Items where Author is "Штома, Л.Н."

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 22.

Article

- Штома, Л.Н. (2014) Критерії та показники сформованості естетичного досвіду в контексті професійної підготовки учителів-філологів Сучасні інформ. технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 1 (40). pp. 446-450.

- Штома, Л.Н. (2014) Наукова школа підготовки вчителя Освіта, 6 (34). p. 9.

- Штома, Л.Н. (2014) Розвиток естетичного досвіду майбутнього вчителя – основа його творчої реалізації Наук. вісн. Миколаївського держ. ун-ту імені В.О. Сухомлинського. Сер.: Пед. науки : зб. наук. пр., 1 (44). pp. 122-125.

- Штома, Л.Н. (2013) Особистісна культура як складова творчої індивідуальності педагога Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. матеріалів Х міжнар. пед.-мистец. читань пам’яті професора О. П. Рудницької , 1 (10). pp. 258-261.

- Штома, Л.Н. (2012) . Етичні засади особистісно орієнтованого підходу до навчання учнів гімназії Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. , 1. pp. 204-207.

- Штома, Л.Н. (2012) Мовленнєва культура вчителя як компонент педагогічної майстерності Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф ., 12-14 листоп. 2012 р , 2 (3). pp. 78-81.

- Штома, Л.Н. (2012) Моральне самовдосконалення в історії педагогічної етики Традиційні цінності українського народу у виховному процесі сучасної гімназії : зб. матеріалів наук.-методол. семінару, 27 лют. 2012р. . pp. 42-47.

- Штома, Л.Н. (2012) Морально-психологічні особливості взаємодії бібліотекаря з читачами Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії : зб. наук. пр. , 2. pp. 76-70.

- Штома, Л.Н. (2012) Роль етики у професійній діяльності фахівця Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського Сер. : Пед. науки , 1 (36). pp. 72-74.

- Штома, Л.Н. (2010) Формування національної культури майбутніх вчителів засобами мистецтва Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. матеріалів VII пед.–мистець. читань пам’яті професора О. П. Рудницької , 1 (7). pp. 210-213.

- Штома, Л.Н. (2009) Її величність – жінка Відданість – ознака таланту : наук. популярне видання до ювілею академіка Н. Г. Ничкало , 1. pp. 157-158.

Book Section

- Штома, Л.Н. (2014) Морально-естетичний ідеал та самореалізація особистості In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької , 5 (9). Зелена Буковина, м.Чернівці, Україна, pp. 132-134. ISBN 978-966-8410-82-3

Book

Штома, Л.Н. (2021) Mykola Ivanovych Piddiachyi: personality, teacher, scientist : biobibliographic index . Діса плюс, м. Харків, Україна. ISBN 978-617-7927-58-6

Штома, Л.Н. (2016) Aesthetic and ethical factors of the professional experience of teachers of higher pedagogical educational institutions: bibliographic index . Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м.Київ, Україна.

Штома, Л.Н. (2013) Aesthetic and ethical basis for the development of pedagogical skills of teachers in higher educational institutions: bibliographical reference . Імекс-ЛТД, м. Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-254-4

Штома, Л.Н. (2013) Aesthetic and ethical basis for the development of pedagogical skills of teachers in higher educational institutions: bibliographical reference . «Імекс-ЛТД», м. Кіровоград, Україна.

Other

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Баніт, Ольга Василівна, Василенко, Олена Вікторівна, Вовк, М.П., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Годлевська, К.В., Гончаренко, Семен Устимович, Грищенко, Ю.В., Зінченко, Світлана Володимирівна, Закомірний, Ігор Миколайович, Калюжна, Т.Г., Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749), Кучерявий, О.Г. (orcid.org/0000-0001-5469-0949), Кобюк, Ю.М., Ілляхова, М.В., Котун, К.В., Левченко, В.В., Лук’янова, Лариса Борисівна, Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Огієнко, О.І., Пазюра, Н.В., Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749), Постригач, Н.О. (orcid.org/0000-0002-5433-2938), Прийма, Сергій Миколайович, Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510), Семеног, Олена Миколаївна, Солдатенко, М.М., Скрипник, М.І., Соломаха, С.О., Сотська, Г.І., Сулима, О.В., Султанова, Л.Ю., Наумова, Вікторія Юріївна, Тринус, О.В., Філіпчук, Н.О., Хомич, Л.О., Катюк, Я. Л., Шарошкіна, Н.Г. and Штома, Л.Н. (2017) Personal and professional growth of adults: problems and prospects: Program III All-Ukrainian pedagogical readings dedicated to the memory of Academician Semen Ustinovich Goncharenko (Kiev, May 18, 2017) ІПООД НАПН України, м. Київ, Україна.

- Штома, Л.Н. (2013) Aesthetic and ethical foundations of pedagogical teachers mastership of higher teacher training institutions. Bibliographic index Printing-publishing center of LLC "Imex-LTD", м.Київ, Україна.

- Штома, Л.Н. (2013) Ivan Ziaziun: Philosophy. Scientist. Teacher. Biobibliographical index Bohdanova A.M., м.Київ, Україна.

- Штома, Л.Н. (2013) Bibliographic index of works of scientists of the Institute of pedagogical and adult education NAPS of Ukraine Zelena Bukovyna, м. Чернівці, Україна.

- Штома, Л.Н. (2011) Biobibliography index of Nellia Nychkalo State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine by V. Suhomlinsky NAPS of Ukraine, м.Київ, Україна.

- Штома, Л.Н. (2008) Bibliography іndex scientists of the Institute of pedagogical education and adult education APS of Ukraine National academy of pedagogical sciences of Ukraine, м.Миколаїв, Україна.

This list was generated on Fri May 24 19:09:19 2024 EEST.