Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 54.

Article

- Герлянд, Т.М. (2016) Design technologies of training in vocational education: the nature and substantive content Теорія і методика професійної освіти, 2 (10). pp. 1-10.

- Герлянд, Т.М. (2016) Features of the use of project technologies in vocational technical institutions of agrarian profile Теорія і методика професійної освіти, 11 (3). pp. 1-11.

- Кравець, С.Г. (2016) Psycho-pedagogical foundations of project activity of future skilled workers Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 11 (11). pp. 44-54. ISSN 2223-5752

- Кулалаєва, Наталя Валеріївна (2016) Safety culture as a condition for implementation of professional identity of future builders Науковий вісник Інституту ПТО НАПН України, 11 (11). pp. 115-122. ISSN 2223-5752

- Кулалаєва, Наталя Валеріївна (2016) Pedagogical features of translation professional experience qualified workers of building profile Теорія і методика професійної освіти, 1 (9). pp. 1-10.

- Кулалаєва, Наталя Валеріївна (2016) Security of construction of infrastructure airports Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика. pp. 140-143.

- Кулалаєва, Наталя Валеріївна (2016) А formation of creative approach to professional activity of future builders Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2. pp. 198-205. ISSN 2311-6382

- Кулалаєва, Наталя Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8613-1495) (2016) the project education as a condition of gaining of the experience of safe working by the future builders Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 12. pp. 75-84. ISSN 2223-5752

- Мелько, Марина Володимирівна (2016) Features professional training of future pastry chefs Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Освітній простір України, 7. pp. 87-91. ISSN 2409-9244

- Мелько, Марина Володимирівна (2016) Project technologies in the process of professional training. future pastry chefs Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 45. pp. 73-77. ISSN 2412-1142

- Мелько, Марина Володимирівна (2016) Pedagogical conditions of the organization of educational and creative activities in the training of future pastry chefs Нові технології навчання, 89 (1). pp. 154-157.

- Пащенко, Т.М. (2016) Methods of development of design technologies for the preparation of future skilled workers of the construction industry Теорія і методика професійної освіти. Електронне наукове фахове видання, 2 (10). pp. 1-14. (Submitted)

- Пащенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-7629-7870) (2016) Methodology of project studies is in vocational educational establishments of building profile Теорія і методика професійної освіти, 11 (3). pp. 1-13. ISSN 2617-152X

- Пілевич, Оксана Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-9490-5254) (2016) Comparative analysis of the component composition of the professional culture of the future specialists Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2. pp. 21-26. ISSN 2311-6382

- Пілевич, Оксана Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-9490-5254) (2016) Scientific approaches to determining the content of the professional culture of future specialists in finance and credit Теорія і методика професійної освіти, 10 (2).

- Пілевич, Оксана Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-9490-5254) (2016) Formation of professional culture of future specialists in environment of a higher educational establishment Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи, 8. pp. 55-65.

- Радкевич, В.О. (2016) Professional education for employment of specialists in the national labor market Edukacja zawodowa i ustawiczna: polsko-ukraiński rocznik naukowy, 1. pp. 153-166.

- Радкевич, В.О. (2016) Innovative approaches то staff management of an enterprise Edukacja zawodowa i ustawiczna. pp. 259-267.

- Романова, Г.М. (2016) Project technologies use as a way of forming person-development environment in a VET school Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (11). pp. 54-62. ISSN 2223-5752

- Свистун, Валентина Іванівна (2016) Psychological and pedagogical aspects of motivating students of vocational schools to project activity Теорія і методика професійної освіти, 3 (11).

- Свистун, Валентина Іванівна (2016) Abstract Marketing management of a VET school competitiveness Науковий вісник ІПТО НАПН України. Професійна педагогіка (11). pp. 72-80.

- Шамралюк, О.Л. (2016) Pedagogical conditions of development of a technological culture of masters of production training of agrarian profile Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 2 (31). ISSN 2311-6382

- Шамралюк, О.Л. (2016) Technological culture of master of production training: essence and status of investigations Теорія і методика професійної освіти. Електронне наукове фахове видання, 9 (1).

- Шамралюк, О.Л. (2016) Technological culture of master of production training agrarian profile as the actual problem of vocational training in terms of innovation Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 45. ISSN 2412-1142

- Якімець, Юрій Михайлович (2016) Development model of a system of designing skills for the future technician-mechanics in the automotive field Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 46 (99). pp. 220-229. ISSN 1992-5786

Book Section

- Герлянд, Т.М. (2016) Using design technology in the learning environment of modern vocational education institution In: Збірник матеріалів круглого столу щодо розроблення та використання електронних навчальних ресурсів інформаційно- освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 112-114.

- Герлянд, Т.М. (2016) Method of projects as a means of self-realization of the individual student in institutions of vocational education In: Науково-практичний семінар "Формування готовності педагогічних працівників професійних навчальних закладів до професійного самовдосконалення" РВВУ Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, м. Глухів, Україна, pp. 123-126.

- Герлянд, Т.М. (2016) Development of design abilities of pupils in vocational education: functional implementation in modern conditions In: Освітні інновації: філософія. педагогіка, психологія: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8 грудня 2016 року: у 3 ч. ФОП Цьома С.П., м. Суми, Україна, pp. 126-128.

- Герлянд, Т.М. (2016) Organization of project activities in vocational education institutions In: Професійна освіта в умовах сталого розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції ІМА-прес, м. Павлоград, Україна, pp. 57-60.

- Гулик, Володимир Михайлович (2016) Modernization of the content of tourism education as problem of pedagogical theory and practice. In: Професійна освіта в умовах сталого розвитку / збірник Матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1 грудня 2016 р.) ІМА-прес, м. Павлоград, Україна, pp. 118-121.

- Короткова, Л.І. (orcid.org/0000-0002-6635-2063) (2016) Innovative technologies of professional training of future specialists in the field of services in the conditions of educational and production cluster In: І Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» (1 грудня 2016 року) ІМА-прес, м. Павлоград, Україна, pp. 72-74.

- Короткова, Л.І. (orcid.org/0000-0002-6635-2063) (2016) Scientific and methodological support of experimental activities of vocational schools of the Zaporizhia region In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7, 19 квітня 2016 р.) ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 66-68.

- Кулалаєва, Наталя Валеріївна (2016) Environmental safety culture in training of future skilled workers of building profile In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (м. Київ, 7, 19 квітня 2016 р.) Інститут ПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 97-99.

- Кулалаєва, Наталя Валеріївна (2016) Increasing environmental competency teaching staff of vocational education In: Освіта для збалансованого розвитку: перспективи в Україні: матеріали II Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку» (Київ, 13-14 квітня 2016 р.) Центр екологічної освіти та інформації, м. Київ, Україна, pp. 121-124. ISBN 978-617-7130-03-0

- Кулалаєва, Наталя Валеріївна (2016) Eсo-centered pedagogical technologies in training of future builders In: International scientific-applied conference "Environmental principles of sustainable regional development" "Симфонія форте", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 50-54.

- Кулалаєва, Наталя Валеріївна (2016) The introduction of a safety culture in the professional activity of the professional awareness of future skilled workers In: Матеріали науково-практичного семінару "Формування готовності педагогічних працівників професійних навчальних закладів до професійного самовдосконалення" Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, м. Глухів, Україна, pp. 1-2. (In Press)

- Пащенко, Т.М. (2016) A method of development of technology of project studies is for professional preparation of future skilled workers of a build industry In: Формування готовності педагогічних працівників професійних навчальних закладів до професійного самовдосконалення Особистісно-розвивальні педагогічні технології . ІПТО НАПН України, м.Глухів, Україна. (In Press)

- Пащенко, Т.М. (2016) The methodology of the project technology navchannyadlya training of future skilled workers of the construction industry In: Матеріали науково-практичного семінару "Формування готовності педагогічних працівників професійних навчальних закладів до професійного самовдосконалення" Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, м. Глухів, Україна, pp. 1-3. (In Press)

- Пащенко, Т.М. (2016) Methodology of organization of system introduction of technology of project training in vocational school of building profile In: Професійна освіта в умовах сталого розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції ІМА-прес, м. Павлоград, Україна, pp. 229-231.

- Пащенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-7629-7870) (2016) Implementation of Case Study Technology in Vocational Education Institutions In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2015 рік Інститут професійно-технічної освіти НАПН України ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 94-97.

- Пілевич, Оксана Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-9490-5254) (2016) Structural analysis of professional culture future specialists In: Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти Видавничий відділ ТНПУ, м. Тернопіль, Україна, pp. 67-68. ISBN 74.46

- Пілевич, Оксана Анатоліївна (orcid.org/000-0001-9490-5254) (2016) Reconstructional approach in the training of future specialists in finance and credit In: Інновації в освітньому середовищі: надбання та перспективи Уманський державний педагогічний університет, м. Умань, Україна, pp. 91-94.

- Пілевич, Оксана Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-9490-5254) (2016) Cultural Approach to the Formation of Innovative Educational Environment in Higher Educational Institution In: Професійна освіта в умовах сталого розвитку: збірник Матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції ІМА-прес, м. Київ, Україна, pp. 223-225. ISBN 978-966-331-581-2

- Пілевич, Оксана Анатоліївна (orcid.org/000-0001-9490-5254) (2016) Cultural and Educational Environment of the College for the Formation of a Professional Culture of the Future of the Fascists In: Fundamental and Applied Research: Modern Scientific and Practical Solutions and Approaches Посвит, м. Баку, Азербайджанска Республика - м. Ужгород - м. Дрогобич, Україна, pp. 191-193. ISBN 978-617-7401-47-5

- Пілевич, Оксана Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-9490-5254) (2016) Modern nautical approaches to the formation of a professional culture of future professionals in finance and credit In: Стан, проблеми і перспективи педагогічної освіти в соціальній роботі Vysoka skola Danubius, с. Sladkovicovo, Slovenska republika, pp. 28-30.

- Свистун, Валентина Іванівна (2016) Diversification of management of vocational and technical education in conditions of market economy In: Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.–практ. конф., Київ, 25-26 лютого 2016 р. Міленіум, м. Київ, Україна, pp. 242-243.

- Сеньків, Мар'ян Іванович (2016) Formation of geoecological competence of future specialists in the sphere of tourism in professional educational institutions: the essence of the concept In: Професійна освіта в умовах сталого розвитку /збірник Матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1 грудня 2016 р. ) ІМА-прес, м. Павлоград, Україна, pp. 273-275.

- Слатвінська, О.А. (2016) Application of simulation-game training in vocational schools In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання:матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (м. Київ, 7, 19 квітня 2016 р.) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 90-92.

- Слатвінська, О.А. (2016) The use of design technologies in the formation of ecological competence of students of vocational schools In: Матеріали науково-практичного семінару "Формування готовності педагогічних працівників професійних навчальних закладів до професійного самовдосконалення" Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, м. Глухів, Україна, pp. 1-3. (In Press)

Book

Мелько, Марина Володимирівна (2016) Collection of technical documentation СПОЛОМ, м. Львів, Україна.

Teaching Resource

- Герлянд, Т.М., Кулалаєва, Наталя Валеріївна, Пащенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-7629-7870), Романова, Г.М. and Романов, Л.А. (2016) Web-quest in vocational training [Teaching Resource]

Other

- Кравець, Ю.І., Бондя, А.М., Климчук, П.П. and Масаликін, Ю.І. (2016) State standard of vocational education. Profession: "Finishing builder" Інститут ПТО НАПН України, м. Київ, Україна.

- Кравець, Ю.І., Денисюк, Л.Я., Щепанівський, В.Ф., Слободяник, О.В. and Бабич, Л.М. (2016) State standard of vocational education. Profession: "Building woodworker" Інститут ПТО НАПН України, м. Київ, Україна.

- Кравець, Ю.І., Черненко, С.О., Могила, А.С. and Масловська, О.В. (2016) State standard "Montage builder" Інститут ПТО НАПН України, м. Київ, Україна.

This list was generated on Wed Mar 22 04:21:51 2023 EET.