Browse by Scientific subject

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | R | І | Г | К | Л | М | П | Р | С
Number of items: 34.

P

- Pilevych, Oksana A. (orcid.org/000-0001-9490-5254) (2017) Diagnostics identify the initial perceptions of students about their future professional activities of the financier In: Formation of Knowlendge Economy as the Basis for Information Society . International Academy of Internation Science, с. Athens, Greece - с. Kiev, Ukraine, pp. 119-123. ISBN 978-617-7457-34-2

R

- Radkevych, V. O. and Glushchenko, Olena Vadymivna (2017) Energy efficient competence – the necessary y component of professional training skilled workers for the machine building industry International Journal of Education & Development. Volume 3. Psychology. pp. 5-15. ISSN ISBN 978-1-77192-276-0

І

Ін-т проф-тех освіти, НАПНУ (2017) Project technology learning in the training of future skilled workers . Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 61-64.

Г

- Герлянд, Т.М. (2017) Influence of design technology of training on the creative development of future skilled agricultural workers In: Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін . Вид-во СумДПУ імені Антона Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 178-180.

- Герлянд, Т.М. (2017) Project method as a means of developing creative abilities of students of vocational school of agricultural profile In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 125-127.

- Герлянд, Т.М. (2017) The organization of ways of realization of design technology in vocational training of the future skilled workers of the technical school of an agrarian profile In: Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій / Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару, 06 квітня 2017 р. . РВВ Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, м. Глухів, Україна, pp. 143-144.

- Герлянд, Т.М. (orcid.org/0000-0002-7991-0431) (2017) Educational potential of the project technology of training in modern agricultural vocational schools Лабіринти реальності. pp. 71-73.

- Герлянд, Т.М. (orcid.org/0000-0002-7991-0431) (2017) Implementation of project technology in vocational education institutions: experience and prospects Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. pp. 256-260.

- Глущенко, Олена Вадимівна (2017) Formation energy-efficient competence for future skilled workers of machine-building profile In: Захист дисертації, 4 жовтня 2017. (Unpublished)

- Глущенко, Олена Вадимівна (orcid.org/0000-0003-0351-4405) (2017) Formation energy-efficient competence for future skilled workers of machine-building profile Doctoral thesis, Інститут професійно-технічної освіт.

- Гоменюк, Д.В., Кулалаєва, Наталя Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8613-1495), Романов, Л.А. (orcid.org/0000-0002-1297-3331), Романова, Г.М. (orcid.org/0000-0002-2388-6997) and Ткачук, Г. Е. (2017) Methodical recommendations on the application of technology of project training in the practice of training skilled workers of the motor transport industry [Teaching Resource]

- Гулик, Володимир Михайлович (2017) Essence and structure of professional competence of the organizer of trips (excursions) In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково- практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України . ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 127-129.

К

- Короткова, Л.І. (orcid.org/0000-0002-6635-2063) (2017) Methodical bases of designing distance courses in the system of vocational education In: І Всеукраїнська веб-конференція «Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті» (28 лютого 2017 року) . ТОВ «СІК ГРУП Україна», м. Київ, Україна, pp. 102-104.

- Короткова, Л.І. (orcid.org/0000-0002-6635-2063) (2017) Project technologies in professional training of future service specialists In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України (м. Київ, 29 березня - 13 квітня 2017 р.) . ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 143-146.

- Короткова, Л.І. (orcid.org/0000-0002-6635-2063) (2017) Formation of professional culture of future service specialists In: Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи . ІМА-прес, м. Павлоград, Україна, pp. 51-53.

- Короткова, Л.І. (orcid.org/0000-0002-6635-2063) (2017) Formation of professional culture of future service specialists In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи" . ІМА-прес, м. Павлоград, Україна, pp. 51-53.

- Короткова, Л.І. (orcid.org/0000-0002-6635-2063) (2017) Features of application of information and communication technologies in distance learning of future specialists in the field of services Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 2 (28). ISSN 2223-4551

- Кулалаєва, Наталя Валеріївна (2017) Readiness of students of vocational schools to the project activity In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково- практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України (м. Київ, 29 березня - 13 квітня 2017 р.) . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 148-151.

- Кулалаєва, Наталя Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8613-1495) (2017) Diagnostic analysis of condition of preparedness of vet-studeents for project education Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 2 (14). pp. 70-78. ISSN 2223-5752

- Кулалаєва, Наталя Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8613-1495) (2017) The urgency of the implementation of the bases of lean production in the training of future skilled construction workers In: ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи" . ХНУ, м. Хмельницький, Україна, pp. 92-93. ISBN 978-966-330-301-7

- Кулалаєва, Наталя Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8613-1495) (2017) Information safety as a priority formation of personal space of future builders Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи, 5. pp. 377-380. ISSN 2411-4685

- Кулалаєва, Наталя Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8613-1495) (2017) Formation of environmental safety culture of future specialists in building profile through project education Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 3. pp. 143-148. ISSN 2311-3405

Л

Лузан, П.Г., Липська, Лариса Василівна, Гуменний, О.Д., Гуменна, Л.С., Белан, Владислав Юрійович, Зуєва, Альона Борисівна, Кононенко, Андрій Геннадійович, Закатнов, Д.О., Єршова, Людмила Михайлівна, Орлов, В.Ф., Алєксєєва, С.В., Гриценок, І.А., Злочевська, Л.С., Байдулін, В.Б., Базелюк, Олександр Васильович, Ягупов, Василь Васильович, Петренко, Лариса Михайлівна, Шевченко, Віктор Леонтійович, Кравець, С.Г. (orcid.org/0000-0001-6259-0067), Голуб, І.І., Мищишен, А. В., Кулалаєва, Наталя Валеріївна, Артюшина, М.В., Романова, Г.М., Герлянд, Т.М., Пащенко, Т.М., Романов, Л.А., Бородієнко, О.В., Радкевич, В.О., Радкевич, О.П., Пуховська, Л.П. and Леу, Сніжана Олексіївна (orcid.org/0000-0001-8616-1005) (2017) Vocational education: informational and analytical materials on the results of the qualifying phase of research . ТОВ "ІМА-прес", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-331-543-0

М

- Мелько, Марина Володимирівна (2017) Innovative forms of creative development of future specialists of culinary profile in the professional training. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: науковий журнал. Педагогічні науки, 2 (88). pp. 181-185. ISSN 2076-6173

- Мелько, Марина Володимирівна (2017) The difficulties of creative potential future cook-confectioner vocational education in modern conditions: results constants phase of the survey International Journal of Education & Development, 3. pp. 123-130. ISSN ISBN 978-1-77192-276-0

- Мелько, Марина Володимирівна (2017) Historical aspects of the profession «Cook. Confectioner » Професійна освіта: проблеми і перспективи, 13. pp. 81-87. ISSN 2411-6238, ISSN 24113425

П

- Пятничук, Т.В. (2017) About motion of experiment on introduction of elements of the dual system of preparation of skilled workers in vocational educational establishments of Ukraine. Вища школа, 5-6 (155). pp. 78-84. ISSN 1682-2366

- Пятничук, Т.В. (2017) Formation of professional competency of employee workers in the conditions of the euro-integration processes Рідна школа, 11-12 (1055). pp. 32-39. ISSN 0131-6788

- Пятничук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-5607-2949) (2017) Evaluation of project educational activity of building schools of students Теорія і методика професійної освіти, 1 (12). pp. 167-178.

- Пілевич, Оксана Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-9490-5254) (2017) Professional identity of future financiers as the basis of professional culture In: Modern achievements of sciens and education . Редакційно-видавничий центр ХНУ, м. Нетанья, Ізраїль, pp. 151-154. ISBN 978-966-330-296-6

- Пілевич, Оксана Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-9490-5254) (2017) Formation of professional culture of future factors from finances and credit in collages Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Sciences of Ukraine. Proffesional Pedagogy (14). pp. 117-122. ISSN 2223-5752

Р

- Радкевич, В.О. (2017) Scientific basis of domestic professional education prestige improving Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 1 (13). pp. 5-14. ISSN 2223-5752

С

- Сеньків, Мар'ян Іванович (2017) Geoecological competence of future specialists in tourism as problem of professional pedagogy In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково- практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України . ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 180-183.

- Сеньків, Мар'ян Іванович (2017) The structure of geoecological competence of future tourism specialists In: Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и подходы: сборник материалов ІІ-й Международной научно-практической конференции . По́свит, м. Баку – Ужгород – Дрогобич, Азербайджанська Республіка - Україна, pp. 10-12. ISBN 978-617-7401-47-5

This list was generated on Wed May 29 10:40:00 2024 EEST.