Items where Author is "Чекстере, Оксана Юріївна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 59.

Article

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2020) The influence of the virtual world on the leading activities of older preschool children Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи: збірник наукових праць за заг. редакцією Г.В. Бєлєнької, В.І. Бондар, І.М. Шоробури. pp. 422-435. ISSN ISBN 978-617-7600-33-5

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2020) Gender features of perception by children of the world under the influence of traumatic experience Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності. pp. 206-215. ISSN ISBN 978-1-77192-432-0 (Canada)

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Gender aspect in the research of senior preschoolers motives to study Vzdelávanie a spoločnosť (4). pp. 24-31. ISSN 978-80-555-2240-1

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Leading motives to study of senior preschool children in the information society Матеріали доповідей ІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми». pp. 204-212. ISSN 2313-7525

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) The influence of the psychological culture of educators of pre-school educational institutions on their professional motivation Психологія: теорія і практика, 1 (3). pp. 171-182. ISSN 2617-9598

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2018) Studying the motivation of teaching in the paradigm of cognitive psychology Педагогіка і психологія, 2 (99). pp. 66-71. ISSN 2304-0629

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2018) Influence of virtual world on the motivation for learning and activities of children in the contemporary information space Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : матеріали всеукраїнської конференції з міжнародною участю. pp. 235-239. ISSN 978-617-571-157-6

- Чекстере, Оксана Юріївна (2017) Emotional intelligence as components of psychological culture of the teacher Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми психології навчання та розвитку" з нагоди 70-ліття заснування лабораторії психології навчання ім.І.О.Синиці". pp. 201-211.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2017) Partial orientation of the educator's individuality as constituent of his psychological culture Гуманний розум: збірник статей (присвячено пам’яті Георгія Олексійовича Балла). pp. 256-262.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2017) Work tutor preschool children with a child who has experienced psychological trauma Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ, 27 лютого 2017 р.). pp. 197-201.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2017) Empathy as a part of pedagogical culture of teacher Інсайт: зб. наук. праць студентів, аспірантів та молодих вчених (14). pp. 256-261.

- Кондратенко, Лариса Олександрівна, Манилова, Лідія Михайлівна and Чекстере, Оксана Юріївна (2017) New aspects of teen suicide Conference Proceedings of the 6 th International Scientific Conference (1). pp. 191-194.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2017) Peculiarities of perception’s formation of space of children in the contemporary information world Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 3 (21). pp. 61-66. ISSN 2313-75-25

- Чекстере, Оксана Юріївна (2017) Diagnostics of psychological culture of preschool teachers Economy and education: modern tendencies. Gospodarka i edukacja: nowoczesne tendencje. pp. 256-261. ISSN 978-83-62683-24-6

- Чекстере, Оксана Юріївна (2017) Deprivation of the child as a result of excessive immersion in the virtual space Зб. наук. праць. За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблема особистісної активності в освітньому просторі: концептуальний,методологічний та емпіричний аспекти» [Слов’янськ, 2017 року]. pp. 57-64.

- Кондратенко, Лариса Олександрівна, Манилова, Лідія Михайлівна and Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2016) Influence of psychological stress caused by hybrid war in Ukraine on teachers' professional abilities Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 1 (13). pp. 275-284. ISSN 2313-7525

- Чекстере, Оксана Юріївна (2015) Features children's behavior and attitudes in modern society Психологічний часопис, 2 (2). 114 -119. ISSN 978-966-189-358-9

- Чекстере, Оксана Юріївна (2015) Psychological characteristics of decentration in modern terms Психологічний часопис, 1 (1). pp. 102-108. ISSN 978-966-189-359-6

- Чекстере, Оксана Юріївна and Лебідь, Марина Володимирівна (2014) Кольоротерапія Дитячий садок. Шкільний світ : Всеукраїнська газета, 17 (737). pp. 10-13. ISSN Д771165

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) and Бєтіна, Кристина Юріївна (2014) Прояви агресивності підлітків. Вплив віртуального світу Психолог. Шкільний світ, 8 (536). pp. 8-14.

- Чекстере, Оксана Юріївна and Лебідь, Марина Володимирівна (2014) Світлова пісочниця. Розвиток творчих здібностей та графомоторних навичок Дитячий садок. Шкільний світ : Всеукраїнська газета, 17 (737). pp. 14-17. ISSN Д771165

- Чекстере, Оксана Юріївна and Кондратенко, Лариса Олександрівна (orcid.org/0000-0001-7271-7439) (2013) Проблеми когнітивного розвитку дітей у сім'ї в епоху інформаційно-комп'ютерних технологій Сучасні тенденції психологічного розвитку сім'ї (1). pp. 169-175.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2012) Корекційна робота з розвитку децентрації в старших дошкільників, які надмірно занурені у віртуальний простір Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка (18). pp. 526-535.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2012) Корекційна програма для дошкільників, захоплених комп'ютерними іграми Психолог дошкілля (Шкільний світ): Всеукраїнська газета для психологів, вихователів (4). pp. 1-40.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2010) Захоплення комп’ютерними іграми як фактор впливу на процес децентрації в дітей Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання , 7 (8). pp. 268-279. ISSN 2072-4772

- Чекстере, Оксана Юріївна (2010) Влияние информационных технологий на восприятие детьми пространства Журнал практикующего психолога (17). pp. 213-221. ISSN ISSN 2304-8840

- Чекстере, Оксана Юріївна (2010) Наслідки заміни ігрової діяльності дітей іграми у віртуальному просторі Психологічна газета (1). pp. 10-14.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2010) Воспитание без наказания Организатор, 6 (30). pp. 62-68. ISSN Свідоцтво: № 15782-4254 Р від 27.10.2009 р.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2009) Вплив комп’ютерних ігор на поведінку і взаємини дітей Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання (6). pp. 290-299.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2008) Діагностика соціально-психологічної готовності до навчання Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія (7). pp. 558-570.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2008) Погляди Ж.Піаже на особливості егоцентризму дитячого мислення Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія (10). pp. 632-642.

Book Section

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2020) The impact of virtual learning and communication on children's development processes In: Психологічний і педагогічний дискурс: наукові записки вчених : збірник матеріалів конференції Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 216-219.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2020) The influence of the family on the development of positive motivation of older preschoolers to study In: X Ювілейна міжнародна науково-практична конференція «Внутрішній світ особистості», присвячена 200-річчю Ніжинської вищої школи (м. Ніжин, 9-10 жовтня 2020 р.) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин, Україна. (In Press)

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2020) Diagnosis of motivational readiness of older preschool children for learning In: Нова українська школа: психологічні проблеми : збірник тез наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 11 червня 2020 року) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 101-107.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2020) Psychological support of preschoolers in quarantine In: VIII Міжнародна науково-практичаї Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» , присвяченої 75-річчю Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2020) Creating conditions in a preschool institution for a comfortable stay of a child with PTSD In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення» Донецький державний університет управління, м. Маріуполь, Україна.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2020) Structural components of motivated behavior of preschoolers In: Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник тез наукових доповідей ІІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (Київ, 31березня 2020 року) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 219-222.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2020) Physiological development of older preschoolers as one of the indicators of children's readiness for learning In: Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: матеріали міжнародної наукової конференції (Луцьк, 10 квітня 2020 р.) МЦНД, м. Луцьк, Україна, pp. 79-83.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Motives for studying at the school of modern preschoolers In: Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних тапедагогічних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 березня 2019 року) ГО Львівська педагогічна спільнота, м. Львів, Україна, pp. 60-63.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Gender peculiarities of motivation to study at the school of senior preschool children In: Зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнародної науково–практичної конференції (м. Вінниця, 15 квітня, 2019 р.) ГО Європейська наукова платформа, м. Вінниця, Україна, pp. 15-18. ISBN 978-617-7171-80-4

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Motivation of professional activity of educators of preschool educational institutions In: Problems and achievements of modern science : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf. (Cork, May 6, 2019) NGO European Scientific Platform, м. Корк, Ірландія, pp. 17-20. ISBN 978-617-7171-80-4

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Interaction with the virtual world as one of the leading motives for the training of senior preschoolers In: Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», присвяченої 90-річчю з дня народження Ю.І. Машбиця (травень 2019 року) Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) The use of projective methodology "Picture of school" to diagnose the motivational readiness of preschoolers to study In: Perspectives et mise en oeuvre de l'innovation dans le domaine scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (20 septembre 2019 Genève, Suisse) European Scientific Platform, c. Genève, Suisse, pp. 98-100. ISBN 978-617-7171-82-8

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Questioning parents of children in order to identify and develop a gifted person in today's information society In: Ціннісна взаємодія обдарованої особистості в освітньому просторі: тези доповідей ІХ наук.-практ. семінару, 24 жовт. 2019 року Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Poll of preschoolers to find motivation to learn In: IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика» (27-28 вересня 2019 року, м. Київ) Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир, Україна.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Diagnosis of dominance of educational or game motives for studying at school In: Problemes et perspectives d'introduction de la recherche scientifique innovante: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale European Scientific Platform, м. Брюссель, Бельгія, pp. 23-26.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) and Пророк, Н.В. (2018) Motivational sphere of senior preschool children In: Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференці Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 188-191.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2017) Social networks as information platforms for suicidal actions of adolescents In: V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» ЛСІТН, м. Київ, Україна.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2017) Diagnostics of the level of empathic abilities of teachers In: Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика» ГО «Південна фундація педагогіки», м. Одеса, Україна, pp. 54-57.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2017) Integral self-assessment of the personality of the teacher as a component of psychological culture In: Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні» ГО «Львівська педагогічна спільнота», м. Львів, Україна, pp. 60-64.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2014) Вплив віртуального світу на агресивність підлітків In: електрон. журнал «Технології розвитку інтелекту», Інститут психології імені Г.С.Костюка, м. Київ, Україна, pp. 1-2.

Monograph

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108), Бойко, Світлана Тихонівна (orcid.org/0000-0003-3575-3515), Царенко, Л.Г. (orcid.org/0000-0003-0116-4667), Кондратенко, Лариса Олександрівна (orcid.org/0000-0001-7271-7439), Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283), Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831), Виноградна, О.В. (orcid.org/0000-0001-6729-1867) and Манилова, Лідія Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0300-3827) (2020) Psychological diagnosis of personality motivation to learn in the information society: monograph Technical Report. Видавничий Дім «Слово», м. Київ, Україна.

- Пророк, Н.В., Андрієвська, В.В., Бойко, Світлана Тихонівна, Гнатюк, Ольга Владиславівна, Кондратенко, Лариса Олександрівна, Манилова, Лідія Михайлівна, Царенко, Л.Г., Чекстере, Оксана Юріївна and Виноградна, О.В. (2017) Features of forming psychological culture of education workers in informational society Project Report. Видавничий Дім "Слово", м. Київ, Україна.

- Кондратенко, Лариса Олександрівна (orcid.org/0000-0001-7271-7439), Гончаренко, Світлана Анатоліївна, Манилова, Лідія Михайлівна, Верещак, Євген Прокопович, Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283), Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831), Захарчук, Тамара Петрівна, Строкач, Лєна Миколаївна and Ваврик, Антоніна Йосипівна (2014) Psychological diagnostics features cognitive development of younger schoolboys in the information society Project Report. Імекс ЛТД, м. Київ, Україна.

Conference or Workshop Item

- Чекстере, Оксана Юріївна (2017) Light sandbox as a mean of fine motor skills and coordination child In: “Тиждень психології-2017”. Майстер-клас “Піскова анімація”, 19 квітня 2017 р., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2014) Психологічні аспекти розвитку дітей дошкільного віку під час художньо-естетичної діяльності In: Методичне об’єднання на тему «Розвиток художньо-естетичної компетентності дошкільників. Реалізація завдань освітньої лінії «Дитина в світі культури», 30 жовтня 2014, ДНЗ №303, м. Київ, Україна.

- Чекстере, Оксана Юріївна (2014) Вплив віртуального світу на агресивність підлітків In: Звітна-наукова конференція Інституту психології НАПН України імені Г.С.Костюка , 7 квітня 2014 року, м. Київ, Україна.

Video

- Чекстере, Оксана Юріївна (2008) Как воспитывать детей не наказывая [Video]

Teaching Resource

- Пророк, Н.В., Гончаренко, Світлана Анатоліївна, Кондратенко, Лариса Олександрівна, Манилова, Лідія Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0300-3827), Царенко, Л.Г., Суворова, Т.О and Чекстере, Оксана Юріївна (2015) Help children affected by armed conflict Handbook kindergarten teacher [Teaching Resource]

This list was generated on Sat May 15 15:55:07 2021 EEST.