Items where Author is "Морін, О.Л."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 62.

Article

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2019) Labor education of primary school students in the process of studying subjects Інноваційна педагогіка, 1 (9). pp. 129-133. ISSN 2663-6085

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2019) Labor education of younger schoolchildren in institutions of general secondary education Освітній дискурс, 1-2 (10). pp. 83-92. ISSN 2616-5007; ISSN online 2616-5007

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2019) Games of technology of education as a means of labor exercise of young schools Гуманізація навчально-виховного процесу, 1 (93). pp. 240-262. ISSN 2077-1827

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2019) Functional model of providing professional self-determination of student youth in the educational district World Science, 3 (4 (44)). pp. 26-30. ISSN 2413-1032

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2018) Results of the study of the problem of professional selfdefinition of urban youth in the conditions of the educational district Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (22). pp. 174-185. ISSN 2308-3778

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2017) Professional human activity and regulatory and legal provision for labor protection Шкільний світ, 3 (755). pp. 30-37.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2017) Regularities of professional self-determination of a person Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (21). pp. 78-89. ISSN 2411-0361

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2017) The influence of the information society on the formation of professional intention of student youth Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри. pp. 140-148. ISSN 978-966-2748-95-6

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2017) Ensuring the labor education of junior schoolchildren in the process of studying academic subjects Матеріали IV Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. «Національний науковий простір: перспективи, інновації, технології» (м. Харків, 03 - 04 листопада 2017 р.). pp. 42-47.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2017) Aspects of ensuring the labor education of junior schoolchildren in out-of-school institutions Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. - Серія: Педагогічні науки. Серія: Навколишнє середовище та його захист. Серія: Сільськогосподарські науки, 2 (4). pp. 30-42.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2017) Labor training in out-of-school educational institutions Енциклопедія позашкільної освіти. p. 444. ISSN 978-617-601-230-6

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2016) Errors in implementation of career Шкільний світ, 15 (743). pp. 10-14.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2016) Old and new professions in the modern world Шкільний світ, 18 (746). pp. 25-30.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2016) Theoretical Bases of Research on the Problem of Vocational Self-Determination of Youth Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (20). pp. 21-32. ISSN 2308-3778

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2015) Professional self-determination of students in the conditions of educational districts Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення у контексті подолання кризи ринку праці : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (1 грудня 2015 р., м. Київ). pp. 160-166. ISSN 978-617-649-042-5

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2015) Software and methodological support of professional self-determination of youth in the conditions of pre-profile training and profile training Рідна школа, 3 (1023). pp. 29-33. ISSN 0131-6788

- Морін, О.Л. (2015) Resource center for vocational guidance in the educational district of studying youth Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки, 37 (370). pp. 96-103. ISSN 2076-586Х

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2014) Professional Self-Determination of Students in Educational Districts Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (18). pp. 15-23. ISSN ISBN 978-966-189-298-8

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2014) Aspects of the resource center of professional orientation of students in terms of educational district Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (28 жовтня 2014 р.) : у 2 ч. – Ч. 1. pp. 128-134. ISSN 978-617-649-031-9

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2013) The Results of the Study of Content and Pedagogical Tools for Training Senior Pupils to Professional Self-Determination under Conditions of Profile Education Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (17). pp. 6-14. ISSN ISBN: 978-966-189-209-4

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2012) Зміст процесу формуання готовності учнів старших класів до професійного самовизначення в умовах профільного навчання Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (16). pp. 199-206. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2011) Визначення і структура поняття готовності учнів старших класів до професійного самовизначення в умовах профільного навчання Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 340-349. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2011) Зміст поняття готовності учнів старших класів до професійного самовизначення Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення. pp. 200-211. ISSN ISBN 978-617-649-006-7

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2010) Науково-методичне забезпечення допрофільної підготовки учнів 8-9-х класів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді 3б. наук. праць. – Вип. 14, 1 (14). pp. 298-307. ISSN ISBN 978-966-189-055-7

Book Section

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2019) The results of an experiment on the formation of a value attitude to work in the study of subjects in younger students In: Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2018 рік «Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал» (м. Київ, 22 квітня 2019 р.) НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 161-166.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2019) Prospects for further scientific research in the field of providing vocational education for younger students In: Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 199-203. ISBN 978-966-2716-35-1

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2019) Horting's potential in providing work education for younger students In: Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції до 10-річчя заснування хортингу «Хортинг - національний бренд України у світі : олімпійська перспектива» Паливода А. В., м. Київ, Україна, pp. 127-130.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2019) Peculiarities of vocational orientation of student youth in the conditions of educational districts In: International scientific and practical conference «Influence of scientific achievements in education on the development of modem society» : Conference proceedings. Vilnius, Lithuania, April 26-27, 2019. IzdevniecTba «Baltija Publishing», м. Вільнюс, Литва, pp. 138-141. ISBN 978-9934-571-97-8

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2018) Aspects of the activity of resource centers for professional orientation of educational districts to ensure the professional self-determination of pupils' youth In: Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів VIII психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті Б. О. Федоришина (м. Київ, 17 травня 2018 р.) ДКС «Центр», м. Київ, Україна, pp. 35-37.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2018) Labor training of junior pupils by means of horting In: Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції до Дня заснування хортингу «Хортинг – національний бренд України у світі: олімпійська перспектива» (м. Ірпінь Київської обл., 22-23 березня 2018 року) Паливода А. В., м. Київ, Україна, pp. 136-138.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2018) Results of the study of the problem of ensuring the labor education of junior pupils in the process of studying educational subjects In: Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2017 рік «Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал» (м. Київ, 18 квітня 2018 р.) НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 193-197.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2018) Features of labor education of junior pupils in the educational process of institutions of general secondary education In: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2018 рік «Особистість у просторі виховних інновацій» (19 жовтня 2018 р., м. Київ) НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 239-243. ISBN 978-966-2716-99-3

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2018) Features of labor exercise of primary classes in ureational activity In: Матеріали Круглого столу присвяченого творчій спадщині І. О. Синиці «Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності» (12 листопада 2018 р., м. Київ) Far Journal, м. Київ, Україна, pp. 1-4. ISBN 2313-7525

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2017) Results of the study of the problem of ensuring the professional self-determination of pupils in the conditions of the educational district In: Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (5). НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 163-168.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2017) Aspects of labor education of junior pupils in the process of studying educational subjects In: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2017 р., м. Одеса.) ГО «Південна фундація педагогіки», м. Одеса, Україна, pp. 121-124.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2017) Aspects of solving the problem of reconciling the personality with internal personal conflicts and socio-professional needs In: Round Table Talk «Actual issues of personal self-employment in the educational space», December 18, 2017 Fundamental And Applied Researches In Practice Of Leading Scientific Schools, м. Київ, Україна. ISBN ISSN 2313-7525

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2016) Teacher competency in information and communication technology and information culture In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-методичні засади професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти» (18-19 жовтня 2016 р.) КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», м. Запоріжжя, Україна.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2014) Аспекти забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 379-382.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2013) Науково-методичне забезпечення професійного самовизначення учнів старших класів в умовах профільного навчання In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 23-26.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2012) Констатація стану науково-методичного забезпечення професійного самовизначення учнів старших класів в умовах профільного навчання In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення" ИПК ГСЗУ, м. Київ, Україна, pp. 175-183. ISBN 978-617-649-017-3

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2012) Результати констатувального етапу дослідження науково-методичного забезпечення професійного самовизначення учнів старших класів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 308-311.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2011) Результати дослідження змісту і педагогічних засобів підготовка учнів 8–9-х класів до вибору технологічного напряму профільного навчання In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Типовіт, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 98-99.

- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2009) Педагогічні засоби допрофільної підготовки учнів основної школи In: Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді П.П. Зволейко Д.Г., м. Кам'янець-Подільський, Україна, pp. 308-316. ISBN 978-966-2124-50-7

Monograph

- Гуцан, Л.А. (orcid.org/0000-0003-1588-0162), Гриценок, Л.І. (orcid.org/0000-0002-0055-2185), Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) and Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X) (2019) Labor education of younger students in the context of reforming primary education Project Report. ТОВ «Імекс-ЛТД», м. Кропивницький, Україна.

- Гуцан, Л.А., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X), Пархоменко, О.М., Гриценок, Л.І. (orcid.org/0000-0002-0055-2185) and Ткачук, І.І. (2016) Professional self-determination of students in the conditions of educational districts Project Report. Друкарня Мадрид, м. Харків, Україна.

Book

Гуцан, Л.А. (orcid.org/0000-0003-1588-0162), Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) and Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X) (2019) We educate in work ТОВ «Імекс-ЛТД», м. Кропивницький, Україна. ISBN 978-966-189-504-0

Гуцан, Л.А. (orcid.org/0000-0003-1588-0162), Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) and Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X) (2019) Upbringing of young people of elementary school age of value attitude to work ВПЦ «Візаві», м. Умань, Україна.

Гуцан, Л.А., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X), Пархоменко, О.М., Гриценок, Л.І. and Ткачук, І.І. (2016) Professional self-determination of high school students in conditions of educational district посібник . Друкарня Мадрид, м. Харків, Україна. ISBN 978-617-7294-98-5

Бех, І.Д., Алєксєєнко, Т.Ф., Білоцерківець, І.П., Белан, Владислав Юрійович, Бойко, А.Е., Гончар, Л.В. (orcid.org/0000-0002-9761-9031), Денисюк, І.С., Гуцан, Л.А., Долгова, Олександра Валеріївна, Жданович, Юлія Миколаївна, Карпушевська, Л.Р., Журба, Катерина Олександрівна, Кендзьор, П.І., Колонькова, Олена Олексіївна, Комаровська, О.А., Корнієнко, А.В., Литовченко, О.В., Куниця, Т.Ю., Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844), Мельник, О.В., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Малиношевський, Р.В., Мотика, С.М., Нечай, С.П., Нечерда, В. Б., Окушко, Тетяна Костянтинівна, Орлова, Г.В., Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X), Пархоменко, О.М., Пасічна, Т.С., Пащенко, Олена Вікторівна, Петрочко, Ж.В., Просіна, О.В., Тимофєєва, І.Б., Сергєєва, Н.В., Третяк, О.П., Тарасюк, Галина Петрівна, Харченко, Наталія Вікторівна, Чорна, В.В., Хомич, О. Л. (orcid.org/0000-0002-2947-4731), Шкільна, Ірина Миколаївна, Шкляр, Н.А. and Школяр, Л.В. (2016) Theoretical and Methodical Problems of Children and Youth Education Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна.

Момбек, А.А., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Мотика, С.М., Нечай, С.П., Нечерда, В. Б., Окушко, Тетяна Костянтинівна, Орлова, Г.В., Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X), Пархоменко, О.М., Пасічна, Т.С., Пащенко, Олена Вікторівна, Петрочко, Ж.В., Примачок, Л.Л., Просіна, О.В., Рибалко, Н.М., Семенов, О.С., Сергєєва, Н.В., Сойчук, Р.Л., Солобай, Юрій Володимирович (orcid.org/0000-0001-9728-4203), Тарасюк, Галина Петрівна, Тернопільська, В.І., Тимофєєва, І.Б., Третяк, О.П., Троїцька, О.М., Харченко, Наталія Вікторівна, Хомич, Л.О., Цяо, Цжи, Чорна, В.В., Шкільна, Ірина Миколаївна, Шкляр, Н.А., Школяр, Л.В. and Яковенко, І.О. (2016) Theoretical and methodological problems of education of children and pupils' youth Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна.

Мельник, О.В., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Гуцан, Л.А., Дятленко, С.М., Ткачук, І.І., Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X), Пархоменко, О.М. and Гриценок, Л.І. (orcid.org/0000-0002-0055-2185) (2015) Man and the world of occupations: a teaching guide for teachers НАІР, м.Івано-Франківськ, Україна.

Мельник, О.В. and Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) (2015) Workbook. Man and the world of occupations (35 hours) НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна.

Мельник, О.В., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Гуцан, Л.А., Ткачук, І.І. (orcid.org/0000-0002-3099-3491), Пархоменко, О.М., Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X), Попова, Т.С. and Лузан, М.В. (2014) Побудова кар’єри : навчально-методичний посібник Імекс-ЛТД, м. Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-293-3

Мельник, О.В., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Гуцан, Л.А., Ткачук, І.І., Пархоменко, О.М., Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X) and Лузан, М.В. (2014) Побудова кар’єри : комплекс навчальних програм (9, 17, 35, 70 год.) Імекс-ЛТД, м.Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-297-1

Мельник, О.В., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Гуцан, Л.А., Ткачук, І.І., Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X), Пархоменко, О.М., Попова, Т.С. and Гриценок, Л.І. (orcid.org/0000-0002-0055-2185) (2014) Робочий зошит для педагогічних працівників (до програми «Побудова кар’єри» 10-11 класи) Імекс-ЛТД, м. Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-313-8

Мельник, О.В., Базелюк, Олександр Васильович (orcid.org/0000-0002-3206-2287), Боровик, Д.В., Вовковінський, М.І., Герасімюк, Т.В., Гуцан, Л.А. (orcid.org/0000-0003-1588-0162), Закатнов, Д.О., Карп'юк, М.Д., Кульчицька, Т.І., Лещук, Р.М., Мельник, Л.Д., Лузан, М.В., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X), Павич, Н.М., Пархоменко, О.М., Савка, Л.В., Сидоренко, Віктор Костянтинович, Федун, Л.М., Шестаковський, М.М. and Синявський, Віталій Васильович (2011) Professional orientation: theory and practice. Vol. Number 2 Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна.

Мельник, О.В., Гуцан, Л.А., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Синявський, Віталій Васильович, Дятленко, С.М., Ткачук, І.І., Павелків, О.М., Міропольська, М.А., Скалько, О.В., Федун, Л.М., Уличний, І.Л., Заволодько, С.В., Корсун, Г.О., Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X), Пилипчук, Л.Г., Мельник, Л.Д., Завітренко, Д.Ж. and Шабдінов, М.Л. (2009) Професійна орієнтація старшокласників: теорія і практика: науково-методичний посібник Четверта хвиля, м. Київ, Україна.

Teaching Resource

- Гуцан, Л.А. (orcid.org/0000-0003-1588-0162), Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) and Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X) (2019) Forms and methods of labor education of elementary school students [Teaching Resource]

- Мельник, О.В., Гуцан, Л.А. (orcid.org/0000-0003-1588-0162), Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359) and Ткачук, І.І. (orcid.org/0000-0002-3099-3491) (2015) Man and the world of occupations (9, 17, 35, 70 hours): a complex of training programs for 8-9 classes of secondary schools [Teaching Resource]

- Мельник, О.В., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Гуцан, Л.А., Ткачук, І.І., Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X), Пархоменко, О.М., Попова, Т.С. and Гриценок, Л.І. (orcid.org/0000-0002-0055-2185) (2014) Робочий зошит для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл (до програми «Побудова кар’єри» 10-11 класи) [Teaching Resource]

- Мельник, О.В., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Гуцан, Л.А., Ткачук, І.І., Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X), Пархоменко, О.М., Попова, Т.С. and Гриценок, Л.І. (2014) Workbook for teachers (the program "Building a career" 10-11 forms) [Teaching Resource]

Other

- Закатнов, Д.О., Мельник, О.В., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Вовковінський, М.І., Калошин, В.Ф., Карп'юк, М.Д., Злочевська, Л.С. and Смоляна, Н.В. (2011) Modern problems of vocational counselling of studying youth in the conditions of market economy ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна.

This list was generated on Fri Nov 27 13:07:22 2020 EET.