Items where Author is "Новосьолова, Валентина Іванівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 90.

Article

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2023) The peculiarities of textbook usage in school language education process: trends and prospects Проблеми сучасного підручника (30). pp. 112-121. ISSN 2411-1309

- Бондаренко, Неллі Володимирівна (orcid.org/0000-0002-4033-7287) and Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2023) Traditional methods in the theory and practice of learning the Ukrainian language Методи навчання української мови учнів гімназії та ліцею : монографія. pp. 40-134. ISSN 978-966-983-521-5

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2022) Adaptation of Ukrainian language teaching methods to wartime conditions Проблеми сучасного підручника (28). pp. 90-98. ISSN 2411-1309

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2022) The method of exercises in the conditions of distance learning of the Ukrainian language: practical aspect Українська мова і література в школі, 3. pp. 2-5.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2021) The problem of formation of values ​​of students in the linguodidactic heritage of L.V. Skuratovsky Українська мова та література в школі, 3 (156). pp. 29-30.

- Горошкіна, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0002-0378-888X), Бондаренко, Неллі Володимирівна (orcid.org/0000-0002-4033-7287), Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) and Попова, Л.О. (orcid.org/0000-0003-2021-3348) (2021) Methods of teaching the Ukrainian language in the version of subject teachers Проблеми сучасного підручника (27). pp. 55-63. ISSN 2411-1309

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2021) The peculiarities of student educational and research skills formation on the Ukrainian language lessons in the context of the New Ukrainian school Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 1 (8) (346). pp. 181-197. ISSN 2227-2844

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2020) PISA 2018 lessons: analysis of the results and methodical advice to ukrainian language and literature teachers Українська мова і література в школі, 1 (148). pp. 3-8. (In Press)

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2020) Results of PISA–2018 testing as an instrument to improve the students’ reading competence Дивослово, 7-8 (760-76). pp. 12-18.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000–0003–2987–7888) (2020) Features of vocabulary work of lyceum students by means of the textbook of the Ukrainian language Педагогічна освіта: теорія і практика, 2 (29). pp. 187-196. ISSN 2309-9763

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2020) The place and role of the Ukrainian language textbook in the organization of the modern educational environment in the lyceum Проблеми сучасного підручника (25). pp. 76-87. ISSN 2411-1309

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2019) The main aspects of the formation of value orientations of students of the Lyceum by means of a competently directed textbook of the Ukrainian language Українська мова і література в школі, 2 (143). pp. 7-9.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2018) Formation of cognitive interests of students of lyceum by means of a competently directed textbook of the Ukrainian language. Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти. pp. 94-99.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2018) Formation of the motivational sphere of the lyceum pupils Збірник матеріалів міжнародної науково-методичної конференції "Робота з науково обдарованою молоддю: проблеми та перспективи" (Київ, 17-19 квітня 2018 року). pp. 108-110.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2018) Methodological comment on teaching Ukrainian in general secondary education in the 2018/2019 academic year Українська мова і література в школі, 4 (139). pp. 2-7.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2018) Textbook of the Ukrainian language as a means of formation civic responsibility of applicants for education Проблеми сучасного підручника, 21. pp. 287-298. ISSN 2411-1309

- Горошкіна, Олена Миколаївна and Новосьолова, Валентина Іванівна (2018) Methodical recommendations on the teaching of the Ukrainian language in grades 5-11 of institutions of general secondary education (2018-2019 academic year) Українська мова і література в школі, 4. pp. 2-7.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2017) New Ukrainian language textbook for 8th grade: teaching apparatus educational opportunities Українська мова і література в школі, 2 (131). pp. 53-59. ISSN 2076-8184

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2017) Work on enriching the vocabulary of students in ukrainian language textbooks for 8-th form Проблеми сучасного підручника, 19. pp. 222-231. ISSN 2411-1309; ISBN 978-966-544-404-5

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2017) Michael Stelmach Artistic Heritage As A Source Of Spiritual And Ideological Values Pupils At The Lessons Ukrainian Language Стельмах Михайло у новітніх парадигмах наукового знання: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 105-річчю від дня народж. письменник. pp. 205-209. ISSN 978-966-924-549-6

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2017) Features of learning the syntax of a simple complicated sentence in the 8th grade (according to the new textbook of the Ukrainian language) Українська мова і література в школі, 3 (132). pp. 20-24. ISSN 2076-8184

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2016) A textbook on the ukrainian language for the 8th grade as a means for the formation of the pupil’s communicative competence Проблеми сучасного підручника, 17. pp. 287-298. ISSN 2411-1309

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2016) Formation of the motivation of the teaching (on the material of teaching the phrase and the syntax of the simple sentence in the 8th grade) Українська мова і література в школі, 3 (126). pp. 7-11.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2015) The study of syntax in 8-9 classes based on communicative and active approach Українська мова і література в школі, 2 (154).

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2015) Peculiarities of Navigation “Viguk” at 7 classes for a new podruchniku ​​ukraїnskoї movi Українська мова і література в школі, 5 (123). pp. 19-22.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2015) Study of syntax in grades 8-9 on the basis of communicative-activity approach Українська мова і література в школі, 2 (120). pp. 15-19.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2015) Approximate calendar planning of Ukrainian language lessons and control by the level of educational achievements of pupils of the 8th form Українська мова і література в школі, 4 (122). pp. 52-58.

- Шелехова, Галина Тарасівна, Новосьолова, Валентина Іванівна and Ярмолюк, Алла Володимирівна (2014) Implementation of competence approach in the textbook on ukrainian language for grade 5 Проблеми сучасного підручника (14). pp. 851-860. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2013) Формування ціннісних орієнтацій учнів 5-7 класів у процесі збагачення словникового запасу на засадах компетентнісного підходу Наукові записки. Серія "Філологічна" (40). pp. 231-234.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2013) Реалізація системи ціннісних орієнтацій на компетентнісній основі у словнику - мінімумі емоційно забарвленої лексики на уроках української мови Вісник Прикарпатського університету , 1 (48). pp. 64-67.

Book Section

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2024) Functions of the Ukrainian language textbook in the context of modern challenges and requirements In: Сучасний підручник як засіб реалізації ідей Нової української школи: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва О. М. (28 березня 2024 р., м. Київ) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 33-36.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2023) Methodical tools as a means of overcoming educational losses in the Ukrainian language In: Recent Trends in Science: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, May 4-5, 2023 . FOP Marenichenko V.V., с. Dnipro, Ukraine, pp. 211-213. ISBN 978-617-8293-05-5

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2023) The role of lexical tools in the formation of cultural competence of education seekers In: Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІV Міжнародної онлайн-конференції, 18 травня 2023 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 133-135. ISBN 978-966-644-729-9

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2023) The method of working with a textbook in the competence dimension of the practice of school language education In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2023: горизонти інновацій : зб. матеріалів VІІ Міжнародної наукової конференції (Київ, 25 травня 2023 р.) . Крок, м. Київ, Україна - м. Тернопіль, Україна, pp. 196-198. ISBN 978-617-692-804-1

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2023) Using the potential of the museum environment as a tool for research activities of education governers In: Музейна педагогіка в науковій освіті: освітні втрати в умовах війни : збірник матеріалів доповідей учасників Міжнародного круглого столу, м. Київ, 8 червня 2023 р. . Національний центр «Мала академія наук України», м. Київ, Україна, pp. 85-88. ISBN 978-617-7945-55-9

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2023) The observation method as a means of activating students' interest in the study of language phenomena In: Методи компетентнісного навчання української мови: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (28 жовтня 2023 р., м. Київ) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 19-21. ISBN 978-966-644-651-3 (In Press)

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2023) The method of working with a textbook as a means of developing the life skills of education seekers In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 251-253. ISBN 978-966-644-753-4

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2023) Traditional and innovative methods of teaching the Ukrainian language: practice and prospects In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2023 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 72-73. ISBN 978-966-644-622-3

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2022) Activation of emotive language vocabulary in the speech of students of the basic high school in war conditions In: Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІІІ Міжнародної онлайн-конференції, 19 травня 2022 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 50-52. ISBN 978-966-644-613-1

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2022) Formation of emotional stability of students during the study of the Ukrainian language, in particular in extreme life situations In: Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку», 07 червня 2022 року . ГО «ВАДНД», м. Дебрецен, Угорщина, pp. 423-426.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2022) Methods of research teaching in Ukrainian language classes in the conditions of implementation of the State standard of basic secondary education In: Шості Ґеретівські читання: наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 03 червня 2022 року) . ТОКІППО, м. Тернопіль, Україна, pp. 223-227.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2022) Peculiarities of the use of the exercise method in the conditions of war in Ukrainian language lessons In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 41-43.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2022) Education in the conditions of war: peculiarities of using Ukrainian language teaching methods In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2022: виклики і перспективи в умовах турбулентності світу: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Київ, 4 листопада 2022 р.) . Крок, м. Київ, Україна - м. Тернопіль, Україна, pp. 181-183. ISBN 978-617-692-729-7

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2022) The effectiveness of using the potential of traditional methods of teaching the Ukrainian language In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2022 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 90-91.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2022) Pedagogical anthropology of Hryhoriy Skovoroda as a means of formation of stable moral and ethical values ​​of education seekers In: Лише той Учитель, хто живе так, як навчає: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю, присвяченої Всесвітньому дню філософії (Полтава, 17 листоп. 2022 р.) . ПАНО, м. Полтава, Україна, pp. 68-72.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2021) The problem of modernization of Ukrainian language teaching methods in the conditions of competence education In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Київ, 29 березня 2021 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 148-150. ISBN 978-966-644-588-2

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2021) Implementation of the method of observation in the school textbook of the Ukrainian language In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науковопрактичної інтернет конференції (електронне наукове видання), 20-21 травня 2021 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 182-184. ISBN 978-966-644-593-6

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2021) Observation as a method of teaching the Ukrainian language: modern context In: Методи навчання української мови: сучасний контекст: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (25 березня 2021 р., м. Київ) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 51-53. ISBN 978-966-644-591-2

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2021) Formation of students' value orientations by means of a school textbook of the Ukrainian language for the 11th grade In: Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет конференції ( електронне наукове видання), 20-21 травня 2021 року . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 47-49. ISBN 978-966-644-595-0

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2021) Methods of forming students' lexical skills in terms of competence learning In: Модернізація освіти як важливий чинник розвитку суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 22 листопада 2021 р) . Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, м. Дніпро, Україна, pp. 27-29.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2021) Formation of a competent student-reader in Ukrainian language lessons In: Слобожанська беседа – 14. Лінгвістика тексту і вивчення української ментальності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Старобільськ, 9 листоп. 2021 р.) . ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ, Україна, pp. 207-213.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2021) The use of optimal methods of teaching the Ukrainian language in the process of forming educational and research skills of students In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 42-43. ISBN 978-966-644-606-3

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2020) Peculiarities of formation of students' reading competence in the Ukrainian language through the prism of PISA-2018 results In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 05 березня 2020 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 113-116. ISBN 978-966-644-532-5

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2020) Assimilation of features of information speech genres by lyceum students In: Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10 квітня 2020 року, м. Запоріжжя) . АА Тандем, м. Запоріжжя, Україна, pp. 24-26. ISBN 978-966-488-217-7

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2020) Reading literacy as an indicator of quality of modern ukrainian school language and literary education In: Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство. VІІІ Волошинські читання»: зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції . УОВЦ «Оріон», м. Київ, Україна, pp. 107-112. ISBN 978-966-991-022-6

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2020) Implementation of the genre aspect of teaching the Ukrainian language to lyceum students by means of a school textbook In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання), 28 – 29 травня 2020 р., Київ . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 139-141. ISBN 978-966-644-328-8

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2020) Textbook of the Ukrainian language as a means of stimulating the cognitive interest of lyceum students In: Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 5–6 червня 2020 року). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології» . ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», м. Київ, Україна, pp. 73-76.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2020) The level of formation of reading literacy of students in the development of a new Ukrainian school: problems and experience In: Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 10 червня 2020 року м. Херсон . КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна, pp. 81-84.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2020) Formation of a system of values ​​in lyceum students: theoretical and methodological aspect In: Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю . «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., м. Київ, Україна - м. Біла Церква, Україна, pp. 102-104.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2020) School textbook of the Ukrainian language as a means of creating an educational environment in the lyceum In: Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції . ВПЦ «Візаві», м. Умань, Україна, pp. 112-116.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2020) Peculiarities of lyceum students mastering the speech genre of correspondence In: Теорія і практика моделювання інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 56-59. ISBN 978-966-644-552-3

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2020) Features of activation of speech genres in Ukrainian language lessons in lyceum In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2020 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 38-39. ISBN 978-966-644-563-9

- Колеснікова, Таїсія Миколаївна and Новосьолова, Валентина Іванівна (2020) Textbook of the Ukrainian language for 11th grade as a tool for the formation of key and subject competencies of students In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2020 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 41-42. ISBN 978-966-644-563-9

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2020) Using the method of exercises in the conditions of distance learning of the Ukrainian language In: Проблеми методів компетентнісно орієнтованого навчання української мови в закладах загальної середньої освіти: збірник матеріалів круглого столу (22 жовтня 2020 р., м. Київ) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 68-72. ISBN 978-966-644-501-1

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2019) Reflexive exercises in a competently oriented textbook Ukrainian language for the 11th form In: Всеукраїнська науково-практична конференція «VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство» (17 травня 2019 року) . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 175-177. ISBN 978-617-7485-47-5

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2019) Features of implementation of competence approach in the Ukrainian language textbook for the 11th grade In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація в освіті в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнародної наукю-практ. конференції (Київ, 30 травня 2019 р.) . ТзОВ "Трек-ЛТД", м. Київ, Україна, pp. 135-136. ISBN 978-617-7263-79-0

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2019) Reflection exercises in a competently oriented Ukrainian language textbook for Grade 11 In: «VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня 2019 р., м. Київ . УОВЦ "Оріон", м. Київ, Україна, pp. 175-177.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2019) Implementation of the competence approach in the Ukrainian language textbook for 11th grade In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науковопрактичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. . "Педагогічна думка", м. Київ, Україна, pp. 90-91. ISBN 978-966-644-427-4

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2019) Textbook of Ukrainian for Grade 11 as a Means of Forming Civic Competence of Educators In: Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (15 березня 2019 р., м. Київ) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 47-50. ISBN 978-966-644-501-1

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2019) Enriching the emotional sphere of the Lyceum students in the Ukrainian language lessons In: Образне слово Луганщини : матеріали ХVІІІ Всеукр.наук.-практ. конф. імені Віктора Ужченка (15 травня 2019 р., м. Старобільськ) , 18 . ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", м. Старобільськ, Україна. (Submitted)

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2019) Activation of the speech genres by means of a competently directed textbook of the Ukrainian language In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 30 вересня 2019 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 93-96. ISBN 978-966-644-508-0

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2019) The role of the text-centric approach in the acquisition of speech genres by lyceum students In: Проблема читання в сучасному інформаційному суспільстві : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р., м. Київ . УОВЦ «Оріон», м. Київ, Україна, pp. 32-34. ISBN 978-617-7485-43-7

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2019) Formation of key and subject competences of the educational establishments by means of the textbook of the Ukrainian language In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 30 вересня 2019 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 59-64. ISBN 978-966-644-512-7

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2019) Peculiarities of realization of competence approach in the work on mastering of speech genres by students of lyceum In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік . Педагогічна думка, м. Київ, pp. 102-103. ISBN 978-966-644-524-0

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2019) Learners' mastery of speech genres: motivational aspect In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти: Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4 листопада 2019 р.) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 235-236. ISBN 978-966-644-517-2

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2019) Features of realization of the competence approach in the work on mastering of speech genres by students of lyceum In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік . – Київ: Інститут педагогіки НАПН України . "Педагогічна думка", м. Київ, Україна, pp. 102-103. ISBN 978-966-644-524-0

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2018) Features of the content and structure of the textbook "Ukrainian language, 11th grade" In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 110.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2017) Formation of syntactic competence of students the new textbook of the Ukrainian language for grade 8 In: Анатовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 117.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2016) Motivational aspect of teaching syntax and punctuation in grades 8-9 In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 197-198.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2015) Features of learning syntax in grades 8-9: activity aspect In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 197-198.

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2014) Formation of lexical competence students of 5-7 forms in the process of studying lexicology In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 119.

Monograph

- Голуб, Ніна Борисівна (orcid.org/0000-0002-3736-9296), Горошкіна, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0002-0378-888X), Бондаренко, Неллі Володимирівна (orcid.org/0000-0002-4033-7287), Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) and Попова, Л.О. (orcid.org/0000-0003-2021-3348) (2023) Methods of teaching the Ukrainian language to gymnasium and lyceum students Project Report. Видавничий дім «Освіта», м. Київ, Україна.

Book

Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018), Бондаренко, Неллі Володимирівна (orcid.org/0000-0002-4033-7287), Бурда, Михайло Іванович (orcid.org/0000-0003-0330-9866), Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X), Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669), Головко, Світлана Григорівна (orcid.org/0000-0003-0795-7166), Голота, Олег Володимирович (orcid.org/0000-0002-5682-483X), Горошкіна, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0002-0378-888X), Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840), Ільченко, Віра Романівна (orcid.org/0000-0003-2721-3877), Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231), Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808), Крячко, Іван Павлович (orcid.org/0000-0002-3595-5478), Локшина, Олена Ігорівна (orcid.org/0000-0001-5097-9171), Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666), Малихін, Олександр Володимирович (orcid.org/0000-0001-6042-6298), Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Науменко, С.О. (orcid.org/0000-0002-8279-4427), Нетрибійчук, Олександр (orcid.org/0000-0002-2697-6824), Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888), Онаць, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3323-1289), Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392), Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041), Пометун, Олена Іванівна (orcid.org/0000-0002-4602-6383), Попова, Л.О. (orcid.org/0000-0003-2021-3348), Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925), Ремех, Тетяна Олексіївна (orcid.org/0000-0002-5666-6640), Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426), Трубачева, Світлана Едуардівна (orcid.org/0000-0002-1400-9773), Туташинський, Василь Іванович (orcid.org/0000-0002-1842-0914), Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X), Шпарик, Оксана Михайлівна (orcid.org/0000-0001-7507-4950) and Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2021) Distance learning in quarantine: experience and prospects. Analytical and methodological materials . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-596-7

Новосьолова, Валентина Іванівна (2021) Galina Shelekhova's scientific and pedagogical way: bibliographic index . Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X), Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X), Жук, Ю.О. (orcid.org/0000-0002-6932-2484), Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231), Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978), Науменко, С.О. (orcid.org/0000-0002-8279-4427) and Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2020) PISA-2018 Lessons : guidelines . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-530-1

Голуб, Ніна Борисівна, Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) and Галаєвська, Л.В. (2020) Speech genres at Ukrainian language lessons in lyceum . КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-59-8

Яценко, Таміла Олексіївна, Новосьолова, Валентина Іванівна, Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840), Топузов, Олег Михайлович, Голуб, Ніна Борисівна, Котусенко, О.Ю., Горошкіна, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0002-0378-888X), Сергєєва, Н.В., Усатенко, Г., Семеног, Олена Миколаївна, Симоненко, Т. В. (orcid.org/0000-0003-4188-8280), Романенко, Ю. О., Кондесюк, Т.В., Король, О.М., Тарасенко, О.О., Ткачова, Г.В., Мацько, Л.І., Груба, Т.Л., Мовчан, Р.В., Молочко, С.Р., Дроздовський, Д.І., Коваленко, Л.Т., Фасоля, А.М. and Цимбалюк, В.І. (2018) Ukrainian language. Ukrainian Literature: new curriculum for 10-11 classes (upper forms) of institutions of general secondary education (basic level, profile level); Methodical comments from leading scientists of the National Academy of Pedagogical Scienc . УОВЦ "ОРІОН", м. Київ, Україна.

Голуб, Ніна Борисівна, Шелехова, Галина Тарасівна, Ярмолюк, Алла Володимирівна and Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2017) Ukrainian language. Grade 5. Textbook for general secondary education institutions with Ukrainian language training . Видавничий дім «Сам», м. Київ, Україна. ISBN 966-8714-38-5

Голуб, Ніна Борисівна, Шелехова, Галина Тарасівна, Ярмолюк, Алла Володимирівна and Новосьолова, Валентина Іванівна (2017) Studying the Ukrainian language of pupils of grade 5 on the basis of a competent approach . Видавничий дім «Сам», м. Київ, Україна. ISBN 966-8714-31-8

Teaching Resource

- Голуб, Ніна Борисівна (orcid.org/0000-0002-3736-9296), Горошкіна, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0002-0378-888X), Котусенко, О. Ю., Новосьолова, Валентина Іванівна, Романенко, Ю. О., Кондесюк, Т. В., Король, О. М., Тарасенко, О. О., Сергєєва, Наталія Володимирівна and Ткачова, Г. В. (2017) Ukrainian language. Grades 10-11. Level of standard. Program for comprehensive educational institutions with Ukrainian language of instruction [Teaching Resource]

This list was generated on Wed May 29 00:17:58 2024 EEST.