Browse by Scientific subject

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 145.

- Єчкало, Ю.В. (2008) Selection of environment for simulation of physical processes Theory and methods of learning mathematics, physics, informatics (7). pp. 11-14. ISSN 2309-1479

Інститут проблем виховання, НАПН України (2008) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді , 1 (12). ПП Мошак М.І., м. Кам'янець-Подільський, Україна. ISBN 978-966-2903-35-5

Інститут проблем виховання, НАПН України (2008) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді , 2 (12). ПП Мошак М.І., м. Кам'янець-Подільський, Україна. ISBN 978-966-2903-36-2

- Адамюк, Н.Б. (2008) Using of a bilingual method at the learning of the poem "The Dream" (by Taras Shevchenko) of ninth grade hearing impairment students Sign Language and Modernity (3). pp. 56-68. ISSN ISBN 978-966-644-103-7

Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321) (2008) Gender research in pedagogical science and practice . Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, м. Ніжин, Україна.

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321) (2008) Professional training of workers in accordance with the methodology of the Central Institute of Labour Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (18). pp. 178-183. ISSN 2412-1142

- Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234) (2008) K.D. Ushynsky about educational reform Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки (56). pp. 25-29. ISSN 2663-9114

- Биков, В.Ю. (2008) Distance Education Енциклопедія освіти. p. 191. ISSN ISBN 978-966-667-281-3

- Биков, В.Ю. (2008) Distance Learning Енциклопедія освіти. pp. 1-5. ISSN ISBN: 978-966-667-281-3

- Биков, В.Ю. (2008) Institute of Information technology and learning tools at APS of Ukraine Енциклопедія освіти. ISSN ISBN: 978-966-667-281-3

- Биков, В.Ю. (2008) Informatization of Education Енциклопедія освіти. pp. 1-5. ISSN ISBN 978-966-667-281-3

- Биков, В.Ю. (2008) Computerization of Education Енциклопедія освіти України , 1 (1). pp. 410-412. ISSN ISBN 978-966-667-281-3

- Биков, В.Ю. (2008) Мaterials from the monograph «Мodels of the open education organizational systems» НАПН України. pp. 1-47. ISSN ISBN 978-966-326-317-5

- Биков, В.Ю. (2008) Theoretical and methodological basis of modeling educational environment of pedagogical systems of open education Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 1 (77). pp. 3-12. ISSN 966-8089-31-6

Биков, В.Ю., Богачков, Ю.М., Кухаренко, В.М., Сиротенко, Н.Г. and Рибалко, О.В. (2008) Technology for creation of a distance course . Міленіум, м.Київ, Україна. ISBN 966-8063

- Биков, В.Ю., Жук, Ю.О. and Богачков, Ю.М. (2008) Monitoring the level of academic achievement using Internet technology Project Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

- Варава, Л.М., Туравініна, О.М. and Варава, А. А. (2008) The development of benchmarking in the management of raw businesses In: Проблеми економіки: освіта, теорія, практика . Мінерал, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 239-240.

- Василенко, Н. А., Петров, В. В. and Туравініна, О.М. (2008) Mathematics-0 for pedagogical institutions of higher education: an introduction to Boolean algebra Математика в школі, 3 (79). pp. 16-21.

- Гладуш, В. А. (2008) Psychology of management [Teaching Resource]

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2008) Formation of domestic didactics of physics as an educational discipline Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 1 (77). pp. 59-66.

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2008) Content and structure of the textbook “Physics-10” for a specialized school (standard level) In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2007 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 178-179.

- Гончаренко, Семен Устимович (2008) Humanization of education Енциклопедія освіти. pp. 156-158. ISSN 978-966-667-281-3

- Гончаренко, Семен Устимович (2008) Scientific research Енциклопедія освіти. pp. 234-236. ISSN 978-966-667-281-3

- Гончаренко, Семен Устимович, Кушнір, Василь and Кушнір, Григорій (2008) Methodological features of scientific views on the teaching process Шлях освіти, 4. pp. 2-10.

- Гриценко, Валерій Григорович, Власенко, Володимир Миколайович and Власенко, Олександр Володимирович (2008) Using the automated system of operational control knowledge to provide feedback and adjustment of the educational process Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки, 139. pp. 41-47. ISSN 2076-586Х

Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2008) Adolescent responsibility Бібліотечка соціального працівника . ГЛАВНИК, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-8774-53-1

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2008) Autonomy as an indicator and driving force of personal growth Актуальні проблеми психології. Том. 3: Консультативна психологія і психотерапія (5). pp. 61-75. ISSN 978-966-2213-07-2

Довгань, А.І., Гільберг, Т.Г., Капіруліна, С.Л., Магалецька, Т.Д., Подолюк, С.М., Пужайчереда, Л.М., Слюсар, О.І., Скоробогатов, А.В. and Часнікова, Олена Володимирівна (2008) Basics of consumer knowledge. Training manual for secondary schools. Grades 1-12 . Навчальна книга, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-329-075-1

Дубасенюк, О.А., Антонова, Олена Євгеніївна, Вітвицька, С.С., Сидорчук, Н.Г., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Якса, Н.В., Осадчий, М.М., Єремеєва, В.М., Калінін, В.О., Костюшко, Ю.О., Яценко, С.Л. and Щерб, Н.С. (2008) Vocational teacher education: modern conceptual models and trends . ЖДУ ім.І.Франка, м. Житомир, Україна. ISBN 978-966-485-028-2

- Жук, Ю.О. (2008) Відкриті системи оцінювання рівня навчальних досягнень учнів In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інститут педагогіки за 2007 рік , 1 . Пед. думка, м.Київ, Україна, pp. 81-82.

- Жук, Ю.О. (2008) Peculiarities of managerial decisions making in conditions of computer oriented information exchange in educational medium Стратегії управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства: Зб. наук. праць (1). pp. 167-174.

- Жук, Ю.О. and Соколюк, О.М. (2008) Методика формування контрольно-оцінювальних умінь учнів середньої школи при вивченні предметів природничо-математичного циклу Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. (5). pp. 128-132.

- Задорожна, Н.Т., Кузнецова, Т.В. and Кільченко, А.В. (2008) Fifth Ukranian the competition "Teacher-innovator" In: Інформаційно-комунікаційні технології навчання: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 3–5 черв. 2008 р . ПП Жовтий, м. Умань, Україна, pp. 48-50.

- Задорожна, Н.Т. and Омельченко, Т.Г. (2008) The formation of a virtual environment for innovative teachers Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.

- Засенко, В.В. (orcid.org/0000-0003-0325-4578) (2008) Continuous education of persons with hearing impairment: implementation problems In: IХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» . Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ, Україна, pp. 144-146.

- Засенко, В.В. (orcid.org/0000-0003-0325-4578) and Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081) (2008) State and priorities of education for children with mental and physical disorders Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 5 (7). pp. 236-240. ISSN ISBN 978-966-388-200-0

- Каменська, Н.М. (2008) Coverage of cooperation with the Canadian diaspora in the field of surdopedagogy in the publications of the newspaper "Our Life" of the Ukrainian Society of the Deaf Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Зб. доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції 18-20 червня 2008 року. pp. 348-352. ISSN 978-966-553-81-96

- Квітка, Н.О. (orcid.org/0000-0002-8885-1883) (2008) Programs for special classes for children with complex violations of the development of special general educational institutions for deaf children. Art. Grades 1-4 [Teaching Resource]

- Квітка, Н.О. (orcid.org/0000-0002-8885-1883) (2008) Programs for special classes for children with complex disorders of the development of special general educational institutions for children with hearing impairment. Art. Grades 1-4 [Teaching Resource]

- Кляпець, Ольга Яківна (orcid.org/0000-0002-9400-9668) (2008) Raising of the life task as factor of overcoming of the family crisis Соціальна психологія, 6 (32). pp. 139-148.

- Кокун, Олег Матвійович (2008) Инновационное обучение в средней школе: проблемы эффективности и психологической цены Психология здоровья: психическое, психологическое и социальное здоровье гендерно-возрастных групп населения: Матер. Межд. научно-практ. конф., 9 - 12 октября 2008 г. – Рязань. pp. 127-132.

- Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081) and Будяк, Л.В. (2008) Introduction of inclusive education during the reform process in Ukraine In: Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами . Університет «Україна», м. Київ, Україна, pp. 5-7.

- Колісник-Гуменюк, Юлія Ігорівна (2008) Role of social-humanitarian disciplines in the education of patriotism and national consciousness of the individual Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України. - Том 10. - Ч.4. pp. 272-279.

- Криницька, Любомира Ярославівна (2008) Psychological and pedagogical aspects of the individual entrepreneur in terms of vocational and technical college In: Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти , 18 (22). НТУ "ХПІ", м. Харків, Україна, pp. 229-234.

- Кубська, Лариса Іванівна (2008) Vocational School Management Improvement by Means of Information Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти (17). pp. 130-137.

- Кубська, Лариса Іванівна (2008) Інформаційна складова управління професійно-технічним навчальним закладом Вісник Львівської державної фінансової академії (8). pp. 83-89.

- Кубська, Лариса Іванівна (2008) Vocational School Managers’ Activities in the Conditions of the Informative Society Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання (19). pp. 175-180.

- Кубська, Лариса Іванівна (2008) The informative providing of professional activity of leaders of ПТНЗ is in modern educational space Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету (16). pp. 113-115.

- Кубська, Лариса Іванівна (2008) The use of different sources of information in management training and production process in VET Pedagogіkсs and psychology professional education (6). pp. 237-245. ISSN 2218-5186

- Кульбіда, С.В. (orcid.org/0000-0002-0194-3495) (2008) Сompliance with Language norm while Mastering the fingerspelling skills by deaf Student Дефектологія, 3. ISSN 2312-2781

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2008) Історичний час як детермінанта творчого процесу Project Report. Інформаційні системи, м.Київ, Україна.

- Лапін, А.В. (orcid.org/0000-0003-1717-7892) (2008) Programs for special classes for children with complex violations of the development of special educational institutions for deaf children. Subject-practical training. Grades 1-4 [Teaching Resource]

- Лапін, А.В. (orcid.org/0000-0003-1717-7892) (2008) Programs for special classes for children with difficult violations of development of special general educational institutions for hearing impaired children. Subject-practical training. Grades 1-4 [Teaching Resource]

- Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) (2008) Formation of Informational-communicative Competence of Subject Teachers Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (5). ISSN 2076-8184

- Лукіна, Т.О. (2008) Monitoring in Education Енциклопедія освіти. pp. 519-521.

- Лукіна, Т.О. (2008) Problems of quality of Post-Graduate pedagogical education Післядипломна освіта в Україн (1). pp. 11-14.

- Лукіна, Т.О. (2008) Education quality management Енциклопедія освіти (1). pp. 945-947.

- Лукіна, Т.О. (2008) Education quality Енциклопедія освіти (1). pp. 1017-1018.

- Лукіна, Т.О. (2008) Formation of the indicators quality system of general secondary education in Ukraine In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки АПН за 2009 р (1). Педагогічна думка, м.Київ, Україна, pp. 83-85.

- Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978) (2008) Educational Testing Енциклопедія освіти (1).

- Мандрагеля, Володимир Андрійович (orcid.org/0000-0003-0807-5309) (2008) Prospects for the development of the system of professional military education in the context of world experience Philosophy of education, 1-2 (7). pp. 161-171.

- Москаленко, В.В., Білоконь, Ігор Вікторович, Дембицька, Н.М. (orcid.org/0000-0001-6978-7655), Зубіашвілі, І.К. (orcid.org/0000-0003-3642-8159), Міщенко, О.О. and Шайгородський, Ю.Ж. (2008) Economic socialization of youth social and psychological aspect Project Report. Український центр політичного менеджменту, м. Київ, Україна.

- Музика, О. Л. (2008) Здібності у системі ціннісної регуляції розвитку творчо обдарованої особистості Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць /За ред. В.О.Моляко. – Т.12. (5 Ч.І.). pp. 49-55.

- Музика, О. Л. (2008) Політичні цінності в системі ціннісної регуляції розвитку особистості Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.М. Слюсаревського (8). pp. 209-218.

- Музика, О. Л. (2008) Reflective and Values Analysis of Younger Pupils’ Learning Abilities Психологічні перспективи (12). pp. 91-98.

- Музика, О. Л. (2008) A. Makarenko’s Pedagogical Heritage And Contemporary Approaches Towards The Ability Development Педагогіка і психологія, 3 (4). pp. 15-26.

Музика, О. Л. (2008) Програма ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки» . Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Музика, О. Л. (2008) Стратегіально-ціннісна організація свідомості творчо обдарованої особистості // Стратегії творчої діяльності: школа В.О. Моляко . «Освіта України», м.Київ, Україна.

Муранова, Н.П., Бевз, В. Г. and Баришовець, П.П. (2008) Geometry . НАУ-друк, м. Київ, Україна. ISBN 966-598-372-5

Муранова, Н.П., Бевз, В. Г. and Баришовець, П.П. (2008) Geometry . НАУ-друк, м. Київ, Україна. ISBN 966-598-372-5

Муранова, Н.П., Ричко, Л.В. and Козлова, Т.В. (2008) Physics. Entrance testing . Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

- Мушка, Іван Васильович, Пірко, М.В., Соколов, П.К. and Лабжинський, Ю.А. (2008) Open information-communication enviroment teaching aids and their components Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (8).

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2008) The organization of research activity of students in the study of life and career Valerian Pidmohylny Українська мова й література в школі, 2. pp. 26-31.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2008) Development of research abilities of senior pupils in the lesson of Ukrainian literature Українська мова й література в школі, 5. pp. 21-26.

- Науменко, С.О. (2008) The geographical content of textbooks for primary classes during the period of development of the Ukrainian soviet system of education (1921-1930 years) Проблеми сучасного підручника (8). pp. 522-532. ISSN 2411-1309

- Науменко, С.О. (2008) Geography and natural science in the content of curriculums and educational programs for primary schools in the «Project of a unified school in Ukraine» Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка (6). pp. 34-38. ISSN 2415-3605

- Науменко, С.О. (2008) The sources of the geographical knowledge in the native primary school in 1917-1920 years Шкільна географічна освіта: інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі. pp. 118-125.

- Науменко, С.О. (orcid.org/0000-0002-8279-4427) (2008) The geographical content in the curricula of 1900-1917 for primary school Початкова школа, 5. pp. 51-54.

- Науменко, С.О. (orcid.org/0000-0002-8279-4427) (2008) Local history in primary schools of Ukraine in 1900–1917 In: Географія в інформаційному суспільстві , 4 . Обрії, м. Київ, Україна, pp. 339-341.

- Отич, О.М. (2008) Pedagogy of art as a theory and practice of creative formation individuality of a teacher Філософія педагогічної майстерності. pp. 331-338.

- Прохоренко, Л.І. (orcid.org/0000-0001-5037-0550) (2008) The peculiarities of a forming the self-control of pupils with delay of mental development in a process of a decision of mathematic tasks Dissertation candidate2 thesis, Інститут спеціальної педагогіки.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2008) Організація діяльності профільного навчально-виховного закладу Молодь і ринок, 6 (41). pp. 53-58. ISSN 2308-4634

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2008) The formation of the national curriculum for high school Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 16. pp. 204-213. ISSN ISBN 966-527-185-7

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2008) Preparing high school students for professional work in the conditions of profile training Project Report. Наукова думка, м. Київ, Україна.

- Радкевич, В.О. (2008) An innovative model of professional training Art experts and crafts Профеісйно-технічна освіта: науково-методичний журнал, 4 (41). pp. 10-13.

- Радкевич, В.О. (2008) Humanization of professional-artistic education Професійно-художня освіта України. pp. 14-21. ISSN 978-966-8120-65-7

- Радкевич, В.О. (2008) Institute of Vocational: Education Perspective Професійно-технічна освіта, 3 (40). pp. 10-13.

- Радкевич, В.О. (2008) Foundation of vocational training of production staff in terms of labor market Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (16). pp. 44-49.

- Радкевич, В.О. (2008) Humanistic principles of vocational training in vocational schools Професійно-технічна освіта, 1 (38). pp. 18-21.

- Радкевич, В.О. (2008) Humanistic aspects of vocational training specialists artistic profile Філософія педагогічної майстерності. pp. 211-218. ISSN 978-83-7204-870-7

- Радкевич, В.О. (2008) Foundation of vocational training of production staff in terms of labor market In: Теорія і практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції України в Європейський освітній простір : тези звіт. наук.-практ. конф. , 1 (2). Всеукр. інформ.-аналіт. центр ПТО, м.Київ, Україна, pp. 3-6.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2008) Ideas of personal self-development Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, 23. pp. 120-124.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2008) Formation of a culture of communication is a necessary condition for the professional development of a cadet of a higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs Іменем Закону, 1 (5). pp. 52-53.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2008) Using computer slides to increase the level of information of the lesson In: V Науково-методична конференція Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію навчання . Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ, Україна, pp. 325-328.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2008) Formation of military education in the historical retrospective of the development of Ukrainian society In: Науково-практична конференція: "Проблемні питання службово-бойового застосування сил охорони правопорядку на сучасному етапі" (4-5 березня 2008 року м. Харків) . Академія Внутрішніх військ МВС України, м. Харків, Україна, pp. 196-197.

- Римаренко, Сергій and Заремба, Олександр (2008) Mechanisms of Political Mobilization of Language Groups: Entrepreneurs, Slogans, Events Мовна ситуація в Україні: між конфліктом та консенсусом. pp. 235-257. ISSN ISBN 978-966-02-4849-6

- Римаренко, Сергій and Заремба, Олександр (2008) The Role of External Factors in Politicization of Language Problems Мовна ситуація в Україна:між конфліктом в консенсусом. pp. 258-280. ISSN ISBN 978-966-02-4849-6

- Рождественська, Д.Б. (2008) Психологічні проблеми використання очно-дистанційного навчання у підвищенні кваліфікації керівників ЗНЗ In: Всеукріїнська науково-практична конференція «Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій» . РВВ ПУСКУ, м.Полтава, Україна, pp. 94-95.

- Рождественська, Д.Б. (2008) Електронна освіта у шкільній практиці Великої Британії In: Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології навчання» . ПП Жовтий , м.Умань, Україна, pp. 134-136.

- Савченко, З.В. (2008) Use information - communicative technologies in administrative activity of the general education institute Інформаційні технології і засоби навчання , 4 (8). ISSN 2076-8184

- Семенова, Р.О., Корольов, Д.К., Мельник, М.О., Нечаєва, О.С., Карабаєва, Ірина Іванівна, Соловей, Я.Г. and Сніжна, М.А. (2008) The interrelation of cognitive and personality factors in the development of giftedness Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Семеріков, С.О. (2008) Mobile learning in methodical system of basic education informatychnoyi In: Комп’ютерні технології в будівництві: матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції «КОМТЕХБУД 2008» , 1 (1). Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, Україна.

- Семеріков, С.О. (2008) Fundamentality as the basis of university education Збірник наукових праць. Педагогічні науки, 2 (50). pp. 245-248. ISSN 2075-1478

- Семеріков, С.О. (2008) Humboldt source model as the Bologna Process In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проектування освітніх середовищ як методична проблема» , 1 (1). Видавництво ХДУ, м. Херсон, Україна.

- Семеріков, С.О. (2008) Stabilization of science as a means of discipline fundamentalization informatychnyh Рідна школа, 5 (1).

- Семеріков, С.О. (2008) Informatychnoyi Foundation of education in higher education In: Міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми технічних, природничих та соціально-гуманітарних наук в забезпеченні цивільного захисту» (3 квітня 2008 року) , 1 (1). АПБ ім. Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, Україна.

- Семеріков, С.О. (2008) Fundiyuvannya training content as a basis fundamentalization informatychnoyi education Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка, 1 (8).

- Семеріков, С.О. and Бардачева, О. П. (2008) Addiction recovery from samples with limited volume In: Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17–18 листопада 2008 р.) , 1 (1). Видавничий центр КТУ, м. Кривий Ріг, Україна.

- Семеріков, С.О. and Гуменюк, А.П. (2008) Development of Internet companion In: Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17–18 листопада 2008 р.) , 1 (1). Видавничий центр КТУ, м. Кривий Ріг, Україна.

- Семеріков, С.О. and Мінтій, І.С. (2008) Competence Approach: achievements and areas for further development In: Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17–18 листопада 2008 р.) , 1 (1). Видавничий центр КТУ, м. Кривий Ріг, Україна.

- Семеріков, С.О. and Пермякова, О.С. (2008) The use of neural networks in forecasting problems In: Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17–18 листопада 2008 р.) , 1 (1). Видавничий центр КТУ, м. Кривий Ріг, Україна.

- Семеріков, С.О., Поліщук, О.П. and Теплицький, І.О. (2008) The history of mobile learning Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 3 (7).

- Семеріков, С.О. and Середа, С.В. (2008) Development of software for the simulation of botnets In: Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17–18 листопада 2008 р.) , 1 (1). Видавничий центр КТУ, м. Кривий Ріг, Україна.

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О., Корнілов, Г.І. and Ліннік, О. П. (2008) Development of software for e-book lBook V8 In: Комп’ютерні технології в будівництві: матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції «КОМТЕХБУД 2008». – Київ–Севастополь, 9–12 вересня 2008 р. , 1 (6). Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, Україна.

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О. and Мінтій, І.С. (orcid.org/0000-0003-3586-4311) (2008) Functional programming in basic training future teachers In: Комп’ютерні технології в будівництві: матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції «КОМТЕХБУД 2008» , 1 (6). Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, Україна.

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О. and Поліщук, О.П. (2008) The model of mobile learning in middle and high school In: Комп’ютерне моделювання в освіті: матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару . КДПУ, м. Кривий Ріг, Україна.

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О. and Поліщук, О.П. (2008) Mobile learning from the PLO to the OLPC In: Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті , 1 (1). КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», м. Кривий Ріг, Україна.

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О. and Шокалюк, С.В. (2008) New means of distance education information technology mathematics destination Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті, 2. pp. 42-50.

- Семеріков, С.О. and Шокалюк, С.В. (2008) Innovative ICT in Postgraduate Education In: Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17–18 листопада 2008 р.) , 1 (1). Видавничий центр КТУ, м. Кривий Ріг, Україна.

- Семеріков, С.О., Шокалюк, С.В., Теплицький, І.О. and Теплицький, О.І. (2008) Mobile learning: always and everywhere Нова педагогічна думка, 1 (1).

- Сидоренко, В.В. (2008) Psycho-pedagogical and methodological foundations of personal use of technology oriented education at the Ukrainian lessons Нова педагогічна думка: Матеріали Всеукраїнської конференції «Особистісно зорієнтований підхід до навчання української мови та літератури», 4. pp. 201-205.

- Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581) (2008) Organization of continuous professional self-development teacher of Ukrainian language and literature course training mizhkursovyy format Компетентнісно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. у м. Донецьку, 5-6 листопада 2008 р, 2. pp. 241-247.

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2008) The role of education in the modern world Рідна школа, 11. pp. 3-6. ISSN 0131-6788

- Словак, К. І. (2008) Development of critical thinking of students on practical lessons in higher mathematics Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 2 (77). pp. 262-266.

- Сорочан, Т.М. (2008) Management School V. Sukhomlinsky:view from today Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки, 78 (2). pp. 252-257.

- Сорочан, Т.М. (2008) V. Sukhomlinsky: Tips modern manager Освіта на Луганщині, 2. pp. 4-8.

- Сорочан, Т.М. (2008) Professional activities andrahohiv: modern look Директор школи, ліцею, гімназії, 4. pp. 27-32. ISSN 2309-7744

- Сорочан, Т.М. (2008) Regional postgraduate teacher education: finding new strategies and models of development Післядипломна освіта в Україні, 2. pp. 11-15.

- Степаненко, І.В. (2008) A Teacher in a Social and Cultural Context of Knowledge: Requirements, Perspectives, and Possible Risk Філософія освіти, 1-2 (7). pp. 330-334. ISSN 2309 - 1606

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) (2008) Theory and practice of the correctional education of the mentally deficient children in Ukraine (the second half of the XIX – the first half of the XX century) Other thesis, Інститут спеціальної педагогіки.

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) (2008) Penitentiary aspects of the pedagogy of the cooperation of Academician V N Syniov Вісник Академії управління МВС (3). pp. 170-177.

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) and Перепечина, Н.М. (2008) Historical and psychological principles of deviant behavior of adolescents Вісник Академії управління МВС, 4. pp. 183-193.

- Тарасун, В.В. (orcid.org/0000-0002-4193-6513) (2008) Morphofunctional readiness for children with peculiarities of development (neuropsychological approach) Project Report. Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

- Теплицький, І.О. and Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) (2008) Computer modeling of the body movement under the force of gravity Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 1. pp. 85-95.

- Теплицький, І.О. and Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) (2008) Computer modeling of the body movement under the force of gravity Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 5. pp. 89-97.

- Теплицький, І.О. and Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) (2008) Computer modeling of body movements under the influence of the force of global gravitation Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (12). pp. 319-328. ISSN 2311-5491

- Туравініна, О.М. (2008) Formation of didactic culture of future primary school teachers in the study of new information technologies Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 3 (7). pp. 275-278. ISSN 2309-1479

- Хорошковська, Тетяна Петрівна (2008) The problem of reading as part of the modern educational process In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2007 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 91-92.

- Хорошковська, Тетяна Петрівна (2008) A modern look at reading skills and their measurement at the primary school Українська мова і література в школі, 3. pp. 58-61.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2008) Ideology and mythology in the symbolic world of politics Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск: Політичні технології.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2008) Politics as the myth and scientific activities Політичний мнеджмент, 6 (33). pp. 30-40. ISSN 2078-1873

- Шайгородський, Ю.Ж. (2008) Electoral advertising: realities and myths Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (12). pp. 259-268. ISSN 1810-5270

- Шайгородський, Ю.Ж. (2008) Policy as an institutional form of social consensus: historical and political interpretation Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (40). pp. 122-132. ISSN 2524-0137

- Шамелашвілі, Р.М. (2008) Підручник для загальноосвітньої школи як феномен навчально-методичного комплексу та деякі питання його експертного оцінювання Проблеми сучасного підручника (8). pp. 8-20.

Шокалюк, С.В. (2008) The basics of SAGE . НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

This list was generated on Mon May 27 05:06:05 2024 EEST.