Items where Author is "Рібцун, Юлія Валентинівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 90.

Article

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2020) The development of the emotional sphere of children with speech development disorders Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови (16). pp. 205-222. ISSN 2313-4011

- Долженко, С.Г. and Рібцун, Юлія Валентинівна (2020) Сonceptual bases of studying speech activity from the position of psycholinguistic approach Особлива дитина: навчання і виховання, 2 (98). pp. 74-80. ISSN 2312-2781

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2019) Standardization of primary education of children with severe speech disorders in the conditions of the New Ukrainian school Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 3 (23). pp. 139-145. ISSN 2308-4855

- Кульбіда, С.В. (orcid.org/0000-0002-0194-3495) and Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2019) Scientific and methodical seminar-training "Contemporary Competence bases of development of persons with special needs in conditions of educational-rehabilitation institution" Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. pp. 1-7.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2018) To help teachers of the Inclusive-Resource Center: monitoring of the development of speech Логопед, 7 (91). pp. 2-9. ISSN 0321-1401

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2018) We know. We think. We apply: ensuring equal access to the education of children with special educational needs Логопед, 9 (93). pp. 2-13. ISSN 0321-1401

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2018) Inclusive Resource Center: methods for assessing the physical development of the child Логопед, 11 (95). pp. 2-9. ISSN 0321-1401

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2018) The use of new information technologies in working with children with speech development disorders Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве. pp. 150-155. ISSN 978-985-7155-17-0

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2017) Standardization of special preschool education for children with disabilities of speech development Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 1 (350). pp. 164-171. ISSN 1729-360Х

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2017) Correction and developing direction of primery book by l. S. Bavina in training of first-graders with mental retardation Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови (12). pp. 99-105. ISSN 2313-4011

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2016) Correctional-developing directions of textbooks on fine arts Проблеми сучасного підручника, 17. pp. 412-419. ISSN 2411-1309

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2016) Features and personality emotional and volitional persons different age groups disorders of speech Особистість в умовах кризових викликів сучасності : Матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 року). pp. 397-402.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2016) On the question of implementation the model of correctional and developmental work to overcome violations phonetic and phonemic aspects of speech in children Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2 (32). pp. 90-95. ISSN 2310-0893

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2015) Feasibility art-speech activity by creating fine art textbooks for children with severe speech disorders Актуальні питання освіти і науки [матер. ІІ Міжн. наук.-практ. конф.] (10−11 лист. 2015 р., м. Харків). pp. 193-198.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2015) Ways of formation of sensory-perceptual areas in children with impaired speech development Логопед, 11 (59). pp. 4-8.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (2014) Creating the programs to work with schoolchild with severe speech disorders: current issues Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: зб. наук. пр. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 березня 2014 р., м. Одеса). pp. 84-87.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (2014) On the problem of creation of the program "Art" for working with fifth-graders with severe speech disorders Народна освіта, 2 (23).

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2013) Роль латералізації функцій головного мозку в навчанні дітей із вадами мовлення Вісник Інституту розвитку дитини, зб. наук. пр., 26. pp. 95-98.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2013) До проблеми підготовки фахівців-викладачів іноземної мови для роботи з дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця, зб. наук. ст., матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 351-354.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2013) Особливості предметно-розвивального середовища в логопедичній групі за умови інклюзії дошкільників із ДЦП Педагогіка здоров’я. Здоров’я людини в умовах ноосферогенезу, зб. наук. пр. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження академіка В. Г. Вернадського . pp. 331-338.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2013) Сучасні ігрові технології логопедичної допомоги дітям із порушеннями мовлення зб. наук. пр.: Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД . pp. 132-133.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2013) Современные подходы в обучении дошкольников с нарушениями речи в условиях инклюзии Педагогика и психология, 1 (14). pp. 10-14. ISSN 2077-6861

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2013) Види логопедичного масажу в роботі з дітьми із порушеннями мовленнєвого розвитку зб. наук. пр. Кам’янець-Подільськ. нац. ун-ту ім. Г. Огієнка, 14. pp. 368-372.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2013) Розширення словниково-смислової компетентності засобом використання поезій Т. Г. Шевченка Логопед, Щомісячний журнал, 10 (34). pp. 2-7.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2013) Преподавание иностранного языка в специальном дошкольном образовательном учреждении компенсирующего типа Вісник Інституту розвитку дитини, 30. pp. 95-101.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2013) До проблеми порушення звуко-складової структури слова у дітей Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 23. pp. 206-208.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Формування фонологічного компоненту мовленнєвої діяльності у дітей за умов нормального та порушеного онтогенезу Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 22. pp. 219-222. ISSN Корекційна педагогіка та спеціальна психологія

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Науково-теоретичні аспекти професійної діяльності вчителя-логопеда Логопед, щомісячний журнал, 1 (13). pp. 2-7.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Дошкільні логопедичні пункти: актуальні проблеми сьогодення матер. Міжнар. наук.-практ. конф.:Проблеми та перспективи формування інноваційної системи освіти в ХХ столітті . pp. 63-65.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Організація та проведення у логопедичній групі ігор з правилами Матер. І Всеукр. наук.-практ. конф.: Сучасні проблеми логопедії та реабілітації . pp. 47-53.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Використання творчих ігор у роботі вчителя-логопеда Педагогіка здоров’я:, зб. наук. пр. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. . pp. 414-419.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Differentiation alalia and other speech and non-speech disorders Народна освіта, Електронний ресурс, 3 (18). ISSN 89661881715

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) До питання диференційної діагностики дислалії та мінімальних проявів дизартрії Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. pp. 226-230.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Застосування компетентнісного підходу у спеціальній дошкільній освіті дітей із ОМЗ Вісник Інституту розвитку дитини, 23. pp. 115-120.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Професійна діяльність вихователя-методиста спеціального ДНЗ компенсуючого типу зб. наук. пр., Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. pp. 129-134.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3) (2012) Медичний аспект міжсистемної взаємодії мовленнєвих порушень Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. pp. 139-144.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Сучасний підхід до ведення документації вчителя-логопеда молодшої логопедичної групи для дітей із ЗНМ "Народна освіта", 1 (13). ISSN 89661881715

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Співпраця вчителя-логопеда з батьками : молодша логопедична група для дітей із ЗНМ Дефектологія. Особлива дитина : навчання та виховання. pp. 33-37. ISSN 2312-2781

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Диференційна діагностика когнітивного розвитку дітей четвертого року життя із загальним недорозвитком мовлення Личность в едином образовательном пространстве: организация, содержание и технологии освоения. ISSN 978-966-191-083-5

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Інноваційний підхід до організації та проведення артикуляційної гімнастики в логопедичній групі Дошкільна освіта, 3 (33). ISSN 129711855

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Modern trends of special pre-school education and their realization in the creation of correction and development programs Науковий вісник Чернівецького університету (566). pp. 153-161. ISSN Педагогіка та психологія

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Характеристика фонетико-фонематичної складової мовлення дітей п’ятого року життя із ФФНМ Український логопедичний вісник, 2. pp. 36-53. ISSN 966-8663-24-1

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Концептуальні підходи до організації ігор-занять в умовах логопедичної групи спеціального ДНЗ компенсуючого типу Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання, 4. pp. 6-9. ISSN 2312-2781

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Создание программ для воспитателей логопедических групп как условие повышения качества специального образования дошкольников Формирование личности ребенка с особыми потребностями в условиях меняющегося мира : материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф..

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2011) Scientific-methodical provision of a special education for children with general speech underdevelopment Логопед (8). pp. 4-11.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2010) Використання наочності в роботі з молодшими дошкільниками із загальним недорозвитком мовлення Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання (4). ISSN 2312-2781

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2010) Вплив ендогенних та екзогенних факторів на становлення мовленнєвої діяльності молодших дошкільників із ЗНМ Народна освіта, 2 (11). ISSN 89661881715

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2010) Методичні рекомендації щодо формування фонетико- фонематичної складової експресивного мовлення молодших дошкільників із ЗНМ Український логопедичний вісник. ISSN 966-8663-24-1

Book Section

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2020) School speech therapy psychodiagnostics: theoretical and methodological aspects In: International scientific and practical conference «Current trends and factors of the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries» : conference proceedings, September 25-26, 2020 Izdevnieciba «Baltija Publishing», с. Lublin, Poland, pp. 156-161.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2020) Development of thinking in students with severe speech impairments In: Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи» (м. Запоріжжя 20-21 листопада 2020 р.) Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна, pp. 157-160. ISBN 978-966-992-295-3

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2020) Implementation of research results into practice by improving the professional competence of teachers In: Особлива дитина: навчання і виховання Педагогічна преса, м. Київ, Україна, pp. 76-78. ISBN ISSN 2312-2781

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2019) Scientific and methodological support for the content of special education of younger students with severe speech disorders In: Інноваційні дослідження у галузі педагогіки та психології: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (8-9 лют., м. Запоріжжя) Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна, pp. 101-104. ISBN 978-966-916-744-6

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2019) Linguistic training of children with severe speech disorders for schooling In: II International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities» : Conference proceedings, February 22th, 2019 Izdevnieciba «Baltija Publishing», с. Kaunas, Lithuania, pp. 471-474. ISBN 978-9934-571-79-4

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2019) Особенности зрительного гнозиса детей с нарушениями речевого развития In: Практична психологія в інклюзивному середовищі: Матеріали І Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 21 лютого 2019 року) Я. М. Домбровська, м. Переяслав-Хмельницький, Україна, pp. 188-192.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2019) Ways of forming the motivational basis of logocompensation work with younger students in the educational space of the New Ukrainian School In: Діти з особливими потребами в освітньому просторі: зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в освітньому просторі» (10-11 жовтня 2019 р., м. Чернігів) Симоненко О. І., м. Київ, Україна, pp. 185-187.

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2018) Educational and methodological support of art lessons in the school for children with severe speech disorders In: International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities» : Conference Proceedings, February 23rd, 2018 Izdevnieciba «Baltija Publishing», с.Kaunas, Lithuania, pp. 160-163. ISBN 978-9934-571-25-1

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2018) Components of lessons in educational institutions for children with severe speech disorders In: Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології : Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м.Запоріжжя, 2-3 лютого 2018 р.) Класичний приватний університет, м.Запоріжжя, Україна, pp. 160-163. ISBN 978-966-916-453-7

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2018) The development of visual functions in the system of correctional work with children with special educational needs In: Образование лиц с особенностями психофизического развития: традиции и инновации : сб. Междунар. науч.-практ. конф., (г. Минск, 25–26 октября 2018 г.) БГПУ, г. Минск, Беларусь, pp. 282-285. ISBN 978-985-541-536-8

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2017) Realization of the psycholinguistic approach in the content of the didactic complex in the visual arts In: International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics» : Conference proceeding, October 20-21, 2017 Izdevnieciba «Baltija Publishing», с. Lublin, Poland, pp. 114-117. ISBN 978-9934-571-07-7

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2013) До питання варіативного формування навичок читання у дошкільників із вадами мовленнєвого розвитку In: Особистість у єдиному освітньому просторі, Електронний зб. наук. пр. Запорізької обл. академії післядипломн. пед. освіти м. Запоріжжя, Україна.

Conference or Workshop Item

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2014) Діагностика, попередження та подолання мовленнєвих вад у дітей In: Соціальний проект, м.Київ, Україна.

Book

Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2020) Interactive interaction of teachers and primary school students with severe speech impairment (grades 1-2, 3-4) (“Art industry”, “Technological industry”) . (Unpublished)

Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2019) Standardization of educational and methodological support for teaching primary school students with severe speech impairment (grades 1-2) (“Art Industry”) Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2018) A child with impaired speech development «Інклюзивне навчання» . «Ранок», ВГ «Кенгуру», м. Харків, Україна. ISBN 978-617-09-3804-6

Порошенко, М.А., Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Ярошук, М.В., Таранченко, О.М. (orcid.org/0000-0002-5908-3475), Прохоренко, Л.І. (orcid.org/0000-0001-5037-0550), Гудим, І.М. (orcid.org/0000-0002-6459-806X), Федоренко, О.Ф. (orcid.org/0000-0001-9582-9206), Данілавічютє, Е.А. (orcid.org/0000-0003-3911-7612), Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704), Мельник, А.Ю., Воробей, О.В., Ярова, Г.О., Заруденко, Ю.В., Болкун, М.О., Новосад, В.Є., Макарук, О.О. and Самойленко, Л.А. (2018) Organizational-methodical principles of activity of inclusive-resource centers: educational and methodical manual Всеукраїнська благодійна організація «Благодійний фонд Порошенка», м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7239-29-0

Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) and Рібцун, Ольга Григорівна (2017) Teacher and kids gladly construct: a handbook for children 3-6 years "Помічник вихователя ДНЗ" . Генеза, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-11-0822-5

Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2014) Дошкільнятко: корекційно-розвивальна та навчально-виховна робота з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення МОН України.

Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2013) Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення "Кафедра", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2705-32-4

Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2013) Poems, pictures and sounds for fun and science. Album for speech therapy games, activities with children 3-6 years Логопеду-ДНЗ . ВГ "Основа", м. Харків, Україна. ISBN 978-617-00-1758-1

Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Сухіна, І.В. (orcid.org/0000-0001-7838-1948), Скрипник, Т. В. and Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2013) Training manual for parents of children with special educational needs (Part II) Імекс-ЛТД, м.Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-243-8

Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2012) Professional Directory teacher-speech therapist preschool educational institutions ВГ "Основа", м. Харків, Україна. ISBN 978–617–00-1573-0

Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2010) Предметно-розвивальне середовище у логопедичній групі для дітей із загальним недорозвитком мовлення Освіта України, м. Київ, Україна. ISBN 9789661881715

Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2010) Дитина із порушенням мовленнєвого розвитку Інклюзивна освіта . ТОВ ВПЦ "Літопис-ХХ", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-7252-66-3

Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Таранченко, О.М. (orcid.org/0000-0002-5908-3475), Сак, Т.В., Марчук, Т.Ф., Прохоренко, Л.І. (orcid.org/0000-0001-5037-0550), Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-0001-4667), Борщевська, Л.С., Вавіна, Л.С., Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250), Гудим, І.М., Мерсіянова, Г.М., Макарчук, Н. О., Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Сухіна, І.В., Скрипник, Т. В. and Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2010) Guide for parents of children with special educational needs: Instructor's Manual 9 books ТОВ ВПЦ «Літопис –ХХ», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-7252-66-3

Patent

Рібцун Юлія Валентинівна (2009) Спосіб відновлення вимовної функції у дошкільнят з порушеннями фонетико-фонематичної сторони мовлення 2877603228.

Teaching Resource

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2018) Curious interlocutors. Correctional-development work with children with special educational needs (1- 4 classes) [Teaching Resource] (Unpublished)

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2016) Visual Arts. Grade 1: a textbook for secondary schools for children with severe speech disorders (sections) [Teaching Resource] (Unpublished)

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2016) Educational program "Мusical art" (Grade 8): set of training programs for preparation 5-9 grader special general education for children with severe speech disorders [Teaching Resource]

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2016) Training programs "Art" for secondary special schools for children with severe speech disorders (8-10 grades) [Teaching Resource]

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2015) Sound beads. Forming of speech poly competence of the preschoolers [Teaching Resource]

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2015) Educational program "History of Ukraine" (Grade 5): set of training programs for preparation 5 grader special general education for children with severe speech disorders [Teaching Resource]

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2015) Educational program "Fine Arts" (preparatory 1-4 grade): set of training programs for preparation 1−4 graders special general education for children with severe speech disorders [Teaching Resource]

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2015) Educational program "Fine Arts" (Grade 5): set of training programs for preparation 5 grader special general education for children with severe speech disorders [Teaching Resource]

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2015) Educational program "Labor Studies" (preparatory 1-4 grade): set of training programs for preparation 1−4 graders special general education for children with severe speech disorders [Teaching Resource]

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2015) Educational program "Labor Studies" (Grade 5): set of training programs for 5th graders special general education for children with severe speech disorders [Teaching Resource]

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2015) Educational program "Fine Arts" (6-7 grade): set of training programs for 6-7 graders special general education for children with severe speech disorders [Teaching Resource]

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2015) Educational program "World History" (Grade 7): set of training programs for preparation 5-9 grader special general education for children with severe speech disorders [Teaching Resource]

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2015) Educational program "Ancient History" (Grade 6): set of training programs for preparation 5-9 grader special general education for children with severe speech disorders [Teaching Resource]

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2015) Educational program "History of Ukraine" (Grade 7): set of training programs for preparation 5-9 grader special general education for children with severe speech disorders [Teaching Resource]

- Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2015) Programs with correction and developmental work "Correction of development" for special secondary schools for children with severe speech disorders (preparatory classes 1-4) [Teaching Resource]

This list was generated on Fri May 7 19:44:57 2021 EEST.