Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | В | Г | К | Л | Н | О | П | С | Т | Ф | Ш
Number of items: 47.

І

ІПООД, НАПН України (2012) Aesthetics and ethics of pedagogical action (Scientific digest) ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна.

ІПООД, НАПН України (2012) Aesthetics and ethics of pedagogical action (Scientific digest) ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна.

В

- Вовк, М.П. (2012) Аксіологічний підхід до аналізу фольклористичної підготовки майбутніх словесників-фольклористів Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (30). pp. 316-321.

- Вовк, М.П. (2012) Innovative tendencies of organization of practice of specialist in folk-lore are in the process of professional preparation of philologists in the universities of ukraine. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць , 2 (6). pp. 15-22.

- Вовк, М.П. (2012) Амеологічний підхід до аналізу системи підготовки словесника-фольклориста в університетах України Наукова скарбниця освіти Донеччини. , 2 (11). pp. 58-62.

- Вовк, М.П. (2012) Principles of andragogichnogo of approach are in professional preparation of specialists in folklore Науковий вісник. Серія «Педагогічні науки», 1 (36). pp. 58-62.

- Вовк, М.П. (2012) Competence approach to the contemporary system’s analysis of the future philologist-folklorist folk preparation Проблеми освіти: Наук. зб. , 1 (70). pp. 151-156. ISSN ISBN: 966-8847-12-1

- Вовк, М.П. (2012) Сontemporary folk-etnographic periodicals in ukraine: pedagogical potential Педагогіка і психологія професійної освіти (1). pp. 55-64.

- Вовк, М.П. (2012) Innovative and traditional trends in the study of folklore in university and academic foci Ukraine Педагогічні науки. Збірник наукових праць. (2). pp. 73-78.

- Вовк, М.П. (2012) Native classic folk education in the context of contemporary educational transformations Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Збірник наукових праць (4). pp. 27-39.

- Вовк, М.П. (2012) The experience of studying folklore tradition in English-speaking universities Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (25). pp. 155-163.

Г

- Грищенко, О.А. (2012) Psychological and pedagogical readiness of future teachers to interact with students НАПН України. pp. 103-108.

К

- Кутова, О.М. (2012) Використання технологій естетичного виховання учнів у навчально-виховному процесі сучасної школи м.Переяслав-Хмельницький, Україна (24). pp. 163-167. ISSN 966-8122-62-2

- Кутова, О.М. (2012) Using technology aesthetic of education students prepodovatelyamy High soc iety uchebnыh wound êàê sostavlyayuschaya 's Pedagogical Mastery In: Естетичне виховання дітей та молоді ЖДУ ім. І. Франка, м.Житомир, Україна, pp. 445-450. ISBN 978-966-485-132-6

- Кутова, О.М. (2012) Psycho-pedagogical foundations developing Technology aesthetic education of students In: Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії: збірник наукових праць. частина 2 НТУ ХПІ, м. Харків, pp. 88-93. ISBN 978-067-05-0018-2

- Кутова, О.М. (2012) Використання інноваційних педагогічних технологій як основа розвитку педагогічної майстерності викладача In: Тенденції розвитку вітчизняного дизайну та дизайн-освіти у вимірах сучасності. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі, м.Київ, Україна, pp. 89-92.

- Кутова, О.М. (2012) Естетичні основи розвитку педагогічної майстерності викладача In: Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи. матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції ПП Жовтий О.О., м. Умань, , pp. 54-57.

- Кутова, О.М. (2012) Технології естетичного виховання студентів у вищих педагогічних навчальних закладів In: Освіта впродовж життя: вимоги часу. Збірник матеріалів ІV всеукраїнських педагогічних читань пам'яті видатного вченого педагога Олени Степанівни Дубинчук ВП Едельвейс, м.Київ, Україна, pp. 142-145. ISBN 978-966-2748-21-6

- Кутова, О.М. (2012) Естетичне виховання учнів на уроках фізики In: Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України Дніпровський металург, м. Запоріжжя, Україна, pp. 200-203. ISBN 978-617-573-047-8

Л

- Лавріненко, Олександр Андрійович (2012) The origins of pedagogical skills Alexandra Zakharenko Вісник Черкаського університету, 1 (214). pp. 90-94. ISSN 2076-586Х

Н

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2012) Pedagogical aesthetics and ethics in the activities of NAPS of Ukraine: the present and future outlook Aesthetics and ethics of pedagogical action (3). pp. 7-19. ISSN 2226-4051

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2012) Viktor Syniov: educator of help - educator of heart Спеціальна педагогіка на межі: виклики і дилеми. pp. 11-21.

О

- Отич, О.М. (2012) Aesthetics and ethics pedagogical action Pedagogical and psychological science of Ukraine (Scientific journal), 4 (5). pp. 283-291.

- Отич, О.М. (2012) Teacher education XXI century Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м.Полтава, Україна.

П

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2012) Philosophical comprehension aesthetically senses of beauty, elevated, comical Теорія та методика управління освітою (9). ISSN 2310-2411

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2012) Aesthetically looks of I. Kant: judgement of taste, typology of human senses Молодь і ринок, 4 (87). pp. 154-158.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2012) Aesthetically feeling in the context of relations between a lecturer and student Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 35. pp. 138-143.

С

- Соломаха, С.О. (2012) Світоглядне становлення особистості в культурі: історичний аспект Естетика і етика педагогічної дії: зб.наук.пр., 2 (4). pp. 166-175. ISSN 2226-4051

- Соломаха, С.О. (orcid.org/0000-0002-8737-9740) (2012) Technological ensuring andragogical model organization methodicion system of development art and aesthetic outlook teacher’s of art discipline Імідж сучасного педагога, 4. pp. 30-33.

- Соломаха, С.О. (orcid.org/0000-0002-8737-9740) (2012) Technology of development of artistic and aesthetic outlook of teachers of arts subjects in the system of postgraduate pedagogical education Народна освіта, 3 (18). ISSN 2076-8184

- Сотська, Г.І. (2012) Aesthetic culture of the future teachers of fine arts in the context of integrative campaign Педагогічна майстерність: теорія і технології. Збірник наукових праць , 1 (36). pp. 63-67.

- Сотська, Г.І. (2012) Fine art as a form of aesthetic culture of the future teachers of fine arts Вісник Чернігівського національного університету імені Т.Г.Шевченка (97). pp. 480-483.

- Сотська, Г.І. (2012) Formation of aesthetic culture of the future teacher of fine arts in the context of the cultural approach Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (30). pp. 173-178.

- Сотська, Г.І. (2012) Formation of aesthetic culture of the future teacher of fine arts in the context of cultural approach Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (30). pp. 173-178.

- Сотська, Г.І. (2012) Technology shaping aesthetic culture of the future teachers of fine arts: a theoretical aspect. Педагогічні науки. Вісник Луганського університету імені Тараса Шевченка, 22 (227). pp. 167-174.

Т

- Тринус, О.В. (2012) Pedagogical skills as educational technology in heritage O.Muzychenka ICT in modern education: experience, problems and prospects (3). pp. 67-70.

- Тринус, О.В. (2012) A. Muzichenko of the main principles of learning Витоки педагогічної майстерності (9). pp. 299-303. ISSN 2075-146Х

- Тринус, О.В. (2012) Creative research training of teachers of Postgraduate Education of Ukraine late XII - beginning of XX century Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 4 (48). pp. 274-282.

- Тринус, О.В. (2012) The essence of educational technology in the work O.Muzychenka ІХ Всеукраїнські педагогічні читання пам"яті видатного вченого -педагога Олени Степанівни Дубинчук (4). pp. 260-263.

- Тринус, О.В. (orcid.org/0000-0003-2945-0796) (2012) Educational activity of Oleksandr Muzychenko [Teaching Resource]

Ф

- Флегонтова, Н.М. (2012) Упровадження маркетингового підходу в процес підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів Рідна школа (1). pp. 27-32. ISSN 0131-6788

- Філіпчук, Н.О. (orcid.org/0000-0002-1023-923X) (2012) Experience of professional preparation of future musicians is in establishments of musical formation of western ukraine in the first half of хх item Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, 1 (36). pp. 67-72.

Ш

- Штома, Л.Н. (2012) . Етичні засади особистісно орієнтованого підходу до навчання учнів гімназії Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. , 1. pp. 204-207.

- Штома, Л.Н. (2012) Мовленнєва культура вчителя як компонент педагогічної майстерності Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф ., 12-14 листоп. 2012 р , 2 (3). pp. 78-81.

- Штома, Л.Н. (2012) Моральне самовдосконалення в історії педагогічної етики Традиційні цінності українського народу у виховному процесі сучасної гімназії : зб. матеріалів наук.-методол. семінару, 27 лют. 2012р. . pp. 42-47.

- Штома, Л.Н. (2012) Морально-психологічні особливості взаємодії бібліотекаря з читачами Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії : зб. наук. пр. , 2. pp. 76-70.

- Штома, Л.Н. (2012) Роль етики у професійній діяльності фахівця Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського Сер. : Пед. науки , 1 (36). pp. 72-74.

This list was generated on Sun May 31 07:29:24 2020 EEST.