Items where Division is "Department of Vocational Education Methodologyand Humanities" and Year is 2023

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | Z | Є | Б | В | Г | Ж | К | Л | М | Н | О | П | Ш | Ю
Number of items: 80.

K

- Kovalchuk, Vasyl (orcid.org/0000-0002-5006-573X), Maslich, S.V. (orcid.org/0000-0002-8606-0949) and Movchan, Larysa (orcid.org/0000-0003-0913-3240) (2023) Digitalization of vocational education under crisis conditions Educational Technology Quarterly. ISSN 2831-5332

Z

- Zhukova, Oksana (orcid.org/0000-0001-9724-9598), Mandragelya, Vladimir (orcid.org/0000-0003-0807-5309), Alieksieienko, T.F. (orcid.org/0000-0002-2060-2354), Semenenko, Anzhelika (orcid.org/0000-0002-3989-2152) and Skibina, Elena (orcid.org/0000-0001-8742-4305) (2023) Digital technologies for introducing gamification into the education system in the context of the development of industry 4.0 Ingénierie des Systèmes d’Information, 1 (28). pp. 141-147. ISSN 2116-7125

Є

- Єльникова, Галина Василівна (orcid.org/0000-0001-6677-4568), Жук, Михайло Васильович (orcid.org/0009-0004-9658-975X) and Кретович, Світлана Сергіївна (orcid.org/0009-0003-4734-2999) (2023) Adaptive management of educational institutions under the conditions of marital state in Ukraine Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Педагогіка, 16 (31). ISSN 2707-0255

- Єрмоленко, А.Б. (orcid.org/0000-0003-3048-7844) (2023) The anticipatory model of domestic education is a key trend in the development of human capital for the post-war needs of the individual, society, and the economy In: Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників на засадах цифрової дидактики: збірник матеріалів міжрегіонального науково-практичного семінару (23 березня 2023 року). БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України . Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, Україна, pp. 204-210.

Б

- Баркар, Вікторія Іванівна (orcid.org/0009-0005-1791-9472) (2023) Application of digital technologies during distance learning of students of vocational education institutions In: Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників на засадах цифрової дидактики . Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, Україна. (In Press)

- Баркар, Вікторія Іванівна (orcid.org/0009-0005-1791-9472) (2023) Dual form of education as a component of social partnership in vocational education institutions [Teaching Resource]

В

- Височан, Л.М. (orcid.org/0000-0002-8978-5005), Юденкова, О.П. (orcid.org/0000-0002-6914-5967) and Капранов, Я.В. (orcid.org/0000-0003-2915-038X) (2023) Formation of research competence of applicants of higher education institutions Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (87). ISSN 1992-5786 (In Press)

Г

- Геревенко, Андрій Михайлович (orcid.org/0000-0003-1535-6408) (2023) Current opportunities for the developmentof educational and methodological equipment In: І Міжнародна мультидисциплінарна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Інноваційні проєкти та парадигми міжнародної освіти» . Громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян», м. Київ, Україна. (In Press)

- Геревенко, Андрій Михайлович (orcid.org/0000-0003-1535-6408) (2023) Use of online tools for synchronous and asynchronous training of teachers of professional higher education: e-learning course [Teaching Resource]

- Геревенко, Андрій Михайлович (orcid.org/0000-0003-1535-6408) (2023) Use of digital notebooks in the educational process In: Міжрегіональний науково-практичний семінар: «Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників на засадах цифрової дидактики» . Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, Україна. (In Press)

- Геревенко, Андрій Михайлович (orcid.org/0000-0003-1535-6408) (2023) Interactive training of students using mobile applications: e-learning course [Teaching Resource] (Submitted)

- Геревенко, Андрій Михайлович (orcid.org/0000-0003-1535-6408) (2023) Use of digital technologies for solving methodological tasks of professional and practical training: e-learning course [Teaching Resource] (Submitted)

- Геревенко, Андрій Михайлович (orcid.org/0000-0003-1535-6408) (2023) Methodology for introducing VR&AR technologies into the educational process for VET teachers in a blended learning environment In: Міжрегіональний науково-практичний семінар «Професійна діяльність педагога в умовах цифрового освітнього середовища» . Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, Україна. (Submitted)

- Геревенко, Андрій Михайлович (orcid.org/0000-0003-1535-6408) (2023) Symbiosis of tools for creating a modern educational environment of VET In: Регіональний науково-практичний семінар «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану» . Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, Україна. (In Press)

- Геревенко, Андрій Михайлович (orcid.org/0000-0003-1535-6408) (2023) Requirements for a modern teacher in vocational education of the agro-industrial complex In: Усеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології при підготовці фахівців агропромислового комплексу в умовах повоєнної розбудови України» . Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, Україна. (In Press)

- Геревенко, Андрій Михайлович (orcid.org/0000-0003-1535-6408) (2023) Ways to develop scientific and methodological support for teachers in the field of vocational education In: Усеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні моделі професійної освіти і навчання як джерело інноваційних трансформацій та механізм інтеграції до європейського та світового економічного простору» . Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, Україна. (In Press)

- Геревенко, Андрій Михайлович (orcid.org/0000-0003-1535-6408) (2023) Training of skilled workers in VET in accordance with the requirements of DSTU EN ISO standards In: V Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» . Мала академія наук України, м. Київ, Україна. (In Press)

- Геревенко, Андрій Михайлович (orcid.org/0000‐0003‐1535‐6408) and Єрмоленко, А.Б. (orcid.org/0000‐0003‐3048‐7844) (2023) Scientific and methodological support for the development of human capital in the field of professional education and training for the post‐war needs of the individual, society, and the economy Академічні візії (21). ISSN 2786-586X

- Гозак, С.В. (orcid.org/0000-0002-6379-7331), Єлізарова, О.Т. (orcid.org/0000-0002-2860-9059), Станкевич, Т.В. (orcid.org/0000-0003-3998-3748), Парац, А.М. (orcid.org/0000-0003-4301-5336) and Линчак, Оксана Василівна (orcid.org/0000-0002-2026-384X) (2023) Substantiation of volume of health-enhancing physical activity for school-age children on the quarantine Environment & health, 2 (107). pp. 66-72. ISSN 2077-7477

Ж

- Жук, Михайло Васильович (orcid.org/0009-0004-9658-975X) (2023) Ukrainian education 4.0+: adaptive response to real challenges and possible platform of the «Marshall plan for Ukraine» In: Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя (Forum-SOIS, 2023) : збірник матеріалів (тез доповідей) 4-го і 5-го Міжнародного науково-практичного WEB-форуму, 23-26 травня 2023 р., м. Київ, Україна - м. Харків, Україна.

К

Кафедра МПО та СГД, БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України (2023) Innovative technologies in the training of specialists in the agro-industrial complex during the post-war reconstruction of Ukraine: electronic collection of materials of the All-Ukrainian scientific and practical online conference, September 28, 2023 . БІНПО, м. Біла Церква, Україна.

Кафедра МПО та СГД, БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти, у Дніпропетровській області and Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти, у Донецькій області (2023) Development of scientific and methodological competence of pedagogical workers on the basis of digital didactics: a collection of materials of the interregional scientific and practical seminar (March 23, 2023) . БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, м. Біла Церква, Україна.

- Князєва, Марина Олексіївна (orcid.org/0000-0001-7890-8834) (2023) Digital competence of a teacher of a professional (vocation-technical) education institution In: . Видавництво Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, м. Глухів, Україна, pp. 174-176. ISBN 978-966-376-105-3

- Князєва, Марина Олексіївна (orcid.org/0000-0001-7890-8834) (2023) Theoretical principles of increasing the level of digital competence of employees of vocational and technical education institutions In: Professional activity of a teacher in the conditions of a digital educational environment . Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, Україна. (Submitted)

- Князєва, Марина Олексіївна (orcid.org/0000-0001-7890-8834) (2023) Training of specialists during distance learning in conditions of martial law In: Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії . Мала академія наук, м. Київ, Україна. (Submitted)

- Князєва, Марина Олексіївна (orcid.org/0000-0001-7890-8834) (2023) The use of digital and remote technologies in the training of students in the agricultural sector In: Інноваційні технології при підготовці фахівців агропромислового комплексу в умовах повоєнної розбудови України . Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, Україна. (In Press)

- Князєва, Марина Олексіївна (orcid.org/0000-0001-7890-8834) (2023) Organization of work and compliance with occupational health and safety requirements in educational institutions In: All-Ukrainian scientific and practical internet conference "Challenges and problems of occupational health and safety in the institution of professional (vocational and technical) education" . Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, Україна. (In Press)

- Князєва, Марина Олексіївна (orcid.org/0000-0001-7890-8834) (2023) Application of online services and platforms for evaluation of education seekers in distance learning conditions In: Сучасні моделі професійної освіти і навчання як джерело інноваційних трансформацій та механізм інтеграції до європейського та світового економічного простору: електронний зб. матеріалів усеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів . БІНПО, м. Біла Церква, Україна, pp. 96-97.

- Князєва, Марина Олексіївна (orcid.org/0000-0001-7890-8834) (2023) Challenges of the education system under martial law In: Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти . Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, Україна. (Submitted)

Л

- Лебідь, Ольга Миколаївна (orcid.org/0009-0006-7065-1812) (2023) Dual education as a means of interaction with the production process and the skills of a modern specialist in order to maintain competitiveness Сучасні моделі професійної освіти і навчання як джерело інноваційних трансформацій та механізм інтеграції до європейського та світового економічного простору: електронний зб. матеріалів усеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів. pp. 98-101.

- Лебідь, Ольга Миколаївна (orcid.org/0009-0006-7065-1812) (2023) The importance of innovative technologies and innovativeness in professional and technical educational activities Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали VІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару (3 листопада 2023 р.). pp. 132-134. ISSN 978-966-376-122-0

- Лебідь, Ольга Миколаївна (orcid.org/0009-0006-7065-1812) (2023) Informatization as a modern challenge for the education system and as its most effective driver Сучасні виклики та актуальні проблеми науки, освіти, технологій і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 6 жовтня 2023 р.): у 2 ч., 1. pp. 24-25.

- Лебідь, Ольга Миколаївна (orcid.org/0009-0006-7065-1812) (2023) Development of creativity of education seekers in extracurricular work of educational institutions Інноваційні технології при підготовці фахівців агропромислового комплексу в умовах повоєнної розбудови України: електронний зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Біла Церква, 28 вересня 2023 р.

- Лебідь, Ольга Миколаївна (orcid.org/0009-0006-7065-1812) (2023) Application of digital resources in occupational health and safety, in education, in dual education Виклики та проблеми охорони праці в закладі професійної (професійно-технічної) освіти: електронний зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Біла Церква, 26 жовтня 2023 р. pp. 83-87.

- Лебідь, Ольга Миколаївна (orcid.org/0009-0006-7065-1812) (2023) Environmental education and current problems of the ecological situation in Ukraine In: Екологія та раціональне природокористування: освіта, наука і практика [Електронний ресурс]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ломжа-Житомир, 15.11.2023 , 2 . MANS w Łomży, m. Łomża, Polska – m. Żytomierz, Ukraina, pp. 14-18. ISBN 978-83-969222-5-0

- Лебідь, Ольга Миколаївна (orcid.org/0009-0006-7065-1812) (2023) Training of qualified personnel in the conditions of war and post-war reconstruction of Ukraine Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матер. V Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму, Київ, 20 вер. 2023 р. pp. 337-339. ISSN 978-617-7945-59-7

- Лебідь, Ольга Миколаївна (orcid.org/0009-0006-7065-1812) (2023) Humanization of continuing professional education in institutions of higher education: the role of educational work in the formation of a harmonious educational environment In: Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти: зб. матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції у 2 част., м. Біла Церква, 14 грудня 2023 р. , 1 . БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, м. Біла Церква, Україна, pp. 318-322.

- Лебідь, Ольга Миколаївна (orcid.org/0009-0006-7065-1812) (2023) Organization of educational work in institutions of higher education Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Педагогіка, 17 (33). ISSN 2707-0255

- Лебідь, Ольга Миколаївна (orcid.org/0009-0006-7065-1812) (2023) Motivation of own self-development throughout life, acquisition of new competencies of students at all stages of the inter-course period In: Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану: електронний зб. Матеріалів регіонального науково-практичного семінару, м. Біла Церква, 15 червня 2023 р. . БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, м. Біла Церква, Україна, pp. 93-97.

- Линчак, Оксана Василівна (orcid.org/0000-0002-2026-384X) (2023) Health of Vocational Education Seekers - a Priority for Post-War Recovery In: Інноваційні технології при підготовці фахівців агропромислового комплексу в умовах повоєнної розбудови України: електронний зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Біла Церква, 28 вересня 2023 р. . БІНПО, м. Біла Церква, Україна, pp. 124-128.

- Линчак, Оксана Василівна (orcid.org/0000-0002-2026-384X) (2023) Investing in Ukraine's Human Capital: Contribution of Vocational Education Pedagogues to Health Preservation in the Learning Process In: Виклики та проблеми охорони праці в закладі професійної (професійно-технічної) освіти: електронний зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Біла Церква, 26 жовтня 2023 р. . БІНПО ДЗВО УМО НАПН України, м. Біла Церква, Україна, pp. 13-16.

- Линчак, Оксана Василівна (orcid.org/0000-0002-2026-384X) (2023) Human Capital Development – Contribution of the Master of Vocational Training In: Сучасні моделі професійної освіти і навчання як джерело інноваційних трансформацій та механізм інтеграції до європейського та світового економічного простору: електронний зб. матеріалів усеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів . БІНПО, м. Біла Церква, Україна, pp. 102-103.

- Линчак, Оксана Василівна (orcid.org/0000-0002-2026-384X) (2023) Health of Skilled Workforce as a Key Component of Human Capital in the Context of War and Post-War Recovery in Ukraine In: Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матер. V Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму, Київ, 20 вер. 2023 р. . Національний центр «Мала академія наук України», м. Київ, Україна, pp. 340-342. ISBN 978-617-7945-59-7

- Линчак, Оксана Василівна (orcid.org/0000-0002-2026-384X) (2023) Hygienic Requirements for Organizing the Educational Process in Vocational Education Institutions: e-learning course [Teaching Resource] (Unpublished)

М

- Мандрагеля, Володимир Андрійович (orcid.org/0000-0003-0807-5309) (2023) Innovations in the professional (vocation-technical) system education in the context of changes in the labor market In: Сучасні освітні методики та технології в умовах викликів сьогодення: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції (18-19 травня 2023 р.) . ХНУ імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна, pp. 135-139.

- Мандрагеля, Володимир Андрійович (orcid.org/0000-0003-0807-5309) (2023) The evolution of vocational education and training systems of European and world states during the industrial revolutions and modern trends: experience for Ukraine Project Report. Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Біла Церква, Україна.

- Мандрагеля, Володимир Андрійович (orcid.org/0000-0003-0807-5309) (2023) European standards as a guide for the development of the system of professional (vocational and technical) education of Ukraine In: Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 лютого 2023 р., м. Харків) . ХНПУ імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна, pp. 33-35.

- Маслова, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8931-1395), Юденкова, О.П. (orcid.org/0000-0002-6914-5967) and Гончарова, Ірина Петрівна (orcid.org/0000-0003-2973-4481) (2023) Gadgets as a means of innovative development of the educational process in the conditions of establishing digital pedagogy Humanities science current issues: Interuniversity collection of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University Young Scientists Research Papers, 2 (59). pp. 302-314. ISSN 2308-4855

- Масліч, Світлана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8606-0949) (2023) Educational environment of professional (vocational and technical) education institutions: problems, prospects In: Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (7 квітня 2023 р.) . Видавництво Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, м. Глухів, Україна, pp. 245-248. ISBN 978-966-376-105-3

- Масліч, Світлана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8606-0949) (2023) The concept of development and implementation of distance learning in the professional education system In: Theory and practice of modern science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference, May 12, 2023 . European Scientific Platform, с. Kraków, Republic of Poland, pp. 139-140. ISBN 979-8-88955-779-1

- Масліч, Світлана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8606-0949) (2023) Motivation of education seekers as a factor in ensuring the quality of the educational process during distance learning In: Features of the development of modern science in the pandemic’s era: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, May 19, 2023 (4). European Scientific Platform, с. Berlin, Federal Republic of Germany, pp. 120-121. ISBN 979-8-88955-778-4

- Масліч, Світлана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8606-0949) (2023) Forms of organization of the educational process in institutions of professional (vocational and technical) education in the conditions of war and post-war times In: The XXIII International Scientific and Practical Conference «Scientific trends, solutions, theories and methods of development», June 12 – 14 . European Conference, с. Bilbao, Spain, pp. 197-198. ISBN 9-789-40369-760-4

- Масліч, Світлана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8606-0949) (2023) Modern forms of organization of the educational process in institutions of professional (vocational and technical) education In: Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників на засадах цифрової дидактики . Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, Україна. (In Press)

- Масліч, Світлана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8606-0949) (2023) Principles of development of vocational education standards In: Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 19–20 жовт. 2023 р.) . ХНУ, м. Хмельницький, Україна, pp. 158-160. ISBN 978-966-330-301-7

- Масліч, Світлана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8606-0949) (2023) Modernization of professional training in the context of labor market requirements: today's realities In: Сучасні моделі професійної освіти і навчання як джерело інноваційних трансформацій та механізм інтеграції до європейського та світового економічного простору . Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, Україна, pp. 104-105. (In Press)

- Масліч, Світлана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8606-0949) (2023) A competent approach to the development of professional education standards in today's context In: Інноваційні технології при підготовці фахівців агропромислового комплексу в умовах повоєнної розбудови України . Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, Україна, pp. 145-147. (In Press)

- Масліч, Світлана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8606-0949) (2023) Modern trends in the training of future professionals in the service sector In: Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали VІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару (3 листопада 2023 р.) . Видавництво Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, м. Глухів, Україна, pp. 124-125. ISBN 978-966-376-122-0

- Масліч, Світлана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8606-0949) and Єрмоленко, А.Б. (orcid.org/0000-0003-3048-7844) (2023) Strategic dominants of vocational education institution development Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (101). ISSN 2413-1865 (In Press)

Н

НАПН, України, Університет менеджменту освіти, НАПНУ, КПІ ВЦТ, «Поліграфія: логістика, сервіс, якість» and Державний навчальний заклад, «Ставропігійське вище професійне училище міста Львова» (2023) Modern models of professional education and training as a source of innovative transformations and mechanisms of integration into the european and global economic space: electronic collection of materials . БІНПО, м. Біла Церква, Україна.

О

- Оліферчук, Оксана Михайлівна (orcid.org/0000-0003-0764-9438) (2023) Peculiarities of the professional and personal development of the teacher of the P(PT)O institution in the conditions of informal and informal education In: IХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти" . БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, м. Біла Церква, Україна. (Submitted)

- Омельченко, Е.М. (orcid.org/0000-0003-1933-5495), Полька, О.О. (orcid.org/0000-0002-7987-8355), Линчак, Оксана Василівна (orcid.org/0000-0002-2026-384X), Карамзіна, Л.А. (orcid.org/0000-0002-5134-1281), Педан, Л.Р. (orcid.org/0000-0002-2852-5568) and Карташова, С.С. (orcid.org/0000-0002-4519-0536) (2023) Congenital Defects – A Lost Economic Potential of the State In: Науково-практична конференція присвячена чотирнадцятим Марзєєвським читанням «Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України» (19 жовтня 2023 р.). Зб. тез доп. (23). «Інтердрук», м. Київ, Україна, pp. 74-76. ISBN 978-617-7431-28-21

П

- Петрушак, Оксана Михайлівна (orcid.org/0000-0003-0764-9438) (2023) Methodical support of a teacher of vocational education by means of the information and analytical resource "Methodical Treasury" In: Міжнародна спеціалізована виставка "Освіта та кар'єра - 2023", м. Біла Церква, Україна. (Unpublished)

- Петрушак, Оксана Михайлівна (orcid.org/0000-0003-0764-9438) (2023) The role of the information and analytical resource "Methodical treasury" of the Bila Tserkva Institute of Continuous Professional Education for the professional and personal development of a teacher Імідж сучасного педагога, 3 (210). (Submitted)

Ш

Шевчук, Світлана Степанівна (orcid.org/0000-0001-6260-3323) (2023) The system of pedagogical control and evaluation as a factor in ensuring the quality of professional education: educational and methodological manual . БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, м. Біла Церква, Україна.

- Шевчук, Світлана Степанівна (orcid.org/0000-0001-6260-3323) (2023) Portfolio as a system indicator of professional level competence of the teacher In: Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції (7 квітня 2023 р.) . Видавництво Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, м. Глухів, Україна, pp. 406-410. ISBN 978-966-376-105-3

- Шевчук, Світлана Степанівна (orcid.org/0000-0001-6260-3323) (2023) The role of comprehensive methodological support in the educational process of professional training of qualified specialists In: Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану . БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, м. Біла Церква, Україна. (In Press)

- Шевчук, Світлана Степанівна (orcid.org/0000-0001-6260-3323) (2023) Information environment as an element of digital didactics of professional education In: Development of scientific and methodological competence of pedagogical workers on the basis of digital didactics . БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, м. Біла Церква, Україна. (In Press)

Ю

- Юденкова, О.П. (orcid.org/0000-0002-6914-5967) (2023) Research on the situation and trends of modern skills in the labor market: Ukraine, the world In: Збірник тез ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції «Соціокомунікаційна наука в парадигмі смислових трансформацій: суспільні виклики, тренди освіти і професійної діяльності» . Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі, м. Ломжа, Польща. (In Press)

- Юденкова, О.П. (orcid.org/0000-0002-6914-5967) (2023) Designing the educational process in the conditions of digital didactics Збірник матеріалів семінару "Професійна діяльність педагога в умовах цифрового освітнього середовища". (In Press)

- Юденкова, О.П. (orcid.org/0000-0002-6914-5967) (2023) The method of introducing innovative production technologies in the training of qualified workers: an electronic training course [Teaching Resource] (In Press)

- Юденкова, О.П. (orcid.org/0000-0002-6914-5967) (2023) Contextual learning as a form of mastering professional competencies in vocational education institutions In: Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану . Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, м. Біла Церква, Україна. (In Press)

- Юденкова, О.П. (orcid.org/0000-0002-6914-5967) (2023) Education 4.0: requirements for skills and the educational process in vocational education institutions in the era of digital transformation In: Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників на засадах цифрової дидактики . Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, м. Біла Церква, Україна. (In Press)

- Юденкова, О.П. (orcid.org/0000-0002-6914-5967) (2023) A competent approach to the planning and organization of professional and practical training: electronic training course [Teaching Resource] (In Press)

- Юденкова, О.П. (orcid.org/0000-0002-6914-5967) (2023) Ways of professional education transformation in the new organizational and economic conditions In: ІV Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форум "Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії . Мала академія наук, м. Київ, Україна. (In Press)

- Юденкова, О.П. (orcid.org/0000-0002-6914-5967) (2023) Transformation of professional education: challenges and strategies for reproduction of human potential Інноваційні технології при підготовці фахівців агропромислового комплексу в умовах повоєнної розбудови України. (Submitted)

- Юденкова, О.П. (orcid.org/0000-0002-6914-5967) (2023) Organization and implementation of mass scientific and practical events in the field of institute activity In: ІІІ Міжнародна конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір» . Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна. (Submitted)

- Юденкова, О.П. (orcid.org/0000-0002-6914-5967) (2023) Study of social partnership in the structure of training of skilled workers Сучасні моделі професійної освіти і навчання як джерело інноваційних трансформацій та механізм інтеграції до європейського та світового економічного простору: електронний зб. матеріалів усеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів. (Submitted)

- Юденкова, О.П. (orcid.org/0000-0002-6914-5967) (2023) Construction of the onboarding process with a focus on a young employee - a graduate of ZP(PT)O as a condition for adaptation to the modern labor market In: Виклики та проблеми охорони праці в закладі професійної (професійно-технічної) освіти: зб. тез доп. всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Біла Церква, 26 жовтня 2023 р. . Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, м. Біла Церква, Україна. (Submitted)

- Юденкова, О.П. (orcid.org/0000-0002-6914-5967) (2023) Training of skilled workers in conditions of clustering of the national economy Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти: зб. тез доп. IХ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Submitted)

- Юденкова, О.П. (orcid.org/0000-0002-6914-5967), Громик, Л.І. (orcid.org/0000-0002-7157-4189) and Кушнір, Л. О. (orcid.org/0000-0003-0951-3024) (2023) The dominant role of academic integrity in higher education institutions of Ukraine Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (86). pp. 288-292. ISSN 1992-5786

This list was generated on Thu May 23 14:27:37 2024 EEST.