Items where Division is "O. Ya. Savchenko Department of Primary Education" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Л | М | О | П | С
Number of items: 101.

І

- Інститут педагогіки, НАПН України (2020) Organization of the educational process in primary school: Methodical recommendations. Approximate calendar and thematic plans. 3rd grade [Teaching Resource]

А

- Андрусенко, Ірина Володимирівна (2020) Formation of key and subject competences of elementary students by means of integrated course "I am exploring the world" In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 30 вересня 2019 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 7-9. ISBN 978-966-644-532-5

- Андрусенко, Ірина Володимирівна (2020) Using innovative technologies by means of the integrated course "I explore the world" In: Всеукраїнська науково-практична конференція: "Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи" (10 червня 2020 року) . КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна, pp. 3-4.

- Андрусенко, Ірина Володимирівна (2020) Influence of pedagogical technologies on formation of subject competences of pupils of initial classes in the conditions of the integrated course "I explore the world" In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізоваий простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 трав. 2020 р. . Авторитет, м. Київ, Україна - м. Біла Церква, Україна, pp. 165-167.

- Андрусенко, Ірина Володимирівна (2020) Modern approaches to the socialization of primary school students by means of an integrated course "I explore the world" In: Ціннісна складова соціалізації особистості дитини в умовах сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 23 квітня 2020 р., м. Дніпро . КЗВО «ДАНО» ДОР», м. Дніпро, Україна, pp. 12-14.

Б

- Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X) (2020) Educational interaction as a factor of socialization of younger students In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 17-21. ISBN 978-966-644-532-5

- Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X) (2020) Purpose as a component of a competency-oriented lesson In: Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство. VІІІ Волошинські читання: зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції . УОВЦ «Оріон», м. Київ, Україна, pp. 146-150. ISBN 978-966-991-022-6

- Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X) (2020) Structure and content of social competence In: Ціннісна складова соціалізації особистості дитини в умовах сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 23 квітня 2020 р. . КЗВО «ДАНО» ДОР»., м. Дніпро, Україна, pp. 116-120.

- Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X) (2020) Didactic requirements for competence-oriented lesson / lesson In: Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (10 червня 2020 року м. Херсон) . КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна, pp. 11-14.

- Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X) (2020) Educational and methodical set of the course "I explore the world" as an innovative resource of competence-oriented learning In: Проблеми сучасного підручника: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (електронне видання), 28-29 травня 2020 р., м. Київ . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 11-15. ISBN 978-966-644-328-8

- Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X) (2020) "I explore the world": methodological guidelines for learning in 3rd grade Організація освітнього процесу в початковій школі : Методичні рекомендації. Орієнтовні ка- лендарно-тематичні плани. 3 клас. pp. 64-72. ISSN 978-617-09-6633-9

- Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X) (2020) Competence-oriented tasks as a learning resource for socialization of junior high school students In: Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 08-09 жовтня 2020 року . ВПЦ «Візаві», м. Умань, Україна, pp. 6-12.

Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X) (2020) Socialization of junior schoolchildren in the relationship of classroom and extracurricular activities: a manual . КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-61-1

- Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X) (2020) Competence-oriented tasks in the requirements of the technological approach In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2020 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 180-181. ISBN 978-966-644-563-9

- Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X) and Павлова, Тетяна Сергіївна (orcid.org/0000-0003-2388-6636) (2020) Social competence of junior schoolchildren in the results of primary education In: Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи . Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 15-19. ISBN 978-966-8063-77-3

В

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074) (2020) Stages of modeling a competence-oriented literacy training (reading) In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» , 2020 . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 29-33. ISBN 978-966-644-532-5

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074) (2020) Features of communicative and speech development of the elementary school pupils at the literature-based reading lessons In: Психологія і педагогіка: актуальні питання: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції . Східноукраїнська організація "Центр педагогічних досліджень", м. Харків, Україна, pp. 8-11.

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074) (2020) A modern textbook of literary reading as a means of developing the creative abilities of primary school children In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання), 28 – 29 травня 2020 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 25-26. ISBN 978-966-644-328-8

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074) (2020) Current problems of continuity in the didactics of primary school In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (12-18 травня 2020 року, м. Запоріжжя) . Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Запоріжжя, Україна.

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-507) (2020) Research activities of elementary school children in the literature-based reading lessons. In: Всеукраїнська науково-практична конференція: "Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи" (10 червня 2020 року) . КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна, pp. 34-36.

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074) (2020) Features of work with the scientific-artistic texts in the lessons of literature-based reading in primary school In: Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 08-09 жовтня 2020 року . ВПЦ «Візаві», м. Умань, Україна, pp. 24-27.

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074) (2020) Modern lesson of the literature-based reading: competence-oriented goals and structure In: Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Матеріали III-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин . НДУ ім. М.Гоголя, м. Ніжин, Україна, pp. 30-32.

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074) (2020) Literature-based reading lessons in 3rd grade. Methodical guidelines of work on the new textbook "Ukrainian language and reading. Part 2" (by O.V. Vashulenko) [Teaching Resource]

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074) (2020) Methodical guidelines for work on the new textbook "Ukrainian language and reading. Part 2" by O.V. Vashulenko «Початкова школа», 9. pp. 14-20. ISSN 0131-5358

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074) (2020) Course planning of the literature-based reading lessons in the 3rd grade [Teaching Resource]

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074) (2020) Formation of junior schoolchildren's ability to create their own expressions in the lessons of literary reading: methodical recommendations [Teaching Resource]

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074) (2020) Methodical aspects of acquaintance of junior schoolchildren with scientific and artistic works In: Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика : збірник матеріалів щорічного регіонального семінару . Глухівський НПУ ім. О. Довженка, м. Глухів, Україна.

Л

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) The use of charts in 2nd grade mathematics lessons In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання), 28 – 29 травня 2020 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 98-99. ISBN 978-966-644-328-8

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/.0000-0002-2922-8450) (2020) The implementation the theme "Work with data" in the manual in mathematics for the 1st grade of the New ukrainian school In: Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам = Innovative teaching techniques in physics, mathematics, vocational and mechanical training : материалы XІІ Междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 5–6 марта . МГПУ им. И. П. Шамякина, м. Мозирь, Білорусь, pp. 39-40. ISBN 978-985-477-719-1

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) Work with data during the study of mathematics: comparative analysis of primary schools programs In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізоваий простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 трав. 2020 р. . Авторитет, м. Київ, Україна - м. Біла Церква, Україна, pp. 234-236. ISBN 978-966-97763-9-6

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) The content and the goals of the theme "Work with data" in primary school mathematics course. In: Всеукраїнська науково-практична конференція: "Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи" (10 червня 2020 року) . КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна, pp. 132-134.

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) Methodological recommendation for the study of mathematics in 3d grade according to N.P. Lystopad Організація освітнього процесу в початковій школі : Методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 клас. pp. 59-64. ISSN 978-617-09-6633-9

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) game technologies of formation of data processing skills in elementary school students In: Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 08-09 жовтня 2020 року . ВПЦ «Візаві», м. Умань, Україна, pp. 93-97.

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) The study of values during mathematics lessons in elementary school on the basis of competency approach [Teaching Resource]

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) The conceptual foundations of creation of the technology to develop the skill of working with data in elementary school students In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2020 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 186. ISBN 978-966-644-563-9

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) Competency approach to the study of diagrams in the third grade of New Ukrainin School (NUS) In: Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика : збірник матеріалів щорічного регіонального семінару . Глухівський НПУ ім. О. Довженка, м. Глухів, Україна, pp. 44-45.

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) The description of the topic "Work with data" in the course of elementary mathematics Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна психологія: проблеми і перспективи» (12 листопада 2020 р.). pp. 96-100.

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) and Степаненко, Софія Анатоліївна (orcid.org/0000-0002-4995-5225) (2020) Final evaluation tests in mathematics. 4th grade: preparation for DPA (ukr. for State final certification) [Teaching Resource]

М

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492) (2020) Reading of junior high school students: changes and challenges in the conditions of development of information society In: Die wichtigsten Vektoren für die Entwicklung der Wissenschaft im Jahr 2020: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz . «ΛΌГOΣ», c. Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pp. 32-35. ISBN 978-3-906359-72-4

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492) (2020) Communicative and speech component in the structure of prognostic reading activity of younger students In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 93-97. ISBN 978-966-644-532-5

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492) (2020) Прогностична читацька робота молодих школярів у контексті діалогічної діяльності з текстом вашої праці In: Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи . Міленіум, м. Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 103-106. ISBN 978-966-8063-81-2

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492) (2020) Predictive reading activity of younger students: experience and problems In: Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 04-05 березня 2020 р.) . ПНПУ імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна, pp. 14-17.

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492) (2020) Reading competence of junior schoolchildren in today's realities In: Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство. VІІІ Волошинські читання: зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції . УОВЦ «Оріон», м. Київ, Україна, pp. 85-91. ISBN 978-966-991-022-6

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492) (2020) Reading as a factor in the socialization of junior high school In: Ціннісна складова соціалізації особистості дитини в умовах сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 23 квітня 2020 р. . КЗВО «ДАНО» ДОР», м. Дніпро, Україна, pp. 14-19.

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492) (2020) Teacher preparation for the development of reading activity of junior schoolchildren: modern context In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (12-18 травня 2020 року, м. Запоріжжя) . Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Запоріжжя, Україна. ISBN 2223-4551

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492) (2020) Formation of students' 3rd grade initial skills to use browsing / search reading Організація освітнього процесу в початковій школі : Методичні рекомендації. Орієнтовні ка- лендарно-тематичні плани. 3 клас. pp. 24-33. ISSN 978-617-09-6633-9

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492) (2020) Speech training exercises to overcome the difficulties of diction in students 1 cycle (1-2 classes) Початкова школа, 8. pp. 51-56.

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492) (2020) Formation of predictive skills of primary schoolchildren: analysis of textbooks of textbooks for reading Інноваційна педагогіка (28). pp. 82-88. ISSN 2663-6085

Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492) (2020) Individual approach to the formation and development of skills reading of junior schoolchildren: methodical manual . КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-63-5

- Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492) (2020) Characteristics of the main types of forecasting in the process of reading activities of junior schoolchildren In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2020 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 182-184. ISBN 978 966 644 563 9

О

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392) (2020) Leading functions of educational subjects and their results in terms of competently oriented education In: Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 05 березня 2020 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 120-124. ISBN 978-966-644-532-5

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392) (2020) On the activities of the department of primary education of the Institute of pedagogy of the NAES of Ukraine regarding the implementation of the State standard of primary education Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1 (2). pp. 1-4. ISSN 2707-305X

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392) (2020) ormation of primary skills in primary school students by means of educational research In: Ціннісна складова соціалізації особистості дитини в умовах сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 23 квітня 2020 р., м. Дніпро . КЗВО «ДАНО» ДОР», м. Дніпро, Україна, pp. 114-116.

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392) (2020) Semantic dominants of the mathematics textbook for 3rd grade New Ukrainian school In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання), 28 – 29 травня 2020 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 146-147. ISBN 978-966-644-328-8

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392) (2020) Teaching “Digital Generation” Children: Features of Didactic Interaction In: Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020 р. . Авторитет, м. Київ, Україна, pp. 104-107. ISBN 978-966-97763-8-9

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392) (2020) Application of taxonomy of educational goals to control and evaluation activities of teachers and students In: Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12-18 травня 2020 р., м. Запоріж , 1 (38). ЗОІППО, м. Запоріжжя, Україна.

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392) (2020) Diagnosis of students' learning as a starting point for organizing the educational process In: Всеукраїнська науково-практична конференція: "Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи" (10 червня 2020 року) . КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна, pp. 87-89.

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392) (2020) Implementation of the technology of incoming diagnosis of student learning in the post-quarantine period In: Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 08-09 жовтня 2020 року Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського . ВПЦ «Візаві», м. Умань, Україна, pp. 117-120.

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392) (2020) Diagnosis of students' learning as a starting point organization of the educational process In: Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 10 червня 2020 року м. Херсон . КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна, pp. 87-89.

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392) (2020) Technology of initial diagnostics of primary school pupils’ learning outcomes Ukrainian Educational Journal, 4. pp. 118-128. ISSN 2411-1317

Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392) (2020) Tools for evaluating the results of competency-based learning of primary school students . КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-64-2

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392) (2020) State final attestation as a special type of monitoring primary school pupils' learning achievements Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць., 1 (73). pp. 134-138. ISSN 1992-5786

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392) (2020) Terminological analysis of the concept of "Learning Technologies" In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2020 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 181-182. ISBN 978-966-644-563-9

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392) (2020) Didactic and methodical foundations of control and assessment of educational achievements of primary schoolchildren Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392) and Скворцова, С.О. (orcid.org/0000-0003-4047-1301) (2020) Features of teaching mathematics in the 3rd grade of the New Ukrainian School [Teaching Resource]

П

- Павлова, Тетяна Сергіївна (orcid.org/0000-0003-2388-6636) (2020) Development of research behavior of junior schoolchildren in the educational process In: Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 08-09 жовтня 2020 року . ВПЦ «Візаві», м. Умань, Україна, pp. 126-129.

- Павлова, Тетяна Сергіївна (orcid.org/0000-0003-2388-6636) (2020) Technologies of teaching natural sciences: aspect analysis In: Анотовані результати науково-дослідницької роботи Інституту педагогіки за 2020рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 186-188. ISBN 978 966 644 563 9

- Павлова, Тетяна Сергіївна (orcid.org/0000-0003-2388-6636) (2020) Technologies of teaching natural sciences: aspect analysis In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2020 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 186-187. ISBN 978-966-644-563-9

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) Dialogueing the learning process as a prerequisite for the implementation of a competent approach to language education In: Actual issues of modern pedagogical and psychological sciences: a collection of scientific papers of participants of the international scientific-practical conference: Odessa, February 14-15, 2020. . ГО "Південна фундація педагогіки", м. Одеса, Україна, pp. 77-79.

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) Audio materials as an important component of the competence-oriented learning of the Ukrainian language In: ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 124-127. ISBN 978-966-644-532-5

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) The content of teaching Ukrainian as a state language in the context of implementing the conceptual foundations of the New Ukrainian School In: Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи . Міленіум, м. Київ, Україна, pp. 125-128. ISBN 978-966-8063-81-2

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) Principles of selecting educational material for the content of Ukrainian language textbooks for schools with minority languages In: Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 04-05 березня 2020 року . Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна, pp. 52-54.

Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) Ukrainian language and reading: textbook for 3rd grade with Romanian language teaching in secondary schools (in 2 parts, with audio): part 1 . "Світ", м. Львів, Україна. ISBN 978-966-914-242-9

Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) Ukrainian language and reading: textbook for 3rd grade with Romanian language teaching in secondary schools (in 2 parts, with audio): part 2 . "Світ", м. Львів, Україна. ISBN 978-966-914-243-6

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) Training the Ukrainian language as a tool for socialization of students In: Ціннісна складова соціалізації особистості дитини в умовах сьогодення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю . КЗВО «ДАНО» ДОР», м. Дніпро, Україна, pp. 22-24.

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) Textbooks of the Ukrainian language as the state language: content analysis In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 150-152. ISBN 978-966-644-328-8

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) Communicativeness as a core category of linguodidactics In: Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції , 1 (38). Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Запоріжжя, Україна. ISBN 2223-4551

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) State language as a tool for socialization of students in a polyethnic environment In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізоваий простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 трав. 2020 р. . Авторитет, м. Київ, Україна - м. Біла Церква, Україна, pp. 263-264. ISBN 978-966-97763-9-6

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) Organization of distance learning of the Ukrainian language: challenges, solutions, transformations In: Всеукраїнська науково-практична конференція: "Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи" (10 червня 2020 року, м. Херсон) . КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна, pp. 99-101.

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) Teaching the Ukrainian language in the 3rd grade of general secondary education institutions with teaching in the languages ​​of national minorities Organization of the educational process in primary school: Methodical recommendations. Approximate calendar and thematic plans. 3rd grade.. pp. 49-51. ISSN 978-617-09-6633-9

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) Methodical recommendations on the organization of Ukrainian language teaching in the 3rd grade Organization of the educational process in primary school: Methodical recommendations. Approximate calendar and thematic plans. 3rd grade. pp. 8-10. ISSN 978-617-09-6633-9

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) Assessment of educational achievements of junior schoolchildren in the Ukrainian language: tools and methods of use In: Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 08-09 жовтня 2020 року. Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського . ВПЦ «Візаві», м. Умань, Україна, pp. 118-121.

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) Organization of the educational process in primary school. Diagnosing the learning of primary school students. Input diagnostic tasks: Ukrainian language. 4th grade. [Teaching Resource]

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) Organization of the educational process in primary school. Diagnosing the learning of primary school students. Input diagnostic tasks: Ukrainian language. 5th grade [Teaching Resource]

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) To the problem of compiling a lexical minimum for primary school students In: Українська мова у світі : Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 червня; 6 листопада 2020 р. . ТзОВ «Галицька видавнича спілка», м. Львів, Україна, pp. 134-136.

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) Principles of realization of technologies of assessment of educational achievements of junior schoolchildren In: Annotated results of research work of the Institute of Pedagogy for 2020 . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 184. ISBN 978-966-644-563-9

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676) (2020) Potential of Ukrainian language textbooks in formation of dialogue speech skills in students ‒ representatives of national minorities Problems of a Modern Textbook (25). pp. 103-111. ISSN 2411-1309

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676), Онопрієнко, Оксана Володимирівна and Андрусенко, Ірина Володимирівна (2020) Organization of the educational process in primary school. Diagnosing the learning of primary school students. Input diagnostic tasks: Ukrainian language. 2nd grade. [Teaching Resource]

- Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676), Онопрієнко, Оксана Володимирівна and Андрусенко, Ірина Володимирівна (2020) Organization of the educational process in primary school. Diagnosing the learning of primary school students. Input diagnostic tasks: Ukrainian language. 3rd grade. [Teaching Resource]

Пономарьова, К. І. (orcid.org/0000-0001-6655-3773) (2020) Formation of communicative competence of junior schoolchildren in the process of learning the Ukrainian language: methodical manual . КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-62-8

Прищепа, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0984-8035) (2020) Formation and development of writing skills on the basis of a differentiated approach: methodical manual . КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-68-0

С

- Савченко, Олександра Яківна (orcid.org/0000-0001-5040-0860) (2020) Cross-curricular tasks of the activity type as a means of developing the ability to work with textbooks In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 155-158. ISBN 978-966-644-532-5

- Савченко, Олександра Яківна (orcid.org/0000-0001-5040-0860) (2020) Using the project method in reading lessons In: Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство. VІІІ Волошинські читання: зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції . УОВЦ «Оріон», м. Київ, Україна, pp. 163-167. ISBN 978-966-991-022-6

- Савченко, Олександра Яківна (orcid.org/0000-0001-5040-0860) (2020) On the issue of transformation of primary education in Ukraine on the basis of competence In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізоваий простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 трав. 2020 р. . Авторитет, м. Київ, Україна, pp. 274-275. ISBN 978-966-97763-9-6

- Савченко, Олександра Яківна (orcid.org/0000-0001-5040-0860) (2020) Constants of the typical educational program of primary education of the New Ukrainian School as a research guideline In: Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (26 червня 2020 р.) . ТзОВ «Трек-ЛТД», м. Дрогобич, Україна, pp. 129-132. ISBN 978-617-7263-90-5

- Савченко, Олександра Яківна (orcid.org/0000-0001-5040-0860) (2020) Techniques for forming pupils’ ability to understand what they have read In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи» (10 червня 2020 року) . КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна, pp. 133-138.

- Савченко, Олександра Яківна (orcid.org/0000-0001-5040-0860) (2020) Medialiteracy of junior schoolchildren is a new result of primary education (on the example of a reading textbook for 2nd grade, author O.Ya. Savchenko, 2019) In: Проблеми сучасного підручника: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (електронне видання), 28-29 травня 2020 р., м. Київ . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 80-82. ISBN 978-966-644-328-8

Савченко, Олександра Яківна (orcid.org/0000-0001-5040-0860) (2020) The system of interdisciplinary tasks in the lessons of literary reading: a manual . КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-60-4

- Савченко, Олександра Яківна (orcid.org/0000-0001-5040-0860) (2020) The methodical potential of a new 3rd grade textbook for literature reading Проблеми сучасного підручника (25). pp. 133-148. ISSN 2411-7447

- Савченко, Олександра Яківна (orcid.org/0000-0001-5040-0860) and Локшина, Олена Ігорівна (2020) Implementation of the competence idea into the primary education in Ukraine – the reflective analysis based on the European Union benchmarks The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2020) (75).

- Скворцова, С.О. (orcid.org/0000-0003-4047-1301), Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392) and Бріцкан, Тетяна (orcid.org/0000-0001-7277-4169) (2020) Features of teaching mathematics in primary school of digital generation children Проблеми сучасного підручника (25). pp. 160-181. ISSN 2411-7447

This list was generated on Sun May 19 03:51:00 2024 EEST.