Items where Subject is "Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 379.8 Leisure"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | Г | Ж | К | Л | О | П | С | Т | Ф | Ч | Ш
Number of items at this level: 48.

Є

- Єрьоменко, Е.А. (2013) Education of persistence in primary school children 6-7 years old as a condition of the effectiveness of training classes horting. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 12 (39). pp. 39-47.

І

- Ільченко, А.І. (2014) The Formation of Senior Students’ Value Attitude to Improving and Developing Physical Activity Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (18). pp. 280-288. ISSN 978-966-189-298-8

А

Алєксєєнко, Т.Ф., Данілова, А. П., Куниця, Т.Ю., Кушнарьов, С.В. and Малиношевський, Р.В. (2015) Educating of personality in charitable activities ПП Лисенко М.М., м.Ніжин, Україна. ISBN 978-617-640-209-1

Б

- Балл, Георгій Олексійович and Мєдінцев, Владислав Олександрович (2016) Processes with patterns of reflection: set-theoretic description Технології розвитку інтелекту, 2 (1 (12)). ISSN 2223-0521

- Балл, Георгій Олексійович and Мєдінцев, Владислав Олександрович (2016) Formalized description of processes as a theoretical resource for development study Мир психологии, 1. pp. 53-66.

- Барладим, В.М. (2014) Modern problems of information support non-formal education of children and youth Збірник наукових праць присвячений 15-річчю заснування Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. pp. 107-114.

- Барладим, В.М. (2014) "Register of public associations" as a tool informational support of non-formal education: current state and prospects of using In: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь 2014» Інститут Інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 128-131.

- Барладим, В.М. (2013) ICT in school education: overview of resources for teenagers In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 124-128.

- Барладим, В.М. (2014) Goole-services like multimedia tool informational support of education In: Науково-практична конференція "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна, p. 13.

- Барладим, В.М. (2015) Prospects of social networks and virtual communities in non-formal education In: ІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція "Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та виробництві" Маріупольський державний університет, м.Маріуполь, Україна, pp. 6-9.

- Барладим, В.М. (2015) The role of social networks and virtual communities in education of student youth In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Барладим, В.М. (2015) Children and youth NGOs, the role of non-formal education of youth In: ІV-ий Всеукраїнський науково-практичний семінар “Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті” (MITDE-2015) Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 25-27.

- Барладим, В.М. (2015) Social network non-formal education of youth Проблеми освіти, 2 (83). pp. 113-116.

- Букшина, Тамара Федотівна (2014) Bibliometric analysis of scientific publications on preschool education and training in national absracts database „Ukrainika scientific” (1998–2012) "Інформаційні технології і засоби навчання", 2 (40). pp. 135-150. ISSN 2076-8184

- Біла, І.М. (2014) Збереження цінності дитинства Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції: "Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей" (1). pp. 145-147. ISSN 978-617-595-0319

Г

- Габора, Л. І. (2009) Дозвілля як чинник профілактики бездоглядності неповнолітніх Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (13). pp. 45-53. ISSN ISBN 978-966-2124-50-7

- Горленко, В.М. (2015) Understanding the concept of electronic toys in modern preschools In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, м.Київ, Україна.

Ж

- Жданович, Юлія Миколаївна (2016) The Social-Pedagogic Support for Children of Internally Displaced Persons by Means of Isotherapy Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 20 (1). pp. 179-189. ISSN 2308-3778

- Жданович, Юлія Миколаївна (2016) Theoretical principles of organizing meaningful leisure for children of migrants Інноватика у вихованні, 3. pp. 114-122. ISSN 2411-4553

К

- Карасьова, Катерина Володимирівна (2012) Actualization of valued orientirov of senior under-fives in the real and playing relations Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 8 (4). pp. 123-131. ISSN 2072-4772

- Карасьова, Катерина Володимирівна (2013) Description manifestations of valued orientations of preschool child in the interaction with the peer Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 9 (4). pp. 120-133. ISSN 2072-4772

- Кокун, Олег Матвійович (2003) Psychophysiological study of the use of physical training for the prevention and overcoming tobacco In: Сучасні підходи до профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії та СНІДу, м.Київ, Україна.

Кучина, Л.І., Іванова, Н.А., Кучина, Катерина Олегівна and Ткаченко, А.В. (2016) Cooperation between libraries and museums Melitopolschyny as a resource for the development of education adults МДПУ ім. Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна. ISBN 978-617-7346-57-8

Л

- Лазоренко, Борис Петрович (orcid.org/0000-0002-2113-0424) (2014) Socio-psychological technologies of troubled youth crisis practices optimization Психологічні науки: проблеми і здобутки, 5. pp. 48-59.

О

- Оржеховська, В. М. and Федорченко, Т. Є. (2013) The Essence of the Preventive Educational Environment of Secondary School Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді , 2 (17). pp. 71-79. ISSN ISBN 978-966-189-209-4

- Охріменко, З.В. (2016) Іmage profesіonal Шкільний світ. Спецвипуск: Шлях до майбутнього, 15 (743). pp. 33-35.

П

Піроженко, Тамара Олександрівна, Ладивір, Світлана Олексіївна, Біла, І.М., Карасьова, Катерина Володимирівна, Карабаєва, Ірина Іванівна, Соловйова, Людмила Іванівна, Хартман, Олена Юріївна, Мельник, Інна Сергіївна, Пісарєва, Олена Володимирівна, Токарєва, Людмила Дмитріївна and Федорчук, Олена Іванівна (2014) The child in contemporary socio space Імекс-ЛТД, м.Київ, м.Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-343-5

С

- Савінов, Володимир Вікторович (2013) The phonogram of the roundtable "Playback Theatre as a Social Psychological Practice" [Audio] (Unpublished)

- Савінов, Володимир Вікторович (2017) The concept of "narrative reticulation" as a Playback Theatrical socio-psychological effect In: ХІV Міжнародна міждисциплінарна наук.-практ. конф. "Простір арт-терапії: можливості інтеграції", 23–25 лютого 2017 р., м. Київ, Україна.

- Савінов, Володимир Вікторович, Вознесенська, Олена Леонідівна and Климчук, Віталій Олександрович (2013) The stenogram of the roundtable "Playback Theatre as a Social Psychological Practice, Art and Social Product: Possibilities and Cautions" In: Playback Theatres Festival "Playback-BORSCHi", 15-20 липня 2013, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Сліпчишин, Л.В. (2013) Preparation of vocational schools’ students for future creative professional activity: the results of research Педагогіка і психологія професійної освіти (2). pp. 99-107. ISSN 2218-5186

- Сліпчишин, Л.В. (2010) Interaction between vocational and extracurricular educational institutions with the students’ creative potential development Молодь і ринок, 10 (69). pp. 33-37.

Сліпчишин, Л.В. (2014) Creativity as a means of professional competence of future worker СПОЛОМ, м.Львів, Україна. ISBN 978-966-919-015-4

- Сліпчишин, Л.В. (2011) Increasing of vocational school pupils professional motivation in terms of circle work Нові технології навчання: науково-методичний збірник, 1 (67). pp. 122-125.

- Сліпчишин, Л.В. (2011) Interaction of vocational schools and nonschool establishment as a system of joint activity with the formation of creative thinking of future workers Молодь і ринок, 8 (79). pp. 42-46.

- Соломаха, С.О. (2009) The aesthetics of beauty and goodness in the arts Мистецтво та освіта, 3 (53). pp. 2-6. ISSN 2308-8885

- Соломаха, С.О. (2012) Світоглядне становлення особистості в культурі: історичний аспект Естетика і етика педагогічної дії: зб.наук.пр., 2 (4). pp. 166-175. ISSN 2226-4051

Т

- Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894), Щотка, Оксана Петрівна, Лазоренко, Борис Петрович (orcid.org/0000-0002-2113-0424), Ларіна, Тетяна Олексіївна (orcid.org/0000-0001-8975-3348), Дворник, Марина Сергіївна (orcid.org/0000-0003-1505-0169), Мирончак, Катерина Володимирівна (orcid.org/0000-0002-1378-0494), Гундертайло, Юлія Данилівна (orcid.org/0000-0001-6959-663X), Савінов, Володимир Вікторович (orcid.org/0000-0001-5830-2333), Березко, Іванна Василівна, Авер'янова, Алла Володимирівна, Андрєєва, Ярослава Федорівна, Багмут, Анастасія Леонідівна, Булига, Інна Володимирівна (orcid.org/0000-0001-5527-738X), Гаркавенко, Ніна Власіївна, Горянська, Анжела Михайлівна, Гришко, Віталій Віталійович, Гуляс, Інеса Антонівна, Доскач, Світлана Сільвестрівна, Жорова, Вікторія Михайлівна, Ковтун, Алла Юріївна, Колтунович, Тетяна Анатоліївна (orcid.org/0000-0003-4573-430X), Король, Володимир Степанович, Кошова, Інна Вікторівна, Кресан, Ольга Дмитрівна, Литовченко, Ніна Федорівна, Михайлова, Оксана Іванівна, Новгородський, Руслан Григорович, Наконечна, Марія Миколаївна, Нещерет, Олена Іванівна and Тимошенко, Олексій Анатолійович (2017) Foreshortenings of the personality’s psychological well-being : abstracts In: All-Ukrainian scientific and practical seminar "Foreshortenings of the personality’s psychological well-being" Гротівські читання (9). Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин, Україна, pp. 1-177.

Ф

- Флегонтова, Н.М. (2011) Features communicative interaction between teachers and students in the process of organizing leisure Вища освіта України.Тем.вип.:Педагогіка вищої школи:методологія, теорія, технології, 3. pp. 216-225. ISSN 2078-1016

Флегонтова, Н.М. (2007) Educational Organization leisure students "Освіта України ", м.Київ, Україна.

Ч

- Чайка, Г.В. (2016) Characteristics of self-concept of computer gamers Social welfare: interdisciplinary approach, 1 (6). pp. 40-51. ISSN 2029-7424

- Чекстере, Оксана Юріївна (2017) Deprivation of the child as a result of excessive immersion in the virtual space Зб. наук. праць. За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблема особистісної активності в освітньому просторі: концептуальний,методологічний та емпіричний аспекти» [Слов’янськ, 2017 року]. pp. 57-64.

- Чиренко, Наталія Вікторівна (2013) Education of Social Initiative of Teenagers in Children’s Organizations of Scout Type Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць, 2 (17). pp. 440-447.

- Чиренко, Наталія Вікторівна (2015) National Scout Organization of Ukraine: experience of it's activity Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал "Імідж сучасного педагога", 4 (153). pp. 63-64.

- Чиренко, Наталія Вікторівна (2015) Educating social initiative: specificity ideas adolescent and adult leaders on the essence of the concept Щомісячний науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості», 5 (36). pp. 46-48.

Ш

- Шайгородський, Ю.Ж. (2010) Values of the individual: formalized model of holistic, multidimensional analysis Соціальна психологія, 1 (39). pp. 94-106. ISSN 2078-189Х

Шевченко, В.М. (2014) Guidelines for physical development of preschool children with hearing impairment Імекс-ЛТД, м.Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-322-0

- Шимановський, Марк Мусійович (2014) Children’s self-government in the pedagogical system of Stanislav Teofylovych Shatskii Імідж сучасного педагога, 9 (148). pp. 49-53. ISSN 2221-6316

This list was generated on Mon Dec 18 22:19:53 2017 EET.