Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | P | Г | П | Р | Я
Number of items: 45.

G

- Goroshkin, Igor (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) Competence-oriented learning of foreign languages in gymnasium: linguodidactic aspect In: Using the latest technologies. Abstracts of III-rd International Scientific and Practical Conference European Conference, c. Groningen, Netherlands, pp. 67-68. ISBN 978-9-40361-459-5

- Goroshkin, Igor (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) The use of speech situations in teaching of oral foreign communication in gymnasium In: Материалы международной научно-практической онлайн-конференции «Современные тренды в науке и образовании» Казахский Национальный Женский Педагогический Университет, м. Алмати, Казахстан, pp. 51-52.

P

- Polonska, T.K. (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2021) The essence of intercultural foreign language communicative competence of basic school students In: The Ist International Science Conference «Science and practice in the era of globalization» European Conference, c. Rotterdam, Netherlands, pp. 42-44. ISBN 978-9-40361-447-2

- Polonska, T.K. (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2021) The essence of using critical thinking in foreign language lessons in gymnasium In: Impact of modernity on science and practice. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference European Conference, c. Madrid, Spain, pp. 92-94. ISBN 978-9-40361-463-2

Г

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) Situational tasks as a pedagogical condition of competence-oriented teaching of foreign languages In: Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 12 лютого 2021 р.) Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, м. Дніпро, Україна, pp. 93-95.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) Speech situations as a means of forming foreign language communication skills of gymnasium students In: Трансформація освіти в контексті процесів глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 12 березня 2021 р) Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, м. Дніпро, Україна, pp. 42-44.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) Formation of intercultural foreign language communicative competence of general secondary education institutions 5-6 grades students: some methodological aspects Іноземні мови в школах України, 1 (107). pp. 9-11.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) Situational tasks in competence-oriented teaching of foreign languages to students of gymnasium grades 5-6 In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Київ, 29 березня 2021 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 46-49.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) The system of speech situations in competence-based foreign language teaching to 5-6th graders Педагогічна освіта: теорія і практика, 1 (30). pp. 157-166. ISSN 2309-9763

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) Textbook as a means of forming key competences of 6th grade gymnasium students in foreign language lessons In: Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 53-55.

П

- Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099) (2021) Pedagogical Authorship and Criteria for Selecting Sociocultural Objects to Raise Sociocultural Awareness in 5-6 Grade Students Іноземні мови в школах України, 1 (107). pp. 12-15.

- Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099) (2021) Intercultural Competence as a Component of Foreign Language Communicative Competence In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Київ, 29 березня 2021 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 160-165. ISBN 978-966-644-588-2

- Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099) (2021) 5-6 Grade Students’ Readiness to Perceive Sociocultural Component of Foreign Language Learning In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Навчання через гру в освітньому просторі України: досвід, виклики, ідеї та рішення» Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Запоріжжя, Україна.

- Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099) (2021) Means of shaping intercultural language competence in secondary school students In: Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (електронне наукове видання), 20-21 травня 2021 р., Київ Педагогічна думка, м. Київ, Україна, 189- 191. ISBN 978-966-644-593-6

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2021) The problem of correlation between intercultural communicative competence and foreign language communicative competence in teaching foreign languages to students of general secondary education institutions In: Актуальні питання розвитку сучасної науки та освіти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Львівський науковий форум, м. Львів, Україна, pp. 62-63.

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2021) Intercultural foreign language communicative competence as a basis for learning a foreign language in a modern gymnasium In: Тенденції забезпечення якості освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 22 січня 2021 р) Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, м. Дніпро, Україна, pp. 44-46.

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2021) Principles of gymnasium students' intercultural foreign language communicative competence formation in foreign language lessons In: Actual Problems of Practice and Science: Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference European Conference, c. Ankara, Turkey, pp. 48-50. ISBN 978-9-40361-460-1

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2021) Formation of intercultural communicative foreign language competence in listening at foreign language lessons in grades 5-6 of gymnasium Іноземні мови в школах України, 1 (107). pp. 6-9.

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2021) System of exercises and tasks for forming intercultural foreign language communicative competence of 5-6 grades gymnasium students in reading Український педагогічний журнал, 1. pp. 109-117. ISSN 2411-7420

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2021) Communicative tasks as a means of teaching foreign written speech to students of a modern gymnasium grades 5-6 In: «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи» : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 161-165.

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2021) Implementation of integrated content lines at foreign language lessons in grades 5-6 of the gymnasium by means of game technologies In: Навчання через гру в освітньому просторі України: досвід, виклики, ідеї та рішення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (у дистанційному режимі) 18–19 березня 2021 р. Запорізький ОІППО Запорізький ОІППО, м. Запоріжжя, Україна, pp. 1-5. ISBN ISSN 2223-4551

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2021) Developing the skills of the future (soft skills) - new challenges for the Ukrainian school In: The II-d International Science Conference «The combination of theory and practice, experience and perspectives» European Conference, c. Amsterdam, Netherlands, pp. 36-38. ISBN 978-9-40361-454-0

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2021) Formation of key competences of gymnasium grades 5-6 students in foreign language lessons by means of game technologies In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 176-180. ISBN 978-966-644-588-2

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2021) Critical thinking as a means of formation and development of foreign language communicative competence of gymnasium grades 5-6 students In: Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 200-202.

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2021) Communicative tasks as an effective means of teaching listening to students in grades 5-6 of the gymnasium In: The XV International Science Conference «Modern approaches to the introduction of science into practice» European Conference, c. San Francisco, USA, pp. 179-181.

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2021) Reflection as an integral part of critical thinking of gymnasium students in foreign language lessons In: Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали II Міжнародної наукової конференції, Одеса, Україна (10 вересня 2021 року) Міжнародний центр наукових досліджень, м. Одеса, Україна, pp. 172-174. ISBN 978-617-7991-64-8

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2021) Means of forming intercultural foreign language communicative competence of 5-6 grades students of gymnasium in writing Проблеми сучасного підручника (26). pp. 176-190. ISSN 2411-1309

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2021) Communicative tasks as an effective means of teaching listening to students in grades 5-6 of the gymnasium In: The XV International Science Conference «Modern approaches to the introduction of science into practice» European Conference, c. San Francisco, USA, pp. 179-181. ISBN 978-9-40361-487-8

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2021) Development of critical thinking in foreign language lessons in a modern gymnasium In: Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали II-ої наукової конференції Міжнародний центр наукових досліджень, м. Київ, Україна, pp. 200-202. ISBN 978-617-7991-49-5

Р

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2021) Intercultural foreign language communicative competence as a phenomenon of subject competence In: Using the latest technologies. Abstracts of III-rd International Scientific and Practical Conference (February 26–27) European Conference, c. Groningen, Netherlands, pp. 74-76. ISBN 978-9-40361-459-5

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2021) Didactic modeling as a means of evaluating the effectiveness of scientific research objects In: «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи» : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 165-168.

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2021) Trends in the transformation of the content of foreign languages school textbooks in terms of competence-based learning In: Impact of modernity on science and practice. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference European Conference, c. Madrid, Spain, pp. 117-119. ISBN 978-9-40361-463-2

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2021) Educational foreign language communicative environment as a means of methodical organization of competence-oriented content of a foreign language school textbook In: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том Х: Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані Посвіт, м. Конін, Польща – м. Ужгород, Україна – м. Херсон, Україна, pp. 172-174. ISBN 978-617-80038003-18-0

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2021) Competence-oriented learning of foreign language communication of general secondary education students: didactic and methodological aspects In: The II-d International Science Conference «The combination of theory and practice, experience and perspectives» European Conference, c. Amsterdam, Netherlands, pp. 39-41. ISBN 978-9-40361-454-0

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2021) Areas of professional activity of a teacher in the conditions of competence-oriented teaching of foreign languages in general secondary education institutions In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 185-188. ISBN 978-966-644-588-2

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2021) Trends in the development of professional activity of a foreign language teacher in terms of competence-based learning In: The VI International Science Conference «Theoretical foundations of modern science and practice» European Conference, c. Rome, Italy, pp. 83-85. ISBN 978-9-40361-462-5

- Редько, Валерій Григорович (2021) Didactic essence of the content of competence-oriented foreign language teaching in general secondary education institutions In: The XVІ International Science Conference « Actual problems of science and practice» European Conference, c. Stockholm, Sweden, pp. 104-105. ISBN 978-9-40361-486-1

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2021) Structural components and functions of learning and speech situations in the process competence-oriented foreign language teaching in general secondary education institutions In: Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 216-218. ISBN 978-966-644-593-6

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2021) Didactic and methodological concepts on the competence-oriented content of a school foreign language textbook Проблеми сучасного підручника (26). pp. 199-214. ISSN 2411-1309

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2021) Factors influencing the formation of primary school students' readiness to master the competence-oriented content of foreign language learning In: Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали II Міжнародної наукової конференції, Одеса, Україна (10 вересня 2021 року) Міжнародний центр наукових досліджень, м. Одеса, Україна, pp. 189-194. ISBN 978-617-7991-64-8

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) and Буренко, Валентина (2021) Functions of a modern foreign language teacher in the conditions of competence-oriented learning: didactic and methodological aspects of the problem Іноземні мови в школах України, 1 (107). pp. 2-5.

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) and Яковчук, Михайло (orcid.org/0000-0002-2474-6056) (2021) Didactic modeling speech situations as a means of competence-oriented teaching foreign languages in institutions of general secondary education Український педагогічний журнал, 1. pp. 30-42. ISSN 2411-7420

Я

- Яковчук, Михайло (orcid.org/0000-0002-2474-6056) (2021) The use of speech situations in the process of competence oriented foreign language teaching of gymnasium 5th grade students: methodological aspect of the problem Іноземні мови в школах України, 1 (107). pp. 16-18.

- Яковчук, Михайло (orcid.org/0000-0002-2474-6056) (2021) The use of educational and speech situations in the process of competence-oriented learning of foreign languages of 5th grade students In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 257-260. ISBN 978-966-644-588-2

- Яковчук, Михайло (orcid.org/0000-0002-2474-6056) (2021) Peculiarities of the content of educational and speech situations in the conditions of competence-oriented teaching of foreign languages to students of 5th grades In: Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 260-263. ISBN 978-966-644-593-6

This list was generated on Wed Oct 27 19:44:08 2021 EEST.