Items where Author is "Омельченко, Ірина Миколаївна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 41.

Article

- Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453) and Кобильченко, В.В. (orcid.org/0000-0002-7717-5090) (2020) New paradigm of special psychology Особлива дитина: навчання і виховання, 3. pp. 7-14. ISSN 2312-2781

- Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453) (2020) Communicative activity of preschoolers with mental retardation as a manifestation of their individuality Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій. pp. 253-264.

- Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453) (2020) The psychological mechanism of symbolization in the structure of communicative activities of preschool children with developmental delay Особлива дитина: навчання і виховання, 3. pp. 27-35. ISSN 2312-2781

- Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453) (2018) Communicative activities in the structure of consciousness and self- consciousness: phenomenology and noumenology Психологія і особистість, 1 (13). pp. 20-35. ISSN 2226-4078

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2017) Essential modes of «communicative activity» category in the postnonclassical psychological discourse Психологія і особистістість, 1 (11). pp. 25-40. ISSN 2226-4078

- Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453) (2017) Conceptual and methodological approaches to development of speaking and communication activities of adolescents and youths with developmental delay Особлива дитина:навчання і виховання, 1 (81). pp. 48-59. ISSN 2312-2781

- Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453) (2017) Principles of the implementation of «Speech development» program with junior schoolchildren with a developmental delay Джерело педагогічних інновацій. Інклюзивна освіта: досвід, ресурси, проблеми, 1 (17). pp. 18-23.

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2016) The space of intra-subject communication with Оther of preschoolers with developmental delay: operationalization of the study concept Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти, 1. pp. 76-84. ISSN eISSN 2410-4620

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2015) Intercourse as communication, cooperation and dialogue with Other: subjective approach Проблеми сучасної психології (28). pp. 375-384. ISSN 2227- 6246

- Сак, Т.В., Прохоренко, Л.І. (orcid.org/0000-0001-5037-0550), Омельченко, Ірина Миколаївна, Логвінова, Ірина Петрівна and Бабяк, О.О. (2015) The concept of scientific and methodological support of educational formation of children with developmental delay (Project) Особлива дитина:навчання і виховання, 3. pp. 7-17. ISSN 2312-2781

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2015) Operationalization of the study of the «chronotope of communication activities of children with developmental delay» concept Scientific journal TILTAI/BRIDGES/ BRÜCKEN, 3 (72). pp. 91-104. ISSN ISSN 1392-3137

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2015) Technique for communicative activity chronotope formation for children with delay of mental development Особлива дитина: навчання і виховання, 2. pp. 59-66. ISSN ISSN 2312-2781

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2014) Рrinciples and methods of diagnostics a chronotop of the communicative activity of preschool children with different stage of mental and physical disabilities Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 23. pp. 463-472. ISSN 2227-6246

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2014) Структура та психологічні функції просторового компонента хронотопу комунікативної діяльності дошкільника Вісник Інституту розвитку дитини: вип. 31. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: збірник наукових праць (31). pp. 138-144.

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2014) Post-non-classical concept of chronotope of communicative activity of preschool children with delay of psychical development Canadian Journal of Science, Education and Culture, 1 (5). pp. 296-300. ISSN ISSN: 0008-4327

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2013) Психологічні особливості становлення часопростору комунікативної діяльності в дошкільному дитинстві Вісник Інституту розвитку дитини (26). pp. 156-160.

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2013) Внутренние и внешние предпосылки формирования коммуникативной деятельности у дошкольников с задержкой психического развития Научно-методический журнал Педагогика и психология, 3 (16). pp. 67-73.

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2012) Особистісна складова простору комунікативної діяльності дошкільника із затримкою психічного розвитку Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія (21). pp. 185-189.

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2012) Напрями психологічного супроводу комунікативної діяльності у дошкільників із затримкою психічного розвитку Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць., 22. pp. 389-392.

Book Section

- Кобильченко, В.В. (orcid.org/0000-0002-7717-5090) and Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453) (2020) The latest methodologies of special psychology In: Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration: Сonference Proceedings, October 24, 2020 Baltija Publishing, c. Leipzig, Germany, pp. 45-49. ISBN 978-9934-588-89-1

- Кобильченко, В.В. (orcid.org/0000-0002-7717-5090) and Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453) (2019) Scientific aspects of psychological and pedagogical support of children with special educational needs In: Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (28 березня 2019 р.) ВПЦ "Візаві", м. Умань, Україна, pp. 120-123.

- Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453) (2019) Structure and psychological mechanisms of conscious communication activity of a preschooler with mental retardation In: Проектування позитивного життєвого простору особистості: матеріали міжнар. наук-практичн. конф., 18-19 квітня 2019 р., Полтава ТОВ Асмі, м. Полтава, Україна, pp. 143-146. ISBN 978-966-182-559-7

- Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453) (2019) The presence of a favorite toy phenomenon from the perspective of parents raising preschoolers with mental retardation In: Практична психологія в інклюзивному середовищі: Матеріали І Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 21 лютого 2019 р.) Я. М. Домбровська, м. Переяслав-Хмельницький, Україна, pp. 177-181.

- Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453) (2018) Reflexive component of conscious communicative activity of preschooler with typical and delayed development In: Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2018: Тези IІ міжнародної науково-практичної конференції (21 березня 2018 року, м. Переяслав-Хмельницький) ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м.Переяслав-Хмельницький, Україна, pp. 229-233.

- Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453) (2018) Borders I and the preschooler's contact: the motivational-intentional function of communicative activity in the conditions of typical and detained development In: Сучасні проблеми екологічної психології: життєве середовище особистості у психологічному вимірі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (18 – 19 травня 2018 року, Київ) Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 81-85.

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2016) Chronotope communication with other for preschool children with developmental delay (on the model of the animated character). In: IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2016) Methodical algorithms of speech activity of primary school children with a delay of mental development in the context of special and inclusive institutions of Ukraine In: Инклюзивные процессы в образовании: материалы Междунар. конф., г. Минск, 27–28 окт. 2016 г БГПУ, м. Мінськ, Білорусь, pp. 236-240. ISBN 978-985-541-296-1

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2014) Концептуальні засади психології хронотопу комунікативної діяльності дошкільників із затримкою психічного розвитку In: Комплексний супровід дітей з психофізичними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, м. Луганськ, Україна, pp. 161-164.

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2013) Modern approaches the study of communicative activity, determined chronotope, in preschool children with mental retardation In: Человек, субъект, личность в современной психологии. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию А.В. Брушлинского Институт психологии РАН, м. Москва, Росія, pp. 192-195. ISBN 978-5-9270-0267-2

Conference or Workshop Item

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2014) Типы научной рациональности в общей и специальной психологии: определение, специфика, генезис In: Шестой международный теоретико-методологический семинар. Специальная педагогика и специальная психология: современные проблемы теории, истории, методологии. История развития специальной педагогики и специальной психологии в России и за рубежом в XX—XXI в., м.Москва, Росія .

Book

Прохоренко, Л.І. (orcid.org/0000-0001-5037-0550), Бабяк, О.О. (orcid.org/0000-0001-6337-1202), Баташева, Наталія Іванівна (orcid.org/0000-0002-2685-2258), Душка, А.Л. (orcid.org/0000-0003-0805-7813), Недозим, І.В., Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453) and Орлов, О. В. (2020) Teaching children with cognitive impairment in terms of the competence approach: a textbook Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Teaching Resource

- Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453) (2019) Methodical recommendations on the organization and carrying out of correctional and developmental training of schoolboys with a mental retardation [Teaching Resource] (Unpublished)

- Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453) and Федорович, Л.О. (2018) Program for correctional development work "Development of speech" for 1-4 special classes for children with mental retardation of institutions of general secondary education [Teaching Resource] (Unpublished)

- Омельченко, Ірина Миколаївна and Федорович, Л.О. (2016) «Speech development» program of correctional and developmental work for primary school of the special general educational establishments for children with developmental delay [Teaching Resource] (Unpublished)

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2016) Training programs for 6-9 (10) grade special secondary schools for children with mental retardation "Ukrainian literature"(for schools with Ukrainian and Russian studies). 8-9 classes [Teaching Resource]

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2016) Training programs for 6-9 grade special secondary schools for children with developmental delay "Ukrainian language". 8-9 classes [Teaching Resource]

- Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453) and Федорович, Л.О. (2016) The program of correctional and developmental work Speech Development for the 5-9 grade special secondary schools for children with developmental delay [Teaching Resource]

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2015) Training programs for 6-9 (10) grade special secondary schools for children with mental retardation "Ukrainian literature"(for schools with Ukrainian and Russian studies). 6-7 classes [Teaching Resource]

- Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453) and Марчук, Т.Ф. (2014) Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Літературне читання (для закладів з українською мовою навчання)1–4 класи [Teaching Resource]

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2014) Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних зкладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Українська література (для закладів з українською і російською мовами навчання). 5 класи. [Teaching Resource]

- Омельченко, Ірина Миколаївна (2014) Training programs for 5-9 (10) classes of special secondary schools for children with developmental delay. World Literature classes 5 [Teaching Resource]

This list was generated on Sun May 16 08:37:17 2021 EEST.