Browse by Scientific subject

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 151.

- Sysoieva, Svetlana (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2011) Education as an object of research Цілісне уявлення про освіту - на зустріч з освітологією. pp. 67-85.

- Єчкало, Ю.В. (2011) Professional direction of future engineers' physics learning In: Новітні комп’ютерні технології (9). Мінрегіон України, м. Київ, Україна, pp. 216-217.

- Єчкало, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-0164-8365) (2011) Multimedia lectures in the learning process in modern high school Theory and methods of e-learning (2). pp. 261-266. ISSN 2309-1495

- Єчкало, Ю.В. (2011) Basic requirements for the physics teaching set for students and teachers In: VII International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education» , 3 . Министерство промышленной политики Украины, Госпотребстандарт Украины, Национальное агентство аккредитации Украины, Национальная металлургическая академия Украины, м. Дніпропетровськ, Україна; м. Варна, Болгарія, pp. 411-413. ISBN 978-966-2637-06-9

- ІІТЗН, НАПН України (2011) Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України , м.Київ, Україна.

Інститут проблем виховання, НАПН України (2011) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді , 1 (15). ПП Зволейко Д. Г., м. Кам'янець-Подільський, Україна. ISBN 978-617-620-015-4

Інститут проблем виховання, НАПН України (2011) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді , 2 (15). ПП Зволейко Д. Г., м. Кам'янець-Подільський, Україна. ISBN 978-617-620-016-1

Інститут проблем виховання, НАПН України (2011) Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал (1). Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна.

Андрущенко, В.П., Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Болтівець, С.І., Бурда, Михайло Іванович, Ващенко, Л.М., Грищенко, І.М., Євтух, М.Б., Засенко, В.В. (orcid.org/0000-0003-0325-4578), Зязюн, Іван Андрійович, Камишин, Володимир Вікторович, Камінецький, Ярослав Григорович, Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Кремень, В.Г., Локшина, Олена Ігорівна, Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Лук’янова, Лариса Борисівна, Ляшенко, О.І., Мадзігон, Василь Миколайович, Макаренко, О.А., Максименко, С.Д., Мальований, Юрій Іванович, Мельник, О.В., Набок, М.В., Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X), Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Панок, Віталій Григорович, Протасова, Наталія Георгіївна, Пустовіт, Г.П., Радкевич, В.О., Регейло, І.Ю., Рогова, Павла Іванівна, Савченко, Олександра Яківна, Самчук, Л. І., Скульська, В.Є., Слюсаревський, Микола Миколайович, Соколюк, О.М., Сосідко, В.В., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Степко, М.Ф., Сухомлинська, Ольга Василівна, Талалуєва, Н.О., Таланова, Ж.В., Чепелєва, Н.В., Чорна, К.І. and Шишкіна, М.П. (2011) National Report on the State and Prospects of the Development of Education in Ukraine (До 20-річчя незалежності України) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-190-7

- Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234) (2011) Reforming the school education of Ukraine in the conditions of state formation (early 90's of the twentieth century) Молодь і ринок, 6 (77). pp. 17-21. ISSN 2308-4634

- Боднарук, Олена (2011) The features of psychological learning at the higher educational establishments Вісник післядипломної освіти, 3 (16). pp. 195-200. ISSN 2218-7650

- Боднарук, Олена (2011) The program of forming the system of basic psychological concepts by high school students Проблеми сучасної педагогічної освіти, 2 (30). pp. 259-265.

- Боднарук, Олена (2011) The researching of social and demographical and individual psychological factors of forming the system of basic psychological concepts by university students. Актуальні проблеми психології (30). pp. 288-292. ISSN 2072-4772

- Боднарук, Олена (2011) Social and demographical and individual psychological factors of mastering the system of basic psychological concepts by students of higher educational institutions "Післядипломна освіта в Україні", 1 (18). pp. 39-41.

- Боднарук, Олена (2011) The effectiveness of the program of forming the system of basic psychological concepts by high school students Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського, 7 (8). pp. 81-88.

- Боднарук, Олена (2011) Factors that impact to the mastering of psychological knowledge by university students Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості", 1. pp. 142-144.

- Бондар, В.І. (2011) On the issue of developing standards of “higher level thinking” in educational systems ТехноОбраз-2011. Роль и место образовательной среды в непрерывном развитии и саморазвитии личности обучающихся : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 17 – 18 марта 2011 г.), 1. pp. 17-20.

Величко, С.П., Слободяник, О.В., Сірик, П.В. and Слєсаренко, М.В. (2011) Лабораторний практикум зі спецкурсу "Застосування навчального лазера у викладанні шкільного курсу фізики" . РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, м.Кіровоград, Україна.

- Герасименко, І.В. (2011) Controls and evaluation of educational achievements of students in the system of e-learning ChSTU In: Мiжнародна науково-практична конференція «Дистанційна освіта України - Інформаційне освітнє середовище у системі дистанційного навчання в закладах освіти: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти» . Харківський національний автомобільно-дорожній унiверситет, м. Харків, Україна, pp. 19-24.

- Гириловська, І.В. (2011) Формування професійно значущих якостей особистості у математичній підготовці учнів професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю Педагогіка і психологія професійної освіти , 5. ISSN 2218-5186

- Гордієнко, В.П. (orcid.org/0000-0003-4939-9027?lang=ru) (2011) Features of professional training of junior specialists of exchange activity In: Україна наукова: матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-23 грудня 2011 рік. м. Київ) (7). ТОВ МЕГАНОМ, м. Київ, Україна, pp. 15-16.

- Гордієнко, В.П. (orcid.org/0000-0003-4939-9027?lang=ru) (2011) Use of information and communication technologies in professional speech training of future junior specialists of exchange activity In: Значення сучасної науки для динамічного розвитку України. Матеріали Восьмої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (29-30 грудня 2011 р.) . Тайп, м. Тернопіль, Україна, pp. 11-12.

- Гривко, А.В. (2011) Мова – ефективний засіб підвищення рівня якості природничо-математичної освіти In: Анотовані результакти науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2010 рік , 1 . Педагогічна думка, м.Київ, Україна, pp. 129-130.

- Грись, А.М. (2011) Adaptive functions of Image I minor Проблеми загальної та педагогічної психології, 5 (13). pp. 85-94.

- Гриценко, Валерій Григорович (2011) The concept of development University information environment Вісник Черкаського університету, 2 (196). pp. 34-36. ISSN 2076-586X

- Гриценко, Валерій Григорович (2011) Ways of the university education computerization Вісник Черкаського університету, 2 (211). pp. 35-39. ISSN 2076-586Х

- Гриценко, Валерій Григорович, Єфіменко, Володимир Іванович and Власенко, Володимир Миколайович (2011) Monitoring of education quality at schools as a condition of a qualitative set of entrants Рідна школа, 10 (982). pp. 45-47. ISSN 0131-6786

- Гриценко, Валерій Григорович and Луценко, Галина Василівна (2011) UML-design of the information analysis system "Curriculum" Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (22). ISSN 2076-8184

- Гурлєва, Т.С. (orcid.org/0000-0002-6518-5216) (2011) The peculiarities of autonomy in the preschool age Психолог дошкілля , 2 (19). pp. 9-13.

- Запорожченко, Ю.Г. (2011) Система забезпечення якості вищої освіти в Ірландії Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Казміренко, В. П., Сіверс, З.Ф. (orcid.org/0000-0002-2950-0741), Духневич, В. М. (orcid.org/0000-0003-0115-5517), Осадько, О.Ю. (orcid.org/0000-0001-9644-421X), Кудріна, Т. С., Гордієнко, В. І., Дідковський, С. В. and Бєлоножко, Є. В. (2011) Enhancing cognitive processes in communication . Міленіум, м.Київ, Україна.

- Калашнікова, С.А. (2011) Theoretical and methodological foundations for professional development of executive leaders under current social transformations Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

- Калашнікова, С.А. (2011) Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій Masters thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

- Калашнікова, С.А. (2011) Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій Other thesis, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".

- Козубцов, І.М. (orcid.org/0000-0002-7309-4365) and Штаненко, С.С. (orcid.org/0000-0001-9776-4653) (2011) Philosophical aspect of the educational system of training of scientific advisers Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 1-2 (10-11). pp. 56-60.

Кокун, Олег Матвійович, Пішко, Ірина Олександрівна, Лозінська, Наталія Сергіївна and Копаниця, О.В. (2011) Diagnosis of servicemen’s psychological readiness to the peacekeeping . НДЦ ГП ЗСУ, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-2246-24-7

Кокун, Олег Матвійович (orcid.org/0000-0003-1793-8540), Пішко, Ірина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-9246-2277), Лозінська, Наталія Сергіївна, Копаниця, О.В. and Малхазов, Олександр Ромуальдович (orcid.org/0000-0001-7312-5830) (2011) Collection of techniques for diagnosis of psychological readiness of military personnel under contract to activities as members of peacekeeping units . НДЦ ГП ЗСУ, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2246-11-7

- Колос, К.Р. (orcid.org/0000-0002-1038-8569) (2011) Moodle System as Way of Development of Teachers’ of Informatics Subjective Competences in the Cases of Distant Postgraduate Education Dissertation candidate2 thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

- Колос, К.Р. (2011) Система MOODLE як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти Dissertation candidate thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Кочубейник, Ольга Миколаївна (orcid.org/0000-0001-6460-8494) (2011) «Game reality» and the creation of sociality: systematic sporadic Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (7). pp. 101-110. ISSN 2072 –4772

Кремень, В.Г., Єльникова, Галина Василівна, Закатнов, Д.О., Карп'юк, М.Д., Лозовецька, В.Т., Лук'яненко, Г.І., Нікітчина, С.О., Радкевич, В.О., Свистун, Валентина Іванівна, Ягупов, Василь Васильович, Слатвінська, О.А. and Михайличенко, А.М. (2011) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy , 1 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN ISSN 2223-5752

Кремень, В.Г., Сухомлинська, Ольга Василівна, Бех, І.Д., Огнев’юк, В. (orcid.org/0000-0002-8671-3348), Ткаченко, В.М., Саух, Петро (orcid.org/0000-0003-4366-2496), Дзвінчук, Д.І., Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) and Соколова, І.В. (2011) Development of modern education: educational emphases . Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, м. Київ, Україна.

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2011) World class university as a materialization of the idea of elite educational institution of the 21st century Теорія і практика управління соціальними системами, 3 (5). pp. 11-18. ISSN 2078-7782

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2011) “Idea of University” in the Context of Knowledge Society Світогляд. Філософія. Релігія, 1. pp. 50-57.

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2011) Alma Mater of the 21st Century: Searching For the Adequate Idea of Contemporary University Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи., 1 (26). pp. 92-101. ISSN 2310-8290

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2011) Historical Transformations of University Mission. Людинознавчі студії, 24. pp. 16-29.

- Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562) (2011) University Rankings as Tool for Reformation of University Education in Ukraine In: 4th International Conference of Education, Research and Innovation, 14-16.11.2011, м. Мадрид, Іспанія.

- Кільченко, А.В. (2011) Seventh Ukrainian internet-competition «Teacher-innovator» is on a site ««Partners in Learning Network»» In: Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції молодих науковців «Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах» . КП "Жовтнева районна друкарня", 50014, м. Кривий Ріг, Електрична, 5, p. 298.

- Кільченко, А.В. (2011) Leadthrough of Ukrainian Internet-competition «Teacher-innovator» in Partners in Learning Network In: Матеріали конференції «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» . ХДУ, м. Херсон, Україна, pp. 71-72.

- Кільченко, А.В. (2011) Features of organization of the Seventh ukrainian competition «Teacher-innovator» Матеріали Сьомого всеукраїнського конкурсу "Вчитель-новатор". pp. 35-37.

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2011) Modern learning environment [Teaching Resource]

- Лебединська, Ольга Юріївна and Михайлов, Віктор Миколайович (orcid.org/0000-0002-5629-1500) (2011) The role of local governments in reducing the risks of emergency situations Вісник державної служби України, 3. pp. 71-76.

- Литвинова, С.Г. (2011) Information and communication competence of teachers of secondary schools Комп’ютер у школі та сім’ї, 5 (93). ISSN 2076-8184

- Любарець, Владислава Вікторівна (2011) The essence of the terms professional competence Педагогічний альманах: збірник наукових праць (9). pp. 169-175. ISSN 978-966-2919-37-0

- Любарець, Владислава Вікторівна (2011) Analysis of personal qualities of tour agents Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 1 (159). pp. 109-114. ISSN 2222-5226

- Максименко, С.Д. and Кокун, Олег Матвійович (2011) The general conceptual basis of psychohygienic education and healthy lifestyle popularization's among the modern youth Практична психологія та соціальна робота, 11 (152). pp. 75-77. ISSN 2307-5880

- Мануйлова, О.Д. and Кривонос, О.М. (2011) The use of modern information technologies while working out electronic education supplies in programming Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (34). ISSN 2076-8184

- Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844) (2011) Perfection of independent work of students as mean of optimization of educational process Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 2 (201). pp. 59-63. ISSN 2076-586Х

- Маслюк, Андрій Миколайович (2011) Projective techniques "does not exist pet": a practical aspect Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (14). pp. 465-475.

- Маслюк, Андрій Миколайович (orcid.org/0000-0002-0530-9969) (2011) Anorexia nervosa as a result of socialization Проблеми сучасної психології (11). pp. 454-463.

- Маслюк, Андрій Миколайович (2011) Features of national consciousness of students: a cross-cultural dimension Професійна підготовка практичного психолога: теорія і практика, 1. pp. 75-84.

- Махиня, Т. А. (2011) Organization of control of independent work of undergraduate students of correspondence form of study in the conditions of credit-modular system Нова педагогічна думка, 4 (72). ISSN 2520-6427

- Михайлов, Віктор Миколайович (orcid.org/0000-0002-5629-1500) (2011) European practice of minimization the risk of emergencies with the local government participation Державне управління: теорія та практика, 2. pp. 273-285.

- Мося, І.А. (2011) Formation of the collective student group of higher agricultural education institution [Teaching Resource]

- Муранова, Н.П. (2011) Peculiarities of preparation of school leavers to enter higher educational establishments Директор школи, ліцею, гімназії, 1.

- Муранова, Н.П. (2011) Principles of Physico-Mathematical Education of Senior Pupils in the System of Their Training for Studies at a Technical University Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика.

- Муранова, Н.П. and Кузнєцова, О. Я. (2011) Organizational and methodological features of adaptation of students of preparatory courses to study by modular rating technology in the course of physics Методика викладання навчальних дисциплін в контексті підготовки до ЗНО : V Міжрегіонал. семінар, 23 квіт. 2010 року.

- Муранова, Н.П. and Логвин, М.М. (2011) Stereometry. Features of construction of sections of polyhedra Методика викладання навчальних дисциплін в контексті підготовки до ЗНО : V Міжрегіонал. семінар, 23 квіт. 2010 року.

Муранова, Н.П., Ломонос, Л.М., Муранов, О.С. and Рилов, А.В. (2011) Selected questions of mathematics. Systems of algebraic rational equations of higher degrees: a textbook . Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-598-701-7

- Муранова, Н.П., Муранов, О.С. and Козлова, Т.О. (2011) Physics: a collection of tasks for independent work [Teaching Resource]

Муранова, Н.П., Харченко, Л.А., Шевченко, Г.В. and Муранов, О.С. (2011) Mathematics. Irrational equations, inequalities and their systems . Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2011) Lesia Ukrainka educational activities and pedagogical views Українська мова і література в школі, 1. pp. 54-57.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2011) The problem of formation of national identity in publications of S. Rusova in the journal «Svitlo» Шлях освіти, 2. pp. 41-44.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2011) The exhibition "Keeper preschool pedagogy" (to the 155th anniversary of Sofia Rusova) In: Педагогічні читання «Творча реалізація ідей Софії Русової в сучасній педагогічній практиці», 22 лютого 2011 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2011) The personal fund of T.F. Bugayko in the Pedagogical museum NAPS of Ukraine as a source of research her scientific and methodical heritage Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки", 5. pp. 90-93. ISSN 2522-1736

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2011) The guard Ukrainians (Borys Grinchenko - people's teacher, public and political figure) III–V наукові семінари «Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.», приурочені до дня народження М. П. Старицького. pp. 353-363. ISSN ISBN 978-966-2410-25-9

- Надтока, О. Ф. (2011) Dualism in school geography – one of the most promising sources of improving educational standards Педагогіка вищої та середньої школи (33). pp. 363-368. ISSN 2304-4470

- Найдьонов, Олександр Григорович (2011) Про нову парадигму періодизації історії української філософської думки – державницьку «Дні науки філософського факультету – 2011», Міжнародна наук. конф. (2011; Київ). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету-2011», 20-21 квітня 2011 р. Частина 2. pp. 38-41.

- Науменко, С.О. (orcid.org/0000-0002-8279-4427) (2011) The Geographical constituent in the content of domestic primary education (first half of XX century) Dissertation candidate2 thesis, Інститут педагогіки.

- Нечипуренко, Павло Павлович (2011) The deepening of students' knowledges about the acid-base indicators by means of learning software Біологія і хімія в школі, 6 (88). pp. 21-24.

- Панок, Віталій Григорович (orcid.org/0000-0003-1421-0554) (2011) Theoretical and Methodological Foundations of Development of Applied Psychology in Ukraine Other thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка.

- Попель, М.В. (2011) Problems of construction of algorithms: the connection with the mathematical theory In: Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р . Криворізький держ. пед. ун-т, м.Кривий Ріг, Україна.

- Попель, М.В. (2011) Gender and age characteristics of communication barriers Актуальні проблеми психології в закладах освіти.

- Попель, М.В. and Лов'янова, І.В. (orcid.org/0000-0003-3186-2837) (2011) Studying discipline "Differential equations" using freely distributed software Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 1 (9).

- Попель, М.В. and Словак, К. І. (2011) Means illustrative MMC "Higher mathematics: module course" In: Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р , 1 . Криворізький держ. пед. ун-т, м.Кривий Ріг, Україна.

- Попель, М.В. and Словак, К. І. (2011) Technology of creation of lecture demonstrations for MMS" Higher Mathematics" Теорія та методика електронного навчання, 2 (1).

- Попель, М.В. and Шокалюк, С.В. (2011) Software simulation training In: Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р , 1 . Криворізький держ. пед. ун-т, м.Кривий Ріг, Україна.

- Піддячий, Микола Іванович (2011) "Соціально-професійна орієнтація учнів" - напрям в підручникотворенні Проблеми сучасного підручника (11). pp. 80-89. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Піддячий, Микола Іванович (2011) Social and professional orientation of students - the trend in textbooks Проблеми сучасного підручника (11). pp. 80-89.

Радкевич, В.О., Лозовецька, В.Т., Лузан, П.Г., Манько, В.М., Величко, Н.О., Лук'яненко, Г.І., Гуралюк, А.Г., Волкова, Т.В., Юрженко, В.В., Ягупов, Василь Васильович, Вовковінський, М.І., Карп'юк, М.Д. and Михайличенко, А.М. (2011) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy , 3 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN ISSN 2223-5752

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2011) Self-education of youth in the process of sports activities Юридична психологія та педагогіка, 1 (9). pp. 140-144. ISSN 2519-4682

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2011) Self-educational activity of a law enforcement officer as a component of the process of his self-improvement Юридична психологія та педагогіка, 2 (10). pp. 173-177. ISSN 2519-4682

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2011) Innovative approaches to the organization of education and self-improvement in the higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine In: Інноваційні технології підготовки правоохоронців. Науково-методична конференція . Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна, pp. 259-261.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2011) Levels of self-improvement of cadets in the higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine In: Теоретичні та практичні проблеми удосконалення діяльності кримінально-виконавчої системи України. Всеукраїнська науково-практична конференція . Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна, pp. 91-93.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2011) Features of training of law enforcement officers to perform tasks in international law enforcement organizations In: Підготовка кадрів міліції (поліції): історія та сучасність. Міжвузівська науково-теоретична конференція . Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна, pp. 61-63.

- Рашевська, Н. В. (2011) Mobile information and communication technologies of learning calculus (higher mathematics) students’ in higher technical institutions Dissertation candidate thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Рашевська, Н. В. and Туравініна, О.М. (2011) Model of higher mathematics blended learning as a model of mathematical competence forming In: ІІ міжвузівська науково-практична конференція «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (НПК-2011) . СумДПУ імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 58-60.

Ремех, Тетяна Олексіївна (2011) Human rights in Ukraine: a textbook for 10-11 grades of social and humanitarian direction of secondary schools . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

- Семеріков, С.О. (2011) Current trends in theory and methodology of teaching informatics In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс–2011» : матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції з міжнародною участю , 3 . СумДПУ імені А. С. Макаренка, м.Суми, Україна. ISBN 978–966–698–144–1

- Семеріков, С.О., Поліщук, О.П. and Теплицький, І.О. (2011) Simulation as a means of education fundamentalization informatychnoyi In: Комп’ютерне моделювання в освіті: матеріали IV Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 12 травня 2011 р.) , 1 . Видавничий відділ НМетАУ, м. Кривий Ріг, Україна.

- Семеріков, С.О. and Словак, К. І. (2011) Mathematical methods of application of mobile media in the process of learning higher mathematics students of economic specialties In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс–2011»: матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції з міжнародною участю , 3 . СумДПУ імені А. С. Макаренка, м.Суми, Україна. ISBN ISBN 978–966–698–144–1

- Семеріков, С.О. and Словак, К. І. (2011) Theory and methodics of mobile mathematical tools using in the process of higher mathematics teaching for students of economic specialties Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (21). ISSN 2076-8184

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2011) Simulation using random numbers Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна, 1 (17).

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О. and Поліщук, О.П. (2011) Modern trends in theory and methods of teaching science Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 1 (9).

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О., Поліщук, О.П., Ліннік, О. П. and Ліннік, І.І. (2011) Development of software for conducting auctions on eBay online auction for the Google Android platform Новітні комп’ютерні технології: матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 13–16 вересня 2011 р., 1.

- Семеріков, С.О., Шокалюк, С.В., Корольський, В.В. and Крамаренко, Т.Г. (2011) Information and communication technologies in the management of postdiploma training of the modern teacher Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки, 1 (201).

- Семеріков, С.О., Шокалюк, С.В., Мінтій, І.С., Ткачук, В. В. and Плющ, Ю.В. (2011) Sage Development filter for Moodle VOS Новітні комп’ютерні технології: матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 13–16 вересня 2011 р., 1.

- Сидоренко, В.В. (2011) Skills teacher of Ukrainian language and literature in the organization of professional and pedagogical communicative space. Нова педагогічна думка, 2. pp. 90-98.

- Сидоренко, В.В. (2011) Рeriodization of becoming a professional teacher of ukrainian language and literature in the continuous service teacher education Педагогічний альманах: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку післядипломної освіти у сучасному суспільстві», 1 (12). pp. 170-176.

- Сидоренко, В.В. (2011) Scientifically-methodical accompaniment of realization of individual educational trajectories of teacher-philologist is in the conditions of continuous education Дидаскал: часопис: матеріали Всеукр. наук. конф. «Тьюторство як фактор індивідуалізації педагогічного процесу в контексті кредитно-модульної системи навчання» у м. Полтаві, 9-10 листопада 2010 р, 11. pp. 191-195.

- Сидоренко, В.В. (2011) Communicative profesiohrama teacher of Ukrainian language and literature in terms of postgraduate education Матеріали обласного семінару-практикуму «Науково-теоретичний та прикладний аспекти сучасного викладання української мови і літератури в школі». pp. 90-101.

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2011) Education as an object of research Шлях освіти, 2 (60). pp. 5-11. ISSN 0131-6788

Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2011) Interactive adult learning technologies . ВД "ЕКМО", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2153-51-4

- Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) and Батечко, Н.Г. (2011) Higher education in Ukraine: the realities of modern development Project Report. ВД ЕКМО, м. Київ, Україна.

- Слободяник, О.В. (2011) Роль навчального експерименту з фізики в активізації пізнавально-пошукової діяльності студентів КДПУ ім.В.Винниченка (98). pp. 345-349.

- Словак, К. І. (2011) Methodic of using mobile mathematical environments in the process of education higher mathematics of student of economic specialties Dissertation candidate thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Словак, К. І. (2011) The use of expert systems of generalization and systematization in the learningprocess of mathematics Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка, 1. pp. 141-148.

- Словак, К. І. (2011) Mobile mathematical environment as a new means of improving the learning of students in higher mathematics Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції молодих науковців, 17–18 лютого 2011 р.. pp. 73-76.

- Словак, К. І. (2011) Methodic of using mobile mathematical environments in the process of education higher mathematics of student of economic specialties In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріали наукової конференції (24 березня 2011 р.) . ІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 107-110.

- Словак, К. І. and Ліннік, О. П. (2011) Professional orientation studying mathematical subjects the students of economic universities Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки, 1 (201). pp. 112-123. ISSN 2076-586Х

- Словак, К. І. and Семеріков, С.О. (2011) Theory and methodics of mobile mathematical tools using in the process of higher mathematics teaching for students of economic specialties Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (21). ISSN 2076-8184

- Сорочан, Т.М. (2011) Continuity professional development of teachers in the system of university and postgraduate education Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 (231). pp. 274-284.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2011) The criteria for external assessment of quality ICT training Науковий часопис. Серія 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання (16).

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Колос, К.Р. (2011) Pedagogical experiment object for teachers information competency through distance education Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (25). ISSN 2076-8184

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Сверчевська, О.С. (2011) LINUX та VIRTUALBOX у навчанні абстрактних понять теорії операційних систем In: Міжнародна науково-практична конференція "FOSS LVIV-2011" . Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, м. Львів, Україна, pp. 149-151.

- Супрун, Д. М. (orcid.org/0000-0003-4725-094X) (2011) The Psychological conditions of the development of the health saving motivation of the leaders of organs of internal affairs Dissertation candidate2 thesis, Харківський національний університет внутрішніх справ.

- Сушенцева, Лілія Леонідівна (2011) Shaping the occupational mobility of future skilled workers in vocational education schools: theory and practice Project Report. Видавництво ПП "Видавничий дім", м. Кривий Ріг, Україна.

- Сушенцева, Лілія Леонідівна (2011) Підвищення професійної мобільності кадрів в умовах глобалізації та відкритості світового освітнього простору V Міжнародні наукові читання,присвячені пам'яті академіка С.Я.Батишева /матеріали V міжнар. наук. конф.: у 2-х т. - Т.1: Методологічні питання неперервної професійної освіти в умовах інформаційного суспільства. pp. 345-350.

- Тимошко, Г.М. (2011) Socio-pedagogical bases of organizational culture development in the school management system Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 17. pp. 93-98.

- Тимошко, Г.М. (2011) Essence of concept «management» and «management» in pedagogical theory and practice Теорія та методика управління освітою (7). ISSN 2310-2411

- Тимошко, Г.М. (2011) Trends in the development of the manager's organizational culture in the school management system Білім берудегі менеджмент в образовании. Информационно-методический вестник РИПК СО, 3 (62). ISSN 2226-1176

- Тимошко, Г.М. (2011) Features of the development of organizational culture of the head of the secondary school Регіональні аспекти модернізації суспільного розвитку: збірник матеріалів ІІІ міжнародної наук.-практ. конф. 18 травня 2011 р..

- Тимошко, Г.М. (2011) Historical aspects of the development of organizational culture of the head in the management system of a secondary school Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (84). ISSN 2663-9114

- Тимошко, Г.М. (2011) Features of development of organizational culture of the head in the control system of the general educational educational institution Вісник післядипломної педагогічної освіти, 3 (16).

- Тимошко, Г.М. (2011) Socio-pedagogical bases of organizational culture development in the school management system Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія "Педагогічні науки", 17. ISSN 1729-360X

- Тимошко, Г.М. (2011) Essence of concept «management» and «management» in pedagogical theory and practice Теорія та методика управління освітою (7). ISSN 2310-2411

Тимошко, Г.М. (2011) Management of social work . ПП Лисенко М.М., м. Ніжин, Україна. ISBN 978-617-640-013-4

Тимошко, Г.М. (2011) Organization of state and specialized social services . ПП Лисенко М.М., м. Ніжин, Україна.

- Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894) (2011) Attributive characteristics of personal life-tasks Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота, 1 (2). pp. 8-11.

- Топузова, Алла Василівна (2011) The role of the Ukrainian Geographical Society in the foundation and development of school geographic education in Ukraine Педагогічна освіта: теорія і практика (9). pp. 187-190. ISSN 2309-9763

- Триус, Ю.В. and Герасименко, І.В. (2011) Subsystem decision support IAS management process navchanym Universities In: ІІІ-тя Науково-практична конференція «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі» (3). Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна, pp. 9-14. ISBN 978-617-607-131-0

- Триус, Ю.В. and Герасименко, І.В. (2011) Models and methods of decision-making AIS monitoring and evaluation of educational activities of university students In: І Міжнародна науково-технічна конференція "Обчислювальний інтелект" Прикладні застосування інтелектуальних обчислень . Маклаут, м. Черкаси, Україна, pp. 387-388.

- Триус, Ю.В., Стеценко, І.В. and Герасименко, І.В. (2011) Сontents subsystem management decisions IAS Universities VII mezinárodní vĕdecko – praktická conference «Přední vĕdecké novinky – 2011», 9. pp. 47-58. ISSN 978-966-8736-05-6

- Триус, Ю.В., Стеценко, І.В., Герасименко, І.В. (orcid.org/0000-0001-6678-8142) and Гриценко, Валерій Григорович (2011) Information-analytical learning management system Universities Інформаційні технології в освіті, 1 (9). pp. 40-49. ISSN 1998-6939

- Туравініна, О.М., Стрюк, А.М., Рашевська, Н. В. and Словак, К. І. (2011) Amazon EC2 as a platform for cloud computing In: Новітні комп’ютерні технології: матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 13–16 вересня 2011 р. , 1 . Мінрегіон України, м. Київ, Україна.

- Філіпчук, Г.Г. (2011) Етнокультура, природовідповідність в метизації особистості Естетика і етика педагогічної дії: збірник наукових праць (1). pp. 34-46.

- Чепа, М.-Л.А. (2011) Сучасні форми родинного насильства на ранніх етапах онтогенезу In: Конференція, Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПНУ, 2011р., м. Київ, Україна.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2011) Anomie as a social and personal phenomenon Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 4 (54). pp. 19-29.

- Шайгородський, Ю.Ж. (2011) Axiometrics of state youth policy Політичний менеджмент, 2 (47). pp. 54-61. ISSN 2078-1873

- Шайгородський, Ю.Ж. (2011) The dynamics of economic values in terms of market transformations Політичний менеджмент, 6 (51). pp. 145-157. ISSN 2078-1873

- Шайгородський, Ю.Ж. (orcid.org/0000-0003-3281-6138), Андрійчук, Т.С. and Дідух, А.Я. (2011) The government and society: dialogue through community councils Project Report. Паливода А.В., м. Київ, Україна.

This list was generated on Mon May 27 07:24:47 2024 EEST.