Items where Subject is "Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 00 Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics > 004 Computer science and technology. Computing. Data processing > 004.9 ІКТ ( Application-oriented computer-based techniques ) > 004.91 Document processing and production"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | Г | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ш
Number of items at this level: 33.

А

- Агалець, Інна Олександрівна (2018) Formation of konflictological Culture as the being professional and social pedagogical competence (abstract review) Державна науково-педагогічна бібліотека імені В.О.Сухомлинського, м.Київ, Україна.

- Агалець, Інна Олександрівна (orcid.org/0000-0002-5071-9019) (2018) Annotation and referencing as the necessary scientific and information skills of a future scientist In: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: Матеріали ІV-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 15 червня 2018 року Посвіт, м. Конін, Польща – м. Ужгород, Україна, – м. Дрогобич, Україна, pp. 98-99. ISBN 978-617-7235-50-6

- Агалець, Інна Олександрівна (orcid.org/0000-0002-5071-9019) (2018) The talented youth intellectual potential psychological and pedagogical development environment : abstract review Reference bulletin "Analytical Bulletin in the Field of Education and Science", 8. pp. 41-60.

- Агалець, Інна Олександрівна (orcid.org/0000-0002-5071-9019) (2018) Educational activities scientific and informational support by means of abstract documenting In: Інформаційне забезпечення сфери освіти України: звітна науково-практична конференція ДНПБ України ім. В О. Сухомлинського, 27 грудня 201 8 р., Київ Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна, pp. 73-74.

- Агалець, Інна Олександрівна (2019) The gifted children and youth socialization psychological and pedagogical support: domestic and foreign experience (abstract review) Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна.

Б

- Биков, В.Ю. and Пилипчук, А.Ю. (2007) Інформаційні технології і засоби навчання , 3 (4). ISSN 2076-8184

- Богачков, Ю.М. (2011) "E-learning students" In: Круглий стіл "Дистанційне навчання", ІІТЗН НАПН України. (Unpublished)

Г

- Герасименко, І.В. (2012) Creation of educational course Iin the system of electronic studies on the base of Moodle Педагогічний альманах, 6 (16). pp. 109-115.

- Грищенко, С.М. (2016) Using means of geoinformation technologies in the process of ecological competence formation of the future mining engineers Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (53). pp. 1-196. ISSN 2076-8184

К

- Карташова, Л.А. and Данилюк, Олег Володимирович (2013) Cloud technology as a means of effective influence on the practical training of interpreters Вища освіта України, 3 (50). pp. 204-207. ISSN 2078-1026

- Кропочева, Наталія Миколаївна (2015) Prospects for development industry review databases as part of an integrated information resourche in Sukhomlynsky State Scientific-Pedagogical Library of Ukraine: technological and linguistic aspects Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 42. pp. 257-263. ISSN 2224-9516

- Кропочева, Наталія Миколаївна (2016) Postgraduate pedagogical education in content of the Branch Abstract resourche of the V.O.Sukhomlynskyi state scientific and pedagogial library of Ukraine In: XІ международная заочная научно-практическая конференция: «Развитие науки в XXI веке», 14.03.2016, м. Харків, Україна.

- Кропочева, Наталія Миколаївна (orcid.org/0000-0002-7025-8272) (2017) Вісник Книжкової палати, 1 (246). pp. 33-36. ISSN 2076-9326

- Кропочева, Наталія Миколаївна (2018) The information support of national patriotic education:legislative and normative aspects Педагогічні науки, 81 (3). pp. 93-99. ISSN 2413-1865

Л

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2018) Formation of the content of education Internet services for teaching computer science in secondary school Комп’ютер у школі та сім’ї, 1 (145). pp. 40-45. ISSN 2307-9851

М

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2015) The meaning of "Information-technological culture of future skilled workers the communications industry" Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів. pp. 730-734.

- Медведєв, Д.Г. and Пірогов, В.М. (2017) Review of tools for latent and semantic analysis New computer technology (15). pp. 261-263. ISSN 2309-1460

Н

- Носенко, Ю.Г. (2015) LMS Moodle integration with cloud service Microsoft Office 365: new opportunities to support open education In: Третя міжнародна науково-рактична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» (21-22 травня 2015 р.) Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна.

О

- Отамась, Інна Григорівна (orcid.org/0000-0002-3098-2274) (2016) Problems and prospects of modern electronic workflow in the postgraduate institutions Теорія та методика управління освітою, 2 (18). ISSN 2310-2411

П

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Informational and analytical activity leaders in the management of vocational and technical schools. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» (159). pp. 234-241. ISSN 2222-8624

Р

- Ростока, Марина Львівна (2013) Навчальна інформаційна система бухгалтерського обліку як умова формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних In: Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців Видавництво "Сполом", м. Львів, Україна, pp. 118-120. ISBN 978-966-665-885-5

С

- Савельєва, І.В. (2013) ИКТ грамотность участников дистанционного курса In: ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар "Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті" Івано-Франковський національний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 21-23.

- Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) and Теплицький, І.О. (2005) Development of the Hypertext Reference Guide for the Maxima System for the Optional Course "Computer Technologies in Scientific Research" In: Матеріали міжнародної конференції «PDMU-2005: проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності». 12–17 вересня 2005 р. Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ, Україна, pp. 96-97.

- Співаковський, О.В., Алфьорова, Л.М. and Алфьоров, Є.А. (2012) Досвід впливу інформаційно-комунікаційної інфраструктури ХДУ на рівень підготовки майбутніх провідних фахівців у галузі ІТ Комп'ютер у школі та сім'ї, 5. pp. 13-15.

- Співаковський, О.В., Березовський, Д.О. and Тітенок, С.О. (2012) Functionality of the KSU Feedback 3.0 Інформаційні технології в освіті, 11. pp. 9-18.

Страйгородська, Людмила Іванівна, Філімонова, Тетяна Віталіївна, Тарнавська, Сніжана Вікторівна, Бондар, Людмила Миколаївна, Кемпе, Вероніка Юріївна, Мушка, Іван Васильович, Деревянко, Тетяна Михайлівна, Дунаєва, Любов Михайлівна, Ніколаєнко, Ярослава Миколаївна and Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234) (2016) Preschool education as a component a system of continuous education of Ukraine (2007-2014) : scientific and auxiliary bibliographical index. Release 2. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-97408-5-4

Стрижак, О.Є., Глоба, Л.С., Величко, В.Ю., Климова, К.Я., Комова, О.Б., Петренко, М.Г., Попова, М. А. and Приходнюк, В.В. (2014) Software and Information means of formation of knowledge for educational purposes Інститут обдарованої дитини, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2633-43-6

Т

- Теплицький, І.О. and Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) (2008) Computer modeling of the body movement under the force of gravity Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 5. pp. 89-97.

- Ткачук, В. В. (2016) Professional ICT-competencies design for the future professionals in engineering pedagogy Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (53). pp. 123-141. ISSN 2076-8184

- Тукало, С.М. (2012) Electronic document management systems in teaching scientific institution In: Збірка матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення" СОІППО, м.Суми, pp. 48-50.

- Тукало, С.М. (2010) Automation of documents processing in the information system of research planning in National academy of pedagogical sciences of Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (19). ISSN 2076-8184

Ш

- Шило, Олексій Андрійович (2015) Accounting for electronic documents in the Scientific Pedagogical Electronic Library : instruction [Teaching Resource] (Unpublished)

- Шиненко, М.А. and Сороко, Н.В. (2011) Future development of software as a service to create documents of electronic libraries by the example of microsoft office 365 Інформаційні технології і засоби навчання , 6 (26). ISSN 2076-8184

This list was generated on Thu Mar 21 04:38:53 2019 EET.