Items where Division is "Andragogy Department" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | S | А | Б | К | Л | П | С | Ч
Number of items: 74.

B

- Banit, Olga (orcid.org/0000-0001-9002-6439) and Franc, Małgorzata (orcid.org/0000-0002-0923-4538) (2020) Methods of reflective heurism in the creative solution of the tasks of art education Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. Серія: Педагогічні науки (16). pp. 45-57. ISSN 2410-4434

S

- Samko, Alla (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2020) The pedagogical ideas of S. Goncharenko in the light of today’s education trends The 9th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (May 13-15, 2020). pp. 157-163. ISSN ISBN 978-1-4879-3791-1

А

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321) (2020) National educational space: opportunities for andragic training In: Webinar "Adult Education: Theory, Practice, Partnership", 5 листопада 2020 р., м. Київ, Україна - м. Харків, Україна. (Unpublished)

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321) (2020) Development of digital competencies of pedagogical personnel in the field of adult education - actuality of pedagogical science and practice Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (55). pp. 206-214. ISSN 978-966-2337-01-3

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321) (2020) Social entrepreneurship in non-formal adult education in Ukraine - a demand of the time In: Освіта дорослих   в  епоху  соціальних  трансформацій: вебінар (18 вересня 2020 р.), 18 вересня 2020 р., м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321) (2020) Professional competence of an andragogue: training program for professional development [Teaching Resource]

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Прийма, Сергій Миколайович (orcid.org/0000-0002-2654-5610) and Рогушина, Юлія Віталіївна (orcid.org/0000-0001-7958-2557) (2020) Recognition of the results of non-formal and informal learning: encyclopedic content (on the example of the electronic version of the VUE) In: Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та зарубіжжі: матеріали доповідей Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2019 рік (25-26 березня 2020 р.) . ДКС-Центр, м. Київ, Україна, pp. 9-13.

Б

- Баніт, Ольга Василівна (2020) Integration processes of formal and non-formal education in Ukraine In: 1st international scientific and practical conference "Integration of New Knowledge, Research and Innovation Across Europe" . ДУТ, м. Київ, Україна, pp. 2-4.

- Баніт, Ольга Василівна (2020) Foreign experience in training specialists for non-formal adult education In: The Development of the Unified Open Information Space in Lifelong Education «Forum SOIS, 2020» . «Мадрид», м. Харків, Україна, pp. 119-122.

- Баніт, Ольга Василівна (2020) Functions and roles of andragogues in terms of formal and non-formal education In: Х Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Бориса Олексійовича Федоришина «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку» (18 травня 2020 року) . ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 5-8.

- Баніт, Ольга Василівна (2020) Formation and development of andragogical competence of specialists for work by adults in the conditions of non-formal education In: Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті: збірник матеріалів науково-методичної інтернет-конференції (Харків, 14-15 травня 2020 р.) . ХНУ імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна, pp. 12-15.

- Баніт, Ольга Василівна (2020) Modeling of information and educational environment of andragog professionalization In: Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р.) . Глухівський національний педагогічний університеті імені Олександра Довженка., м. Глухів, Україна, pp. 25-28.

- Баніт, Ольга Василівна (2020) Professionalization of andragog in non-formal education: foreign experience In: Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доп. ІХ міжнар. наук.-методол. Інтернет-семінару (14 трав. 2020 р.) . Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна – м. Хмельницький, Україна, pp. 8-10.

- Баніт, Ольга Василівна (2020) Structural components of andragogical competence of pedagogical staff for work with adults In: Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: Матеріали VI науково-практичної конференції (28 травня 2020 року) . НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна, pp. 491-493.

- Баніт, Ольга Василівна (2020) Cognitiv and semantic component of andragogical competence of pedagogical staff for work with adults In: Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: збірник матеріалів конференції . НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 251-253.

- Баніт, Ольга Василівна (2020) Current problems of corporate education development In: Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 9 червня 2020 р., м. Київ, Національний авіаційний університет . Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна, pp. 20-21.

- Баніт, Ольга Василівна (2020) Information Competence as a Structural Component of Andragogue Professionalization Сучасні інформаційні технології та інноваційні метc, 56. pp. 185-191. ISSN 2412-1142

Баніт, Ольга Василівна (2020) Development of human capital in the system corporate education . Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Київ, Україна - м. Харків, Україна.

- Баніт, Ольга Василівна (2020) Development of leadership qualities of the andragogue in the process of team formation In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій для управління соціальними системами» , 1 . Харківський політехнічний інститут, м. Харків, Україна, pp. 120-122.

- Баніт, Ольга Василівна (2020) Online learning as a new strategic direction of non-formal education In: Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: V Міжнародна науково-практична конференція (Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 22-23 квітня 2020 р.) . Видавничий центр КНУКіМ, м. Київ, Україна, pp. 165-168.

- Баніт, Ольга Василівна (2020) Coaching as a practical tool for professional development of staff in the system of corporate education In: Освіта дорослих в Україні: перспективи розвитку: вебінар у рамках роботи V Всеукраїнських педагогічних читань «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи», присвячених пам’яті академіка С.У. Гончаренка, 21 травня 2020 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Баніт, Ольга Василівна (2020) Human capital development in the system of corporate education In: Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи: міжнародна науково-практична конференція (6–7 лютого 2020 року), 6-7 лютого 2020 року, м. Харків, Україна. (Unpublished)

- Баніт, Ольга Василівна (2020) Functions and roles of andragogues in terms of formal and non-formal education In: Професійна орієнтація: стан і перспективи розвитку: Х всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Баніт, Ольга Василівна (2020) Компетентнісний підхід в підготовці андрагогів In: Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті: міжнародна науково-методична інтернет-конференція, м. Харків, Україна. (Unpublished)

- Баніт, Ольга Василівна (orcid.org/0000-0001-9002-6439) (2020) Analysis of structural components of personnel development specialists’ andragogical competencies in the field of corporate education Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 2 (18). pp. 54-65. ISSN 2308-6386

- Баніт, Ольга Василівна, Андрощук, І. М., Зимомря, Микола Іванович and Якубовська, Марія Степанівна (2020) Valuable edition - a jubilee wreath of recognition (Review) Полтавський національний педагогічний ун-т імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна.

- Баніт, Ольга Василівна, Аніщенко, Олена Валеріївна and Калюжна, Т.Г. (2020) Androgogical Competence of Pedagogical Staff in the Field of Adult Education: the Essential Aspect Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 2 (20). pp. 63-72. ISSN 2308-6386

- Баніт, Ольга Василівна, Доценко, Сергій Ілліч and Харченко, В'ячеслав Васильович (2020) Competence approach: to the question of determining the content of basic concepts In: Теорія і практика реалізації сучасних педагогічних методик та технологій в освіті : матеріали Всеукраїнська науково-методична конференція, 19–20 листопада 2020 року . ФОП Бровін О.В., м. Харків, Україна, pp. 285-289.

- Баніт, Ольга Василівна, Доценко, Сергій Ілліч and Харченко, В'ячеслав Сергійович (2020) Competence approach: to the question of determining the content of basic concepts In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Теорія і практика реалізації сучасних педагогічних методик та технологій в освіті», 19 листопада 2020 року, м. Харків, Україна. (Unpublished)

- Баніт, Ольга Василівна and Лук’янова, Лариса Борисівна (2020) Non-formal education: yesterday, today, tomorrow In: Неформальна освіта: вчора, сьогодні, завтра: вебінар, 18.06.2020 р., м. Київ, Україна. (Unpublished)

К

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2020) Innovative approaches in the development of methodological competence of pedagogical staff in the system of postgraduate pedagogical education Development of a single open information space for lifelong learning (Forum-SOIS, 2020): a collection of materials of the II International scientific-practical WEB-forum, 2. pp. 127-130.

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2020) Educational innovations of professional activity of pedagogical staff of postgraduate pedagogical education In: All-Ukrainian scientific-practical conference "Technologies for the formation of positive public opinion on educational innovations" on April 30, 2020 (26). Вісник психології і педагогіки, м. Київ, Україна.

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2020) Professional and psychological problems of pedagogical staff in the information and educational environment of postgraduate pedagogical education institutions In: Vocational guidance: state and prospects of development: a collection of materials of the X anniversary All-Ukrainian psychological and pedagogical readings dedicated to the memory of Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Fedoryshyn Borys Oleksiyovych . Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 57-59.

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2020) Tutoring as a component of the formation of andragogical competence of a teacher of postgraduate pedagogical education In: The 1st International scientific and practical conference “Priority directions of science and technology development” (September 27-29, 2020) . Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, м. Київ, Україна, pp. 393-397. ISBN 978-966-8219-84-9

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2020) Features of charismatic qualities of a teacher-andragogue of postgraduate pedagogical education In: Materials international scientific-practical conference "Leaders of the XXI century. Formation of the personality of a charismatic leader on the basis of humanitarian technologies for management of social systems» . National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute, м. Харків, Україна, pp. 42-43.

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2020) Museum pedagogy in the context of the formation of a comprehensively developed personality of a teacher of postgraduate pedagogical education In: Museum pedagogy in scientific education: a collection of abstracts participants of the II All-Ukrainian scientific-practical conferences (26 November, 2020) . Національний центр «Мала академія наук України», м. Київ, Україна, pp. 143-146. ISBN 978-617-7945-13-9

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2020) Development of andragogical competence of pedagogical staff of postgraduate pedagogical education institutions by means of Smart-technologies Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training: Methodology, Theory, Experience, Problems (58). pp. 162-169. ISSN 2412-1142

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2020) Digitalization and the latest technologies in the professional activity of pedagogical staff of postgraduate pedagogical education In: «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства». Секція 3 : електронний збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Біла Церква, 11 листопада 2020 р. . БІНПО УМО НАПН України, м. Біла Церква, Україна, pp. 79-82.

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2020) Tutoring in the context of the development of andragogical competence of a teacher of postgraduate pedagogical education In: XII International Exhibition "Innovation in Modern Education": webinar "Andragogue as a specialist in adult education", 14 жовтня 2020 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2020) Development of learning regions and cities In: V All-Ukrainian pedagogical readings "Personal and professional development of adults: problems and prospects", dedicated to the memory of Academician Semen Ustymovych Goncharenko, 21 травня 2020 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2020) Innovative approaches to the formation of leadership qualities of civil servants and officials of local governments In: Reporting scientific-practical conference of the Institute of Pedagogical Education and Adult Education named after Ivan Zyazyun NAPS of Ukraine for 2019 "Trends in the development of adult education", 25 березня 2020 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2020) Features of communication of scientific, scientific-pedagogical and pedagogical workers In: Advanced training courses for scientific, scientific-pedagogical and pedagogical workers, 2019-2021 рр., м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575), Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Баніт, Ольга Василівна (orcid.org/0000-0001-9002-6439), Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749) and Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Certificate № 96692 of copyright registration for the work "Monograph" Education of different categories of adults: theory, experience, prospects " Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine, м. Київ, Україна.

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) and Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2020) Effective communication and listening as important components of andragogical competence of a modern teacher of postgraduate pedagogical education: today's challenges In: Webinar "Effective Communication: Listening and Hearing", 04 листопада 2020 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Коваленко, Олена Григорівна (orcid.org/0000-0001-5395-2329) (2020) How to Live Tomorrow.Recommendations to people of golden age for quarantine and more [Video] (Unpublished)

- Коваленко, Олена Григорівна (orcid.org/0000-0001-5395-2329) (2020) I want to talk or where and how to communicate to people of golden age during the quarantine period: recommendations [Video] (Unpublished)

- Коваленко, Олена Григорівна (orcid.org/0000-0001-5395-2329) (2020) Help me. It is not ashamed to ask for help: recommendations for people of golden age [Video] (Unpublished)

- Коваленко, Олена Григорівна (orcid.org/0000-0001-5395-2329) (2020) Call your loved one: recommendations for interaction with the elderly for their relatives and friends [Video] (Unpublished)

- Коваленко, Олена Григорівна (orcid.org/0000-0001-5395-2329) (2020) How to find consolation in quarantine: recommendations for people of golden age [Video] (Unpublished)

- Коваленко, Олена Григорівна (orcid.org/0000-0001-5395-2329) (2020) It's hard to control everything: recommendations for people of golden age and not only the people [Video] (Unpublished)

- Коваленко, Олена Григорівна (orcid.org/0000-0001-5395-2329) (2020) Fill your day with activity: recommendations for people of golden age [Video] (Unpublished)

- Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749) (2020) Professionalization of Teaching Staff in Higher Education Institutions: An Andragogical Approach In: Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької , 3 (15). Талком, м. Київ, Україна, pp. 108-111.

- Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749) (2020) Quarantine is an endless opportunity ... or how to entertain a child [Video] (Unpublished)

- Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749) (2020) How fun, fun and helpful to spend time with your baby in quarantine [Video] (Unpublished)

- Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749) (2020) Development of children's creative abilities by means of musical activity ... or we play music with the family [Video] (Unpublished)

- Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749) (2020) Professional activity of a teacher of higher pedagogical education: andragogical aspect In: Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: Матеріали VI науково-практичної конференції (28 травня 2020 року) . НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна, pp. 469-472.

- Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749) (2020) Partnership in the field of pedagogy of parents and family members of students of general secondary education In: Звітна науково-практична конференція ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України за 2019 рік "Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та зарубіжжі", 24 квітня 2020 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Л

- Лук’янова, Лариса Борисівна (orcid.org/0000-0002-0982-6162) (2020) Adult education: modern strategies and practices in Ukraine and abroad Project Report. ТОВ «Юрка Любченка», м. Київ, Україна.

П

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) The Essence of Adult Education in an Information Society In: Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference . Cognum Publishing House, с. Liverpool, ‎United Kingdom, pp. 666-668.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Research of the essence of professionalization of teachers In: Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів Х ювілейних Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича (18 травня 2020 року) . Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 103-105.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Regulatory and legal support for the development of andragogical competence of teachers in higher education institutions In: The 2-nd International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (November 4 -6, 2020) . CPN Publishing Group, с.Kyoto, Japan, pp. 475-478. ISBN 978-4-9783419-5-2

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Adult education as a factor in human resources development In: Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 15 жовтня 2020 р. Київ . ДНУ “Інститут освітньої аналітики”, м. Київ, Україна, pp. 298-301.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) The essence and content of professionalization of teachers in the context of lifelong education Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки», 13 (42). pp. 185-199. ISSN 2218-7650

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Formation of civic competence of future teachers in the context of the views of V. Sukhomlinsky In: Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької , 3 (15). Талком, м. Київ, Україна, pp. 216-217.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Trends in the development of andragogical competence of teachers In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Гуманітарно-педагогіна освіта: здобутки, проблеми, перспективи» . ПУ ВНЗ МГПІ "Бейт-Хана", м. Дніпро, Україна.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Formation of civic competence of future teachers in the context of adult education In: Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2019 рік «Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та зарубіжжі» . Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна. (Submitted)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Methodological fundamentals of developing andragogical competence of teachers in higher educational establishments Молодь і ринок, 5 (184). pp. 106-110. ISSN 2617-0825

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Adult education as a factor in human resources development In: II International Scientific and Practical Conference “Education Reform іn Ukraine. Information аnd Analytical Support”, 15 жовтня 2020 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

С

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2020) Humanization of education in the views of prominent teachers S.U.Goncharenko and I.A.Zyazyuna In: Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: Матеріали VI науково-практичної конференції (28 травня 2020 року) . НТУ "ХПІ", м. Харків, Україна, pp. 451-454. ISBN 978-617-7912-20-9

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2020) Scientometric analysis of the academician S. Goncharenko’s scientific heritage Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1 (17). pp. 140-152. ISSN 2308-6386

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2020) Functional roles of andragogues in adult education and training In: Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 жовтня 2020 року (наукове електронне видання) . ДНУ “Інститут освітньої аналітики”, м. Київ, Україна, pp. 304-306.

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2020) Features of charismatic leadership In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій для управління соціальними системами» . Харківський політехнічний інститут, м. Харків, Україна, pp. 67-70.

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2020) Theoretical and methodological principles of research of pedagogical personality (on the example of S.U. Goncharenko) In: Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та зарубіжжі: матеріали тез доповідей Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2019 рік (25-26 березня 2020 р.) . Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 29-30.

Ч

- Черевичний, Геннадій Семенович (orcid.org/0000-0001-9094-8732) (2020) Working Program of Pedagogical Practice (Acquaintance With the Work of a Class Teacher) for Students [Teaching Resource]

This list was generated on Wed May 29 15:13:28 2024 EEST.