Browse by Scientific subject

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 96.

Article

- Nychkalo, Nellia (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2009) Pedagogy of John Paul II Edukacja ustawiczna dorosłych. Polish Journal of Continuing Education, 3 (66). pp. 45-56. ISSN 1507-6563

- Nychkalo, Nellia (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2009) Situation in Ukrainian Labour Market and vocational education Edukacja ustawiczna Dorosłych. Polish journal of continuing education, 3 (66). pp. 57-71. ISSN 1507-6563

- Nychkalo, Nellia (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2009) Intercultural education in the context of comparative pedagogy research Edukacja ustawiczna Dorosłych. Polish journal of continuing education, 3 (66). pp. 72-78. ISSN 1507-6563

- Radomski, Igor (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2009) Application of interactive technologies in teaching Miejsce innego we wspólczesnych naukach o wychowaniu Trudy dorastania, trudy doroslości. pp. 93-96. ISSN 978-83-92719-8-5

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321) (2009) Preparation of teachers to organization of education of adults of convict: conceptual positions Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності. pp. 186-195. ISSN 978-966-593-744-9

- Биков, В.Ю. (2009) Матеріали з монографії «Відкрита освіта у джерелах» НАПН України ( Продовження - Список літератури №2 ( 80 - 160 ) . pp. 1-40. ISSN ISBN 978-966-326-317-5

- Биков, В.Ю. (2009) Іnnovative development of company and modern network technologies of systems of the opened education Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, м. Харків (23). pp. 24-49. ISSN 7762

- Боднарук, Олена (2009) Forming of basic professional concepts by students as psychological and pedagogical problem of higher education Вісник післядипломної освіти, 2 (11). pp. 29-35.

- Володарська, Наталія Дмитрівна (2009) The role of faith in the supreme idea in psychological help of personality with chemical dependence Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія, 10 (13). pp. 178-187. ISSN 966-8063-54-6

- Говорун, Т.В. (2009) Vocational education and career in applied social psychological research Інформаційні технології і засоби навчання (6). ISSN 2076-8184

- Говорун, Т.В. (2009) Vocationa education and career in the applied social- psychological researches Інформаційні технології і засоби навчання (6). ISSN 2076-8184

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2009) Formation of didactic principles of domestic physics textbook creation Проблеми сучасного підручника (9). pp. 225-236. ISSN 2411-1309

- Гривко, А.В. (2009) Language of texts in school books Проблеми сучасного підручника , 1 (9). pp. 79-83.

- Гриценко, Валерій Григорович and Власенко, Володимир Миколайович (2009) The didactic program complex scenario creation by using the stimulant testing method Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки, 162 (162). pp. 22-26. ISSN 2076-586Х

- Гриценко, Валерій Григорович, Власенко, Володимир Миколайович and Власенко, Олександр Володимирович (2009) Organization of control the educational achievements of physics in a credit-module learning system Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: Педагогічні науки, 5 (17). pp. 39-44. ISSN 2311-5491

- Гриценко, Валерій Григорович and Ткаченко, А.В. (2009) The modeling of light's quantum properties on the double slits Наукові записки, 1 (82). pp. 319-324. ISSN 1996-5931

- Дегтярьова, Г.С. (2009) Pedagogical Control over Communicative Competence Development in Process of Professional Training of Future Specialists of Service Sphere Pedagogy and psychology of professional education, 3. pp. 208-219.

- Дегтярьова, Г.С. and Кальбус, О.Я. (2009) Development of Vocational School Masters’ Communicative Competence as a Condition of Professional Burning-out Prevention Pedagogy and Psychology of Professional Education. pp. 134-145.

- Криницька, Любомира Ярославівна (2009) The use of educational technology in the training of entrepreneurs Молодь і ринок, 5. pp. 145-149.

- Купін, А. І., Чубаров, В. А. and Туравініна, О.М. (2009) Teaching methodologies of Computer Engineering at the Kryvyi Rih Technical University Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (17). pp. 102-108. ISSN 2311-5491

- Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844) (2009) Formation of the individuality of the student in the context of the values ​​of modern higher education Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (13). pp. 393-401. ISSN 978-966-2124-50-7

- Музика, О. Л. (2009) Ціннісна підтримка особистісного розвитку як теоретична та прикладна проблема Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / За ред. В.О. Моляко. – Т. 12. (8). pp. 177-188.

- Музика, О. Л. (2009) Психобіографічні студії з Володимиром Шинкаруком Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (19). pp. 256-273.

- Музика, О. Л. (2009) Розробка програми ціннісної підтримки розвитку спортивних здібностей Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / За ред. В.О. Моляко. – Т. 12. (8). pp. 188-195.

- Муранова, Н.П. (2009) Features of preparation for external independent assessment at a higher education institution Удосконалення механізму підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання в системі оцінки якості освіти : IV Міжрегіонал. семінар, 3 квіт. 2009 року.

- Муранова, Н.П. (2009) Pre-university training: state, problems, prospects Якість змісту доуніверситетської підготовки – найважливіша ознака якості вступу до вищого навчального закладу : ІІІ Міжрегіонал. семінар, 10–11 квіт. 2008 р..

- Муранова, Н.П. (2009) Stages of creating a textbook in physics for entrants of the Institute of pre-university training of the National Aviation University Проблеми сучасного підручника, 9. ISSN ISBN 978-966-644-133-4

- Муранова, Н.П., Мазур, К.І., Мазур, О.К. and Сич, О.К. (2009) Quadratic equations and inequalities with parameters on entrance examinations in higher educational institutions Якість змісту доуніверситетської підготовки – найважливіша ознака якості вступу до вищого навчального закладу : ІІІ Міжрегіонал. семінар, 10–11 квіт. 2008 року.

- Муранова, Н.П., Мазур, К.І., Мазур, О.К. and Сич, О.К. (2009) Some basic equations of higher degrees Удосконалення механізму підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання в системі оцінки якості освіти : IV Міжрегіонал. семінар, 3 квіт. 2009 р..

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2009) Pedagogical and educational activities of Panteleimon Kulish Українська мова і література в школі, 4. pp. 59-60.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2009) The formulation of hypotheses and asking questions in the students research activity Українська література в загальноосвітній школі, 1. pp. 8-10.

- Міхно, Олександр Петрович (2009) Using the potential of the Pedagogical Museum of Ukraine in shaping the scientific outlook of students of higher educational institutions Актуальні питання історії техніки : Матеріали 6-ї Всеукраїнської наукової конференції, 4– 5 грудня 2008 р.. p. 231.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2009) Use of research tasks in the process of studying an artistic work Педагогічна освіта: теорія і практика (3). pp. 194-199. ISSN 975-966-1638-28-9

- Науменко, С.О. (2009) The geographical content of the stable textbooks for the primary schools of the Ukrainian Soviet Socialist Republic in 1931-1950’s years Проблеми сучасного підручника (9). pp. 629-635. ISSN 2411-1309

- Науменко, С.О. (orcid.org/0000-0002-8279-4427) (2009) The geographical component in the curriculums on geography and natural science for primary schools of Ukraine in 1931-1950 years Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції. pp. 143-152.

- Радзімовська, О. В. (2009) Professional identity and identity formation in adolescence Problems of modern psychology, 5. pp. 390-400.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2009) Motivational and value component of the culture of professional communication of an officer of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine Педагогічні науки (54). pp. 360-365.

- Савченко, Тетяна Леонідівна (2009) Екзистенція уваги на фоні кризи у психологічній науці Актуальні проблеми психології. Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. (9). ISSN 2072-4772

- Семеріков, С.О. (2009) Education Foundation of informatychnoyi Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 7 (14).

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2009) Foundation of innovation as the basis of higher education Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету : Серія педагогічна, 1 (15).

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О. and Теплицький, О.І. (2009) Dynamic graphical object-oriented modeling in multimedia mobile learning environment Squeak Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 7 (14).

- Сидоренко, В.В. (2009) The levels of professional competence of teacher of initial classes as pre-condition of creation of the program of samorozvitku and perfection of pedagogical process. Гуманізація навчально-виховного процесу: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасний стан та тенденції розвитку початкової освіти в Україні», 21-22 травня 2009 року, 45. pp. 106-110.

- Сидоренко, В.В. (2009) The credit-modulus system of the qualification rise as an innovative way for quarantine of the Ukrainian language and literature teacher’s continuous qualitative education Інноваційні процеси у професійній підготовці педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у м. Донецьку, 16 квітня 2009 р. pp. 311-323.

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2009) Continuous education in a multicultural globalized world Педагогічний процес: теорія і практика, 4. pp. 129-135. ISSN 2078-1687

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) and Кристопчук, Т.Є. (2009) Investigation of the problem of the methodological culture of a teacher: the scientific concept of P.G. Kabanov Педагогічний процес: теорія і практика, 1. pp. 197-208. ISSN 2078-1687

- Словак, К. І. (2009) Organization the control independent work of students in condition module technology education Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки (150). pp. 117-122.

- Сорочан, Т.М. (2009) Postgraduate Education changes a day (regional aspect) Освіта на Луганщині, 1. pp. 10-17.

- Сорочан, Т.М. (2009) Bail advices school leaders Управління освітою, 11. pp. 3-5.

- Сорочан, Т.М. (2009) Crisis management of an educational institution Директор школи, ліцею, гімназії, 3. pp. 108-111.

- Сотська, Г.І. (2009) Exhibition training as a component of teacher professional training of fine arts Art education: content, technology, management (4). pp. 200-206.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2009) Information and communication and informatic competences as komponents of the system of professional-specialized competences of informatics teacher Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (13). ISSN 2076-8184

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) and Супрун, Д. М. (orcid.org/0000-0003-4725-094X) (2009) Personality of the social worker of the law-enforcement system (from the history of the issue) Вісник Академії управління МВС, 1 (16). pp. 189-198.

- Сушенцева, Лілія Леонідівна (2009) Psycho-educational vocational school readiness of teachers to form professional mobility of VET students Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ред кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші. (30). pp. 137-143.

- Тимошко, Г.М. (2009) The organizational culture of the head of the ZNZ as an important factor in management Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки", 1 (6). ISSN 2522-1736

- Шайгородський, Ю.Ж. (2009) Mifoheneza system of political theory Політичний менеджмент, 3 (36). pp. 14-25. ISSN 2078-1873

- Шайгородський, Ю.Ж. (2009) By defining the essence of the concept of "political myth" Сучасна українська політика: політики і політологи про неї (16). pp. 49-53.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2009) Political myth as electoral technology Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (17). pp. 144-152.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2009) Value transformation in the period of social change Соціальна психологія, 3 (35). pp. 86-94. ISSN 2078-189Х

- Шайгородський, Ю.Ж. (orcid.org/0000-0003-3281-6138) (2009) Mythology as a tool for modeling political reality Віче, 15. pp. 35-38. ISSN 2313-559Х

- Шайгородський, Ю.Ж. (orcid.org/0000-0003-3281-6138) (2009) Value orientations in the psychological structure of the individual Соціальна психологія, 4 (36). pp. 65-73. ISSN 2078-189X

- Шайгородський, Ю.Ж. (orcid.org/0000-0003-3281-6138) (2009) Adolescence crisis as a process of reassessment of values Соціальна психологія, 6 (38). pp. 148-153. ISSN 2078-189X

- Шиделко, А.В. (2009) Cultural aspects of professional adaptation TLU students Humanitarian basis for future professional adaptation specialists. pp. 303-313. ISSN 987-966-665-543-4

- Штома, Л.Н. (2009) Її величність – жінка Відданість – ознака таланту : наук. популярне видання до ювілею академіка Н. Г. Ничкало , 1. pp. 157-158.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2009) ICT role in vocational training of future educational institutions’ principals Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (9). ISSN 2076-8184

Book Section

- Жук, Ю.О. (2009) Зовнішнє незалежне оцінювання як складова системи оцінювання якості освіти: соціально-педагогічні ризики In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2008 рік , 1 . Педагогічна думка, м.Київ, Україна, pp. 115-117.

- Козубцов, І.М. (orcid.org/0000-0002-7309-4365) (2009) The problem of training future scientific and pedagogical personnel in postgraduate studies In: Proceedings of ІІІ International conference on Modern achievements of science and education (September 16 – 23, 2009) . ХНУ, м. Хмельницький, Україна, pp. 208-211.

- Купін, А. І., Чубаров, В. А. and Туравініна, О.М. (2009) The use of information technology for training specialists in "Computer Engineering" In: Новітні комп’ютерні технології (7). Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, Україна, pp. 101-102.

- Лукіна, Т.О. (2009) Технологія організації та проведення моніторингових досліджень якості шкільної освіти In: Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2008 рік . Педагогічна думка, м.Київ, Україна, pp. 119-121.

- Мурніна, Г.С. (2009) Особливості якісного читання п'ятнадцятирічних учнів In: Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2008 рік . Педагогічна думка, м.Київ, Україна, pp. 121-123.

- Надтока, О. Ф. (2009) Аналіз тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання з географії In: Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2008 рік (1). Педагогічна думка, м.Київ, Україна, pp. 123-125.

- Попель, М.В. (2009) Dynamics of physical development based on self-assessment In: Збірник наукових праць студентів (15). КДПУ, м.Кривий Ріг, Україна.

- Попель, М.В. (2009) Relationship of physical development and self-esteem In: Збірник наукових праць студентів (16). КДПУ, м.Кривий Ріг, Україна.

- Семеріков, С.О. (2009) The theoretical basis fundamentalization informatychnoyi education in high school In: Новітні комп’ютерні технології: матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції (Київ–Севастополь, 15–18 вересня 2009 р.) , 1 (7). Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м.Київ, Україна.

- Семеріков, С.О. and Шокалюк, С.В. (orcid.org/0000-0003-3774-1729) (2009) The organization distributed computing environments of mobile mathematical In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) . СумДПУ імені А.С.Макаренка, м.Суми, Україна. ISBN 978–966–698–144–1

- Словак, К. І. (2009) The using of mathematical mobile environments in learning higher mathematics students of economic universities In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук-метод. конф. (3-4 грудня 2009 р., м. Суми) . Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 230-231. ISBN 978-966-698-144-1

- Шамелашвілі, Р.М. (2009) До питання експертного оцінювання якості підручника In: Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2008 рік . Педагогічна думка, м.Київ, Україна, pp. 127-129.

- Шокалюк, С.В. and Словак, К. І. (2009) Features of teaching students at remote form In: Новітні комп’ютерні технології (7). Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м.Київ, Україна, pp. 62-64.

Monograph

- Биков, В.Ю. (2009) Models of the open education organizational systems Project Report. ТОВ ВПФ «МЕГА»,"Атіка", м. Київ, Україна.

- Семеріков, С.О. (2009) Fundamentalization of Computer Science teaching at the high educational institutions Project Report. Мінерал, НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Кривий Ріг, м. Київ, Україна.

Conference or Workshop Item

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2009) Pedagogical Heritage of Gogol In: Другі Покровські просвітницькі читання «Церква в світі: служіння любові», 22-24 жовтня 2009, м. Полтава, Україна.

Book

Інститут проблем виховання, НАПН України (2009) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді , 1 (13). Зволейко Д. Г., м. Кам'янець-Подільський, Україна. ISBN 978-966-2124-49-1

Інститут проблем виховання, НАПН України (2009) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді , 2 (13). Зволейко Д. Г., м. Кам'янець-Подільський, Україна. ISBN 978-966-2124-50-7

Муранова, Н.П. and Кузнєцова, О.Я. (2009) Physics: a textbook. Part 2 . НАУ-друк, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-598-548-8

Муранова, Н.П. and Кузнєцова, О.Я. (2009) Physics: a textbook. Part 1 . НАУ-друк, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-598-547-1

Муранова, Н.П., Покидько, Л.М., Козлова, Т.В. and Ричко, Л.В. (2009) Physics. Collection of level tasks . НАУ-друк, м. Київ, Україна.

Міхно, Олександр Петрович (2009) Chronicler of Ukrainian Pedagogy (Pedagogical Museum of Ukraine: milestones of formation and development) . Педагогічий музей України, м. Київ, Україна.

Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Шокалюк, С.В. (orcid.org/0000-0003-3774-1729), Корольський, В.В. and Крамаренко, Т.Г. (2009) Innovative ICT teaching mathematics . Книжкове видавництво Кирєєвського, м. Кривий Ріг, Україна. ISBN 978-966-2957-00-6

Сидоренко, В.В. (2009) Ways of improving the professional competence of teachers of Ukrainian language and literature in terms of personal study . Каштан, м. Донецьк, Україна.

Сорочан, Т.М. (orcid.org/0000-0002-4704-2385) (2009) Modern Technology School of Management: reference outline for training courses heads of secondary schools . СПД Рєзніков В.С., м. Луганськ, Україна. ISBN 978-966-8195-29-7

Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894) and Ларіна, Тетяна Олексіївна (orcid.org/0000-0001-8975-3348) (2009) The hardiness of the individual: social necessity and safety Бібліотечка соціального працівника . ФОП - Марич В.М, м.Киів, Україна. ISBN 978-966-8479-37-3

Thesis

- Семеріков, С.О. (2009) Theoretical and methodic foundations of fundamentalization teaching of the Computer Science at the high educational institutions Other thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

- Семеріков, С.О. (2009) Theoretical and methodic foundations of fundamentalization teaching of the Computer Science at the high educational institutions Masters thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2009) Theoretical and methodological foundations of the credit-modular system of informatics teachers training Masters thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

- Шайгородський, Ю.Ж. (orcid.org/0000-0003-3281-6138) (2009) Politics: interaction of reality and myth Other thesis, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2009) Vocational training of master's educational institution degrees of management on the basis of reflection approach Dissertation candidate2 thesis, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих .

Teaching Resource

- Кляпець, Ольга Яківна (orcid.org/0000-0002-9400-9668) and Ларіна, Тетяна Олексіївна (orcid.org/0000-0001-8975-3348) (2009) Підготовка молоді до подружнього життя: Методичні рекомендації [Teaching Resource]

This list was generated on Sun May 26 05:07:05 2024 EEST.