Items where Division is "Laboratory of vocational training in production" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | М | Р | С
Number of items: 27.

В

- Ворначев, А.О. (2011) Studying an experience of developing a new qualification in Britain Науковий вісник (2). pp. 25-29. ISSN 2223-5752

М

- Мілохіна, М.О. (2011) Модернізація навчальної програми у професійній підготовці майбутніх операторів комп’ютерного набору: компетентнісний підхід Професійно-технічна освіта, 3 (52). pp. 8-10.

- Мілохіна, М.О. (2011) Аналіз готовності викладачів до професійної підготовки майбутніх операторів комп’ютерного набору у рамках компетентнісного підходу In: Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника Криворізький міський методичний центр ПТО, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 91-92.

- Мілохіна, М.О. (2011) Использование формализованных информационных понятий в формировании профессиональной компетентности будущих операторов компьютерного набора In: Формування світогляду особистості та соціальне конструювання сучасного світу Краснодонський інститут МАУП; "Ноулідж", м.Краснодон, Україна, pp. 110-118. ISBN 978-617-579-336-7

- Мілохіна, М.О. (2011) Особенности использования компетентностного подхода к профессиональной подготовке будущих операторов компьютерного набора In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 198-200. ISBN 978-966-2553-09-3

- Мілохіна, М.О. (2011) Formalization of information concepts as means of thinking flexibility development at future workers Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (1). pp. 61-67. ISSN 978-966-2553-03-1

- Мілохіна, М.О. (2011) Использование формализированных информационных понятий в формировании профессиональной компетентности будущих операторов компьютерного набора Теорія і методика професійної освіти, 2 (2).

- Мілохіна, М.О. (2011) Основні підходи до визначення структури професійної компетентності Професійне навчання на виробництві, 1 (4). pp. 173-180. ISSN 2224-0195

Р

- Радкевич, В.О. (2011) Ринкові засади розвитку професійної освіти і навчання In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної наук.-практ. конф. за 2010 рік Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, м. Київ, Україна.

- Радкевич, В.О. (2011) Сучасні чинники розвитку професійного навчання в умовах виробництва Професійне навчання на виробництві (4). pp. 18-28.

- Радкевич, В.О. (2011) Principles of vocational training modernization Проблеми підготвоки сучасного вчителя, 3 (3). pp. 331-337.

- Радкевич, В.О. (2011) Development of S. Batyshev’s ideas concerning vocational training of qualified workers Професійно-технічна освіта, 4 (4). pp. 11-14.

- Радкевич, В.О. (2011) Scientific-methodological grounds of vocational education and training content modernization. Науковий вісник Інституту профеісйно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 1 (1). pp. 57-68.

- Радкевич, В.О. (2011) Methodological support of vocational education and training: results and prospects Професійно-технічна освіта, 2 (2). pp. 9-12.

- Радкевич, В.О. (2011) Conceptual bases of activity of art profile vocational schools in conditions of market economy Kształcenie zawodowe : pedagogika і psychologia, ХІІІ (ХІІІ). pp. 117-124.

- Радкевич, В.О. (2011) Концептуальні основи діяльності професійних навчальних закладів художнього профілю в умовах ринкової економіки Розвиток педагогічних наук в україні і Польщі на початку ХХІ століття, 1 (1). pp. 114-119.

- Радкевич, В.О. (2011) Innovative approach to quality management of vocational education. Професійна освіта: проблеми і перспективи, 2 (2). pp. 4-9.

- Радкевич, В.О. (2011) Інститут професійно-технічної освіти НАПН України як інтегруючий елемент наукового супроводу підготовки кваліфікованого робітничого потенціалу держави Інститут професійно-технічної освіти НАПН України 5 років, 1 (1). pp. 7-12.

- Радкевич, В.О. (2011) The development of prognostic philosophical ideas of S.J.Batishev by the Ukrainian researchers pedagogy of vocational education Пяті міжнародні наукові читання, присвячені памяті академіка С.Я. Батишева, 1 (2). pp. 92-102.

Радкевич, В.О. (2011) Principles of vocational and art education Дидактичне обґрунтування змісту регіонального компонента у професійній підготовці робітників за професіями "Художник розпису по дереву", "Виконавець художньо-оформлювальних робіт", "Виробник художніх виробів із кераміки": метод. рек . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2553-01-7

- Радкевич, В.О. (2011) On implementation of the learning process of VET subject " Fundamentals of Energy Efficiency" Професійно-технічна освіта, 1 (50). pp. 42-43.

С

- Свистун, Валентина Іванівна (2011) Особливості професійної підготовки фахівців в Японії In: Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Р.А. Козлов, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 7-8.

- Селецький, А.В. (2011) Historiography of classification of pedagogical organization forms concerning labor training in Ukraine in the last quarter of the 19th and beginning of the 20th century Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип. 2 / Інст-т проф.- тех. освіти НАПН України (2). pp. 82-93. ISSN 2223-5752

- Селецький, А.В. (2011) The periodization of development of the sistemof professional training of workings personnels in Ukraine Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (1). pp. 209-222. ISSN 978-966-2553-03-1

- Селецький, А.В. (2011) The social-economic and political conditions of development of the systems of training of workings personnels in Ukraine in the second half of 20th – at the beginning of 30th of the XX century Професійне навчання на виробництві (4). pp. 106-119. ISSN 2224-0195

- Селецький, А.В. (2011) Проблема взаємозв’язку інноватики і традицій у профтехосвіті України Новий колегіум, 3 (64). pp. 65-68. ISSN 1562-529Х

- Селецький, А.В. (2011) К вопросу о периодизации развития профессиональной подготовки рабочих кадров в Украине Молодь і ринок, 5 (76). pp. 42-48.

This list was generated on Tue Jun 15 01:00:24 2021 EEST.