Items where Author is "Чеботарьова, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 74.

Article

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2021) Scientific and methodological support for implementing the content of children with complex developmental disabilities education Вісник НАПН України, 1 (3). ISSN 2707-305X

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2019) Scientific and methodical approaches to the implementation of pupils’ education content with intellectual disabilities according to the concept of NUS Особлива дитина: навчання і виховання, 4 (93). pp. 68-76. ISSN 2312-2781

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2019) Pre-professional training as one of the conditions of socialization of students with disorders of intellectual development Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 15 (1). pp. 324-332. ISSN 2313-4011

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2018) Professional and labor orientation of students with musculoskeletal disorders and intellectual disabilities «Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення» збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 червня 2018 р.). pp. 165-171.

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2018) Designing an adaptive educational environment for children with intellectual disabilities Социализация личности на разных этапах возрастного развития: опыт, проблемы, перспективы : сб. научн. ст. V Республиканской науч.-практ. конф. (с междунар. участием). pp. 186-190.

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2018) Organization of correctional and developmental space in the education system of children with intellectual disabilities Соціальна і життєва практика дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально- реабілітаційних центрів: Практико зорієнтований посібник. pp. 77-79. ISSN ISBN 978-966-8676-57-9

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) and Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053) (2018) Methodological approaches to educational education for children with special educational needs Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови (14). pp. 186-194. ISSN 2313 - 4011

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2017) Іmplementation of pedagogical technology of labor training of schoolchildren with musculoskeletal and intellectual disabilities Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки), 2 (9). pp. 244-253. ISSN 2413-2578

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) and Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053) (2017) Multidimensional developmental technologies educational institutions for children with musculoskeletal system disorders Особлива дитина: навчання і виховання, 1 (81). pp. 21-30. ISSN 2312-2781

- Вавіна, Л.С. and Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2017) Life's feat of a teacher (to the 100th anniversary of the birth of Professor Ivan Gavrilovich Eremenko) Теорія і практика спеціальної педагогіки та психології: до 100-річчя від дня народження професора І. Г. Єременка (9). pp. 4-10.

- Молодід, А.Б. and Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2017) Correction of general and small motor skills in students with intellectual disabilities in the lessons of labor education Теорія і практика спеціальної педагогіки та психології: до 100-річчя від дня народження професора І. Г. Єременка (9). pp. 78-89.

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2017) Theoretical and methodological bases for the implementation of the content of education for children with intellectual disabilities Теорія і практика спеціальної педагогіки та психології: до 100-річчя від дня народження професора І. Г. Єременка (9). pp. 137-147.

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2017) Modern approaches to teaching students with disorders of the musculoskeletal system and intellect Особлива дитина: навчання і виховання, 4 (84). pp. 56-64. ISSN 2312-2781

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2016) The designing of content of the textbook of labor trаining for preparatory class for children with mental retardation Проблеми сучасного підручника (17). pp. 512-519. ISSN 2411-1309

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2016) Conceptual bases of the maintenance of labor training in a special school in modern conditions of reforming education Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, 2 (32) (19). pp. 218-223. ISSN 2310-0893

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2015) Restructuring of vocational training contens in teaching children with cerebral palsy and intellectual disability in a contex of evrointegration changes Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови (8). pp. 173-179. ISSN ISВN 978-966-8977-58-9

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2014) Scientific and methodical principles of the content of labor education for students with mental retardation in the elementary school of a special school Галина Мерсіянова : Життєві віхи. Науковий шлях. pp. 263-271.

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2014) Enhancements to the content of labor training younger schoolboys with with violations of locomotorium Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови (5). pp. 203-211. ISSN ISВN 978-966-8977-58-9

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2013) The technology of teaching the construction of preschool children with mental retardation Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології. - Вип. 8: Концепція дошкільної освіти дітей з розумовою відсталістю. pp. 143-149. ISSN 978-966-189-230-8

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2013) The technology of labor education of mentally retarded preschool children Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології. - Вип. 8: Концепція дошкільної освіти дітей з розумовою відсталістю. pp. 149-156. ISSN 978-966-189-230-8

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2013) Use of information technologies in the process of education of primary school pupils with musculoskeletal system disorders Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка, 3. pp. 129-133. ISSN 2311-6382

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2013) Labor upbringing as a leading direction in the personal development of preschoolers with mental retardation Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 2 (123). pp. 366-369.

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2013) Scientific and methodological principles of teaching junior high school students with musculoskeletal disorders Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, 23 (19). pp. 264-266. ISSN 2310-0893

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2012) Development of cognitive activity of preschoolers with mental retardation by means of construction Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2 (21). pp. 262-268.

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2010) Organization of design and technological activities of students with intellectual disabilities in floriculture lessons Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами (7). pp. 276-283. ISSN ISBN 978-966-388-329-8

Book Section

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2021) Modern practices of teaching children with musculoskeletal disorders and intelligence in the modernization of education In: Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології» Альянт, м. Київ, Україна, pp. 238-241. ISBN 978-617-7819-13-3

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2020) Modern technologies of teaching children with intellectual disabilities in the New Ukrainian School In: Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами (до 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів»): збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 104-108.

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2019) Professional-labor schoolchildren training with intellectual disabilities in the current conditions of educational reform In: Інноваційні підходи до освіти та соціалізації дітей зі спектром аутистичних порушень: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (3 квітня 2019 року) Друкарня Справи Кольпінга в Україні, м. Львів, Україна, pp. 116-119.

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2019) Implementation of the competence approach in the education of learners with intellectual disabilities In: Діти з особливими потребами в освітньому просторі : Збірник матеріалів V Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в освітньому просторі», 10-11 жовтня 2019 року, Чернігів Симоненко О. І., м. Київ, Україна, pp. 234-237.

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2018) Correction-developing technologies for teaching schoolchildrens with intellectual disabilities In: От идеи – к инновации : материалы XXV Юбилейной междунар. студ. науч.-практ. конф. (Мозырь, 26 апр. 2018 г.) МГПУ им. И. П. Шамякина, г. Мозырь, Республика Беларусь, pp. 163-165. ISBN 978-985-477-650-7

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2018) Labor training of schoolchildren with disorders of the musculoskeletal system and intellect in the context of education reform In: Образование лиц с особенностями психофизического развития : традиции и инновации УО "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка", м. Мінськ, Республіка Білорусь, pp. 408-410. ISBN 978-985-541-536-8

Book

Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Блеч, Г. О. (orcid.org/0000-0003-4884-6024), Бобренко, Інна Всеволодівна (orcid.org/0000-0002-9501-5461), Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053), Мякушко, О. І. (orcid.org/0000-0002-7675-7523), Сухіна, І.В. (orcid.org/0000-0001-7838-1948) and Трикоз, С. В. (orcid.org/0000-0002-5929-589X) (2020) Advisor to parents: practical recommendations for distance learning of children with intellectual disabilities Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна.

Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Трикоз, С. В. (orcid.org/0000-0002-5929-589X), Блеч, Г. О. (orcid.org/0000-0003-4884-6024), Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053), Бобренко, Інна Всеволодівна (orcid.org/0000-0002-9501-5461), Королько, Н.І., Дмитрієва, І. В., Остапенко, Л.І., Тарновська, Л.І., Гломозда, І. В, Чухліб, О. А. and Стрілець, Л. В. (2020) Criteria for assessing educational achievements of elementary school students with intellectual disabilities Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна.

Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Блеч, Г. О. (orcid.org/0000-0003-4884-6024), Бобренко, Інна Всеволодівна (orcid.org/0000-0002-9501-5461), Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053), Мякушко, О. І. (orcid.org/0000-0002-7675-7523), Трикоз, С. В. (orcid.org/0000-0002-5929-589X), Сухіна, І.В. (orcid.org/0000-0001-7838-1948) and Ярмола, Н. А. (orcid.org/0000-0001-9374-5543) (2019) Features of realization of the competence approach in education of children with intellectual disabilities Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна.

Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Блеч, Г. О. (orcid.org/0000-0003-4884-6024), Трикоз, С. В. (orcid.org/0000-0002-5929-589X), Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053), Ярмола, Н. А. (orcid.org/0000-0001-9374-5543), Бобренко, Інна Всеволодівна (orcid.org/0000-0002-9501-5461), Королько, Н.І., Мальчевська, О.П., Сеник, А.В., Дзіядевич, Л. Г., Дмитрієва, І. В., Остапенко, Л.І., Тарновська, Л.І., Кликова, С.О., Голомозда, І.В., Чухліб, О. А. and Колодзейська, Н.М. (2019) Criteria for evaluating educational achievements of learners grades 5-10 with impaired intellectual development Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна.

Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053), Василенко-ван де Рей, А. and Ліщук, Н.І. (2018) A child with Down syndrome «Інклюзивне навчання» . «Ранок», ВГ «Кенгуру», м. Харків, Україна. ISBN 978-617-09-3805-3

Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Коваль, Людмила Вікторівна (orcid.org/0000-0002-3342-8922) and Данілавічютє, Е.А. (orcid.org/0000-0003-3911-7612) (2018) A child with cerebral palsy «Інклюзивне навчання» . «Ранок», ВГ «Кенгуру», м. Харків, Україна. ISBN 978-617-09-3801-5

Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Блеч, Г. О. (orcid.org/0000-0003-4884-6024), Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053), Трикоз, С. В. (orcid.org/0000-0002-5929-589X), Сухіна, І.В. (orcid.org/0000-0001-7838-1948) and Ярмола, Н. А. (orcid.org/0000-0001-9374-5543) (2018) Psychological and pedagogical support of teaching children with intellectual disabilities Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна.

Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Трикоз, С. В. (orcid.org/0000-0002-5929-589X), Міненко, А.В., Блеч, Г. О. (orcid.org/0000-0003-4884-6024) and Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053) (2016) Peculiarities of psychological and pedagogical support of children with moderate mental retardation in the system of correctional and developmental training of a special general educational institution Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Трикоз, С. В. (orcid.org/0000-0002-5929-589X), Блеч, Г. О. (orcid.org/0000-0003-4884-6024), Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053), Бобренко, Інна Всеволодівна (orcid.org/0000-0002-9501-5461), Королько, Н.І., Дмитрієва, І. В., Остапенко, Л.І., Тарновська, Л.І., Гломозда, І. В, Чухліб, О. А. and Стрілець, Л. В. (2016) Criteria for assessing educational achievements of elementary school students with intellectual disabilities Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

Макарчук, Н. О., Висоцька, А. М. (orcid.org/0000-0002-4716-1552), Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Міненко, А.В., Трикоз, С. В. (orcid.org/0000-0002-5929-589X), Блеч, Г. О. (orcid.org/0000-0003-4884-6024), Бобренко, Інна Всеволодівна (orcid.org/0000-0002-9501-5461) and Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053) (2014) Didactic and methodological foundations of special education of mentally retarded preschoolers Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Сухіна, І.В. (orcid.org/0000-0001-7838-1948), Скрипник, Т. В. and Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2013) Training manual for parents of children with special educational needs (Part II) Імекс-ЛТД, м.Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-243-8

Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2012) The complex of software and methodological support "Content of correctional-directed training and education of mentally retarded children in special pre-school institutions" (program for labor education, guidelines, didactic materials) ПрАТ «Видавництво «Київська правда» КП ДАК «Укрвидавполіграфія», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-7270-74-2

Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2010) Programs of labor education for grades 4-10 of secondary special schools for mentally retarded children (Floristry) ВАТ "Поліграфкнига", м.Київ, Україна.

Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Таранченко, О.М. (orcid.org/0000-0002-5908-3475), Сак, Т.В., Марчук, Т.Ф., Прохоренко, Л.І. (orcid.org/0000-0001-5037-0550), Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-0001-4667), Борщевська, Л.С., Вавіна, Л.С., Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250), Гудим, І.М., Мерсіянова, Г.М., Макарчук, Н. О., Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Сухіна, І.В., Скрипник, Т. В. and Рібцун, Юлія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-2672-3704) (2010) Guide for parents of children with special educational needs: Instructor's Manual 9 books ТОВ ВПЦ «Літопис –ХХ», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-7252-66-3

Thesis

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2006) Organizing-pedagogical conditions of individual education of children with cerebral palsies Dissertation candidate2 thesis, Інститут спеціальної педагогіки.

Teaching Resource

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053) and Ярмола, Н. А. (orcid.org/0000-0001-9374-5543) (2019) Methodological recommendations "Basics of diagnostic activity of correctional teacher in work with children with complex developmental disorders" [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Блеч, Г. О. (orcid.org/0000-0003-4884-6024), Остапенко, Л.І., Ярмола, Н. А. (orcid.org/0000-0001-9374-5543), Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053), Королько, Н.І., Дмитрієва, І. В., Трикоз, С. В. (orcid.org/0000-0002-5929-589X), Бобренко, Інна Всеволодівна (orcid.org/0000-0002-9501-5461), Голомозда, І.В. and Чухліб, О. А. (2019) Typical educational program of primary education special institutions of secondary education for students in 2nd grade with intellectual disabilities [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) and Брусенська, І.М. (2018) The program from the correctional and developmental work "The alphabet of creativity" for grades 1-4 of the special institutions of general secondary education for children with intellectual disabilities [Teaching Resource]

- Дишлюк, Т.Б. and Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2018) The program from the correctional and developmental work "An interesting world of Montessori" for grades 1-4 of the special institutions of general secondary education for children with intellectual disabilities [Teaching Resource]

- Дишлюк, Т.Б. and Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2018) The program from the correctional and developmental work "Correction of the development. World of Montessori" for grades 1-4 of the special institutions of general secondary education for children with impaired musculoskeletal system [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) and Іоганова, Н. А. (2018) The program from the correctional and developmental work "Correction of the development" (basic) for grades 1-4 of the special institutions of general secondary education for children with impaired musculoskeletal system [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2018) The programs from the correctional and developmental work "Correction of the development" for grades 1-4 of the special institutions of general secondary education for children with impaired musculoskeletal system. Methodical recommendations [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2018) The set of programs from the correctional and developmental work ("Correction of the development", «Exercise therapy») for grades 1-4 for children with impaired musculoskeletal system (general explanatory note) [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Блеч, Г. О. (orcid.org/0000-0003-4884-6024), Ярмола, Н. А., Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053), Королько, Н.І., Дмитрієва, І. В., Трикоз, С. В. (orcid.org/0000-0002-5929-589X), Бобренко, Інна Всеволодівна (orcid.org/0000-0002-9501-5461), Голомозда, І.В. and Чухліб, О. А. (2018) The typical educational program for elementary education for special secondary education institutions for first grade learners with intellectual disabilities [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) and Брусенська, І.М. (2016) "Азбука творчества" (подготовительный, 1-4 классы): программы по коррекционно-развивающей работе для подготовительных, 1-4 классов специальных общеобразовательных учреждений для детей с умственной отсталостью [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) and Світа, Г. М. (2016) Educational programs for 5-9 (10) classes of special general educational institutions for children with musculoskeletal disorders "Labour studies" (grades 8-10) [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) and Гаман, Л.М. (2016) Programs for correctional and developing work "Correction of development"(development of artistic and aesthetic activity) for 5-10 classes of the special general education schools for children with musculoskeletal disorders (11-12 grades) [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Іоганова, Н. А. and Топчій, Н.Г. (2016) Programs for correctional and developing work "Correction of development" (basic) for 11-12 classes of special general education schools for children with musculoskeletal disorders (11-12 grades) [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Іоганова, Н. А. and Топчій, Н.Г. (2016) Programs for correctional and developing work "Correction of development" (basic) for 5-9 classes of special general education schools for children with musculoskeletal disorders [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) and Крисяк, Р.Б. (2016) Programs for correctional and developing work "Correction of development"(аrt-correction by means of non-traditional kinds of employment) for 5-10 classes of the special general education schools for children with musculoskeletal disorders [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2016) Educational programs for 5-9 (10) classes of special general educational institutions for mentally retarded children "Labor studies": Floriculture. Grades 8-10 [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Хованова, О.А., Гарбуз, О.В. and Гриненко, В.Г. (2016) Educational programs for 5-9 (10) classes of special general educational institutions for mentally retarded children "Labor studies": Agricultural work. Grades 8-10 [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) and Світа, Г. М. (2015) Educational programs for 5-9 (10) special classes of secondary schools for children with disorders of the musculoskeletal system. "Technical education" 6-7 grade [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) and Іоганова, Н. А. (2015) Programs on corrective-developing works for preparatory, 1-4 classes of the special secondary schools for children with disorders of the musculoskeletal apparatus: "Correction of development" (base program) (preparatory, grades 1-4) [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2015) Programs on corrective-developing works for preparatory, 1-4 classes of the special secondary schools for children with disorders of the musculoskeletal apparatus: "Correction of development". Guidelines (preparatory, grades 1-4) [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2015) Educational programs for 5-9 (10) classes of special general educational institutions for mentally retarded children. Labor studies (grades 6-7). Floriculture [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708), Хованова, О.А., Тарасенко, В.М. and Мальована, О.А.. (2015) Educational programs for 5-9 (10) classes of special general educational institutions for mentally retarded children. Labor studies (grades 6-7). Agricultural work [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2014) Program-methodical complex study of preschool children with mental retardation «Світ навколо мене» / Program of preschool children with mental retardation «Сonstructing», methodical recommendations, a practical work [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2014) Educational programs forthe preparatory, 1-4 classes of special general educational institutions for mentally retarded children. Labor studies. Preparatory, 1-4 grades [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2014) Educational programs for the 5-9 (10) classes of special general educational institutions for mentally retarded children. Labor studies Grade 5 [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) and Світа, Г. М. (2014) Educational programs for 5-9 (10) classes of special general educational institutions for children with musculoskeletal disorders. Labour studies (programs of the variational modules). Grade 5 [Teaching Resource]

- Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) (2014) Educational programs for the preparatory, 1-4 classes of special general educational institutions for children with musculoskeletal disorders. Labour studies. Preparatory, 1-4 gradess [Teaching Resource]

Other

- Мерсіянова, Г.М., Макарчук, Н. О., Гладченко, І. В. (orcid.org/0000-0002-2013-8053), Висоцька, А. М., Трикоз, С. В. (orcid.org/0000-0002-5929-589X), Блеч, Г. О. (orcid.org/0000-0003-4884-6024), Чеботарьова, О. В. (orcid.org/0000-0002-4560-3708) and Мякушко, О. І. (orcid.org/0000-0002-7675-7523) (2013) The concept of pre-school education for children with mental retardation Імекс-ЛТД, м.Кіровоград, Україна.

This list was generated on Sun May 16 09:02:27 2021 EEST.