Мілохіна, М.О. (2011) Модернізація навчальної програми у професійній підготовці майбутніх операторів комп’ютерного набору: компетентнісний підхід Професійно-технічна освіта, 3 (52). pp. 8-10.

- Мілохіна, М.О. (2011) Formalization of information concepts as means of thinking flexibility development at future workers Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (1). pp. 61-67. ISSN 978-966-2553-03-1

- Мілохіна, М.О. (2011) Використання формалізованих інформаційних понять у формуванні професійної компетентності майбутніх операторів компютерного набору Теорія і методика професійної освіти, 2 (2).

- Мілохіна, М.О. (2011) Основні підходи до визначення структури професійної компетентності Професійне навчання на виробництві, 1 (4). pp. 173-180. ISSN 2224-0195

- Мілохіна, М.О. (2011) Особенности использования компетентностного подхода к профессиональной подготовке будущих операторов компьютерного набора In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання (1). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 198-200. ISBN 978-966-2553-09-3

- Мілохіна, М.О. (2011) Використання формалізованих інформаційних понять у формуванні професійної компетентності майбутніх операторів комп’ютерного набору In: Формування світогляду особистості та соціальне конструювання сучасного світу (1). Краснодонський інститут МАУП; "Ноулідж", м.Краснодон, Україна, pp. 110-118. ISBN 978-617-579-336-7

- Мілохіна, М.О. (2011) Анализ готовности преподавателей к профессиональной подготовке будущих операторов компьютерного набора в рамках компетентностного подхода. In: Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника (1). Криворізький міський методичний центр ПТО, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 91-92.

- Мільто, Л.О. (2011) Historical analysis of the pedagogical ideas of educational excellence in the eighteenth century. Higher education in Ukraine's integration into the European educational space (33). pp. 203-212.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2011) Lesia Ukrainka educational activities and pedagogical views Українська мова і література в школі, 1. pp. 54-57.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2011) The problem of formation of national identity in publications of S. Rusova in the journal «Svitlo» Шлях освіти, 2. pp. 41-44.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2011) The exhibition "Keeper preschool pedagogy" (to the 155th anniversary of Sofia Rusova) In: Педагогічні читання «Творча реалізація ідей Софії Русової в сучасній педагогічній практиці», 22 лютого 2011 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2011) The personal fund of T.F. Bugayko in the Pedagogical museum NAPS of Ukraine as a source of research her scientific and methodical heritage Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки", 5. pp. 90-93. ISSN 2522-1736

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2011) The guard Ukrainians (Borys Grinchenko - people's teacher, public and political figure) III–V наукові семінари «Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.», приурочені до дня народження М. П. Старицького. pp. 353-363. ISSN ISBN 978-966-2410-25-9

- Надтока, О. Ф. (2011) Поліпшення якості підручників з географії - одна з умов розвитку освітньої системи Проблеми сучасного підручника (11). pp. 191-196.

- Надтока, О. Ф. (2011) Dualism in school geography – one of the most promising sources of improving educational standards Педагогіка вищої та середньої школи (33). pp. 363-368. ISSN 2304-4470

- Назар, Максим Миколайович (orcid.org/0000-0002-9104-2585) (2011) Characteristic psychological features of distance learning with the using of Internet Technologies of Intellect Development (2). ISSN 2223-0521

- Назаренко, Г.А. (2011) New approaches to education democratic culture of high school students In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали наук.-практ. конференції (1). “Тіповіт”, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 54-57.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2011) Вивчення географії в профільній школі чеез диференційовану структуру підручника Проблеми сучасного підручника (11). pp. 137-144.

- Найдьонов, Олександр Григорович (2011) Про нову парадигму періодизації історії української філософської думки – державницьку «Дні науки філософського факультету – 2011», Міжнародна наук. конф. (2011; Київ). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету-2011», 20-21 квітня 2011 р. Частина 2. pp. 38-41.

- Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X) (2011) Reflexive capital in solution of community social dilemma Актуальні проблеми психології - Т. XII. Психологія творчості, 13. pp. 311-318. ISSN 2072-4772

- Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X) (2011) Community historical trauma: how descendants have to remember of tragic? Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави (11). pp. 48-54.

- Найдьонова, Л.М. (2011) Modalities of a reflection in different social environments Актуальні проблеми психології. – Т. ХІІ. Психологія творчості, 13 (12). pp. 318-327. ISSN 2072-4772

- Науменко, О.М. (2011) Basic sings computer oriented educational environment and ways of his forming Інформаційні технології і засоби навчання , 4 (24). ISSN 2076-8184

- Науменко, О.М. (2011) Facilities of forming of the computer oriented educational environment In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали Міжнародної VII (XVII) науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 20-21 травня 2011 року. , 1 (1). Кіровоград: ТОВ "КОД", 2011, Кіровоград.

- Науменко, О.М. (2011) Separate signs of the computer oriented educational environment In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Матеріали наукової конференції. , 1 (1). ІІТЗН НАПН України , Київ.

- Науменко, О.М. (2011) Features of organization of pedagogical researches in colleges Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (26). ISSN 2076-8184

- Науменко, О.С. (2011) Особливості Я-концепції педагога як чинника його ефективної співпраці з обдарованими учнями Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України - Т.:VI. Психологія обдарованості – Вип. 6. . pp. 115-125. ISSN 2072 - 4772

- Науменко, С.О. (2011) Tests as toolkit of monitoring implementation of pupils’ educational achievements of 6-7 grades in geography In: Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. . СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Суми, pp. 85-87.

- Науменко, С.О. (orcid.org/0000-0002-8279-4427) (2011) Geography tests for external independent evaluation of educational achievements of graduates of secondary schools as toolkit of monitoring implementation of pupils’ achievements of 6th and 7th grade in geography. Наука і суспільство, 7-8. pp. 48-57.

- Науменко, С.О. (2011) The toolkit of monitoring implementation of pupils’ educational achievements in geography textbooks for grades 6 and 7. Проблеми сучасного підручника (11). pp. 168-176.

- Науменко, С.О. (orcid.org/0000-0002-8279-4427) (2011) The Geographical constituent in the content of domestic primary education (first half of XX century) Dissertation candidate2 thesis, Інститут педагогіки.

- Нежинська, О.О. (orcid.org/0000-0002-0800-356X), Бондарчук, О.І. and Ващенко, Л.М. (2011) Gender education is in the process of in-plant training of pedagogical shots [Teaching Resource]

Нестерова, Л.В., Герлянд, Т.М., Слатвінська, О.А. and Дремова, І.Б. (2011) Педагог професійної школи: Методичний посібник (за матеріалами педагогічного подіуму «Авторські методики в підготовці педагога професійного навчання» Педагог професійної школи (3). Редакційно-видавничий відділ ГНПУ ім. О. Довженка, м.Глухів, Україна.

- Нестерова, Л.В., Герлянд, Т.М. and Чеснокова, Лариса Георгіївна (2011) Design professional growth through specialized education in Ukraine In: Теория и практика современной педагогики . Издательство Энкске, м. Новосибирск, Российская Федерация, pp. 126-130. ISBN 978-5-91711-025-7 (2)

- Нехомяж, Оксана Сергіївна (2011) Структурування навчального країнознавчого матеріалу в шкільному курсі географії (основна школа) Проблеми сучасного підручника (11). pp. 186-191.

- Нечай, С.П. (2011) Забезпечення аудіального розвитку дітей як складова професійної діяльності вихователя Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (15). pp. 403-412. ISSN 978-617-620-016-1

- Нечай, С.П. (2011) Аудіальний розвиток дітей як напрямок діяльності вихователя Дошкільне виховання, 7 (840). pp. 16-20. ISSN 0321-1401

- Нечипуренко, Павло Павлович (2011) The deepening of students' knowledges about the acid-base indicators by means of learning software Біологія і хімія в школі, 6 (88). pp. 21-24.

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2011) Innovation in the professional education development in terms of labour market: experience, contradictions, prospects Professional education: pedagogy and psychology (13). pp. 91-103. ISSN 2083-2753

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2011) Professional pedagogy and pedagogy of labor: methodological search and perspectives Матеріали V Міжнародних наукових читань, присвячених пам`яті академіка Сергія Батишева, 1. pp. 64-74.

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2011) Tadeush Novatskiy is an outstanding scientist, educator and great dreamer Світ мрій. pp. 109-116.

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2011) We don't choose what we will lose and in this our trouble Професійно-технічна освіта, 4 (53). pp. 2-4.

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2011) Pedagogy of labor and professional pedagogy in the system of pedagogical sciences Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття. pp. 142-152.

- Новицький, О.В. (2011) A relational database is an digital library in the Semantic Web. Of metadata as Linked Data RCDL'2011–тринадцатая конференция в серии Всероссийских научных конференций «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции».

- Нікітчина, С.О. (2011) Head Of Vocational Educational Institution: Requirements For The Personality And Professional Features Професійна освіта: проблеми і перспективи, 2 (2). pp. 69-74.

- Нікітчина, С.О. (2011) Management of vocational schools in terms of decentralization Модернізація професійної освіти і навчання: перспективи, проблеми, пошуки, 1. pp. 101-112. ISSN ISBN 978-966-2553-03-1

- Нікітчина, С.О. (2011) Management of the vocation training college in the market condition Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (1). pp. 101-112.

- Овчарук, О.В. (2011) Досвід впроваджнення курсів з основ споживчих знань в системі освіти України Економіка в школах України, 1 (74). pp. 30-32.

- Овчарук, О.В. (2011) Загальні підходи до стандартизації ІКТ компетентностей в країнах зарубіжжя Педагогічна компаративістика - 2011: компаративістські підходи підтримки та розвитку обдарованості (Частина І) : матеріали наук.-практ.семінару (Київ, 6 червня 2011 р.) / за ред. О.І.Локшиної, Н.І.Поліхун.- К.:Ін-т обдарованої дитини НАПН України.

- Огієнко, О.І. (2011) Schooling Britain: History and Modernity Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2 (12). pp. 185-194.

- Огієнко, О.І. (2011) Conceptual bases of adult education in the Canada Вісник Черкаського університету (209). pp. 25-29. ISSN 2076-586Х

- Огієнко, О.І. (2011) Conceptual bases of adult education in the Canada Вісник Черкаського університету (209). pp. 25-29. ISSN 2076-586Х

- Окушко, Тетяна Костянтинівна (2011) Формування світоглядної позиції підлітків у дитячому об’єднанні Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 3бірник наук. праць.– Вип. 15, Кн. 2. (15). pp. 142-152. ISSN 978-617-620-016-1

- Окушко, Тетяна Костянтинівна (2011) Педагогічні умови оптимізації процесу формування світоглядної позиції підлітків в умовах дитячого об’єднання In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал , 1 (1). Видавництво «Тіповіт», м. Івано-Франківськ, pp. 102-104.

- Олійник, В.В. (2011) The Results of the Development of Scientific and Organizational Reform Model of Postgraduate Pedagogical Education Based on Credit-modular System in Education Process Електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти, 2.

- Олійник, В.В. (2011) University of Education Management of NAPS of Ukraine Today and Prospects of Development Интеграция систем повышения квалификации работников образования стран-участников СНГ: материалы Междунар. науч. конф., 27 – 28 октяб. 2011 г. pp. 10-14.

- Оліферчук, Оксана Григорівна (2011) Modern educational technology FORMATION readiness for professional chefs of the future In: Система роботи ПТНЗ з формування професійно-мобільного кваліфікованого робітника (2). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011. Криворізький міський методичний центр ПТО, 2011., м. Кривий Ріг, Україна, pp. 96-98.

- Оліферчук, Оксана Григорівна (2011) To the Question of the Analysis of Professional Readiness of the Chef Proceedings of the Crimean Engineering and Pedagogical University. Issue 32. Jurisprudence. (32). pp. 73-77.

- Онищенко, Галина Іванівна and Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2011) Axiological guides of modern youth: peculiarities, conditions and psychological aid Проблеми загальної та педагогічної психології, 4 (13). pp. 253-259. ISSN 2077-2289

- Онищук, Людмила Анатоліївна (2011) Організація навчально-виховного процесу у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти НАПН України Професійна освіта: проблеми і перспективи (2). pp. 74-78.

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (2011) Formation of the content of teaching math in elementary school on the basis of competence approach Проблеми сучасного підручника, 11. pp. 307-314. ISSN ISBN 976-966-644-248-5

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (2011) Methods of teaching mathematics in primary schools: Theory and Practice. ЧП"Принт-Лідер", м. Київ, Україна.

- Оржеховська, В. М. (2011) Духовно-моральна спрямованість виховання в контексті профілактики негативних проявів у поведінці неповнолітніх Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (15). pp. 218-225. ISSN ISBN 978-617-620-016-1

- Оржеховська, В. М. (2011) Профілактика дитячої бездоглядності в умовах нової соціокультурної ситуації In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали наук.-практ. конференції , 1 (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 20-22.

- Оржеховська, В. М., Зубалій, М.Д., Канішевська, Л.В. and Мудрік, В.І. (2011) Стан вирішення проблеми зі здорового способу життя дітей та молоді в системі НАПН України In: "Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал": Матеріали наук.-практ. конференції , 1 (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 213-215.

- Осадчук, Раїса Іванівна (2011) The theoretical basis of differentiation independent work of school pupils in classroom In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік , 1 . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 12-13.

- Остапенко, О.І. (2011) Педагогічні технології активізації рухової діяльності учнів 3-4 класів у процесі фізичного виховання Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 448-455. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Остапенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-5343-0088) (2011) Педагогічні умови фізичного виховання учнів початкових класів у позакласній роботі In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції , 1 . Тіповіти, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 104-105.

- Остапенко, О.І. and Зубалій, М.Д. (2011) Проведення змагань з дитячої легкої атлетики з учнями початкових класів Початкова школа, 11. pp. 59-60. ISSN 0131-5358

- Осіпа, Людмила Володимирівна (2011) Didactic conditions of algorithmic culture formation in high school students’ at solving computational problems using software tools Проблеми сучасного підручника (11). pp. 594-600. ISSN 978-966-644-204-1

- Отич, О.М. (2011) Розвиток творчої індивідуальності студентів професійно-педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва Project Report. "Зелена Буковина", м.Чернівці, Україна.

Отич, О.М. (orcid.org/0000-0003-2686-2832) (2011) Технологія розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійної школи на основі використання мистецтва . "Зелена Буковина", м. Чернівці, Україна.

- Отич, О.М. (2011) Aesthetic and ethical principles of personal development teacher Естетика і етика педагогічної дії (1). pp. 46-58. ISSN 2226-4051

- Отич, О.М. (2011) Ранкові роздуми про вічне Михайла Чимбержі Естетика і етика педагогічної дії (1). pp. 185-187. ISSN 2226-4051

- Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X) (2011) Самовимогливість у старшокласників: компоненти, критерії та показники Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді 3б. наук. праць. – Вип. 15, Кн., 1 (15). pp. 148-158. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X) (2011) Активізація самостійності старшокласників у процесі професійної орієнтації як компонента самовимогливості особистості V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення", 2. pp. 218-228. ISSN ISBN 978-617-649-006-7

- Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X) (2011) Сучасний стан проблеми формування у старшокласників самовимогливості In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 210-212.

- Павленко, Олена Олександрівна (2011) The strategy of international activity as a factor in the functioning of mechanisms of public administration in the field of customs (based on example of the Ukrainian Academy of Customs) Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління, 2 (16). pp. 104-110. ISSN 2310-9653

- Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X) (2011) Character as a prerequisite and result of spiritual development of the personality . (Unpublished)

- Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X) (2011) The principle of moral and kreative education of personality in the philosophical and psychlogical conception by M.Grott Теорія і практика креативного нав-чання обдарованих дітей : Матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару. pp. 95-100.

- Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X) (2011) The spiritual and moral values as determinants of the personal development in the philosophical and psychological conception by M.Grott . (Unpublished)

- Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X) (2011) Methodical recommendations for the development of character teacher culture Особистісні інтелектуальні якості обдарованого учня у підлітковому віці : Матеріали науково-практичного семінару. pp. 71-84.

- Пазюра, Н.В. (2011) Integration of educational and industrial sectors in the process of production personnel training in Japan Порівняльна професійна педагогіка (2). pp. 76-84.

- Пазюра, Н.В. (2011) Ідеї розвитку людського капіталу в батишевській виробничій педагогіці та внутрішньофірмовому навчанні виробничого персоналу японських підприємств П'яті міжнародні наукові читання, присвячені пам'яті академіка Сергія Яковича Батишева (Том 2). pp. 311-321.

- Панасенко, Наталія Миколаївна (2011) Особливості впливу синдрому емоційного вигорання на мотиваційний компонент професійного становлення студентів-медичних психологів Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. (11). pp. 128-140. ISSN 2072-4772

- Панасенко, Наталія Миколаївна and Завадська, Тетяна Василівна (2011) Вплив емоційного вигорання на нейродинамічні характеристики та професійну мотивацію вчителів на різних етапах професійної майстерності Актуальні проблеми психології. – Т. X: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія, Том X (18). pp. 355-367. ISSN 2072-4772

- Панок, Віталій Григорович (orcid.org/0000-0003-1421-0554) (2011) Theoretical and Methodological Foundations of Development of Applied Psychology in Ukraine Other thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка.

- Пархоменко, О.М. (2011) Забезпечення професійного самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання засобами трудового виховання Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення. pp. 228-234. ISSN ISBN 978-617-649-006-7

- Пархоменко, О.М. (2011) Формування культури економічної поведінки старшокласників у процесі допрофесійної підготовки In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (1). “Тіповіт”, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 215-216.

- Пащенко, Олена Вікторівна (2011) Формування екологічного світогляду молоді In: Духовність як основа екологічної культури та відповідальності . Видавництво «Олді-плюс» , м. Херсон, Україна , pp. 85-91. ISBN 978-966-2393-47-7

- Пащенко, Олена Вікторівна (2011) Формування екологічного світогляду підлітків у дитячій громадській організації In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал , 1 (1). Видавництво «Тіповіт», м. Івано-Франківськ, pp. 167-169.

- Пенькова, О.І. (2011) Духовні цінності школярів як регулятор сімейної взаємодії Збірник наукових праць Інституту психології iмені Г. С. Костюка Національної АПН України: Проблеми загальної та педагогічної психології, 4 (XIIІ). pp. 260-267.

- Пенькова, О.І. (2011) Психологічні аспекти моральної спрямованості особистості Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференція «Генеза буття особистості». pp. 293-297.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Informational and analytical activity leaders in the management of vocational and technical schools. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» (159). pp. 234-241. ISSN 2222-8624

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) The information-analytical activity - an integral component of professionalism director of vocational school Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія., 33. pp. 194-200.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Аналіз інформації в проектуванні розвитку професійно-технічного навчального закладу Наукові записки , 3. pp. 35-41.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Formation of basic qualifications at the future workers as a component of the maintenance of management of a professional educational institution Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи. pp. 152-164.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Структурування інформації в управлінні якістю підготовки кваліфікованих робітників Забезпечення якості освіти: теорія і практика: монографія. pp. 130-157. ISSN 978-966-331-436-5

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Підготовка до інформаційно-аналітичної діяльності керівників навчальних закладів у системі неперервної освіти In: Сучасні проблеми підготовки фахівців до соціальної та культурної діяльності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції . КІСКЗ, м.Київ, Україна, pp. 251-253.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Analysis of the term “Information and Analytical competency” Edukacja – technika – informatyka. Rocznik naukowy, 2. pp. 56-59. ISSN 2080-9069

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Информационно-аналитическая деятельность руководителя - основа формирования информационной системы в ПТУЗ In: Теорія та методика професійної освіти: реалії та перспективи ХХІ століття: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції . Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна, pp. 61-62.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) State of problem’s working out of leaders’ information and analytical competence of vocational training establishments: comparatively-historical analysis Теорія та методика управління освітою, 2.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Педагогічний аналіз як складова процесу забезпечення якості освіти в професійно-технічному навчальному закладі In: Педагогічні проблеми забезпечення якості професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукраїнського круглого столу . ІМА-прес, Дніпропетровськ, pp. 145-150. ISBN 978-966-331-396-2

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Информационно-аналитическая компетентность - неотъемлемая слагаемая руководителя профессионально-технического учебного заведения In: Управління в освіті: зб. матеріалів V Міжнар. науково-практичної конференції . Львівська політехніка, Львів , pp. 246-247. ISBN 976-617-607057-3

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Informational and analytical activity as an integral part of a vocational school head’s professionalism In: Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", Ялта, pp. 123-126.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Анализ социальной информации как составляющая педагогического проектирования In: Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . ТНПУ імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, pp. 86-87.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Состояние работы с информацией в современном профессионально-техническом учебном заведении In: Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріалі науково-практичного семінару . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 129-132.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) The morphology of informational and analytical competency of a vocational educational establishment leader (empiric data) In: New Information Technologies in Education for All Learning Environment / Proceedings ITEA-2011 . IRTC, Ukraine, pp. 449-455. ISBN 978-966-02-6202-7

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Чинники сталого розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів In: Система роботи ПТНЗ з формування професійно-мобільного кваліфікованого робітника : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Кривий Ріг, pp. 103-104.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Методические аспекты развития профессионализма руководителей профессионально-технических учебных заведений In: Педагог професійної школи: Методичний посібник (за матеріалами Третього Всеукраїнського семінару «Інноваційні методики у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі») (4). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 112-118.

Петренко, Лариса Михайлівна, Козак, Андрій Романович and Коваленко, Сергій Петрович (2011) Vocational education and training in Ukraine: modern management technologies . ІМА-прес, м. Дніпропетровськ, Україна. ISBN 978-966-331-407-5

Плєщ, А.І. (2011) Guidelines on the use of an "PROFTEHINFO" . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Повалій, Л.В. (2011) Концептуальні підходи до формування гуманних батьківсько-дитячих взаємин у сім'ї In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (1). "Тіповіт", м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 58-59.

- Повалій, Л.В. (2011) Деякі аспекти дослідження професійного самовизначення старшокласниць In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (2). Типовіт, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 322-326.

- Повалій, Л.В. (2011) Теоретичний аналіз поняття гуманних батьківсько-дитячих взаємин Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 159-167. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Покутнєва, С.О. (2011) Концептуальні підходи до розроблення підручника «Світ навколо тебе» для слабозорих учнів за системою Д.Ельконіна та В.Давидова Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання , 3 (60). pp. 24-33.

- Полонська, Тамара Костянтинівна (2011) Теоретичні основи проектної методики навчання іноземної мови учнів профільної школи Педагогічна освіта: теорія і практика (9). 141-147.

- Полонська, Тамара Костянтинівна (2011) Науково-теоретичні підходи до створення елективних курсів з іноземної мови у профільній школі Проблеми сучасного підручника (11). pp. 431-437. ISSN 2874-9087

- Полонська, Тамара Костянтинівна (2011) N ew approaches to senior forms pupils’ profile studies of foreign language in th e conditions of modernization for national school education Новітні технології навчання іноземних мов у середній та вищій школі: зб. матеріалів наук.-практ. семінару (11). pp. 18-23. ISSN 3456-7865

- Помиткін, Едуард Олександрович (2011) Development of emotional component of spiritual culture of the teacher Aesthetics and Ethics teacher action, 1. pp. 84-93.

- Помиткін, Едуард Олександрович (2011) The ability to control their own emotional and sensual states in the professional work of teachers Професійна освіта: педагогіка і психологія:, ХІІІ. 181-189. .

- Пономаревський, С.Б. (2011) The problem textbooks in Ukrainian educational environment in Russia Scientific Journal of Herson State university , 60 (60). pp. 138-143.

- Пономарьова, К. І. (2011) The socio-cultural component in the content of the initial course of the Ukrainian language Початкова школа (5). pp. 9-13. ISSN 0131-5358

- Попель, М.В. (2011) Problems of construction of algorithms: the connection with the mathematical theory In: Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р . Криворізький держ. пед. ун-т, м.Кривий Ріг, Україна.

- Попель, М.В. (2011) Gender and age characteristics of communication barriers Актуальні проблеми психології в закладах освіти.

- Попель, М.В. and Лов'янова, І.В. (orcid.org/0000-0003-3186-2837) (2011) Studying discipline "Differential equations" using freely distributed software Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 1 (9).

- Попель, М.В. and Словак, К. І. (2011) Means illustrative MMC "Higher mathematics: module course" In: Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р , 1 . Криворізький держ. пед. ун-т, м.Кривий Ріг, Україна.

- Попель, М.В. and Словак, К. І. (2011) Technology of creation of lecture demonstrations for MMS" Higher Mathematics" Теорія та методика електронного навчання, 2 (1).

- Попель, М.В. and Шокалюк, С.В. (2011) Software simulation training In: Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р , 1 . Криворізький держ. пед. ун-т, м.Кривий Ріг, Україна.

- Постовий, В.Г. (2011) Батьківсько-дитячі взаємини - важливий фактор професійного самовизначення Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 304-312. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Постовий, В.Г. (2011) Стратегія і тактика застороги насильства в суспільстві і сім'ї In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (1). "Тіповіт", м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 171-172.

- Постригач, Н.О. (2011) Competence approach as a mechanism to ensure the quality of teacher education Scientific Bulletin of Mykolayiv State University V.O.Suhomlynskoho, 1 (32). pp. 65-67. ISSN 2078-2128

- Постригач, Н.О. (orcid.org/0000-0002-5433-2938) (2011) The development of pedagogical education in the Italian Republic in the late of XX - beginning of XXI century. [Teaching Resource]

- Прилуцька, Н.С. (2011) Peculiarities of functioning of scientific and educational libraries , 2 (22). ISSN 2076-8184

- Прищепа, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0984-8035) (2011) The professional competence of the teacher teaching writing as a condition for first graders Theory and practice of education and training, 17 (18). pp. 124-126. ISSN 966-675-135-6

- Прохоренко, Л.І. (orcid.org/0000-0001-5037-0550) (2011) Features of self-regulation of activity of junior schoolboys with with intellectual deficiencies Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна, 2 (17). pp. 194-201. ISSN 2309-8341

- Пруцакова, Ольга Леонідівна (2011) Еколого-виховні орієнтири формування екологічно доцільної поведінки школярів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції . "Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 110-111.

- Пустовіт, Г.П. (2011) Психолого-педагогічні особливості навчання й виховання дитини в позашкільному навчальному закладі Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 3б. наук. праць., 2 (15). pp. 3-12. ISSN ISBN 978-617-620-016-1

- Пустовіт, Г.П. (2011) Психолого-педагогічні засади формування особистості у позашкільному навчальному закладі In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2010 рік , 1 . Тіповіт, м.Івано-Франківськ , Україна, pp. 14-20.

- Пустовіт, Наталія Афанасіївна (orcid.org/0000-0003-4731-4632) (2011) Компетентнісний підхід до формування культури екологічної поведінки школярів Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді , 1 (15). pp. 365-373. ISSN 978-617-620-015-4

- Пустовіт, Наталія Афанасіївна (2011) Теорія і методика формування екологічно доцільної поведінки учнів загальноосвітньої школи In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції . "Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 22-24.

- Пуховська, Л.П. (2011) Тheoretical foundations of teachers' professional development: movement to a conceptual map Порівняльна професійна педагогіка (1). pp. 97-106.

- Піддячий, Микола Іванович (2011) Соціально-професійна орієнтація учнів як напрям у підручникотворенні Проблеми сучасного підручника (11). pp. 80-89.

- Піддячий, Микола Іванович (2011) "Соціально-професійна орієнтація учнів" - напрям в підручникотворенні Проблеми сучасного підручника (11). pp. 80-89. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Піддячий, Микола Іванович (2011) Social and professional orientation of students - the trend in textbooks Проблеми сучасного підручника (11). pp. 80-89.

- Пінчук, О.П. (2011) Improving the quality of extracurricular students' self-directed learning physics by means of various information resources Вісник Чернігівського нац. пед. університету. Серія: Педагогічні науки (89). pp. 138-141.

- Пінчук, О.П. (2011) Subject competence in physics in the system of special competences of secondary education establishment students Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. Серія педагогічна (17). pp. 165-167.

- Пінчук, О.П. (2011) Особливості педагогічної взаємодії у середовищі дистанційного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів In: Сборник научных трудов . "Міськдрук", г. Харьков, Украина, pp. 271-276.

- Пінчук, О.П. and Богачков, Ю.М. (2011) Про результати дослідження науково-методичних засад організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах Комп'ютер у школі та сім'ї, 8 (96). pp. 16-19.

- Пірко, М.В. (2011) Педагогічні принципи у визначенні якості програмних засобів навчального призначення загальноосвітнього середовища в Україні In: "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" . Національний авіаційний університет , м.Київ, Україна, pp. 1-2.

- Піроженко, Тамара Олександрівна (2011) Continuation of scientific traditions of V. Kotirlo is in modern activity of laboratory of psychology of preschool child Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Том IV (7). pp. 6-19. ISSN 2072-4772

- Піроженко, Тамара Олександрівна, Ладивір, Світлана Олексіївна, Карасьова, Катерина Володимирівна and Соловйова, Людмила Іванівна (2011) Методологічні основи вивчення ціннісних орієнтацій дитини дошкільного віку Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.-Т. XIII: Проблеми загальної та педагогічної психології, 7. pp. 142-150. ISSN 2077-2289

- Пісарєва, Олена Володимирівна (2011) Interaction peculiarities of preschool child with coevals Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 1 (7). pp. 231-240. ISSN ISSN2072-4772

- Рагозіна, Вікторія Валентинівна (2011) Програма курсу “Основи наук у веселих дослідах і експериментах” (для дітей 5-7 років) In: "Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал". Матеріали наук.-практ. конференції (за результатами науково-дослідної роботи Інституту проблем виховання НАПН України у 2010 році) , 1 . "Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 109-110.

- Радкевич, В.О. (2011) Сучасні чинники розвитку професійного навчання в умовах виробництва Професійне навчання на виробництві (4). pp. 18-28.

- Радкевич, В.О. (2011) Principles of vocational training modernization Проблеми підготвоки сучасного вчителя, 3 (3). pp. 331-337.

- Радкевич, В.О. (2011) Development of S. Batyshev’s ideas concerning vocational training of qualified workers Професійно-технічна освіта, 4 (4). pp. 11-14.

- Радкевич, В.О. (2011) Scientific-methodological grounds of vocational education and training content modernization. Науковий вісник Інституту профеісйно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 1 (1). pp. 57-68.

- Радкевич, В.О. (2011) Methodological support of vocational education and training: results and prospects Професійно-технічна освіта, 2 (2). pp. 9-12.

- Радкевич, В.О. (2011) Conceptual bases of activity of art profile vocational schools in conditions of market economy Kształcenie zawodowe : pedagogika і psychologia, ХІІІ (ХІІІ). pp. 117-124.

- Радкевич, В.О. (2011) Konceptualne podstawy dzialalnosci szkół artystycznych w warunkach gospodarki rynkowej Розвиток педагогічних наук в україні і Польщі на початку ХХІ століття, 1 (1). pp. 114-119.

- Радкевич, В.О. (2011) Innovative approach to quality management of vocational education. Професійна освіта: проблеми і перспективи, 2 (2). pp. 4-9.

- Радкевич, В.О. (2011) Інститут професійно-технічної освіти НАПН України як інтегруючий елемент наукового супроводу підготовки кваліфікованого робітничого потенціалу держави Інститут професійно-технічної освіти НАПН України 5 років, 1 (1). pp. 7-12.

- Радкевич, В.О. (2011) Гуманізація професійно-художньої освіти Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, м. Київ.

- Радкевич, В.О. (2011) The development of prognostic philosophical ideas of S.J.Batishev by the Ukrainian researchers pedagogy of vocational education Пяті міжнародні наукові читання, присвячені памяті академіка С.Я. Батишева, 1 (2). pp. 92-102.

Радкевич, В.О. (2011) Principles of vocational and art education Дидактичне обґрунтування змісту регіонального компонента у професійній підготовці робітників за професіями "Художник розпису по дереву", "Виконавець художньо-оформлювальних робіт", "Виробник художніх виробів із кераміки": метод. рек . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2553-01-7

- Радкевич, В.О. (2011) On implementation of the learning process of VET subject " Fundamentals of Energy Efficiency" Професійно-технічна освіта, 1 (50). pp. 42-43.

- Радкевич, В.О. (2011) Ринкові засади розвитку професійної освіти і навчання In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної наук.-практ. конф. за 2010 рік , 1 (1). Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, м. Київ, Україна.

Радкевич, В.О., Лозовецька, В.Т., Лузан, П.Г., Манько, В.М., Величко, Н.О., Лук'яненко, Г.І., Гуралюк, А.Г., Волкова, Т.В., Юрженко, В.В., Ягупов, Василь Васильович, Вовковінський, М.І., Карп'юк, М.Д. and Михайличенко, А.М. (2011) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy , 3 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN ISSN 2223-5752

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2011) Self-education of youth in the process of sports activities Юридична психологія та педагогіка, 1 (9). pp. 140-144. ISSN 2519-4682

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2011) Self-educational activity of a law enforcement officer as a component of the process of his self-improvement Юридична психологія та педагогіка, 2 (10). pp. 173-177. ISSN 2519-4682

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2011) Innovative approaches to the organization of education and self-improvement in the higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine In: Інноваційні технології підготовки правоохоронців. Науково-методична конференція . Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна, pp. 259-261.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2011) Levels of self-improvement of cadets in the higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine In: Теоретичні та практичні проблеми удосконалення діяльності кримінально-виконавчої системи України. Всеукраїнська науково-практична конференція . Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна, pp. 91-93.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2011) Features of training of law enforcement officers to perform tasks in international law enforcement organizations In: Підготовка кадрів міліції (поліції): історія та сучасність. Міжвузівська науково-теоретична конференція . Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна, pp. 61-63.

- Радченко, Ю.Л. (2011) The ideas of professional teacher training in Katerynoslavsky educationalists' pedagogic inheritance of Katerynoslavsky region fn the XIX™ - the beginning of the XX™ c. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (90). pp. 185-188.

- Рашевська, Н. В. (orcid.org/0000-0001-6431-2503) (2011) Mobile information and communication technologies of learning calculus (higher mathematics) students’ in higher technical institutions. Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Рашевська, Н. В. (2011) Mobile information and communication technologies of learning calculus (higher mathematics) students’ in higher technical institutions Dissertation candidate thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Рашевська, Н. В., Семеріков, С.О., Словак, К. І. and Стрюк, А.М. (2011) The model of blended learning in higher education Ukraine Сборник научных трудов. pp. 54-59.

- Рашевська, Н. В. and Туравініна, О.М. (2011) Model of higher mathematics blended learning as a model of mathematical competence forming In: ІІ міжвузівська науково-практична конференція «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (НПК-2011) . СумДПУ імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 58-60.

Ремех, Тетяна Олексіївна (2011) Human rights in Ukraine: a textbook for 10-11 grades of social and humanitarian direction of secondary schools . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

- Рибалка, В.В. (2011) The problem of correlation and the relationship of reproductive and creative personality components in the developing gifted education In: Modelling personality-developing environment for gifted children . Institute for Gifted Children NAPS of Ukraine, м. Київ, Україна, pp. 150-153.

- Рогова, Павла Іванівна and Артемов, Юрій Іванович (2011) Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у формуванні галузевого сегменту інформаційного простору України. Стан та перспективи Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, 3 березня 2011 р.. pp. 30-40.

- Рождественська, Д.Б., Овчарук, О.В., Білоус, О.В., Кравчина, О.Є. (orcid.org/0000-0002-3903-0835), Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649) and Малицька, І.Д. (2011) Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2011 рік ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Рождественський, Юрій Тихонович (2011) Питання психології в курсі «етики» Стефана Калиновського Збірник наукових праць Інституту психології iмені Г. С. Костюка Національної АПН України : Проблеми загальної та педагогічної психології, 2 (XIII). pp. 345-352. ISSN 2077-2289

- Романова, Г.М. (2011) Суб’єктно-продуктивний підхід у підготовці викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій Вісник (59). pp. 93-97. ISSN 2076-6173

- Романова, Г.М. (2011) Концепція та модель підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій Вища освіта україни, 2 (27). pp. 365-372.

- Романова, Г.М. (2011) Дидактичне проектування як шлях професійної самореалізації викладачів In: Збірник матеріалів науково-методичної конференції (2). КНЕУ, м. Київ, Україна, pp. 382-385. ISBN 978-966-483-498-5

- Ростока, Марина Львівна (2011) Компьютеризация обучения - одно из условий эффективной подготовки профессионально мобильного квалифицированного работника бухгалтерского профиля In: "Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника": матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. . Нац.академія пед.наук України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Криворізький міський метод. центр ПТО, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 108-110.

- Ростока, Марина Львівна (2011) Компьютеризация обучения - одно из условий эффективной подготовки профессионально мобильного квалифицированного работника бухгалтерского профиля In: Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника / матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. . Нац.академія пед.наук України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Криворізький міський метод. центр ПТО, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 108-110.

- Ростока, Марина Львівна (2011) Створення електронного підручника для ПТНЗ In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання . ІПТО НАПН України, лабораторія підручникотворення для системи ПТО, м.Київ, Україна, pp. 262-264.

- Ростока, Марина Львівна (2011) Альтернативний погляд на проблему створення підручника нового покоління для профтехосвіти V Міжнародні наукові читання,присвячені пам'яті академіка Сергія Яковича Батишева/матеріали V міжнар.наук.конф.:у 2-х т.-Т.1:Методологічні питання неперервної професійної освіти в умовах інформаційного суспільства. pp. 334-344.

- Руденко, І.В. (orcid.org/0000-0002-2152-2129) (2011) Виховний потенціал образотворчого мистецтва у формуванні творчої активності молодших підлітків Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 507-514. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Руденко, Віктор Дмитрович (2011) Methods of creating and using reportsin Access 2007 environment Комп’ютер у школі та сім’ї, 1 (89). pp. 28-32. ISSN 2307–9851

- Руденко, Віктор Дмитрович (2011) Import and export data in Access 2007 Комп’ютер у школі та сім’ї, 6 (94). pp. 26-32. ISSN 2307–9851

- Руденко, Віктор Дмитрович (2011) Databases administration in Access 2007 Комп’ютер у школі та сім’ї, 8 (96). pp. 33-38. ISSN 2307–9851

- Руденко, Л.А. (2011) Problems of communicative culture of future specialists in service Pedagogy and Psychology of Professional Education, 4. pp. 35-42. ISSN 2218-5186

- Руденко, Л.А. (2011) Notion of “interpersonal relations” and “communication culture” in vocational training of service specialists Development of Pedagogical Sciences of Ukraine and Poland in the early twenty-first century. pp. 387-392.

- Руденко, Л.А. (2011) Aesthetic ideas in the philosophical views of the past Зелена Буковина. p. 17.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Сучасний підхід до ведення документації вчителя-логопеда молодшої логопедичної групи для дітей із ЗНМ "Народна освіта", 1 (13). ISSN 89661881715

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Співпраця вчителя-логопеда з батьками : молодша логопедична група для дітей із ЗНМ Дефектологія. Особлива дитина : навчання та виховання. pp. 33-37. ISSN 2312-2781

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Диференційна діагностика когнітивного розвитку дітей четвертого року життя із загальним недорозвитком мовлення Личность в едином образовательном пространстве: организация, содержание и технологии освоения. ISSN 978-966-191-083-5

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Інноваційний підхід до організації та проведення артикуляційної гімнастики в логопедичній групі Дошкільна освіта, 3 (33). ISSN 129711855

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Modern trends of special pre-school education and their realization in the creation of correction and development programs Науковий вісник Чернівецького університету (566). pp. 153-161. ISSN Педагогіка та психологія

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Характеристика фонетико-фонематичної складової мовлення дітей п’ятого року життя із ФФНМ Український логопедичний вісник, 2. pp. 36-53. ISSN 966-8663-24-1

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Концептуальні підходи до організації ігор-занять в умовах логопедичної групи спеціального ДНЗ компенсуючого типу Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання, 4. pp. 6-9. ISSN 2312-2781

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Створення програм для вихователів логопедичних груп як умова підвищення якості спеціального навчання дошкільників Формирование личности ребенка с особыми потребностями в условиях меняющегося мира : материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф..

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Scientific-methodical provision of a special education for children with general speech underdevelopment Логопед (8). pp. 4-11.

Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Corrective training on speech development of children of younger preschool age with general underdevelopment of speech: program and methodical complex . Освіта України, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-188-187-6

- Савченко, Ірина (2011) Actual problems of information systems support standardization in training qualified workers in Ukraine and Russian Federation Проф.-техн. освіта. - 2011. - № 3. - Бібліогр.: 4 назв. - укp., 3. pp. 37-39.

Савченко, Ірина and Волкова, Т.В. (2011) Foreign experience of innovation in the field of interaction vocational schools with employers and academic institutions . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Савченко, З.В. (2011) Realization functional capabilities of systems of scientific electronic library NAPN Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (25). ISSN 2076-8184

- Савченко, З.В. (2011) Інструкція користувача ІІТЗН Електронної бібліотеки НАПН України [Teaching Resource] (Unpublished)

- Савченко, З.В. (2011) Формування і використання інформаційних електронних науково-освітніх ресурсів In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України . ІІТЗН НАПН України, Київ, України, pp. 65-66. ISBN 2076-8184

- Савченко, З.В. (2011) Зміни у навчальному процесі для підвищення інформаційної грамотності та культури використання інтернет – ресурсів In: Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии в образовании» . , p. 4. (Submitted)

- Савченко, Тетяна Леонідівна (2011) Тривимірний простір форми психічного контролю реальності: увага, уважливість і спостережливість Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. (11). pp. 141-145. ISSN 2072-4772

Сак, Т.В. (2011) Individual assessment of educational achievements of pupils with special educational needs in the inclusive class «Інклюзивна освіта» . ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2432-14-5

- Самойленко, Наталія Іванівна and Семко, Лариса Петрівна (2011) Основні завдання і реалізація профільного курсу інформатики в рамках інформаційно-технологічного профілю Наукові записки КДПУ ім. В. Вінниченка (98). pp. 120-123.

- Санковська, Ірина Мечиславівна (2011) Наступність у формуанні культури екологічної поведінки учнів початкової і основної школи Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 382-388. ISSN 978-617-620-015-4

- Санковська, Ірина Мечиславівна (2011) Дослідження екологічної поведінки учнів початкової школи In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції (1). "Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 174-176.

- Свистун, Валентина Іванівна (2011) Management activities karivnyka VET: problems and difficulties have In: Система підвищення функціональної компетентності керівників ПТНЗ , 1 (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 8-10.

- Свистун, Валентина Іванівна (2011) Загальнонаукові засади управлінської діяльності керівників у системі професійно-технічної освіти Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 1 (1). pp. 68-75. ISSN 2223-5752

- Свистун, Валентина Іванівна (2011) Формування управлінської команди як інноваційний напрям управління професійно-технічним навчальним закладом Професійна освіта: проблеми і перспективи, 2 (2). pp. 82-87.

- Свистун, Валентина Іванівна (2011) Мотивація досягнення як важливий чинник успіху в управлінській діяльності На допомогу керівнику ПТНЗ (2).

- Свистун, Валентина Іванівна (2011) Методологічні основи децентралізації управління професійно-технічною освітою In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали Всеукраїнської (звітної) науково-практичної конференції (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 48-50.

- Свистун, Валентина Іванівна (2011) Особливості професійної підготовки фахівців в Японії In: Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (1). Р.А. Козлов, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 7-8.

Свистун, Валентина Іванівна, Айстраханов, Д.Д., Болгаріна, В.С., Вакуленко, Л.Л., Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Капран, С.Б. and Чернова, Тетяна Юріївна (2011) To help the head of vocational education institution (2). Інститут ПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

- Селецький, А.В. (2011) The periodization of development of the sistemof professional training of workings personnels in Ukraine Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (1). pp. 209-222. ISSN 978-966-2553-03-1

- Селецький, А.В. (2011) The social-economic and political conditions of development of the systems of training of workings personnels in Ukraine in the second half of 20th – at the beginning of 30th of the XX century Професійне навчання на виробництві (4). pp. 106-119. ISSN 2224-0195

- Селецький, А.В. (2011) Проблема взаимосвязи инноватики и традиций в профтехобразовании Украины Новий колегіум, 3 (64). pp. 65-68. ISSN 1562-529Х

- Селецький, А.В. (2011) До питання про періодизацію розвитку професійної підготовки робітничих кадрів в Україні Молодь і ринок, 5 (76). pp. 42-48.

- Селецький, А.В. (2011) Historiography of classification of pedagogical organization forms concerning labor training in Ukraine in the last quarter of the 19th and beginning of the 20th century Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип. 2 / Інст-т проф.- тех. освіти НАПН України (2). pp. 82-93. ISSN 2223-5752

- Семеног, Олена Миколаївна (2011) Family educational traditions in the projection of linguistic and cultural analysis Освіта Сумщини (2). pp. 54-59.

- Семеріков, С.О. (2011) Current trends in theory and methodology of teaching informatics In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс–2011» : матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції з міжнародною участю , 3 . СумДПУ імені А. С. Макаренка, м.Суми, Україна. ISBN 978–966–698–144–1

- Семеріков, С.О., Поліщук, О.П. and Теплицький, І.О. (2011) Simulation as a means of education fundamentalization informatychnoyi In: Комп’ютерне моделювання в освіті: матеріали IV Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 12 травня 2011 р.) , 1 . Видавничий відділ НМетАУ, м. Кривий Ріг, Україна.

- Семеріков, С.О. and Словак, К. І. (2011) Mathematical methods of application of mobile media in the process of learning higher mathematics students of economic specialties In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс–2011»: матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції з міжнародною участю , 3 . СумДПУ імені А. С. Макаренка, м.Суми, Україна. ISBN ISBN 978–966–698–144–1

- Семеріков, С.О. and Словак, К. І. (2011) Theory and methodics of mobile mathematical tools using in the process of higher mathematics teaching for students of economic specialties Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (21). ISSN 2076-8184

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2011) Simulation using random numbers Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна, 1 (17).

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О. and Поліщук, О.П. (2011) Modern trends in theory and methods of teaching science Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 1 (9).

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О., Поліщук, О.П., Ліннік, О. П. and Ліннік, І.І. (2011) Development of software for conducting auctions on eBay online auction for the Google Android platform Новітні комп’ютерні технології: матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 13–16 вересня 2011 р., 1.

- Семеріков, С.О. and Ткачук, В. В. (2011) Modern tendencies in theory and methods of training informatics In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 85-87.

- Семеріков, С.О., Шокалюк, С.В., Корольський, В.В. and Крамаренко, Т.Г. (2011) Information and communication technologies in the management of postdiploma training of the modern teacher Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки, 1 (201).

- Семеріков, С.О., Шокалюк, С.В., Мінтій, І.С., Ткачук, В. В. and Плющ, Ю.В. (2011) Sage Development filter for Moodle VOS Новітні комп’ютерні технології: матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 13–16 вересня 2011 р., 1.

Сергеєва, Л.М. (orcid.org/0000-0002-7177-3014) (2011) Лідерство в управлінні професійно-технічним навчальним закладом . Арт-економі, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2576-17-7

- Середа, Леонід Іванович (2011) Модель диференціального аналізу проекції матриці зовнішнього незалежного оцінювання на складність завдань для користувачів підручників Проблеми сучасного підручника (11). pp. 102-107.

- Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2011) Partners in Learning Network for the teachers of Ukraine Інформаційні технології в освіті, 9. pp. 69-80. ISSN 2306-1707

- Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2011) Partners in Learning Network for the teachers of Ukraine In: Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції молодих науковців «Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах» . КП "Жовтнева районна друкарня", м.Кривий Ріг, Україна, p. 374.

- Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2011) Experience of introduction and development of educational network «Partners in Learning Network» In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали Міжнародної VII (XVII) науково-практичної конференції . ТОВ "КОД", м.Кіровоград, Україна, p. 137.

- Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2011) Partners in Learning Network for the teachers of Ukraine In: Матеріали конференції «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» . Видавництво ХДУ, 2011, м. Херсон, pp. 108-109.

- Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2011) «Partners in Learning Network» is the Ukrainian segment of global association of teachers Науковий часопис. Серія 5, 28. pp. 223-227.

- Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2011) Content-management of information system planning of scientific researches in Academy of pedagogical sciences of Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання , 4 (24). ISSN 2076-8184

- Серьогін, Юрій Володимирович (2011) Експериментальні дослідження впливу значеннєвих структур свідомості на саморегуляцію психічних станів Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. (11). pp. 149-160. ISSN 2072-4772

- Сидельникова, О.Д. (2011) Дошкільна освіта - невід'ємна умова успішного саморозвитку хлопчиків і дівчаток дошкільного віку Наукоа та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного виробництва. pp. 163-165.

- Сидельникова, О.Д. (2011) Психолого-педагогічні засади ціннісного ставлення до себе Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 196-204.

- Сидоренко, В.В. (2011) Skills teacher of Ukrainian language and literature in the organization of professional and pedagogical communicative space. Нова педагогічна думка, 2. pp. 90-98.

- Сидоренко, В.В. (2011) Рeriodization of becoming a professional teacher of ukrainian language and literature in the continuous service teacher education Педагогічний альманах: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку післядипломної освіти у сучасному суспільстві», 1 (12). pp. 170-176.

- Сидоренко, В.В. (2011) Scientifically-methodical accompaniment of realization of individual educational trajectories of teacher-philologist is in the conditions of continuous education Дидаскал: часопис: матеріали Всеукр. наук. конф. «Тьюторство як фактор індивідуалізації педагогічного процесу в контексті кредитно-модульної системи навчання» у м. Полтаві, 9-10 листопада 2010 р, 11. pp. 191-195.

- Сидоренко, В.В. (2011) Communicative profesiohrama teacher of Ukrainian language and literature in terms of postgraduate education Матеріали обласного семінару-практикуму «Науково-теоретичний та прикладний аспекти сучасного викладання української мови і літератури в школі». pp. 90-101.

Синявський, Віталій Васильович (2011) Рsychological foundations of professional counseling unemployed , 1 . ІПК ДСЗУ, м.Київ, Україна. ISBN 2218-5186

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2011) Education as an object of research Шлях освіти, 2 (60). pp. 5-11. ISSN 0131-6788

Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2011) Interactive adult learning technologies . ВД "ЕКМО", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2153-51-4

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) and Батечко, Н.Г. (2011) Higher education in Ukraine: the realities of modern development Project Report. ВД ЕКМО, м. Київ, Україна.

- Ситник, Денис Валерійович (2011) Оцінювання мотиваційного, змістового і процесуального компонентів підручника засобами анкетування Проблеми сучасного підручника (11). pp. 95-102.

- Скрипка, К.І. (2011) Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності ВНЗ в підготовці фахівців Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 5 (61). pp. 188-192.

- Скрипка, К.І. and Сухіх, А.С. (2011) Structurization of spheres of the use of educational software for a branch system of voluntarily certification Інформаційні технології в освіті (9). pp. 157-161. ISSN 1998-6939

- Слатвінська, О.А. (2011) Didactic aspects of сase-study technologу use in training skilled workers of in vocational agricultural schools Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 1 (1). pp. 76-86. ISSN 2223-5752

- Слатвінська, О.А. (2011) Introduction of innovative educational technologies in in health promotion programmes for teacher’s of vocational schools Щомісячний науково-педагогічний журнал "Молодь і ринок", 12 (83). pp. 16-21.

- Слатвінська, О.А. (2011) Methodological aspects of using interactive students learning in agricultural vocational schools Професійна освіта: проблеми і перспективи. pp. 130-135.

- Слободяник, О.В. (2011) Роль навчального експерименту з фізики в активізації пізнавально-пошукової діяльності студентів КДПУ ім.В.Винниченка (98). pp. 345-349.

- Словак, К. І. (orcid.org/0000-0003-4012-8386) (2011) Methodic of using mobile mathematical environments in the process of education higher mathematics of student of economic specialties. Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Словак, К. І. (2011) Methodic of using mobile mathematical environments in the process of education higher mathematics of student of economic specialties Dissertation candidate thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Словак, К. І. (2011) The use of expert systems of generalization and systematization in the learningprocess of mathematics Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка, 1. pp. 141-148.

- Словак, К. І. (2011) Mobile mathematical environment as a new means of improving the learning of students in higher mathematics Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції молодих науковців, 17–18 лютого 2011 р.. pp. 73-76.

- Словак, К. І. (2011) Methodic of using mobile mathematical environments in the process of education higher mathematics of student of economic specialties In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріали наукової конференції (24 березня 2011 р.) . ІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 107-110.

- Словак, К. І. and Ліннік, О. П. (2011) Professional orientation studying mathematical subjects the students of economic universities Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки, 1 (201). pp. 112-123. ISSN 2076-586Х

- Словак, К. І. and Семеріков, С.О. (2011) Theory and methodics of mobile mathematical tools using in the process of higher mathematics teaching for students of economic specialties Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (21). ISSN 2076-8184

- Сліпчишин, Л.В. (2011) Psychological and pedagogical principles of constructivist pedagogy implementing ideas in education Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття: збірник наукових праць. pp. 258-262. ISSN ISBN 978-966-493-313-8

- Сліпчишин, Л.В. (2011) Increasing of vocational school pupils professional motivation in terms of circle work Нові технології навчання: науково-методичний збірник, 1 (67). pp. 122-125.

- Сліпчишин, Л.В. (2011) Organization of vocational school pupils’ creative activity on the lessons of industrial training Нові технології навчання, 1 (69). pp. 266-271.

- Сліпчишин, Л.В. (2011) Interaction of vocational schools and nonschool establishment as a system of joint activity with the formation of creative thinking of future workers Молодь і ринок, 8 (79). pp. 42-46.

- Сліпчишин, Л.В. (2011) The peculiarities of work with gifted pupils in vocational schools Матеріали 2 міжнародного науково-практичного семінару «Сучасний погляд на обдарованість та розвиток талантів» (Київ, 22-23 серпня 2011р.). pp. 206-213.

- Сліпчишин, Л.В. (2011) The difficulties of vocational school pupils’ training for future creative professional activity Педагогіка і психологія професійної освіти, 3. pp. 75-82.

- Смоляна, Н.В. (2011) Features vocational guidance for youth workers profession in Ukraine (1960-1991 years) (1). pp. 124-131. ISSN 567-345

- Смоляна, Н.В. (2011) The introduction of advanced production experience in educational and vocational training establishments manufacturing process of Ukraine (1975-1985 years) Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : Матеріали VI міжнародної наук.-практ. конф. (1). pp. 295-299. ISSN ISBN 978-617-513-121-3

- Смоляна, Н.В. (2011) Visibility in the training of vocational students in Ukraine (1959-1970 years) Професійно-технічна освіта , 3 (52). pp. 34-36. ISSN 1

- Смоляна, Н.В. (2011) Economic background of pupils of vocational schools Ukraine in the context of a combination of vocational training of industrial labor (60 to 80 years of the twentieth century.) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал, 8 (18). pp. 30-38.

- Смоляна, Н.В. (2011) Technical creativity of youth in institutions of vocational education: historical and pedagogical aspects Матеріали Всеукраїнської конф. [«Освіта обдарованої та талановитої молоді – національна проблема»] (Київ, 1 груд. 2011 р.) (1). pp. 102-108.

- Смоляна, Н.В. (2011) Use of technical learning tools in educationalproductive Process of professional school in ukraine (1960–1991 хх of century) Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (22). ISSN 2076-8184

- Смолінчук, Л.С. (2011) Use of the test method in the national pedagogical practice of the 20th and 30th years of the 20th century Молодь і ринок (12). pp. 38-41. ISSN 2308-4634

- Смульсон, Марина Лазарівна (2011) Design of distant developing environment Technologies of intellect development (1). pp. 1-11. ISSN 2223-0521

- Смульсон, Марина Лазарівна (2011) Intellectual development as a distance learning goal Technologies of intellect development, 1 (2). pp. 1-15. ISSN 2223-0521

- Смульсон, Марина Лазарівна (2011) Reinterpretation of the mental model in the old age as an intellectual problem Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 7 (Том ІІ). pp. 24-34. ISSN 2072-4772

- Соколюк, О.М. (2011) Features of a configuration of the educational environment of general educational institutions in the conditions of expansion of spectrum of means of information and communication technologies Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (23). ISSN 2076-8184

- Соколюк, О.М. (2011) Про використання натурного та модельного експерименту In: Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів в природничій та технологічній галузях: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції . БДПУ, м.Бердянськ, Україна, pp. 104-105.

- Соколюк, О.М. (2011) Features of ICT use in the subject-oriented project activiti Інформаційні технології і засоби навчання , 6 (26). ISSN 2076-8184

- Соколюк, О.М. (2011) Вплив засобів інформаційно-комунікаційних технологій на конфігурацію компь’терно орієнтованого середовища навчання In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 2011 . ІІТЗН НАПН України , м.Київ, Україна, pp. 80-82. ISBN 2076-8184

- Соколюк, О.М. and Колесник, М.І. (2011) Realization of competence approach in learning environment through tools of іcт In: Шоста міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища», 22-23 листопада 2011, Київ, Україна.

- Соловйова, Людмила Іванівна (2011) Наукова спадщина В. Котирло (До 80-річчя з дня народження) Актуальні проблеми психології, 7 (4). pp. 284-291. ISSN 2072-4772

- Соломаха, С.О. (2011) Psychological - pedagogical mechanisms of art - aesthetic philosophy professors artistic disciplines Теорія і методика мистецької освіти, 12 (17). pp. 11-16.

- Соломаха, С.О. (orcid.org/0000-0002-8737-9740) (2011) Psychological - pedagogical mechanisms of development of artistic and aesthetic outlook of teachers of artistic disciplines Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 12 (17). pp. 11-16.

- Соломаха, С.О. (orcid.org/0000-0002-8737-9740) (2011) Andragogical model organization methodicion system of development art and aesthetic outlook teacher’s of art discipline Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи, 3. pp. 67-77.

- Сороко, Н.В. (2011) Modeling systems of information and communication competence teachers of secondary school in postgraduate education (foreign and Ukrainian experience) Інформаційні технології і засоби навчання , 4 (24). ISSN 2076-8184

- Сорочан, Т.М. (2011) Continuity professional development of teachers in the system of university and postgraduate education Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 (231). pp. 274-284.

- Співаковський, О.В. and Осипова, Н.В. (2011) Ontology of the organizations of computing experiment in tasks of search and sorting Інформаційні технології в освіті (9). pp. 211-215.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2011) The criteria for external assessment of quality ICT training Науковий часопис. Серія 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання (16).

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2011) Actual pedagogical researches in the field of educational information and communication technologies In: Міжнародна наук.- практ. конф. м. Біла Церква, “Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти” . Київськ. обл. ін-т післядипл. освіти пед. кадрів, Ун-т менеджменту освіти, Ін-т педагогіки, Ін-т інформаційних технологій і засобів навч. , м. Біла Церква, Україна, p. 158.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2011) Передумови та організаційні засади створення електронної бібліотеки НАПН України In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні та інформаційно-ресурсному забезпеченні освіти і науки . Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, України, pp. 41-42. ISBN 2076-8184

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2011) The main directions and topics of dissertation research on Information Communication Technologies in Education Комп’ютер у школі та сім'ї, 1. pp. 15-18.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Ковальчук, В.Н. (2011) Мethodic of the on-line safety of the senior pupils in the teaching and educational process at school Інформаційні технології і засоби навчання , 1 (21). ISSN 2076-8184

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Колос, К.Р. (2011) Pedagogical experiment object for teachers information competency through distance education Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (25). ISSN 2076-8184

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Новицький, О.В., Іванова, С.М. and Шиненко, М.А. (2011) Концепція електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України НАПН України, ІІТЗН НАПН України. (Unpublished)

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Прилуцька, Н.С. (2011) The Material Content of the Workshop "The Implementation Methods of Electronic Libraries in the Academic Process and Scientific Researches" Visnyk Zhytomyrskogo Derzhavnogo Universytetu Imeni Ivana Franka (60). pp. 45-48. ISSN 2076-6173

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Сверчевська, О.С. (2011) LINUX та VIRTUALBOX у навчанні абстрактних понять теорії операційних систем In: Міжнародна науково-практична конференція "FOSS LVIV-2011" . Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, м. Львів, Україна, pp. 149-151.

- Старченко, В.А. (2011) Формування у старших дошкільників узагальненого образу людьского житла In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (за результатами науково-дослідної роботи у 2010 році) (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 176-177.

- Стельмах, Наталія Анатоліївна (2011) Biobibliographic Series «Academicians of NAPS of Ukraine» as an Important Source of the Information-bibliographic Supply for Pedagogical Science Development Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (31). pp. 616-625. ISSN 2224–9516

- Сулима, О.В. (2011) The professional competence of teachers of preschool education in Germany Teacher Training in Europe, 1 (32). pp. 75-78.

- Сулима, О.В. (2011) Німецький досвід підготовки магістрів дошкільної педагогіки Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології (Том 2). pp. 411-416.

- Супрун, Д. М. (orcid.org/0000-0003-4725-094X) (2011) The Psychological conditions of the development of the health saving motivation of the leaders of organs of internal affairs Dissertation candidate2 thesis, Харківський національний університет внутрішніх справ.

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) (2011) From the history of the initiation of differentiated learning of pupils of auxiliary schools Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології (5). pp. 3-9.

- Сушенцева, Лілія Леонідівна (2011) Shaping the occupational mobility of future skilled workers in vocational education schools: theory and practice Project Report. Видавництво ПП "Видавничий дім", м. Кривий Ріг, Україна.

- Сушенцева, Лілія Леонідівна (2011) Підвищення професійної мобільності кадрів в умовах глобалізації та відкритості світового освітнього простору V Міжнародні наукові читання,присвячені пам'яті академіка С.Я.Батишева /матеріали V міжнар. наук. конф.: у 2-х т. - Т.1: Методологічні питання неперервної професійної освіти в умовах інформаційного суспільства. pp. 345-350.

- Сігаєва, Лариса Євгеніївна (2011) Adult education: theoretical aspect Journal of Cherkasy University, 2 (203). pp. 100-107. ISSN 2076-586Х

- Сігаєва, Лариса Євгеніївна (2011) Adults education trends in ukraine at the beginning of the xxist century Adult education: theory, experience and prospects, 2 (3). pp. 132-146. ISSN 978-966-2153-53-8

- Сігаєва, Лариса Євгеніївна (2011) Use of modern information technologies in adult education Ukraine Modern technology and innovative teaching methods in training: methodology, theory, practice, problems, 1 (28). pp. 66-71. ISSN 978-966-2337-01-3

- Сігаєва, Лариса Євгеніївна (2011) Knowledge in the structure of adult education goals Professional identity formation: problems and prospects: Proceedings of the VI International Scientific Conference. pp. 286-291. ISSN 978-617-513-121-3

- Сігаєва, Лариса Євгеніївна (2011) Trends in adult education in Ukraine in the second half of the XXth century Scientific Bulletin of the Mykolayiv state University named C. O. Sukhomlinsky (33). pp. 97-101.

- Сігаєва, Лариса Євгеніївна (2011) Grounding of the development stages of adult education in Ukraine in the second half of XX - beginning of XXI century Problems of Education (70). pp. 62-66.

- Сігіда, Тетяна Валеріївна (2011) Стратегія створення підручника як компонента науково-методичного забеспечення цілісного змісту освіти Проблеми сучасного підручника (11). pp. 73-80.

- Тарара, Анатолій Михайлович and Вдовченко, Віктор Володимирович (2011) Концептуальні та інноваційні структурні розроблення для профільного навчання старшокласників в освітній галузі «технології» Молодь і ринок, 10 (81).

- Тарара, Анатолій Михайлович, Корець, М.С. and Сушко, І.А. (2011) Когнітивно-дидактичні основи проектування навчальних підручників і посібників Проблеми сучасного підручника. pp. 331-340.

- Тарара, Анатолій Михайлович and Сушко, І.А. (2011) Сучасний підручник "Технології" для учнів основної школи Проблеми сучасного підручника.

- Тарасова, Т. В. (2011) Особливості діяльності батьківської ради країн ЄС у здійсненні школою профілактичних програм In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали наук.-практ. конференції , 1 (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 227-228.

- Терещенко, К.В. (2011) Employees’ affiliation as a social and psychological factor of educational organizations’ development Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія (32). pp. 227-232. ISSN 2072-4772

- Терещенко, О.П. (2011) Формування у старших дошкільників уявлення про доброзичливість In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (за результатами науково-дослідної роботи у 2010 році) , 1 (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 177-179.

- Тимошко, Г.М. (2011) Socio-pedagogical bases of organizational culture development in the school management system Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 17. pp. 93-98.

- Тимошко, Г.М. (2011) Essence of concept «management» and «management» in pedagogical theory and practice Теорія та методика управління освітою (7). ISSN 2310-2411

- Тимошко, Г.М. (2011) Trends in the development of the manager's organizational culture in the school management system Білім берудегі менеджмент в образовании. Информационно-методический вестник РИПК СО, 3 (62). ISSN 2226-1176

- Тимошко, Г.М. (2011) Features of the development of organizational culture of the head of the secondary school Регіональні аспекти модернізації суспільного розвитку: збірник матеріалів ІІІ міжнародної наук.-практ. конф. 18 травня 2011 р..

- Тимошко, Г.М. (2011) Historical aspects of the development of organizational culture of the head in the management system of a secondary school Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (84). ISSN 2663-9114

- Тимошко, Г.М. (2011) Features of development of organizational culture of the head in the control system of the general educational educational institution Вісник післядипломної педагогічної освіти, 3 (16).

- Тимошко, Г.М. (2011) Socio-pedagogical bases of organizational culture development in the school management system Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія "Педагогічні науки", 17. ISSN 1729-360X

- Тимошко, Г.М. (2011) Essence of concept «management» and «management» in pedagogical theory and practice Теорія та методика управління освітою (7). ISSN 2310-2411

Тимошко, Г.М. (2011) Management of social work . ПП Лисенко М.М., м. Ніжин, Україна. ISBN 978-617-640-013-4

Тимошко, Г.М. (2011) Organization of state and specialized social services . ПП Лисенко М.М., м. Ніжин, Україна.

- Тимчик, М.В. (2011) Зміст патріотичного виховання старших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (15). pp. 472-480. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Тимчик, М.В. (2011) Фізичне виховання учнів 7 - 9 класів у процесі ігрової діяльності In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції , 1 . Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 226-228.

- Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894) (2011) Personal lifepath: constractive practices Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 9 (2). pp. 194-197. ISSN 2518-7465

- Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894) (2011) How life tasks contribute to personal self- designing: attempt of epilogue Наукові студії із соціальної та політичної психології, 29 (32). pp. 199-209.

- Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894) (2011) The joy of chance: unexpected configurations of human life Психологія особистості (2). pp. 152-158. ISSN 2309-785 X

- Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894) (2011) Auto-narrative as personal way of life designing Наукові студії iз соціальної та політичної психології, 26 (29). pp. 260-268.

- Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894) (2011) Coordinates of socio-psychological practices in post-non-classical person studies Психологічні науки. Проблеми і здобутки, 3. pp. 212-224. ISSN 2078-1687

- Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894) (2011) Socio-psychological practices of personality life-designing Акт. проблеми психології: Психологічна герменевтика, 7 (2). pp. 15-23. ISSN 2072-4772

- Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894) (2011) Attributive characteristics of personal life-tasks Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота, 1 (2). pp. 8-11.

Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894), Черемних, Катерина Олегівна, Кляпець, Ольга Яківна (orcid.org/0000-0002-9400-9668), Лазоренко, Борис Петрович (orcid.org/0000-0002-2113-0424), Савінов, Володимир Вікторович (orcid.org/0000-0001-5830-2333) and Баришполець, Олексій Трохимович (2011) Prevention of youth adapt to everyday stress and crisis situations: Tutorial . Міленіум, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-8063-99-56

- Ткаченко, В.А. (2011) The system improving information literacy librarians In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України . Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України, м.Київ, України, pp. 69-71. ISBN 2076-8184

- Ткачук, І.І. (2011) Теоретичні засади дослідження проблеми успіху особистості в діяльності Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15) (15). pp. 139-147. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Ткачук, І.І. (2011) Онтологія психолого-педагогічних досліджень проблеми професійного успіху особистості Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення. pp. 264-273. ISSN ISBN 978-617-649-006-7

- Ткачук, І.І. (2011) Сучасний стан проблеми формування спрямованості старшокласників на професійний успіх In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (1). “Тіповіт”, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 225-226.

- Токарєва, Людмила Дмитріївна (2011) Психологічний вимір дозвілля дошкільника у сім'ї Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Психологія розвитку дошкільника, 4 (7). pp. 313-328. ISSN 2072-4772

- Топузов, Олег Михайлович and Вішнікіна, Л. П. (2011) Комплексний навчально-методичний комплект шкільного курсу географії в системі особистісного орієнтованого навчання Проблеми сучасного підручника (11). pp. 130-137.

- Топузова, Алла Василівна (2011) The role of the Ukrainian Geographical Society in the foundation and development of school geographic education in Ukraine Педагогічна освіта: теорія і практика (9). pp. 187-190. ISSN 2309-9763

- Третяк, О.П. (orcid.org/0000-0002-1160-055X) (2011) Addicted to man: the value aspect In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (1). “Тіповіт", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 61-63.

- Тринус, О.В. (orcid.org/0000-0003-2945-0796) (2011) Some aspects of training secondary school teachers in educational institutions of the late nineteenth - early twentieth century Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи (6). pp. 339-343. ISSN 978-617-513-121-3

- Тринус, О.В. (orcid.org/0000-0003-2945-0796) (2011) Features training primary school teachers in Ukraine in the second half of XIX - beginning of XX century International scientific readings dedicated to the memory of academician Sergei Yakovlevich Batysheva (5). pp. 337-343.

- Триус, Ю.В. and Герасименко, І.В. (2011) Subsystem decision support IAS management process navchanym Universities In: ІІІ-тя Науково-практична конференція «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі» (3). Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна, pp. 9-14. ISBN 978-617-607-131-0

- Триус, Ю.В. and Герасименко, І.В. (2011) Models and methods of decision-making AIS monitoring and evaluation of educational activities of university students In: І Міжнародна науково-технічна конференція "Обчислювальний інтелект" Прикладні застосування інтелектуальних обчислень . Маклаут, м. Черкаси, Україна, pp. 387-388.

- Триус, Ю.В., Стеценко, І.В. and Герасименко, І.В. (2011) Сontents subsystem management decisions IAS Universities VII mezinárodní vĕdecko – praktická conference «Přední vĕdecké novinky – 2011», 9. pp. 47-58. ISSN 978-966-8736-05-6

- Триус, Ю.В., Стеценко, І.В., Герасименко, І.В. (orcid.org/0000-0001-6678-8142) and Гриценко, Валерій Григорович (2011) Information-analytical learning management system Universities Інформаційні технології в освіті, 1 (9). pp. 40-49. ISSN 1998-6939

- Трубачева, Світлана Едуардівна (orcid.org/0000-0002-1400-9773) (2011) Transformation of the school textbook`s functions in a competency-based approach Проблеми сучасного підручника, 1 (11). pp. 17-22.

- Трубачева, Світлана Едуардівна (2011) Роль умінь самоконтролю у формуванні загальнонавчальних компетентностей учнів In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік , 1 . Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 10-11.

- Тукало, М.Д. (2011) Використання комп’ютерних засобів і технологій у методі проектів при вивченні хімії в профільній школі In: Матеріали конференції "Засоби і технології сучасного навчального середовища" . КДПУ імені В.Винниченка, м. Кіровоград.

- Тукало, М.Д. (2011) Modern innovative pedagogical technology for profile school chemistry lessons Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (24). ISSN 2076-8184

- Туравініна, О.М., Стрюк, А.М., Рашевська, Н. В. and Словак, К. І. (2011) Amazon EC2 as a platform for cloud computing In: Новітні комп’ютерні технології: матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 13–16 вересня 2011 р. , 1 . Мінрегіон України, м. Київ, Україна.

- Тінякова, Анастасія Ігорівна (2011) Socio-Psychological Criteria of the effectiveness hruppovoy uchebnoy activities Scientific bulletin of v.o. Suchomlynsky Mykolaiv state university, 6. pp. 262-266. ISSN 15537-4109

- Усатенко, Т.П. (2011) Кордоцентризм українців у цивілізаційному ракурсі Українознавчий альманах. , 11. pp. 65-68.

- Усатенко, Т.П. (2011) Ідентичність в контексті мистецької освіти Естетика і етика педагогічної дії. Збірник наукових праць (1). pp. 137-148.

- Усатенко, Т.П. (2011) Школа подібна до домівки: українознавчий тип освіти як проблема Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. pp. 134-136.

- Федорова, Є.В. (2011) Criteria and indicators of citizenship of students with special needs In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали наук.-практ. конференції (1). “Тіповіт”, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 64-67.

- Федорченко, Т. Є. (2011) Соціально-педагогічні детермінанти девіантної поведінки школярів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (15). pp. 226-236. ISSN ISBN 978-617-620-016-1

- Федорченко, Т. Є. (2011) Подолання агресивності дітей в процесі профілактики їх бездоглядності In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали наук.-практ. конференції , 1 (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 179-181.

- Федун, Л.М. (2011) Сучасні методи активізації професійного самовизначення старшокласників Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення. pp. 288-299. ISSN ISBN 978-617-649-006-7

- Федун, Л.М. (2011) Самооцінка й домагання в структурі професійного самовизначення старшокласника In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (1). “Тіповіт”, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 66-68.

- Флегонтова, Н.М. (2011) Особливості підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів на основі маркетингового підходу Вища освіта України . Тематичний випуск "Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології", 3. pp. 216-225.

- Флегонтова, Н.М. (2011) Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів на основі маркетингового підходу Проблеми освіти: науковий збірник (68). pp. 145-152. ISSN 2078-1016

- Флегонтова, Н.М. (2011) Features communicative interaction between teachers and students in the process of organizing leisure Вища освіта України.Тем.вип.:Педагогіка вищої школи:методологія, теорія, технології, 3. pp. 216-225. ISSN 2078-1016

- Флегонтова, Н.М. (2011) Культурне дозвілля як чинник духовного розвитку особистості Теорія і методика мистецької освіти: збірник наукових праць (11). pp. 63-66.

Фролов, Павло Дмитрович, Іванченко, С.М. (orcid.org/0000-0002-1434-5048), Петрунько, О.В., Плющ, А.Н. (orcid.org/0000-0001-8398-5148), Позняк, Д.В. (orcid.org/0000-0003-0646-4933) and Стадник, В.А. (2011) Information influence: theory and practice of forecasting . Міленіум, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-8063-99-61

- Філіпчук, Г.Г. (2011) Етнокультура, природовідповідність в метизації особистості Естетика і етика педагогічної дії: збірник наукових праць (1). pp. 34-46.

Філіпчук, Н.О. (2011) Розвиток особистісних якостей майбутніх музикантів-педагогів у вищих навчальних закладах Західної України (перша половина ХХ століття) . "Зелена Буковина", м. Чернівці, Україна.

- Хмара, Тамара Миколаївна (2011) Світоглядний аспект стохастичної складової змісту математичної освіти Проблеми сучасного підручника (11).

- Хомич, Л.О. (2011) Multicultural education in Ukraine and Poland Professional education: pedagogy and psychology (13). pp. 151-161.

- Хорошковська, Ольга Назарівна (2011) approaches to determining the content of language education in the new draft International Standard Українська мова і література в школі (1). pp. 41-44.

- Хорошковська, Ольга Назарівна and Петрук, Оксана Миколаївна (2011) Текст як основа розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності на уроках української мови (продовження) Початкова школа, 1. ISSN 0131-5358

- Хорошковська, Тетяна Петрівна (orcid.org/0000-0001-9505-0817) (2011) Problem of readers' reading skills of 5th and 6th grade pupils in language lessons In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2010 рік , 1 . Інститут педагогіки, м. Київ, Україна, pp. 147-148.

- Хоріна, Олена Іванівна (orcid.org/0000-0002-5412-6771) (2011) The resource component of the social situation prestigious profession of choice Наукові студії із соціальної та політичної психології, 28 (31). pp. 328-339. ISSN 978-966-8063-99-50

- Хоріна, Олена Іванівна (orcid.org/0000-0002-5412-6771) (2011) The resourceful component of the professional activity of social workers Психологічні перспективи (Спецвипуск "Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери"). pp. 88-99. ISSN 2227-1376

- Хромова, О.Л. (2011) Проблема педагогічної підготовки батьків щодо професійного самовизначення старшокласників Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (15). pp. 297-307. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Хромова, О.Л. (2011) Діяльність класного керівника з профілактики сімейного насильства у неблагополучних родинах учнів-підлітків In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (1). "Тіповіт", м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 232-234.

- Царенко, В.О. (2011) Modern internet-technologies as the means of group learning support of senior pupils ВісникЧернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (93). pp. 328-330.

- Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна (2011) Teaching Project in the structure of primary education Початкова школа, 4 (502). pp. 41-44. ISSN 0131-5358

- Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна (2011) Teacher design in the history of education Наукова скарбниця освіти Донеччини, 2 (9). pp. 11-17. ISSN 2311-1143

- Чепа, М.-Л.А. (2011) Сучасні форми родинного насильства на ранніх етапах онтогенезу In: Конференція, Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПНУ, 2011р., м. Київ, Україна.

- Чепелєва, Н.В. (2011) Leitmotif, as the leading line of personal development Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 7 (2). pp. 5-14. ISSN 2072-4772

- Чепелєва, Н.В. (2011) Текстова інформація як чиниик психологічного впливу на свідомість реціпієнта Технології розвитку інтелекту, 2 (Том 1). ISSN ISSN 2223-0521

- Чепелєва, Н.В. and Яковенко, Л.П. (2011) Вплив смислової структури тексту на його розуміння читачем Актуальні проблеми психології, 7 (2). pp. 79-89. ISSN 2072-4772

- Чепелєва, Н.В. and Яковенко, Л.П. (2011) Методи аналізу оповідного тексту Технології розвитку інтелекту, 1 (4). ISSN ISSN 2223-0521

- Чепчина, І.І. (2011) Peculiarities of qualitative of translation from Ukrainian Language to Ukrainian Sign Language (on example of analysis of the notion “to pass”) Sign Language and Modernity , 1 (6). pp. 26-40.

- Чепчина, І.І., Іванюшева, Н.В. and Замша, А.В. (2011) Implementation and progress of bilingual education as inevitable way for personality development of deaf (historical aspect) Sign Language and Modernity , 1 (6). pp. 145-153.

- Черненко, В.О. (2011) Досвід інтеграції мережних інформаційно-комунікаційних сервісів і ресурсів до навчального процесу на прикладі проектів педагогів-учасників Всесвітнього форуму інноваційної освіти Майкрософт 2010 In: Міжнародна VII науково-практична конференція . ТОВ "Код", м. Кіровоград, ТОВ "Код", p. 152.

- Черненко, В.О. and Роменець, Ю.В. (2011) The current state of using web information and communication technologies within the world pedagogical practice Інформаційні технології і засоби навчання , 2 (22). ISSN 2076-8184

- Чернишова, Є.Р. (2011) Assessment of effectiveness of forming staff potential of educational institution in a system of post graduate education: methodological aspect Електронне наукове фахове видання "Теорія та методика управління освітою", 5 (16). pp. 1-12. ISSN 2310-2411

- Чернишова, Є.Р. (2011) Some aspects of realization of staff policy in the context of the strategy of development of educational institutions of the system of postgraduate pedagogical education Теорія та методика управління освітою, 7. ISSN 2310-2411

- Чернишова, Є.Р. (2011) Realization of core-humanity in the activity of educational institutions in the system of postgraduate pedagogical education Теорія та методика управління освітою, 6. ISSN 2310-2411

- Чернова, Тетяна Юріївна (2011) Формування конкурентоздатної управлінської команди у професійно технічному навчальному закладі На допомогу директорові ПТНЗ: наук.-метод. зб. Електронний ресурс, 1 (2).

- Чернова, Тетяна Юріївна (2011) Style of a management director of vocational and technical school: the problem of the formation and improvement Професійна освіта: проблеми і перспективи : зб. наук. пр, 2. pp. 87-91.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2011) Conceptual approaches to the of development of professional competence of the deputy Director of training and production work of professional educational institutions Професійне навчання на виробництві: зб. наук. пр, 1 (4). pp. 190-200.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2011) Інноваційна діяльність керівника професійно-технічного навчального закладу з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника In: “Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника”, (23–24 лист. 2011 р.) (1). Криворізький міський методичний центр профтехосвіти, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 151-153.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2011) Інформаційно-комунікаційні технології в управлінській діяльності директора ПТНЗ In: Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали наук.-практ. семінару.19 жовт. 2011 р , 1 . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 97-100.

- Чиренко, Наталія Вікторівна (2011) Виховні можливості дитячих об’єднань у вихованні власної гідності підлітків In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал , 1 (1). Видавництво «Тіповіт», м. Івано-Франківськ, pp. 181-182.

- Чорна, К.І. (2011) Виховання культури гідності в дітей та учнівської молоді як соціально-педагогічна проблема Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (15). pp. 222-231. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Чорна, К.І. (2011) Features modeling of patriotic education of children and youth In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали наук.-практ. конференції (1). “Тіповіт”, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 114-117.

- Чорноус, О.В. and Красовський, О.С. (2011) Технологія створення аудіовізуальних електронних засобів навчання для електронних підручників Проблеми сучасного підручника , 1 (11). pp. 607-613.

- Шабдінов, М.Л. (2011) Педагогічні умови формування професійного самовизначення старшокласників Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді 3б. наук. праць. – Вип. 15, Кн. 1. (15). , 1 (15). pp. 313-323. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Шайгородський, Ю.Ж. (2011) Anomie as a social and personal phenomenon Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 4 (54). pp. 19-29.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2011) Axiometrics of state youth policy Політичний менеджмент, 2 (47). pp. 54-61. ISSN 2078-1873

- Шайгородський, Ю.Ж. (2011) The dynamics of economic values in terms of market transformations Політичний менеджмент, 6 (51). pp. 145-157. ISSN 2078-1873

- Шайгородський, Ю.Ж. (orcid.org/0000-0003-3281-6138), Андрійчук, Т.С. and Дідух, А.Я. (2011) The government and society: dialogue through community councils Project Report. Паливода А.В., м. Київ, Україна.

- Шеверун, Надія Володимирівна (2011) Foreign Languages Education Realization in Polish Schools Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), 9. pp. 224-226.

- Шевцов, М.Г. and Шевцова, О.М. (2011) Formation of legal culture of the head of an educational institution in the process of training and self-education for 20 years of independence Ukraine Collected Works "Teacher education: Theory and Practice", 8 (12). pp. 164-170.

- Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206) (2011) Methods and techniques of play in preschoolers with hearing impairment Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання (2). pp. 218-225. ISSN 978-966-675-684-1

- Шевченко, В.М. (2011) Methods and techniques of formation of the game in preschool children with hearing impairment A child with sensory impairments: development, training, education (2). pp. 218-226.

- Шевченко, В.М. (2011) Deficiencies in learning the game activities of preschool children with hearing impairments Education for persons with special needs: paths of development (2). pp. 187-195. ISSN 2313-4011

- Шевченко, Світлана Миколаївна (2011) Peculiarities of a differentiated approach to teaching Jewish children of school age in the 1920-1932 's early twentieth century Історико-педагогічний альманах. Випуск І. Історія освіти. pp. 81-86.

- Шевченко, Світлана Миколаївна (2011) Educational opportunities to preserve the health of schoolchildren on the example of the observations of an outstanding teacher V. A. Sukhomlinsky A child with sensory impairments: development, training, education (2). pp. 241-247. ISSN 2313-4542

- Шевчук, Л.М. (2011) Content and structure of the group work for a text for ukrainian language for pupils of 1 and 2 years of education in the school Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Педагогіка та психологія». (549). pp. 195-200.

- Шевчук, Л.М. (2011) A text as a lingua and didactic basis for a group activity of primary school students Українська мова і література в школі, 7. pp. 14-17.

- Шевчук, Л.М. (2011) Forms and types of group work of students Педагогіка і психологія, 2 (71). pp. 54-62.

- Шелестова, Л.В. (2011) Формуємо світогляд: тематичний цикл "Всесвіт" Дошкільне виховання, 3 (836). pp. 13-15. ISSN 0321-1401

- Шелестова, Л.В. (2011) Формуємо світогляд: тематичний цикл "Всесвіт" Дошкільне виховання, 4 (837). pp. 15-19. ISSN 0321-1401

- Шиделко, А.В. (2011) Modern approaches in relation to a social prophylaxis sexual demoralization of minor in Poland Social technologies. Actual problems of theory and practice. (52). pp. 229-232.

- Шиделко, А.В. (2011) Juvenile prostitution аs an extreme manifestation of sexual demoralization Social technologies. Actual problems of theory and practice, 50. pp. 434-441.

- Шиделко, А.В. (2011) Sexual demoralization: key concepts and cases Grani: scientific-theoretical and socio-political almanac, 6 (80). pp. 101-104. ISSN № 2077-1800

- Шиделко, А.В. (2011) The role of social relations in shaping adolescent sexual culture Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Серія: Соціологія і політичні науки. - Том 16. - Вип.10. p. 9.

- Шиделко, А.В. (2011) The content and function of preventive psychological services in vocational education Педагогіка і психологія професійної освіти, 1. pp. 137-144.

- Шиделко, А.В. (2011) Role of social connections in forming of sexual culture of teenagers the Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Серія: Соціологія і політичні науки. Т. 16. Випуск 10. pp. 676-681.

- Шиловська, О.М. (2011) Воздействие личностных качеств детей младшего школьного возраста на осознание собственного опыта Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 7 (Том ІІ). pp. 191-202. ISSN 2072-4772

- Шиловська, О.М. (2011) Притча як метод наративної психології Технології розвитку інтелекту, Том 1 (2). ISSN ISSN 2223-0521

- Шиненко, М.А. (2011) [Teaching Resource] (Unpublished)

- Шиненко, М.А. and Андрійчук, Н.М. (2011) Моніторинг використання веб-ресурсу "Електронна бібліотека НАПН України" за допомогою Google Analytics (грудень 2011 року) [Experiment]

- Шиненко, М.А., Андрійчук, Н.М. and Лабжинський, Ю.А. (2011) Моніторинг використання веб-ресурсу "Електронна бібліотека НАПН України" за допомогою Google Analytics (листопад 2011 року) [Experiment] (Unpublished)

- Шиненко, М.А., Канівець, І.А. and Чайкун, В.І. (2011) Моніторинг використання веб-ресурсу "Електронна бібліотека НАПН України" за допомогою Google Analytics (жовтень 2011) [Experiment] (Unpublished)

- Шиненко, М.А. and Сороко, Н.В. (2011) Future development of software as a service to create documents of electronic libraries by the example of microsoft office 365 Інформаційні технології і засоби навчання , 6 (26). ISSN 2076-8184

- Шиненко, М.А. and Ткаченко, В.А. (2011) Моніторинг використання веб-ресурсу " Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" за допомогою Google Analytics (жовтень 2011 року) [Experiment] (Unpublished)

- Шиненко, М.А. and Ткаченко, В.А. (2011) Моніторинг використання веб-ресурсу " Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" за допомогою Google Analytics(порівняльний аналіз грудень - листопад 2011 року) [Experiment] (Unpublished)

- Шишкіна, М.П. (2011) Factors of electronic learning access in modern school Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (20). ISSN 2076-8184

- Шишкіна, М.П. (2011) Use of Advanced Technologicsl Platforms of E-learning in Engineering Education Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини , 3. pp. 319-326.

- Шишкіна, М.П. (2011) Students Competency Learning with the Use of ICT In: Sixth International Conference “New Information Technologies in Education for All: Learning Environment", 22-23 листопада 2011 р., Київ, Україна.

- Шишкіна, М.П., Жалдак, М.І., Коваль, Т.І., Співаковський, О.В., Скрипка, К.І., Дем’яненко, В.М., Лаврентьєва, Г.П., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Запорожченко, Ю.Г. and Пірко, М.В. (2011) Scientific methods and organizational framework for evaluating the quality of educational software for the purpose of education. Research Report. DR 0109U000301. Institute of Information Technologies and Learning Tools, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Шкільна, Ірина Миколаївна (2011) Виховання культури гідності в старших підлітків як базової гуманістичної цінності. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (15). pp. 241-249. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Шкільна, Ірина Миколаївна (2011) Modern forms and methods vyhovannyastarshyh teenagers in overtime work In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали наук.-практ. конференції (1). “Тіповіт”, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 117-119.

- Шкіренко, Олена Віталіївна (2011) The psychological meaning of personal and spiritual values ​​of a student In: Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура, 22 лютого 2011р, м.Київ, Україна.

- Шкіренко, Олена Віталіївна (2011) Розвиток духовної сфери обдарованих студентів-правознавців In: Освіта обдарованої та талановитої молоді - національна проблема . Інститут обдарованої дитини НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 176-181.

- Штома, Л.Н. (2011) Biobibliography index of Nellia Nychkalo State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine by V. Suhomlinsky NAPS of Ukraine, м.Київ, Україна.

- Ягупов, Василь Васильович (2011) Методологія модернізації професійно-технічної освіти України Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 1 (1). pp. 87-93. ISSN 2223-5752

- Ягупов, Василь Васильович (2011) Updated didactics of vocational education in the light of modern civilization changes Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (1). pp. 23-40. ISSN ISBN 978-966-2553-03-1

- Ягупов, Василь Васильович (2011) Managerial aspect of modernization of professional technical education in Ukraine Summary. Професійна освіта: проблеми і перспективи (2). pp. 62-66.

- Ягупов, Василь Васильович (2011) Professional competence of the professional education system graduates In: Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23-24 листопада 2011 р., Кривий Ріг . Криворізький міський методичний центр профтехосвіти, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 9-11.

- Ягупов, Василь Васильович (2011) Methodological bases of understanding two notions of “competence” as to the woul-be specialist’s professional training Нові технології навчання (69). pp. 23-29.

Ягупов, Василь Васильович (2011) Informational and Analytical Competence of the VEE Directors as the Basis for the Monitoring of the Vocational Education System Development . Інститут ПТО НАПНУ, м.Київ, Україна, pp. 39-50.

- Ягупов, Василь Васильович (2011) Professional competence of the professional education system graduates Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23-24 листопада 2011 р. pp. 9-11.

- Ягупов, Василь Васильович (2011) Professionalism of the military specialist Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях: матеріали ІІІ Всеарм. наук.-практ. конф., 26 травня 2011 р., Київ. pp. 401-403.

- Ягупов, Василь Васильович (2011) Methodology of the definition of the main types of professional competence of the professional-technical education graduate Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України. pp. 373-376.

- Якименко, Л.Ю. (2011) Формування у старших дошкільників уявлень про дитячу життєдіяльність як науково-педагогічна проблема In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (за результатами науково-дослідної роботи у 2010 році) , 1 (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 72-74.

- Яценко, Володимир Сергійович (2011) Методичні рекомендації до використання навчальних посібників у вивченні курсу за вибором "Географія культури Європи" Проблеми сучасного підручника (11). pp. 177-182.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2011) Existential Features In-depth Study of Ukrainian Literature in Terms of Profile School Теоретична і дидактична філологія (10). pp. 554-561.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2011) Learning of Modernism as an Art Phenomenon on the Literature Elective Course Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. - Серія "Психолого-педагогічні науки", 5. pp. 137-139.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2011) Development of Reader Competence of Students in the Conditions of Various Type Studies Література. Діти. Час. Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, 1. pp. 132-136.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2011) Impressionism in the World Art. School lecture in the literary structure of the course «Fiction in the context of world culture» Українська мова і літераьура в школі, 3 (89). pp. 26-30.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2011) Romanticism in world literature Methodical Recommendations for Teaching the Course «Literature in the Context of World Culture» Українська література в загальноосвітній школі, 9. pp. 39-42.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2011) Роль віртуальних співтовариств у формуванні інформаційно-комунікаційної компетентності старшокласників In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України . Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України, м. Київ, України, pp. 30-32. ISBN 2076-8184

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2011) Впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України: перші кроки Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Україна наукова» . pp. 61-65.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2011) Use of virtual Аssociations for development of Іnformative-Сommunication Сompetence Schoolboys Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 5: Пед. науки : реалії та перспективи (28 ). pp. 212-216.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2011) Деякі аспекти впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України In: Науково-практичний семінар [«Мультимедійні технології в освіті»] : тези доповідей . Національний авіаційний Університет, Київ, м. Київ, України, p. 76.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2011) Особливості впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України In: Матеріали восьмої Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив» (Київ, 23-25 листопада 2011 р.) , 3 . , м. Київ, України, pp. 50-52.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) and Ткаченко, В.А. (2011) E-library of the National academy of pedagogical sciences of Ukraine as an organizational innovation Інформаційні технології і засоби навчання , 6 (26). ISSN 2076-8184

This list was generated on Mon May 27 16:17:32 2024 EEST.