Items where Author is "Піддячий, Микола Іванович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 126.

Article

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2023) Academician Ivan Andriyovych Ziaziun: the past in the present Трибуна, 2. pp. 81-84.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2023) Theoretical and methodological principles of designing and implementing STEM education Витоки педагогічної майстерності (32). pp. 188-193. ISSN 2075-146X

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2022) Theoretical foundations of STEM education of students Витоки педагогічної майстерності (30). pp. 166-173. ISSN 2075-146X

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Theoretical bases of formation of health-preserving competence of high school students in the educational process Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 3К/131 (15). pp. 311-313. ISSN 2311- 2220

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Key competence of the high school students: organization of a healthy lifestyle Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 3 К (123). pp. 315-319. ISSN 2311- 2220

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Theoretical and practical principles of social and professional development of students in the conditions of specialized training Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 24. pp. 89-103.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Theoretical and practical principles of socioprofessional development of pupils in the conditions of specialized education Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (24). pp. 89-103. ISSN 2308-3778

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2019) Socio-professional development of personality Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 2019 (110). pp. 448-452. ISSN 2311-2220

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2019) Personal development in the context of civil society development Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, 1 (157). pp. 139-146.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2019) Progress human and society labor means Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. пр. Всеукраїнського круглого столу «Інтеграція змісту освіти в профільній школі», 17 квітня 2019 р., Полтава, 11. pp. 77-82.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2019) The essence of preparation for work: personal and social dimensions Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (23). pp. 71-87. ISSN 2308-3778

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2018) Social and professional development of old members: working as foundation of life and action Технології інтеграції змісту освіти: зб. наук. праць всеукраїнського круглого столу, 12 березня 2018 р., Полтава (10). pp. 98-108.

- Піддячий, Микола Іванович (2015) Social and professional development of senior pupils in the conditions of profile training Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів. pp. 596-605.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2014) The educational process of specialized schools: social and professional focus Педагогічна освіта: теорія і практика (17). pp. 98-105.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2014) Профільне навчання старшокласників: соціально-професійне спрямування Актуальні проблеми в системі освіти: ЗНЗ - доуніверситетська підготовка - ВНЗ: зб. наук. пр. матеріалів IX міжрегіонального семінару, м. Київ, 14 листопада 2014 р. (9). pp. 231-237.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2014) Competence approach in terms of profile education: social and professional focus Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р., м.Київ, 1. pp. 249-256.

- Піддячий, Микола Іванович (2013) The social and professional orientation of pupils: the state standard of the basic and the full comprehensive secondary education Проблеми сучасного підручника (13). pp. 185-198.

- Піддячий, Микола Іванович (2013) Postgraduate Education in raising social and professional orientations Вісник післядипломної освіти, 1 (9) (22). pp. 171-177. ISSN 2218-7650

- Піддячий, Микола Іванович (2013) Соціально-професійна орієнтація учнів: державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Проблеми сучасного підручника (13). pp. 185-198. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Піддячий, Микола Іванович (2012) Компетентнісний підхід до створення підручників для старшої профільної школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 189-194.

- Піддячий, Микола Іванович (2012) Experience in social and professional orientation of students Педагогічна освіта: теорія і практика (12). ISSN 2309-9763

- Піддячий, Микола Іванович (2012) Social and professional orientation of students in Russia Молодь і ринок, 5 (88). pp. 19-23. ISSN 2308-4634

- Піддячий, Микола Іванович (2012) Progress of society trends and their influence on the socially-professional orientation of student Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (31). pp. 184-191. ISSN 2310-8290

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2012) Competence approach to textbooks for senior high school profile Проблеми сучасного підручника (12). pp. 80-89.

- Піддячий, Микола Іванович (2012) Компетентнісний підхід до створення підручників для старшої профільної школи Проблеми сучасного підручника (12). pp. 189-193. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Піддячий, Микола Іванович (2012) Socially-professionally oriented uchebno-vospytatel'nyy process Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (38). pp. 34-41.

- Піддячий, Микола Іванович (2012) Conceptual approaches to social and vocational guidance Теорія та методика управління освітою (9). pp. 189-193. ISSN 2310-2411

- Піддячий, Микола Іванович (2011) Соціально-професійна орієнтація учнів як напрям у підручникотворенні Проблеми сучасного підручника (11). pp. 80-89.

- Піддячий, Микола Іванович (2011) "Соціально-професійна орієнтація учнів" - напрям в підручникотворенні Проблеми сучасного підручника (11). pp. 80-89. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Піддячий, Микола Іванович (2011) Social and professional orientation of students - the trend in textbooks Проблеми сучасного підручника (11). pp. 80-89.

- Піддячий, Микола Іванович (2010) Teoretichni is principles of labor education of senior pupils Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (14). pp. 274-282. ISSN ISBN 978-966-2124-71-2

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2010) Теоретичні засади профінформаційної роботи зі старшокласниками Проблеми сучасного підручника (10). pp. 599-605.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2008) Організація діяльності профільного навчально-виховного закладу Молодь і ринок, 6 (41). pp. 53-58. ISSN 2308-4634

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2008) The formation of the national curriculum for high school Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 16. pp. 204-213. ISSN ISBN 966-527-185-7

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2007) Виховання і розвиток дітей засобами праці Трудова підготовка в закладах освіти (3). pp. 6-9.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2007) Педагогічні засоби організації професіографічної діяльності школярів Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2). pp. 3-9. ISSN 2078-2357

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2007) Professiografic activity of pupils Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (15). pp. 112-117.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2007) Сутність змісту і якості загальної і профільної освіти Молодь і ринок, 10 (33). pp. 128-133. ISSN 2308-4634

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2007) Теоретичні засади навчання старшокласників за напрямом „Технологія і дизайн” Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (7). pp. 95-101. ISSN 2078-2357

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2007) The essence of the state curriculum for high school Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (10). pp. 536-544. ISSN 2308-3778

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2006) Історичні передумови та теоретичні засади профорієнтації школярів Педагогіка і психологія, 3 (52). pp. 29-36. ISSN 2304-0629

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2006) Орієнтація старшокласників на професійну діяльність Вісник Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка (30). pp. 37-40. ISSN 2076-6173

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2006) Professional counseling seniors in terms of profile education Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 11. pp. 91-97.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2005) Preparing high school students to the professional activity Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України 30-31 березня 2005 року. p. 68.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2005) Professional information work with high school students Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (3). pp. 80-85.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2005) The system of high school to professional self-determination Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (8). pp. 45-49. ISSN 2308-3778

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2004) Динаміка трудової підготовки старшокласників Теорія та методика навчання та виховання (13). pp. 138-146. ISSN 2312-0657

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2004) Особливості організації навчально-виховного процесу в освітній галузі „Технологія” Неперервна професійна освіта (1). pp. 56-62. ISSN 1609-8595

Book Section

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2023) Levels of productivity and interaction with academician Ivan Andriyovych Zyazyun In: Фундатор «педагогіки добра» і добротворення в педагогіці: збірник матеріалів до 85-річчя з дня народження Івана Зязюна . Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», м. Київ, Україна, pp. 99-105. ISBN 978-617-7221-92-9

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2023) Academician Vernadsky in the Past and the Future: Biospheric and Noospheric Education and Upbringing In: Збірник матеріалів XX міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку освіти і науки» . Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна, pp. 22-23.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2023) Forming the readiness of gymnasium students to produce a labor product in STEM education In: Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів ХІІІ Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича . Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 72-76.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2023) STEM education: theoretical and methodological foundations In: Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2023 року . Видавництво Львівської політехніки, м. Львів, Україна, pp. 19-20. ISBN 978-966-941-870-8

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2023) STEM-education of students in the system of general secondary education: theoretical and methodological principles In: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи (15). Посвіт, м. Конін, Польща – м. Ужгород, Україна – м. Перемишль, Польща – м. Херсон, Україна, pp. 127-129. ISBN 978-617-8003-18-0

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2023) Formation of the levels of readiness of gymnasium and lyceum students to produce a labor product In: Конструювання компетентнісно орієнтованого змісту повної загальної середньої освіти : збірник матеріалів науково-методичних семінарів, організованих і проведених у 2023 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 22-28.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2023) Theoretical and methodological principles of STEM education of students In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 60-63. ISBN 978-966-644-753-4

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2023) Theoretical and methodological principles of designing and implementing STEM education In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2023 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 190-191. ISBN 978-966-644-622-3

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2022) Theoretical and methodological foundations of STEM education in the context of social and labor development of the individual In: Інновації в сучасній освіті: методологія, технології, ресурсне забезпечення, дидактичні та виховні аспекти. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2022 р.) . РВВ ІДГУ, м. Ізмаїл, Україна, pp. 89-92.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2022) Development of a gifted personality: civilized living space and "rashyzm" In: Обдарованість: методи діагностики та специфіка моніторингу : матеріали Всеукраїнського науково-практичного онлайн-семінару (Київ, 30, 31 травня 2022 р.) . Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 388-394.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2022) Formation of students' ability to harmonious development in the conditions of war on the basis of STEM education In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 53-55. ISBN 978-966-644-616-2

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2022) STEM education as a means of building the socio-professional trajectory of an individual In: Управлінський дискурс макаренківської педагогіки: матеріали ХХІ наук-практ. конф. (м. Полтава, 10-11 березня 2022 р.) . Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна, pp. 13-15.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2022) Theoretical foundations of modern pedagogy: development of the professional trajectory of an individual In: Кременчуччина – основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : Кременчук, Горішні плавні, Світловодськ 18-19 травня 2022 року, до і після… . ПП Щербатих О. В., м. Кременчук, Україна, pp. 73-77.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2022) Theoretical and methodological foundations of modern pedagogy: planning the development of pupils and students In: Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка, 18 травня 2022 р.) . Методичний кабінет, м. Кременчук, Україна, pp. 9-13.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2022) Artistic and aesthetic education of student youth: development of the educational system In: Кременчуччина – основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : Кременчук, Горішні плавні, Світловодськ 18-19 травня 2022 року, до і після… . ПП Щербатих О. В., м. Кременчук, Україна, pp. 24-27.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2022) Methodological principles of STEM education: personality development in modern conditions In: Гуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми, перспективи: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (31 травня 2022 року (4 Кіслев 5782 року), м. Дніпро) . Акцент ПП, м. Дніпро, Україна, pp. 51-53.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Theidea of academician V.I. Vernadsky: key competencies of the individual In: IIІ Всеукраїнська інтернет-конференція "Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи" (29 березня 2021 року) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 173-176. ISBN 978-966-644-588-2

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Trainingof a pedagogical worker to the implementation of competently oriented training In: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том: Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані (10). Посвіт, м. Конін, Польща – м. Ужгород, Україна – м. Херсон, Україна, pp. 169-172. ISBN 978-617-8003-18-0

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Teacher's preparation for the development of the student's personality In: Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (18 березня 2021 року, м. Дніпро) . Акцент ПП, м. Дніпро, Україна, pp. 20-23. ISBN 978-966-921-310-5

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Aboutsobiesty and society in the security dimension In: Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція "Філософські, історіософські та педагогічні аспекти єдності українського суспільства" (31 березня – 2 квітня 2021 року, м. Київ) . Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 149-151.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Theoretical substantiation of competent approach in textbooks for high school In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички» (20-21 травня 2021 року) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 197-199. ISBN 978-966-644-593-6

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Strategy of professional orientation of student's youth In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Профорієнтація серед учнівської молоді в умовах інклюзивної освіти» (Умань, 14 квітня 2021 р.) . Візаві, м. Умань, Україна, pp. 87-91.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Health competence: the educational process of high school students In: Третій міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління» , 1 (3). Алатон, м. Київ, Україна, pp. 16-18. ISBN 978-617-7834-07-5

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Development of ideas of competency-based learning in secondary and higher education. In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації: матеріали V Міжнарод-ної наук.-практ. конференції (Київ, 27–28 травня 2021 р.) . Крок, м. Тернопіль, Україна, pp. 114-117. ISBN 978-617692652-8

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Competence approach in education: philosophical and pedagogical principles In: Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання (8 червня 2021 р., м. Київ) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 149-151. ISBN 978-966-644-585-1

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Developing potential of professional orientation In: ХІ Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича . Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 95-99.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Theory and practice of professional education for senior pupils In: Всеукраїнський науково-практичний семінар: «Допрофільна підготовка учнів у сучасній гімназії: стан, проблеми, перспективи» . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 49-51. ISBN 978-966-644-594-3

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Development of ideas for competency-based learning of high school and university students In: VIІ науково-практична конференція «Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів» (25–26 травня 2021 року) . НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна, pp. 120-124. ISBN 978-617-7912-20-9

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) Increasing the level of readiness of teachers to organize non-formal education by the method of trend In: Achievements and achievements of applied and basic sciences of the XXI century , 3 . Європейська наукова платформа, м. Вінниця, Україна. ISBN 978-617-7991-17-4

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) A healthy lifestyle high school students in the context of key competences formation In: Національна ідентичність як проблема науки й освіти: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 12 березня 2020 р.) . Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 233-236.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Competence High school students on key features: organization of healthy lifestyles In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 05 березня 2020 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 127-130. ISBN 978-966-644-532-5

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) The essence of organization of healthy lifestyles High school students In: Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кременчук,13 березня 2020р. . Методичний кабінет, м. Кременчук, Україна, pp. 188-192.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Life of high school and university students: a healthy lifestyle In: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том VIIІ: діалог у розвитку науки та освіти . Посвіт, м. Конін, Польща – м. Ужгород, Україна – м. Київ, Україна – м. Херсон, Україна, pp. 169-171. ISBN 978-617-7235-50-6

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Educational potential of the general education system: health-preserving competence of high school students In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізоваий простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 трав. 2020 р. . Авторитет, м. Київ, Україна - м. Біла Церква, Україна, pp. 264-266. ISBN 978-966-97763-9-6

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) The implementation of competence approach: Healthy Lifestyle High school students In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (28 – 29 травня 2020 р.) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 152-154. ISBN 978-966-644-328-8

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Modernization of the educational environment: a healthy lifestyle high school students In: Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського , 1 (20) . Візаві, м. Умань, Україна, pp. 67-70.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Theoretical foundations and essence of social and professional development high school students In: Профорієнтація: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. учасн. Х ювілейних Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича . Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 99-102.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) The role and place of the teacher in social and labor development of senior In: Всеукраїнська науково-практична конференція: "Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи" (10 червня 2020 року) . КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна, pp. 101-103.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) The essence of labor education of students: theoretical and applied concepts In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2019 рік (8). НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 213-216.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Pedagogical principles of formation of key competencies of high school students In: Проблеми професійного розвитку вчителя в контексті оновлених освітніх стандартів: матеріали міжнар. науко.–практ. Інтернет конференції, присвяч. 80–річчю заснування Державного вищого навч. закладу «Донбаський державний педагогічний університет» та 50–річч . ДДПУ, м. Слов’янськ, Україна, p. 3.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Educational process of high school students and students: psychological and pedagogical direction of competent approach In: Гуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції . Акцент ПП, м. Дніпро, Україна, pp. 22-24.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Formation of key competencies of high school students: psychological and pedagogical principles In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2020 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 213-214.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2019) Humanization of the educational process: Labor as the basis of life In: «Problems and prospects for the development of professional competence of professional education workers in the context of education reform» : The scientific and practical Internet-conference (27 February 2019) . БІНПО ДВНЗ УМО, м. Біла Церква, Україна, pp. 316-319.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2019) Socio-professional development of personality In: IX Міжнародна науково-практична конференція: "Соціальна робота і сучасність: теорія і практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах" (28 березня 2019 р. м. Київ) . ТОВ НВП "Інтерсервіс", м. Київ, Україна, pp. 141-144. ISBN 978-696-869-6

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2019) Socio-Professional development: Competence oriented high school students education In: Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» (Київ, 30 вересня 2019 року) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 104-107. ISBN 978-966-644-508-0

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2019) Social and vocational training: personal and social dimensions In: Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матер. П`ятої Міжнар. наук.-практ. Конфер., м. Умань, 11-12 жов. 2019 р. Folia Comeniana : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського . ВПЦ Візаві, м. Умань, Україна, pp. 172-175.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2019) Socio-professional development: competencies of high school students and students In: Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Tożsamość i wolność w edukacji i nauce , 7 . Посвіт, м. Конін, Польща – м. Ужгород, Україна, – м. Бєльско-Бяла, Польща – м. Київ, Україна.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2019) Management of educational institutions: social and professional development of students In: Професійна успішність педагогічного працівника як основа менеджменту якості освітнього процесу: Збірник матеріалів четвертих всеукраїнських педагогічних читань присвячених 80-річчю з дня народження Лідії Кондрашової . ФОП Гордієнко Є. І., м. Черкаси, Україна, pp. 293-298.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2019) The essence of competence formation high school students In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти: Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково- практичної конференції (м. Київ, 4 листопада 2019 р. ) . Пед. думка, м. Київ, Україна, pp. 69-72. ISBN 978-966-644-517-2

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2019) The essence of forming the key competences of high-class pupils in the educational process In: Annotated results of research work of the Institute of Pedagogy for 2019 year . Пед. думка, м. Київ, Україна, pp. 208-209. ISBN 978-966-644-524-0

Monograph

- Вознюк, Олександр (orcid.org/0000-0002-4458-2386), Лещенко, М.П. (orcid.org/0000-0003-4121-565X), Моргун, В.Ф. (orcid.org/0000-0001-8551-5123), Москалик, Г.Ф. (orcid.org/0000-0003-3224-4571), Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922), Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450), Рибалка, В.В. (orcid.org/0000-0002-8279-7468), Самодрін, Анатолій Петрович (orcid.org/0000-0002-6399-3893), Тимчук, Л.І. (orcid.org/0000-0003-2347-747X), Шакотько, В.В. (orcid.org/0000-0002-3004-5045) and Шилов, Ю.О. (2022) Vernadsky's noosphere, modern education and science Project Report. ПП Щербатих О. В., м. Київ, Україна – м. Кременчук, Україна.

- Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X), Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Шевенко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0002-6936-0579), Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X) and Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2022) The formation of professional value orientations of students towards work in the conditions of a modern educational environment Project Report. Імекс-ЛТД, м. Кропивницький, Україна.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450), Доротюк, Валентина Іванівна, Левченко, Надія Григорівна, Туташинський, Василь Іванович, Кохан, О. В., Ассанов, М.О., Рогоза, В.В., Коляновська, М.С. and Чудакова, Віра Петрівна (2013) Formation of the educational environment of the profile school Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2008) Preparing high school students for professional work in the conditions of profile training Project Report. Наукова думка, м. Київ, Україна.

Book

Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2023) Security level of the individual and society: life and work, education and science , 3 . “Видавництво НОВАБУК”, м. Київ, Україна - м. Кременчук, Україна, pp. 390-412.

Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2022) Theoretical and practical principles of social and professional development of students in the conditions of specialized training . Імекс-ЛТД, м. Кропивницький, Україна.

Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2022) Academician V. I. Vernadskyi: the past in the present and the future . ПП Щербатих О. В., м. Київ, Україна – м. Кременчук, Україна, pp. 25-49. ISBN 978-617-639-331-3

Горошкіна, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0002-0378-888X), Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991), Рогоза, В.В. (orcid.org/0000-0002-9552-0310), Левченко, Фессалоніка Григорівна (orcid.org/0000-0003-4295-2934), Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450), Чудакова, Віра Петрівна (orcid.org/0000-0003-3801-6545) and Доротюк, О.Г. (orcid.org/0000-0002-8345-0685) (2022) Competence-oriented training: essence, forms and methods: training manual . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-655-1

Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991), Левченко, Фессалоніка Григорівна (orcid.org/0000-0003-4295-2934), Рогоза, В.В. (orcid.org/0000-0002-9552-0310), Доротюк, О.Г. (orcid.org/0000-0002-8345-0685), Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450), Чудакова, Віра Петрівна (orcid.org/0000-0003-3801-6545) and Коваленко, О.М. (orcid.org/0000-0001-8174-1780) (2022) Methodological principles of teacher training for the implementation of competence-oriented learning: a study guide . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-645-2

Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Development of ideas of Academician V.I. Vernadsky: man, society and nature . ПП Щербатих О. В., м. Київ, Україна - м. Кременчук, Україна.

Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450), Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991), Левченко, Надія Григорівна, Рогоза, В.В., Чудакова, Віра Петрівна (orcid.org/0000-0003-3801-6545), Доротюк, О.Г. (orcid.org/0000-0002-8345-0685) and Васьківський, Микола Васильович (2019) Choosing a profession "man-nature", "man-technique" . КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978–617–7724–41–3

Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450), Доротюк, Валентина Іванівна, Рогоза, В.В., Левченко, Надія Григорівна, Чудакова, Віра Петрівна, Васьківський, Микола Васильович and Доротюк, О.Г. (orcid.org/0000-0002-8345-0685) (2019) Choosing a profession such as "Spider-Man", "man-sign system", "man-artistic image" . КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978–617–7724–42–0

Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Артюшина, М.В., Балл, Георгій Олексійович, Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234), Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бібік, Н.М., Бородієнко, О.В., Бурда, Михайло Іванович, Васьківська, Галина Олексіївна, Вашуленко, О.П., Вітренко, Юрій Миколайович (orcid.org/0000-0002-4277-4587), Вовк, М.П., Вовченко, О.А., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Ворона, В.О., Горностай, П.П. (orcid.org/0000-0003-2327-6213), Гудим, І.М., Гуржій, А.М., Гуменюк, Г.В., Джурило, Аліна Петрівна, Дзюбко, Л.В., Довбищенко, В.І., Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991), Євтух, М.Б., Жук, Ю.О., Журба, Катерина Олександрівна, Засенко, В.В. (orcid.org/0000-0003-0325-4578), Зозуля, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638), Калашнікова, С.А., Калініна, Л.М., Камишин, Володимир Вікторович, Кириченко, М.О., Кісарчук, Зоя Григорівна (orcid.org/0000-0002-4461-945X), Клокар, Н.І., Ковтунець, В.В., Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Корнієнко, А.В., Коробка, Лариса Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9306-0624), Крамар, В.Й., Кремень, В.Г., Куліш, Тетяна Іванівна, Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562), Кучерявий, О.Г., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Лебідь, Д.К., Литовченко, О.В., Лобановська, Інна Георгіївна, Локшина, Олена Ігорівна, Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Лук’янова, Лариса Борисівна, Лунченко, Надія Вікторівна, Луценко, Ю.А., Ляшенко, О.І., Максименко, С.Д., Малиношевська, Альона Василівна (orcid.org/0000-0003-0472-1940), Мальований, Юрій Іванович, Маріуц, Ілона Олександрівна, Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844), Мачуський, В.В., Мелешко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6224-5201), Моляко, В.О., Музика, О. Л., Набок, М.В., Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X), Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Обухівська, Антоніна Григорівна, Окушко, Тетяна Костянтинівна, Онаць, Олена Миколаївна, Осадько, О.Ю. (orcid.org/0000-0001-9644-421X), Острова, Вікторія Дмитрівна, Острянська, О.А., Отич, О.М., Панок, Віталій Григорович, Пенькова, О.І., Петренко, Ірина Володимірівна (orcid.org/0000-0002-5900-0852), Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450), Пінчук, О.П., Піроженко, Тамара Олександрівна, Пометун, Олена Іванівна, Пророк, Н.В., Просіна, О.В., Прохор, I.П., Пустовіт, Г.П., Пуховська, Л.П., Рагозіна, Вікторія Валентинівна, Радкевич, В.О., Регейло, І.Ю., Романова, Г.М., Рябова, З.В., Савченко, Олександра Яківна, Сердюк, Л.З., Синенко, С.І., Слюсаревський, Микола Миколайович, Слюсаренко, О.М., Смола, Л.М., Смульсон, Марина Лазарівна, Сорочан, Т.М., Сотська, Г.І., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Степко, М.Ф., Сухомлинська, Ольга Василівна, Суший, О.В. (orcid.org/0000-0002-4364-7571), Таланова, Ж.В., Таранченко, О.М., Тименко, Володимир Петрович, Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894), Топузов, Олег Михайлович, Хемчян, Ірина Іванівна (orcid.org/0000-0003-0885-8899), Хомич, Л.О., Чорна, Л.Г. (orcid.org/0000-0002-8107-7573), Шагаєва, О.А., Шатирко, Л.О., Шкільна, Ірина Миколаївна and Базелюк, Н.В. (2017) National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine . Pedahohichna dumka, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-444-1

Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Артюшина, М.В., Балл, Георгій Олексійович, Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234), Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бібік, Н.М., Бородієнко, О.В., Бурда, Михайло Іванович, Васьківська, Галина Олексіївна, Вашуленко, О.П., Вітренко, Юрій Миколайович, Вовк, М.П., Вовченко, О.А., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Ворона, В.О., Горностай, П.П. (orcid.org/0000-0003-2327-6213), Гудим, І.М., Гуржій, А.М., Гуменюк, Г.В., Джурило, Аліна Петрівна, Дзюбко, Л.В., Довбищенко, В.І., Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991), Євтух, М.Б., Жук, Ю.О., Журба, Катерина Олександрівна, Засенко, В.В. (orcid.org/0000-0003-0325-4578), Зозуля, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638), Калашнікова, С.А., Калініна, Л.М., Камишин, Володимир Вікторович, Кириченко, М.О., Кісарчук, Зоя Григорівна (orcid.org/0000-0002-4461-945X), Клокар, Н.І., Ковтунець, В.В., Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Корнієнко, А.В., Коробка, Лариса Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9306-0624), Крамар, В.Й., Кремень, В.Г., Куліш, Тетяна Іванівна, Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562), Кучерявий, О.Г., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Лебідь, Д.К., Литовченко, О.В., Лобановська, Інна Георгіївна (orcid.org/0000-0002-7379-197X), Локшина, Олена Ігорівна, Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Лук’янова, Лариса Борисівна, Лунченко, Надія Вікторівна, Луценко, Ю.А., Ляшенко, О.І., Максименко, С.Д., Малиношевська, Альона Василівна (orcid.org/0000-0003-0472-1940), Мальований, Юрій Іванович, Маріуц, Ілона Олександрівна, Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844), Мачуський, В.В., Мелешко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6224-5201), Моляко, В.О., Музика, О. Л., Набок, М.В., Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X), Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Обухівська, Антоніна Григорівна, Окушко, Тетяна Костянтинівна, Онаць, Олена Миколаївна, Осадько, О.Ю. (orcid.org/0000-0001-9644-421X), Острова, Вікторія Дмитрівна, Острянська, О.А., Отич, О.М., Панок, Віталій Григорович, Пенькова, О.І., Петренко, Ірина Володимірівна (orcid.org/0000-0002-5900-0852), Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450), Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Піроженко, Тамара Олександрівна, Пометун, Олена Іванівна, Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108), Просіна, О.В., Прохор, I.П., Пустовіт, Г.П., Пуховська, Л.П., Рагозіна, Вікторія Валентинівна, Радкевич, В.О., Регейло, І.Ю., Романова, Г.М., Рябова, З.В., Савченко, Олександра Яківна, Сердюк, Л.З., Синенко, С.І., Слюсаревський, Микола Миколайович, Слюсаренко, О.М., Смола, Л.М., Смульсон, Марина Лазарівна, Сорочан, Т.М., Сотська, Г.І., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Степко, М.Ф., Сухомлинська, Ольга Василівна, Суший, О.В. (orcid.org/0000-0002-4364-7571), Таланова, Ж.В., Таранченко, О.М., Тименко, Володимир Петрович, Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894), Топузов, Олег Михайлович, Хемчян, Ірина Іванівна (orcid.org/0000-0003-0885-8899), Хомич, Л.О., Чорна, Л.Г. (orcid.org/0000-0002-8107-7573), Шагаєва, О.А., Шатирко, Л.О. and Шкільна, Ірина Миколаївна (2016) National Report on the State and Prospects of the Development of Education in Ukraine . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-453-3

Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450), Доротюк, Валентина Іванівна, Левченко, Надія Григорівна, Туташинський, Василь Іванович, Чудакова, Віра Петрівна, Кохан, О. В., Ассанов, М.О., Рогоза, В.В. and Коляновська, М.С. (2013) Organizational-pedagogical principles of formation of the informational space of the profile school . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-335-2

Thesis

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2010) Teoretiko-metodichni is principles of preparation of senior pupils to professional activity in the conditions of type studies Other thesis, Інститут педагогіки.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2010) Teoretiko-metodichni is principles of preparation of senior pupils to professional activity in the conditions of type studies Masters thesis, Інститут педагогіки.

Teaching Resource

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450), Доротюк, Валентина Іванівна, Левченко, Надія Григорівна, Чудакова, Віра Петрівна, Рогоза, В.В., Доротюк, О.Г. and Васьківський, Микола Васильович (2019) Pre-vocational training program for students of 10-11 classes. (professions of the type "man - nature", "man - technology") [Teaching Resource]

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450), Доротюк, Валентина Іванівна, Левченко, Надія Григорівна, Чудакова, Віра Петрівна, Рогоза, В.В., Доротюк, О.Г. (orcid.org/0000-0002-8345-0685) and Васьківський, Микола Васильович (2019) The program is pre-professional training students 10-11 cl. (professions like "man - man", "Man is a sign system", "Man is an artistic image") [Teaching Resource]

- Піддячий, Микола Іванович (2014) Social and professional orientation of students [Teaching Resource]

Other

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2022) Rashyzm Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент), м. Київ, Україна.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2022) Certificate of copyright registration for a scientific work “Rashyst” Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент), м. Київ, Україна.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2022) Certificate of copyright registration for a scientific work “Rashyzm” Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент), м. Київ, Україна.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2022) Rashyst . (Unpublished)

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2018) Certificate for scientific work "Labor as a basis of human vital activity and the progress of civil society" Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ, Україна.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2018) Labor as a basis of human vital activity and the progress of civil society Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ, Україна.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2017) Certificate for scientific work "Socio-professional development of personality" Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ, Україна.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2017) Socio-professional development of personality Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ, Україна.

This list was generated on Wed May 29 01:07:31 2024 EEST.