Items where Subject is "Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 314/316 Society"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Z | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 199.

Z

- Zinchenko, V.V. (2016) The Education in techno-structures of Society Studies in Philosophy and Education (Volume «The Culture and Power of Knowledge: Inquiries into Contemporary Societies»). pp. 235-240. ISSN 0039-3746

А

Агаєв, Назім Асафович, Кокун, Олег Матвійович, Пішко, Ірина Олександрівна, Лозінська, Наталія Сергіївна, Остапчук, В.В. and Ткаченко, Вячеслав Васильович (2016) Collection of techniques for diagnosis of negative mental states of military personnel НДЦ ГП ЗСУ, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2246-78-0

- Алєксєєнко, Т.Ф. (2012) Теоретико-методологічні основи формування соціально-значущих якостей особистості у груповій доброчинній діяльності Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 9-16. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Алєксєєнко, Т.Ф. (2010) Мотивация социального поведения и механизмы его формирования Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (14). pp. 12-22. ISSN ISBN 978-966-189-055-7

- Алєксєєнко, Т.Ф. (2010) Motivation and values of grouping of schoolboys in small groups Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2 (4). pp. 24-30. ISSN 1817-3764

- Алєксєєнко, Т.Ф. (2009) Цінності малої групи школярів як соціально-педагогічний феномен Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (13). pp. 266-274. ISSN 978-966-2124-49-1

- Алєксєєнко, Т.Ф. (2012) Концептуальні ідеї соціально-педагогічного підходу у формуванні соціально-значущих якостей підростаючої особистості In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік (2). Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 40-43.

- Алєксєєнко, Т.Ф. (2014) Благотворительность как средство формирования социально значимых качеств личности: теоретико-методологический аспект Педагогіка і психологія, 1 (82). pp. 32-37. ISSN 2304-06294

- Алєксєєнко, Т.Ф. (2014) The subcultural concept of primary socialization of child in family Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (17). pp. 15-24. ISSN 978-966-189-298-8

Алєксєєнко, Т.Ф. and Кушнарьов, С.В. (2013) Рискованное поведение ТОВ «Фірма Планер», м. Вінниця, Україна. ISBN 978-966-2337-67-9

- Аніщенко, Олена Валеріївна (2012) Information inequality in modern society Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: зб. матеріалів ІІІ міжнародної наук.-практ. конф, 1 (3). pp. 100-103.

- Аніщенко, Олена Валеріївна (2016) The informal artistic education of adults in the context of cultural and educational space in the region In: Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: матеріали Дев’ятої міжнародної наук.-творч. конф. (21 квітня 2016 р., м. Київ) НАКККіМ, м. Київ, Україна, pp. 3-5.

- Аніщенко, Олена Валеріївна and Прийма, Сергій Миколайович (2016) Cooperation of scientific research institute and pedagogical university: new opportunities for adult education development in a region Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1 (12). pp. 7-13. ISSN 2308-6386

Б

- Балл, Георгій Олексійович (2014) On Substantiating the Ratiohumanistic Approach in Psychology Психологія і суспільство, 4. pp. 60-74. ISSN 1810-2131

- Белан, Владислав Юрійович and Шинкарчук, М.В. (2015) Experience of implementation of sustainable development in Ukraine and Finland. It's comparative characteristics Збірка тез доповідей XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство». pp. 193-195.

- Биков, В.Ю. (2014) Basic Strategy of Informatization of Education and the main paradigm of future knowledge society Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості : зб. наук. пр.. pp. 32-42. ISSN ISВN 978-966-136-195-8

- Биков, В.Ю., Жук, Ю.О., Задорожна, Н.Т., Кузнецова, Т.В. and Овчарук, О.В. (2004) Information Educational Portal "Children of Ukraine" Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: 36. наук, праць (1). pp. 5-17. ISSN ISBN 966-326-095-5

Блеч, Г. О. (2010) Natural science. Program for 6-9 grades of secondary schools for mentally retarded children ВАТ "Поліграфкнига", м.Київ, Україна.

- Богданов, С.О. (orcid.org/0000-0002-0218-5067), Гірник, А.М., Лазоренко, Борис Петрович (orcid.org/0000-0002-2113-0424), Савінов, Володимир Вікторович (orcid.org/0000-0001-5830-2333) and Соловйова, В.В. (2016) Socio-psychological factors of stress resilience of children living in the military conflict buffer zone in the east of Ukraine Проблеми політичної психології, 4 (18). pp. 40-51. ISSN 2411-1449

- Бондарчук, О.І. (2015) Humanistic value-based approach to the psichological training of heads of the educational organizations in activities in terms of changes Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Т. 1., Вип. 121. pp. 38-43.

Боришевський, Мирослав Йосипович (2014) Етюди психолога. Спогади (Per aspera ad astra) СумДПУ імені А.С. Макаренка, м.Суми, Україна. ISBN 978-966-175-5

- Бєлоножко, Є. В., Гордієнко, В. І., Дідковський, С. В., Духневич, В. М., Казміренко, В. П., Кудріна, Т. С., Сіверс, З.Ф., Спіцина, Л. В., Осадько, О.Ю. and Тоба, М. В. (2013) The principles cognitive psychology of communication Project Report. Імекс-ЛТД, м.Кіровоград, Україна.

В

- Васьківська, Галина Олексіївна (2012) Formation of communicative competence of high school students on the basis of mastering system knowledge of man Українська мова і література в школі, 2 (96). pp. 52-57.

- Васьківська, Галина Олексіївна (2015) Formation of professional skills for future teachers by means of computer technology Науковий вісник Чернівецького університету (735). pp. 28-33.

- Васьківська, Галина Олексіївна (2007) Didactic conditions of formation of the system of knowledge about man and society Молодь і ринок, 5-6 (28-29). pp. 88-92.

- Васьківська, Галина Олексіївна (2007) Civic education in the socio-cultural environment of the village Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (22). pp. 88-98. ISSN ISBN 966-8063-36-X

- Васьківська, Олена Євгеніївна (2015) The role of dialogical communication in the development of personality Дидактика: теорія і практика. pp. 126-129. ISSN ISBN 978-966-2633-46-7

- Васьківська, Олена Євгеніївна (2015) Dialogue as a means of development of communicative abilities of pupils In: Методичний вісник Науково-дослідницької лабораторії дидактики початкової освіти: матер. Міжнар. Інтернет-конф. «Дидактика початкової школи: реалізація технологічного та компетентнісного підходів» 10 квіт. 2015 р ТОВ «Іліон», м.Миколаїв, Україна, pp. 88-89.

- Васянович, Г.П. (2014) Духовное творчество и общество Вісник Прикарпатського університету. Серія : Педагогіка (51). pp. 3-7.

- Вовчик-Блакитна, Олена Олександрівна and Гурлєва, Т.С. (2016) Current trends of ecologization of intergenerational interaction In: International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences Holy Cross University, c. Kielce, Poland, pp. 225-228.

- Вінков, Веніамін Юрійович (2014) The Possibilities of The Correcting Difficulty in Social Capital Acquisition by Representatives of Poverty as a Lifestyle Проблеми політичної психології, 1 (15). pp. 206-213.

Г

- Гарнійчук, В.М. (2014) The functioning of civil society organizations in the system of patriotic upbringing of the younger generation In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік (4). "НАІР", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 268-271.

- Гриб'юк, О.О. (2015) The impact of ICT on the development of the young generation of psychophysiological In: Звітна конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна.

- Гриценко, М.В. (2014) Equal access to qualitative university education in the context of social transformations in Ukraine Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. – Додаток 1: Наука і вища освіта, 1. pp. 18-21. ISSN 2078-1016

- Губеладзе, Ірина Гурамівна (2012) Social and Psychological Factors of Rural Youth Migration to City Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія, 1 (17). pp. 30-37.

- Губеладзе, Ірина Гурамівна (2011) Methodological foundations of the research of social identity transformation of rural youth in urban community In: Методологічний семінар «Самовизначення особистості в соціумі: теорія, методологія, практика» Інститут соціальної т політичної психології, м. Київ, Україна.

- Губенко, О.В. (2017) Typology of personality and normative culture in the conditions of crisis of public norms Психологія і суспільство, 2 (68). pp. 119-127. ISSN 1810-2131

- Гуменюк, Г.В. (2014) Psychological space of professional selfrealization of personality as article of research Збірник наукових праць Інституту психології iмені Г. С. Костюка Національної АПН України: Проблеми загальної та педагогічної психології, 1,2 (16). pp. 299-310.

- Гурлєва, Т.С. (2016) Psychologist as a translator of spiritual values In: "Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці та суспільстві", ІІ Всеукр. наук. - практ. конф. з міжнародною участю (2016; Львів) СПОЛОМ, м. Львів, Україна, pp. 77-81.

- Гурлєва, Т.С. (2016) Dialog intercourse through the printed text as a sign of communicative competence of psychologist-author and client-reader Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 4 (49). pp. 52-58. ISSN 2412-9968

- Гурлєва, Т.С. (2014) The ecological aspect of semantic interaction in contemporary society Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Том VII. Екологічна психологія. (36). pp. 155-161. ISSN 2072-4772

- Гурлєва, Т.С. (2015) Psychological and pedagogical conditions of responsibility development in adolescence Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine, 28. pp. 116-129. ISSN 2227-6246

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2005) The creative life project of a teenager: psychological aid guidelines Актуальні проблеми психології. Консультативна психологія та психотерапія: 36. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 3 (3). pp. 61-71. ISSN 966-8063-20-36, 966-8063-22-37, 966-8063-24 38

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2017) Psychological assistance in the modern mass media: dialogue or manipulation? In: «Philosophical-psychological aspects of spirituality in the economy and management». Сollection of thesis ІII Ukrainian Scientific-Practical Conference With International Participation СПОЛОМ, м. Львів, Україна, pp. 64-68.

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2016) The dialogue communication of a psychologist in the realm of printed media in the recovery and development of an individual in crisis Актуальні проблеми психології Т. З: Консультативна психологія і психотерапія, 12. pp. 61-74. ISSN ISBN 987-617-7171-78-1

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2017) Гармонійний розвиток особистості в кризових умовах: психологічні засади In: Інноваційні наукові дослідження в сфері соціології, психології та політичних наук. Зб. тез міжнародн.наук. конф. (10-11 березня 2017) Університет Данубіус, м. Сладковічево, Словацька Республіка, pp. 70-72.

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2017) Text information: psychological basis for the prevention of destructive impact on personality In: Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали Круглого столу ДЮІ МВС, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 63-68.

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2017) Difficult children… unhappy children. The contemplation of a psychologist. «Психолог»: Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів, 7-8 (608). pp. 34-37.

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2017) The quality of autonomy in the resistance to manupulative influence of the media: guidance of psychological aid Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2017 р., м. Полтава). pp. 43-46.

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2017) Love and responsibility in the humanism of Yanush Korchak Філософія дитинства Януша Корчака. Фундаментальні потреби дитини в сучасному суспільствіі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з педагогіки та дитячої пси- хології, 7-8 квітня 2017 p., м. Київ. pp. 218-222. ISSN ISBN 978-966-378-546-2

- Гусєв, Ігор Миколайович (2013) Psychological Peculiarities of Behavior of the Youth Relating to the Subculture of Poverty Dissertation candidate2 thesis, Інститут соціальної та політичної психології.

Д

- Данилевський, Іван Анатолійович (2014) Інтерперсональний підхід до психотерапевтичної допомоги у посттравматичному суспільстві Актуальні проблеми психології. Том. 3.: Консультативна психологія та психотерапія: Зб. наукових праць Інст итуту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України. (10). pp. 151-159. ISSN 2072-4772,1

- Данілова, А. П. (2014) Theoretical Bases of Charitable Project Activities of Students Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (18). pp. 197-205. ISSN 978-966-189-298-8

- Дембицька, Н.М. (2015) Мetaphorical models of personal property in economic consciousness of teenagers and young adults Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 11. pp. 61-70. ISSN 2072-4772

- Дембицька, Н.М. (2016) Social-psychological support for schoolchildren’s economic socialization: from traditions to creativity Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 44. pp. 21-25. ISSN 2072-4772

- Дембицька, Н.М. (2016) Family relationships as a factor of the child's economic socialization Психологічний часопис, 1 (3). pp. 56-64. ISSN 2414-004Х

- Дембицька, Н.М. (2016) Methodology of developing of economic culture of child in school Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 1 (13). pp. 266-274. ISSN 2313-7525

- Дзвоник, Галина Петрівна (2014) Професійна підготовка менеджерів до спільної управлінської діяльності Naukowa mуsl informacyjnej powieki (21). pp. 21-26. ISSN 978-966-8736-05-6

- Духневич, В. М. (2015) Political and legal competence of youth: the issue of support of formation Вісник Національного університету оборони України, 3 (46). pp. 89-94.

- Духневич, В. М. (2015) Political and Legal Consciousness of Personality and Youth’s Civic Position Becoming Наукові студії із соціальної та політичної психології, 35 (38). pp. 216-230.

Ж

- Жданович, Юлія Миколаївна (2016) The Social-Pedagogic Support for Children of Internally Displaced Persons by Means of Isotherapy Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 20 (1). pp. 179-189. ISSN 2308-3778

- Жданович, Юлія Миколаївна (2016) Theoretical principles of organizing meaningful leisure for children of migrants Інноватика у вихованні, 3. pp. 114-122. ISSN 2411-4553

- Журавльова, Н.Ю. and Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2017) Psychological assistance to the wives of demobilized servicemen: benefits of humanistic psychotherapy In: "Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього": Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції ГО «Південна фундація педагогіки», м. Одеса, Україна, pp. 14-17.

З

- Захарчук, Наталія Василівна (2013) The use of communicative situations in the process of training future ecologists for cross-cultural communication Молодь і ринок, 5 (100). pp. 60-64.

- Зубіашвілі, І.К. (2014) Peculiarities of the monetary culture in the period of society transformation International Review of Political Psychology , 1 (2). pp. 70-82. ISSN 2068-6315

- Зубіашвілі, І.К. (2012) Attitude to money of Ukrainian senior pupils Societal and political psychology international review, 1 (2). pp. 114-122. ISSN 2068-6315

- Зубіашвілі, І.К. (2014) Monetary culture as a factor of stability of the modern Ukrainian society Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць , 9 (12). pp. 192-203. ISSN 2072-4772

- Зязюн, Іван Андрійович (2010) The crisis of values - a catastrophe of society and the state Adult Education: Theory, Experience and Prospects (2). pp. 7-19.

- Зінченко, В. (2013) Die ideologischen Krieger der Globalisierung: Feindschaft Ideologische Front des Neoliberalismus gegen gesellschaftliche Alternativen Mezinárodní vědecké ideje, 24 (89). pp. 46-51. ISSN 978-966-8736-05-6

- Зінченко, В. (2013) The neoliberal model of global development, critical social philosophy of education and the world system perspective of democratic institutionalization. Part the first. The neoliberal of global development and its consequence as world problems of an educa Філософія освіти, 2 (13). pp. 236-260. ISSN 2309-1606

- Зінченко, В. (2013) Modern Western social philosophy of education: the ideological conceptualization, management methodology and axiological institutionalization «Alma Mater»: вестник высшей школы, 8 (872). pp. 25-32. ISSN 1026-955X

- Зінченко, В. (2014) Дискурс коммуникации: личность, общество, практика Project Report. Ун.-т П(ИС), ПГУ, АУЦ, Потсдам-Пенза-Самарія, Федеративна Республіка Німеччина-Російська Федерація-Ізраїль.

К

- Калініна, Л.М. (2013) The Governmental Culture in the Context of the Formation of the Informational Society in Ukraine Europäische Fachhochschule European Applied Sciences, 6 (6). pp. 94-97. ISSN 2195-2183

- Калініна, Л.М. (2008) Programmatic-methodical providing of the educational module the «Informative management in the field of education» for the leaders of schools Problems of modern textbook. pp. 71-84.

- Карамушка, Л.М. (2017) Instruments to study components, types of and factors behind social tension in the organization Актуальні проблеми психології, 46 (1). pp. 10-17. ISSN 2072-4772

- Кендзьор, П.І. (2014) On the problem of rethinking the nature of the concept of "nation" in the thesaurus multicultural education In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік (4). "НАІР", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 80-84.

- Кизенко, Василь Іванович (2015) Civil education and young generation upbringing as a basis for the formation and the development of the Ukrainian civil society Біологія і хімія в рідній школі, 1 (107). pp. 34-37.

- Кизенко, Василь Іванович and Савченко, Михайло Пилипович (2014) Particular features of innovative model implementation for development of cultural-lingual and moral-civic values Директор школи, ліцею, гімназії, 5 (6). pp. 56-60. ISSN 2309-7744

- Кирпенко, Т.М. (2010) Теоретичний аналіз проблеми дослідження механізмів психологічного захисту підлітків Актуальні проблеми психології. Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика. , 5 (ІХ ). pp. 154-159.

- Кияшко, Л.О., Васильченко, О.М., Баранова, С. М., Краснякова, А.О., Коробанова, О.Л. and Полунін, О.В. (2014) Formation of youth’s effective political participation skills: technologies of psychological support Project Report. Міленіум, м.Київ, Україна.

- Кокун, Олег Матвійович (2015) Determination of skilled people's self-fulfilment in different professions Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 743. Педагогіка та психологія, 1 (743). pp. 109-115.

- Кокун, Олег Матвійович, Агаєв, Назім Асафович, Пішко, Ірина Олександрівна and Лозінська, Наталія Сергіївна (2016) Peculiarities of manifestation by military servicemen of the diagnostic indicators of the post-traumatic stress disorder caused by extreme factors of combat operations Проблеми екстремальної та кризової психології, 2 (20). pp. 84-93. ISSN 2072-4582

- Кокун, Олег Матвійович, Клименко, Віктор Васильович, Малхазов, Олександр Ромуальдович, Корніяка, Ольга Миколаївна, Болотнікова, Інга Вікторівна, Завадська, Тетяна Василівна, Кружева, Тетяна Володимирівна, Серьогін, Юрій Володимирович, Гуменюк, Г.В., Панасенко, Наталія Миколаївна, Войтович, Марія Володимирівна, Савченко, Тетяна Леонідівна, Дарда, І. М., Гомонюк, В.О., Горбачов, В.О. and Дзвоник, Галина Петрівна (2015) Psychophysiological patterns of personality's professional self-fulfilment Project Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

- Кондратенко, Лариса Олександрівна, Манилова, Лідія Михайлівна and Чекстере, Оксана Юріївна (2017) New aspects of teen suicide Conference Proceedings of the 6 th International Scientific Conference (1). pp. 191-194.

- Коневщинська, О.Е. (2016) The development of media education and media culture in the modern information society Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (54). pp. 32-41. ISSN 2076-8184

- Косянчук, Сергій Володимирович (2014) Technological approach to process of forming value-sense orientations in the high school students Univers Pedagogic, 1 (41). pp. 53-60. ISSN 1811-5470

- Краснякова, А.О. (2015) The research of social subjects influence in the formation of certain features of the young person political subjectivity Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (128). pp. 141-145.

- Краснякова, А.О. (2013) Social trust as a condition for formation of a subject of political life Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави (14). pp. 55-64.

- Краснякова, А.О. (2014) Research of intenction of self-presentation in political diskussion Психологічні перспективи (24). pp. 161-171.

- Краснякова, А.О. and Кияшко, Л.О. (2015) Socio-psychological problems of formation of citizenship of modern Ukrainian youth Науковий вісник Чернівецького університету: Педагогика та психологія, 743. pp. 99-104.

- Кремень, В.Г., Ільїн, В.В., Власенко, Ф.П., Войнаровська, Л.І., Ілляхова, М.В., Ільїна, Г.В., Ліпін, М.В., Пролеєв, С.В., Твердовська, О.В., Ткаченко, Л.І., Шамрай, В.В. and Шморгун, О.О. (2014) Synergetics and education Project Report. Інститут обдарованої дитини НАПН України, м.Київ, Україна.

- Кропочева, Наталія Миколаївна (orcid.org/0000-0002-7025-8272) (2017) Вісник Книжкової палати, 1 (246). pp. 33-36. ISSN 2076-9326

- Курбатов, Сергій (2012) Innovation as a Main Tool of Development of Information Society Філософія освіти, 1-2 (11). pp. 320-329. ISSN 2309-1606 (In Press)

- Кушнарьов, С.В. (2009) Концептуальные подходы к проблеме формирования базовых социальных ценностей в малых группах несовершеннолетних осужденных Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (13). pp. 66-76. ISSN 978-966-2124-50-7

- Кушнарьов, С.В. (2009) The influence of mass communication media on the forming of legal conscience of juvenile: the foreign and domestic experience Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2 (4). pp. 24-31. ISSN 1817-3764

- Кушнарьов, С.В. (2012) Формирование социально-значимых качеств у несовершеннолетних осужденных In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матер. звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік (2). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 232-235.

Л

- Лазоренко, Борис Петрович (2007) Problem youth: ways of self-realization Project Report. "Педагогічна думка", м.Київ, Україна.

Лазос, Гелена Петрівна (2015) Psychological help for internally displaced persons (work with displaced from Crimea persons) TOB "Видавництво "Логос", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-171-878-3

Лазос, Гелена Петрівна and Литвиненко, Людмила Іванівна (2015) Section 4. Psychological support volunteers working with victims TOB "Видавництво "Логос", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-171-878-3

- Ларкіна, Ірина Вячеславівна (2015) Trust in the authorities and the image of the state in the perception of Eastern and Western Europeans Вісник національного університету оборони України, 3 (46). pp. 178-183.

- Левченко, Надія Григорівна (2012) Сім’я як осередок формування економічної культури особистості Таврійський вісник (1). pp. 34-36.

- Лісова, Н.І. (2012) Administrative practice of А. A. Zakharenko in dialogue with science: the formation of a school of high corporate culture Вісник Черкаського національного університету, 6 (219). pp. 81-86.

М

- Максименко, С.Д., Зливков, В.Л. and Кузікова, С.Б. (2015) Person in development: Psychological Theory and Practice Project Report. СумДПУ імені А.С. Макаренка, м.Суми, Україна.

- Малиношевський, Р.В. (2013) Аналіз стану сформованості альтруїзму у молодших підлітків In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік, 3 (3). НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 150-152.

- Малиношевський, Р.В. (2014) The Peculiarities of Formation of Altruism as a Social Significant Quality of Junior Teenagers Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (18). pp. 431-439. ISSN 978-966-189-298-8

- Малиношевський, Р.В. (2016) Risky Behavior of Senior Schoolchildren in the Sphere of Internet Communication: Social and Pedagogical State. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (20). pp. 295-306. ISSN 2308-3778

- Маслюк, Андрій Миколайович (2010) Variety of factors depryvuyuchyh Holodomor in Ukraine of the first half of the XX century Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України (38). pp. 238-246.

- Маслюк, Андрій Миколайович (2011) Anorexia nervosa as a result of socialization Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць (11). pp. 454-463.

- Маценко, В.Ф. (2015) General psychological issues of individuality formation in the postindustrial society Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 1 (6). pp. 14-27. ISSN 2072-4772

- Михальченко, М.І. and Шайгородський, Ю.Ж. (2006) Civilization values or split Ukraine? Політичний менеджмент, 6. pp. 18-28. ISSN 2078-1873

- Музика, О. Л. (2015) Talented personality’s formation and development axiological determination Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості, VІ (11). pp. 6-19. ISSN 2072-4772

Музика, О. Л. (orcid.org/0000-0001-9808-6727), Біла, І.М., Корольов, Д.К., Музика, О.О. (orcid.org/0000-0002-3062-1989), Мельник, М.О., Сніжна, М.А., Соловей, Я.Г., Нечаєва, О.С. and Чекрижова, М. М. (2017) Value-Conscious Determination of a Gifted Personality Development Видавничий Дім «Слово», м. Київ, Україна.

Н

- Найдьонов, Олександр Григорович (2014) Інформаційне суспільство як суспільство знань In: Знання. Освіта. Освіченість. Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, pp. 22-23. ISBN 978-966-641-584-7

- Найдьонов, Олександр Григорович (2014) Філософські аспекти історичного розвитку концептуальних основ вищої школи Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ПП «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 87 (8). – 434 с., 8 (87). pp. 305-309. ISSN 2076-1554

- Найдьонов, Олександр Григорович (2012) Person as the universe of science Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. - Серія «Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія». Том 24 (65), 1-2. pp. 362-366. ISSN 1606-3715

- Найдьонов, Олександр Григорович (2012) Analog thinking in the modern cognitive science and the information civilization In: Філософія в умовах сучасних соціокультурних викликів: Всеукраїнська науково-теоретична конференція (11-12 жовтня 2012 року) Інтроліга ТОР, м. Черкаси, Україна, pp. 312-315. ISBN 978-966-2545-37-1

- Найдьонов, Олександр Григорович (2014) Раціоналізація ірраціонального як вимога сучасного пізнання суспільства й історії In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2014". - Частина 6 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ, Україна, pp. 36-38.

- Найдьонов, Олександр Григорович (2014) Платон Освіта дорослих: енциклопедичний словник. ISSN ISВN 978-966-699 -786-2

- Найдьонов, Олександр Григорович (2013) Особистість в умовах інформаційного суспільства In: Міжнародна наукова конференція „Дні науки філософського факультету – 2013”, 16-17 квіт. 2013р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ, Україна, pp. 158-160.

- Найдьонов, Олександр Григорович (2014) Евристичний потенціал теорії соціальної ентропії для розвитку українського суспільства In: Матеріали всеукраїнської інтернет-конференції молодих учених та студентів «Актуальні питання соціально-філософської думки» Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, м.Одеса, Україна, pp. 68-69.

- Найдьонов, Олександр Григорович (2013) Social Memory as aesthetic symbols of Greek goddesses In: Актуальні проблеми розвитку української культури і науки. Херсонський державний агарний університет, м.Херсон, Україна, pp. 120-122.

- Найдьонов, Олександр Григорович (2014) Higher Education as a Social Institution in the Context of the Theory of Social Entropy Наукове пізнання: методологія та технологія, 1 (32). pp. 97-102. ISSN 1561-1264

- Найдьонов, Олександр Григорович (2015) Philosophical analysis of the quality of a society as a social reality In: Дні науки філософського факультету – 2015. - Ч. 3 Київський університет, м.Київ, Україна, pp. 99-101.

- Найдьонов, Олександр Григорович (2015) The societal community of Information society In: Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, pp. 126-128.

- Найдьонов, Олександр Григорович (2015) The national idea as a powerful factor consolidating Ukrainian society In: Ціннісний вимір політичної діяльності: сепаратизм як фактор політичної нестабільності Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна, pp. 93-96. ISBN 978-617-7273-12-6

- Найдьонов, Олександр Григорович (2016) Value of Lester Ward’s socio-philosophical inheritance for the formation of information society in Ukraine Current Problems of Phylosophy and Sociology, 13. pp. 77-80. ISSN 2410-3071

- Найдьонов, Олександр Григорович (2015) Franklin Giddings’s contribution to the theory of social evolution and sotsiohenetyka Актуальні проблеми філософії та соціології, 8. pp. 95-99. ISSN 2410-3071

- Найдьонов, Олександр Григорович (2015) Specifics and feature of classical science as main factor of emergence of industrial society Гілея, 93. pp. 179-183. ISSN 2076-1554

- Никоненко, Людмила Володимирівна (2015) The role of media in the formationof political and legal personality of consciousness Теоретичні і прикладні проблеми психології, 3 (38). pp. 300-309.

О

Онищенко, В.Д. (2012) Human Being and Mankind Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

- Отич, О.М. (2014) Art as a form of social consciousness and the creative human activity Час мистецької освіти: (Т.Г.Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження), 1 (1). pp. 10-18.

П

- Позняк, Світлана Іванівна (2014) Semantic coordinates of social interaction in the political world outlook of university students Проблеми політичної психології: Зб. наук. праць, 1 (15). pp. 86-94. ISSN 2411-1449

- Пономаревський, С.Б. (2012) Policy of Ukraine to ensure the Ukrainian education in the Russian Federation: analytical aspects In: Historical and legal and socio-economic aspects of society Ukrainian-Russian Institute in Chernigiv FSBEI HVE "MSOU by V.Chernomyrdin", м.Чернігів, Україна, pp. 33-36. ISBN 978-966-1647-74-8

- Постовий, В.Г. (2011) Стратегія і тактика застороги насильства в суспільстві і сім'ї In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (1). "Тіповіт", м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 171-172.

- Прийма, Сергій Миколайович (orcid.org/0000-0002-2654-5610) (2013) Development of theoretical-methodological grounds of the open education as strategy for realization of the human dimension ideas and principles Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 11. pp. 70-83. ISSN 2219-5203

- Прийма, Сергій Миколайович (orcid.org/0000-0002-2654-5610) (2015) Conceptual framework of regional educational policy Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (14). pp. 56-61. ISSN 2219-5203

- Прийма, Сергій Миколайович (orcid.org/0000-0002-2654-5610) (2015) Scientific Bulletin Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogy Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (15). pp. 193-202. ISSN 2219-5203

- Прийма, Сергій Миколайович (orcid.org/0000-0002-2654-5610) (2016) UNESCO Global Network of Learning Cities: analysis of legislative and regulatory framework Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (17). pp. 153-160. ISSN 2219-5203

- Прийма, Сергій Миколайович (orcid.org/0000-0002-2654-5610) (2015) The tendencies of the open adult education systems development in Ukraine Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 2 (11). pp. 51-60. ISSN 2308-6386

- Піддячий, Микола Іванович (2012) Progress of society trends and their influence on the socially-professional orientation of student Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (31). pp. 184-191. ISSN 2310-8290

Р

- Рибалка, В.В. (2011) The problem of correlation and the relationship of reproductive and creative personality components in the developing gifted education In: Modelling personality-developing environment for gifted children Institute for Gifted Children NAPS of Ukraine, м. Київ, Україна, pp. 150-153.

С

- Сергєєва, Н.В. (2010) Особенности взаимодействия младших подростков в малых группах школьников Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (14). pp. 469-477. ISSN ISBN 978-966-189-055-7

- Сергєєва, Н.В. (2009) Соціально-психологічний аналіз потреби включення молодших підлітків у малі групи школярів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (13). pp. 275-282. ISSN 978-966-2124-49-1

- Сидоркіна, М.Ю. (2013) Social-psychological model of the process of political self-identification of young people Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського: Психологічні науки, 10 (91). pp. 283-288. ISSN 2078-2128

- Скнар, Оксана Миколаївна (2012) The conceptual basis of the study of political practices in the composition of the youth political world Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 27 (38). pp. 421-427.

- Скнар, Оксана Миколаївна (2013) A Model of Empiric Research of Political Practices in the Structure of the Youth Political World Outlook Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави (14). pp. 262-271. ISSN 2411-1449

- Скнар, Оксана Миколаївна (2014) Experience of constructing research instruments of practices of political interaction Проблеми політичної психології, 1 (15). pp. 55-64. ISSN 2411-1449

- Скнар, Оксана Миколаївна (2014) Political Practices in Student's Youth World View Наукові студії із соціальної та політичної психології, 34 (37). pp. 221-232.

- Скнар, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-7883-680X) (2016) Capabilities of projective drawings in studying regional features of youth political practices Простір арт-терапії, 1 (19). pp. 41-47. ISSN 2310-3159

- Скнар, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-7883-680X) (2015) Features of structuring the political practices in the political worldview of student youth Психологічні науки: проблеми і здобутки, 8 (8). pp. 270-292.

- Скнар, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-7883-680X) (2016) Communicational practices of personal self-consciousness development: definition and understanding approaches Наукові студії із соціальної та політичної психології, 38 (41). pp. 102-112. ISSN 2309-8287

- Скнар, Оксана Миколаївна (2017) The model of empirical research of communicative practices of self-consciousness development as a factor of civic and national self-identification of youth Проблеми політичної психології, 5 (19). pp. 186-196. ISSN 2411-1449

- Скнар, Оксана Миколаївна (2017) Experience of the use of project method of unfinished suggestions for the study of civil and national self-identification of youth Простір арт-терапії, 1 (21). pp. 75-95. ISSN 2310-3159

- Скнар, Оксана Миколаївна (2017) Experience of the use of projective techniques of uncompleted suggestions for study of civil and national consciousness of young people Простір арт-терапії, 1 (21). pp. 75-95. ISSN 2310-3159

- Стрюк, М.І., Семеріков, С.О. and Стрюк, А.М. (2017) Mobility in modern society and education In: Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 1-2 березня 2017 р. Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг, Україна, pp. 26-28.

- Суший, О.В. (2015) Strategic priorities for development of education in the context of evropean integration of Ukraine: Will the educational reform become the key to successful reforms in Ukraine in General? Український соціум, 4 (55). pp. 85-96. ISSN 1681-116Х

- Суший, О.В. (2014) The situation in Ukraine: qui prodest? Russian Journal of Communication, 2 (6). pp. 199-200.

- Суший, О.В. (2015) The dynamics of the political and psychological processes in contemporary Ukraine Наукові студії із соціальної та політичної психології, 35 (38). pp. 61-76.

- Суший, О.В. (2015) Independence and Integrity of the Ukrainian State: Value Aspects of National Consolidation Проблеми політичної психології, 2 (16). pp. 61-73. ISSN 2411-1449

- Суший, О.В. (2016) Social and political participation of Ukrainian citizens: how to overcome the challenge of subjectless? Наукові студії із соціальної та політичної психології, 37 (40). pp. 39-62.

- Суший, О.В. (2017) Deep rifes of ukrainian nation-building: Archetypal program of conflict Проблеми політичної психології, 5 (19). pp. 103-121.

- Сіверс, З.Ф. (2015) Representation of justice as part of political and legal consciousness of personality Юридична психологія, 1 (16). pp. 32-42.

- Сіверс, З.Ф. (2014) Social and psychological analysis of development concept political and legal consciousness in different historical periods 10 х 20. pp. 96-104.

- Сіпко, Кирило Володимирович (2015) Development of students' human and pragmatic educational values: the experience of the European Union Освіта та розвиток обдарованої особистості, 1 (32). pp. 22-24. ISSN 2309‑3935

Т

- Татенко, В. О. (2008) Social psychology of influence Project Report. Міленіум, м. Київ, Україна.

- Татенко, В. О. (2017) The problem of the subject of nation creation: social-psychological aspect Проблеми політичної психології, 5 (19). pp. 92-102. ISSN 2411-1449

- Трубачева, Світлана Едуардівна (2015) Metadisciplinary aspect of the formation of the pupils general education competences in the context of vocational training Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота», 36. pp. 183-185.

- Трубачева, Світлана Едуардівна (2015) The formation of General academic competences of students in the context of fundamentalization of education content Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя, 1. pp. 42-43.

- Турбан, Вікторія Вікторівна (2009) Psychologism in Kant's doctrine of free will Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 21 (7). pp. 263-267. ISSN 2072-4772

Ф

- Федорченко, Н.В. (2016) Aesthetic experiences: model narrative interpretation Project Report. Міленіум, м. Київ, Україна.

- Філіпчук, Г.Г. (2012) Філософія екоосвіти сталого розвитку Project Report. "Зелена Буковина", м.Чернівці, Україна.

Ц

- Циганенко, Галина Валентинівна (2012) On the way to trust and cooperation, social and psychological effects of volunteering using discussion of forum Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціальна адаптація дорослих осіб з порушеннями розвитку», 31 серпня – 1 вересня 2012 р. pp. 121-126.

Ч

- Чепа, М.-Л.А., Савіна, М.І., Солодчук, С.Є. and Ковтунович, Т.В. (2015) Psychological laws of implementing of the constructive features of ethnic culture in the context of the information society Project Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

Чепа, М.-Л.А., Савіна, М.І., Солодчук, С.Є. and Ковтунович, Т.В. (2015) Methodological issues of development of the scenarios for implementation of the constructive features of ethnic culture in the context of the information society Педагогічна думка, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-644-418-2

- Чиханцова, О.А. (2017) Socio-cultural environment as a factor in the development of hardiness of personality In: Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості: матеріали Всеукраїнської (із міжнародною участю) науково-практичної конференції (5-6 жовтня 2017 року, м. Херсон) Видавничий дім «Гельветика», м. Херсон, Україна, pp. 152-153. ISBN 978-966-916-346-2

Ш

- Шайгородський, Ю.Ж. (2009) Value transformation in the period of social change Соціальна психологія, 3 (35). pp. 86-94. ISSN 2078-189Х

- Шайгородський, Ю.Ж. (2010) Values of the individual: formalized model of holistic, multidimensional analysis Соціальна психологія, 1 (39). pp. 94-106. ISSN 2078-189Х

- Шайгородський, Ю.Ж. (2008) Electoral advertising: realities and myths Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (12). pp. 259-268. ISSN 1810-5270

- Шайгородський, Ю.Ж. (2013) Syndrome of political procrastination: causes and consequences Політичний менеджмент (59). pp. 16-29. ISSN 2078-1873

- Шайгородський, Ю.Ж. (2012) Values as determinants social development Сучасна українська політика (26). pp. 219-228. ISSN 1810-5270

- Шайгородський, Ю.Ж. (2011) Anomie as a social and personal phenomenon Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 4 (54). pp. 19-29.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2012) Axiological dimension of Ukrainian model of modernization Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 4 (60). pp. 14-22.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2014) Technology social consolidation in the new political reality Технології суспільної консолідації в умовах нової політичної реальності. pp. 6-45.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2008) Ideology and mythology in the symbolic world of politics Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск: Політичні технології.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2013) Value dimension of modernity: the rational components Соціальна психологія (55). pp. 32-39. ISSN 2078-189X

- Шайгородський, Ю.Ж. (2011) The dynamics of economic values in terms of market transformations Політичний менеджмент, 6 (51). pp. 145-157. ISSN 2078-1873

- Шайгородський, Ю.Ж. (2012) Globalization: inevitable conceptual change Політичний менеджмент, 3. pp. 64-75. ISSN 2078-1873

- Шайгородський, Ю.Ж. (2010) Political myth as an instrument of policy research Сучасна українська політика (21). pp. 32-38.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2009) Mifoheneza system of political theory Політичний менеджмент, 3 (36). pp. 14-25. ISSN 2078-1873

- Шайгородський, Ю.Ж. (2008) Politics as the myth and scientific activities Політичний мнеджмент, 6 (33). pp. 30-40. ISSN 2078-1873

- Шайгородський, Ю.Ж. (2013) Ukrainian political elite: stereotypical practices and modern challenges Сучасна українська політика (29). pp. 311-334.

Шайгородський, Ю.Ж. (2016) The interaction of political institutions and civil society in Ukraine Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, м. Київ, Україна, pp. 92-122.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2007) Public morality as a system of values Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі. pp. 5-20.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2016) Study of political behavior in Ukraine Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2010) The values of the political reality Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 5 (49). pp. 33-40. ISSN 2524-0137

- Шайгородський, Ю.Ж. (2008) Policy as an institutional form of social consensus: historical and political interpretation Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (40). pp. 122-132. ISSN 2524-0137

- Шусть, Василь Володимирович (2012) Психологічні особливості подолання кризових явищ в давньоукраїнському суспільстві Психологічні перспективи. Спеціальний випуск: ктуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп. – Т. 2. Проблема цілісності суспільства, групи та особистості. (спец.). pp. 151-159.

Я

- Якимчук, Т.В. (2013) Personnel provision of the process of reforming the state penitentiary service of Ukraine: the state and directions of improvement In: Сучасна наука – пенітенціарній практиці: зб. матеріалів міжнар. практ.-конф. (м. Київ, 24 жовт. 2013 р.) Інститут кримінально-виконавчої служби, ПП «Золоті ворота», м. Київ, Україна, pp. 83-87. ISBN 978-966-2246-31-5

- Яремчук, Оксана Василівна, Васютинський, В.О., Горностай, П.П. (orcid.org/0000-0003-2327-6213), Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X) and Суший, О.В. (2017) Round table "History in us and we in the history: the psychology of historical memory" [Audio] (Unpublished)

This list was generated on Mon Dec 18 22:18:20 2017 EET.