Items where Subject is "00 Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: P | Є | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш | Я
Number of items at this level: 98.

P

- Pryima, S. (orcid.org/0000-0002-2654-5610), Dayog, Yuan, Anishchenko, Olena (orcid.org/0000-0002-6145-2321) and Petrushenko, Y. (2017) he UNESCO GlobaL Network of Learning cities: tools for the progress monitoring Science and Education, 4 (157). pp. 74-81. ISSN 2311-8466

Є

- Ємчик, Л.Ф. (2013) Prognostic Studies in the Training of Skilled Workers Pedagogy and Psychology of Vocational Education, 3 . pp. 60-75. ISSN 2218-5186

- Ємчик, Л.Ф. (2012) Usage of Innovative Technologies in the Process of Physics Teaching Pedagogy and Psychology of Vocational Education, 5. pp. 44-50. ISSN 2218-5186

І

ІІТЗН, НАПН України (2019) Information and communication technologies in education: a dictionary . ЦП Компринт, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-929-989-5

ІПООД, НАПН України (2013) Adult education: theory, experience, prospects (сollected works) Педагогіка , 2 (7). НОУЛІДЖ, м. Луганськ, Україна. ISBN 978-617-579-279-9

ІПООД, НАПН України (2013) Adult education: theory, experience, prospects (Collected works) Педагогічні науки , 1 (6). ПП Лисенко М.М., м. Ніжин, Україна. ISBN 978-617-640-095-0

ІПООД, НАПН України (2014) Adult education: theory, experience, prospects (Collected works) Педагогічні науки , 1 (8). НОУЛІДЖ, м. Київ, м. Луганськ, Україна. ISBN 976-617-597-280-10

ІПООД, НАПН України (2012) Adult education: theory, experience, prospects (Collected works) Педагогічні науки , 1 (5). Едельвейс, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2748-22-3

- Іванова, С.М. (orcid.org/0000-0002-3613-9202) (2007) Models of propaedeutics of information culture of an elementary school: foreign and domestic experience Інформаційні технології і засоби навчання , 3 (4). ISSN 2076-8184

- Інститут соціальної та політичної психології, НАПН України and Полегенько, Артур Володимирович (2019) Social psychology today: achievements and prospects In: II Всеукраїнський конгрес із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи» . Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ, Україна.

А

- Амеліна, Вікторія Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8504-2434) (2022) Formation of life strategies of student youth: ways of implementation In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Інституту проблем виховання НАПН України за 2021 рік , 10 . НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 6-10.

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321) (2011) Therapy and art are in education of pensioners In: Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: зб. матеріалів п’ятої міжнародної наук.-творчої конф. (10-11 листопада 2011 р., м. Київ) . НАКККіМ, м.Київ, Україна, pp. 6-7.

Б

- Бабій, І.В. (2012) Lingual and Didactic Potential of Personally Oriented Approach to Studying Ukrainian in Vocational Schools of Service Sphere Pedagogy and Psychology of Vocational Education (4). pp. 19-26. ISSN 2218-5186

- Балл, Георгій Олексійович (2013) Category of harmony in analysis of the education problems Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна. pp. 114-120.

- Баніт, Ольга Василівна (2013) Methods of staff stimulation and encouraging In self-developing organizations: Socio-economic aspects Adult Education: Theory, Experience and Prospects (7). pp. 24-35. ISSN 2308-6386

- Бастун, Микола Володимирович (2013) Culturological approach in its projection on orantal education In: Особистість у просторі культури: Матеріали V Севастопольського міжнародного науково-практичного симпозіуму 28 липня 2013 р. . " Рібест ", м. Севастопіль, Україна, pp. 13-15.

- Бастун, Микола Володимирович (2013) culturological approach in education as a mean of socialization of the future pedagog's personality Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка / Психологія. Педагогіка. Соціальна робота: Зб. наук. праць., 1 (6). pp. 61-64. ISSN 1728-2322

- Биков, В.Ю. (2010) Системи управління проектами та програмами – сучасні інструменти інноваційного соціально- економічного розвитку України Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти (26). pp. 61-71. ISSN 7762

- Биков, В.Ю. (2010) Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України – 10 років Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (1). p. 15. ISSN 2076-8184

- Биков, В.Ю. (2010) Проблеми і цілі інформатизації освіти України Освіта в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (1). pp. 13-19. ISSN 2076-8184

- Биков, В.Ю. (2013) Інформаційне суспільство і освіта Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна (1). pp. 39-50. ISSN 2076-8184

- Болгаріна, В.С. (2011) Діалог науковців і практиків Професійно-технічна освіта (4). pp. 31-33.

- Болгаріна, В.С. (2014) Організаційна культура освітнього закладу In: Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України,16-17 травня . Видавничий дім "Гельветика", м. Ужгород, Україна, pp. 323-325. ISBN 978-617-7178-03-2

- Будник, О.Б. (2013) Філософсько-культурологічні засади етнічної соціалізації як теоретичне підґрунтя її педагогічного розуміння Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3 (69). pp. 66-69.

В

- Вараксіна, Наталія Володимирівна (2014) Формування галузевого інформаційного ресурсу в контексті створення електронної бібліотеки Вісник Книжкової палати (5). pp. 32-36. ISSN 2076-9326

- Вовк, М.П. (2011) Аctual problems of the folklorists-researches preparation in Ukrainian universities Вісник Чернігівського національного університету.Серія педагогічних наук (90). pp. 35-39.

- Вовк, М.П. (2011) Іnformational-semiotic concept of culture in the context of the folklorist’s preparation in the classic ukrainian Universities Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. (28). pp. 237-243.

- Вовк, М.П. (2015) Beginning of the Lviv university folclore centre in the first decades of the XX century Естетика і етика педагогічної дії, 11. pp. 40-53. ISSN 226-4051

Г

- Голуб, Ніна Борисівна (2013) Формування комунікативної компетентності учнів 5-7 класів на уроках української мови (результати аналітико-констатувального етапу експериментальної роботи) Українська мова і література в школі, 6. pp. 33-36.

- Горпинюк, В.П. (2008) Амбівалентність як чинник соціальних девіацій у сімейних взаєминах Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (12). pp. 475-481. ISSN ISBN 978-966-2903-36-2

- Гриб'юк, О.О. (2015) The process of deployment of cloud environments institution in the context of support for network security Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць, 15 (22). pp. 121-126.

- Гривко, А.В. (2016) The peculiarities of evaluation of a poly-semiotic text of a school textbook Педагогічна освіта: теорія і практика, 1 (20). pp. 45-50.

- Гриценчук, О.О., Кравчина, О.Є., Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-1598-0120) and Рождественська, Д.Б. (2009) Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2009 рік ІІТЗН НАПН України , м. Київ, Україна.

- Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649), Сороко, Н.В., Рождественська, Д.Б., Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) and Овчарук, О.В. (2008) Бюлетені Інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій за 2008 рік Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

- Грищенко, Ю.В. (2010) Роль музичних товариств у розвитку професійної вокальної освіти в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття Мистецтво в реаліях сучасної освіти. pp. 172-178.

- Грищенко, Ю.В. (2009) Роль колегіумів у розвитку вокально-хорової освіти в Україні Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (8 (13)). pp. 203-206.

- Грищенко, Ю.В. (2014) Музично-педагогічна діяльність видатних українських композиторів і виконавців: історичний аспект In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької , 5 (9). Зелена Буковина, м.Чернівці, Україна, pp. 87-91. ISBN 978-966-8410-82-3

- Гуз, Костянтин Жоржович (orcid.org/0000-0002-4332-1416) (2014) The influence of stage of abstraction of the textbook on the developing of pupils intelligence Проблеми сучасного підручника (14). pp. 174-181.

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2022) Ascending to oneself – the path to happiness Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції «Щастя та сучасне суспільство», 20 березня 2022 р. pp. 100-103. ISSN 978-966-919-826-6

Д

- Докукіна, О.М. (2008) Соціально-педагогічні та соціокультурні фактори насильства у багатопоколінній сім'ї Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (12). pp. 228-234. ISSN ISBN 978-966-2903-36-2

- Докукіна, О.М. (2010) Запобігання та переборювання насильства у складній сім'ї Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (14). pp. 373-382. ISSN ISBN 978-966-189-055-7

- Дубницька, О.М. (2014) The role of the teacher in preparing future professionals artistic profile Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (37). pp. 266-270. ISSN ISBN 978-966-2337-01-3

З

- Зязюн, Іван Андрійович (2009) Methodological accentuation of values ​​in human development and culture Professional identity formation: Issues and Perspectives (Materials of the V International Scientific Conference), 1 (1). pp. 6-12.

- Зязюн, Іван Андрійович (2009) Progress of human life in terms of scientific and cultural paradigms Pedagogical skills as a system of professional and artistic competence (Collection of scientific materials), 1 (1). pp. 15-25.

- Зязюн, Іван Андрійович (2009) Anthropological Dimension Computer Technology Information and telecommunication technologies in contemporary education: experience, problems and prospects (Collected Works), 2 (2). pp. 6-13.

- Зязюн, Іван Андрійович (2009) Axiological orientation of modern culture Problems of education in Poland and Ukraine in the context of globalization and European integration (scientific materials) , 1 (1). pp. 37-49.

Зязюн, Іван Андрійович (2000) Pedagogy of Goodness: ideals and realities (scientific textbook) (1). Interregional Academy of Personnel Management, м.Київ, Україна. ISBN 966-608-054-0

- Зязюн, Іван Андрійович (2010) Projective Analysis of pedagogical action Pedagogy and Psychology, 2 (67). pp. 22-33.

- Зязюн, Іван Андрійович (2009) Ideological aspect of adaptation to the conditions of teacher education and livelihoods Teacher professional adaptation in a changing society values ​​paradigm (1). pp. 6-13.

- Зязюн, Іван Андрійович (2010) The crisis of values - a catastrophe of society and the state Adult Education: Theory, Experience and Prospects (2). pp. 7-19.

- Зязюн, Іван Андрійович (2009) Educational paradigms and educational technologies in the measurements of Philosophy of Education The development of teacher education in the context of civilizational change (28). pp. 21-27.

- Зінченко, Світлана Володимирівна (2014) Personal development adults: a psychological context In: Сучасна середня освіта: інновації, методологія, теорія, практика . ПП Щербатих О.В., м. Кременчук, Україна, pp. 350-352.

К

- Колісник-Гуменюк, Юлія Ігорівна (2013) formation of professional and ethical culture of future professionals in the process of humanitarian training in medical colleges Project Report. Publishing company "Piramida", м.Львів, Україна.

- Колісник-Гуменюк, Юлія Ігорівна (2013) Psychological aspects of communication of professional and ethical culture of future medical staff Psychological dimensions of culture, economy and administration. Collected articles (1). pp. 76-82.

- Кравець, Ю.І. (2013) Professional standards in the system of training of personnel Scientific Bulletin of Institute of Vocational Education NAPS Ukraine., 5 (5). pp. 46-52. ISSN 2223-5752

- Кравченко, Т.В. (2011) Образ майбутнього як фактор особистісного самовизначення старшокласників Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 36-44. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Кутова, О.М. (2013) Педагогічна майстерність викладача у контексті розв'язання конфліктних ситуацій зі студентами In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей (4). Зелена Буковина, м. Чернівці, Україна, pp. 186-188.

- Кутова, О.М. (2014) Естетичні засади розвитку особистості на прикладах мистецької спадщини Т.Г. Шевченка Час мистецької освіти: (Т.Г. Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження, 2014. pp. 93-98. ISSN 978-617-7188-40-6

- Кутова, О.М. (2014) Практична діяльність викладача вищого навчального закладу як умова формування його педагогічного досвіду Вища освіта України. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Том ІІ, 3 (54). pp. 157-161. ISSN 2078 - 1016

- Кільченко, А.В. (2013) Volodymyr Vernadskiy is the first president of the Ukrainian academy of sciences, philosopher, natural scientist, thinker In: Доповідь на Науково-практичному семінарі «Менеджмент наукової діяльності» в межах Всеукраїнського Фестивалю науки, присвяченого 150-річчю з дня народження В.І. Вернадського, 25 квітня 2013 року, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Кільченко, А.В. (2013) Volodymyr Vernadskiy is the first president of the Ukrainian academy of sciences, philosopher, natural scientist, thinker In: Презентація до доповіді на Науково-практичному семінарі «Менеджмент наукової діяльності» в межах Всеукраїнського Фестивалю науки, присвяченого 150-річчю з дня народження В.І. Вернадського, 25 квітня 2013 року, м.Київ, Україна. (Unpublished)

Л

- Лавріненко, Олександр Андрійович (2010) Teaching skills in Technicalities Ukraine 40-50 years of the twentieth century: history, experience, lessons Вісник Вінницького політехнічного інституту, 6 (93). pp. 119-125.

- Ласкова, Анастасія Олександрівна (2014) Methods of coherent speech’s development at the lessons of Ukrainian language as one of the conditions of communicative competence Освіта та розвиток обдарованої особистості, 12 (31). pp. 9-11. ISSN 2309 ‑3935

- Лукомська, Світлана Олексіївна (2016) Personal autonomy in the light of personality authenticity In: Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях . СумДПУ імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 49-52. ISBN 978-966-698-211-6

М

- Мачуська, І.М. (2010) Форми й методи профілактики насильства над дітьми в сім'ї Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (14). pp. 365-372. ISSN ISBN 978-966-189-055-7

- Мусатов, Сергій Олександрович (2016) The psychological aspect of individual life crisis In: Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях . СумДПУ імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 357-360. ISBN 978-966-698-211-6

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2021) The Phenomenon of Pedagogical Profile of a Student in Domestic Education and Education Science (mid-nineteenth – second half of the twentieth century) Other thesis, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2023) Reference and Auxiliary Apparatus of the Encyclopaedic Biographical Dictionary " Educators of Ukraine ( 2nd half of the XIX - early XXI centuries)" In: Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки України в умовах воєнного стану : матеріали звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 18 грудня 2023 р., Київ . ТВОРИ, м. Вінниця, Україна, pp. 32-36. ISBN 978-617-558-039-4

Н

- Науменко, С.О. (2016) A model of international comparative monitoring research of the quality of the secondary education Педагогічна освіта: теорія і практика, Ч. 1 (Вип.21). pp. 250-258. ISSN 2309-9763

О

- Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б. and Малицька, І.Д. (2012) Бюлетені Інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 2012 рік Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна.

- Олійник, В.В. (2010) Some conceptual ideas of managing education methodology Електронне наукове фахове видання "Теорія та методика управління освітою", 4 (16). pp. 1-13. ISSN 2310-2411

Отич, О.М. (2006) Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання. Частина ІІ . ІнтерГрафіка, м.Полтава, Україна. ISBN 966-8419-26-Х

Отич, О.М. (2006) Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання. Частина ІІІ , 2006 . ІнтерГрафіка, м.Полтава, Україна.

П

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Педагогический анализ как составляющая процесса обеспечения качества образования в профессионально-техническом учебном заведении In: Педагогічні проблеми забезпечення якості професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукраїнського круглого столу . ІМА-прес, Дніпропетровськ, pp. 145-150. ISBN 978-966-331-396-2

- Попова, Л.О. (orcid.org/0000-0003-2021-3348) (2019) Classification of teaching aids used in competently oriented teaching of Ukrainian language Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки (18). ISSN 2227-2844

- Постовий, В.Г. (2009) Сім'я як фактор зниження ризику насильства в суспільстві Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (13). pp. 151-158. ISSN ISBN 978-966-2124-50-7

- Постовий, В.Г. (2011) Батьківсько-дитячі взаємини - важливий фактор професійного самовизначення Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15). pp. 304-312. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Прашко, Олена Володимирівна (2015) Special course program for development of social competence of adolescents Освіта та розвиток обдарованої особистості, 3 (34). pp. 66-76. ISSN 2309‑3935

- Піроженко, Тамара Олександрівна (2012) Becoming of the valued orientations of children of preschool age is in modern sociokul'turnomu environment Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Том IV (8). pp. 212-223. ISSN 2072-4772

Р

- Ростока, Марина Львівна (2014) Інноваційні технології сучасного підручникотворення в оновленні змісту професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції V Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2014» Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія підручникотворення для системи ПТО, м.Київ, Україна.

Ростока, Марина Львівна (orcid.org/0000-0002-1891-5482) (2012) Комплексна контрольна робота з дисципліни «Бухгалтерський облік». Професійна підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050901 - Бухгалтерський облік (кваліфікація бухгалтер): методичні рекомендації . Інститут ПТО НАПН України, м. Київ, Україна.

- Ростока, Марина Львівна (2015) Experimental technique dashes pedagogical conditions of formation of professional competence of future accounting clerk registration of accounting data Журнал «Paradigmata poznání» (Парадигмы познания), 2. pp. 112-117. ISSN 2336-2642

С

- Соловйова, Людмила Іванівна (2013) Вивчаємо особливості вольового розвитку дитини 6-7 років Практичний психолог: Дитячий садок, 6. pp. 31-41.

Т

- Тебенко, Олексій Віталійович (2010) Site design setting in SharePoint Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (18). ISSN 2076-8184

- Терещенко, К.В. (orcid.org/0000-0002-1149-2704) (2012) Personnel’s openness as a socio-psychological factor of organizational development of educational organizations Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Організаційна психологія. Т.1. Соціальна психологія. Економічна психологія, 36. pp. 192-195.

- Терещенко, К.В. (2008) Social identification in context of organizational development Актуальні проблеми психології. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія., 21 (22). pp. 32-36.

- Тринус, О.В. (2009) A. F. Muzychenko on Essence of Valuable Guides of Ukrainian Pedagogical Theory Педагогіка і психологія професійної освіти (6). pp. 124-133.

Ф

- Флегонтова, Н.М. (2011) Культурне дозвілля як чинник духовного розвитку особистості Теорія і методика мистецької освіти: збірник наукових праць (11). pp. 63-66.

Філімонова, Тетяна Віталіївна and Тарнавська, Сніжана Вікторівна (2015) Calendar of memorable and remarkable dates in education and pedagogy for 2016 . Державна науково-педагогічна бібліотека імені В. О. Сухомлинського, м.Київ, Україна.

Філіпчук, Н.О. (2011) Розвиток особистісних якостей майбутніх музикантів-педагогів у вищих навчальних закладах Західної України (перша половина ХХ століття) . "Зелена Буковина", м. Чернівці, Україна.

- Філіпчук, Н.О. (2014) Професійні функції майбутнього музиканта-педагога Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької , 5 (9). pp. 255-258. ISSN 978-966-8410-82-3

Х

- Хомич, Л.О. (2012) Spiritual Teacher potential - the key to creating humanistic society Professional education: pedagogy and psychology (14). pp. 184-191. ISSN 2083-2753

- Хромова, О.Л. (2011) Проблема педагогічної підготовки батьків щодо професійного самовизначення старшокласників Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (15). pp. 297-307. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

Ш

- Штома, Л.Н. (2009) Її величність – жінка Відданість – ознака таланту : наук. популярне видання до ювілею академіка Н. Г. Ничкало , 1. pp. 157-158.

- Штома, Л.Н. (2014) Наукова школа підготовки вчителя Освіта, 6 (34). p. 9.

Я

- Янів, В.В. (2023) ТЬЮТОРИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА В КДАДПМД ІМ. М. БОЙЧУКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ збірник наукових праць «МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: теорія, методика, практика». (In Press)

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2013) The role of the E-Libraries network of the NAPS of Ukraine in scientific and educational space Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (33). ISSN 2076-8184

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956), Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) and Носенко, Ю.Г. (orcid.org/0000-0002-9149-8208) (2021) Online encyclopedias: current status and prospects Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Наукова молодь-2021» (Київ, 30 листопада 2021 р.). pp. 148-156. ISSN ISBN 978-617-95182-6-3

This list was generated on Wed Apr 24 16:38:01 2024 EEST.