Items where Subject is "Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 9 Geography. Biography. History > 91 Geography. Exploration of the Earth and of individual countries. Travel. Regional geography"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: M | І | Г | К | Л | М | Н | П | Т | Ш | Я
Number of items at this level: 86.

M

- Morkun, Volodymyr, Semerikov, Serhiy O. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Hryshchenko, Svitlana and Slovak, Kateryna (2017) Environmental Geo-information Technologies as a Tool of Pre-service Mining Engineer’s Training for Sustainable Development of Mining Industry ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2017 : Proceedings of the 13th International Conference (ICTERI, 2017) (1844). pp. 303-310. ISSN 1613-0073

І

- Ільченко, Віра Романівна (2013) The natural sciences textbook for the 5th grade as basic of the implementation of the educational ideas for a stable development in the subjects of the academic natural sciences branch Проблеми сучасного підручника (13). pp. 105-112.

- Ісаєва, Ганна Миколаївна (2011) Формування навичок самоосвіти учня через роботу з навчальною книгою, географічною картою, іншими джерелами знань Проблеми сучасного підручника (11). pp. 148-158.

- Ісаєва, Ганна Миколаївна (2014) Geography textbook as a means of forming students’ skills Проблеми сучасного підручника (14). pp. 221-231. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

Г

- Гончарова, Наталія Олександрівна (2012) Проблема диференційованого підходу у процесі навчання географії в психолого-педагогічній літературі Проблеми сучасного підручника (12). pp. 331-337.

- Гончарова, Наталія Олександрівна (2011) Сучасна структура дидактичних матеріалів з географії Проблеми сучасного підручника (11). pp. 221-227.

- Гончарова, Наталія Олександрівна (2014) Analysis ascertaining experiment on optimization of the educational process at a geography lesson Проблеми сучасного підручника (14). pp. 150-157.

- Гончарова, Наталія Олександрівна (2014) Analysis ascertaining experiment on optimization of the educational process at a geography lesson Проблеми сучасного підручника (14). pp. 150-156. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Грищенко, С.М. (2015) Formation of ecological competence future engineers mining profile based on geoinformation technology Сталий розвиток промисловості та суспільства: Міжн. наук.-техн. конф. конференції 20-23 травня 2015 р, 2. pp. 15-16.

- Грищенко, С.М., Моркун, В.С. and Семеріков, С.О. (2015) The use of GIS in the mining engineer training Project Report. Видавничий центр ДВНЗ "КНУ", м. Кривий Ріг, Україна.

- Грищенко, С.М., Моркун, В.С. and Семеріков, С.О. (2014) Environmental competency of future mining engineers Metallurgical and Mining Industry, 4. pp. 4-7. ISSN 20760507

К

- Ковчин, Наталія Андріївна (2012) Урахування психологічних особливостей навчання географії в основній школі в розробленні сучасних підручників Проблеми сучасного підручника (12). pp. 427-432.

- Ковчин, Наталія Андріївна (2011) Роль сучасного шкільного підручника з географії у формуванні системності знань школярів Проблеми сучасного підручника (11). pp. 163-168.

- Ковчин, Наталія Андріївна (2014) Psychological basis of formation of holistic scientific geographic picture of the world in high school children’s minds under present-day conditions Проблеми сучасного підручника (14). pp. 277-283. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Копилець, Євген Вікторович (2010) Виховання екологічних ціннісних орієнтацій підлітків засобами підручника із загальної географії Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (14). pp. 323-331. ISSN 978-966-2124-71-2

- Косова, Е.А. (2014) Distance course "Information systems and technology" for speciality "Tourism" New computer technology (12). pp. 213-224. ISSN 2309-1460

- Кравчук, Ольга Павлівна (2011) Визначення методичних орієнтирів у створенні навчального посібника за вибором учнів "Географічні інформаційні системи " Проблеми сучасного підручника (11). pp. 182-186.

- Кравчук, Ольга Павлівна (2015) Project “The concept of studying of geography of Ukraine at comprehensive schools” Освіта та розвиток обдарованої особистості, 11 (42). ISSN 2309-3935

- Криловець, Микола Григорович (2014) Realization of ecological upbringing in the modern geography textbooks Проблеми сучасного підручника (14). pp. 335-340. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Круглик, Лідія Іванівна (2012) Перспективи оновлення змісту підручника з курсу загальної географії для 6 класу Проблеми сучасного підручника (12). pp. 471-475.

- Круглик, Лідія Іванівна (2011) Застосування змістових модулів у процесі вивчення профільного курсу за вибором "Соціально-економічна географія України" Проблеми сучасного підручника (11). pp. 158-163.

Купрієнко, Дмитро Анатолійович, Дем'янюк, Юрій Анатолійович and Діденко, Олександр Васильович (2014) State territory аnd the state border НАДПСУ, м.Хмельницький, Україна. ISBN 978-966-8056-78-8

Л

- Любарець, Владислава Вікторівна (2010) Demands of professional trainning of future tour agents Молодь і ринок, 7/8 (66/67). pp. 52-55. ISSN 2308-4634

- Любарець, Владислава Вікторівна (2012) Experimental checking of effectiveness of formed professional competence of future travel agents Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. (12). pp. 117-124. ISSN 1995-1140

- Любарець, Владислава Вікторівна (2011) Analysis of personal qualities of tour agents Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 1 (159). pp. 109-114. ISSN 2222-5226

- Любарець, Владислава Вікторівна (2014) Essence of industrial tranining ina Ihotel of future travel agents Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Педагогічні науки (45). pp. 84-89.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2012) Етична складова у формуванні професійної компетентності фахівців сфери туризму In: Сучасні тенденції розвитку та вдосконалення туристської діяльності в Україні в контексті концептуальних положень глобальних етичного кодексу туризму: матеріали XIІ аспірантських читань Київський університет туризму, економіки і права, м.Київ, Україна, pp. 189-196.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2014) Адаптація випускників професійно-технічних навчальних закладів туристської сфери до професійної діяльності In: VI Міжнародна науково-практична конференція «Туризм в умовах глобалізації: виклики часу» Київський університет туризму, економіки і права, м.Київ, Україна.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2014) Професійна мобільність як показник якості випускника сфери туризму In: Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ, Україна, pp. 119-121.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2015) Адаптація випускників професійно-технічних навчальних закладів туристської сфери до професійної діяльності In: Туризм в умовах глоболізації: виклики часу. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції Інновації в туристській освіті в умовах глоболізації . Київський університет туризму. економіки і права, м.Київ, Україна, pp. 44-49.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2014) Features of the formation of pedagogical technology skills of hospitality for the future specialists in the sphere of tourism. In: Новітні концепції туризму та сучасні туристичні практики в Україні (за матеріалами ЮНВТО): матеріали ХІІІ-х аспірант. читань Київський університет туризму, економіки і права, м.Київ, Україна, pp. 17-23.

М

- Мальчевська, О.П. and Трикоз, С. В. (orcid.org/0000-0002-5929-589X) (2016) Programs for the correction and development work "Geography" (during after-hours) for 6-9 classes of special general educational institutions for children with intellectual disabilities [Teaching Resource]

- Маслюк, Андрій Миколайович (2014) Formation of mind Ukrainian people: geographical factors Вісник Національного Університету оборони України, 1 (38). pp. 258-263.

- Мащенко, Ольга Миколаївна and Булава, Леонід Миколайович (2013) Роль загальних закономірностей природи та географічних закономірностей у формуванні географічних компетентностей учнів 7 класу загальноосвітньої школи Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. «Теоретико-методичні засади компетентнісної моделі змісту освітніх галузей загальноосвітньої школи», 18 квітня 2013 р. (5).

- Моркун, В.С. and Грищенко, С.М. (2015) Environmental information technology in preparing future engineers Mining Profile Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання, 16 (23). pp. 64-68. ISSN 2411-8869

- Моркун, В.С. and Грищенко, С.М. (2015) Using Moodle in the formation of ecological competence of engineers using GIS technology Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle».

- Моркун, В.С., Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Грищенко, С.М., Зелінська, С.О. and Зелінський, С.С. (2017) The use of geoinformation technologies in lecture form of teaching American Journal of Education, 4 (2) (123). pp. 1037-1042. ISSN 0195-6744

Мякушко, О. І. (2010) Me and Ukraine (Environment) Program to prep, 1-4 grades of secondary schools for children with moderate mental retardation ТОВ "Поліграфкнига", м.Київ, Україна.

Н

- Надтока, Віктор Олександрович (2012) Перспективи розвитку понятійного апарату підручників для 6 і 7 класів шляхом удосконалення гідрографічних понять Проблеми сучасного підручника (12). pp. 545-550.

- Надтока, Віктор Олександрович (2014) The formation of the system of hydrological concepts in the school physical and geographical courses Проблеми сучасного підручника (14). pp. 476-484. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Надтока, О. Ф. (2009) Аналіз тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання з географії In: Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2008 рік Педагогічна думка, м.Київ, Україна, pp. 123-125.

- Надтока, О. Ф. (2011) Dualism in school geography – one of the most promising sources of improving educational standards Педагогіка вищої та середньої школи (33). pp. 363-368. ISSN 2304-4470

- Надтока, О. Ф. (2012) Основні концептуальні підходи до створення особистісно зорієнтованого підручника з географії Проблеми сучасного підручника (12). pp. 550-558.

- Надтока, О. Ф. (2011) Поліпшення якості підручників з географії - одна з умов розвитку освітньої системи Проблеми сучасного підручника (11). pp. 191-196.

- Надтока, О. Ф. (2014) Part of local history books on geography for primary schools as a means of their semantic component and analytical tools Проблеми сучасного підручника (14). pp. 384-492. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2012) Методичні особливості роботи вчителя географії з підручником для профільного рівня навчання Проблеми сучасного підручника (12). pp. 558-565.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2011) Вивчення географії в профільній школі чеез диференційовану структуру підручника Проблеми сучасного підручника (11). pp. 137-144.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2014) Formation cognitive independence students of specialized schools Edukacja w spoleczenstwach wielokulturowych. pp. 11-18. ISSN 2299-4106

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2015) Introduction of new technology education in school practice Педагогічний дискурс (18). pp. 152-156. ISSN 2309-9127

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2017) Methodological features of studying geography at school Педагогічна освіта:теорія і практика, 1 (22). pp. 304-310. ISSN 2309-9763

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2017) Formation of ecological competence of students in course study geography Український педагогічний журнал, 1. pp. 59-66. ISSN 2411-1317

Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2016) Methodology of studying the geography of Ukraine in school (features of study) Видавнича група "Основа", м. Харків, Україна. ISBN 978-617-2859-4

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2017) Methodology of application of pedagogical programmable means in the educational process of geography Комп'ютер у школі та сімї, 1 (137). pp. 29-35. ISSN 2307-9851

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2017) Conceptual development basics of profile education geography in the senior school Дидактика: теорія і практика.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Implementation of profile differentiation in the content of geographic education Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 трав. 2018 р., м. Київ. pp. 177-182.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Development of digital competence of learner in geography and economics training Комп'ютер у школі та сім'ї, 1 (145). pp. 3-8. ISSN 2307-9851

Назаренко, Тетяна Геннадіївна and Грома, Володимир Дмитрович (2017) Practical work and scientific research for grade 9 Бібліотека журналу "Географія", 4 (160). Видавнича група "Основа", м. Харків, Україна. ISBN 978-617-00-3004-7

- Науменко, С.О. (2013) Про технології оцінювання географічної компетентності учнів (за результатами анкетування вчителів) In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік: наукове видання Інститут педагогіки, м.Київ, Україна, pp. 96-97.

- Науменко, С.О. (2013) Рівень володіння географічною компетентністю в учнів основної і старшої школи In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік Інститут педагогіки, м.Київ, Україна, pp. 108-109.

- Науменко, С.О. (2014) The level of geographic competence and its components managing of the primary and high school pupils (results of a survey of pupils) Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університетуту ім. Павла Тичини, 1. pp. 284-295.

- Науменко, С.О. (2015) Test evaluation technologies of pupils’ geographical competence in geography books for grade 6 Педагогічна освіта: теорія і практика, 1 (18). pp. 298-303. ISSN 2309-9763

- Науменко, С.О. (2013) The systems tasks in test form on geography Педагогічна освіта: теорія і практика, 13. pp. 248-255.

- Науменко, С.О. (2015) The practical works as a method of evaluating of the geographic competence of pupils Нова педагогічна думка, 1 (81). pp. 87-91.

- Науменко, С.О. (2013) Geographic tasks as a tool of monitoring implementation of educational achievements of pupils of 6-7 classes Педагогічна освіта: теорія і практика, 15. pp. 186-190.

- Науменко, С.О. (2013) Technologies of assessment of geographical competence of pupils basic and high school (a teachers poll results). Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 5 (31). pp. 153-162.

- Науменко, С.О. (2011) Geography tests for external independent evaluation of educational achievements of graduates of secondary schools as toolkit of monitoring implementation of pupils’ achievements of 6th and 7th grade in geography. Наука і суспільство, 7-8. pp. 48-57.

- Науменко, С.О. (2012) Tests in TIMSS as toolkit of monitoring implementation of pupils’ achievements of 6th grades in geography Географія та економіка в сучасній школі, 1. pp. 3-7.

- Науменко, С.О. (2011) The toolkit of monitoring implementation of pupils’ educational achievements in geography textbooks for grades 6 and 7. Проблеми сучасного підручника (11). pp. 168-176.

- Науменко, С.О. (2008) Geography and natural science in the content of curriculums and educational programs for primary schools in the «Project of a unified school in Ukraine» Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка (6). pp. 34-38. ISSN 2415-3605

- Науменко, С.О. (2008) The geographical content of textbooks for primary classes during the period of development of the Ukrainian soviet system of education (1921-1930 years) Проблеми сучасного підручника (8). pp. 522-532. ISSN 2411-1309

- Науменко, С.О. (2009) The geographical content of the stable textbooks for the primary schools of the Ukrainian Soviet Socialist Republic in 1931-1950’s years Проблеми сучасного підручника (9). pp. 629-635. ISSN 2411-1309

- Науменко, С.О. (2007) The geographical component of the content of the primary education in the curriculums of the first half of the twentieth century Шкільна географічна освіта: технології навчання. pp. 195-200.

- Науменко, С.О. (2008) The sources of the geographical knowledge in the native primary school in 1917-1920 years Шкільна географічна освіта: інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі. pp. 118-125.

- Нехомяж, Оксана Сергіївна (2012) Формування країнознавчих понять засобами підручника в умовах навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 579-584.

- Нехомяж, Оксана Сергіївна (2011) Структурування навчального країнознавчого матеріалу в шкільному курсі географії (основна школа) Проблеми сучасного підручника (11). pp. 186-191.

П

- Паламарчук, О.Ф. (2013) Профессиональная подготовка бакалавров и магистров для сферы туризма в университетах Франции Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология, 1 (12). pp. 177-179.

Т

- Таранченко, О.М. (2015) Educational programs for 5-9 (10) classes of special secondary schools for hearing impaired children. Geography. 6-7 classes [Teaching Resource]

- Таранченко, О.М. (2015) Educational programs for 5-9 (10) classes of special secondary schools for deaf children. Geography. 6-7 classes [Teaching Resource]

- Таранченко, О.М. (2016) Educational programs for 5-9 (10) classes of special secondary schools for deaf children. Geography. 8-10 classes [Teaching Resource]

- Таранченко, О.М. (2016) Educational programs for 5-9 (10) classes of special secondary schools for hearing impaired children. Geography. 8-10 classes [Teaching Resource]

- Топузов, Олег Михайлович and Вішнікіна, Л. П. (2011) Комплексний навчально-методичний комплект шкільного курсу географії в системі особистісного орієнтованого навчання Проблеми сучасного підручника (11). pp. 130-137.

Топузов, Олег Михайлович, Назаренко, Тетяна Геннадіївна and Тименко, Л. В. (2010) Economic and social geography of the world: a textbook for grade 10 secondary schools Педагогічна думка, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-644-156-3

- Топузова, Алла Василівна (2012) Реалізація географічної освіти засобами підручника у процесі діяльності Українського географічного товариства Проблеми сучасного підручника (12). pp. 247-251.

Ш

- Шиліна, Н. В. (2012) Особливості процесу формування географічних понять через навчальні тексти підручника Проблеми сучасного підручника (12). pp. 763-769.

Я

- Яценко, Володимир Сергійович (2013) The peculiarities of the formation of the system of the ecological and upbringing activityof the pupils of the comprehensive educational institutions Проблеми сучасного підручника (13). pp. 262-268.

- Яценко, Володимир Сергійович (2014) Problems of construction of basic school geography textbooks Проблеми сучасного підручника (14). pp. 860-865. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

This list was generated on Mon Nov 19 12:15:14 2018 EET.