Items where Author is "Якимчук, Г.В."

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Article

- Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834) and Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2023) Domestic approaches to differentiation primary and secondary speech development disorders Габітус (56). pp. 183-187. ISSN 2663-5208

- Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2021) Environmental factors in the activities and participation of children with speech disorders from the standpoint of the IСF Габітус (32). pp. 150-155. ISSN 2663-5208

- Якимчук, Г.В. (2020) The particularities of phycological development of children with the severe speech disorders Габітус (20). ISSN 2663-5208 (Submitted)

- Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2019) Formation of psychological and pedagogical competence of parents of children with severe speech impairment Virtus (36). pp. 71-75. ISSN 2410-4388

- Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2019) Some aspects of a comprehensive assessment of the speech development of children with severe speech impairment Virtus (38). pp. 69-73. ISSN 2410-4388

- Якимчук, Г.В. (2018) The work of the logopedist with the parents of a child with severe speech disorders in the context of inclusive education Логопедія, 13. pp. 87-94. ISSN 2413-9130

- Якимчук, Г.В. (2018) Typical individual variants of primary in children of elementary school age with dysgraphia Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 14. pp. 288-296. ISSN 2313-4011

- Якимчук, Г.В. (2017) The structure of violation in dysgraphia in the selection of the correctional route Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови (13). pp. 442-451. ISSN 2313-4011

Book Section

- Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2023) Psychological support of a child with special speech needs in the conditions of inclusive education during the war In: Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23–24 квітня 2023 р.) . ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 325-329. ISBN 978-617-595-125-5

- Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2023) Distance education of a child with speech difficulties: a practical aspect In: Освіта осіб з особливими потребами в умовах миру і війни. Матеріали IХ Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології . Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 609-612.

- Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2022) Organizational principles of remote work with a child with special speech needs during martial law In: Трансформаційні процеси соціально-гуманітарної сфери сучасної України в умовах війни: виклики, проблеми та перспективи: зб. Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 2-3 червня 2022 р. . Університетська думка, м. Тернопіль, Україна, pp. 214-216.

- Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2022) Legislative regulation of distance learning of children with special educational needs in institutions of general secondary education In: ІІ Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат» (20.10.2022 р.) . ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 204-207.

- Обухівська, Антоніна Григорівна, Ілляшенко, Т.Д. and Якимчук, Г.В. (2021) Inclusive illumination of children with special educational needs in Ukraine: good times, losses, perspectives In: Матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції «Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат» (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.) . ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 135-141. ISBN 978-617-595-108-8

- Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2021) On the organization of inclusive education in educational institutions In: Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27–28 серпня 2021 року) . ГО «Львівська педагогічна спільнота», м. Львів, Україна, pp. 20-24.

- Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2021) The work of the team of psychological and pedagogical support of children with special educational needs in the context of legislative changes In: Психологічні виміри особистісної взаємодії cуб’єктів освітнього простору : збірник матеріалів наукових доповідей круглого столу з міжнародною участю, присвяченого творчій спадщині І.О. Синиці (м. Київ, 4 листопада 2021 року) . Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 146-148. ISBN 978-617-7745-08-1

- Якимчук, Г.В. (2020) The work of a speech therapist with a parent resource In: Український вимір , 17 . Кафедра педагогіки та психології ЧОІППО; Фундація «Україна-діаспора», м. Чернігів, Україна, pp. 200-203.

- Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2019) A comprehensive approach to assessing the speech competencies of preschool children In: Харківський осінній марафон психотехнологій (каталог психотехнологій; тези доповідей): матеріали ІІІ міжрегіональної наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовтня 2019 р. . ХНПУ імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна, pp. 225-227. ISBN 978-617-7645-81-7

Monograph

- Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324), Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177), Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749), Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834) and Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2023) Theoretical and methodological principles of assessment of the development of children with special educational needs in domestic special psychology: а collective monograph Project Report. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, м. Київ, Україна.

- Обухівська, Антоніна Григорівна, Ілляшенко, Т.Д., Жук, Т.В., Каменщук, Т.Д. and Якимчук, Г.В. (2020) Psychological and pedagogical principles of technologies for accompanying children with special educational needs in the process of their social integration Project Report. Ніка-Центр, м. Київ, Україна.

Book

Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324), Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177), Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749), Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834) and Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2022) Organizational and functional models of inclusive resource centers in conditions of decentralization (from work experience) . , м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7118-38-0

Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324), Замша, А.В. (orcid.org/0000-0002-8843-035X), Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177), Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749), Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834) and Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2019) Innovative technologies in the activities of the inclusive resource center . Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7118-34-2

Горленко, В.М. (orcid.org/0000-0003-3963-4804), Лунченко, Надія Вікторівна, Мельник, А.А., Обухівська, Антоніна Григорівна, Панок, Віталій Григорович and Якимчук, Г.В. (2016) Statistical bulletin indicators of psychological service, psycho-medical-pedagogical consultations for 2015-2016 academic year . Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7118-21-2

Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834), Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324), Зеленько, О.А., Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177), Луценко, І.В. (orcid.org/0000-0001-6768-5073), Мед, І.Л., Музиченко, І. В., Супрун, Г.В., Федосєєва, І.В. and Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2016) Modern technologies of conservation activities in the student health psychological service and psychologo-medical-pedagogical consultations . Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7118-22-9

Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324), Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177), Луценко, І.В. (orcid.org/0000-0001-6768-5073), Обухівська, Антоніна Григорівна, Супрун, Г.В. and Якимчук, Г.В. (2016) Advisory and diagnostic support of children with special educational needs in the activities of psychological medical educational consultations . Ukrainian Scientific and Methodological Center of Applied Psychology and Social Work, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7118-23-6

Обухівська, Антоніна Григорівна, Супрун, Г.В. and Якимчук, Г.В. (2015) Information collection of educational, medical, social resources and resource support families raising children with mental and physical disorders in Ukraine . Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, м.Київ, Україна.

Teaching Resource

- Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834), Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177), Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324), Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) and Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2021) Organization of correctional and developmental work in the conditions of inclusive resource center [Teaching Resource]

- Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324), Задорожня, Оксана Григорівна (orcid.org/0000-0001-6228-8140), Замша, А.В. (orcid.org/0000-0002-8843-035X), Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177), Костенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-4976-1236), Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834) and Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2018) Social rehabilitation and educational programs in the work inclusive-resource centers with the family [Teaching Resource]

- Гаврилюк, Галина Миколаївна, Дєдов, О. А., Карпенко, А. О., Коваль, О. С., Кузнєцова, Н. О., Сенюк, Н. В., Пислар, О. В., Синишина, М. Ю., Ткачук, І.І. (orcid.org/0000-0002-3099-3491) and Якимчук, Г.В. (2017) Professional orientation in school: the best methodical development of practical Psychologists and social educators of small-scale comprehensive educational Institutions, educational and training associations, training and educational complexes: methodica [Teaching Resource]

- Бісікало, Л.Г., Задорожня, Оксана Григорівна (orcid.org/0000-0001-6228-8140), Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324), Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177), Каменщук, Т.Д., Копчинська, А.С., Макарян, Д.С., Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834), Паламарчук, Н.М., Паланюк, Т.М., Токаленко, З.В. and Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2017) Psychological support of inclusive education [Teaching Resource]

- Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834), Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177), Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324), Задорожня, Оксана Григорівна (orcid.org/0000-0001-6228-8140) and Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2017) Methodical and organizational issues of diagnostic and consultative activity of psychological, medical and pedagogical consultations [Teaching Resource]

Other

- Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834), Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177), Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324), Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) and Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2023) Report on the research work "Psychological-pedagogical principles of technologies for accompanying children with special educational needs in the process of their social integration" (state registration number 0120U100465) Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834), Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177), Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324), Замша, А.В. (orcid.org/0000-0002-8843-035X), Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) and Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2020) Report on research work "Improvement of scientific and methodological support of activities of inclusive-resource centers in the conditions of social integration of children with special educational needs"(state registration number of the subject № - 0117 Ukrainian Sciencetific and Methodological Centre of Applied Psychology and Social Work, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Обухівська, Антоніна Григорівна, Якимчук, Г.В. and Лошак, О.І. (2017) The report (final) on the research work "Scientific and methodological bases of preserving students' health in the activities of the psychological service and psycho-medical-pedagogical consultations of the education system" (number № 0114U000413) Ukrainian Science-Methodological Centre of Apolied Psychology and Social Work, м. Київ, Україна. (Unpublished)

This list was generated on Sat May 25 10:22:05 2024 EEST.