Items where Author is "Коршевнюк, Т. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 69.

Article

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2021) Рractical works in biology. 7th grade Біологія і хімія в рідній школі, 1 (140). pp. 2-7.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2020) Рractical works in biology. 6th grade Біологія і хімія в рідній школі, 3 (138). pp. 4-9.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2020) Theoretical and methodological foundations of content formation of variable component in specialized secondary biological education in Ukraine Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки: реалії та перспективи, 76 (5). pp. 93-98. ISSN 2311-5491

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2020) Research workshop on biology, 6th grade Біологія і хімія в рідній школі, 4 (139). pp. 7-14.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2020) Research workshop on biology, 8th grade Біологія і хімія в рідній школі, 4 (139). pp. 15-20.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Situational tasks in the competency-oriented studying of biology Біологія і хімія в рідній школі, 1 (130). pp. 2-6.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Learning of the theme "Evolution of the organic world" Біологія і хімія в рідній школі, 2 (131). pp. 5-8.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Determinants of the development of the content of school biological education in the Ukrainian chronotope Інноваційна педагогіка, 2 (11). pp. 51-58. ISSN 2663-6085

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Biological systems, grades 10-11 Біологія і хімія в рідній школі, 4 (133). pp. 26-29.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) To the problem of development of the competences of students in the educational process of biology Біологія і хімія в рідній школі, 5 (134). pp. 2-7.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Tasks to "Introduction" in the course of «Natural science», Grade 5 Біологія і хімія в рідній школі, 6 (135). pp. 20-23.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Elective course curriculum «Biological systems», grades 10-11. Біологія і хімія в рідній школі, 1 (136). pp. 25-29.

- Коршевнюк, Т. В. (2018) Competence potential of a biology textbook Проблеми сучасного підручника (20). pp. 194-203. ISSN 2411-1309

- Коршевнюк, Т. В. (2018) Competence potential of a biology textbook Проблеми сучасного підручника (20). pp. 194-203. ISSN 2411-1309

- Коршевнюк, Т. В. (2018) Сross-cutting lines of content in the course of basic school biology: "Civic responsibility" Біологія і хімія в рідній школі, 3 (126). pp. 9-12.

- Матяш, Н.Ю. and Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2018) Features of studying biology in the 2018/2019 school year Біологія і хімія в рідній школі, 4 (127). pp. 2-6.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2017) A tasks for theme «Population. Ecosystem. Biosphere» Біологія і хімія в рідній школі, 6 (122). pp. 32-33.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2017) Calendar-themed plan for biology, 6th grade Біологія і хімія в рідній школі, 4 (122). pp. 22-26.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2017) Calendar-themed plan for biology. 6th grade Біологія і хімія в рідній школі, 5 (123). pp. 10-12.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2017) Calendar-themed plan for biology. Grade 6 Біологія і хімія в рідній школі, 6 (124). pp. 11-15.

- Величко, Л. П., Буринська, Н. М., Матяш, Н.Ю., Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808), Вороненко, Т. І. and Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231) (2016) The calendar-thematic planning of biology and chemistry on competency-based approaches Біологія і хімія в рідній школі, 4 (116). pp. 2-5.

- Коршевнюк, Т. В. (2015) The content of school education In the conteхt of bIological scsence Біологія і хімія в рідній школі, 1 (107). pp. 38-42.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2015) Subject-subject and subject-object interaction as a psychological basis for the formation of the content of school biological education Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія, 2 (10). pp. 97-103. ISSN 2222-5501

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2015) Competence approach as a strategic direction for modernizing the content of the biological component school education Педагогический опыт: теория, методика, практика : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 25 дек. 2015 г.). pp. 291-296. ISSN 2412-0529.

- Коршевнюк, Т. В. (2014) Principles of formation of the modern content of the biological component of school science education Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 10 (44). pp. 78-88. ISSN 2312-5993

- Коршевнюк, Т. В. (2014) Textbook natural study as a means of propaedeutic prepare fifth graders for learning biology Проблеми сучасного підручника (14). pp. 310-320. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2014) Development of the content of the biological component of secondary education in Ukraine: the current stage Педагогическая наука и образование, 4 (9). pp. 51-56. ISSN 2310-273Х

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2014) Principles of formation of the modern content of the biological component of school science education Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 10 (44). pp. 78-87. ISSN 2312-5993

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2014) Retrospective analysis of going near determination of concept “educational content” in pedagogical science of ХХ age Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки (121). pp. 89-99. ISSN 966-660-016-1

Book Section

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2021) Basic provisions the realization of the competency approach in courses of choice in biology In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Київ, 29 березня 2021 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 93-96. ISBN 978-966-644-588-2

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2021) The courses on the choice in the structure of specialized profile biological and chemical education In: Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 12 лютого 2021 р.) Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, м. Дніпро, Україна, pp. 95-96.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2021) Substantiation of the structure and content of school science education (adaptation cycle) In: Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences. Міжнар. наук. журнал «Грааль науки» № 4 (Травень, 2021) : за м.-лами I Міжнар. наук.-практ. конф.(Вінниця, Відень, 7 трав. 2021 р.) ФОП Гуляєва В.М, м. Вінниця, Україна, pp. 484-486. ISBN 978-1-63848-591-9

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2021) Designing the content of school science education (adaptation cycle) In: Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20 трав. 2021 р., м.Тернопіль) ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 303-305.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2021) A manual for students in the course of choice as a means of individualization of specialized education in biology In: Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (електронне наукове видання), 20-21 травня 2021 р., Київ Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 105-107. ISBN 978-966-644-593-6

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2021) To the future science teacher about elective courses in chemistry and biology in a specialized school. In: Сучасні тенденції навчання хімії: зб. тез. VII наук.-методич. конф.18-20 березня 2021 р., Львів Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна, pp. 1-2.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2020) Development of environmental literacy of pupils during teaching biology In: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (February 6-8, 2020 Ottawa, Canada) Methuen Publishing House, c. Ottawa, Canada, pp. 43-47. ISBN 978-0-458-20903-3

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2020) Variable component of specialized biological education: directions of renewal In: Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 14 травня 2020 р., м. Тернопіль Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 223-226.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2020) Effective practices of teaching biology to students: educational projects In: Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково- практичної конференції (м. Львів, 24–25 квітня 2020 року) ГО «Львівська педагогічна спільнота», м. Львів, Україна, pp. 79-82.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2020) Effective practices of teaching biology to students: didactic game In: Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м.Дніпро СПД «Охотнік», м. Дніпро, Україна, pp. 163-164.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2020) Multifunctionality of the textbook of the elective course "Biological systems" In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання), 28 – 29 травня 2020 р., Київ Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 81-83. ISBN 978-966-644-328-8

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2020) The state of content competency in school biological education In: Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (10 червня 2020 року м. Херсон) КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна, pp. 108-111.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2020) Means of developing students' competencies: situational tasks in biology In: Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки Матеріали I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 27 листопада 2020 р.) Open Science Laboratory - наукова платформа, м. Київ, Україна, pp. 220-223. ISBN 2709-6750

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2020) Signs of the value component of school biological education In: Міждисциплінарні наукові дослідження: особливості та тенденції: матеріали міжнародної наукової конференції (Чернігів, 4 груд. 2020 р.) Друкарня ФОП Гуляєва В.М., м. Чернігів, Україна, pp. 43-44. ISBN 978-617-7171-41-5

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2020) A comprehensive approach to assessing the learning outcomes of courses for choice in a specialized school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2020 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 143-144. ISBN 978-966-644-563-9

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Designing a curriculum for the optional course of "Biological systems" In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 156-157. ISBN 978-966-644-524-0

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) To the problem of formation of the content of biological education in the profile school In: Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної наукової конференції (29-30 березня 2019 р., м. Дніпро) СПД Охотнік, м. Дніпро, Україна, pp. 157-159.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Тransformation of functions of the variative component of profile biological education In: VІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», присвячена 100-річчю І.Г.Ткаченка Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Тhe basic theoretical provisions of the designing of content of the educational textbook of biology for profile school In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 63-64. ISBN 978-966-644-469-4

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Didactic requirements to the design of courses of choice in biology for high school In: Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології, природничих наук в контексті вимог Нової української школи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції Вектор, м. Тернопіль, Україна, pp. 71-73.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Ecological aspect of the course of the choice "Biological systems" In: Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції,м. Київ, 3–4 травня 2019 р Видавничий дім Гельветика, м. Херсон, Україна, pp. 21-23. ISBN 978-966-916-819-1

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Information component of the content the course of the choice "Biological systems" In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVI Каришинські читання) Астрая, м. Полтава, Україна, pp. 174-175.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Course on the choice "Вiological systems": content design In: Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2019 року, м. Глухів) Вінниченко М.Д., м. Глухів, Україна, pp. 71-73. ISBN 978-966-1569

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Pupils’ project activity during school biological education In: II International scientific conference Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration. Leipzig, october 25, 2019 Izdevnieciba «Baltija Publishing», с. Riga, Latvia, pp. 6-9. ISBN 978-9934-588-18-1

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Competence potential of course of choice "Biological systems" In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ 4 листопада 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 158-160. ISBN 978-966-644-517-2

- Коршевнюк, Т. В. (2018) Development of Content of Domestic School Biological Education in the XXI Century In: International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» Stalowa Wola, Republic of Poland, 20–21 July 2018 Baltija Publishing, c. Stalowa Wola, Poland, pp. 127-130. ISBN 978-9934-571-50-3

- Коршевнюк, Т. В. (2018) Situational Tasks as a Mean оf Competency-Oriented Studying of Biology In: Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 7-8 вересня 2018 року) Молодий вчений, м. Херсон, Україна, pp. 40-43.

- Коршевнюк, Т. В. (2018) Strengthening the Integration Processes as a Trend of Formation the Content of School Biological Education In: Нова українська школа : теорія і практика реалізації інтегрованого підходу : Матеріали міжнародної наукової конференції. 17–18 травня 2018 р., м. Тернопіль Вектор, м. Тернопіль, Україна, pp. 155-157.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2018) Realization of the practice-oriented approach to forming of the competence of pupils in the process of biology training In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 57-58. ISBN 978-966-644-464-9

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2018) Psychological and pedagogical aspects оf competence- oriented studying of biology in school In: Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23–24 лют. 2018 р.) Львівська педагогічна спільнота, м. Львів, Україна, pp. 62-65.

- Коршевнюк, Т. В. (2017) Training tasks for forming a subject biological competence of students In: Современные проблемы и перспективы развития педагогики и психологии: сборник материалов 12-й международной науч.-практ. конф., (г. Махачкала, 23 января, 2017 г.) Апробация, м. Махачкала, Російська Федерація, pp. 43-44. ISBN 978-5-9909526-9-0

- Коршевнюк, Т. В. (2017) Conditions of Forming the Subject Biological Competencе of the Sixth Grade Students In: Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 10-21 квітня 2017 р. РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, м. Кропивницький, Україна, pp. 145-146.

Book

Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018), Бондаренко, Неллі Володимирівна (orcid.org/0000-0002-4033-7287), Бурда, Михайло Іванович (orcid.org/0000-0003-0330-9866), Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X), Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669), Головко, Світлана Григорівна (orcid.org/0000-0003-0795-7166), Голота, Олег Володимирович (orcid.org/0000-0002-5682-483X), Горошкіна, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0002-0378-888X), Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840), Ільченко, Віра Романівна (orcid.org/0000-0003-2721-3877), Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231), Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808), Крячко, Іван Павлович (orcid.org/0000-0002-3595-5478), Локшина, Олена Ігорівна (orcid.org/0000-0001-5097-9171), Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666), Малихін, Олександр Володимирович (orcid.org/0000-0001-6042-6298), Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Науменко, С.О. (orcid.org/0000-0002-8279-4427), Нетрибійчук, Олександр (orcid.org/0000-0002-2697-6824), Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888), Онаць, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3323-1289), Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392), Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041), Пометун, Олена Іванівна (orcid.org/0000-0002-4602-6383), Попова, Л.О. (orcid.org/0000-0003-2021-3348), Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925), Ремех, Тетяна Олексіївна (orcid.org/0000-0002-5666-6640), Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426), Трубачева, Світлана Едуардівна (orcid.org/0000-0002-1400-9773), Туташинський, Василь Іванович (orcid.org/0000-0002-1842-0914), Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X), Шпарик, Оксана Михайлівна (orcid.org/0000-0001-7507-4950) and Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2021) Distance learning in quarantine: experience and prospects: analytical and methodological materials Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-596-7

Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235), Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231), Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) and Рибалко, Ліна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-6092-9442) (2019) Primary school students' biology training КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-38-3

Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) and Баштовий, В. І. (2018) Natural science. Grade 5 Генеза, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-11-0051-9

Матяш, Н.Ю. and Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2018) Methodical comment "Features of the study of biology in the 2018/2019 academic year" УОВЦ «Оріон», м. Київ, Україна, pp. 102-111.

Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2017) Biology. Grade 6 Видавничий дім «Сам», м. Київ, Україна. ISBN 966-8714-33-4

Teaching Resource

- Коршевнюк, Т. В., Матяш, Н.Ю., Козленко, О. Г. and Рибалко, Ліна Миколаївна (2020) The curriculums of the elective courses of biology for grades 10-11 [Teaching Resource]

- Савченко, Олександра Яківна, Бібік, Н.М., Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Мартиненко, Валентина Олександрівна, Пономарьова, К. І., Прищепа, О.Ю., Вашуленко, Оксана Вікторівна, Листопад, Наталія Петрівна, Андрусенко, Ірина Володимирівна, Комаровська, О.А., Остапенко, О.І., Коршевнюк, Т. В., Мачача, Тетяна Святославівна, Скворцова, С.О. and Гайдамака, Олена Василівна (2018) A typical educational program for institutions of general secondary education (developed under the guidance of O.Ya. Savchenko) [Teaching Resource]

- Савченко, Олександра Яківна, Бібік, Н.М., Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Мартиненко, Валентина Олександрівна, Пономарьова, К. І., Прищепа, О.Ю., Вашуленко, Оксана Вікторівна, Андрусенко, Ірина Володимирівна, Комаровська, О.А., Остапенко, О.І., Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808), Мачача, Тетяна Святославівна, Скворцова, С.О., Листопад, Наталія Петрівна and Гайдамака, Олена Василівна (2018) A typical educational program for institutions of general secondary education, developed under the guidance of O.Ya. Savchenko (3 - 4 classes) [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Oct 20 14:10:05 2021 EEST.