Items where Author is "Огієнко, О.І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 66.

Article

- Огієнко, О.І. (orcid.org/0000-0002-3089-6288) (2020) Andragogical principles of professional training of specialists in public administration and administration Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 8 (102). pp. 240-251. ISSN 2414-9799

- Огієнко, О.І. (2017) Modern trends in adult educator training: European dimension Edukacja zawodowa i ustawiczna: polsko-ukraiński rocznik naukowy (2). pp. 509-521. ISSN 2543-7925

- Огієнко, О.І. (2016) Facilitation in the context of pedagogical activities Advanced Education (5). pp. 85-89. ISSN 2409-3351

- Огієнко, О.І. (2016) Internationalization of higher Education: experience of German – speaking countries (Austria, Belgium, Germany, Luxembourg, Liechtenstein, Switzerland Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 10. pp. 113-117. ISSN 2076-586X

- Огієнко, О.І. (2016) Professional training of economists at Polish universities Порівняльна професійна педагогіка, 3 (6). pp. 12-18. ISSN 2353-9518

- Огієнко, О.І. (2016) Non-formal adult education for democratic citizenship: the experience of the Nordic countries Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука. pp. 209-2017.

- Огієнко, О.І. (2016) Professional training of teachers in Great Britain, France, Canada, and theUSA: commonalities and differences Edukacja zawodowa i ustawiczna. pp. 362-374.

- Огієнко, О.І. (2014) Methodology of Comparative and Pedagogical Research in The Field of Adult Education Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 2 (9). pp. 145-153. ISSN 2308-6386

- Огієнко, О.І. (2014) Theoretical basis of innovative teacher education Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (37). pp. 147-151.

- Огієнко, О.І. (2014) The tendencies of higher education reforming of Great Britain in the context of European integration processes. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 1 (35). pp. 10-19. ISSN 2312-5993

- Огієнко, О.І. (2014) Non-formal adult education as the mechanism of the democratic citizenship formation in the Scandinavian countries Науковий вісник Чернівецького університету (469). pp. 133-142.

- Огієнко, О.І. (2013) Acmeological approach in the context of adult education Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна. pp. 160-166.

- Огієнко, О.І. (2013) Interdisciplinarity of modern pedagogy: menhodological aspects Interdyscyplinarnosc pedagogika i jej subdyscypliny . pp. 114-123.

- Огієнко, О.І. (2013) Formation of readiness for innovative activity as an important component of future teacher professional training Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (33). pp. 154-162.

- Огієнко, О.І. (2013) Освіта впродовж життя як визначальна умова професійної самореалізації особистості Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (39). pp. 108-111.

- Огієнко, О.І. (2013) Socio-cultural competence in training future specialists Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 4 (30). pp. 368-375.

- Огієнко, О.І. (2013) Acmeological approach in the context of adult education Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна. pp. 160-166.

- Огієнко, О.І. (2012) The development of multicultural education: the French experience Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 7 (40). pp. 245-252.

- Огієнко, О.І. (2012) Reform of higher education in Germany in the 90-ies of XX – beginning of XXI century Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи (5). pp. 252-259.

- Огієнко, О.І. (2012) Information technology support for training of future teachers Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (29). pp. 165-170.

- Огієнко, О.І. (2012) Tendencies and features of globalization and internationalization of higher education: the experience of the German-speaking countries Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 8 (26). pp. 97-105.

- Огієнко, О.І. (2011) Schooling Britain: History and Modernity Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2 (12). pp. 185-194.

- Огієнко, О.І. (2011) Conceptual bases of adult education in the Canada Вісник Черкаського університету (209). pp. 25-29. ISSN 2076-586Х

- Огієнко, О.І. (2011) Conceptual bases of adult education in the Canada Вісник Черкаського університету (209). pp. 25-29. ISSN 2076-586Х

- Огієнко, О.І. (2010) Andragogic approach as a methodological basis of self-directed adult education Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 5 (23). pp. 218-225.

- Огієнко, О.І. (2010) The competency-modular approach in vocation education: foreign experience Педагогіка і психологія професійної освіти (4). pp. 62-70.

- Огієнко, О.І. and Роляк, А. (2010) Secondary School Teachers' Professional Competences in the Modern Danish Society Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз. pp. 113-119.

- Огієнко, О.І. (2009) Механізми визнання результатів неформальної та інформальної освіти дорослих: норвезький досвід Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності. pp. 241-248.

- Огієнко, О.І. (2009) Роль ЮНЕСКО та ради Європи у формуванні стратегічних напрямків розвитку освіти дорослих Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 9 (19). pp. 64-68.

- Огієнко, О.І. (2009) Adult education: the Scandinavian experience for Ukraine. Науковий вісник Чернівецького університету (451). pp. 142-152.

- Огієнко, О.І. (2008) Scandinavian adult education as a social institute Наукові записки психолого-педагогічні науки, 5. pp. 189-192.

- Огієнко, О.І. (2008) Grundtvig's philosophical concept of the adult education Проблеми та перспективи формування національної гуманітрно-технічної еліти, 18 (22). pp. 3-9.

- Огієнко, О.І. (2008) Соціально-економічна детермінованість розвитку освіти дорослих в інформаційному суспільстві Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (18). pp. 23-28.

- Огієнко, О.І. (2008) Pedagogic or Andragogy? Scandinavian Context. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 46-50.

- Огієнко, О.І. (2008) Скандинавський досвід підготовки педагогів для системи освіти дорослих Вісник Глухівського державного педагогічного університету, 12. pp. 147-152.

- Огієнко, О.І. (2008) "Дерево цілей" Скандинавської системи освіти дорослих Наукові записки (78). pp. 165-175.

- Огієнко, О.І. (2008) Структура суспільно-державного управління Скандинавською системою освіти дорослих Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору, 8. pp. 300-307.

- Огієнко, О.І. (2008) Соціальне партнерство як синергетичний механізм функціонування та управління скандинавською системою освіти дорослих Проблеми сучасної педагогічної освіти (20). pp. 145-152.

- Огієнко, О.І. (2008) Генезис дефініції «освіта дорослих» у зарубіжних дослідженнях Проблеми сучасної педагогічної освіти (19). pp. 113-120.

Book Section

- Огієнко, О.І. (2021) Quality of Higher Education in the United States: Approaches to Definition in Retrospect and Contemporary Context In: Innovative development of higher education: global, european and national dimensions of change. Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference (April 20-21, 2021) СумДПУ імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 24-27. ISBN 978-966-698-307-0

- Огієнко, О.І. (orcid.org/0000-0002-3089-6288) (2021) Monitoring the quality of vocational education: foreign experience In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти НАУ, м. Київ, Україна, pp. 60-61.

- Огієнко, О.І. (orcid.org/0000-0002-3089-6288) (2021) Competence potential of innovative pedagogical technologies in the conditions of postgraduate education: foreign experience In: Матеріали V Усекраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти» Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна, pp. 77-81.

- Огієнко, О.І. (orcid.org/0000-0002-3089-6288) (2021) Innovation as an essential characteristic of the development of adult education in developed countries In: Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2021 року) СумДПУ імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 17-21.

- Огієнко, О.І. (2020) Quality assurance system for higher education in the United States In: Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали ІХ Міжнародного науково-методологічного Інтернет-семінару 14 травня, 2020 р. Термінова поліграфія, м. Хмельницький, Україна, pp. 17-18.

- Огієнко, О.І. (2020) Reforming higher education as a challenge today: the experience of developed countries In: Academician Ivan Zyazyun Scientific School in the works of his colleagues and students: Proceedings of the VI scientific-practical conference on May 28, 2020 «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна, pp. 472-475.

- Огієнко, О.І. (2018) Ensuring the quality of higher education: the experience of the USA and Finland In: Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доповідей VІІ міжнародного методологічного семінару (17 травня 2018 р.) Термінова поліграфія, м. Київ - м. Хмельницький, Україна, pp. 52-53.

- Огієнко, О.І. (2016) Andragogical approach in innovative teacher education In: Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін СумДПУ імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 17-20.

- Огієнко, О.І. (2016) Innovative development of higher education as a priority for educational policy in developed countries In: Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка КЗ СОІППО, м. Суми, Україна.

- Огієнко, О.І. (2012) Андрагогічна компетентність педагога: традиції та інновації у зарубіжному досвіді In: Освіта впродовж життя: вимоги часу Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 194-198. ISBN 978-966-2748-21-6

- Огієнко, О.І. and Лупіка, М.А. (2012) Challenge on adult education in globalization society In: Актуальні проблеми професійної орєнтації та професійного навчання населення Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Київ, pp. 117-127. ISBN 978-617-649-017-3

- Огієнко, О.І. (2008) Реалізація принципу поликультурності у неформальній освіті дорослих у Швеції In: Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону Кримський гуманітраний університет, м. Ялта, Україна, pp. 99-102.

Monograph

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Огієнко, О.І., Годлевська, К.В. (orcid.org/0000-0002-9263-243X), Постригач, Н.О. (orcid.org/0000-0002-5433-2938), Товканець, Г.В. (orcid.org/0000-0002-6191-9569), Бернатова, Р., Костіна, Л.С., Крушевська, О., Лещ-Крисяк, А., Теренко, О., Товканець, О., Молнар, Т., Лалак, Н., Горват, М., Кузьма-Качур, М., Лавренова, М., Мочан, Т. and Герцовська, Н.О. (2019) Teacher: Measurements of Professional Development and International Education Project Report. Редакційно-видавничий центр МДУ, м. Мукачево, Україна.

- Огієнко, О.І., Мільто, Л.О., Калюжна, Т.Г., Радченко, Ю.Л. and Котун, К.В. (2016) Formation of readiness of teachers to innovation: Theory and Practice Project Report. Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, м. Київ, Україна.

- Огієнко, О.І., Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575), Красильник, Ю.С., Мільто, Л.О., Радченко, Ю.Л., Годлевська, К.В. and Гончарук, Т.О. (2013) Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення Project Report. Імекс-ЛТД, м. Кіровоград, Україна.

- Авшенюк, Н.М., Кудін, В.О., Огієнко, О.І., Постригач, Н.О., Пуховська, Л.П., П'ятакова, Т.С. and Сулима, О.В. (2011) Мodernization of teacher education in the Euro-educational environment Project Report. ІПООД НАПН України, м. Київ, Україна.

Book

Огієнко, О.І. (orcid.org/00000-0002-3089-6288) (2021) Andragogy as a component of the content of training of graduates of the degree of Doctor of Philosophy Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. ISBN 978-966-698-308-7

Огієнко, О.І. (orcid.org/0000-0002-3089-6288) (2021) Current trends in teacher training: the international dimension Editorial and publishing department of Mukachevo State University, м. Мукачево, Україна. ISBN 978-617-7495-45-0

Огієнко, О.І. (2021) Andragogical principles of adult learning technologies Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. ISBN 978-966-698-312-4

Огієнко, О.І. (orcid.org/0000-0002-3089-6288) (2020) Social partnership as the basis of public administration of education: the experience of foreign countries НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Годлевська, К.В. (orcid.org/0000-0002-9263-243X), Дяченко, Л.М. (orcid.org/0000-0001-6897-124X), Котун, К.В. (orcid.org/0000-0002-3661-6689), Марусинець, М.М. (orcid.org/0000-0001-7366-9328), Огієнко, О.І. (orcid.org/0000-0002-3089-6288), Постригач, Н.О. (orcid.org/0000-0002-5433-2938) and Пилинський, Я. М. (orcid.org/0000-0002-7225-3467) (2018) Lifelong pedagogical education in foreign countries Інформаційно-аналітичні матеріали . ДКС Центр, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7300-36-5

Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Дяченко, Л.М., Котун, К.В. (orcid.org/0000-0002-3661-6689), Марусинець, М.М. (orcid.org/0000-0001-7366-9328), Огієнко, О.І., Сулима, О.В. and Постригач, Н.О. (orcid.org/0000-0002-5433-2938) (2017) Foreign experience of teachers professional training ТОВ "ДКС Центр", м. Київ, Україна.

Огієнко, О.І., Мільто, Л.О., Калюжна, Т.Г., Радченко, Ю.Л., Красильник, Ю.С. and Котун, К.В. (2016) Innovative activity of teachers: terminology Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Огієнко, О.І., Калюжна, Т.Г., Мільто, Л.О., Красильник, Ю.С., Радченко, Ю.Л., Годлевська, К.В. and Кобюк, Ю.М. (2015) Innovative educational technology Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, м. Київ, Україна.

Teaching Resource

- Огієнко, О.І. (2019) Andragogs' training in foreign countries: syllabus (for PhD students at the third (educational and research) level of higher education in Branch 01 "Education", Specialty 011 "Education Sciences" [Teaching Resource] (Unpublished)

- Огієнко, О.І. (2014) Syllabus "Innovative educational technology" for educational - qualifying level "master" specialty "Pedagogy of high school" [Teaching Resource] (Unpublished)

Other

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Баніт, Ольга Василівна, Василенко, Олена Вікторівна, Вовк, М.П., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Годлевська, К.В., Гончаренко, Семен Устимович, Грищенко, Ю.В., Зінченко, Світлана Володимирівна, Закомірний, Ігор Миколайович, Калюжна, Т.Г., Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749), Кучерявий, О.Г. (orcid.org/0000-0001-5469-0949), Кобюк, Ю.М., Ілляхова, М.В., Котун, К.В., Левченко, В.В., Лук’янова, Лариса Борисівна, Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Огієнко, О.І., Пазюра, Н.В., Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749), Постригач, Н.О. (orcid.org/0000-0002-5433-2938), Прийма, Сергій Миколайович, Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510), Семеног, Олена Миколаївна, Солдатенко, М.М., Скрипник, М.І., Соломаха, С.О., Сотська, Г.І., Сулима, О.В., Султанова, Л.Ю., Наумова, Вікторія Юріївна, Тринус, О.В., Філіпчук, Н.О., Хомич, Л.О., Катюк, Я. Л., Шарошкіна, Н.Г. and Штома, Л.Н. (2017) Personal and professional growth of adults: problems and prospects: Program III All-Ukrainian pedagogical readings dedicated to the memory of Academician Semen Ustinovich Goncharenko (Kiev, May 18, 2017) ІПООД НАПН України, м. Київ, Україна.

This list was generated on Thu Aug 18 08:25:48 2022 EEST.