Browse by Scientific subject Digital Library NAES of Ukraine

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: O | Є | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Number of items: 249.

O

- Ognevyuk, V. (orcid.org/0000-0002-8671-3348) and Sysoieva, Svetlana (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2014) Scientific direction of integrated research of education – osvitologiya Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 1-2. pp. 5-13. ISSN 1609-8595

Є

- Єршова, Людмила Михайлівна (2014) Establishment of the Idea of Educational Ideal in Ukrainian Pedagogical Theory in XI –XIII Century Pedagogical Discourse, 16. pp. 66-70. ISSN 2309-9127

- Єршова, Людмила Михайлівна (2014) Documents of personal origin as a historical and pedagogical source of domestic educational ideal research XIX – early XX century Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 117. pp. 322-325.

- Єршова, Людмила Михайлівна (2014) The problem of educational ideal in the legal field of the Ukrainian education (1991-2004) Міжнародні челпанівські психолого-педагогічні читання з нагоди 100-річчя урочистого відкриття Г.І. Челпановим І-го психологічного інституту, 2 (10) (31). pp. 29-35. ISSN 2308-5126

І

- ІІТЗН, НАПН України (2014) Reporting Scientific Conference of the Institute of Information Technologies and learning NAPS Ukraine In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 1-224.

ІІТЗН, НАПН України (2014) Сборник материалов І Всеукраинской научно-практической конференции молодых учёных "Научная молодёжь - 2013 " ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- ІІТЗН, НАПН України (2014) Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях», 23.10.2014 засідання №7, [Audio]

- ІІТЗН, НАПН України (2014) Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях», 18.09.2014, засідання №6. [Audio]

ІІТЗН, НАПН України (2014) Collection of scientific works dedicated to the 15th anniversary of the founding Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

ІІТЗН, НАПН України (2014) Collection of materials the Second All-Ukrainian scientific and practical conference of young scientists "Scientific youth 2014" ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- ІІТЗН, НАПН України (2014) Засідання №3. Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях» 17.04.2014 р [Audio]

- ІІТЗН, НАПН України (2014) Засідання №4. Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях» 26.05.2014 р [Audio]

- ІІТЗН, НАПН України (2014) Засідання №8. Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях» 13.11.2014 р [Audio]

- Іванькова, Н.А, Когут, У.П. and Ніколаєв, О.М (2014) Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі» [Image] (Unpublished)

- Ілляхова, М.В. (2014) The essence and specificity of creative activity in the system of lifelong learning Вісник післядипломної педагогічної освіти, 10 (23). pp. 37-46.

- Ілляхова, М.В. (2014) The dynamics of the creative process in measurements synergy Освіта: творчий процес чи соціальна технологія: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 березня 2014 року, м. Київ. pp. 31-37.

- Ілляхова, М.В. (2014) Andragogical principles of training teachers to work with gifted children Проблеми підготовки сучасного вчителя, 4. pp. 167-177.

- Ілляхова, М.В. (2014) Dynamics of the creative process in perspective of synergetics Освіта: творчий процес чи соціальна технологія: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 березня 2014 року, м. Київ. pp. 31-37.

- Ілляхова, М.В. (2014) Gistand specificity of creative activity in continuing education Вісник післядипломної педагогічної освіти, 10 (23). pp. 37-46.

- Ілляхова, М.В. (2014) The development of creative competences in system of continuous education In: Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення кваліфікації керівних навчальних закладів» НАПН України, Ун-т менедж. освіти, м.Київ, Україна, pp. 27-28.

- Ілляхова, М.В. (2014) Andragogical principles of formation of creative personality Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-20 вересня 2014 року, м. Київ. pp. 252-259.

- Ілляхова, М.В. (2014) Тhe draft of andragogy: overcoming divergence postnonclassical educational practics Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди», 4 (31). pp. 314-320.

- Ілляхова, М.В. (2014) Formation of creative competencies as a basis for the development of innovative economy Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали V Міжнародних філософсько-економічних читань (10 – 12 травня 2014 року, Львів). pp. 145-153.

Ілляхова, М.В. (2014) Modus andragogics synergistic model in education Ін-т обдаров. дитини НАПН України, м.Київ, Україна.

Ілляхова, М.В. (2014) Synergy creation in the image of temporality Ін-т обдаров. дитини НАПН України, м.Київ, Україна.

Інститут педагогіки, НАПН України (2014) Annotated results of research work of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Natural Sciences of Ukraine for 2014 Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-398-5

Інститут педагогіки, НАПН України (2014) Comparative pedagogy - 2014: A qualitative dimension of foreign language education and the Ukrainian context. Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-365-9

Інститут педагогіки, НАПН України (2014) Problems of a Modern Textbook Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 2411-1309

Інститут педагогіки, НАПН України (2014) Annotated results of research work of the Institute of Pedagogy for 2014 Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-398-5

Інститут проблем виховання, НАПН України (2014) Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна.

А

- Аврамчук, Антон Миколайович (orcid.org/0000-0002-2868-0541) (2014) Review of multimedia Moodle plugins In: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь» ІІТЗН НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 94-97.

Агаєв, Назім Асафович, Кокун, Олег Матвійович, Пішко, Ірина Олександрівна, Лозінська, Наталія Сергіївна, Герасименко, Микола Васильович and Ткаченко, Вячеслав Васильович (2014) Psychological support of leadership development of future officers НДЦ ГП ЗСУ, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2246-37-7

- Алєксєєнко, Ірина Вікторівна (2014) Elective course "Welcome to Ukraine" as a means of implementing a competent approach to shaping communicative skills of senior pupils In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 246-247. ISBN 978-966-644-398-5

Б

- Бакум, З. П. and Ткачук, В. В. (2014) Mining engineers training in context of innovative system of Ukraine Metallurgical and Mining Industry, 5. pp. 30-35. ISSN 20760507

- Бас, С. В. and Словак, К. І. (2014) Ways of processing requests and characteristics of mobile access to Wolfram|Alpha New computer technology (12). pp. 309-316. ISSN 2309-1460

- Басай, Надія Пилипівна (2014) Didactic approaches to constructing syllabus of an elective course "German-speaking countries" for students of 10th-11th grades In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 247-248. ISBN 978-966-644-398-5

- Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234) (2014) History of foreign school education in modern textbooks on the history of pedagogy In: Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти: збірник тез ХІV Всеукраїнської історико-педагогічної науково-практичної конференції Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, p. 52.

- Бех, І.Д. (2014) Educational process in the depths reached Шкільний світ (спецвипуск), 5 (685). pp. 3-41.

- Биков, В.Ю. (2014) 15 years of achievements In: Розширене засідання Вченої ради, присвячене 15-річчю від дня заснування Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 26.06.2014р., м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Биков, В.Ю. (2014) Innovative tasks of the modern stage of education informatization Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 1 (37). pp. 3-15. ISSN ISBN 978-966-2337-01-3

- Богдан, В.О. (2014) The feasibility of using cloud technology in preschool educational institutions In: Матеріали науково-практичної конференції «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна, p. 17.

- Богдан, В.О. (2014) Prospects of the introduction of cloud technology in preschool education In: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014» Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 8-10.

- Боднарук, Олена (2014) The content and mastering levels of the system of basic psychological concepts by the students during the professional training Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість у сучасній освіті: проблеми навчання та розвитку". pp. 38-43.

Болгаріна, В.С., Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Лозовецька, В.Т., Aystrahanov, Dmytro, Палькевич, Юлія Святославівна, Шимановський, Марк Мусійович, Anishchenko, Volodymyr, Михнюк, М.І., Карп'юк, М.Д., Weintraub, Mark, Пятничук, Т.В., Радкевич, О.П., Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206), Орлов, В.Ф., Романова, Г.М., Пуховська, Л.П., Селецький, А.В. and Мендзебровський, Ігор (2014) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy ТОВ "НВП Поліграфсервіс", м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

- Бондар, В.І. and Опалюк, Тетяна Леонідівна (2014) Adaptation processes are in the departmental of students ofprofession of teacher teaching Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки (118). pp. 5-12.

- Бондарчук, О.І. and Казакова, С. В. (2014) Problems of psychological readiness of managers of vocational and technical educational organizations to educational services’ marketing Актуальні проблеми психології, 41. pp. 70-75.

- Буров, О.Ю. (2014) Рroblems of qualimetry of giftedness Tiltai (66). pp. 193-202.

- Буров, О.Ю. (2014) Virtual Life and Activity: New Challenges for Human Factors/Ergonomics STO NATO. pp. 8-1.

- Буров, О.Ю. (2014) Від задатків до таланту In: Towards a European Talent Support Network and 3rd European Talent Day (8-10 May, Budapest), 8-10 May, 2014, Budapest, Hungary.

- Буров, О.Ю. and Перцев, М.А. (2014) Еrgonomic princples to design learning workplace Zastosowsnia ergonomii: Wybrane kierunky badan ergonomicznych w 2014 roku. pp. 329-335. ISSN 1898-8679

- Буров, О.Ю. and Царик, О.Р. (2014) Сombination of usability evaluation of e-learning tools and ergonomic expertise Вісник Національного авіаційного університету, 2 (59). pp. 136-140. ISSN 1813-1166 print / ISSN 2306-1472 online

- Білоус, Т.Л. (2014) The essence and structure of professional readiness to the work in extreme conditions the future internal affairs officers Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 2 (18) (37). pp. 37-40. ISSN 2308-5258

В

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) and Буковська, О.І. (2014) The innovative planning of maintenance of mathematical education is in modern textbooks Освітній простір: глобальні, регіональні та інформацйні аспекти, 3 (17). pp. 142-147.

- Василюк, Алла Володимірівна (orcid.org/0000-0001-6542-5649) (2014) Establishment and development of higher education in Ukraine Rocznik Pedagogiczny (37). pp. 139-149. ISSN 0137-9585

- Василюк, Алла Володимірівна (orcid.org/0000-0001-6542-5649) (2014) The pedagogical practice in system of professional pedagogical preparation of teachers in Poland Людинознавчі студії. Педагогіка, 2 (29). pp. 41-49.

- Василюк, Алла Володимірівна (orcid.org/0000-0001-6542-5649) (2014) Conceptual approaches to training future teachers Педагогічний альманах (23). pp. 98-104.

- Василюк, Алла Володимірівна (orcid.org/0000-0001-6542-5649) (2014) Strategies and forecasts for the development of education in Poland Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, 1 (42). pp. 350-353. ISSN ISBN 978-966-2770-30-8

- Вдовченко, Віктор Володимирович (2014) Preparatory modern model of the "Fundamentals of Design" on the basis etnodyzaynu to design creative faculties of universities Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст. Кн. 1: зб. наук. праць. pp. 279-288.

Г

- Гавриленко, Тетяна Леонідівна (2014) State policy on the organization of primary education in the Ukrainian SSR (1964-1984) Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (120). pp. 92-96. ISSN 2663-9114

- Герасименко, І.В. (orcid.org/0000-0001-6678-8142) (2014) System elearning future professionals in higher technical educational institutions ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Черкаський державний технологічний університет.

- Герасименко, І.В. (2014) System elearning future professionals in higher technical educational institutions ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Герасименко, І.В. (orcid.org/0000-0001-6678-8142) (2014) The use of e-learning in preparation for state certification In: Міжнародний науково-практичний семінар «Дистанційна освіта в Україні -2014: психолого-педагогічні особливості підготовки фахівців з вищою освітою: здобутки і перспективи» ХНАДУ, м. Харків, Україна, p. 8.

- Герасименко, І.В. (2014) Psychological and pedagogical aspects of distance learning technologies In: V Міжнародна електронна науково-практична конференція «Теорія і практика дистанційного навчання в освіті» Університет менеджменту освіти, м. Київ, Україна.

- Герасименко, І.В., Галасун, К.І. and Глущенко, В.В. (2014) Psychological and educational technology distance learning In: 9 Міжнародна конфереція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх" ITEA-2014, м. Київ, Україна, pp. 107-113.

- Герасименко, І.В. and Глущенко, В.В. (2014) The advantages of using ICT in the classroom In: I Українська конференція молодих науковців «Інформаційні технології – 2014» Використання інформаційних технологій в освіті: сучасність та перспективи . Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна, pp. 9-10.

- Герасименко, І.В. and Глущенко, В.В. (2014) Methods of using distance learning technologies In: ІІ міжнародна науково-практична конференції «Інформаційні технології в освіті, наукці і техніці» (ІТОНТ-2014) секція К . Маклаут, м. Черкаси, Україна, pp. 30-32.

- Говорун, Т.В. (2014) Research methodology of economic culture in gender dimension Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (5). pp. 63-72. ISSN 978-966-2760-14-9-(2)

- Горленко, В.М. (orcid.org/0000-0003-3963-4804) (2014) Electronic toys as multimedia learning tool In: Науково-практична конференція "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" 12-13 листопада 2014 року Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна, p. 24.

- Горленко, В.М. (2014) Prospects for the use of electronic toys in the educational process of preschool educational institutions In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 169-171.

- Горленко, В.М. and Горленко, О.С. (2014) To the classification of an electronic toy In: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014» ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 131-133.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2014) Interdisciplinary integration as a pedagogical condition of forming linguistic personality of future translators Наука і освіта, 2. pp. 78-82.

- Гриценко, Валерій Григорович (2014) Methods and means of visual design modern information systems Наукові записки, 6 (2). pp. 15-22. ISSN 978-966-7406-67-7

- Гриценко, Валерій Григорович (2014) Nowadays analysis of using information and communication technologies in the universities management Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю, 20 (20). pp. 256-259. ISSN 2307-4507

- Гриценко, Валерій Григорович (2014) The educational system modernization by the information and communication technologies means British Journal of Science, Education and Culture, 1 (5). pp. 69-76. ISSN 0007-1657

- Гриценко, Валерій Григорович (2014) Designing of automated information management system of the methodical work at the university Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology, 19 (n(9)). pp. 35-38. ISSN 2308-5258

- Гриценко, Валерій Григорович and Подолян, Оксана Миколаївна (2014) The theoretical principles of information-analytical systems design for the university management. Педагогіка вищої та середньої школи, 40 (40). pp. 166-173. ISSN 2304-4470

- Гриценко, Валерій Григорович and Подолян, Оксана Миколаївна (2014) Application of Git-branching for the organization of teamwork on IT projects Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (39). pp. 250-263. ISSN 2076-8184

- Грищенко, С.М. (2014) Model of usage of geoinformation technologies during formation of environmental competence of future mining engineers Metallurgical and Mining Industry, 4. pp. 8-9. ISSN 20760507

- Грищенко, С.М. (2014) Use of GIS technology in the training of future engineers Педагогіка вищої та середньої школи, 41. pp. 192-197. ISSN 18958-7748

- Грищенко, С.М. (2014) Formation of cognitive interest engineering students through interactive GIS technologies Вестник Томского государственного университета: филология; философия, социология, политология; история; право; экономика; психология и педагогика; науки о земле; химия, 380. pp. 161-165. ISSN 1561-7793

- Грищенко, С.М., Моркун, В.С. and Семеріков, С.О. (2014) Environmental competency of future mining engineers Metallurgical and Mining Industry, 4. pp. 4-7. ISSN 20760507

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2014) Childhood ripen in children Всеукраїнська газета для психологів, вихователів "Психолог дошкілля", 1 (54). pp. 7-8.

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2014) Not to make a swine out of a son Всеукраїнська газета для психологів та вихователів "Психолог дошкілля", 3 (56). pp. 6-8.

Д

Довгань, А.І., Овчарук, О.В. and Пужайчереда, Л.М. (2014) Молоко та молочні продукти: Навч.-метод. матеріали для проведення заходів з учнями початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів з питань раціонального харчування «ФОП Середняк Т.К.», м. Дніпропетровськ, Україна. ISBN 978-617-7029-76-1

Довгань, А.І., Пужайчереда, Л.М. and Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2014) Ми обираємо здорове харчування:навчально-методичний посібник навчального курсу за вибором для 8(9) класів ЗНЗ ТОВ "Друкарня Вольф", м. Київ, Україна.

- Долинський, Євген Володимирович (2014) Elective course in foreign language "My France": theoretical aspect In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 243-244. ISBN 978-966-644-398-5

- Долинський, Євген Володимирович (2014) The use of educational internet resources for the construction of the elective courses content from the foreign language Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», 3 (9). pp. 27-31.

- Долинський, Євген Володимирович, Палагнюк, Марко Георгійович and Палагнюк, Ірина Дмитрівна (2014) Foreign languages elective courses at professional school: technology of subject matter definition Зб. наук. праць Нац. академії Держав. прикордонної служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки, 4 (73). pp. 132-143.

- Дука, О.А. and Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) (2014) Actual issues of cooperation between the Ukrainian Orthodox Church and the State Penitentiary Service of Ukraine: past and present Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби, 2 (6). pp. 65-71.

З

- Задорожна, Н.Т., Лупаренко, Л. А. and Поповський, О.І. (2014) Workshop Implementation of the system to check for plagiarism of scientific publications [Audio] (Unpublished)

- Запорожченко, Ю.Г. (2014) The booklet is dedicated to the 15th anniversary since the Foundation of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of the Nationai Acadamy of Pedagogical Sciences of Ukraine Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

Захарченко, В.М, Калашнікова, С.А., Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Ставицька, А.В, Рашкевич, Ю.М and Таланова, Ж.В. (2014) National educational glossary: Higher education ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2432-22-0

- Захарченко, В.М, Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Рашкевич, Ю.М and Таланова, Ж.В. (2014) The development of educational programs [Teaching Resource]

К

- Карташов, Є.Г. (orcid.org/0000-0001-6522-5508) (2014) Investment composition in the process of formation of mechanisms of public governance of stability of regional economic-economic systems Менеджер. Вісник Донецького державного університету упраління, 1 (67). pp. 121-126. ISSN 2308-104X

- Карташов, Є.Г. (orcid.org/0000-0001-6522-5508) (2014) Interaction of authorities, businesses and territorial communities in the system of public administration of the sustainability of regional ecological and economic systems Теорія та практика державного управління, 1 (44). pp. 109-114. ISSN 1727-6667

- Кемпе, Вероніка Юріївна (2014) Completeness of Arrivals of Textbooks Published for Ukrainian Secondary Schools during 2010-2012 to the Library Stock of V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine: State and Prospects Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, 4. pp. 166-178.

- Кислова, М.А. (2014) Development of a mobile learning environment in higher mathematics in training of Electromechanics Engineers ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДВНЗ "Криворізький національний університет".

- Кислова, М.А. and Словак, К. І. (2014) To the question of mobile mathematical environment In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс - 2014»»: матеріали Міжнародної дистанційної науково - методичної конференції (20 - 21 березня 2014 р., м. Суми) видавничо - виробниче під приємство «Мрія» ТОВ, м. Суми, Україна, pp. 24-26. ISBN 978–966–473–103–1

- Кислова, М.А. and Словак, К. І. (2014) Information and communication learning tool constructing mathematical mobile environments In: Звітна наукова конференція присвячена 15-річчю Інституту інформаційних технологій і засобів навчання ІІТЗН НАПН України ІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 25-26.

- Кислова, М.А. and Словак, К. І. (2014) ICT in teaching Higher Mathematics bachelor electrician In: Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2014) ЧДТУ, м. Черкаси, Україна, pp. 40-41.

- Кишинська, О.О. (2014) Development of professional competencies teachers of philological specialities In: Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 38-40.

- Коневщинська, О.Е. (2014) Create a scientific basis for informational learning environment Педагогічна газета, 6 (238). pp. 1-4.

- Кочарян, Артур Борисович (2014) The requirements market to graduates of universities in conditions of informatization of the educational process Инновационные тенденции развития системы образования: материалы II междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 13 июня 2014 г.). ISSN 978-5-906626-28-8

- Кравчинська, Т.С. (2014) Motivation of professional teaching staff as a management function Нові технології навчання, 80. pp. 40-51.

- Кравчинська, Т.С. (2014) Мanagement motivation of professional activity of pedagogical workers: basic theoretical approaches Вісник післядипломної освіти, 10 (23). pp. 77-88.

- Кільченко, А.В. (2014) The film, dedicated to the 15th anniversary since the Foundation of the Institute of Information Technologies and Learning Tools Nationai Acadamy of Pedagogical Sciences of Ukraine [Video] (Unpublished)

- Кільченко, А.В. (2014) Internet center: from UUCP to cloud technology Збірник наукових праць, присвячений 15-річчю заснування Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. pp. 60-79.

- Кіяновська, Н.М. (2014) The development of Information and communication technologies in teaching engineering students in universities of the United States ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчаня.

- Кіяновська, Н.М. (2014) The development of Information and communication technologies in teaching engineering students in universities of the United States ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДВНЗ "Криворізький національний університет".

Л

- Левченко, В.В. (2014) Philosophical and psychological aspects of the study of ecological thinking Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля, 1 (33). pp. 212-218.

- Лещенко, М.П. (2014) Застосування номотетичного та ідеографічного підходів у педагогічних дослідженнях In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 42-45.

Лещенко, М.П. (2014) The development of information and communication competence of teachers and students of the Scandinavian countries (for example Sweden) Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору: посібник / За заг. ред. Бикова В. Ю., Овчарук О. В. . Атіка, м.Київ, Україна.

- Лещенко, М.П. and Тимчук, Л.І. (2014) Approaches to standardization of students information and communication competence development: the polish experience Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (42). pp. 33-46.

Лещенко, М.П. and Тимчук, Л.І. (2014) The development of media competencies of teachers in today's information society: the Polish experience Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору: посібник / За заг. ред. Бикова В. Ю., Овчарук О. В. . Атіка, м.Київ, Україна.

- Лещенко, М.П. and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2014) Сategory of "open education" in the works of native and foreign scientists Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (39). pp. 1-16. ISSN 2076-8184

- Лещенко, М.П. and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2014) The role of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine in informatization of educational space Збірник наукових праць присвячений 15-річчю заснування Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. pp. 14-23.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2014) Essence of industrial tranining ina Ihotel of future travel agents Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Педагогічні науки (45). pp. 84-89.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2014) Адаптація випускників професійно-технічних навчальних закладів туристської сфери до професійної діяльності In: VI Міжнародна науково-практична конференція «Туризм в умовах глобалізації: виклики часу» Київський університет туризму, економіки і права, м.Київ, Україна.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2014) Професійна мобільність як показник якості випускника сфери туризму In: Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ, Україна, pp. 119-121.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2014) Features of the formation of pedagogical technology skills of hospitality for the future specialists in the sphere of tourism. In: Новітні концепції туризму та сучасні туристичні практики в Україні (за матеріалами ЮНВТО): матеріали ХІІІ-х аспірант. читань Київський університет туризму, економіки і права, м.Київ, Україна, pp. 17-23.

- Любченко, Н.В. (2014) Some aspects of the individual trajectory of improve the professional competence of scientific-pedagogical personnel of higher education in terms of strengthening the competence approach in education Нова педагогічна думка. ISSN 2520-6427

- Любченко, Н.В. (2014) Management of scientific and methodical activity of postgraduate pedagogical education institutions: coordination aspect [Teaching Resource]

М

- Максим, О.В. (2014) Use skazkoterapii working with socially maladjusted students. Молодий вчений, 12 (15). pp. 260-264. ISSN 2304-5809

- Манілов, І.Ф. (2014) Psychotherapeutic verbal suggestion:possibilities of developmen Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 2-13 (109). pp. 140-145. ISSN 2078-2128

- Манілов, І.Ф. (2014) Psychocorrection deviant behavior among adolescents using suggestion Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України, 1 (16). pp. 124-132. ISSN 2077-2289

- Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844) (2014) Features of formation of ideological positions of students in new socio-cultural conditions Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 11 (31). pp. 308-313. ISSN 978-966-2760-14-9(3)

- Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844) and Болтаєвський, І.Ю (2014) Forced laborers of the Kyiv region in the system of economic exploitation of the Third Reich (1942 - 1945 years). Література та культура Полісся, 2 (76). pp. 170-179.

- Масимова, Н.Ю. (2014) Violation of environmental relations as determinants of deviant behavior Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 7 (36). pp. 262-270. ISSN 2072-4772

- Матюх, Ж. В. (2014) The feasibility of the use of ICT in inclusive preschool educational institution In: Матеріали наук. конф. "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" НАУ, м.Київ, Україна.

- Матюх, Ж. В. (2014) Possibilities of ICT in inclusive preschool educational institution In: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014» Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 51-52.

Мацібора, Надія Григорівна, Бондарчук, Оксана Борисівна (orcid.org/0000-0002-0869-6191), Іващенко, Віра Миколаївна and Палійчук, Руслана Іванівна (2014) Textbooks and Manuals in Humanities for Primary and Secondary Schools (1918-1945) from Library Stock of V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine : Catalogue ТОВ «Нілан-ЛТД», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-97408-4-7

- Мельник, Оксана Миколаївна (2014) Foreign Experience of Implementation of Electronic Educational Resources in Teaching and Educational Process of Primary School Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету, 2 (13). pp. 345-355.

- Мерзликін, О. В. and Єчкало, Ю.В. (2014) Success and continuity of pupils and students research competencies forming in physics learning Наукові записки, 6. pp. 81-86.

- Михайлов, Віктор Миколайович (orcid.org/0000-0002-5629-1500) (2014) Experience of Poland in organization of population training how to act in emergency situations Інвестиції: практика та досвід (13). pp. 128-132.

- Мужайло, І. С. (2014) Formation of partnership between hearing and deaf professionals in training matters of deaf pupils Теоретичне і методичне забезпечення навчання і виховання осіб з особливими освітніми потребами, 4 (4). pp. 238-245.

- Муранова, Н.П. (2014) A comprehensive approach to the creation of scientific and methodological support for pre-university training Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : ІХ Міжрегіонал. семінар, 14 лист. 2014 р..

- Муранова, Н.П. (2014) A Concept of Methodological Support of Pre-University Physic-Mathematical Training of Senior Pupils for Their Studies at a Technical University In: XI International scientific and practical conference «Areas of scientific thought – 2014/2015», December 30, 2014–January 7, 2015, Sheffield, Great Britain Science and education LTD, с. Sheffield, Great Britain.

- Муранова, Н.П. (2014) Development Prospects of Pre-University Physico-Mathematical Training of Senior Pupils Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 39 (92). ISSN 1992-5786

- Муранова, Н.П. (2014) The Person-Centered Approach as the Methodological Basis for Pre-University Training of Senior Pupils Нові технології навчання (80).

- Муранова, Н.П. (2014) A complex methodological support of pre-university training of senior pupils in physics and mathematics Освіта та розвиток обдарованої особистості, 11 (30). ISSN 2309-3935

- Муранова, Н.П. (2014) General Principles for Developing a Didactic System of Pre-University Physico-Mathematical Training of Senior Pupils for Their Studies at a Technical University Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 38 (91). ISSN 1992-5786

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2014) Life given to children (Extramural excursion by an exhibition in the Pedagogical Museum of Ukraine dedicated to V. Sukhomlynsky) Наука і суспільство, 11-12. pp. 37-41.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2014) Pedagogical heritage of Yevhen Berezniak: museum aspect In: Круглий стіл «Постать Є.С. Березняка в контексті інноваційного розвитку загальної середньої освіти України», 24 лютого 2014 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2014) Zoya Shevchenko's art studying literature (creative plot and bibliographic plot to the jubilee of the scientist) Українська література в загальноосвітній школі, 1. pp. 8-9.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2014) Ukrainian ways of Franz Mochnik (to the 200th anniversary of the Slovenian mathematician and teacher) In: Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти: Збірник тез і анотованих матеріалів XІV Всеукраїнської історико-педагогічної науково-практичної конференції, 14 листопада 2014 р., Київ Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 91-92. ISBN 978-966-644-385-7

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2014) Vasyl Sukhomlynsky’s psycological seminar and its role in the study of student personality Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки, 1.46 (108). pp. 89-97. ISSN 2518-7813

Н

- Науменко, С.О. (2014) Processing and interpretation of the test results by means of Microsoft Excel spreadsheets Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 1 (35). pp. 133-144.

- Наумова, Вікторія Юріївна (2014) Phenomenon of emotional burnout Освіта дорослих: енциклопедичний словник. p. 443.

- Нежинська, О.О. (2014) Gender tolerance as a factor of teens' personal development Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН України, 12 (25). pp. 218-226.

- Нежинська, О.О. (2014) Training of development of psychological readiness of leaders of educational organizations to introduction of gender approach in practice of management Збірник наукових праць «Теоретичні і практичні проблеми психології», 3 (35). pp. 241-246.

- Нечипуренко, Павло Павлович and Чміль, Наталія Петрівна (2014) Determination of iron compounds in the student applied experiment Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, пізнання», 3 (37). pp. 74-81.

Нечипуренко, Павло Павлович and Шенаєва, Тетяна Олексіївна (2014) Volumetric Method of Analysis Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: спецвипуск «Методичний посібник у журналі». - Том 9, 1 (9) (9). Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2014) Development of professional education in the globalization and integration processes Project Report. Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

О

- Овчарук, О.В. (2014) Civic Education Implementation Experience on Ukrainian Schools British Journal of Science,Education and Culture, 1 (5). p. 8.

- Овчарук, О.В. (2014) Democratization of education as a factor of education for democratic citizenship implementation in european countries In: Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 5 червня 2014) Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

- Овчарук, О.В. and Нежинська, О.О. (2014) Ukrainian experience of the post-graduate education gender studies in the context of society democratisation Вища школа лінгвістична.

Огнев’юк, В. (orcid.org/0000-0002-8671-3348), Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X), Драч, О.О., Линьов, К.О., Гонюкова, Л.В., Зеліско, І.М., Жукова, Ю.М., Фещук, М.Ю., Купрій, Т.Г., Галицька, М.М., Побірченко, Н.А., Козак, Людмила, Кузьменко, О.М. and Тригуб, І.І. (2014) Educology: professional training ВП «Едельвейс», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2748-57-4

- Олексюк, Н.В. (2014) Multimedia technologies as a means to prevention aggressive behavior junior pupils In: Науково-практична конференція "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна, pp. 1-91.

- Оліфіра, Л.М. (orcid.org/0000-0002-9534-1451) (2014) Training as advanced technology of development of professional management competence of the managers of education Bulletin of postgrated education, 12 (25). pp. 116-127. ISSN 2218-7650

- Орлов, О. В. (2014) Problems of psychological support for adolescents with intellectual disabilities in Ukraine In: Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення", 20-22 червня 2014, Одеса.

- Орлов, О. В. (2014) On the problem of neurosis as a maladaptive form of personality functioning in individuals with mild intellectual disability In: Міжнародна науково-практична конференція «Чинники розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті» , 22-23 серпня 2014, м. Одеса, Україна.

- Остапенко, Ірина Віталіївна (orcid.org/0000-0001-6710-5964) (2014) The social-psychological peculiarities of development of reflexive competence of top managers Doctoral thesis, Інститут соціальної та політичної психологіїї.

Отич, О.М. (2014) Sociocultural and ethno-cultural determinants Formation of the context of spirituality of education Zuvedra, м. Вільнюс, Литва. ISBN 978-609-8089-39-4

- Отич, О.М. and Овсієнко, Я.М. (2014) formation of artistic and aesthetic culture of the future skilled workers in professional and Specialized training institutions Етнодизайн:європейський вектор розвитку і національний контекст, 1. pp. 117-129.

П

- Павленко, Олена Олександрівна and Ченцов, В. В. (2014) Customs scientifc and academic journals as capacity building instruments In: Первая глобальная конференция Международной сети таможенных университетов – 2014 «Упрощение процедур торговли в постбалийский период: осуществление политики», 21-23.05.2014, м. Баку, Азербайджан.

- Петренко, Лариса Михайлівна (orcid.org/0000-0002-7604-7273), Єльникова, Галина Василівна, Житник, Ніна Василівна, Сушенцева, Лілія Леонідівна, Корогод, Наталія Петрівна, Самодрін, Анатолій Петрович, Абдулов, Ринат Махмутович, Сушенцев, О.Є. and Лучанінова, Ольга Петрівна (2014) Education quality management: experience and innovations: мulti-authored monograph Project Report. ІМА-прес, м. Дніпропетровськ, Україна.

- Петрушко, В.А., Каплун, О.О., Тукало, С.М., Тебенко, Олександр Віталійович, Тебенко, Олексій Віталійович, Горленко, О.С. and Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2014) Software "Software of Information System of Planning of Scientific Research" (IS "Scientific Research") Державна служба інтелектуальної власності України, м. Київ, Україна.

- Полонська, Тамара Костянтинівна (2014) Constructing contents of foreign language elective course and its implementation in the manuals for students of profile school Проблеми сучасного підручника (14). pp. 554-563. ISSN 2411-1309

- Полонська, Тамара Костянтинівна (2014) Theoretical approaches to constructing the content of elective courses in foreign languages for high school students In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 244-245. ISBN 978-966-644-398-5

- Попель, М.В. (2014) The methodical aspects of the algebra and the mathematical analysis study using the SageMath Cloud Informational Technologies in Education (19). pp. 93-100.

- Потапова, О. М. (2014) Organization of research activities of students technical specialties at the study of mathematical disciplines Science and Education a New Dimension. – Pedagogy and Psychology, 2 (27). pp. 57-61. ISSN 2308-1996

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2014) Motivation to Professional Self-Development of Prospective Teachers Education and pedagogical sciences, 2 (163). pp. 41-47. ISSN 2227-2747

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2014) The educational process of specialized schools: social and professional focus Педагогічна освіта: теорія і практика (17). pp. 98-105.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2014) Профільне навчання старшокласників: соціально-професійне спрямування Актуальні проблеми в системі освіти: ЗНЗ - доуніверситетська підготовка - ВНЗ: зб. наук. пр. матеріалів IX міжрегіонального семінару, м. Київ, 14 листопада 2014 р. (9). pp. 231-237.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2014) Competence approach in terms of profile education: social and professional focus Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р., м.Київ, 1. pp. 249-256.

- Піддячий, Микола Іванович (2014) Social and professional orientation of students [Teaching Resource]

- Пічугіна, І.С. (orcid.org/0000-0001-6460-8507) (2014) Some aspects of the use of webinars for the development of spiritual and moral values in non-formal adult education In: Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в освіті, науці й техніці” (ІТОНТ-2014) ЧДТУ, м. Черкаси, Україна, pp. 77-78.

- Пічугіна, І.С. (orcid.org/0000-0001-6460-8507) (2014) Features of using webinars for development of spiritual and moral values in informal adults education Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (43). pp. 94-103. ISSN 2076-8184

Р

Радкевич, В.О., Закатнов, Д.О., Ягупов, Василь Васильович, Кравець, Ю.І., Лук'яненко, Г.І., Савченко, З.В., Діденко, Олександр Васильович, Швець, А.С., Юрженко, В.В., Алєксєєва, С.В., Вовковінський, М.І., Радкевич, О.П., Ворначев, А.О. and Селецький, А.В. (2014) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy ТОВ «НВП Поліграфсервіс», м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

- Рассовицька, М.В. (2014) The use of cloud technology in teaching computer science engineering students In: Reporting scientific conference dedicated to the 15th anniversary of the Institute of Information technologies and training ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 198-200.

- Редько, Валерій Григорович (2014) The content of the textbook on a foreign language as a means of a diagnostics of the development of a pupil’s linguistic personality Проблеми сучасного підручника (14). pp. 597-610. ISSN 2411-1309

- Редько, Валерій Григорович (2014) Language of Foreign Language School Textbook: Didactic and Methodological Aspects Вестник Академии педагогических наук Казахстана, 2 (58). pp. 16-25. ISSN 2070-4046

- Редько, Валерій Григорович (2014) Concept of Teaching Foreign Languages in High School (Ukrainian Perspective) Замежныя мовы, 1 (51). pp. 15-19. ISSN 1993-3576

- Редько, Валерій Григорович (2014) Didactic and methodical approaches to designing the content of second foreign language learning in general secondary school in Ukraine Инновации в образовании, 4. pp. 85-95. ISSN 1609-4646

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2014) Competence-based paradigm of teaching foreign language communication - challenges of the modern education Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Компетентнісно-діяльнісні технології навчання іноземної та рідної мови у середній і вищій школі". pp. 5-11.

- Редько, Валерій Григорович and Басай, Олег Вікторович (2014) Principles of constructing the content of foreign language elective courses for high school students In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 241-242. ISBN 978-966-644-398-5

- Рибалка, В.В. (2014) I.A.Zyazyun (1938-2014) - the spiritual leader of Ukrainian educators In: Modern secondary education, innovation, methodology, theory and practice Shcherbatykh O.V., м. Кременчук, Україна, pp. 31-34.

- Рибалка, В.В. (2014) Theoretical and methodological issues of psychological research creative high school students perception of peers Current Affairs Psychology: scientific Papers of the Institute of Psychology H.S.Kostyuka NAPS Ukraine, 3 (19). pp. 304-314. ISSN 2072-4772

Римаренко, Сергій (2014) Modeling of Interethnic Relations. Risks and Opportinities ІРІеНД ім. І.Ф.Кураса, м. Київ, Україна, pp. 105-122.

- Ростока, Марина Львівна (2014) Monitoring and forecasting Professional training formation of professional competence of future accounting clerks for recording accounting data Нова педагогічна думка, 3 (79). pp. 193-197. ISSN -

С

- Семеріков, С.О., Грищенко, С.М. and Моркун, В.С. (2014) Environmental competency of future mining engineers Metallurgical and Mining Industry, 4.

- Семеріков, С.О., Мінтій, І.С. and Тарасов, І. В. (2014) Methods of forming future teachers of informatics competencies Programming example theme "Expert system" Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 4 (21).

Сидоренко, В.В. (2014) Regulation "On the pedagogical coaching in post-graduate education" Витоки, м.Донецьк, Україна.

- Сидоренко, В.В. (2014) Professionally significant components of pedagogical skills of teachers Ukrainian language and literature in response to the civilizational and historical and educational imperatives of the XXI century Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (29). pp. 90-96.

- Сидоренко, В.В. (2014) Tech cooperative learning in the formation of the communicative competence of pupils of 5-7 classes (didactic tools) Українська мова і література в школі, 8. pp. 8-15.

- Сидоренко, В.В. (2014) Organizational and scientific and methodological foundations for the implementation of technology in teaching coaching postgraduate education Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 10 (31/4). pp. 300-306.

- Сидоренко, В.В. (2014) Linguodidactic technology cooperative learning: a retrospective analysis Українська мова і література в школі (7). pp. 19-26.

- Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581) (2014) Pedagogical coaching as an innovative technology scientific and methodological support for professional and personal development of teachers in the system of postgraduate education Наукова скарбниця освіти Донеччини, 3 (14). pp. 13-19.

- Сидоренко, В.В. (2014) Tech cooperative learning as a means of creating productive student-communicant in terms of lifelong language learning In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2014 рік Методика навчання української мови . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 206-208.

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2014) European requirements for the criteria for the effectiveness of professional training Акмеологія — наука ХХІ століття : матер. ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 36-47.

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2014) Problems of multicultural education in polish scientists’ pedagogical researches Педагогічний процес: теорія і практика, 2. pp. 87-92. ISSN 2078-1687

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2014) Comparative studies in the education sphere: training course for master’s degree Педагогічний процес: теорія і практика, 4. pp. 23-26. ISSN 2078-1687

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2014) Comparative pedagogy in the development of educology Освітологія, 3. pp. 17-23. ISSN 2226-3012

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2014) Creative development of specialists in the magistracy Project Report. ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», м. Київ, Україна.

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2014) Macromodule IX. Methodology of interdisciplinary research in education Освітологія: фахова підготовка. pp. 457-514. ISSN ISBN 978-966-2748-57-4

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) and Галицька, М.М. (2014) Culturology of education as a component of education 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : зб. матер. Міжнарод. наук. конф. (22.05.2014, м. Київ). pp. 3-13.

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) and Галицька, М.М. (2014) Macromodule V. Culturology of Education Освітологія: фахова підготовка. pp. 285-354. ISSN ISBN 978-966-2748-57-4

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) and Огнев’юк, В. (orcid.org/0000-0002-8671-3348) (2014) Macromodule I. Introduction to educjlogy Освітологія: фахова підготовка. pp. 14-104. ISSN ISBN 978-966-2748-57-4

- Словак, К. І. (2014) Combined teaching of fundamental subjects as a scientific problem In: І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь − 2013» ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 45-47.

- Словінська, О.Д. (2014) Webinar as a Variety of Web E-Conference and its Place in the Combined Learning Вісник Житомирського державного університету (74). pp. 173-177. ISSN 2076-6173

- Сороко, Н.В. (2014) Стратегії моніторингу інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів у країнах Європейського Союзу (досвід Латвії, Літви та Естонії) Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество", 1 (17). pp. 590-616. ISSN 1436-4522

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Шевчук, П.Г. (2014) Comparative Analysis of Software Technologies Operating System Windows 8 for Learning the Programming Information Technologies and Learning Tools, 2 (40). pp. 65-73. ISSN 2076-8184

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2014) Experience of academic staff training on information and communication technologies in education (dedicated to the 15th anniversary of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine) Комп'ютер у школі та сім'ї, 2 (114). pp. 3-8. ISSN 2307–9851

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2014) Досвід роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: до 15-річчя заснування In: ІІ між нар. науково-практичної конф. «Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Стрюк, А.М. (2014) System of cloud-based learning applications for it professionals training In: Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2014): Черкаси, 24-26 квітня 2014 р ЧДТУ, м. Черкаси, Україна, pp. 87-88.

- Стрюк, А.М. (2014) The impact of the cloud computing on the formation and development of the information society In: Розвиток суспільної свідомості і проблеми національної ідентифікації : матеріали міжвузівської науково-методичної конференції. 22 березня 2014 р Видавничий центр КНУ, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 89-96.

- Стрюк, А.М. (2014) The model using cloud-oriented ICT in Kryvyi Rih National University In: Звітна наукова конференція присвячена 15-річчю Інституту інформаційних технологій і засобів навчання ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 153-155.

- Стрюк, А.М. and Рассовицька, М.В. (2014) Development model of cloud-oriented learning environment computing disciplines for engineering students In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2014» Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, м. Київ, Україна.

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) (2014) Pedagogics of cooperation of academician V. M. Syniov Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби, 1 (5). pp. 179-184.

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) (2014) Psychological and pedagogic component in the preparation of a specialist in the field of public administration (statement of question) Державне управління: теорія та практика, 2. pp. 54-60. ISSN 2311-6722

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) (2014) Self-education of a future specialist’s personality in the field of public administration (theoretical and practical aspect) Державне управління: теорія і практика, 1. pp. 114-124. ISSN 2311-6722

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) (2014) Training practice and internship of cadets and listeners (on the history of the issue) Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби, 2 (6). pp. 157-164.

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527), Обжелянська, Н.В. and Петрова, А.В. (2014) G. Radov's view: what should be a modern employee of penitentiary institutions? Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. - Спец. номер. pp. 153-157.

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) and Пампура, І.І. (2014) The principles of social and pedagogical work with juvenile convicts Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби, 1 (5). pp. 185-190.

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) and Пуйко, В.М. (2014) The contribution of the G. Radov in the development of the national penitentiary theory and practice (until the 65th birthday) Публічне право, 1 (13). pp. 245-251.

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) and Пуйко, В.М. (2014) Life way of the General Georgiy Radov: revival of prisoners' spirituality as a personal task Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. - Спец. номер. pp. 32-38.

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) and Супрун, Д. М. (orcid.org/0000-0003-4725-094X) (2014) Deviant behavior of adolescents (social and pedagogical aspect) Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби, 3 (7). pp. 141-149.

Т

- Ткачук, В. В. (2014) Training of mining engineers in the context of the national innovation system In: Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників Палітра К, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 158-161.

- Ткачук, В. В. and Єчкало, Ю.В. (2014) International Scientometric Databases In: Засідання Ради молодих учених Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет", 7 листопада 2014, м. Кривий Ріг, Україна.

- Ткачук, В. В. and Добриця, О. Г. (2014) The relevance of student publications in journals included in the international scientometric databases In: Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів і молодих досідників ТОВ Палітра К, м. Кривий Ріг, Україна.

- Топузова, Алла Василівна (2014) The role of Ukrainian Geographical Society in updating the content of the comprehensive secondary education Проблеми сучасного підручника (14). pp. 742-746. ISSN 2411-1309

- Тютюнник, О.І. (2014) Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування майбутніх менеджерів-адміністраторів ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Вінницький технічний університет.

- Тютюнник, О.І. and Каратунов, І.В. (2014) All-Ukrainian scientific-methodical seminar "System of training and education in computer oriented environment" Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Тінякова, Анастасія Ігорівна (2014) Social-psychological factors of effectiveness of group education activities of the seniors ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Ф

- Федюк, Уляна Миронівна (2014) Trends in reforming the senior profile school in Ukraine Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія (41). pp. 437-442. ISSN 2415-7872

Х

- Хартман, Олена Юріївна (2014) Правові та соціально-психологічні аспекти проявів батьківської відповідальності за розвиток дітей дошкільного віку в контексті створення безпечного сімейного середовища Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім я на захисті прав дітей" (1). pp. 399-401. ISSN 978-617-595-031-9

- Хомутиннікова, Н.Н. and Мусатов, Сергій Олександрович (2014) Peculiarities of pre-school educator’s professional self-determination Горизонты образования, 3 (42). pp. 72-80. ISSN 2310-1520

Ч

- Чаплінська, Юлія Сергіївна (orcid.org/0000-0002-8105-8954) and Плетка, Ольга Тарасівна (orcid.org/0000-0002-9248-246X) (2014) How to survive the war within yourself: author's method for working with compelled immigrants "Book of war" In: Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи. Матеріали IIІ міжнародної наково-практичної конференції Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація лікарів-психологів", м. Київ, Україна, pp. 100-102.

- Чиханцова, О.А. (2014) Foreign language learning of students with non-Linguistic specsality Euro-american scientific cooperation, 6. pp. 91-97. ISSN ISBN 978-1-77192-125-1

- Чиханцова, О.А. (2014) Connction and meaning of components of psychological readness of high school pupils during the learning a foreign language Nauki Społeczno-Humanistyczne, 02 (02). pp. 116-123. ISSN 2391-4165

Ш

- Шайгородський, Ю.Ж. (2014) Technology social consolidation in the new political reality Технології суспільної консолідації в умовах нової політичної реальності. pp. 6-45.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2014) The role of civil society in the formation of a new political reality Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 3 (71). pp. 136-152. ISSN 2524-0137

- Шевченко, Віктор Леонтійович (2014) Evaluating the effectiveness of the implementation of cloud technologies in high school Комп’ютер у школі та сім’ї, 1 (113). pp. 43-45. ISSN 2307–9851

- Шишкіна, М.П. and Когут, У.П. (2014) The methodical aspects of MAXIMA using as a tool for fundamental training of the bachelors of computer science Information Technologies in Education (20). pp. 74-83.

- Шишкіна, М.П., Когут, У.П. and Безвербний, І.А. (2014) Formation of the professional competence in computer science bachelors within the cloud based learning environment of the pedagogical university The problems of modern teacher training, 2 (9). pp. 136-146.

- Штома, Л.Н. (2014) Наукова школа підготовки вчителя Освіта, 6 (34). p. 9.

Я

- Якімець, Юрій Михайлович (2014) Formation of professional skills of future engineers technicians in preparation for graduate design Педагогіка і психологія професійної освіти, 6. pp. 79-87.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2014) Підготовка та атестація наукових і науково педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України у 2010-2013 роках Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь». pp. 181-184.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956), Пінчук, О.П., Савельєва, І.В. and Манжула, А.М. (2014) Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях» [Audio] (Unpublished)

This list was generated on Sat Jan 28 05:46:25 2023 EET.