Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Д | К | Л | М | Н | С | Ю
Number of items: 67.

В

- Величко, С.П., Слободяник, О.В. and Растригіна, А.М. (2015) Connection real and virtual experiments as a factor in development of practical work from physics at high school Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (51). pp. 213-222. ISSN 2312-5993

Г

- Гриб'юк, О.О. (2015) Pedagogical aspects of designing computer-based learning environment natural sciences and mathematics In: Засоби і технології сучасного навчального середовища Матеріали науково-практичної конференції, м. Кіровоград 22-23 травня 2015 року . ПП "Ексклюзив-Систем", м.Кіровоград, Україна, pp. 36-41.

- Гриб'юк, О.О. (2015) Design of computer-based learning environment disciplines of natural-mathematical cycle in secondary schools Наукові записки. - Випуск 7. - Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. pp. 38-50.

- Гриб'юк, О.О. (2015) The process of deployment of cloud environments institution in the context of support for network security Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць, 15 (22). pp. 121-126.

- Гриб'юк, О.О. (2015) The impact of ICT on the development of the young generation of psychophysiological In: Звітна конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна.

- Гриб'юк, О.О. (2015) Cognitive theory of computer oriented system training natural and mathematical sciences and implementation verbal and pictorial layout Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 36 (64). pp. 158-175. ISSN 2308-5126

- Гриб'юк, О.О. (2015) The report on the research work "Methodology of teaching of computer-based learning environment objects natural mathematical cycle in high school" (the first stage) Technical Report. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. (Unpublished)

- Гриб'юк, О.О. and Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2015) The content and means of informatization management research in education sciences Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, 16 (23). pp. 68-73.

- Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) Some aspects of modeling in learning using ICT In: "Topical issues of fundamental and applied studies". International internet conference for young researchers and students. Вежа-Друк, м.Луцьк, Україна, pp. 21-24.

- Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) Using GeoGebra in the context of computer-based learning environment In: П'ята науково-практична конференція FOSS Lviv 2015 (23-26 квітня 2015 року) Матеріали п'ятої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2015 . Львівський національний університет імені Івана Франка, м.Львів, Украъна, pp. 15-17. ISBN 978-966-2598-49-0

- Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) Model blended learning using computer mathematics systems In: Математика. Інформаційні технології. Освіта. ІV Міжнародна науково-практична конференція. Луцьк-Світязь, 12-14 червня 2015 року Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м.Луцьк, Україна, pp. 71-76.

- Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) and Юнчик, В.Л. (2015) The use of computer mathematics in the context of blended learning model Математика. Інформаційні технології. Освіта, 2. pp. 52-71.

- Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) System dynamic mathematic GeoGebra is a means of activation of research students Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи (4). pp. 163-167.

- Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) Heuristic problems by using the system of dynamic mathematics GeoGebra in the STEM-education In: Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: зб.наук. праць за матеріалами Міжнар. наук-практ. конф., 26-27 листопада 2015 р Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м.Вінниця, Україна, pp. 148-152.

- Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) Implementation of interdisciplinary connections in learning math using GeoGebra In: Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 19 – 20 листопада 2015 року Полонійна академія в Ченстохові, Ченстохова – Ужгород – Дрогобич, pp. 193-197. ISBN 978-617-7235-86-5

- Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) and Юнчик, В.Л. (orcid.org/0000-0003-3500-1508) (2015) Solving problems in the context of heuristic STEM-education system using dynamic mathematics GeoGebra Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (43). pp. 206-218. ISSN 978-966-2337-01-3

- Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) The formation of research competencies of students in learning math using GeoGebra system of dynamic mathematics Інноваційні технології навчання обдарованої молоді: матеріали VI-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 1 (6). pp. 420-428.

- Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) Modeling using information and communication technologies in the context of teaching mathematics In: Моделювання в навчальному процесі. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (23-27 лютого 2015 року) Вежа-Друк, м.Луцьк, Україна, pp. 154-157. ISBN 978-617-7181-91-9

- Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) Formation model of research competence In: Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців. Матеріали І Всеукраїнського науково-практичного семінару Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 55-60.

Д

- Дементієвська, Н.П. (2015) Specifics of demonstration experiment in physics using interactive online simulations In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 2015 р ІІТЗН НАПН України. (Unpublished)

К

- Кишинська, О.О. (2015) Development of professional competencies teachers of philological specialities among web -based computer-aided translation of the texts In: Маріупольський молодіжний форум: Традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури Маріупольський державний університет, м.Маріуполь, Україна.

- Кишинська, О.О. (2015) The system of informative competencies in the context of in-service training teachers of philological specialities Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи, 1 (4). pp. 220-225.

- Кишинська, О.О. (2015) Development of professional competences of future teachers of philological specialities in the contexs of designing of computer based learning environment Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун. ім. Г. Сковороди”. Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”, 36/1 (63/3). pp. 365-374.

- Кишинська, О.О. (2015) Development of professional competences of future teachers of philological specialities with using web-oriented system of translation foreign language texts In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна, pp. 1-3. (In Press)

- Кишинська, О.О. (2015) The formation of investigations competences with using free-oriented systems of translation In: III Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених "Наукова молодь-2015" ІІТЗН, м.Київ, Україна. (In Press)

- Кишинська, О.О. (2015) Web-quest technologies with using the web-oriented tools for translation the texts In: Десята Міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх" Збірка праць, ч.1, 1 . Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м.Київ, Україна, pp. 209-215. ISBN 978-966-02-7867-7

- Кишинська, О.О. and Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2015) Professional Training of Future Teachers of Philological Specialities in the Environment of Web-oriented system of Education Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (49). pp. 152-164. ISSN 2076-8184

Л

- Лаврова, А.В. (2015) Formation of subject competence high school students while teaching physics Kluczowe aspekty naukowej działalności - 2015, 7. pp. 10-13.

- Лаврова, А.В. (2015) Learning computer oriented complex physics as a source of substantive competence seniors In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «наукова молодь-2015» Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна.

- Лаврова, А.В. and Заболотний, В.Ф. (2015) Methods of use of computer-based learning in complex physical experiment Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету, 3. pp. 431-439. ISSN 2412-9208

- Лаврова, А.В. and Заболотний, В.Ф. (2015) Approach to organizing and conducting school educational physical experiment Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (50). pp. 57-70. ISSN 2076-8184

М

- Мерзликін, О. В. (2015) High school students research ICТ-competencies in profile physics learning In: Педагогічні обрії: спецвипуск за матеріалами науково-практичної інтернет-конференції з проблеми «Інформаційні технології в навчальному процесі 2014» Суспільно-гуманітарний та педагогічний напрям, 2 (80). Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, м.Чернігів, Україна, pp. 48-51.

- Мерзликін, О. В. (2015) Formation of physics research competence in conditions of profile education In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Мерзликін, О. В. (2015) To the definition of "high school students physics research competencies" Наукові записки, 2 (7). pp. 192-197. ISSN ISBN 978-966-7406-67-7

- Мерзликін, О. В. (2015) Cloud-Oriented Digital Educational Resources for Physics Learning Researches Support Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (49). pp. 106-120. ISSN 2076-8184

- Мерзликін, О. В. (2015) The Model of Forming the Senior Pupils’ Research Competencies in Profile Physics Learning Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету, 1 (21).

- Мерзликін, О. В. (2015) Expert assessment of software for forming student's research competencies in profile physics learning In: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м.Кам’янець-Подільський, Україна. (In Press)

- Мерзликін, О. В. (2015) Determining the level of physics research competencies of high school students In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2015» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (In Press)

- Мерзликін, О. В. (2015) Physics Research competences of high school students In: Засоби і технології сучасного навчального середовища Ексклюзив-Систем, м.Кіровоград, Україна, pp. 135-136.

- Мерзликін, О. В. and Мерзликін, П. В. (2015) The Tools of Information AND Communication Technologies for Learning Researches Support In Profile Physics Learning Інформаційні технології і засоби навчанн, 4 (48). pp. 58-87. ISSN 2076-8184

- Мерзликін, О. В. and Семеріков, С.О. (2015) Prospective Cloud Technology In Education In: Хмарні технології в сучасному університеті (ХТСУ-2015) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м.Черкаси, Україна, pp. 31-33.

Н

- Нечипуренко, Павло Павлович (2015) The system Moodle as a tool of formation of pupils' research competencies in the profile chemistry learning In: Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» (Київ, КНУБА, 21-22 травня 2015 р.) Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна, p. 23.

- Нечипуренко, Павло Павлович and Мерзликін, О. В. (2015) Moodle tools for support learning and research activities in the profile physics and chemistry learning In: Третя міжнародна науково-практична конференція MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна, p. 56.

С

- Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2015) Design of research and development management information system Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун. ім. Г. Сковороди”. Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”.

- Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2015) Design of research and development information system “Planning, control, monitoring” In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна, pp. 94-96.

- Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2015) Methodical bases of use of Microsoft SharePoint as a means of informatization of management of scientific research in education sciences In: Десята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) 26-27 листопада 2015 року МОН України, м. Київ, Україна.

- Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2015) SharePoint as a tool of informatization of management research at the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine In: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених "Наукова молодь - 2015" (10 грудня 2015 р., м. Київ) ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 82-85.

- Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2015) Corporate portal of scientific institution on MS SharePoint platform: experience of design In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 2015 р. ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 49-51.

- Слободяник, О.В. (2015) Pedagogical planning at a study naturally mathematical disciplines In: Матеріали науково-практичної конференції "Засоби і технології сучасного навчального середовища" ПП "Ексклюзив-Систем", м.Кіровоград, Україна, pp. 77-79.

- Слободяник, О.В. (2015) An analysis of concept "project", "project technology", "pedagogical planning", is in researches of foreign and domestic research workers Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 3 (7). pp. 235-243. ISSN 978-966-7406-67-7

- Слободяник, О.В. (2015) Principles of creation of komputer-based educational environment In: International scientific the X-th conference materials "Didactics of physics as the conceptual basis of forming of competention and ideological qualities of future teacher of the physical and technological field" ТОВ "Друкарня Рута", м.Кам'янець-Подільський, Україна, pp. 149-150. ISBN 978-966-2771-75-6

- Слободяник, О.В. (2015) Web-Quest as means of realization of educational projects from physics In: Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2015 року Посвіт, Ченстохова-Ужгород-Дрогобич, pp. 211-212. ISBN 978-617-7235-86-5

- Слободяник, О.В. (2015) Organization of independent work of students is from physics in the computer oriented educational environment Наукові записки КДПУ ім.В.Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (8). pp. 135-141. ISSN 978-966-7406-67-7

- Слободяник, О.В. (2015) Pedagogical bases of organization of independent work of students are in the computer oriented environment Наукові записки КДПУ ім.В.Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 3 (8). pp. 149-153. ISSN 978-966-7406-67-7

- Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2015) Realization of physical practical work is in the computer oriented environment of general educational establishment In: Десята міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх (ІТЕА 2015) " (26-27 листопада 2015 р.) МННЦ, м. Київ, Україна.

- Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2015) The use of Google of services is for activation of educational activity of senior pupils In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 133-135.

- Слободяник, О.В. and Величко, С.П. (2015) Development of physical practical work by facilities of informatively-communication technologies Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2 (2). pp. 83-90. ISSN 2307-4906

- Соколюк, О.М. (2015) Features of the pedagogical planning of the computer oriented environment of studies Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (8). pp. 47-53. ISSN 978-966-7406-67-7

- Соколюк, О.М. and Пінчук, О.П. (2015) The problem of expansion of didactic means of learning of physics: ICT aspect In: Десята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м.Київ, Україна.

- Соколюк, О.М. and Пінчук, О.П. (2015) Tools of network communications in professional work of the teacher In: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м.Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 143-145.

- Соколюк, О.М. (2015) Teaching design of computer oriented environment teaching of natural and mathematical cycle in high school In: Засоби і технології сучасного навчального середовища ПП "Ексклюзив-Систем", м.Кіровоград, Україна, pp. 79-81.

- Соколюк, О.М. (2015) Learning environment for realization educational process of natural and mathematical sciences in high school Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 3 (7). pp. 296-303. ISSN 978-966-7406-67-7

- Соколюк, О.М. (2015) Use of Internet-technologies for the organization of information retrieval seniors In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 2015 р. ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

Ю

- Юнчик, В.Л. (2015) Model of blended learning of mathematics by means of GeoGebra Higher education of Ukraine in the context of integration to european educational space, 4 (64). pp. 559-568. ISSN 978-966-2760-18-7

- Юнчик, В.Л. (2015) Using innovative system GeoGebra during lesson "Volume and surface area of solids" In: «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2015): зб. матеріалів Десятої міжнародної конференції Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м.Київ, Україна. (In Press)

- Юнчик, В.Л. (2015) The research component in the process of designing Web-based learning system In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 2015 р ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Юнчик, В.Л. and Гриб'юк, О.О. (2015) Research the lessons of mathematics with the use of GEOGEBRA In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2015» Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, м.Київ, Україна, pp. 1-4.

This list was generated on Thu Apr 15 12:28:14 2021 EEST.