Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | К | Л | Н | П | Т | Ч | Я
Number of items: 57.

Б

- Барадія, Н.Г. (2018) Psychological - pedagogical conditions of formation of knowledge on financial gravity at the work of geography in human sciences Педагогічні науки, 1 (83). pp. 35-39. ISSN 2413-1865

- Барадія, Н.Г. (2018) Competency approach in the process of studying financial literacy in the gymnasiums and lyceums Інноваційна педагогіка, 3. pp. 49-52. ISSN 2311-5491

- Барадія, Н.Г. (2018) Formation of professional competence of the future teacher of financial literacy In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIV Каришинські читання) . ПП "Астрая", м. Полтава, Україна, pp. 31-32. ISBN 978-617-7669-07-3

- Барадія, Н.Г. (2018) Application of basic forms and methods in the study of the "financial Literacy" course in human sciences Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 8. pp. 179-187.

Г

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2018) Methodical aspects of using didactic materials on the basis of a differentiated approach Український педагогічний журнал, 2. pp. 68-74. ISSN 2411-7420

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2018) Using STEM technologies in teaching geography and economics in gymnasium / lyceum In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 175-176. ISBN 978-966-644-464-9

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2018) Virtual reality as one of the technologies of STEM education In: STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 листопада 2018 року . ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ, Україна, pp. 15-17.

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2018) Modern textbook on economics: a competent approach In: Проблеми сучасного підручника: матеріали міжнародної науково- практичної конференції, 18–19 травня 2018 р., м. Мінськ, Республіка Білорусь . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 26-29. ISBN 978-966-644-469-4

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2018) Formation of STEM-competencies in participants in the educational process: foreign language competence In: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-математичних дисциплін", 16-17 травня 2018 року . Льотна академія НАУ, м. Кропивницький, Україна, pp. 31-35.

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2018) Virtual reality in STEM education In: STEM-освіта -проблеми та перспективи: збірник матеріалів ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару. 24-25 жовтня 2018 року . Льотна академія НАУ, м. Кропивницький, Україна, pp. 19-21. ISBN 978-966-932-006-3

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) and Кузьменко, О.С. (orcid.org/0000-0003-4514-3032) (2018) Program-pedagogical support as an element of STEM-education of the training process on physics in technical higher education Вища школа, 5-6 (167). pp. 66-78. ISSN 1682-2366

К

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2018) The role of economic psychology in organizing the process of economics education in senior pupils In: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної наук. пр. конф. "Сучасні досягнення вітчизняних вчених в галузі педагогічних та психологічних наук" 2-3 березня 2018 р. , 2 . Громадська організація "Київська наукова організація педагогіки та психології", м. Київ, Україна, pp. 107-110.

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2018) Psychological-pedagogical aspects of the adaptation of modern personality during the period of economic and social transformations in European society In: Conference Proceedings of the 7 th International Scientific Conference "Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development" (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland) . Publishing House WSZiA, м. Ополе, Польща, pp. 204-205. ISBN 978-83-62683-25-3

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2018) Розвиток особистісних ресурсів учнів старшої школи в процесі навчання економіки In: Міжнародна наук.конф. "Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні" . "Львівська педагогічна спільнота", м. Львів, Україна, pp. 20-22.

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2018) Actual problems of school economic education In: Міжнародна наук.конф. "Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні" . "Львівська педагогічна спільнота", м. Львів, Україна, pp. 22-24.

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2018) Modern school economic education and the development of personal resources of senior pupils In: International scientific conference “Modernization of educational system: world trends end national peculiarities” . Vytautas Magnus University, с. Kaunas, Lithuania, pp. 37-40. ISBN 978-9934-571-25-1

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2018) Рsychological and pedagogical aspects of school economic education In: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної нуково-практичної конференції "Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвитоак України" , 1 . Львівська педагогічна спільнота, м. Львів, Україна, pp. 48-51.

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2018) Economic school education as a factor to promote adaptation оf the personality of the pupil in the modern sociaty Vzdelávanie a spoločnosť III, 3. pp. 58-67.

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2018) Соціально-економічна адаптація особистості у контексті економічної освіти Проблеми сучасного підручника, 20. pp. 146-155. ISSN 2411-1309

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2018) The role of economic education in the formation of the student's personality in modern society In: Анотовані результати Науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 169-170. ISBN 978-966-644-464-9

Л

- Логінова, Аліна Олексіївна (orcid.org/0000-0001-9836-1215) (2018) Educational potential of Pavel Tutkovsky's scientific heritage in the content of school geographical education In: "Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика: збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції" . К-ПНУ ім. Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 473-479.

- Логінова, Аліна Олексіївна (orcid.org/0000-0001-9836-1215) and Макєєва, Альона Ігорівна (2018) Implementation of scientific heritage Pavlo Tutkovsky in STEM education In: "Молоді науковці – географічній науці: збірник наукових праць XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених" . “Фенікс”, м. Київ, Україна, pp. 138-140.

Н

- Надтока, Віктор Олександрович (2018) The influence of competence and personality-oriented approaches to constructing a textbook on the economy of the profile level of education Problems of the modern textbook, 2 (21). pp. 250-260. ISSN 978-966-544-404-5

- Надтока, Віктор Олександрович (2018) The value of a person-oriented approach in the process of structuring the textbook "Economics" for the lyceum In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 250-251. ISBN 978-966-644-464-9

- Надтока, Віктор Олександрович and Надтока, О. Ф. (2018) Main aspects of creation of competentce-oriented economics textbook Проблеми сучасного підручника (20). pp. 250-260. ISSN 978-966-544-404-5

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Scientific notions as a means of forming lyceum students’ subject competence Педагогічна освіта: теорія і практика, 1 (24). pp. 181-186. ISSN 2309-9763

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Forming economic competence of high school students Проблеми сучасного підручника (20). pp. 261-271. ISSN 2411-7447

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Implementation of profile differentiation in the content of geographic education Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 трав. 2018 р., м. Київ. pp. 177-182.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Development of digital competence of learner in geography and economics training Комп'ютер у школі та сім'ї, 1 (145). pp. 3-8. ISSN 2307-9851

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Didactic specificity of economics teaching methods in high school Український педагогічний журнал, 2. pp. 51-58. ISSN 2411-1317

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Digital competence as a necessary condition for the formation of geographical competence for those who study Географія та економіка в рідній школі, 11. pp. 26-32.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Teacher, methodologist, scientist Mikhail Panasovich Otkalenko. To the 105th anniversary of his birthday Географія, 35 (351). pp. 77-78.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Methodics of forming economic concepts in senior school students in the process of teaching geography Український педагогічний журнал, 4. pp. 77-85. ISSN 2411-1317

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Formation of key competencies in the process of economics education in lyceum through content Course of the choice "Applied Economics" In: Анотовані результати Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 167.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Textbook as the basis of competently teaching economics at the senior school Проблеми сучасного підручника, 21. pp. 294-304. ISSN 2411-1309

П

- Побидайло, Наталія Григорівна (2018) Innovative approaches to learning with gifted youth of the profile school In: Робота з науково обдарованою молоддю: проблеми та перспективи .Збірник матеріалів міжнародної науково-методичної конференції (17-19 травня 2018) . НПУ ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 65-68.

- Покась, Лілія Антонівна (orcid.org/0000-0002-6791-4507) and Платонова, Лілія Олександрівна (2018) The edidactic game is element formaton of economic competence in students of profille school Молодий вчений, 3 (55). pp. 124-127. ISSN 2304-5809

- Покась, Лілія Антонівна (orcid.org/0000-0002-6791-4507) and Цимбаленко, Яна Сергіївна (2018) Methodological features of technology of relaxation in the school course geography Молодий вчений, 2 (54). pp. 300-303. ISSN 2304–5809

Т

- Топузов, Олег Михайлович (orcid.org/0000-0001-7690-1663), Надтока, О. Ф., Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542), Надтока, Віктор Олександрович and Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2018) Methodical commentary to teachers of geography and economics regarding the introduction of STEM education [Teaching Resource]

- Топузов, Олег Михайлович (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Криловець, Микола Григорович, Надтока, О. Ф., Надтока, Віктор Олександрович, Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983), Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643), Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542), Нехомяж, Оксана Сергіївна, Покась, Лілія Антонівна (orcid.org/0000-0002-6791-4507), Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) and Барадія, Н.Г. (2018) The concept of economic education in basic and high schools in Ukraine [Teaching Resource]

Ч

- Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) (2018) The structure of professional competence of a geography teacher Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця. pp. 305-312.

- Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) (2018) Differentiation of economic education in the profile school In: Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції . Інститут педагогіки, м. Київ, Україна.

- Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) (2018) Andragogical Principles of Organizing In-Service Training for Teachers of Natural Subjects Народна освіта, 2 (35). pp. 18-24. ISSN 2076-8184

- Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) (2018) Textbook of the economy as a means of developing entrepreneurial competence of students In: Проблеми сучасного підручника: матеріали міжнародної науково-практичної конференції . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 93-96.

- Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) (2018) Implementation of the through content line "Entrepreneurship and financial literacy" in the classes 5-9 curriculum [Video] (Unpublished)

- Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) (2018) Distance course "Fundamentals of financial literacy" on the platform "Vseosvita" [Video] (Unpublished)

Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) (2018) Financial Literacy as an Educational Resource senior pupils . Yunona Publishing, New York, USA. ISBN 978-0-9988574-2-1

- Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) (2018) . Differentiation of economic education in the profile school In: Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології . Інститут педагогіки, м. Київ, Україна, pp. 210-213.

- Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) (2018) Textbook of the economy as a means of developing entrepreneurial competence of students In: Проблеми сучасного підручника: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 93-96. ISBN 978-966-644-469-4

- Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) and Довгань, Андрій Іванович (2018) Implementing the through content line "Entrepreneurship and financial literacy" Економіка в школах України, 8 (165). pp. 7-19.

- Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) and Кузавка, Артем Костянтинович (2018) Method of calculating the total cost of a loan for a borrower - an individual Економіка в школах України, 9 (166). pp. 18-21.

Я

- Яценко, Володимир Сергійович (2018) Aspects of creation of electronic textbooks for provision of integrated courses in geography Проблеми сучасного підручника, 21. pp. 432-438. ISSN 2411-1309

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2018) Formation of key competencies of applicants for education in economic geography Технології інтеграції змісту освітии: зб. наук. праць всеукраїнського круглого столу, 12 березня 2018 р., Полтава, 10. pp. 254-261.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2018) Methodical provision of competently oriented education by developing thematic excursions and trips to gymnasiums and lyceums Велика Волинь. Національно-визвольна боротьба українського народу. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 28-29 вересня 2018 р.) (57). pp. 84-94.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2018) Formation of a culture of water conservation and the development of creativity Розвиток творчої особистості в сучасних умовах: матер. Всеукр. наук.- практ. учн.-студ. конф. (2 листопада 2018 р.). pp. 13-17.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2018) Using the ethnographic approach in search of new forms of cooperation between general education institutions and museums Всеукраїнська науково-практична конференція: Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» (26 жовтня 2017 року), 1. pp. 166-172.

- Яценко, Володимир Сергійович and Плетинецька, Світлана Михайлівна (orcid.org/0000-0001-9797-5944) (2018) Economy of the use of water resources: ecological aspect Вчені записки Університету «КРОК», 3 (51). pp. 91-95. ISSN 2307-6968

This list was generated on Thu Apr 25 17:19:35 2024 EEST.