Items where Subject is "3 Social Sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: L | N | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 140.

L

- Lytvynova, S. H. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) and Proskura, S. L. (orcid.org/0000-0002-9536-176X) (2018) Organization of Independent Studying of Future Bachelors in Computer Science within Higher Education Institutions of Ukraine Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops, 2104. pp. 348-358. ISSN 1613-0073

N

- Nychkalo, Nellia (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2010) Problems of mastery in the activity of scholarly schools: the historical and pedagogical aspect and perspectives Filozofia mistrzostwa pedagogicznego, 1. pp. 39-49.

І

ІІТЗН, НАПН України (2019) Information and communication technologies in education: a dictionary . ЦП Компринт, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-929-989-5

ІПООД, НАПН України (2011) Aesthetics and ethics pedagogical action (Scientific digest) (2). ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна.

ІПООД, НАПН України (2013) Comparative professional pedagogy (Scientific journal) "Педагогічні науки" , 2 . Editorial and Publishing Center Khmelnitsky National University, м. Хмельницький, Україна.

ІПООД, НАПН України (2013) Aesthetics and Ethics of pedagogical action (Scientific digest) , 5 . ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна.

ІПООД, НАПН України (2016) Innovative pedagogical technologies . IPAE NAES of Ukraine, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2012) Research definitions in the field of distance education In: Електронні засоби та інформаційні технології для навчання протягом життя: тези доповідей VIII Міжнародної науково-методичної конференції . Сумський державний університет, м. Суми, Україна, pp. 123-124.

Інститут психології імені Г.С.Костюка, НАПН України, Уманський державний педагогічний університет, імені Павла Тичини and Наук.-досл. лаб. удоскон. майстерності майбутнього психолога, імені Анни Іванівни Кагальняк (2023) Challenges of modern psychological science in the EU countries: prospects for the integration of the Ukrainian experience [collection theses the 2nd methodological seminar of the laboratory methodology and theory psychology G.S. Kostiyk Institute psycholo . Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

А

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2008) Great Britain ITAE of NAPS of Ukraine, м.Київ, Україна.

Агаєв, Назім Асафович, Кокун, Олег Матвійович, Пішко, Ірина Олександрівна, Лозінська, Наталія Сергіївна, Герасименко, Микола Васильович and Ткаченко, Вячеслав Васильович (2014) Psychological support of leadership development of future officers . НДЦ ГП ЗСУ, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2246-37-7

- Аматьєва, Олена Петрівна and Демченко, Марина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6341-4292) (2021) СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 – ПСИХОЛОГІЯ (ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ‒ ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ) Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2021 (77). pp. 104-109. ISSN 1992-5786

Б

- Баніт, Ольга Василівна (2010) Computer literacy as one of main components of informative culture of graphic design teacher Modern information technology and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems, 2 (26). pp. 156-162. ISSN 978-996-2337-01-3

- Баніт, Ольга Василівна (2008) Actual problems of training future designers in the Institute of Art end Design In: Professional Art School in the system of national education педагогічні науки , 1 (1). Zelena Bucovina, Київ-Чернівці, pp. 232-234. ISBN 978-966-8410-41-6

- Баніт, Ольга Василівна (2007) The role of the self-education in the development of skills of artistic disciplines teachers Institute of Art Modeling and Design name of Salvador Dali, 2 (2). pp. 38-41. ISSN 85.14s43

- Баніт, Ольга Василівна (2008) Creativity is the main component in the system of professional development of a graphic design teacher Institute of Art Modeling and Design name of Salvador Dali, 1 (3). pp. 128-136. ISSN 966-602-034-3

- Баніт, Ольга Василівна (2015) Implementation of competence approach in terms of intra-firm staff training Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, 43 (47). pp. 168-177. ISSN 2078-7812

- Баніт, Ольга Василівна (2020) Online learning as a new strategic direction of non-formal education In: Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: V Міжнародна науково-практична конференція (Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 22-23 квітня 2020 р.) . Видавничий центр КНУКіМ, м. Київ, Україна, pp. 165-168.

- Бобренко, Інна Всеволодівна (orcid.org/0000-0002-9501-5461) (2014) Program-methodical complex study of preschool children with mental retardation «Світ навколо мене» / Program of children development of preschool children with «Physical Education»; methodical recommendations, a practical work [Teaching Resource]

В

- ВеликжанІна, Д.В. (orcid.org/0000-0002-1066-4834) (2023) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2023 (62). ISSN 2308-4863

- Волошко, Наталія Іванівна (2011) Psychodiagnostics individual psychological and socio-psychological factors of a healthy lifestyle Соціальна психологія ( Науковий Журнал), 5 (49). pp. 163-174. ISSN 2078–189Х.

- Волошко, Наталія Іванівна (2010) Psychological evolution of a healthy lifestyle Science Journal (Psychological Science), 32 (56). pp. 3-10.

Г

- Гасин, М.О. (2012) Методика формування соціальної компетентності старших підлітків у позашкільних навчальних закладах In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік (2). Типовіт, Івано-Франківськ , pp. 210-213.

- Глушко, Оксана Зіновіївна (orcid.org/0000-0003-0101-9910) (2021) Competences in education in the context of modern educational reforms In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації . Крок, м. Тернопіль, Україна, pp. 165-167. ISBN 978-617692652-8

- Гончаренко, Семен Устимович (2006) Humanization - the creative beginning formation priority Дидактика професійної школи, 4. pp. 3-7. ISSN 966-330-010-8

- Горленко, В.М. (orcid.org/orcid.org/0000-0003-3963-4804) (2022) Psychological support for overcoming anti-innovation barriers among teaching staff Науково-методичні основи психологічного супроводу діяльності вчителя в умовах реформування освіти (діагностика і корекція). pp. 37-53.

- Гриб'юк, О.О. (2015) The process of deployment of cloud environments institution in the context of support for network security Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць, 15 (22). pp. 121-126.

- Грищенко, Ю.В. (2009) Становлення професійної вокальної освіти в Одесі в кінці ХІХ – на початку ХХ століття Педагогіка і психологія. Науковий вісник Чернівецького університету (468). pp. 123-129.

- Гундертайло, Юлія Данилівна (orcid.org/0000-0001-6959-663X) (2016) The potential of art therapy technologies to restore the life continuity of immigrants Простір арт-терапії, 2 (20). pp. 21-30. ISSN 2310-3159

Д

- ДВНЗ УМО, НАПН України (2017) Professional development of specialists in adult education: history, theory, technology ДВНЗ УМО, м. Київ, Україна.

ДВНЗ УМО, НАПН України, Міністерство освіти і науки України, МОН України, Національний авіаційний університет, НАУ and Інститут доуніверситетської підготовки, ІДП (2016) Actual problems in the education system: general educational institution - pre-university training - higher educational institution. Proceedings of the II All-Ukrainian scientific-practical conference on May 25, 2016 . Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

- Джурило, Аліна Петрівна (2019) Academic integrity: modern challenges In: ІІI Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти «Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження» (21 червня 2019 року) . ТзОВ Трек-ЛТД, м. Київ, Україна - м. Дрогобич, Україна, pp. 49-52.

- Докукіна, О.М. (2010) Запобігання та переборювання насильства у складній сім'ї Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (14). pp. 373-382. ISSN ISBN 978-966-189-055-7

- Дічек, Наталія Петрівна (2007) Kyiv drug-Pedagogical Institute (1904-1914) - a harbinger of national special education institutions for children with disabilities and behavior Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки, 35. pp. 54-61.

З

- Зязюн, Іван Андрійович (2012) Teaching profession in the context of two paradoxes Professional education: pedagogy and psychology (Polish-Ukrainian and Ukrainian-Polish Yearbook), 14 (14). pp. 83-93. ISSN 2083-2753

- Зязюн, Іван Андрійович (2013) Historical beginnings of psychological pedagogy Native school, 11 (1007). pp. 3-12. ISSN 0131-6788

- Зязюн, Іван Андрійович (2012) Existential features of educational action Journal of Cherkaskiy Unіversity, 1 (214). pp. 3-7. ISSN 2076-586х

- Зязюн, Іван Андрійович (2009) Personal author's nature of pedagogical mastery Professional education: pedagogy and psychology (Polish-Ukrainian and Ukrainian-Polish Yearbook), 11 (11). pp. 25-35.

- Зязюн, Іван Андрійович (2010) Pedagogical activity by teacher in terms of integrated educational technology Theory and practice of social systems, 3 (3). pp. 11-21.

- Зінченко, Світлана Володимирівна (2013) Social and psychological aspects technology adult education Adult education: theory, practice and perspectives (7). pp. 100-109. ISSN 2308-6386

- Зінченко, Світлана Володимирівна (2014) Personal development adults: a psychological context In: Сучасна середня освіта: інновації, методологія, теорія, практика . ПП Щербатих О.В., м. Кременчук, Україна, pp. 350-352.

К

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575), Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Баніт, Ольга Василівна (orcid.org/0000-0001-9002-6439), Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749) and Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Certificate № 96692 of copyright registration for the work "Monograph" Education of different categories of adults: theory, experience, prospects " Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine, м. Київ, Україна.

- Калініна, Л.М. (2013) The State and Civil Education Government in the Context of the Formation of the Democratic Society in Ukraine European Applied Sciences, 6 (6). pp. 78-80. ISSN 2195-2183

- Калініна, Л.М. (orcid.org/0000-0003-0534-6089), Онаць, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3323-1289) and Топузов, Михайло Олегович (orcid.org/0000-0001-7890-5959) (2019) Problems of creation and development of basic educational institutions In: Прикладні наукові розробки та теоретичні дослідження ХХІ століття: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 15 квітня, 2019 р. , 2 . ГО «Європейська наукова платформа», м. Вінниця, Україна, pp. 58-65. ISBN 978-617-7171-80-4

Кафедра соціальної психології факультету психології, Київського національного університету імені Тараса Шевченка and Лабораторія психології політичної поведінки молоді, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (2023) Problems of the development of personal identity in educational environment: ІІ roundtable proceedings on October 19, 2023: proceedings . Міленіум, ВЦ «Просвіта», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-8063-79-8

Кокун, Олег Матвійович (orcid.org/0000-0003-1793-8540), Агаєв, Назім Асафович, Пішко, Ірина Олександрівна and Лозінська, Наталія Сергіївна (2015) Fundamentals of psychological support for military personnel at military hostilities . НДЦ ГП ЗСУ, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2245-16-2

Кокун, Олег Матвійович, Пішко, Ірина Олександрівна, Лозінська, Наталія Сергіївна and Копаниця, О.В. (2011) Diagnosis of servicemen’s psychological readiness to the peacekeeping . НДЦ ГП ЗСУ, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2246-24-7

- Коробанова, О.Л. (orcid.org/0000-0003-3539-871X) (2016) The myths and reality in the political consiousness of youth Вісник Одеського національного університету. Серія Психологія, 1 (39) (21). pp. 125-137. ISSN 2304–1609

- Коробка, Лариса Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9306-0624) (2020) Stigmatization of persons with covid-19 in the conditions of the spread of the coronavirus pandemic: socio-psychological aspect Проблеми політичної психології, 9 (23). pp. 95-110. ISSN 2411-1449

Кравченко, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638) (2020) Education and training under the COVID‑19 pandemic : scientific auxiliary bibliographic index . Авторитет, м. Біла Церква, Україна. ISBN 978-966-97763-3-0

- Кравченко, Т.В. (2011) Образ майбутнього як фактор особистісного самовизначення старшокласників Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 36-44. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Кузьмич, О.А. (2008) Діагностика сучасної практики виховання мовленнєвого етикету в молодших школярів у сім'ї Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 12 (12). pp. 259-265. ISSN ISBN 978-966-2903-36-2

- Кутова, О.М. (2012) Psycho-pedagogical foundations developing Technology aesthetic education of students In: Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії: збірник наукових праць. частина 2 . НТУ ХПІ, м. Харків, pp. 88-93. ISBN 978-067-05-0018-2

- Кутова, О.М. (2012) Використання інноваційних педагогічних технологій як основа розвитку педагогічної майстерності викладача In: Тенденції розвитку вітчизняного дизайну та дизайн-освіти у вимірах сучасності. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. . Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі, м.Київ, Україна, pp. 89-92.

- Кутова, О.М. (2015) The development of experience of the teacher institution of higher education in modern educational practice In: Quality continuous education in the European integration processes: trends, issues, forecasts, Mater. Intern. scientific-practic. conference Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . ФОП Горюк, м.Чернівці, Україна, pp. 137-138.

Л

- Лавріненко, Олександр Андрійович (2010) Teaching skills in Technicalities Ukraine 40-50 years of the twentieth century: history, experience, lessons Вісник Вінницького політехнічного інституту, 6 (93). pp. 119-125.

- Липецький, О.П. (2011) Психолого-педагогічні засади пізнавальної самостійності особистості Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 3б. наук. праць, 1 (15). pp. 79-88. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564), Баценко, Сергій Вікторович (orcid.org/0000-0002-7752-609X), Богачков, Ю.М. (orcid.org/0000-0001-5088-7154), Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520), Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771), Коркішко, І. А., Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) and Ухань, П.С. (orcid.org/0000-0001-7318-6027) (2023) Designing an educational environment using augmented and virtual reality tools in general secondary education institutions Project Report. ІЦО НАПН України, м. Київ, Україна.

- Литовченко, О.В. (2011) Соціальне становлення особистості як предмет наукового пізнання Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 3б. наук. праць, 1 (15). pp. 45-52. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Лопухівська, Алла Василівна (2009) The problem of social development of the rural school pupils in Suhomlynsky’s pedagogical heritage Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія "Педагогічні науки" (53). pp. 417-421.

- Лук’янова, Лариса Борисівна (orcid.org/0000-0002-0982-6162) (2012) Andragogical experience organization of vocational training in the enterprise the enterprise Modern information technologies and innovative methods of training in the training: methodology, theory, experience, problems, 1 (29). pp. 86-90. ISSN ISBN 978-966-2337-01-3

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2005) Environmental knowledge as a basic element of environmental education Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, practice, problems (8). pp. 157-162. ISSN ISBN 966-22.22.0

- Лук’янова, Лариса Борисівна (orcid.org/0000-0002-0982-6162) (2016) Blended learning in the adult education system: organizational and technological aspect Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 1 (44). pp. 48-51. ISSN 2412-1142

М

- Малюга, М.М. (orcid.org/0000-0003-2054-7444) (2019) Исторические предпосылки возникновения системы социального кредита в Китае In: Collection of scientific works by materials of the international scientific-practical conference: Problems and achievements of modern science (May 6, 2019) (5). Громадська Організація «Європейська наукова платформа», м. Корк, Ірландія. ISBN 978-617-7171-80-4

- Мачуська, І.М. (2010) Форми й методи профілактики насильства над дітьми в сім'ї Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (14). pp. 365-372. ISSN ISBN 978-966-189-055-7

- Мачуський, В.В. (2011) Психолого-педагогічні аспекти допрофесійної підготовки учнівської молоді в позашкільних навчальних закладах Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (15). pp. 13-19. ISSN ISBN 978-617-620-016-1

- Мещеряков, Володимир Євгенійович Теми [Teaching Resource] (Unpublished)

- Музика, О. Л. (2008) Здібності у системі ціннісної регуляції розвитку творчо обдарованої особистості Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць /За ред. В.О.Моляко. – Т.12. (5 Ч.І.). pp. 49-55.

- Музика, О. Л. (2009) Ціннісна підтримка особистісного розвитку як теоретична та прикладна проблема Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / За ред. В.О. Моляко. – Т. 12. (8). pp. 177-188.

- Музика, О. Л. (2007) Ціннісна когнітивна складність у дослідженні творчо обдарованої особистості Наука і освіта. – Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України., 4 (5). pp. 118-121.

- Музика, О. Л. (2009) Психобіографічні студії з Володимиром Шинкаруком Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (19). pp. 256-273.

- Музика, О. Л. (1998) Psychological protection in folklore Вісник Житомирського державного педагогічного інституту (2). pp. 18-23.

- Музика, О. Л. (2008) Політичні цінності в системі ціннісної регуляції розвитку особистості Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.М. Слюсаревського (8). pp. 209-218.

- Музика, О. Л. (2009) Розробка програми ціннісної підтримки розвитку спортивних здібностей Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / За ред. В.О. Моляко. – Т. 12. (8). pp. 188-195.

- Музика, О. Л. (2012) Ціннісна підтримка регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання Теоретико-методологічні питання розвитку загальної обдарованості особистості: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 20-річчю заснування НАПН України, 13 березня 2012 р., м. Київ. pp. 75-82.

Музика, О. Л. (2007) Курсові роботи з психології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів . Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир, Україна. ISBN 978-966-8456-94-7

- Музика, О. Л. (2006) Інвенційно-стратегіальна модель розвитку творчо обдарованої особистості Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць., 12 (37). pp. 130-136.

- Музика, О. Л. (1998) Subject-value determination of the creatively gifted personality Вісник Житомирського державного педагогічного інституту (1). pp. 53-57.

Музика, О. Л. (2010) The main notions of subjective and value analysis of personality development // Professionally oriented tasks in psychology . Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир, Україна, pp. 43-50. ISBN 978-966-485-070-1

- Музика, О. Л. (2000) The motives of educational activity of students: an attempt of psychosemantic analysis // Вісник Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2000. , 5. pp. 41-44.

- Музика, О. Л. (2013) Organizationally Pedagogical and Psychological Principles of the Students' Valued Support with the Low Level of Academic Progress // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 58-64.

Музика, О. Л. (2008) Програма ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки» . Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

- Музика, О. Л. (2002) Psychological mechanisms of values-language interaction Національна освіта: традиції інновації у контексті ідей Івана Огієнка. pp. 101-106.

- Муранова, Н.П. (2005) Implementation of a personality-oriented approach in the technology of pre-vocational training of lyceum students Гуманітарна освіта в профільних ВНЗ: проблеми і перспективи : IV Всеукр. наук.-практ. конф., 16–18 бер. 2005 року.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2021) Borys Paton and the Ukrainian humanities Освіта України, 13. pp. 14-15.

Н

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Formation of economic competence in lyceum students through the content of the elective course In: ІІ Науково-практична інтернет-конференція «Прикладна економіка: від теорії до практики» (01 березня 2021 року, м. Луцьк) . Волинський інститут ім. В. Липинського МАУП, м. Луцьк, Україна, pp. 96-100.

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2016) Scientific growth of pedagogues Badanie. Dojrzewanie. Rozwój (Metodologia nauk spolecznych a metodologia badan pedagogicznych) (275). pp. 17-20. ISSN ISBN 978-83-7789-407-1

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2016) "The Ethical Force" of Humań Labour in a Market Economy at the Beginning of the 21stCentury Labor et Educatio, 4. pp. 263-282. ISSN 2353-4745

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2013) Professor Tadeusz Vaclav Novatskyy – creator of labour pedagogy (1913–2011) Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia (15). pp. 103-115. ISSN 2083-2753

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Радкевич, В.О., Щербак, Ольга Іванівна, Дорошенко, Надія Іванівна, Василенко, Олена Вікторівна and Скульська, В.Є. (2013) Professional training of adults: theoretical and methodological basis Technical Report. Імекс-ЛТД, м.Кіровоград, Україна.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2021) Features of the value attitude of older adolescents to the architectural environment In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (за 2020 рік) (9). НАІР, м. Київ, Україна, pp. 143-147.

О

- Остапенко, Ірина Віталіївна (orcid.org/0000-0001-6710-5964) (2013) Сonceptual bases of research of power-dependent interaction in a political view of the world of student's youth Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави, 1 (14). pp. 210-216. ISSN 2076-8184

П

- Панченко, Роман Васильович (orcid.org/https://orcid.org/0009-0007-4023-6332) (2023) СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ СТОСОВНО ЗОВНІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ З УКРАЇНИ УДПУ, Умань. (Unpublished)

- Петренко, Лариса Михайлівна (orcid.org/0000-0002-7604-7273) (2010) Нормативно-правове забезпечення управління професійно-технічним навчальним закладом Профессиональное образование: проблемы и перспективы, 1. pp. 52-57.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2010) Децентрализация управления профессионально-техническим учебным заведением - императив государственной региональной политики Современные проблемы социально-экономического развития регионов: монография. pp. 390-407. ISSN 978-966-331-328-3

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) Methodical recommendations on the organization of Ukrainian language teaching in the 3rd grade Organization of the educational process in primary school: Methodical recommendations. Approximate calendar and thematic plans. 3rd grade. pp. 8-10. ISSN 978-617-09-6633-9

- Пономаревський, С.Б. (2012) Ukrainian school in Russia: Reception curriculum Нові педагогічні думки, 3 (71). pp. 40-43.

- Пономаревський, С.Б. (2012) Ukrainian Sunday school in Russia: peculiarities of the tasks and functioning Education in Luhansk, 1 (36). pp. 225-231.

- Пономаревський, С.Б. (2011) The problem textbooks in Ukrainian educational environment in Russia Scientific Journal of Herson State university , 60 (60). pp. 138-143.

- Пономаревський, С.Б. (2012) National values ​​and form their means education in the Ukrainian Foreign Pedagogical discourse, 11 (11). pp. 250-255.

- Пономаревський, С.Б. (2012) Ukrainian devotees in the making of the Russian education system XVIII century.: Theophanes Prokopovych Visnyk, 7 (242). ISSN 2227-2844

- Пономаревський, С.Б. (2012) Features of the building Ukrainian school in Russia in 1923-1932 years (for example, the central regions) Psycho-pedagogical problems of rural schools, 40 (40). pp. 277-284.

- Попова, Л.О. (orcid.org/0000-0003-2021-3348) (2019) Classification of teaching aids used in competently oriented teaching of Ukrainian language Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки (18). ISSN 2227-2844

- Постовий, В.Г. (2009) Сім'я як фактор зниження ризику насильства в суспільстві Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (13). pp. 151-158. ISSN ISBN 978-966-2124-50-7

- Постовий, В.Г. (2011) Батьківсько-дитячі взаємини - важливий фактор професійного самовизначення Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 304-312. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Прохоренко, Л.І. (orcid.org/0000-0001-5037-0550) (2014) Психологічні особливості прояву самооцінки у молодших школярів із затримкою психічного розвитку Научно-исследовательские публикации, 1 (5). pp. 76-85. ISSN 2308-1732 (Print); ISSN 2308-5640 (Online)

- Процька, Світлана Миколаївна (2015) Computer oriented method of forming professional competence of future philologists in distance learning system In: ХІ Международная конференция Стратегия качества в промышленности и образовании . ПБП "Економіка", м.Варна, Болгарія.

Р

- Радкевич, В.О. (2012) Компетентнісний підхід до професійного навчання персоналу підприємств Професійна освіта: педагогіка і психологія, XIV (XIV). pp. 277-287.

- Радкевич, В.О. (2011) Principles of vocational training modernization Проблеми підготвоки сучасного вчителя, 3 (3). pp. 331-337.

- Радкевич, В.О. (2010) Енергоефективність у професійній підготовці майбутніх фахівців будівельного профілю In: Новітні комп’ютерні технології , 1 . Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Сімфероліль, pp. 58-61.

- Радкевич, В.О. (2010) The methodological culture development of teachers in professional technical establishments Професійна освіта: проблеми і перспективи, 1 (1). pp. 133-138.

- Радкевич, В.О. (2010) Scientific ideas by academician S.Ya. Batishev in studies of professional pedagogy професійно-технічна освіта, 4 (4). pp. 20-23.

- Радкевич, В.О. (2010) Modern approaches to preparation of the teacher in professional-art school Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Проблеми трудової та професійної підготовки, 13 (13). pp. 110-121.

- Радкевич, В.О. (2014) "The Light of Science" of the academician N. Nychkalo in innovative development of vocational-professional education of Ukraine Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості. pp. 471-477.

- Радкевич, О.П. (orcid.org/0000-0002-2648-5726) (2014) Legal competence of pedagogical workers Vocational and technical educational institutions for jurisdictional forms of protection of copyright Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 7. pp. 76-81. ISSN 2223-5752

- Радкевич, О.П. (orcid.org/0000-0002-2648-5726) (2014) Legal competence of pedagogical workers vocational and technical educational institutions for jurisdictional forms of protection of copyright Vocational and technical education, 4 (65). pp. 35-38.

- Радкевич, О.П. (orcid.org/0000-0002-2648-5726) (2015) Development of legal competence of pedagogical workers the vocational and technical education institutions [Teaching Resource]

Радкевич, О.П. (orcid.org/0000-0002-2648-5726) (2023) Evolution of electronic tools for internal control and quality assessment of education: from the beginning to present day . Посвіт, м. Дрогобич, Україна, pp. 115-127.

- Рождественська, Д.Б. (2010) Forming motivation of professional development scholarship's leaders in distance learning: structure, maintenance and methods of realization Актуальні проблеми психології , 28 (28). pp. 226-229. ISSN 2072-4772

- Ростока, Марина Львівна (2015) Experimental technique dashes pedagogical conditions of formation of professional competence of future accounting clerk registration of accounting data Журнал «Paradigmata poznání» (Парадигмы познания), 2. pp. 112-117. ISSN 2336-2642

- Руденко, Л.А. (2013) Formation of communicative culture of future professionals: learner-oriented, activity and competence-based approach Pedagogy and Psychology of Professional Education, 6. pp. 61-70. ISSN 2218-5186

С

- Селецький, А.В. (2010) До історії розвитку систем робітничої підготовки в Україні Теоретичні і прикладні проблеми психології, 1 (24). pp. 42-48. ISSN 2219-2654

- Скнар, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-7883-680X) (2014) Experience of constructing research instruments of practices of political interaction Проблеми політичної психології, 1 (15). pp. 55-64. ISSN 2411-1449

- Скрипник, Т. В. (orcid.org/0000-0002-8511-4984) (2013) Concept development and education of children with autism spectrum disorders Гнозіс, м. Київ, Україна.

- Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2021) Formation of reading literacy of students of 5-6 grades in lessons of Ukrainian literature: relevance and course of research In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2021 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 6-7.

- Сліпчишин, Л.В. (2013) Realization of the following of general and professional preparations in vocational schools In: Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти . Інститут ПТО НАПН України, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 146-149. ISBN 978-617-7104-00-0

- Соколюк, О.М. (2015) Features of the pedagogical planning of the computer oriented environment of studies Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (8). pp. 47-53. ISSN 978-966-7406-67-7

- Солдатенко, М.М. (2009) Self-education and self-development in terms of lifelong learning Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності, 2009. pp. 272-278.

- Супрун, В'ячеслав Васильович (orcid.org/0000-0003-3117-5834) (2019) Formation of efficient management system in professional (professional‐technical) education as a priority of state educational policy Вісник післядипломної освіти. «Серія «Управління та адміністрування», 9 (38). pp. 63-97. ISSN 2522-9958

Х

- Хромова, О.Л. (2011) Проблема педагогічної підготовки батьків щодо професійного самовизначення старшокласників Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (15). pp. 297-307. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

Ц

- Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна (2016) Educational space: the essence, structure and mechanisms of creation Ukrainian Pedagogical Journal, 1. pp. 41-50. ISSN 2411-1317

Ч

- Чижевський, Борис Григорович (orcid.org/0000-0002-7878-1180) (2023) Organizational and legal conditions of state-public management of educational institutions on the basis of partnership: implementation in practice In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2023 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 46-47. ISBN 978-966-644-622-3

Ш

- Шатирко, Л.О. (orcid.org/0000-0002-1953-0656) (2018) Psychological features of destructive forms of interaction of subjects of educational space of physical education and sports In: Actual problems of psychological and pedagogical support and development of subjects of sports activity: Materials of the I all-Ukrainian scientific conference (Kyiv, October 19, 2018) . Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Україна, pp. 39-40.

- Шевченко, В.М. (2017) Special development for a child to hear the rumor in Ukraine (XIX - the ear of the 20th century) Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія (33). pp. 94-98. ISSN 2310-0893

- Шевчук, Л.М. (2017) Methodological recommendations for the development of managerial leadership and entrepreneurial abilities of elementary school students [Teaching Resource] (Unpublished)

- Шестаковський, М.М. (2012) Місце профорієнтаційної роботи МНВК у підготовці молодої людини до інтеграції у соціум In: Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . ІПК ДСЗУ, м. Київ, Україна, pp. 271-279. ISBN 978-617-649-017-3

Ю

- Юрженко, В.В. (2012) Features of ergonomics of the CRT field of electronic textbooks for the system of vocational education Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти (3). pp. 71-74. ISSN 2223-5752

Я

Якимович, Т. Д. (2013) Basics of didactics of vocational and practical training: Textbook . Наукова думка, м.Львів, Україна.

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) and Горошкіна, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0002-0378-888X) (2021) About the Results of the study in Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine language and literature education in the lyceum. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1 (3). pp. 1-7. ISSN 2707-305X

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2015) The relevance of professional training of the scientists and scientific-pedagogical staff for the Informatization secondary education of Ukraine Наукові записки КДПУ ім.В.Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (8). pp. 70-78.

This list was generated on Sun Feb 25 01:57:03 2024 EET.