Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | Г | К | М | П | Р | С | Т
Number of items: 52.

А

- Артюшина, М.В., Дремова, І.Б., Герлянд, Т.М., Лузан, П.Г., Мося, І.А. (orcid.org/0000-0001-7641-3352), Романов, Л.А., Ростока, Марина Львівна and Слатвінська, О.А. (2015) Guidelines on the assessment of educational achievements of students of vocational training institutions [Teaching Resource]

Б

- Бородієнко, О.В. (2015) Comparative analysis of methods of competency models' designing in psychologacal and pedagogical research Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки, 1 (48). pp. 34-40.

- Бородієнко, О.В. (2015) Method of expert evaluation in professional competency development system modelling Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота», 35. pp. 35-38.

- Бородієнко, О.В. (2015) Technique of a competency model’s designing as the basis for creating the system of leaders’ professional development Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал, 1 (45). pp. 392-401.

- Бородієнко, О.В. (2015) Modelling of competencies of managers of sales of communication services and customer service departments In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 136-138.

- Бородієнко, О.В. and Музичко, Л.В. (2015) Coaching as an innovative technology of personality developing education: pecularities of usage in professional training Молодий вчений, 2 (17). pp. 22-26. ISSN 2304-5809

- Бородієнко, О.В. and Радкевич, В.О. (2015) Coaching as an innovative pedagogical technology Професійно-технічна освіта, 2 (67). pp. 17-19.

Білоконь, Я.Ю. and Вайнтрауб, М.А. (2015) The injection systems of gasoline engines of modern cars Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна.

Г

- Герлянд, Т.М. (2015) The possibility of using the technology in the context of learning the training of future skilled workers In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (м. Київ, 26 березня 2015 р.) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 123-125.

- Герлянд, Т.М. (2015) Active learning in institutions of vocational education: the contextual approach In: Теорія і методика професійної освіти ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

- Герлянд, Т.М. (2015) The implementation of technology in the context of learning self-realization of the future expert In: Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26–27 березня 2015 року, м. Суми). СумДПУ імені А.С.Макаренка, м.Суми, Україна, pp. 53-55.

- Герлянд, Т.М. (2015) Investigation specificity context of learning technologies in the institutions of vocational technical education Нові технології навчання (84). pp. 32-36.

- Герлянд, Т.М. (2015) The project of the educational process at a vocational school means context learning Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология, 4 (48). pp. 15-20. ISSN 2311-1305

- Герлянд, Т.М. (2015) The practical implementation of technology in the context of training professional training of future skilled workers Теорія і методика професійної освіти. Електронне фахове видання, 7.

- Герлянд, Т.М. (2015) Features of the introduction of technology in the context of training in Institute of vocational education and training Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти. Професійна педагогіка (10). pp. 84-88. ISSN 2223 - 5752

- Герлянд, Т.М. (2015) The use of innovative methods in the training of future skilled workers In: Освітні інновації: філософія, педагогіка, психологія: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 р. Видавничо-виробниче підприємство «Мрія», м.Суми, Україна, pp. 19-22.

- Герлянд, Т.М. (2015) The use of contextual learning technologies in vocational training of future skilled workers In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 93-94.

К

- Кошук, О.Б. (2015) Theoretical and methodological aspects of design technology problem-developmental education for the training of future skilled workers of agricultural sector In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання ІПОТ НАН України, м. Київ, Україна.

Кошук, О.Б., Лузан, П.Г. (orcid.org/0000-0002-8853-9275), Мося, І.А. (orcid.org/0000-0001-7641-3352), Герлянд, Т.М. (orcid.org/0000-0002-7991-0431) and Романов, Л.А. (2015) Agricultural and melioration machines ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна.

М

- Михнюк, М.І. (2015) Scientific approaches to development of professional culture for teachers delivering special subjects of construction type Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна освіта, 9. pp. 20-26.

- Михнюк, М.І. (2015) Method of use of gaming technology in the development of professional culture of special disciplines construction profile of teachers Молодь і ринок, 2 (121). pp. 66-70.

- Михнюк, М.І. (2015) Рrofessional culture development concept of specialized disciplines construction profile of teachers Проблемы современного образования. Серия: Педагогика и психология, 3 (47). pp. 149-155.

- Михнюк, М.І. (2015) Diagnostic levels of formation of professional and pedagogical knowledge and skills of teachers spetsiіalnyh disciplines construction profile Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология, 2 (48). pp. 140-148.

- Мося, І.А. (2015) Designing the content of vocational education: competence approach In: Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації "Міленіум", м. Київ, Україна.

П

- Пащенко, Т.М. (2015) Case-technology training skilled workers construction industry Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи, 5. pp. 106-120. ISSN 978-966-8618-45-2

- Пащенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-7629-7870) (2015) Case method as modern technology teaching special subjects Молодь і ринок, 8 (127). ISSN 2308-4634

- Пащенко, Т.М. (2015) Organization of independent work of future skilled workers is studits cases Проблеми освіти, 83. pp. 56-61.

- Пащенко, Т.М. (2015) Methods of creating educational case studies to prepare future skilled workers ScienceRise, 9 (14). pp. 65-70. ISSN 2313-6286

- Пащенко, Т.М. (2015) Didactic aspects of implementation case-technologies educational process vocational education In: Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету Особистісно-розвивальні педагогічні технології . РВВ ІДГУ; «СМИЛ», м.Ізмаїл, Україна, pp. 251-253.

- Пащенко, Т.М. (2015) Didactic aspects of implementation Case technologies educational process vocational еducation In: «Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст» Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 75-річчя Ізмаїльського державного гуманітарного університету Особистісно-розвивальні педагогічні технології . РВВ ІДГУ "СМИЛ", м.Ізмаїл, Україна, pp. 251-253.

- Пащенко, Т.М. (2015) Case technology in vocational education Теорія і методика професійної освіти: Електронне наукове видання (6).

- Пащенко, Т.М. (2015) Psychological and pedagogical conditions of application of case -based technologies in vocational training of skilled workers Теорія і методика професійної освіти: Електронне наукове видання (7).

- Пащенко, Т.М. (2015) Methodоlogy of application of educational cases is in profesiyno-tekhnichnikh vocational educational establishments of building profile Професійне навчання персоналу – європейський вибір: Матер. VII міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 травня 2015). pp. 269-277. ISSN 2313-6286

Пащенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-7629-7870), Сліпич, О.О. and Дремова, І.Б. (2015) Building construction ТОВ «НВП Поліграфсервіс», м.Київ, Україна.

- Пілевич, Оксана Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-9490-5254) (2015) Formation of the professional culture of future economists as an actual problem of improving the quality of training specialists In: Управління якістю освіти: досвід та інновації Друкарня Романа Козлова, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 96-97.

Р

- Романов, Л.А. (2015) Personality-developmental control in preparing future skilled workers Теорія і методика професійної освіти (7).

- Романов, Л.А. (2015) The functions of project-based learning students of vocational schools In: Матеріали Звітної науково-практичної конференції Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (26 березня 2014 р.) Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 152-153.

- Романова, Г.М. (2015) Features of personal and developmental technology training future skilled workers Теорія і методика професійної освіти (7).

- Романова, Г.М. (2015) Training training trainers teaching (scientific) - methodological centers (offices) PTO Ukraine to introduce personal-developmental teaching technologies Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (9). pp. 103-110. ISSN 2223-5752

- Романова, Г.М. (2015) Designing personal and developmental technology training future skilled workers Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів (1). pp. 225-234.

- Романова, Г.М. (2015) Methodological aspects of introducing personal and developmental pedagogical technologies in vocational education In: Матеріали Звітної науково-практичної конференції (26 березня 2014 р.) Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 28-31.

- Романова, Г.М. and Романов, Л.А. (2015) Training of teaching staff of vocational schools to the use of web quests Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи (4/2). pp. 105-109. ISSN 2411-4685

- Ростока, Марина Львівна (2015) Технології ситуативного моделювання у викладанні облікових дисциплін у навчальних закладах системи професійної освіти In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (м. Київ, 26 березня 2015 р.), Т. 1 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 147-149.

- Ростока, Марина Львівна (2015) Implementation of research results. Professional development of teachers through the introduction of innovative approaches (urban section of teachers of informatics vocational schools plan CMD VET in Kiev) [Image]

- Ростока, Марина Львівна (2015) Innovative approaches at training workers (elements of personality - developing technologies in learning informatics future of qualified workers) In: Професійне зростання педагогів шляхом упровадження інноваційних підходів, 28.10.2015, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Ростока, Марина Львівна (2015) Criteria, Indicators and Levels of the Formation of Professional Competence of Future Accountants Сlercs with Registration of Accounting Data Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота (37). pp. 155-158.

С

- Селецький, А.В. (2015) Development of training workers since independence Ukraine In: Звітна науково-практична конференція "Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання" (2014 р.) Матеріали звітної науково-практичної конференції за 2014 рік, 1 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 53-56.

- Слатвінська, О.А. (2015) Use of simulation and game-based learning in the training of vocational school students Теорія і методика професійної освіти, 6.

- Слатвінська, О.А. (2015) Формування екологічної компетентності через призму екологізації мислення учнів ПТУ Теорія і методика професійної освіти, 7.

- Слатвінська, О.А. (2015) Use of simulation and gaming technology training of future skilled workers in the study of special subjects in vocational schools In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (м. Київ, 26 березня 2015 р.) Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 135-137.

- Слатвінська, О.А. (2015) Using simulation and gaming training of students in vocational schools Теорія і методика професійної освіти, 6. pp. 1-10.

Т

- Ткачук, Г. Е. (2015) Development ICT competence of teachers system methodical work training institutions Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 10. ISSN 2223-5752

This list was generated on Tue Apr 20 11:58:53 2021 EEST.