Items where Author is "Лукіна, Т.О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 47.

Article

- Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666) (2018) Educational factor in the problem of ensuring the competitiveness of a specialist Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 25-26 квітня 2018 р.), 2. pp. 113-118.

- Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666) and Рингач, Н.О. (2016) Education as determinant of health in policy of Ukraine: orientations towards achieving goals of sustainable development in the light of Minsk declaration Державне управління: теорія і практика, 1. pp. 158-171. ISSN 2311-6722

- Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666) (2016) The formation of citizenship competence of public servants as a measure of the quality of their professional education Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 17–18 березня 2016 р.). pp. 168-172.

- Лукіна, Т.О. and Шошова, А.Г. (2015) The improvement of mechanisms of public administration in special institutions for children with special education needs Державне управління: теорія та практика, 1. pp. 86-96.

- Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666) and Шошова, А.Г. (2014) Implementation of public educational policy for children with special educational need: global approaches Актуальні проблеми державного управління, 3. pp. 96-101.

- Лукіна, Т.О. (2012) Formation of a monitoring system the education sphere in Ukraine: Problems and Prospects Вересень (4). pp. 13-23. ISSN 978-966-644-I15-0

- Лукіна, Т.О. (2011) Еfficiency of education management Енциклопедія державного управління (4). pp. 248-250.

- Лукіна, Т.О. (2011) Independent external evaluation in education Енциклопедія державного управління (4). pp. 274-275.

- Лукіна, Т.О. (2011) International research quality educational achievements Енциклопедія державного управління (4). pp. 430-433.

- Лукіна, Т.О. (2011) Equal access to quality education Енциклопедія державного управління (4). pp. 563-565.

- Лукіна, Т.О. and Чайка, Л.В. (2010) Evaluation of efficiency of professional studies Науковий вісник Академії муніципального управління (1). pp. 21-28.

- Лукіна, Т.О. (2009) External evaluation results of the education development as a basis of education quality management in the context of Ukraine's European integration Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір: освітні аспекти (1). pp. 62-72.

- Лукіна, Т.О. (2008) Monitoring in Education Енциклопедія освіти. pp. 519-521.

- Лукіна, Т.О. (2008) Problems of quality of Post-Graduate pedagogical education Післядипломна освіта в Україн (1). pp. 11-14.

- Лукіна, Т.О. (2008) Education quality management Енциклопедія освіти (1). pp. 945-947.

- Лукіна, Т.О. (2008) Education quality Енциклопедія освіти (1). pp. 1017-1018.

- Лукіна, Т.О. and Проник, В.В. (2007) Features differentiated testing of students distance learning Гуманітарний вісник ДВНЗ ’’Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди“, 1 (1). pp. 203-208.

- Лукіна, Т.О. (2007) Working out and implementation of a quality management system in the public servants vocational training system Актуальні проблеми державного управління, 3 (31). pp. 148-157. ISSN 1993-8330

- Лукіна, Т.О. (2007) Monitoring as a mechanism for information provision of education quality management Тестування і моніторинг (12). pp. 16-20.

- Лукіна, Т.О. (2007) The monitoring of education quality as an information basis of education quality management in Ukraine Педагогічна і психологічна науки в Україні (2). pp. 134-144.

- Лукіна, Т.О. (2007) Management of Post-Graduate Pedagogical Education Quality in the Context of Educational Reform Післядипломна освіта в Україні (1). pp. 69-73.

- Лукіна, Т.О. (2006) Quality of Managerial Staff training as a Basis for Improvement of Higher Education Quality Вища освіта України, 3. pp. 136-142.

- Лукіна, Т.О. (2006) Quality of vocational education of civil servants Проблеми трансформації системи держаного управління в умовах політичної реформи в Україні (1). pp. 377-378.

- Лукіна, Т.О. (2006) General principles and organizational basis for monitoring as a way to control the education quality at different levels Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти, 1 (1). pp. 135-141.

Book Section

- Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666) (2019) Post as a factor of differences in the professional thinking of educators In: Problèmes et perspectives d'introduction de la recherche scientifique innovante: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique international Plateforme scientifique européenne, с. Bruxelles, Belgique, pp. 52-56. ISBN 978-617-7171-89-7

- Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666) (2019) Key moments of future school development In: Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Вид-во МДУ, м. Мукачево, Україна, pp. 199-201. ISBN 978-617-7495-27-6

- Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666) (2019) Problems of teacher training to changing the methods for conducting the state final certification of graduates of a basic school In: Проблеми підготовки педагогів до зміни методики проведення державної підсумкової атестації випускників основної школи // Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 68-70. ISBN 978-966-644-508-0

- Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666) (2018) Readiness for the state final certification of graduates of the basic school in the form of external independent assessment In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 237. ISBN 978-966-644-464-9

- Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666) (2017) Organizational and methodical principles of monitoring systems of general secondary education quality In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 57-58. ISBN 978-966-644-398-5

- Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666) (2017) The policy of ensuring the quality of education in the context of social and humanitarian development of Ukraine In: Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали 11-ої наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпро, 1 грудня 2017 р.) ДРІДУ НАДУ, м. Дніпро, Україна, pp. 587-590.

- Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666) (2016) Conceptual approaches to the formation of a list of thesecondary educationqualityindicators In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 81-82. ISBN 978-966-644-398-5

- Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666) (2015) Conceptual approaches to the formation of monitoring systems of secondary education quality: world experience In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 131-132. ISBN 978-966-644-398-5

- Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666) (2015) To the question of determining the content of training programs for doctors of philosophy In: Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 5-6 листоп. 2015 р.) НАДУ, м. Київ, Україна, pp. 75-76.

- Лукіна, Т.О. (2010) Key aspects of the definition of professional competence to the education quality management of the head of the institution In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки АПН за 2009 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 221-223.

- Лукіна, Т.О. (2009) Технологія організації та проведення моніторингових досліджень якості шкільної освіти In: Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2008 рік Педагогічна думка, м.Київ, Україна, pp. 119-121.

- Лукіна, Т.О. (2008) Formation of the indicators quality system of general secondary education in Ukraine In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки АПН за 2009 р Педагогічна думка, м.Київ, Україна, pp. 83-85.

- Лукіна, Т.О. (2007) Main tasks of the national system monitoring of the education quality In: Анотовані результати НДР Інституту педагогіки за 2006р. Педагогічна думка, м.Київ, Україна, p. 222.

Monograph

- Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978), Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666), Жук, Ю.О., Ващенко, Л.С. (orcid.org/0000-0002-0637-2142), Гривко, А.В. (orcid.org/0000-0001-9460-4777) and Науменко, С.О. (orcid.org/0000-0002-8279-4427) (2018) The theoretical and methodical principles of the monitoring systems constructing for assessment of the quality of general secondary education Project Report. ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», м. Київ, Україна.

- Базелюк, В.Г. (orcid.org/0000-0003-1790-6207), Василюк, Алла Володимірівна (orcid.org/0000-0001-6542-5649), Дей, Марина Олександрівна (orcid.org/0000-0002-0626-8089), Діденко, Н.Г., Жихарєва, Анна Борисівна, Лукіна, Т.О., Молчанова, А.О., Олійник, В.В., Отамась, Інна Григорівна (orcid.org/0000-0002-3098-2274), Отич, О.М. (orcid.org/0000-0003-2686-2832), Сорочан, Т.М., Яковець, Н.І., Бялас, Мартин, Стоговський, Анджей, Стоговська, Кінга, Чабанський, Адам, Бляха, Анна, Брожек, Аліція, Мацьковяк, Каліна, Новицький, Мартин, Плочиничак, Аліція, Шевчук, Марина and Дереговська, Юстина (2017) Education of adults in the future of change: innovations, technologies, forecasts Technical Report. ПП Лисенко М.М., м. Ніжин, Україна.

- Василюк, Алла Володимірівна (orcid.org/0000-0001-6542-5649), Отич, О.М., Дей, Марина Олександрівна (orcid.org/0000-0002-0626-8089), Базелюк, В.Г. (orcid.org/0000-0003-1790-6207), Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666), Молчанова, А.О. (orcid.org/0000-0001-9738-7341), Олійник, В.В. (orcid.org/0000-0002-2576-0722), Białas, Marcin, Stogowski, Andrzej, Czabański, Adam, Отамась, Інна Григорівна (orcid.org/0000-0002-3098-2274), Blacha, Anna, Шевчук, Марина, Сорочан, Т.М., Діденко, Н.Г., Stogowska, Kinga, Brożek, Alicja, Maćkowiak, Kalina, Nowicki, Marcin, Płóciniczak, Alicja, Яковець, Н.І. and Жихарєва, Анна Борисівна (2017) Osvita is far from prospective: winter, technology, forecasts: collective monograph Technical Report. Видавець ПП Лисенко М.М., м. Ніжин, Україна.

- Жук, Ю.О., Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978), Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666), Ващенко, Л.С. (orcid.org/0000-0002-0637-2142), Науменко, С.О. and Гривко, А.В. (orcid.org/0000-0001-9460-4777) (2014) The test technologies for evaluating key and subject competencies of pupils of basic and senior school Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978), Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666), Ващенко, Л.С. (orcid.org/0000-0002-0637-2142), Полянський, П.Б. and Жук, Ю.О. (2011) Organizational and methodological support of monitoring of quality of secondary education: Monograph Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

Book

Василюк, Алла Володимірівна (orcid.org/0000-0001-6542-5649), Яковець, Н.І., Дей, Марина Олександрівна (orcid.org/0000-0002-0626-8089), Тітко, Е. (orcid.org/0000-0002-7485-2623), Волощенко-Віслобокова, О. (orcid.org/0000-0002-5669-203X), Кириченко, М.О. (orcid.org/0000-0003-1756-9140), Отич, О.М. (orcid.org/0000-0003-2686-2832), Отамась, Інна Григорівна (orcid.org/0000-0002-3098-2274), Муляр, Г. (orcid.org/0000-0003-2636-0509), Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666), Базелюк, В.Г. (orcid.org/0000-0003-1790-6207), Ніколаєнко, С. (orcid.org/0000-0001-5271-1777) and Вітченко, А. (orcid.org/0000-0002-1694-401X) (2019) The quality of higher education: theory and practice: a textbook ПП Лисенко М. М., м. Київ, Україна; м. Ніжин, Україна. ISBN 978-617-640-464-4

Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978), Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666), Булах, І.Є. and Мруга, М.Р. (2012) Methodology and technology assessment of educational institution Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

Лукіна, Т.О. (2010) Technology of quality education management of civil servants Луцьк, Луцьк.

Other

- Лукіна, Т.О. (2013) Technology constructing test for measure learning competencies of students СПД Гадяк Жанна Володимирівна, м. Луцьк, Україна.

- Лукіна, Т.О. (2012) Technology development profiles for monitoring studies of educational issues ОІППО, м.Миколаїв, Україна.

This list was generated on Fri Feb 21 20:52:12 2020 EET.