Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | П | Р | С | Ш | Я
Number of items: 70.

Є

- Єчкало, Ю.В. and Грунтова, Т.В. (2016) Electronic educational and methodical complex in physics as a tool of students' independent work In: Новітні комп’ютерні технології (16). Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна, pp. 127-128.

Б

- Биков, В.Ю. and Шишкіна, М.П. (2016) Theoretical and methodological principles of the cloud based university environment formation Theory and Practice of Social Systems Management, 2. pp. 30-52.

Бобрицька, Валентина Іванівна and Процька, Світлана Миколаївна (2016) Computer oriented education of future philologists . Скайтек, м. Полтава, Україна. ISBN 978-966-7723-83-5

- Богдан, В.О. (2016) Using Cloud Services by Ukrainian Pre-School Managers in Their Professional Activity Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (55). pp. 175-186. ISSN 2076-8184

- Богдан, В.О. (2016) Using cloud services by preschool managers in professional work: survey results In: Матеріали Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 153-158.

В

- Вдовичин, Т.Я. (2016) The use of network technologies of open systems in the training of future bachelors of computer science Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Вдовичин, Т.Я. (2016) The use of network technologies of open systems in the training of future bachelors of computer science Dissertation candidate thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

Г

- Гаврилюк, Ольга Дмитрівна (orcid.org/0000-0001-9761-6511) (2016) Cloud technologies in the learning process In: Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (10-11 листопада 2016 р.) (3). Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир, Україна, pp. 261-264.

Д

- Дем’яненко, В.Б. and Дем’яненко, В.М. (orcid.org/0000-0002-1469-8185) (2016) Information Culture in Formation of Financial Literacy of Student Youth In: Міжнародна науково-практична конференція "Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань" (1). ІОД, м. Київ, Україна, pp. 45-48.

- Дем’яненко, В.Б. and Дем’яненко, В.М. (orcid.org/0000-0002-1469-8185) (2016) Network tools for learning adaptability In: VII-ї Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології навчання обдарованої молоді", 7-8 грудня 2016 р., м. Київ, Україна.

- Дем’яненко, В.Б. and Дем’яненко, В.М. (orcid.org/0000-0002-1469-8185) (2016) Open Education in the Present Challenges Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика, 2 (17). pp. 49-55. ISSN 2310-1598

- Дем’яненко, В.М. (orcid.org/0000-0002-1469-8185) (2016) Trends in the Development of Adaptive Educational Systems In: Друга Міжнародна конференція з адаптивних технологій управління навчанням ATL-2016 (21-23 вересня 2016 року) . Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса, Україна, pp. 41-43.

К

- Коваленко, В.В. (2016) Criteria for evaluating competence of teachers on the use of web-oriented technologies in elementary school In: «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» . НАУ, м. Київ, Україна. (Submitted)

- Колос, К.Р. (2016) Tools for organization and implementation of individual trajectories training pedagogical staff The computer at school and family, 5 (133). pp. 12-15. ISSN 2307-9851

- Колос, К.Р. (2016) Professional development in computer-oriented learning environment of an institute of postgraduate pedagogical education as a priority component lifelong learning The computer at school and family, 6 (134). pp. 42-45. ISSN 2307-9851

- Колос, К.Р. (2016) ICT competence of the academic staff as a factor in the development of computer-based learning environment institution Postgraduate Education In: Basil Sukhomlynsky scientific heritage in the context of lifelong education of the individual: Coll. Mater. All-Ukrainian. scientific method. conference dedicated to 98th anniversary of the birth of Sukhomlynsky , 1 (12). Eksklyuzy`v-sy`stem, м. Кропивницький, Україна, pp. 202-207.

- Колос, К.Р. (2016) Features of Formation and Use Trends of Computer-Oriented Learning Environment of an Institute of Postgraduate Pedagogical Education in Ukraine Information Technologies in Education (28). pp. 19-41. ISSN 1998-6939

Л

- Литвинова, С.Г. (2016) Designing a cloud-oriented learning environment educational institution Project Report. ЦП "Компринт", м.Київ, Україна.

М

- Маркова, О. М. (2016) The model of methodical system and learning objectives of the foundations of mathematical informatics for students of technical universities Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 7. pp. 36-42. ISSN 2076-586X

- Маркова, О. М. (2016) The theoretical basis of learning the mathematical informatics foundations for technical universities students using cloud technologies In: Новітні комп’ютерні технології (14). ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна, pp. 63-64.

- Маркова, О. М. (orcid.org/0000-0002-5236-6640) (2016) Models of using cloud technologies at the IT professionals training Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 18 (25). pp. 85-94. ISSN 2411-8869

- Матюх, Ж. В. (2016) Problems and prospects of multimedia technology implementation into inclusive preschool education Нові технології навчання (88). pp. 65-69.

- Матюх, Ж. В. (2016) The issue of multimedia technology introduction in an inclusive preschool education In: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів» . Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», Київ, pp. 33-35.

- Матюх, Ж. В. (2016) The issue on the multimedia technology use in educating preschoolers with disability In: Матеріали Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN http://lib.iitta.gov.ua/166216/

- Матюх, Ж. В. (2016) Some aspects of using multimedia technologies in an inclusive group of preschool institutions In: IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2016» . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 75-79.

- Модло, Євгеній Олександрович (2016) The definition of Mobile Internet Devices In: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015». 10 грудня 2015 року . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна. (In Press)

- Моркун, В.С., Семеріков, С.О. and Грищенко, С.М. (2016) Use of the system Moodle in the formation of ecological competence of future engineers with the use of geoinformation technologies Computer science, information technology, automation (4). pp. 30-32. ISSN 2414‐9055

- Моісеєнко, М.В (orcid.org/0000-0003-4401-0297), Моісеєнко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-3559-6081) and Семеріков, С.О. (2016) The mobile information and educational environment of higher educational institution Новітні комп’ютерні технології (14). pp. 55-56. ISSN 2309-1460

- Моісеєнко, Н.В., Моісеєнко, М.В and Семеріков, С.О. (2016) The mobile information and educational environment of higher educational institution Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 11. pp. 20-27. ISSN 2076-586X

Н

- Носенко, Ю.Г. (2016) E-inclusion as an effective strategy to ensure the accessibility and openness of education Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспектива, 2 (17). pp. 116-123. ISSN 2413-4139

- Носенко, Ю.Г. (2016) E-Inclusion: Opportunities and Challenges In: Матеріали Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

- Носенко, Ю.Г. (2016) Relevance of the study on the introduction of computer-oriented support of inclusive education for secondary school students In: Педагогіка здоров’я: Зб. наук. праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції . ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна, pp. 679-681.

- Носенко, Ю.Г. and Богдан, В.О. (2016) Using Google services as a tool of supporting management processes in preschool educational institution Нові технології навчання (88). pp. 55-60.

- Носенко, Ю.Г. and Богдан, В.О. (2016) Google cloud services in pre-schools management In: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів» . Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», м. Київ, Україна, pp. 58-60.

- Носенко, Ю.Г. and Богдан, В.О. (2016) Characteristics of Google Cloud Services in Aspect of Preschool Educational Institution Management In: Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару «Хмарні технології в освіті» . ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг, Україна.

- Носенко, Ю.Г., Богдан, В.О. and Матюх, Ж. В. (2016) Urgent directions in scientific research of informatization of preschool education in Ukraine Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 4 (39). pp. 52-55. ISSN 2308-5258

- Носенко, Ю.Г. and Волошінська, А.А. (2016) The distribution of roles between the participants of "cloud" relations In: Матеріали Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 161-163.

- Носенко, Ю.Г. and Горбаченко, В.І. (2016) The development of cloud services models In: Матеріали Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 163-165.

- Носенко, Ю.Г., Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) and Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700) (2016) Cloud services and technology in scientific and educational activities [Teaching Resource]

- Носенко, Ю.Г. and Сухіх, А.С. (2016) Health-saving component of ICT-competence of pupils as an important element of health-saving use of software and hardware tools in the basic school learning process Нова педагогічна думка, 2 (86). pp. 30-35.

- Носенко, Ю.Г. and Сухіх, А.С. (2016) Psycho-pedagogical features of basic school students’ learning for health-saving use of software and hardware tools. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 2 (70). pp. 160-172.

- Носенко, Ю.Г. and Сухіх, А.С. (2016) Health-saving component of secondary school pupils' ICT-competence: characteristic of the criteria and indicators of its formation In: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів» . Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», м. Київ, Україна, pp. 81-83.

- Носенко, Ю.Г., Шишкіна, М.П. and Олексюк, Василь Петрович (2016) Collaboration between the Research Institutions and the University Sector within the Cloud-based Environment 12th Int. Conf. ICTERI: CEUR Workshop Proceedings (1614). pp. 656-671.

П

- Попель, М.В. (2016) Research information and communication competence of future teachers of mathematics and the state logistics of the institution in terms of the use of cloud technologies Нова педагогічна думка, 1.

- Попель, М.В. (2016) The design of the cloud-based math learning tools for training of pre-service teachers of mathematics In: Тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2016) , 1 (3). ЧДТУ, м.Черкаси, Україна.

- Попель, М.В. (2016) The study of basic indicators of cloud oriented systems for educational purposes on the example SageMathCloud In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріали наукової конференції . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 211-216.

Попель, М.В. (2016) Organization of training courses in math SageMathCloud: Tutorial, 2nd edition, revised , 1 (38) (14). Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

- Попель, М.В. and Дереза, І.С. (2016) The use of ICT in the study of differential geometry In: Новітні комп’ютерні технології , 14 . Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

- Попель, М.В. and Новицька, Н.С. (2016) Recommendations for the use of web-oriented tools in teaching algebra and analysis starts in high school In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріали наукової конференції . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 195-198.

- Попель, М.В. and Шишкіна, М.П. (2016) Organization of elective course using tools MoodleCloud In: Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». ( Київ, КНУБА, 19-20 травня 2016 р.) (4). КНУБА, м. Київ, Україна.

- Попель, М.В. and Шишкіна, М.П. (2016) Cloud based learning environment formation for mathematics disciplines learning using the SageMathCloud Інформаційні технології в освіті, 1 (26).

- Попель, М.В., Шокалюк, С.В. and Шишкіна, М.П. (2016) The use of the SageMathCloud service for organizing and support of students teamwork Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 7.

- Попель, М.В., Шокалюк, С.В. and Шишкіна, М.П. (2016) Collaborate with resources projects SageMathCloud In: Новітні комп’ютерні технології , 14 . Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

- Процька, Світлана Миколаївна (2016) Legal basis of formation of professional competence Bachelor of Teachers in terms of computer based education Формування державної освітньої політики: філософські, теоретичні та прикладні аспекти.

Р

- Рассовицька, М.В. (2016) Research needs engineering students in ict-competence In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 219-221.

- Рассовицька, М.В. (2016) Place and role of cloud technology in the vocational and practical training of future specialists in applied mechanics Vestnik Cherkassky University, 13. pp. 72-78.

- Рассовицька, М.В. (2016) Place and role of cloud technology in the vocational and practical training of future specialists in applied mechanics Vestnik Cherkassky University, 13. pp. 78-91.

- Рассовицька, М.В. (2016) Problems of training of future specialists in applied mechanics to use mobile and cloud technologies in their professional activities. Pedagogy of higher and secondary schools, 3 (49). pp. 52-62.

- Рассовицька, М.В. (2016) The use of cloud services autodesk in the professional training of future specialists in applied mechanics In: IV All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Young Scientists "Scientific Youth 2016" . Інститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 89-94.

С

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Носенко, Ю.Г. and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2016) Current Requirements and Contents of Training of Qualified Scientists on Information and Communication Technologies in Education Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (56). ISSN 2076-8184

- Стрюк, А.М. (2016) Design of mobile learning materials In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

- Стрюк, А.М. (2016) Object-oriented approach to learning content development for bachelors of software engineering In: Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2016): Черкаси, 12-14 травня 2016 р . ЧДТУ, м.Черкаси, Україна, pp. 247-248.

- Стрюк, А.М. (2016) Mobile software for professional and practica training of future programmer engineer In: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2016» . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

Ш

- Шишкіна, М.П. (2016) Theoretical and methodological principles of formation and development of the cloud-based educational and research environment of higher educational institution Other thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Шишкіна, М.П. (2016) Theoretical and methodological principles of formation and development of the cloud-based educational and research environment of higher educational institution. Masters thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Шишкіна, М.П. (2016) The methodological background of the cloud-based learning and research environment formation in a higher educational institution New Technologies of Education, 88 (1). pp. 75-79.

- Шишкіна, М.П., Носенко, Ю.Г., Новицька, Н.С., Ібрагімова, А.А., Волошінська, А.А. and Новицький, Д.С. (2016) Information-analytical materials to the National Report on the state and prospects of development of education in Ukraine In: Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні, м.Київ, Україна. (Unpublished)

Я

- Яськова, Н.В. and Коваленко, О.М. (2016) On the use of cloud technologies in training primary school teachers In: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2016» . Інститут інформаційних технологій і засобів анвчання НАПН України, м. Київ, Україна.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2016) Network technologies of open education as an important component of the informatization of secondary schools Освіта та розвиток обдарованої особистості, 1 (44). pp. 22-27.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2016) Informatization education of Ukraine and training of Ph.Ds for this process Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 1 (16). pp. 54-62. ISSN 2413-4139

This list was generated on Mon Apr 22 21:08:13 2024 EEST.