Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 24.

Article

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) Features of Construction of a Modern Textbook for Primary School Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності. pp. 37-46.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) Problems of distance learning of participants of educational process in modern conditions Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми. pp. 62-74. ISSN 978-617-7745-03-6

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) Distance learning: problems, searches, challenges Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів. pp. 16-23.

- Кондратенко, Лариса Олександрівна (orcid.org/0000-0001-7271-7439) and Бойко, Світлана Тихонівна (orcid.org/0000-0003-3575-3515) (2021) Disorders of adaptation as a psychological phenomenon (attempt to analyze definitions in reference books) Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів : збірник матеріалів методологічного семінару. (In Press)

- Купрєєва, Ольга Іллівна (orcid.org/0000-0002-5429-1427) (2021) Psychological Factors Influensing Disabled Students Self-realization Tеchnologіеs of іntеllеct dеvеloрmеn, 1 (29) (5). ISSN 2223-0521

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2021) Internet-oriented activities: the impact on social motivation Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів : збірник матеріалів методологічного семінару НАПН України (8 квітня 2021 року).

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2021) On the way to operationalization of the components of motivations for children's education in a modern school Психологічні виміри особистісної взаємодії суб′єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми. pp. 327-337.

- Царенко, Л.Г. (orcid.org/0000-0003-0116-4667) (2021) Different types of rationality: diagnostic of motivation for learning Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми. (In Press)

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2021) The influence of the virtual world on the social adaptation of children Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності. pp. 237-254. ISSN 978-1-77192-605-5

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2021) Development of decentration as one of the conditions of social and psychological adaptation of a child Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми. pp. 457-468.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2021) Socio-psychological readiness of preschoolers for school as a significant component of the child's adaptation to school Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи : матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (20 травня 2021 р., м. Київ). pp. 265-272.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2021) The relationship between egocentrism and socio-psychological adaptation of children to school International scientific innovations in human life. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference (Manchester, United Kingdom). ISSN 978-92-9472-195-2

Book Section

- Chekstere, Oksana (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2021) The influence of egocentrism on the sociopsychological adaptation of children to school In: Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference MDPC Publishing, c. Berlin, Germany.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) Formation of health-preserving competence in students in modern learning conditions In: Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності: Матеріали IV Всеукраїнської наукової електронної конференції (м. Київ, 29 жовтня 2021 р.) Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Україна, pp. 105-107.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) Formation of health competence of students as a guarantee of mental health In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві" (22 жовтня, Львів) Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна, pp. 35-39.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) Psychological aspects of textbook construction for primary school students in the New Ukrainian school In: Сучасні психологічні вимоги до підручника для Нової української школи: збірник матеріалів наукових доповідей круглого столу (м. Київ, 26 серпня 2021 року) Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 21-25. ISBN 978-617-7745-07-4

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) The problem of adaptation of gifted primary school students to learning In: Аксіопсихологія обдарованої особистості : мат. наук.-практ. семінару (28 жовтня 2021 р., м. Київ) Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) The problem of adaptation and adaptive disorders in primary school students in modern learning conditions In: Психологічні виміри особистісної взаємодії cуб’єктів освітнього простору: збірник матеріалів наукових доповідей круглого столу з міжнародною участю, присвяченого творчій спадщині І. О. Синиці (м. Київ, 4 листопада 2021 року) Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 16-20.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) Psychological and pedagogical problems of teaching and development of junior schoolchildren in the conditions of the New Ukrainian school In: Нова українська школа: психологічні проблеми: зб. тез наук. доп. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 8 липня 2021 року) Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 9-13.

- Купрєєва, О.І. (orcid.org/0000-0002-5429-1427) (2021) Predictors of hardiness of students with disabilities In: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції " Психологічна наука та практика XXI століття": Львів, 26-27 березня 2021 р Львівський національний університет, м. Львів, Україна, pp. 66-69.

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2021) About some psychological consequences of the strengthened anti-epidemic measures In: Психологічні проблеми особистості на сучасному етапі розвитку суспільства : збірник тез ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ніжин (7-8 квітня 2021 р.) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Ніжин, Україна - м. Київ, Україна, pp. 235-238.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2021) Shyness as a complicating factor in the child's adaptation to society In: ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Нова українська школа: психологічні проблеми» Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2021) Educational program "Sand Play" as a tool for psychological support of educational tasks of NUS in preschool education In: Сучасні психологічні вимоги до підручника для Нової української школи: : збірник матеріалів наукових доповідей круглого столу (м. Київ, 26 серпня 2021 року) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Monograph

- Купрєєва, О.І. (orcid.org/0000-0002-5429-1427) (2021) Psychological foundations of self-realization of students in an integrated educational environment Project Report. Талком, м. Київ, Україна.

This list was generated on Sun Aug 14 12:15:44 2022 EEST.