Digital Library NAES of Ukraine

Items where Division is "Laboratory of vocational education and training management" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 48.

Article

- Єльникова, Галина Василівна (2014) Information and communication technology in management and training and education of vocational schools Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали методологічного семінару 29 жовтня 2014 року м. Київ. pp. 680-690. (Submitted)

- Єльникова, Галина Василівна (2014) Theoretical basis of management development of vocational education in market economy conditions Вплив трансформації ринкової економіки на управління розвитком професійно-технічної освіти: монографія.

- Єльникова, Галина Василівна (2014) Features of market transformation of economy in Ukraine and its relationship with the main directions of development of vocational education Вплив трансформації ринкової економіки на управління розвитком професійно-технічної освіти: монографія. pp. 8-61.

- Єльникова, Галина Василівна (2014) Guidelines for evaluating the performance of VET institutions, enterprises, organizations and institutions that provide educational services in vocational education На допомогу керівникові професійно-технічного навчального закладу, 1 (5). pp. 1-6.

- Єльникова, Галина Василівна (2014) Features of the development of vocational education in market conditions Професійна освіта: проблеми і перспективи, 2 (6). pp. 51-55.

- Єльникова, Галина Василівна (2014) Advanced training of teaching staff in t. сh. Managers, vocational schools, training in the enterprise Теорія і методика професійної освіти, 1 (5). pp. 1-13.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2014) Modern world and domestic model of educational management development Управління розвитком професійно-технічної освіти в сучасних умовах: теорія і практика: монографія. pp. 129-167.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2014) Conceptual principles of management development in vocational education Управління розвитком професійно-технічної освіти в сучасних умовах:теорія і практика: монографія. pp. 167-202.

- Загіка, Олена Олегівна (2014) Innovative pedagogical technologies with the usage of didactic principles of professional education – way of modernization Молодий вчений (6). pp. 130-133.

- Кузьмінська, Л.Д. (2014) Social partnership as a factor in the management of vocational education in a market economy На допомогу керівнику професійно-технічного навчального закладу (5). pp. 23-27.

- Кузьмінська, Л.Д. (2014) Domestic experience in management social partnership vocational education: problems and prospects Професійна освіта: проблеми і перспективи, 7. pp. 72-76.

- Кузьмінська, Л.Д. (2014) Social partnership as a factor of management of vocational and technical education in the eu conditions Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи (5). pp. 72-84.

- Палькевич, Юлія Святославівна (2014) Stages of development of a business plan supervisor vocational school На допомогу керівникові професійно-технічного навчального закладу, 1 (5).

- Палькевич, Юлія Святославівна (2014) The impact of market transformation in upravilnnya development of vocational education: problems and prospects Modernization of Vocational Education and Training, 1 (4). ISSN ISBN 978-966-2553-03-1 (In Press)

- Палькевич, Юлія Святославівна (2014) Improving the economic competence of managers of vocational institutions in market conditions Pedagogy and Psychology of Professional Education, 3. pp. 221-227. ISSN 2218-5186

- Петренко, Лариса Михайлівна (2014) The contents of information and analytical competence of a vocational school leader Open and distanse education, 1 (53). pp. 88-94.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2014) Hierarchy analysis method in prioritizing organizational and pedagogical conditions of vocational school head’s information and analytical competence development Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология, 1 (16). pp. 165-169.

- Свистун, Валентина Іванівна (2014) Analysis of survey results of vocational and educational institution concerning legislation norm of management На допомогу керівнику ПТНЗ (5).

- Свистун, Валентина Іванівна (2014) Management of the development of vocational and technical educational institution in conditions of market economy Професійно-технічна освіта, 1 (62). pp. 16-18.

- Свистун, Валентина Іванівна (2014) Interactive teaching methods interaction of subjects vocational and technical education Проблеми освіти (78). pp. 72-77.

- Свистун, Валентина Іванівна (2014) Experience of implementation of the research work results Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (40). pp. 100-107. ISSN 978-966-2337-01-3

- Свистун, Валентина Іванівна (2014) Diversification of vocational education as a scientific pedagogical problem Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи, 1 (82). pp. 121-137.

- Свистун, Валентина Іванівна (2014) Head’s management competence as an important factor in the development of vocational schools in a market economy ІПТО НАПН України. (Unpublished)

- Свистун, Валентина Іванівна and Ягупов, Василь Васильович (2014) Methods of diagnostic informational and analytical competence of the vocational schools directors Педагогіка і психологія професійної освіти (2). pp. 217-226.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2014) Innovative approaches to the development of social partnership in the system of vocational education Управління розвитком професійно-технічної освіти: теорія і практика: монографія. pp. 243-245.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2014) Teaching coaching at developing management competence of heads of vocational schools Управління розвитком професійно-технічної освіти: теорія і практика: монографія. pp. 245-256.

Book Section

- Болгаріна, В.С. (2014) Культура – мета, засіб та результат освіти In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна.

- Болгаріна, В.С. (2014) Організаційна культура освітнього закладу In: Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України,16-17 травня . Видавничий дім "Гельветика", м. Ужгород, Україна, pp. 323-325. ISBN 978-617-7178-03-2

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2014) Managing the development of vocational education In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 березня 2014 р.) , 1 (2). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 19-21.

- Кузьмінська, Л.Д. (2014) Social partnership as a factor in the management of vocational education in a market economy: an institutional approach In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 березня 2014 р.). . Інститут ПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 13-15.

- Палькевич, Юлія Святославівна (2014) Analysis of the integration of vocational and technical education in regional economic and industrial clusters In: Reports Scientific Conference , 1 (1). Інститут професійно-технічної освіти, м.Київ, Україна.

- Палькевич, Юлія Святославівна (2014) Managing the development of vocational education: an economic aspect In: Proceedings of the international scientific conference "Market economic mechanisms for sustainable development: Innovative and financial support" 9-10 May 2014 , 1 (1). НГУ, Кафедра економіки підприємства, м. Дніпропетровськ, Україна, pp. 197-198. ISBN 978-617-70-41-66-1

- Петренко, Лариса Михайлівна (2014) Концептуальні засади управління маркетингом професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки In: Научно-методическое обеспечение профессионального образования и обучения: Материалы отчетной конференции . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Київ, pp. 73-75.

- Проценко, Наталія (2014) Marketing as a modern management tool VET In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 березня 2014 р.). Т. 1. , 1 (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 29-33.

- Свистун, Валентина Іванівна (2014) Управлінські інновації в системі управління професійно-технічною освітою In: Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів . Навчально-методичний центр ПТО, м.Черкаси, Україна, pp. 8-9.

Monograph

- Свистун, Валентина Іванівна, Єльникова, Галина Василівна, Болгаріна, В.С., Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Кузьмінська, Л.Д., Палькевич, Юлія Святославівна and Чернова, Тетяна Юріївна (2014) Managing the development of vocational education in modern conditions: Theory and Practice Technical Report. НВП Поліграфсервіс, м.Київ, Україна.

- Свистун, Валентина Іванівна, Єльникова, Галина Василівна, Болгаріна, В.С., Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Кузьмінська, Л.Д., Чернова, Тетяна Юріївна and Палькевич, Юлія Святославівна (2014) Management of vocational education and training development under modern conditions: theory and practice: minograph Project Report. «НВП Поліграфсервіс», м.Київ, Україна.

- Свистун, Валентина Іванівна, Єльникова, Галина Василівна, Петренко, Лариса Михайлівна, Палькевич, Юлія Святославівна and Кузьмінська, Л.Д. (2014) Influence of market economy transformation on VET management: monograph Project Report. ТОВ «НВП Поліграфсервіс», м.Київ, Україна.

Conference or Workshop Item

- Свистун, Валентина Іванівна (2014) Про впровадження результатів дослідження «Педагогічні засади децентралізації управління професійно-технічною освітою» In: Президія НАПН України, 20 березня 2014 р.. (Unpublished)

- Свистун, Валентина Іванівна (2014) Об организации проведения формирующего этапа исследования НИР по теме "Управление развитием профессионально-техническим обучением в условиях рыночной экономики In: Вчена рада ІПТО НАПН України, 18 травня 2014 р., м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Свистун, Валентина Іванівна, Єльникова, Галина Василівна, Петренко, Лариса Михайлівна, Кузьмінська, Л.Д. and Палькевич, Юлія Святославівна (2014) About the process of forming stage of research on the topic "Management of the development of vocational education in conditions of market economy” In: Вчена рада ІПТО НАПН України, 24 листопада 2014 р., м.Київ, Україна. (Unpublished)

Book

Болгаріна, В.С. (2014) The development of organizational culture vocational education institution . НВП Поліграфсервіс, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-8618-40-7

Кузьмінська, Л.Д. (2014) The dynamics and trends of social partnership as factors control the development of vocational education in a market economy . НВП Поліграфсервіс, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-8618-40-7

Свистун, Валентина Іванівна (2014) Методологічні засади управління розвитком професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки . НВП Поліграфсервіс, м.Київ, Україна, pp. 89-128.

Свистун, Валентина Іванівна (2014) Вплив трансформаційних процесів на управління розвитком професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки . НВП Поліграфсервіс, м.Київ, Україна, pp. 62-91.

Thesis

- Петренко, Лариса Михайлівна (2014) The Theory and methodology of information and analytical competence development of vocational school heads. Other thesis, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2014) The Theory and methodology of information and analytical competence development of vocational school heads Masters thesis, Інститут професійно-технічної освіти.

Video

- Петренко, Лариса Михайлівна (2014) Use of a blog in the scientific-experimental research [Video] (Unpublished)

This list was generated on Thu Jul 25 19:27:34 2024 EEST.