Items where Division is "Laboratory of methods of vocational education and training methodology" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | К | М | П | Р | С | Т
Number of items: 57.

А

- Артюшина, М.В., Дремова, І.Б., Герлянд, Т.М., Лузан, П.Г., Мося, І.А. (orcid.org/0000-0001-7641-3352), Романов, Л.А., Ростока, Марина Львівна and Слатвінська, О.А. (2015) Guidelines on the assessment of educational achievements of students of vocational training institutions [Teaching Resource]

Б

- Бородієнко, О.В. (2015) Comparative analysis of methods of competency models' designing in psychologacal and pedagogical research Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки, 1 (48). pp. 34-40.

- Бородієнко, О.В. (2015) Method of expert evaluation in professional competency development system modelling Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота», 35. pp. 35-38.

- Бородієнко, О.В. (2015) Technique of a competency model’s designing as the basis for creating the system of leaders’ professional development Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал, 1 (45). pp. 392-401.

- Бородієнко, О.В. (2015) Modelling of competencies of managers of sales of communication services and customer service departments In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 136-138.

- Бородієнко, О.В. and Музичко, Л.В. (2015) Coaching as an innovative technology of personality developing education: pecularities of usage in professional training Молодий вчений, 2 (17). pp. 22-26. ISSN 2304-5809

- Бородієнко, О.В. and Радкевич, В.О. (2015) Coaching as an innovative pedagogical technology Професійно-технічна освіта, 2 (67). pp. 17-19.

Білоконь, Я.Ю. and Вайнтрауб, М.А. (2015) The injection systems of gasoline engines of modern cars Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна.

В

- Вайнтрауб, М.А., Романова, Г.М., Лузан, П.Г. (orcid.org/0000-0002-8853-9275) and Мося, І.А. (orcid.org/0000-0001-7641-3352) (2015) Modernization of the content of vocational education and training: Theory and Practice Project Report. ІПТО, м. Київ, Україна. (Submitted)

Г

- Герлянд, Т.М. (2015) The possibility of using the technology in the context of learning the training of future skilled workers In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (м. Київ, 26 березня 2015 р.) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 123-125.

- Герлянд, Т.М. (2015) Active learning in institutions of vocational education: the contextual approach In: Теорія і методика професійної освіти ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

- Герлянд, Т.М. (2015) The implementation of technology in the context of learning self-realization of the future expert In: Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26–27 березня 2015 року, м. Суми). СумДПУ імені А.С.Макаренка, м.Суми, Україна, pp. 53-55.

- Герлянд, Т.М. (2015) Investigation specificity context of learning technologies in the institutions of vocational technical education Нові технології навчання (84). pp. 32-36.

- Герлянд, Т.М. (2015) The project of the educational process at a vocational school means context learning Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология, 4 (48). pp. 15-20. ISSN 2311-1305

- Герлянд, Т.М. (2015) The practical implementation of technology in the context of training professional training of future skilled workers Теорія і методика професійної освіти. Електронне фахове видання, 7.

- Герлянд, Т.М. (2015) Features of the introduction of technology in the context of training in Institute of vocational education and training Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти. Професійна педагогіка (10). pp. 84-88. ISSN 2223 - 5752

- Герлянд, Т.М. (2015) The use of innovative methods in the training of future skilled workers In: Освітні інновації: філософія, педагогіка, психологія: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 р. Видавничо-виробниче підприємство «Мрія», м.Суми, Україна, pp. 19-22.

- Герлянд, Т.М. (2015) The use of contextual learning technologies in vocational training of future skilled workers In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 93-94.

К

- Кошук, О.Б. (2015) Theoretical and methodological aspects of design technology problem-developmental education for the training of future skilled workers of agricultural sector In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання ІПОТ НАН України, м. Київ, Україна.

Кошук, О.Б., Лузан, П.Г. (orcid.org/0000-0002-8853-9275), Мося, І.А. (orcid.org/0000-0001-7641-3352), Герлянд, Т.М. (orcid.org/0000-0002-7991-0431) and Романов, Л.А. (2015) Agricultural and melioration machines ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна.

М

- Михнюк, М.І. (2015) Scientific approaches to development of professional culture for teachers delivering special subjects of construction type Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна освіта, 9. pp. 20-26.

- Михнюк, М.І. (2015) Method of use of gaming technology in the development of professional culture of special disciplines construction profile of teachers Молодь і ринок, 2 (121). pp. 66-70.

- Михнюк, М.І. (2015) Рrofessional culture development concept of specialized disciplines construction profile of teachers Проблемы современного образования. Серия: Педагогика и психология, 3 (47). pp. 149-155.

- Михнюк, М.І. (2015) Diagnostic levels of formation of professional and pedagogical knowledge and skills of teachers spetsiіalnyh disciplines construction profile Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология, 2 (48). pp. 140-148.

П

- Пащенко, Т.М. (2015) Case-technology training skilled workers construction industry Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи, 5. pp. 106-120. ISSN 978-966-8618-45-2

- Пащенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-7629-7870) (2015) Case method as modern technology teaching special subjects Молодь і ринок, 8 (127). ISSN 2308-4634

- Пащенко, Т.М. (2015) Organization of independent work of future skilled workers is studits cases Проблеми освіти, 83. pp. 56-61.

- Пащенко, Т.М. (2015) Methods of creating educational case studies to prepare future skilled workers ScienceRise, 9 (14). pp. 65-70. ISSN 2313-6286

- Пащенко, Т.М. (2015) Didactic aspects of implementation case-technologies educational process vocational education In: Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету Особистісно-розвивальні педагогічні технології . РВВ ІДГУ; «СМИЛ», м.Ізмаїл, Україна, pp. 251-253.

- Пащенко, Т.М. (2015) Didactic aspects of implementation Case technologies educational process vocational еducation In: «Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст» Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 75-річчя Ізмаїльського державного гуманітарного університету Особистісно-розвивальні педагогічні технології . РВВ ІДГУ "СМИЛ", м.Ізмаїл, Україна, pp. 251-253.

- Пащенко, Т.М. (2015) Case technology in vocational education Теорія і методика професійної освіти: Електронне наукове видання (6).

- Пащенко, Т.М. (2015) Psychological and pedagogical conditions of application of case -based technologies in vocational training of skilled workers Теорія і методика професійної освіти: Електронне наукове видання (7).

- Пащенко, Т.М. (2015) Methodоlogy of application of educational cases is in profesiyno-tekhnichnikh vocational educational establishments of building profile Професійне навчання персоналу – європейський вибір: Матер. VII міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 травня 2015). pp. 269-277. ISSN 2313-6286

Пащенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-7629-7870), Сліпич, О.О. and Дремова, І.Б. (2015) Building construction ТОВ «НВП Поліграфсервіс», м.Київ, Україна.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2015) Informational approach to define the content of training for VET school directors Професійне навчання на виробництві (6). pp. 34-41. ISSN 2224-0195

Р

- Романов, Л.А. (2015) Personality-developmental control in preparing future skilled workers Теорія і методика професійної освіти (7).

- Романов, Л.А. (2015) The functions of project-based learning students of vocational schools In: Матеріали Звітної науково-практичної конференції Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (26 березня 2014 р.) Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 152-153.

- Романова, Г.М. (2015) Features of personal and developmental technology training future skilled workers Теорія і методика професійної освіти (7).

- Романова, Г.М. (2015) Training training trainers teaching (scientific) - methodological centers (offices) PTO Ukraine to introduce personal-developmental teaching technologies Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (9). pp. 103-110. ISSN 2223-5752

- Романова, Г.М. (2015) Designing personal and developmental technology training future skilled workers Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів (1). pp. 225-234.

- Романова, Г.М. (2015) Methodological aspects of introducing personal and developmental pedagogical technologies in vocational education In: Матеріали Звітної науково-практичної конференції (26 березня 2014 р.) Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 28-31.

Романова, Г.М. (orcid.org/0000-0002-2388-6997), Артюшина, М.В. and Слатвінська, О.А. (2015) Teaching technology in the training of skilled workers: directory Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна.

- Романова, Г.М. and Романов, Л.А. (2015) Training of teaching staff of vocational schools to the use of web quests Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи (4/2). pp. 105-109. ISSN 2411-4685

- Ростока, Марина Львівна (2015) Implementation of research results. Professional development of teachers through the introduction of innovative approaches (urban section of teachers of informatics vocational schools plan CMD VET in Kiev) [Image]

- Ростока, Марина Львівна (2015) Innovative approaches at training workers (elements of personality - developing technologies in learning informatics future of qualified workers) In: Професійне зростання педагогів шляхом упровадження інноваційних підходів, 28.10.2015, м.Київ, Україна. (Unpublished)

С

- Слатвінська, О.А. (2015) Use of simulation and game-based learning in the training of vocational school students Теорія і методика професійної освіти, 6.

- Слатвінська, О.А. (2015) Формування екологічної компетентності через призму екологізації мислення учнів ПТУ Теорія і методика професійної освіти, 7.

- Слатвінська, О.А. (2015) Use of simulation and gaming technology training of future skilled workers in the study of special subjects in vocational schools In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (м. Київ, 26 березня 2015 р.) Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 135-137.

- Слатвінська, О.А. (2015) Using simulation and gaming training of students in agricultural vocation schools SWorld Journal, 9 (J21508). pp. 48-52. ISSN 2227-6920

- Слатвінська, О.А. (2015) Technology simulation and game-based learning in the study of special subjects in agricultural vocational schools Теорія і методика професійної освіти, 5. pp. 1-14.

- Слатвінська, О.А. (2015) Using simulation and gaming training of students in vocational schools Теорія і методика професійної освіти, 6. pp. 1-10.

- Слатвінська, О.А. (2015) The process of formation ecological competence in the light of greening the thinking of students of vocational school Теорія і методика професійної освіти, 7. pp. 1-12.

- Слатвінська, О.А. (2015) Simulation technology and game-based teaching of special subjects in agricultural vocational schools SWorld Journal, 8 (J11508). pp. 181-188. ISSN 2227-6920

- Слатвінська, О.А. (2015) Application control theory of learning results in the profile agricultural vocational schools Сучасні проблеми і шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті 2015, 2 (1) (39). pp. 57-62. ISSN 2234-0187

- Слатвінська, О.А. (2015) Simulation technology and game-based teaching in the formation of environmental competence in vocational schools Сучасні напрями теоретичних та прикладних досліджень: педагогіка, психологія і соціологія, 1 (38) (11). pp. 76-81. ISSN 2234-0187

- Слатвінська, О.А. (2015) Formation of ecological competence of vocational students in terms of European integration Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євро інтеграційних процесів. pp. 253-262.

Т

- Ткачук, Г. Е. (2015) Development ICT competence of teachers system methodical work training institutions Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 10. ISSN 2223-5752

This list was generated on Mon Jun 14 18:51:55 2021 EEST.