Items where Division is "Department of informatization of educational institutions" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ш
Number of items: 100.

Є

- Єчкало, Ю.В. (2012) Development of intellectual abilities of high school pupils in learning physics by means of computer simulation: results of pedagogical experiment Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна, 1 (18). pp. 117-119. ISSN 2307-4507

- Єчкало, Ю.В. (2012) Google services as part of the learning environment in physics In: Хмарні технології в освіті . Видавничий відділ КМІ, м. Кривий Ріг, Україна, p. 140.

- Єчкало, Ю.В. (2012) Methods of development of intellectual abilities of high school students in learning physics by means of computer simulation In: Новітні комп’ютерні технології (10). Мінрегіон України, м. Київ, Україна, pp. 109-110.

- Єчкало, Ю.В. (2012) The use of Google Docs to collaborate on the creation of computer model In: Комп’ютерне моделювання в освіті (5). Видавничий відділ НМетАУ, м. Кривий Ріг, Україна, p. 15.

- Єчкало, Ю.В. (2012) Methodological basis for the creation of electronic applications to physics study aid Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 2 (10). pp. 104-109.

- Єчкало, Ю.В. (2012) Development of intellectual abilities of high school pupils in learning physics by means of computer simulation Dissertation candidate2 thesis, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

А

- Азадова, Е.В. (2012) Роль інформаційних технологій у розвитку мотивації до пізнавальної діяльності студентів In: Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» . Черкаський державний технологічний університет, м.Київ, Україна, pp. 3-5.

Б

- Бас, С. В. and Словак, К. І. (2012) Subject Mathematical competence economics as the basis of his professional competence Новітні комп’ютерні технології (10). pp. 90-94.

- Биков, В.Ю. and Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2012) Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення Комп’ютер у школі та сім’ї, 3. pp. 3-6. ISSN 2307-9851

В

- Вдовичин, Т.Я. (2012) Основні завдання впровадження дистанційних технологій у підготовку бакалаврів інформатики заочної форми навчання Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (29). ISSN 2076-8184

Г

- Гриценко, Валерій Григорович (2012) Organizational and methodical principles of the cloudy data depositories to work with the educational and methodological discipline complexes Педагогіка Вищої школи: методологія, теорія, технології, 3 (46). pp. 393-402. ISSN 2078-1016

- Гриценко, Валерій Григорович (2012) Features of building an information society in Ukraine Гуманітарний вісник, 27 (34). pp. 106-112. ISSN 978-966-8840-94-7(1)

- Гриценко, Валерій Григорович and Качан, Василь Миколайович (2012) Principles of Web-based teaching and methodicals complexes Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 4. pp. 160-167. ISSN 2307-4906

- Гриценко, Валерій Григорович and Качан, Василь Миколайович (2012) The using of the web-oriented educational and methodical complexes during the physics teachers training Вісник Черкаського університету, 12 (225). pp. 53-57. ISSN 2076-586X

- Грищенко, С.М. (2012) Іnteraktivnye sony computer technologies the study of ecology Педагогіка вищої та середньої школи, 35. pp. 170-179. ISSN 2304-4470

- Грищенко, С.М. (2012) The use of the Google Earth project in the regional approach to the study of ecology Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія, 37. pp. 203-212.

- Грищенко, С.М. (2012) Roleplay "ECO-KRYVBAS" Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 22. pp. 97-103. ISSN 2227-2844

- Грищенко, С.М. (2012) Formation of motivation in learning of science subjects on the basis of interactive information technologies Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія, 25. pp. 86-90.

- Грищенко, С.М. (2012) The formation of professional orientation of educational process and assessment of the quality of training of future engineers Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 27, 7 (40). pp. 589-598.

Д

- Дем’яненко, В.Б. (2012) Застосування технологій віртуалізації для підвищення ефективності освітнього процесу Малої академії наук України In: Матеріали наукової конференції "Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України" . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

- Дем’яненко, В.М., Лаврентьєва, Г.П. and Шишкіна, М.П. (2012) Guidelines to quality evaluation of electronic tools and resources used in educational process Computer at School and at Home , 7 (103). 3-7.

З

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) The Modern Trends of Development of Standardization of the Requirements to Educational ICT Tools Інформаційні технології в освіті (Вип.11). pp. 19-23. ISSN 1998-6939

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) Influence of high-tech on the individual behavior models formation In: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» (Психологія нового тисячоліття) (-). Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ.

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) Modern processes in the standardization of ICT learning tools In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (-). ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 94-95.

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) Cloud technology as the tools of open education In: Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару «Хмарні технології в освіті» (-). Видавничий відділ КМІ, Україна, м. Кривий Ріг, Україна.

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) Information technologies in educational measurements In: Proceedings of VIII International conference “Strategy of quality in the industry and education” (VIII). Acta Universitatis Pontica Euxinus, Varna, Bulgaria.

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) Characteristic features of high technologies In: Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті СІТвДО-2012: I-й Всеукраїнський науково-практичний семінар : збірник тез доповідей (-). Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна.

К

- Кобильник, Тарас Петрович and Когут, У.П. (2012) Використання системи maxima для розв’язування оптимізаційних задач на графах Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія "Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання", 12 (19). pp. 61-67.

- Коваль, Т.І. (2012) Modern Education Challenges in the Information Society Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. (3). pp. 103-121.

- Коваль, Т.І. and Матвієнко, О.В. (2012) Modern trends of language training of future professionals within implementation of ICT in higher education Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи". pp. 256-261.

- Когут, У.П. (2012) Критерії сформованості компонентів інформаційно-комунікаційних компетентностей бакалаврів інформатики з інформатичних дисциплін Наукові записки. (108). pp. 200-206. ISSN 978-966-7406-57-8

- Когут, У.П. (2012) Класифікація та критерії виборупрограмних засобів для фундаменталізації підготовки бакалаврфв інформатики з інформатичних дисциплін Інформаційні технології в освіті: (11). pp. 88-96. ISSN 1998-6939

- Когут, У.П. (2012) Анализ состояния использования компьютерных математических систем как средства фундаментализации обучение информатических дисциплин Научно-теоретический и практический журнал «Современный научный вестник», 26 (138). pp. 61-66.

- Крупський, Я.В. (2012) The development system Maple in teaching higher mathematics of the future of Mechanical Engineers Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Л

- Лаврентьєва, Г.П. (2012) Psychological Pedagogical Aspects Of Ict Based Tools Application In Primary School Інформаційні технології і засоби навчання , 3 (29). ISSN 2076-8184

- Лаврентьєва, Г.П. (2012) Requirements for Educational Software Products for Primary School In: Міжнародна конференція Стратегія якості в промисловості та освіті . Технічний університет м.Варна, Болгарія.

- Лаврентьєва, Г.П. (2012) Methodical aspects of ICT application for education of children of primary school In: Міжнародна VІІІ ( ХVІІІ) науково - практичної конференція.Засоби і технології сучасного навчального середовища : . ІІІІ «Ексклюзив-Систем» , м.Кіровоград. Україна, pp. 103-105.

- Лаврентьєва, Г.П. (2012) Psychological and pedagogical features of the use of ICT in primary school In: Тези звітної конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України , 5 (37). Інформаційні технології і засоби навчання ІІТЗН, м.Київ, Україна, pp. 53-63.

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2012) The future pedagogues training for interactive learning with the use of modern hardware and software Вища освіта України , 3 (46). pp. 481-492. ISSN 2078–1016

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) and Регейло, І.Ю. (2012) Psychoeducational and Didactic Problematics of the Active Learning in Modern Learning Environment Вища освіта України , 3 (46). pp. 595-605. ISSN 2078–1016

М

- Модло, Євгеній Олександрович (2012) The use of desktop programs in cloud environment In: Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.) . Видавничий відділ КМІ, м. Кривий Ріг, Україна, p. 39.

- Моркун, В.С. and Грищенко, С.М. (2012) The activation of cognitive interest of students of technical university on the basis of complex application of interactive methods and means of education Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 121. pp. 28-31. ISSN 15526–4098Р

П

- Поліщук, О.П., Теплицький, І.О. and Семеріков, С.О. (2012) GlowScript - cloud based learning tool for computer simulation of physical processes In: Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.) . Видавничий відділ КМІ, м. Кривий Ріг, Україна, p. 142.

- Проценко, Г.О. (2012) Designing of information space of comprehensive educational institution. Dissertation candidate2 thesis, ІІТЗН НАПН України.

- Пірко, М.В. (2012) Theoretical aspects of researches in definition quality electronic learning tools's of educational appointment in the general educational environment of Ukraine Information Technologies and Learning Tools, 1 (27). ISSN 2076-8184

- Пірко, М.В. (2012) About actuality lines in researches at definition qualities of means of educational appointment to the electronic learning tools` for the general educational environment In: "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» , 3 (11). Національний авіаційний університет,кафедра комп'ютерних мультимедійних технологій ФКС, м. Київ, Україна.

- Пірко, М.В. and Стефаненко, П.В. (2012) About modern lines in researches at definition qualities of means of educational appointment to the learning tools’ for the general educational environment Наукові праці Донецького національного технічного університету Серія: Педагогіка, психологія і соціологія, 11 (202). pp. 335-346. ISSN 2077-6780

Р

- Рашевська, Н. В., Словак, К. І. and Хараджян, Н. А. (2012) The development of mobile mathematical environment «Higher Mathematics» in teaching the theory of probability and mathematical statistics. Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки, 36 (249). pp. 79-86. ISSN 2076-586Х

- Рашевська, Н. В. and Ткачук, В. В. (2012) Technology modular training Педагогіка вищої та середньої школи, 1 (35). pp. 295-301. ISSN 2304-4470

С

- Семеріков, С.О., Поліщук, О.П. and Теплицький, І.О. (2012) Prospects fundamentalization School Course Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 3 (10).

- Семеріков, С.О. and Рашевська, Н. В. (2012) MLE-Moodle integration into the system of distance learning Moodle Новітні комп’ютерні технології: матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції, 1 (10).

- Семеріков, С.О., Словак, К. І. and Триус, Ю.В. (2012) Mobile mathematical environment: current state and development prospects Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 12 (19).

- Семеріков, С.О. and Стрюк, А.М. (2012) Models combined training Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», 2 (4). ISSN 2222-5501

Семеріков, С.О. and Стрюк, А.М. (2012) Combined training: problems and prospects of improvement in the educational process and students' independent work . Книжкове видавництво Киреєвського, м. Кривий Ріг, Україна.

- Семеріков, С.О., Стрюк, А.М. and Стрюк, М.І. (2012) Methodological approaches to the formation of mobile learning materials In: New Information Technologies in Edu-cation for All: Models and Infrastruc-tures: Proceedings of the Seventh In-ternational Conference , 1 . ITEA, м.Київ, Україна.

Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Стрюк, М.І. and Моісеєнко, Н.В. (2012) Mobile learning: historical and technological dimension . Книжкове видавництво Киреєвського, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 188-242.

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2012) At the intersection of ecology, mathematics, computer science and physics Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна, 1 (18).

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2012) Foundation of School Course Комп’ютер у школі та сім’ї, 4 (100).

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О. and Поліщук, О.П. (2012) Development of mobile access to the Internet auction Aukro in training professionals In: Новітні комп’ютерні технології: матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції: Севастополь, 11–14 вересня 2012 р. , 1 . Мінрегіон України, м. Київ, Україна.

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О. and Поліщук, О.П. (2012) Fourier series in problems of addictions recovery in the course of Mathematics at the Technical University In: Комп’ютерне моделювання в освіті: матеріали V Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 6 квітня 2012 р.) , 1 . Видавничий відділ НМетАУ, м. Кривий Ріг, Україна.

- Семеріков, С.О. and Туравініна, О.М. (2012) Learning content of fundamentals of mathematical informatics for students of technical universities Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс - 2012» : матеріали міжнародної науково-методичної конференції (6-7 грудня 2012 р., м. Суми), 2. ISSN ISBN 978–966–698–144–1

- Словак, К. І. (2012) The possibilities organization of independent work of students with mobile mathematical environment "Higher Mathematics" Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 1 (10). pp. 235-242. ISSN 2309-1479

- Словак, К. І. (2012) The use TinyMCE to create worksheets MME "Higher Mathematics" In: Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2012) , 2 . ЧДТУ, м. Черкаси, Україна, pp. 89-90.

- Словак, К. І. (2012) Methodology of separate components formation of mobile mathematical environment «Higher Mathematics» Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (30). ISSN 2076-8184

- Словак, К. І. (2012) Possibilities of application of the mobile mathematical environment «Higher mathematics» for implementation a research approach in education. In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс - 2012» . Мрія, м. Суми, Україна, pp. 74-75. ISBN 978–966–698–144–1

- Словак, К. І. (2012) Mobile mathematical environments as a cloud technology tools In: Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси − Харків, 21 грудня 2012 р.) . Видавничий відділ КМІ, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 131-132.

- Словак, К. І. and Хараджян, Н. А. (2012) Computer modeling in the study of mathematical statistics In: Комп’ютерне моделювання в освіті: матеріали V Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 6 квітня 2012 р.) . Видавничий відділ НМетАУ, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 36-37.

- Словак, К. І. and Хараджян, Н. А. (2012) The problem of empowering mobile mathematical environment "Higher Mathematics" In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: матеріали Міжнародної VIII (XVIII) науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 27-28 квітня 2012 року . ПП. Ексклюзив-Систем, м. Кіровоград, Україна, pp. 116-117.

- Словак, К. І. and Хараджян, Н. А. (2012) Development and use of computer models of probability theory and mathematical statistics Наукові записки. Серія : Педагогічні науки, 2 (108). pp. 229-233.

- Співаковський, О.В., Алфьорова, Л.М. and Алфьоров, Є.А. (2012) Досвід впливу інформаційно-комунікаційної інфраструктури ХДУ на рівень підготовки майбутніх провідних фахівців у галузі ІТ Комп'ютер у школі та сім'ї, 5. pp. 13-15.

- Співаковський, О.В., Алфьорова, Л.М. and Алфьоров, Є.А. (2012) Conceptualization of University Structure as a Complex Mechanism Serving Educational Interests Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції "ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: Інтеграція, гармонізація та трансфер знань".

- Співаковський, О.В., Алфьорова, Л.М. and Алфьоров, Є.А. (2012) The functions and structure of the university as a complex mechanism that serves the educational interests Інформаційні технології в освіті, 12. pp. 21-25.

- Співаковський, О.В., Березовський, Д.О. and Тітенок, С.О. (2012) Functionality of the KSU Feedback 3.0 Інформаційні технології в освіті, 11. pp. 9-18.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Дем’яненко, В.М. (orcid.org/0000-0002-1469-8185), Запорожченко, Ю.Г., Шишкіна, М.П. and Дем’яненко, В.Б. (orcid.org/0000-0002-8040-5432) (2012) Models of Harmonizing of Network Tools of Organization and Information Technological Support of Learning and Cognitive Activity Information Technologies and Learning Tools, 6 (32).

- Стрюк, А.М. (2012) System “Agapa” as a learning tool for bachelor of Software Engineering in System Programming Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України..

- Стрюк, А.М. (2012) Modern approaches to the design and implementation of blended learning . pp. 379-383.

- Стрюк, А.М. (2012) Використання навчальних об’єктів у комбінованому навчанні системному програмуванню Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії і практики. Матеріали ІІ Міжнародної наково-практичної конференції (15). pp. 71-75.

- Стрюк, А.М. (2012) Використання методу проектів у навчанні системного програмування бакалаврів програмної інженерії In: Новітні комп’ютерні технології : Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції . Мінрегіон України, м. Севастополь, Україна, pp. 150-152.

- Стрюк, А.М. (2012) Design blended learning system programming Bachelor of Software Engineering Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 3 (10). pp. 157-163. ISSN 2309-1479

- Стрюк, А.М. (2012) Information and communication technologies of blended learning in higher education In: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. ХХ міжнародна науково-практична конференція. Харків, 15-17 травня 2012 , 3 . НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна, p. 60.

- Стрюк, А.М. (2012) Using virtual laboratories in blended learning system programming In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : матеріали наукової конференції . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 41-43.

- Стрюк, А.М. (2012) ICT for Bachelor of Software Engineering blended learning Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 12 (19). pp. 239-245. ISSN 2311-2220

- Стрюк, А.М. (orcid.org/0000-0001-9240-1976) and Стрюк, М.І. (2012) Learning object as a component of mobile learning Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка (18). pp. 83-86.

- Стрюк, А.М. and Стрюк, М.І. (2012) Методичні аспекти застосування хмарно орієнтованих засобів у підготовці фахівців з інформаційних технологій In: Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару . Видавничий відділ КМІ, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 145-146.

- Стрюк, А.М. and Туравініна, О.М. (2012) The use of cloud computing in the blended learning system programming In: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2012) 25-27 квітня 2012 року , 2 . ЧДТУ, м. Черкаси, Україна, pp. 96-97.

- Стрюк, М.І., Моісеєнко, Н.В. and Теплицький, О.І. (2012) Development of free software for mobile access to Wolfram|Alpha Новітні комп’ютерні технології: матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції: Севастополь, 11–14 вересня 2012 р (10). pp. 132-136. ISSN 2309-1460

Т

- Ткачук, В. В. (2012) Compliance training engineer-pedagogue of the profile "Technology" to international recommendations Новітні комп’ютерні технології, 10. pp. 67-69.

- Ткачук, В. В. and Лісіна, Л. О. (2012) Сучасні технічні засоби навчання як складник новітніх інформаційних технологій Педагогіка вищої та середньої школи, 1 (34). pp. 274-279. ISSN 18958-7748

- Ткачук, В. В. and Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) (2012) Mobile ICT in education In: Молодий науковець XXI століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 5 квітня 2012 р.) . СПД Залозний В. В., м. Кривий Ріг, Україна, pp. 167-168.

- Туравініна, О.М. (2012) Mathematical informatics in the system of fundamentalization learning the students of technical universities Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна (18). pp. 189-191. ISSN 2307-4507

- Туравініна, О.М. (2012) Cloud learning technologies for students In: Новітні комп’ютерні технології (10). Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, Україна, pp. 119-121.

- Туравініна, О.М. (2012) Cloud learning technology in the system of ICT for educational purposes In: Всеукраїнський науково-методичний Інтернет-семінар (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків) . Видавничий відділ КМІ, м. Кривий Ріг, Україна, p. 9.

Ш

- Шишкіна, М.П. (2012) Problems of ICT-based tools estimation in the context of information society formation Information Technologies in Education, 11. pp. 60-67.

- Шишкіна, М.П. (2012) Requirements for Implementation of e-Learning Systems and Tools in the Context of Information Society Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі, 3. pp. 333-339.

- Шишкіна, М.П. (2012) Advances in Open Learning Technologies in Emerging Information Society Acta Universitatis Pontica Euxinus. Special number., 2. pp. 487-489.

- Шишкіна, М.П. (2012) Psychological and Pedagogical Requirements of Electronic Learning Tools Quality Ensuring In: International Internet conference “Virtual Educational Environment: Psychological Problems. Psychology of New Millennium” , Київ, Україна.

- Шишкіна, М.П., Жалдак, М.І., Коваль, Т.І., Співаковський, О.В., Запорожченко, Ю.Г., Дем’яненко, В.М., Лаврентьєва, Г.П., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Скрипка, К.І. and Пірко, М.В. (2012) Report on research work 'System of psychological and pedagogical requirements for information-communication technologies based learning tools' (I stage) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

- Шишкіна, М.П. and Запорожченко, Ю.Г. (2012) Models of harmonization of network tools of organization and IT support of students’ learning and research activities. Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи». pp. 74-78.

- Шишкіна, М.П., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Запорожченко, Ю.Г. (2012) Problems of informatization of education in Ukraine in the context of development of research of ICT-based tools quality estimation Information Technologies and Learning Tools , 1 (27).

- Шокалюк, С.В. (2012) Content and teaching tools for teachers' retraining in the use of innovative software for computer supported learning Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 12 (19). pp. 127-133. ISSN 2411-8869

This list was generated on Sun May 19 02:54:37 2024 EEST.