Items where Subject is "Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 00 Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics > 001 Science and knowledge in general. Organization of intellectual work"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф
Number of items at this level: 47.

Б

- Березко, Іванна Василівна (2011) The narrative of the future as a way to reintepretatе past experience and interpretatе current experience of person Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; – К. : Міленіум. – Вип. 25 (28). pp. 3-12.

- Биков, В.Ю. (2011) Концептуальна модель організації підготовки висококваліфікованих робітників для високотехнологічних виробництв Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття: зб. Наук. праць. – Черкаси. pp. 284-292.

В

- Василенко, Олена Вікторівна (2013) Non-formal adult education: a new social and еducation phenomenon Adult education: theory, experience, prospects, 2 (7). pp. 35-44. ISSN 2308-6386

- Васьківська, Галина Олексіївна (2014) Constructing the content of the textbooks «Science about a man» as a means of forming the system of knowledge about a man for the high school students Проблеми сучасного підручника (14). pp. 109-121. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

Вдович, С.М. and Палка, О.В. (2013) Modern Educational Technologies of Language Training of Future Service Sector Specialists : methodical book Педагогічна думка, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-644-352-9

Г

- Гриб'юк, О.О. (2015) The impact of ICT on the development of the young generation of psychophysiological In: Звітна конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна.

- Гриб'юк, О.О. and Середа, Х.В. (2015) The content and means of informatization management research in education sciences Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць, 16 (23). pp. 68-73.

- Гуменний, О.Д. (2013) Value of the information culture of the head of vocational school to adapt the structure of the cluster In: Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти Криворізький міський методичний центр ПТО, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 48-49. ISBN 978-617-7104-00-0

З

- Зязюн, Іван Андрійович (2009) Methodological accentuation of values ​​in human development and culture Professional identity formation: Issues and Perspectives (Materials of the V International Scientific Conference), 1 (1). pp. 6-12.

- Зязюн, Іван Андрійович (2009) Progress of human life in terms of scientific and cultural paradigms Pedagogical skills as a system of professional and artistic competence (Collection of scientific materials), 1 (1). pp. 15-25.

- Зязюн, Іван Андрійович (2010) Projective Analysis of pedagogical action Pedagogy and Psychology, 2 (67). pp. 22-33.

- Зязюн, Іван Андрійович (2009) Progress of human life in terms of scientific and cultural paradigms Pedagogical mastery as a system of professional and artistic competence (1). pp. 15-25.

- Зінченко, Світлана Володимирівна (2014) Personal development adults: a psychological context In: Сучасна середня освіта: інновації, методологія, теорія, практика ПП Щербатих О.В., м. Кременчук, Україна, pp. 350-352.

К

Киричук, В. О., Руденко, Сергій Антонович, Прашко, Олена Володимирівна, Смотрін, В.О., Мельник, Марина Юріївна, Андросович, Ксенія Анатоліївна, Веселка, Юлія Богданівна and Давидова, М.О. (2014) The technologies of design in the practice of general school: theoretical and practical aspects Institute of Gifted Child of NAPS of Ukraine, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2633-17-7

- Кокун, Олег Матвійович (2004) Optimization of human adaptation abilities in psychophysi- ological provision of activity. - Manuscript. Other thesis, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

Колектив авторів, ІПООД НАПН України (2013) Adult education: theory, experience, prospects (сollected works) Педагогіка, 2 (7). НОУЛІДЖ, м.Луганськ, Україна. ISBN 978-617-579-279-9

Колектив авторів, ІПООД НАПН України (2014) Adult education: theory, experience, prospects (Collected works) Педагогічні науки, 1 (8). НОУЛІДЖ, м.Київ; Луганськ, Україна. ISBN 976-617-597-280-10

Л

- Литвин, А.В. (2011) Informative culture of teacher of professional studies In: Five international scientific readings in memory of academician Sergei Yakovlevich Batyshev NNU named after V. Sukhomlinsky, м.Миколаїв, Україна, pp. 292-298.

М

- Мадзігон, Василь Миколайович (2015) Actual problems of pedagogy and education Освіта та розвиток обдарованої особистості, 3 (34). p. 86. ISSN 2309‑3935

- Максименко, С.Д., Кравченко, Д. Г., Кокун, Олег Матвійович and Панасенко, Наталія Миколаївна (2015) Psychological support as a means to enhance of the pupils’ cognitive activity [Teaching Resource]

- Малицька, І.Д., Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б. and Гриценчук, О.О. (2010) Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2010 рік ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Малхазов, Олександр Ромуальдович (2011) Про можливість діагностування типологічних особливостей прояву властивостей нервової системи за допомогою теппінг-тесту Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. (11). pp. 110-121. ISSN 2072-4772

Н

- Новицький, О.В. and Андрійчук, Н.М. (2013) Модель побудови відкритих інформаційних середовищ для наукових досліджень In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 90-91.

О

- Онищук, Людмила Анатоліївна (2015) Мodern textbooks as specific comprehensive information model of educational process In: Міжнародна науково-практична конференція "Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи" Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів, Україна, pp. 101-102.

П

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Pedagogical conditions for informational-analytical competence development of a VET school director Нова педагогічна думка, 1. pp. 94-98.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Інформаційно-аналітична компетентність – невід'ємна складова керівника професійно-технічного навчального закладу In: Управління в освіті: зб. матеріалів V Міжнар. науково-практичної конференції Львівська політехніка, Львів , pp. 246-247. ISBN 976-617-607057-3

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Analysis of the term “Information and Analytical competency” Edukacja – technika – informatyka. Rocznik naukowy, 2. pp. 56-59. ISSN 2080-9069

- Петренко, Лариса Михайлівна (2009) Принцип научности в отборе учебного материала по материаловедению Професійне навчання на виробництві: збірник наукових праць, 3. pp. 61-73. ISSN 978-966-675-594-3

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) State of problem’s working out of leaders’ information and analytical competence of vocational training establishments: comparatively-historical analysis Теорія та методика управління освітою, 2.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Theoretical aspects of informational and analytical activities of vocational educational establishment leaders Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (2). pp. 24-33. ISSN 978-966-2553-03-1

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Акмеологический подход к развитию информационно-аналитической компетентности руководителей профессионально-технических учебных заведений Теорія та методика електронного навчання (3). pp. 256-266.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Analysis of conceptions of development of information and analytical competence of vocational educational establishments leaders Професійна освіта: проблеми і перспективи (3). pp. 21-26.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Модель інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів In: Децентралізація управління професійно-технічною освітою: теорія і практика: тези доповідей науково-практичного семінару Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, pp. 63-67.

Р

- Радкевич, В.О. (2013) Якість професійної освіти і навчання в умовах розвитку національної економіки: інтердисциплінарний підхід Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny / pod redakcją Zofii Szatory i Franciszka Szloska, 1 (1). pp. 316-322.

- Рождественська, Д.Б., Овчарук, О.В., Білоус, О.В., Кравчина, О.Є., Гриценчук, О.О. and Малицька, І.Д. (2011) Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2011 рік ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Рождественський, Юрій Тихонович (2012) Інокентій Гізель (1600-1683) і становлення професійної психології в Україні Збірник наукових праць Інституту психології iмені Г. С. Костюка Національної АПН України, 3 (ХIV). pp. 199-208. ISSN 2077-2289

- Рождественський, Юрій Тихонович (2010) Деякі зауваги щодо формальної дати початку функціонування у Російській імперії перших навчальних закладів академічного типу Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки , 2 (5). pp. 242-246. ISSN 2078-2128

- Рождественський, Юрій Тихонович (2010) Психологія в Києво-Могилянському колегіумі другої половини ХVІІ століття (1650-1701) Збірник наукових праць Інституту психології iмені Г. С. Костюка Національної АПН України : Проблеми загальної та педагогічної психології, 5 (XII). pp. 283-300. ISSN 2077-2289

- Ростока, Марина Львівна (2014) Переваги, перешкоди та перспективи протікання процесу підручникотворення в умовах інформатизації ПТНЗ In: Семінар-практикум "Проблеми та перспективи використання програмних засобів в процесі розробки контенту електронного підручника для системи ПТО". Підтема НДР: "Аналіз стану проблеми підручникотворення в умовах інформатизації профтехосвіти", 10 квітнія 2014 року, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. (Submitted)

Ростока, Марина Львівна (2013) Accounting Theory. Laboratory Workshop. Part 1 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна.

- Ростока, Марина Львівна (2015) Experimental technique dashes pedagogical conditions of formation of professional competence of future accounting clerk registration of accounting data Журнал «Paradigmata poznání» (Парадигмы познания), 2. pp. 112-117. ISSN 2336-2642

- Руденко, Л.А. and Литвин, А.В. (2014) Modernization of vocational education in Ukraine: scientific and methodological basis Modern information technology and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems (37). pp. 128-132.

С

- Спірін, О.М., Новицький, О.В., Іванова, С.М. and Савченко, З.В. (2009) "Теоретичний аналіз освітньо-наукових електронних бібліотечних систем, концепція електронної бібліотеки АПН України" - Аналітична записка . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Спірін, О.М. and Олексюк, О.Р. (2013) Analysis of Software Platforms for Creating of Institutional Repositories Information Technologies and Learning Tools, 2 (34). pp. 101-115. ISSN 2076-8184

Т

- Татауров, Віктор Петрович (2013) Модель організації навчання основ інформатики In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 154-156.

- Турбан, Вікторія Вікторівна (2012) Формування етичних цінностей в осіб юнацького віку та ранньої зрілості Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика (9). pp. 130-138.

Ф

- Флегонтова, Н.М. (2011) Культурне дозвілля як чинник духовного розвитку особистості Теорія і методика мистецької освіти: збірник наукових праць (11). pp. 63-66.

This list was generated on Mon Dec 18 05:03:53 2017 EET.