Browse by Scientific subject

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 114.

- Єчкало, Ю.В. (2010) Virtual lab "Study of the electric field of point charges" Theory and methods of learning mathematics, physics, informatics, 2 (8). pp. 110-114. ISSN 2309-1479

- ІІТЗН, НАПН України (2010) Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України In: Звітна наукова конференція . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

Інститут педагогіки, НАПН України (2010) Problems of the modern textbook , 10 . Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

Інститут проблем виховання, НАПН України (2010) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді , 1 (14). ТОВ «Імекс-ЛТД», м. Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-055-7

Інститут проблем виховання, НАПН України (2010) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді , 2 (14). Зволейко Д. Г., м. Кам'янець-Подільський, Україна. ISBN 978-966-2124-71-2

Інститут психології імені Г.С.Костюка, НАПН України (2010) Г.С.Костюк - особистість, вчений, громадянин. До 110-ї річниці від дня народження . Ніка-Центр, Інститут психології імені Г. С.Костюка НАПН України, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-521-581-3

Інститут психології імені Г.С.Костюка, НАПН України (2010) Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України (38). Ніка-Центр, м.Київ, Україна.

Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234) (2010) To the portrait gallery of outstanding domestic teachers: Kostiantyn Dmytrovych Ushynskyi (1823/1824-1870/1871) Видатні педагоги світу (5). Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, м. Одеса, Україна.

- Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234) (2010) Fundamentals of historical and pedagogical research: theory and methodology Шлях освіти, 1 (55). pp. 37-42.

Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234), Доркену, Алла Миколаївна, Іванова, І.О. and Лога, Тетяна Володимирівна (2010) K. D. Ushynskyi's ideas in the context of modern pedagogical education and science: 1991-2010: to the 185th anniversary of his birth: a biobibliographic index Видатні педагоги світу (5). Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, м. Одеса, Україна.

- Биков, В.Ю., Овчарук, О.В., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Жалдак, М.І., Співаковський, О.В., Богачков, Ю.М., Рождественська, Д.Б., Морзе, Н.В., Малицька, І.Д., Кравчина, О.Є., Колос, К.Р., Литвинова, С.Г., Шимон, О.М., Шевчук, П.Г., Кривонос, О.М., Прилуцька, Н.С., Грабовський, П.П. and Білоус, О.В. (2010) Report on scientific work "The system of information and communication competencies of pupils, teachers and school leaders for standartisation and normative fulfilment" Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Боднарук, Олена (2010) Researching of organizational and professional factors of forming the system of basic psychological concepts by the students of higher educational institutions Актуальні проблеми психології, 1 (29). pp. 101-105. ISSN 2072-4772

- Бондар, В.І. (2010) The man who found himself Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, 16 (19). p. 3.

Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X), Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X), Кизенко, Василь Іванович (orcid.org/0000-0001-7835-9150) and Радкевич, В.О. (orcid.org/0000-0002-9233-5718) (2010) Implementation of the system of professional training in high school . ТОВ «Інформаційні системи», м. Київ, Україна, pp. 154-164.

- Говорун, Т.В. (2010) Economic culture in gender dimension: Search for a Methodology of psychological research Вища освіта України: зб. наук. пр (45).

- Говорун, Т.В. (2010) Gender aspects of economic socialization Українознавчий альманах (4). pp. 60-67.

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2010) The development of methodological ideas of teaching physics in the context of the pedagogical traditions of the Kyiv-Mohyla Academy as a center of science and education during the Slavic Renaissance Матеріали українсько-турецької філософсько-педагогічної конференції «Григорій Сковорода та Фетхуллах Гюлен: своєчасність традиції гуманізму» (07 червня 2010 р.). pp. 138-145.

Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2010) Evaluation of educational results in school science education on the basis of the competence approach . Міністерство освіти і науки України, м. Київ, Україна, pp. 35-42.

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2010) Quality of education as a historically determined category of partial didactics In: Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2 лют. 2010 р. : у 2-х т. , 2 . КНЕУ, м. Київ, Україна, pp. 506-508.

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2010) Textbook for labor school as a phenomenon of domestic didactics of physics in the 20s-30s of the 20th century Проблеми сучасного підручника (10). pp. 293-301. ISSN 2411-1309

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2010) Sociocultural approach in studying the history of physics didactics in Ukraine Нові технології навчання (63). pp. 26-32.

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2010) Programmed learning as an innovative technology in the history of domestic didactics of physics Нові технології навчання (65). pp. 78-83.

- Головко, Світлана Григорівна (orcid.org/0000-0003-0795-7166) and Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2010) Didactic conditions for ensuring the quality of training of future lawyers under the conditions of the Bologna process In: Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2 лют. 2010 р. : у 2-х т. , 2 . КНЕУ, м. Київ, Україна, pp. 508-509.

- Гривко, А.В. (2010) Linguistic features of textbooks in Mathematics Проблеми сучасного підручника, 1 (10). pp. 372-381.

- Гриценко, Валерій Григорович (2010) Information technology of management workload in higher education Інформаційні технології в освіті, 8. pp. 61-68. ISSN 2306-1707

- Гриценко, Валерій Григорович, Власенко, Володимир Миколайович and Власенко, Олександр Володимирович (2010) Control knowledge using new educational technologies Вісник Черкаського університету, 5 (191). pp. 18-22. ISSN 2076-586Х

- Довженко, І.В. (2010) Independent work of students (future service sphere specialists) Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики (18). pp. 102-107.

Замазій, Юлія Олександрівна, Іжецька, Марина Євгенівна, Кльоц, Любов Антонівна, Коробка, Лариса Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9306-0624), Кравченко, Ірина Федорівна, Литвиненко, Світлана Анатолівна, Марінушкіпа, Олена Євгенівна, Мельник, Юлія Василівна, Мороз, Р.А. and Підлипна, Людмила Віталіївна (2010) Annotated catalog of innovative practices training psychologists and social workers Психолог , 29 (413). Шкільний світ, м. Київ, Україна.

- Запорожченко, Ю.Г. (2010) Quality Assurance of Higher Education in Europe: the Experience of Ireland [Teaching Resource]

- Засельський, В.Й., Кислова, М.А., Рашевська, Н. В. and Словак, К. І. (2010) The implementation of "soft" computing in MME SAGE In: Новітні комп’ютерні технології (8). Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ-Севастополь, Україна, pp. 144-145.

- Калашнікова, С.А. (2010) Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства Project Report. Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна.

- Кляпець, Ольга Яківна (orcid.org/0000-0002-9400-9668) (2010) Individually psychological basis of effective personality realization in a family sphere Психологічні перспективи. pp. 48-57.

- Кот, М.З. (2010) Surdopedagogist with a clear conscience. In memory of the teacher - the defectologist Zasenko N. F. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, 16 (19). pp. 92-95. ISSN 2310-0893

- Кочубейник, Ольга Миколаївна (orcid.org/0000-0001-6460-8494) (2010) Postmodern: authenticity person and transformation discourse sociality Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка, 2010 (1). pp. 113-118. ISSN 1683-3309

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2010) Humanocentric paradigm as an instrument for optimization of internationalization in the area of education Philosophy of Education, 1-2 (9). pp. 115-122. ISSN 2309-1606

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2010) Elite Education in Ukraine in the Mirror of University Rankings: Quo Vadis? Вища освіта України, 4 (39). pp. 55-63. ISSN 2078-1016

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2010) The Transformation of the Nature of Knowledge in Post-Industrial Society: Toward a New Paradigm of Education? In: International Conference on Education and New Learning Technologies, 05-07.07.2010, м. Барселона, Іспанія.

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2010) he Main Stages of Implementation and Evaluation of Educational Innovations in Contemporary English-language and Russian-language Academic Discourse Higher Education of Ukraine, 4 (19). pp. 216-223. ISSN 2078-1016

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2010) Фахово-орієнтоване навчання майбутніх вчителів інформаційно-комунікаційних технологій Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології : Теоретичний та науково-методичний часопис, 3 (38). pp. 144-152. ISSN

- Лещенко, М.П. and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2010) Professional preparation of master's degrees of management educational establishment: historical and educational discourse Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, 27 (31). pp. 75-82.

- Лобода, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3102-0381) (2010) Pedagogical creativity of the teacher in the columns of the national presses of the 20th century: confrontation of ideas Project Report. Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, м. Луганськ, Україна.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2010) Demands of professional trainning of future tour agents Молодь і ринок, 7/8 (66/67). pp. 52-55. ISSN 2308-4634

- Манілов, І.Ф. (2010) Психотерапевтичний потенціал подорожування наодинці Актуальні проблеми психології. Консультативна психологія та психотерапія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України , 7 (Т. 3). pp. 179-188.

- Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844) (2010) The problem of technologies of distances education and inculcation it in the system of high education Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 4 (191). pp. 54-60. ISSN 2076-586Х

- Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844) (2010) Emotional literacy of educational specialist as component of it professional competence considered. Вісник Запорізького національного універстету: Збірник наукових статей. Педагогічні науки, 1 (12). pp. 38-41.

- Маслюк, Андрій Миколайович (2010) Psychological characteristics of narratives in the "Black Book of Ukraine" Вісник Національної академії оборони України, 6 (19). pp. 115-120.

- Маслюк, Андрій Миколайович (2010) Variety of factors depryvuyuchyh Holodomor in Ukraine of the first half of the XX century Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України (38). pp. 238-246.

Музика, О. Л. (2010) Професійно орієнтовані завдання у системі підготовки студентів-психологів (3). Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.

Музика, О. Л. (2010) The main notions of subjective and value analysis of personality development // Professionally oriented tasks in psychology . Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир, Україна, pp. 43-50. ISBN 978-966-485-070-1

- Муранова, Н.П. (2010) Formation of Would-Be Students at the Institute of Pre-University Training Структура особистості дитини у віковому вимірі : Всеукр. наук.-практ. семінар, 20 жовт. 2010 року.

- Муранова, Н.П. (2010) Didactic conditions of pre-professional training of students of aerospace Lyceum Педагогічне проектування та його місце в системі навчально-виховного процесу загальноосвітнього закладу : Всеукр. наук. практ. конф., 23–24 бер. 2010 р.. ISSN ISBN 978-966-2249-22-4

- Муранова, Н.П. (2010) The guarantee of quality of vocational training should become state standards Рідна школа, 11 (971).

- Муранова, Н.П. (2010) Preparation of entrants in mathematics for admission to higher educational institutions Математика в школі, 7-8.

Муранова, Н.П., Логвин, М.М., Нестеренко, Л.І. and Муранов, О.С. (2010) Geometry , - (-). НАУ-друк, м. Київ, Україна.

- Муранова, Н.П. and Ломонос, Л.М. (2010) Methods for solving systems of rational equations of higher degrees Удосконалення механізму підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання в системі оцінки якості освіти : IV Міжрегіонал. семінар, 3 квіт. 2009 р..

Муранова, Н.П., Ломонос, Л.М. and Мамчук, В.І. (2010) Selected questions of mathematics. Elements of vector algebra and analytic geometry . НАУ-друк, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-598-481-8

Муранова, Н.П., Муранов, Андрій, Логвин, М.М. and Нестеренко, Л.І. (2010) Geometry . НАУ-друк, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-598-636-2

Муранова, Н.П., Харченко, Л.А. and Шевченко, Г.В. (2010) Mathematics. Derivative and its application . НАУ-друк, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-598-505-1

- Мусатов, Сергій Олександрович (2010) Polemic accents in determining the subject of personality psychology Актуальні проблеми сучасної української психології. До 60- річчя від дня народження академіка С. Д. Максименка (38). pp. 247-256. ISSN ISBN 966-7837-34-3

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2010) Activity of N. Pirogov as a guardian of the Kyiv educational district Шлях освіти, 4. pp. 32-37.

- Міхно, Олександр Петрович (2010) Pedagogical Museum of Ukraine in the educational process of higher educational institutions Історія України – очима молоді. Практична допомога музеїв ВНЗ. До 350-річчя Конотопської битви : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14–15 грудня 2009 р., м. Київ. pp. 34-36.

- Міхно, Олександр Петрович (2010) Literary conversation of Nikolai Pirogov as a method to studying literature Українська мова і література в школі, 6. pp. 39-41.

- Отич, О.М. (2010) Pedagogy art artistic subdystsyplin education system СУМДПУ імені А.С.Макаренка, м. Суми, Україна.

- Павленко, Олена Олександрівна (2010) Forming Communicative Competency of Customs Officers under the System of Lifelong Professional Education Masters thesis, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Міністерство освіти і науки України.

- Павленко, Олена Олександрівна (2010) Forming Communicative Competency of Customs Officers under the System of Lifelong Professional Education Other thesis, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Міністерство освіти і науки України.

- Павлик, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5828-606X) (2010) Психологическая культура личности как фактор гармонизации ее характера в юношеском возрасте . (Unpublished)

- Попель, М.В., Борисюк, І.Ю. and Кривенок, І. (2010) he dynamics of manifestations of creativity in ontogeny Актуальні проблеми психології в закладах освіти: матерiали міської науково-практичноi конференцii: До 80-рiччя Криворiзького державного педагогiчного унiверситету та 20-рiччя кафедри психопогii КДПУ.

- Попель, М.В. and Марчик, В.І. (2010) Effect of exercise on sustained attention Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України: матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 (10).

- Попель, М.В. and Словак, К. І. (2010) The application features MMC mobile SAGE course of Mathematics Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 1 (8).

- Попель, М.В. and Словак, К. І. (2010) Lecture demonstrations in the course of Mathematics In: Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 14–17 вересня 2010 р . Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м.Київ, Україна.

- Піддячий, Микола Іванович (2010) Teoretichni is principles of labor education of senior pupils Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (14). pp. 274-282. ISSN ISBN 978-966-2124-71-2

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2010) Теоретичні засади профінформаційної роботи зі старшокласниками Проблеми сучасного підручника (10). pp. 599-605.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2010) Historical aspects of the formation of the problem of personal self-development Юридична психологія та педагогіка, 1 (7). pp. 49-56. ISSN 2519-4682

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2010) Theoretical problems of psychology of self-development of personality Юридична психологія та педагогіка, 2 (8). pp. 24-29. ISSN 2519-4682

- Семеріков, С.О., Іщенко, М.П. and Швидка, С.О. (2010) Regional innovation university complex in the management of continuous fundamental education Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки, 4 (183).

- Семеріков, С.О., Андріяко, Ю.В. and Россоха, М.Ю. (2010) Systems Approach to Pedagogical Process control in Higher Educational Establishments Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки., 4 (183).

- Семеріков, С.О., Атаманчук, Ю.М. and Десятов, Т.М. (2010) The Peculiarities of Higher Education Management in the Context of the main Barriers on the Way of Adaptation Regional Higher School Activity to the Bologna Process Вісник Черкаського універитету. Сер. Педагогічні науки, 4 (183).

- Семеріков, С.О., Ліннік, О. П., Шокалюк, С.В. and Глуходід, М.В. (2010) Implementing SaaS model system informatychnyh mobile learning courses In: Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 14–17 вересня 2010 р. , 1 . Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, Україна.

- Семеріков, С.О., Мінтій, І.С. (orcid.org/0000-0003-3586-4311), Словак, К. І., Теплицький, І.О. and Теплицький, О.І. (2010) Mobile software informatychnyh teaching subjects in high school Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 8 (15).

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2010) The role, place and content of computer modeling in the school system Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 9 (16).

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2010) Computer simulation - a new component of basic training In: Збірник наукових праць III Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми впровадження кредитно-модульної системи очима студентів та викладачів» , 1 (3). ХДТУБА, м. Харків, Україна.

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2010) Mobile mathematical environment Sage: New Opportunities and Prospects of Development In: Тези доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2010). 4-6 травня 2010 року , 2 (7). Черкаський державний технологічний університет, м.Черкаси, Україна.

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2010) Theoretical and methodological foundations fundamentalization informatychnyh teaching subjects in high school Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 3 (8).

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О. and Поліщук, О.П. (2010) Higher education as a factor of innovation development In: Збірник наукових праць , 1 (1). ХНАДУ, м. Харків, Україна.

- Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Теплицький, О.І. and Мінтій, І.С. (2010) Principles of design and development of methodical system of fundamental training in informatics Збірник наукових праць. pp. 32-34.

- Семеріков, С.О. and Хараджян, Н. А. (2010) MME Sage as a tool of economic processes modeling In: Інформаційні технології та моделювання в економіці: збірник наукових праць Другої Міжнародної науково-практичної конференції . Брама-Україна, м. Черкаси, Україна, pp. 259-260.

- Семеріков, С.О. and Шокалюк, С.В. (2010) The organization distributed computing tools Sage MMS Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2 (4). pp. 338-345.

- Сидоренко, В.В. (2010) Is psychology-pedagogical accompaniment of the continuous in-plant training of teacher of Ukrainian and literature in the conditions of transformation of education Вісник Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасний лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір», 22 (209). pp. 71-79.

- Сидоренко, В.В. (2010) Professional and personal growth teacher-language and literature based on credit-modular system: Blog trainees: In 3 parts. - P. III [Teaching Resource]

- Сидоренко, В.В. (2010) Professional and personal growth teacher-language and literature based on credit-modular system: blog mizhkursovoho period: In 3 parts. - P. III [Teaching Resource]

- Сидоренко, В.В. (2010) The curriculum is blended courses for teachers of Ukrainian language and literature on the topic: "Online training course in "Ukrainian Language and Literature "(in the credit system) [Teaching Resource]

- Сидоренко, В.В. (2010) Multi cyclical model professional and personal growth teacher-language and literature for credit-modular system of education Післядипломна освіта в Україні, 1. pp. 55-60.

- Сидоренко, В.В. (2010) Professional and personal growth teacher-language and literature on the basis of credit-modular system: Tutorial: In 3 ch. - Chapter I [Teaching Resource]

- Сидоренко, В.В. (2010) Planning and implementation of individual educational trajectory of the teacher of Ukrainian language and literature on credit-modular system of training Вісник післядипломної освіти. – Ч. І: Педагогіка, 1 (14). pp. 155-164.

- Слободяник, О.В. and Величко, С.П. (2010) Features of the use informatively communication technologies in practical activity of teacher of physics Kirovohrad State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko . pp. 78-81.

- Словак, К. І. (2010) Applying mathematical mobile environment SAGE in learning higher mathematics students of economic universities Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2 (4). pp. 345-354.

- Словак, К. І. (2010) Activation cognitive activity of students of economic universities in teaching of Mathematics In: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО - 2010) . Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, м. Черкаси, Україна, pp. 370-371.

- Словак, К. І. (2010) Using MME Sage in the process of learning in higher mathematics Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки, 1 (191). pp. 106-111. ISSN 2076-586Х

- Сорочан, Т.М. (2010) The professionalism and competence of teachers in the context of post-graduate education Освіта на Луганщині, 2. pp. 7-12.

- Сорочан, Т.М. (2010) Continuing education of teachers: administrative aspect Післядипломна освіта в Україні, 2. pp. 73-75.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2010) Іnformation and communications technology training: criteria for internal quality assessment Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (19). ISSN 2076-8184

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2010) Іnformation and communication and informatic competences of informatics teacher In: VII Всеукраїнська науково- практична конференція , 1 . Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси , Україна, p. 73.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2010) Іnformation and communication and informatic competences of informatics teacher Всеукраїнська наук.-практ. конференція: Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики. pp. 70-76.

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) (2010) The contribution of the scientific school of Academician VM Sinev to the development of general and special psychological and pedagogical science Професор Віктор Миколайович Синьов: біобібліографічний показчик. pp. 113-123.

- Теплицький, І.О., Стрюк, А.М., Рашевська, Н. В. and Кислова, М.А. (2010) Distributed localization of educational software In: Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 14–17 вересня 2010 р. , 1 . Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, Україна.

- Тимченко, А.А., Триус, Ю.В., Стеценко, І.В., Оксамитна, Л.П., Франчук, В.М., Заспа, Г.О., Тупицький, Д.П., Тьорло, О.В. and Герасименко, І.В. (2010) Information-analytical system of monitoring and evaluation of educational activities of university students Technical Report. ТОВ "МакЛаут", м. Черкаси, Україна.

- Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894) (2010) Crisis Challenge. Odyssey of Overcoming Project Report. "Когито-Центр", м. Москва, Російська Федерація.

Триус, Ю.В., Стеценко, І.В., Герасименко, І.В. and Франчук, В.М. (orcid.org/0000-0002-9443-6520) (2010) Using еlectronic learning system MOODLE for control and evaluation of training activities of high schools students . МакЛаут, м.Черкаси, Україна.

- Туравініна, О.М. (2010) The use of mobile tools for learning mathematical informatics in physics course In: VІІ Всеукраїнська науково-практична конференця «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2010) (2). ЧДТУ, м. Черкаси, Україна, p. 74.

- Туравініна, О.М., Теплицький, І.О. and Ліннік, І.І. (2010) On the development of mathematical informatics teaching methodic in technical universities In: Новітні комп'ютерні технології (8). Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, Україна, pp. 168-169.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2010) Political myth as an instrument of policy research Сучасна українська політика (21). pp. 32-38.

- Шайгородський, Ю.Ж. (orcid.org/0000-0003-3281-6138) (2010) Values of the individual: formalized model of holistic, multidimensional analysis Соціальна психологія, 1 (39). pp. 94-106. ISSN 2078-189Х

- Шайгородський, Ю.Ж. (2010) The political myths of election campaigns Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 6 (50). pp. 147-155. ISSN 2524-0137

- Шайгородський, Ю.Ж. (2010) The values of the political reality Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 5 (49). pp. 33-40. ISSN 2524-0137

This list was generated on Mon May 27 15:42:37 2024 EEST.