Browse by Scientific subject Digital Library NAES of Ukraine

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | Г | К | П | Ц | Ч
Number of items: 24.

C

- Chekstere, Oksana (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2021) The influence of egocentrism on the sociopsychological adaptation of children to school In: Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference MDPC Publishing, c. Berlin, Germany.

Г

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) Features of Construction of a Modern Textbook for Primary School Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності. pp. 37-46.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) Problems of distance learning of participants of educational process in modern conditions Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми. pp. 62-74. ISSN 978-617-7745-03-6

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) Distance learning: problems, searches, challenges Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів. pp. 16-23.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) Formation of health-preserving competence in students in modern learning conditions In: Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності: Матеріали IV Всеукраїнської наукової електронної конференції (м. Київ, 29 жовтня 2021 р.) Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Україна, pp. 105-107.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) Formation of health competence of students as a guarantee of mental health In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві" (22 жовтня, Львів) Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна, pp. 35-39.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) Psychological aspects of textbook construction for primary school students in the New Ukrainian school In: Сучасні психологічні вимоги до підручника для Нової української школи: збірник матеріалів наукових доповідей круглого столу (м. Київ, 26 серпня 2021 року) Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 21-25. ISBN 978-617-7745-07-4

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) The problem of adaptation of gifted primary school students to learning In: Аксіопсихологія обдарованої особистості : мат. наук.-практ. семінару (28 жовтня 2021 р., м. Київ) Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) The problem of adaptation and adaptive disorders in primary school students in modern learning conditions In: Психологічні виміри особистісної взаємодії cуб’єктів освітнього простору: збірник матеріалів наукових доповідей круглого столу з міжнародною участю, присвяченого творчій спадщині І. О. Синиці (м. Київ, 4 листопада 2021 року) Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 16-20.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2021) Psychological and pedagogical problems of teaching and development of junior schoolchildren in the conditions of the New Ukrainian school In: Нова українська школа: психологічні проблеми: зб. тез наук. доп. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 8 липня 2021 року) Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 9-13.

К

- Кондратенко, Лариса Олександрівна (orcid.org/0000-0001-7271-7439) and Бойко, Світлана Тихонівна (orcid.org/0000-0003-3575-3515) (2021) Disorders of adaptation as a psychological phenomenon (attempt to analyze definitions in reference books) Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів : збірник матеріалів методологічного семінару. (In Press)

- Купрєєва, О.І. (orcid.org/0000-0002-5429-1427) (2021) Psychological foundations of self-realization of students in an integrated educational environment Project Report. Талком, м. Київ, Україна.

- Купрєєва, О.І. (orcid.org/0000-0002-5429-1427) (2021) Predictors of hardiness of students with disabilities In: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції " Психологічна наука та практика XXI століття": Львів, 26-27 березня 2021 р Львівський національний університет, м. Львів, Україна, pp. 66-69.

- Купрєєва, Ольга Іллівна (orcid.org/0000-0002-5429-1427) (2021) Psychological Factors Influensing Disabled Students Self-realization Tеchnologіеs of іntеllеct dеvеloрmеn, 1 (29) (5). ISSN 2223-0521

П

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2021) Internet-oriented activities: the impact on social motivation Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів : збірник матеріалів методологічного семінару НАПН України (8 квітня 2021 року).

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2021) On the way to operationalization of the components of motivations for children's education in a modern school Психологічні виміри особистісної взаємодії суб′єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми. pp. 327-337.

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2021) About some psychological consequences of the strengthened anti-epidemic measures In: Психологічні проблеми особистості на сучасному етапі розвитку суспільства : збірник тез ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ніжин (7-8 квітня 2021 р.) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Ніжин, Україна - м. Київ, Україна, pp. 235-238.

Ц

- Царенко, Л.Г. (orcid.org/0000-0003-0116-4667) (2021) Different types of rationality: diagnostic of motivation for learning Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми. (In Press)

Ч

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2021) The influence of the virtual world on the social adaptation of children Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності. pp. 237-254. ISSN 978-1-77192-605-5

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2021) Development of decentration as one of the conditions of social and psychological adaptation of a child Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми. pp. 457-468.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2021) Socio-psychological readiness of preschoolers for school as a significant component of the child's adaptation to school Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи : матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (20 травня 2021 р., м. Київ). pp. 265-272.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2021) Shyness as a complicating factor in the child's adaptation to society In: ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Нова українська школа: психологічні проблеми» Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2021) The relationship between egocentrism and socio-psychological adaptation of children to school International scientific innovations in human life. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference (Manchester, United Kingdom). ISSN 978-92-9472-195-2

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2021) Educational program "Sand Play" as a tool for psychological support of educational tasks of NUS in preschool education In: Сучасні психологічні вимоги до підручника для Нової української школи: : збірник матеріалів наукових доповідей круглого столу (м. Київ, 26 серпня 2021 року) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

This list was generated on Sun Jan 29 05:22:30 2023 EET.